Sådan navigerer du i PerformancePoint-dashboards og undersøger data

Når du ser på et PerformancePoint-dashboard på et SharePoint-websted, kan du se et eller flere elementer på det. Normalt, men ikke altid, indeholder dashboards et scorecard samt nogle filtre, diagrammer og gitre. Hvert scorecard og hver rapport ligger på dashboadet som en webdel. Dashboardet kan indeholde mere end én side.

Dashboardet i nedenstående eksempel indeholder et filter, links til flere sider, et scorecard, et analysediagram, en KPI-detaljerapport og et cirkeldiagram. Kontrolelementerne til hver webdel er angivet på dashboardets side med et rullesymbol ( Rullesymbol for et dashboard med webkontrol ).

I nogle tilfælde påvirker de handlinger, du udfører i en webdel, de resultater, som du ser i en anden webdel. I nedenstående eksempel gælder de resultater, du ser i rapporten KPI-detaljer, for elementet (COMPUTERE – målbeløb), som er markeret i scorecardet Salgsbeløb.

PerformancePoint-dashboard, der viser et scorecard og en relateret rapport med KPI-detaljer

Det er nemt at se og undersøge data ved at bruge scorecards og de rapporterne som er på et dashboard. Du kan køre ned (eller op) i scorecards og analytiske diagrammer og gitre for at se lavere (eller højere) detaljeniveauer og ændre datavisningen i rapporterne. Dette er nyttigt, når du vil se flere oplysninger end dem som aktuelt vises på dashboardet. Du kan også se hver enkelt rapport i et separat vindue, og eksportere dem til PowerPoint eller til Excel.

Hvad vil du foretage dig?

Navigere i et dashboard

Flytte rundt i dashboardet

Interaktion med scorecard og rapporter

Flytte mellem dashboardsider

Kontrollere min visning af et scorecard eller en rapport

Brug filtre til kun at se de data, du behøver

Brug af menuen Webdele

Undersøge dataene på dashboardet

Brug af genvejsmenuer i rapporter

Fortryde ændringer for et diagram, som er åbnet i et nyt browservindue

Nulstille rapportvisningen

Video: Udforske data i PerformancePoint-rapporter og ‑scorecards

Navigere i et dashboard

Den virkelige fordel ved et PerformancePoint-dashboard ligger i dets interaktivitet. Ved at bevæge dig rundt i dashboardet og undersøge hvert scorecard og rapport, kan du få et detaljeret overblik over din virksomheds resultater.

Flytte rundt i dashboardet

Brug din markør til at vælge det scorecard eller den rapport, du vil fokusere på. Hvis dashboardsiden er større end dit browservindue, kan du bruge de vertikale eller horisontale rullebjælker til at flytte dashboardet op og ned eller til venstre og højre. Højreklik på rapporten for at få vist den tilhørende genvejsmenu. Nedenstående eksempel viser genvejsmenuen til et analytisk diagram.

Genvejsmenu for et PerformancePoint-søjlediagram

Interaktion med scorecard og rapporter

De fleste rapporter indeholder et niveau af interaktivitet. Hvis du f.eks. klikker på et udsnit i et cirkeldiagram, kan der blive åbnet et nyt cirkeldiagram, hvor der vises mere detaljerede data om det udsnit, du klikkede på. Hvis du klikker på en celle i et scorecard, der har en relateret KPI-detaljer-rapport, opdateres rapportenKPI-detaljer,og der vises detaljer, som kun relaterer til den valgte celle. I rapporten KPI-detaljer i følgende eksempel vises resultatet for COMPUTERE, som er det element, der er markeret i det relaterede scorecard.

PerformancePoint-scorecard og den relaterede rapport KPI-detaljer

Toppen af siden

Flytte mellem dashboardsider

Hvis dashboardet indeholder mere end én side, kan du gå fra en side til en anden ved at klikke på sideforbindelserne øverst på dashboardsiden. Det dashboard, der vises i eksemplet i starten af denne artiklen, indeholder tre sider: Salgsbeløb, Salgsavancer og Bedste butikker og produkter. Linkene til disse sider vises ud for navnet på dashboardet øverst i dashboardet. Den aktuelle side vises altid som tekst, mens andre sider vises som tekst med links.

Toppen af siden

Kontrollere min visning af et scorecard eller en rapport

Hvert rullesymbol Rullesymbol for et dashboard med webkontrol på et dashboard angiver, at en menu eller andet kontrolelement, f.eks et filter, er tilgængeligt.

Brug filtre til kun at se de data, du behøver

Når du først åbner et dashboard, der indeholder filtre, ser du en visning, som er baseret på de første filtermarkeringer, men du kan ændre visningen med filterkontrolementerne. Nedenstående eksempel viser to filtre: et for tidspunktet og et for produkter. Du kan ændre filteret Tidspunktved at klikke på rullesymbolet Rullesymbol for et dashboard med webkontrol . Dette viser alle de mulige indstillinger, du kan vælge for filteret. Hvis du vælger en anden tidsperiode, opdateres alle tilknyttede rapporter på dashboardet. I eksemplet herunder er der valgt "Seneste år".

Du kan indsnævre visningen yderligere ved at filtrere den, så der kun vises det produkt, du er interesseret i, eller du kan sammenligne resultaterne for et bestemt produkt med alle de tilgængelige produkter. I dette eksempel er der valgt Alle, og der er også valgt Computere ogKameraer og videokameraer. Når du foretager disse valg, kan du sammenligne resultaterne for salget af computere og kameraer og videokameraer det seneste år i forhold til det samlede produktsalg.

Dialogboks, hvor "Alle," "Computere," og "Kameraer og videokameraer" er valgt

Tip!:  Hvis du vil se data for alle produkter, skal du vælge Alle. Hvis du kun vil se bestemte produkter, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Alle og kun vælge det eller de produkter, du er interesseret i.

Toppen af siden

Brug af menuen Webdele

Hver enkelt webdel har sin egen menu. Klik på rullesymbolet Rullesymbol for et dashboard med webkontrol i det øverste hjørne af webdelen for at se de indstillinger, der gælder for webdelen. Nedenstående eksempel viser de tilgængelige kontrolelementer for scorecardet. Du kan åbne det i et nyt vindue, nulstille det til dets oprindelige vindue, og afhængigt af rapporttypen eksportere det til PowerPoint eller Excel. Hvis du har de fornødne rettigheder, kan du også bruge disse kontrolelementer til at slette scorecardet, ændre det eller ændre forbindelser. Åbn i nyt vindue er et meget nyttigt kontrolelement, fordi det lader dig arbejde med rapporten i isolationstilstand, ændre den uden at ændre den oprindelige dashboardvisning samt se den i større detaljer.

Følgende eksempel viser menuen webdel for et scorecard.

PerformancePoint-scorecard, hvor genvejsmenuen vises

Toppen af siden

Undersøge dataene på dashboardet

Et dashboard kan indeholde et eller flere scorecards og andre rapporter. Hvad du kan gøre i hver rapport afhænger af, hvilken type rapport det er. Du kan finde flere oplysninger om rapporttyper i afsnittet Om PerformancePoint-rapporttyper.

Brug af genvejsmenuer i rapporter

Hver rapport på et dashboard har sit eget sæt kontrolelementer, og du kan få adgang til de fleste via genvejsmenuen. Du kan f.eks. højreklikke i et analysediagram eller gitter, vælge Rapporttype og derefter ændre den til en anden type. Eller du kan foretage nogle formateringsændringer eller filtrere de data, du ser. Du kan klikke på specifikke datapunkter, f.eks på det følgende linjediagram, eller klikke på individuelle søjler i et analysediagram for at undersøge dataene yderligere. Du kan også vælge et udsnit i et cirkeldiagram for at få vist flere detaljer eller andre detaljer. Du kan finde ud af, hvilke elementer der er interaktive, ved at flytte din musemarkør rundt i rapporten. Når markøren ændres, betyder det, at du kan klikke på det pågældende element.

Kurvediagram med visning af oversigtsoplysninger

Højreklik på en værdi i diagrammet og vælgDetaljeadgang. Dette indlæser en liste med tilgængelige dimensioner, du kan undersøge.

Menuen Større detaljeringsgrad ned til i et PerformancePoint-kurvediagram

Scorecards er også meget interaktive. Du kan f.eks. højreklikke forskellige steder på et scorecard, og afhængigt af konfigurationen af scorecardet, kan du udføre følgende opgaver:

  • Få vist flere eller færre detaljer.

  • Filtrere data

  • Finde top 10 i en kategori (f.eks. salg pr. kanal)

  • Analysere en dataværdi i et opdelingstræ

I følgende eksempel vises den genvejsmenu, som vises, når du højreklikker på et dashboard.

PerformancePoint-scorecard, hvor genvejsmenuen vises

Bemærk!:  Når du udvider og derefter skjuler flere rækker eller kolonner i et scorecard, kan det nogle gange ske, at funktionen ikke virker som forventet. Hvis du oplever dette problem, skal du bruge webdelsmenuen til at opdatere scorecardet for at gendanne det med den oprindelige visning.

Toppen af siden

Fortryde ændringer for et diagram, som er åbnet i et nyt browservindue

Klik på knappen Tilbage i browservinduet. Dette fortryder den sidste ændring du foretog af visningen.Gentag dette, indtil du når den ønskede visning. Dette er nyttigt, hvis du har foretaget adskillige ændringer i rapporten, men ikke ønsker at nulstille diagrammet til standardvisningen.

Tip!:  Hvis knappen Tilbage ikke er aktiv, vises rapporten i standardrapportvisningen.

Toppen af siden

Nulstille rapportvisningen

Du kan nulstille en rapport til dens oprindelige visning med en af følgende metoder:

  • Hvis du ser rapporten på dens oprindelige placering på dashboardet   , skal du åbne menuen Webdel og derefter vælge Nulstil visning.

  • Hvis du ser rapporten i et nyt browservindue   , skal du klikke på knappen Opdater i det nye browservindue (eller trykke på F5). Dette nulstiller analysediagrammet til den standardvisning, som er vist i dashboardet, men ændrer også diagrammets størrelse, så det passer i det nye browservindue.

Toppen af siden

Video: Udforske data i PerformancePoint-rapporter og ‑scorecards

I denne video kan du se, hvordan du kan undersøge data i PerformancePoint-rapporter og ‑scorecards, hvordan du kan få vist flere detaljer om data, og hvordan du kan filtrere dataene. Dette underbygger oplysningerne i denne artikel.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×