Sådan forbereder du til klargørelse af brugerwebsteder i OneDrive for Business

Første gang en bruger går til sin nyhedsstrøm, sit websted eller et OneDrive-link, vil et OneDrive for Business-websted som standard automatisk blive gjort tilgængeligt. I nogle tilfælde, heriblandt følgende, er det en god idé, at OneDrive for Business-websteder bliver gjort parate eller forklargøres:

 • Din organisation har en brugerdefineret proces til tilføjelse af nye medarbejdere, og du ønsker at oprette OneDrive for Business-websteder, når du tilføjer nye medarbejdere.

 • Din organisation planlægger en overførsel fra det lokale miljø til Office 365.

 • Din organisation planlægger en overførsel fra en anden onlinelagertjeneste eller et andet lager.

Denne artikel beskriver, hvordan du forsyner OneDrive for Business-websteder til dine brugere ved hjælp af PowerShell. Proceduren fører dig gennem følgende:

 1. Oprettelse af et PowerShell-script til at klargøre OneDrive for Business-websteder fra den angivne kode.

 2. Oprettelse af en inputfil, der omfatter de brugere, du vil klargøre OneDrive for Business-websteder for.

 3. Kørsel af PowerShell-scriptet for at oprette OneDrive for Business-websteder til de brugere, der er i inputfilen.

Bemærk!: Du kan også klargøre OneDrive for Business-websteder ved hjælp af REST-API eller CSOM. Få mere at vide under Du vil altså programmeringsmæssigt klargøre personlige websteder (OneDrive for Business) i Office 365 og afsnittet "Brug metoden ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk til at klargøre personlige websteder og OneDrive for Business til flere brugere (kun for værtsadministratorer for Mit websted på SharePoint Online) "i Nyheder til udviklere på sociale og samarbejdsfunktioner i SharePoint 2013.

Inden du går i gang

Før du starter denne opgave, skal du gennemgå følgende forudsætninger:

Klargør OneDrive for Business-websteder til brugere

 1. Kopiér følgende kode, indsæt den i en teksteditor, som f.eks. Notepad, gem den, og navngiv filen BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 for at oprette PowerShell-scriptet:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Bemærk, at kommentarer er inkluderet i koden, der beskriver scriptet og de parametre, som bruges i den. De påvirker ikke kørslen af PowerShell-scriptet.

 2. I en teksteditor, som f.eks. Notesblok, skal du oprette en fil, der indeholder Office 365-brugerkontiene, som du vil klargøre OneDrive for Business-websteder for. Hver brugerkonto skal være på en separat linje.

  Gem filen under navnet UserInput.txt.

  Bemærk!: Hver inputfil er begrænset til 200 brugere. Hvis du skal klargøre OneDrive for Business-websteder til mere end 200 brugerne, skal du oprette flere inputfiler (f.eks. UserInput1.txt, UserInput2.txt osv.).

 3. Åbn SharePoint Online Management Shell.

 4. Skift til den mappe, hvor du gemte BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 PowerShell-scriptet.

 5. Brug følgende kommando i PowerShell-kommandoprompten:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Eksempel:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Kører du scriptet, bliver du bedt om at angive Office 365-legitimationsoplysningerne.

  Når scriptet er afsluttet, viser PowerShell-ruden status som Fuldført.

 6. Hvis du har flere brugerinputfiler, skal du køre scriptet igen og ændre parameteren -InputfilePath til placeringen af de andre brugerinputfiler.

Hvis du vil kontrollere, om dine brugeres OneDrive for Business-websteder er blevet oprettet, skal du gå til Sådan får du vist en liste over grupper af websteder i OneDrive for Business.

Bemærk!: Hvis du opretter OneDrive for Business-websteder til en række brugere, skal du bemærke, at det kan tage lidt tid, før alle dine brugeres websteder er oprettet.

Relaterede emner

Planlæg OneDrive for Business-hybrid

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×