Sådan fungerer planlægning i Project

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I tidligere versioner af Project har brugere nogle gange er bewildered ved Project udfører hvordan automatisk planlægning beregninger. I denne artikel demystifies af kompleksiteten af projektet planlægning program.

I denne artikel introducerer også en ny planlægningsmetode til din rådighed. Velkommen til manuelt planlagte opgaver. Manuelt planlagte opgaver indeholder Project 2010 projektlederen endnu mere kontrol over tidsplanen.

I denne artikel

Overblik: Hvordan planlægges et projekt?

Hvordan påvirker projektets startdato planen?

Sådan påvirker automatisk planlagt opgavebetingelser planen?

Sådan påvirker deadlinedatoer planen?

Sådan påvirker kalendere planen?

Sådan driver ressourcetildelinger planen?

Det store billede: Hvordan planlægges et projekt?

Project 2010 introducerer en ny tilstand, der giver brugere fuld kontrol over, hvordan opgaver planlægges – manuel planlægning. Lad os se nærmere på dette mere så du ikke går glip af en hvilken som helst af de vigtigste funktioner.

Project kan planlægge opgaver ved hjælp af to metoder: Manuel planlægning eller automatisk planlægning med manuel planlægning, ændres til faktorer som opgaveafhængigheder, begrænsninger, og projektkalendere Juster ikke automatisk opgavedatoer.

Bemærk!: . Opgaver planlægges manuelt som standard. Projektledere, der er vant til automatisk planlægning med tidligere versioner af Project kan deaktivere funktionen manuel planlægning for bestemte opgaver eller for hele projektet. Nogle projekter, især komplicerede dem, kan kræve projektets effektive planlægningsprogrammet til tager sig af planlægning for dig.

grafik for opgavetilstand

1. to manuelt planlagte opgaver. Varigheden er en tekstværdi, ikke et tal. Da varigheden er en tekstværdi, ikke er en startdato angivet automatisk efter projekt.

2. to automatisk planlagte opgaver. Varigheden er en talværdi. Da varigheden er en numerisk værdi, en startdato, der er automatisk angivet af Project, og der vises en søjle.

Manuelt planlagte opgaver

Du kan placere en manuelt planlagt opgave, der er placeret et sted i din tidsplan, og Project kan ikke flytte den. Den nye funktion giver dig større fleksibilitet og kontrol over planlægning og administration af deres tidsplan.

Hvorfor er det vigtigt for dig? Tidsplaner kan til tider være meget uformelle. De starter som simple lister med datoer fra mails, møder med interessenter eller en samtale ude på gangen. Ofte har projektlederne alle oplysninger om arbejdselementer. Det kan f.eks. være, at de kun ved, hvornår en opgave skal starte, men ikke hvor længe den skal vare, før de får et estimat fra teammedlemmerne. Det kan også godt være, at de ved, hvor længe opgaven varer, men de ved ikke, hvornår den kan begynde, før de får en godkendelse fra ressourcelederen.

Her er nogle ting at huske på i forbindelse med manuelt planlagte opgaver.

 • Du vil aldrig svæve i uvidenhed. Der findes separate indikatorer og opgavesøjler for manuelt planlagte opgaver, så du nemt kan adskille dem fra de "klassiske" automatisk planlagte opgaver.

 • Alt er tilladt. Når en opgave planlægges manuelt, kan kolonnerne Startdato, Slutdato og Varighed være tomme eller indeholde tekstværdier ud over genkendelige datoer.

 • Skifte planlægning tilstande Du kan ændre en opgave frem og tilbage mellem manuelt planlagt til at automatisk planlagt. Vær forsigtig, men. Når du ændrer en opgave fra manuelt planlagt til at automatisk planlagt, vil Project til at foretage nogle beslutninger. Hvis en opgaves varighed var "En anden uge", skal bruger Project som standard en anslået varighed af "1 day?" Hvis opgaven er indstillet til automatisk planlagt. Når alle, kan du forventer projektet ved, at en anden uge er to uger lang.

 • Kontrollér forsinkelser Hvis en manuelt planlagt opgave skal udskydes pga. forsinkelse, vil den efterfølgende opgave ikke automatisk blive rykket. Projektlederne kan beslutte at beholde de oprindelige datoer, hvis deres ressourcer kan fortsætte som planlagt, eller de kan vælge at udskyde de efterfølgende opgaver, hvis der er hårde afhængigheder.

 • Indsatsbaserede virkninger    Manuelt planlagte opgaver kan ikke indstilles til indsatsbaseret. Varigheden af en manuelt planlagt opgave ændres ikke, som er tilknyttet ressourcer

I følgende tabel får du vist, hvordan attributter i Project defineres og bruges til planlægning af manuelt og automatisk planlagte opgaver.

Element

Manuelt planlagt

Automatisk planlagt

Varighed

Kan være tal, dato eller tekst oplysninger som "14 d" eller "anden uge". Ikke bruges af projekt til Hjælp tidsplan for projektet.

Du kan kun bruge de tal, der repræsenterer tidslængde og enheder, f.eks. "14d" eller "2 måneder".

Arbejde

Du kan kun bruge de tal, der repræsenterer tidslængde og enheder, f.eks. "14d" eller "2 måneder".

Du kan kun bruge de tal, der repræsenterer tidslængde og enheder, f.eks. "14d" eller "2 måneder".

Ressourcer

Kan tildeles til opgaver. Ikke bruges af Project til at planlægge projektet.

Kan tildeles opgaver. Bruges i Project til at finde frem til den bedste tidsplan. Ændrer varigheden af opgaver, hvis opgaverne er angivet til indsatsbaserede, til forskel fra manuelt planlagte opgaver.

Startdato

Kan være et tal, dato eller tekst oplysninger som "Jan 30" eller "Snart Sometime." Ikke bruges af projekt til Hjælp tidsplan for projektet.

Kun datooplysninger kan bruges.

Slutdato

Kan være dato- eller tekstoplysninger, f.eks. "30. jan" eller "Snart". Bruges ikke i Project til at planlægge projektet.

Kun datooplysninger kan bruges.

Begrænsninger

Ignoreres i Project.

Bruges i Project til at finde frem til den bedste tidsplan.

Afhængigheder (kæder)

Kan bruges, men ikke ændre planlægningen af opgaven.

Kan bruges, men ikke ændre planlægningen af opgaven.

Projekt- og ressourcekalendere

Ignoreres i Project.

Bruges i Project til at finde frem til den bedste tidsplan.

Automatisk planlagte opgaver

Automatisk planlagte opgaver er den klassiske måde, som opgaver planlægges på i Project. Automatisk planlægning giver en meget struktureret og systematisk måde at administrere projektplaner på. Baseret på brugernes input, f.eks. opgavevarighed, planlagt arbejde, antal ressourcer og betingelsesdatoer, beregnes de tidligste og seneste datoer for opgaver for at give den optimale tidsplan.

Et projekt planlægges ud fra de oplysninger, du angiver om følgende:

 • Det overordnede projekt.

 • De enkelte arbejdselementer (kaldet opgaver), der er nødvendige for at fuldføre projektet.

 • De ressourcer, der skal bruges for at fuldføre opgaverne, hvis det er nødvendigt.

Hvis der er noget som helst i projektet, der ændrer sig, efter at du har oprettet tidsplanen, kan du opdatere opgaverne eller ressourcerne for at justere tidsplanen.

For hver opgave angiver du muligvis et eller alle af følgende:

 • Varighed

 • Opgaveafhængigheder

 • Betingelser

Ved hjælp af disse oplysninger beregnes startdato og slutdato for hver opgave.

Du kan angive ressourcer i projektet og derefter tildele dem til opgaver for at angive, hvilken ressource der er ansvarlig for at udføre hver enkelt tildeling. Dette er ikke kun praktisk i forbindelse med planlægning af arbejdskraft på projektet, men det kan også hjælpe dig med at beregne det antal maskiner, der skal bruges, eller den mængde materiale, der skal forbruges. Hvis du angiver ressourcer, finjusteres opgaveplaner yderligere ifølge følgende ressourceoplysninger:

 • Arbejde

 • Enheder

 • Arbejdstider, der er angivet i kalendere

Andre elementer, f.eks. gennemløbstid og mellemliggende tid, opgavetyper, ressource tilgængelighed og styrende ressource, kan påvirke planlægningen, så hvis du kender til virkningen af disse elementer, kan du bruge det til at ajourføre og justere planen efter behov.

Bemærk!: Project beregner varigheden af automatisk planlagte opgaver på baggrund af definitioner af varighedsenheder under fanen kalender i dialogboksen Indstillinger. Ligesom en almindelig månedskalender, begynder året i januar og ugen starter om mandag eller søndag. Som standard, når Project beregner varighedsenheder, én dag er lig med 8 tid, en uge er lig med 40 timer, og en måned er lig med 20 arbejdsdage. Hvis du angiver start og slutdatoer for opgaver og ikke angive start- og sluttidspunkter, bruger Project kl som standard starttidspunkt og 5:00 som standard sluttidspunkt.

Ændre opgaveplanlægningstilstande

Du kan ændre en opgaves planlægning frem og tilbage fra automatisk til manuel. Når du ændrer opgave funktionsmåder, skal du huske på følgende.

 • Hvis du ændrer en opgave, så den planlægges automatisk, vil varigheden og datoerne indstilles ifølge standardindstillingerne i Project. En manuelt planlagt opgave med f.eks. en varighed af "Nogle uger" vil blive ændret til standardværdien "1 dag?". For en opgave med den manuelt angivne startdato "i morgen" vil startdatoen blive ændret til projektets startdato, når opgaven ændres til en automatisk planlagt opgave.

 • Hvis du ændrer en opgave til manuelt planlagt, bevares varigheden og datoerne. Men efter at opgaven er indstillet til manuelt planlagt, kan varigheden og datoerne være en vilkårlig tal-, tekst- eller datoværdi.

Toppen af siden

Sådan påvirker projektets startdato planen

Hvis du angiver en startdato for projektet, som standard, Project planlægger opgaver for at begynde på projektets startdato og beregner projektets slutdato baseret på den sidste opgave at afslutte.

For automatisk planlagte opgaver, som du angiver yderligere oplysninger om de opgaver, som opgaveafhængigheder, varigheder og begrænsninger, justere tidsplanen til at afspejle mere nøjagtig datoer for opgaver.

Bemærk!: Manuelt planlagte opgaver flyttes ikke, hvis projektet starter datoændringer.

Før og efter oprettelse af opgaveafhængighed

Knapflade Når du opretter et nyt projekt, angiver du først projektets startdato. Når du planlægger et projekt ud fra startdatoen, begynder alle opgaver på startdatoen, medmindre du angiver noget andet.

Knapflade For både manuelt og automatisk planlagte opgaver uden opgaveafhængigheder eller -betingelser er projektvarigheden den samme som varigheden af den længste opgave. Med andre ord er slutdatoen for projektet den samme som slutdatoen for den længste opgave.

Knapflade Opgaveafhængigheder som Afslutning-til-Start-afhængigheden mellem den første og anden opgave (som vist her) kan ændre projektets slutdato.

Næsten alle projekter skal planlægges fra en kendte startdato. Selvom du kender den dato, et projekt skal være fuldført, giver planlægning fra en startdato dig størst mulige fleksibilitet.

Det kan dog være en god ide at planlægge ud fra en slutdato, når:

 • Du har brug for at fastslå, hvornår et projekt skal starte, så det er afsluttet på en bestemt påkrævet dato.

 • Du ikke er sikker på, hvornår projektet starter. Det kan f.eks. være, at du modtager arbejde fra en anden kilde, som kan være forsinket.

 • Din projektledermetode kræver, at du planlægger ud fra en slutdato.

Når du arbejder med projektet, som er planlagt ud fra en slutdato, skal du være opmærksom på forskelle i den måde, som nogle handlinger håndteres på i Project:

 • Når du angiver en automatisk planlagt opgave, tildeles den automatisk betingelsen så sent som muligt (ALAP) til slutdatoen for opgaven. Du skal angive andre begrænsninger, når det er nødvendigt.

 • Hvis du trækker en Gantt-søjle for at ændre slutdatoen for en opgave, tildeles den automatisk betingelsen Afslut senest for en automatisk planlagt opgave.

 • Hvis du ændrer projektet, så det planlægges ud fra en slutdato, og det tidligere blev planlagt ud fra en startdato, fjernes alle udjævningsforskydninger og udjævningsopdelinger fra de opgaver og tildelinger, der er blevet planlagt automatisk. De opgaver, som er blevet planlagt manuelt, påvirkes ikke.

 • Hvis du bruger automatisk udjævning til at reducere overallokeringer i dit projekt, tilføjes der automatisk en udjævningsforskydning efter i stedet for før en opgave.

Toppen af siden

Sådan påvirker automatisk planlagt opgavebetingelser planen?

Når du har brug at kontrollere start eller slutdato for en automatisk planlægge opgave, kan du ændre begrænsningen på opgaven. Fleksible begrænsninger arbejde med opgaveafhængigheder, så en opgave indtræffer så tidligt eller så sent som opgaveafhængighed tillader. En opgave med betingelsen så tidligt som muligt (ASAP) og en afslutning-til-start-afhængighed planlægges f.eks, så snart den foregående opgave er afsluttet. Som standard har alle opgaver i et projekt, der er planlagt ud fra startdatoen på muligt (ASAP), der er anvendt. På samme måde som standard har alle opgaver i et projekt, der er planlagt ud fra slutdatoen så sent som muligt (ALAP) begrænsningen anvendt.

Bemærk!: Manuelt planlagte opgaver påvirkes ikke af opgavebetingelser. Hvis du ændrer en opgave planlægning tilstand fra manuelt planlagt til at automatisk planlagt, indstilles opgavebetingelse til som sent som muligt (ALAP).

Betingelser med moderat planlægningsfleksibilitet vil begrænse en opgave fra at starte eller slutte før eller efter en valgt dato. En opgave med betingelsen Start tidligst (SNET) for 15. juni og en slut-til-start-afhængighed til en anden opgave, kan f.eks. starte d. 15. juni, hvis den foregående opgave er afsluttet d. 15. juni (eller senere, hvis den foregående opgave slutter efter 15. juni), men den kan ikke planlægges før d. 15. juni.

Før og efter at en betingelse anvendes

Knapflade Når opgaverne har relationen Afslutning-til-Start og betingelsen Så tidligt som muligt, planlægges den efterfølgende opgave (den anden opgave) til at starte, når den foregående opgave (den første opgave) er planlagt til at slutte.

Knapflade Når der er anvendt en Start tidligst-betingelse, kan den efterfølgende opgave ikke starte før betingelsesdatoen, selvom (som vist her) den foregående opgave er afsluttet før betingelsesdatoen.

Ikke-fleksible betingelser tilsidesætter som standard alle opgaveafhængigheder og begrænser en opgave til en valgt dato. En opgave, hvor betingelsen Skal starte den (MSO) er angivet til d. 30. september, og hvor der er en Afslutning-til-Start-afhængighed til en anden opgave, vil altid blive planlagt til d. 30. september, uanset om den foregående opgave slutter tidligt eller sent.

Hvis en opgave, der er begrænset til en dato, har en forudgående opgave, der afsluttes for sent til at den efterfølgende opgave kan starte på den dato, der er angivet i betingelsen, opstår der muligvis negativ slæk.

Hvis du vil gennemse eller ændre betingelsen for en opgave, skal du højreklikke på opgaven, klik på Opgaveoplysninger og derefter klikke på fanen Avanceret begrænsning oplysninger er i felterne Betingelsestype og Betingelsesdato.

Toppen af siden

Sådan påvirker deadlinedatoer planen

Deadlinedatoer påvirker sædvanligvis ikke opgaveplanlægning. De bruges til at angive en måldato, som ikke må overskrides, uden at du er nødt til at angive en opgavebetingelse, som kan påvirke planlægningen, hvis foregående opgaver-opgaver ændres. En opgave med en deadline planlægges på samme måde som alle andre opgaver, men når en opgave afsluttes efter dens deadline, vises der i Project en opgaveindikator, der fortæller dig, at opgaven har overskredet sin deadline.

Deadlinedatoer kan påvirke det samlede slæk for opgaver. Hvis du angiver en deadlinedato før slutningen af opgavens samlede slæk, genberegnes det samlede slæk ved hjælp af deadlinedatoen i stedet for opgavens forsinkede slutdato. Opgaven bliver kritisk, hvis det samlede slæk når nul.

Du kan angive deadlines for hovedopgaver såvel som enkelte opgaver. Hvis der opstår konflikt mellem hovedopgavens deadline og en af underopgaverne, angiver deadlineindikatoren en overskredet deadline blandt underopgaverne.

Men deadlinedatoer kan påvirke den måde, som opgaver planlægges på, hvis du angiver en deadlinedato for en opgave med betingelsen Så sent som muligt. Opgaven planlægges til at slutte på deadlinedatoen, selvom opgaven muligvis først er færdig efter deadlinedatoen, hvis de foregående opgaver forsinkes.

Hvis du vil gennemse eller ændre en deadline for en opgave, skal du højreklikke på opgaven, klik på Opgaveoplysninger og derefter klikke på fanen Avanceret Brug boksen Deadline.

Toppen af siden

Sådan påvirker kalendere planen

Kalendere bestemmer arbejdstid og fritid, f.eks. weekender og helligdage, for projektet.

Bemærk!: Manuelt planlagte opgaver påvirkes ikke af projekt- eller ressourcekalendere.

Projektkalendere anvendes til af fastsætte ressourcetilgængeligheden, hvordan de ressourcer, der er tildelt til opgaver, planlægges, og hvordan selve opgaverne planlægges. Projekt- og opgavekalendere bruges i planlægningen af opgaverne, og hvis ressourcer tildeles opgaver, bruges ressourcekalenderne også.

Der henvises til følgende kalendere i Project:

 • Basiskalendere    Disse kalendere danner basis for de andre typer af kalendere. Du kan også vælge, at en basiskalender skal være projektkalenderen, og du kan anvende en basiskalender på opgaver som en opgavekalender eller som standardtiden for en ressourcekalender. Project indeholder tre basiskalendere: Standardkalenderen, kalenderen 24-timer og kalenderen Nathold. Du kan tilpasse din egen basiskalender ved hjælp af en af de basiskalendere, der findes i programmet.

 • Projektkalendere    Disse angiver standardarbejdstiden og -fritiden for projektet i sin helhed. Hvis ressourcekalendere eller opgavekalendere ikke bruges, planlægges opgaver til arbejdstiden i projektkalenderen.

 • Ressourcekalendere    Disse er som standard baseret på standardkalenderen. Du kan ændre arbejdstid og fritid for bestemte ressourcer eller for et sæt ressourcer, hvilket sikrer, at ressourcerne kun planlægges, når de er tilgængelige. Hvis du har ændret arbejdstid eller fritid i en ressourcekalender, og ressourcen tildeles en opgave, planlægges opgaven til at foregå i den arbejdstid, der er angivet i ressourcekalenderen.

 • Opgavekalendere    Disse kan bruges til at angive arbejdstid for de opgaver, der ligger uden for arbejdstiden i projektkalenderen. Når en opgavekalender tildeles en opgave, og den ressource, der tildeles opgaven, har andre arbejdstider i ressourcekalenderen, planlægges opgaven til den overlappende arbejdstid i de to kalendere. Men du kan angive en opgaveindstilling, så ressourcekalendere ignoreres, og planlægge opgaven i ressourcens fritid.

Hvis du vil arbejde med kalendere, skal du klikke på fanen projekt, og klik derefter på Skift arbejdstid.

Toppen af siden

Sådan driver ressourcetildelinger planen

Hvis du ikke tildeler ressourcer til opgaver i projektet, beregnes planen ved hjælp af varighed, opgaveafhængigheder, betingelser og oplysninger i projekt- og opgavekalendere. Hvis du tildeler ressourcer, planlægges opgaverne også ifølge ressourcernes kalendere og tildelingsenheder, hvilket giver en mere nøjagtig planlægning.

Bemærk!: Manuelt planlagte opgaver påvirkes ikke af ressourcekalendere. Når en ressource tildeles en manuelt planlagt opgave, ændres planlægningen af opgaven ikke.

En tildeling er tilknytningen af en bestemt opgave til en bestemt ressource, som har ansvaret for at færdiggøre opgaven. Der kan tildeles flere ressourcer til en opgave. Arbejdsressourcer, materialeressourcer og omkostningsressourcer kan tildeles opgaver. Til forskel fra arbejdsressourcer påvirker tildeling af materialeressourcer eller omkostningsressourcer ikke opgaveplanlægningen.

I projektet har du f.eks. en opgave kaldet Udarbejde specifikationer. Du har også en teknikerressource, Søren. Hvis du tildeler Søren til opgaven Udarbejde specifikationer, afhænger planlægningen af opgaven af Sørens ressourcekalender og tildelingsenheder samt opgaveoplysninger som varighed, opgaveafhængigheder, betingelser og kalendere.

Ud over at planlægningen udføres ifølge oplysningerne om opgaven, findes der desuden flere ressource- og tildelingsoplysninger, som kan bruges til at beregne en tidsplan i Project, efter at du har tildelt ressourcer til opgaverne i projektet. Disse omfatter:

 • Den mængde af arbejde eller overarbejde, som ressourcen har fået tildelt, og hvordan arbejdet fordeles over tid. Arbejdsfordeling over tid kan også påvirkes af arbejdsprofiler.

 • Det antal tildelingsenheder, som ressourcen har fået til at udføre opgaven, dvs. deltid, fuldtid eller flere.

 • opgavetype påvirker, hvordan en tidsplan ændres, hvis du reviderer den eksisterende tildeling. De tre opgavetyper er Faste enheder, Fast varighed og Fast arbejde.

 • Om opgaven er indsatsbaseret. Hvis en opgave er indsatsbaseret, efterhånden som ressourcer tilføjes eller fjernes for tildelingen, arbejdet konstant for opgaven og fordeles mellem ressourcerne. For opgaver med faste enheder, for eksempel er ét resultat, hvis flere ressourcer er tildelt, en kortere varighed er påkrævet for at fuldføre opgaven.

  Bemærk!: Manuelt planlagte opgaver kan ikke indstilles til indsatsbaseret. Varigheden af en manuelt planlagt opgave ændres ikke, som er tilknyttet ressourcer.

 • Ressourcekalendere. I Project planlægges de tildelte ressourcer på basis af den arbejdstid og den fritid, der er angivet i deres ressourcekalendere.

Hvis du vil tildele ressourcer til opgaver, skal du klikke på fanen Ressource og derefter klikke på Ressourcetildeling.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×