Rotér eller spejlvend et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede

Rotér eller spejlvend et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede

Du kan ændre placeringen af et tekstfelt (og teksten i det), en figur, et WordArt eller et billede ved at rotere eller spejlvende det.

Kommandoerne Rotation findes under fanen Tegnefunktioner på båndet i værktøjslinjen. Vælg det objekt, som du vil rotere, og klik derefter på båndet.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist den detaljerede vejledning.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk det i den ønskede retning.

  Figur med rotationshåndtag

  • Hvis du vil begrænse rotationen til intervaller på 15 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker i rotationshåndtaget.

  • Når du roterer flere figurer, roterer de ikke som en gruppe, men i stedet roterer hver figur omkring sit eget centrum.

  • Når du roterer et indbygget objekt i Word, forbliver objektet det samme sted på stregen i løbet af rotationen, hvilket kan få rotationen til at se mærkelig ud. Hvis du ikke kan lide den måde, den ser ud på, kan du ændre layoutindstillingen eller tekstombrydningen.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og klik derefter på Flere indstillinger for rotation.

  Flere indstillinger for rotation på menuen Rotation

 3. I den rude eller dialogboks, der åbnes, skal du angive, hvor meget du vil rotere objektet i boksen Rotation. Du kan også bruge pilene til at rotere objektet præcist, til hvor du ønsker det.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer, skal du sørge for, at du har markeret et tekstfelt, en figur eller et WordArt-element. Du skal muligvis dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og derefter:

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til højre, skal du klikke på Roter 90° til højre.

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til venstre, skal du klikke på Roter 90° til venstre.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

Du kan oprette effekten af et spejlbillede eller spejlvende et objekt på hovedet (invertere det) ved hjælp af værktøjerne Spejlvend.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og derefter:

  • Klik på Spejlvend lodret for at rotere et objekt med bunden øverst.

  • Klik på Spejlvend vandret for at oprette et spejlbillede af objektet.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

Tip!: Hvis du blot vil oprette et spejlbillede af teksten i et dokument, skal du se Omvendt tekst eller oprette et spejlbillede.

Når du roterer et objekt, roterer teksten i objektet med det. Teksten i et spejlvendt objekt spejlvendes imidlertid ikke med rotationsværktøjet. Gør følgende i Word, Outlook, Excel og PowerPoint for at vende tekst sammen med det objekt, der indeholder det.

 1. Markér og højreklik derefter på det objekt, du vil tilbageføre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på fanen Effekter under Figurindstillinger i ruden Formatér figur.

  Fanen Effekter i ruden Formatér figur

 3. Under 3D-rotation, i et af Rotation-felterne (X, Y eller Z, afhængigt af hvordan du vil rotere teksten) skal du skrive 180.

  X-rotation på fanen Effekter

  Bemærkninger!: 

  • Når du ændrer rotationen, kan det påvirke objektets fyldfarve. Du kan justere fyldfarven i ruden Formatér figur på fanen Fyld og streg Fanen Fyld og Streg .

  • Når du klikker på objektet for at redigere teksten, konverteres den midlertidigt tilbage til sit oprindelige udseende, mens du redigerer den. Det tilbageførte udseende vil blive anvendt, når du er færdig med at redigere tekst og klikker uden for objektet.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist den detaljerede vejledning.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk det i den ønskede retning.

  Figur med rotationshåndtag

  Bemærk!: Hvis du vil begrænse rotationen til intervaller på 15 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker i rotationshåndtaget.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og klik derefter på Flere indstillinger for rotation.

  Flere indstillinger for rotation på menuen Rotation

  Hvis fanen Billedværktøjer, Tegnefunktioner eller Formatér ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret et billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på billedet for at åbne fanen Formatér.

 3. I den rude eller dialogboks, der åbnes, skal du angive, hvor meget du vil rotere objektet i boksen Rotation. Du kan også bruge pilene til at rotere objektet præcist, til hvor du ønsker det.

Du kan oprette effekten af et spejlbillede eller spejlvende et objekt på hovedet (invertere det) ved hjælp af værktøjerne Spejlvend.

 1. Klik på det objekt, som du vil rotere.

 2. Klik på Roter i gruppen Arranger under Tegnefunktioner (eller Billedværktøjer, hvis du roterer et billede) på fanen Formatér, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på Spejlvend lodret for at rotere et objekt med bunden øverst.

  • Klik på Spejlvend vandret for at oprette et spejlbillede af objektet.

Hvis du ikke kan se fanerne Tegnefunktioner eller Billedværktøjer, skal du kontrollere, at du har markeret et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller billede. Du skal muligvis dobbeltklikke på objektet for at åbne fanen Formatér.

Tip!: Hvis du blot vil oprette et spejlbillede af teksten i et dokument, skal du se Omvendt tekst eller oprette et spejlbillede.

Når du roterer et objekt, roterer teksten i objektet med det. Teksten i et spejlvendt objekt spejlvendes imidlertid ikke med rotationsværktøjet. Gør følgende i Word, Outlook, Excel og PowerPoint for at vende tekst sammen med det objekt, der indeholder det.

 1. Markér og højreklik derefter på det objekt, du vil tilbageføre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. I dialogboksen Formatér figur skal du klikke på 3D-rotation til venstre.

  3D-rotation i dialogboksen Formatér figur

 3. I et af felterne Rotation (X, Y eller Z, afhængigt af hvordan du vil rotere teksten) skal du skrive 180.

  Bemærkninger!: 

  • Når du ændrer rotationen, kan det påvirke dit objekts fyldfarve. Du kan justere din fyldfarve i dialogboksen Formatér figur under fanen Fyld.

  • Når du klikker på objektet for at redigere teksten, konverteres det tilbage til dets oprindelige udseende midlertidigt, mens du redigerer den. Det tilbageførte udseende vil blive anvendt, når du klikker på uden for objektet.

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist den detaljerede vejledning.

 1. Klik på billede, på figuren eller på WordArt, som du vil rotere.

 2. Gør et af følgende:

  • Træk rotationshåndtag i den retning, du vil rotere figuren.
   Kun billeder og figurer har rotationshåndtag.
   Rotationshåndtag

   Klik på rotationshåndtaget øverst på objektet, og træk i den ønskede retning.

   Bemærk!: Hvis du vil begrænse rotationen til en vinkel på 15 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker i rotationshåndtaget.

  • Hvis du vil angive en præcis rotation, skal du først klikke på fanen Formatér.

   Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret objektet.

  • I gruppen Arranger skal du klikke på Roter Knapflade . Klik på Flere indstillinger for rotation og derefter på fanen Størrelse under Roter. Angiv, hvor meget du vil rotere billedet i feltet Rotation.

 1. Klik på billede, på figuren eller på WordArt, som du vil rotere.

 2. Klik på fanen Formatér.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret objektet.

 3. Klik på Roter i gruppen Arranger Knapflade , og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til højre, skal du klikke på Roter 90° til højre.

  • Hvis du vil rotere objektet 90 grader til venstre, skal du klikke på Roter 90° til venstre.

Når du spejlvender en figur, et billede eller andet objekt, opretter du et omvendt billede af figuren, billedet eller objektet.

Tip!: Du kan oprette et spejlbillede af en figur, et billede eller et objekt ved at oprette en kopi af den og derefter spejlvende den. Træk den identiske kopi til en placering, hvor den afspejler den oprindelige figur, det oprindelige billede eller objekt.

 1. Klik på billede, på figuren eller på WordArt, som du vil spejlvende.

 2. Klik på fanen Formatér.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se fanen Formatér, skal du kontrollere, at du har markeret objektet.

 3. Klik på Roter i gruppen Arranger Knapflade , og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil spejlvende objektet lodret, skal du klikke på Spejlvend lodret.

  • Hvis du vil spejlvende objektet vandret, skal du klikke på Spejlvend vandret.

   Bemærkninger!: 

   • Hvis du vil rotere en SmartArt-grafik, skal du kopiere SmartArt-grafik, indsætte det som et billede og derefter rotere billedet.

   • Hvis indstillingerne for rotation ikke er tilgængelige, når du klikker på billedet, som du vil rotere eller spejlvende, skal du højreklikke på hvert billede og på genvejsmenu, pege på Tekstombrydning, og derefter klikke på Firkant eller enhver anden mulighed end På linje med tekst.

Der er ingen rotationsværktøjer tilgængelige i Office Online

Med PowerPoint Online kan du spejlvende et billede vandret og lodret. Bortset fra dette, har Office Online-apps ikke rotationsværktøjer. Hvis du har en skrivebordsversion af Office, skal du klikke på Åbn i [programnavn] på dit skrivebordsprogram for at åbne dokumentet og bruge rotationsværktøjerne. Hvis du ikke har en skrivebordsversion af Office, kan du prøve ellerkøbe den seneste version nu.

Omvend tekst

Se artiklen Omvend tekst, eller opret et spejlbillede.

Ombryd tekst omkring noget

Se artiklen Ombryd tekst omkring en cirkel eller en anden figur.

Rotér en tabel eller en SmartArt-grafik

Kopiér tabellen eller SmartArt-grafik, indsæt den som billede og rotér derefter billedet.

Se også

Vend tekst, eller opret et spejlbillede

Ombryd tekst om en cirkel eller en anden figur

Beskær et billede

Brug Layoutindstillinger i Word til at flytte billeder

Gruppér eller opdel figurer, billeder eller andre objekter

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×