Ret problemer med levering af mail, fejlkode 550 5.1.10 i Office 365

Det er frustrerende, når der opstår problemer med at sende og modtage mails. Hvis du får en rapport om manglende levering (NDR), også kaldet en meddelelse om ikke-leveret post, fejlkode 550 5.1.10, kan du i denne artikel få hjælp til at løse problemet og få sendt din meddelelse.

symbol for mailbruger

Jeg har fået denne meddelelse om ikke-leveret post. Hjælp mig med at løse problemet.

Symbol for administrator

Jeg er mailadministrator. Hvordan løser jeg dette problem?

Hvorfor fik jeg denne meddelelse om ikke-leveret post?

Hvis du har fået en meddelelse om ikke-leveret post med fejlkoden 5.1.10, kan det være af én af de to følgende årsager:

 • Mailadressen, som du sendte din mail til, eksisterer ikke eller kan ikke findes. Gå til Jeg fik denne meddelelse om ikke-leveret mail. Hjælp mig med at løse problemet.

 • En anden person, typisk en spammer, har udgivet sig for at være dig ved at sende en mail med din mailadresse i Fra-feltet. Dette kaldes mailspoofing. Mailen blev sendt til en adresse, der ikke eksisterer, og du har modtaget en meddelelse om ikke-leveret post for den. Denne type meddelelse om ikke-leveret post kaldes for backscatter og kan ignoreres eller slettes.

  Backscatter i sig selv er uskadeligt, men hvis du får en masse, er det muligt, at din computer eller enhed er inficeret med malware, der sender spam. Overvej at køre en scanning for antimalware. For at forhindre spammere i at udgive sig for at være dig eller andre i din organisation, kan du også bede din mailadministrator om at læse denne artikel: Konfigurer SPF i Office 365 for at forhindre spoofing

Jeg fik denne meddelelse om ikke-leveret mail. Hjælp mig med at løse problemet.

Kontroller, at modtagerens mailadresse er korrekt, og send derefter mailen igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte modtageren og bede vedkommende om at kontrollere sine regler og indstillinger for videresendelse.

Brug Outlook   

 1. Dobbeltklik på den modtagne meddelelse om ikke-leveret post for at åbne den.

 2. På fanen Rapport skal du vælge Send igen.

  Skærmbillede viser fanen Rapport i en meddelelse om ikke-leveret mail med indstillingen Send igen og teksten i mailens brødtekst med angivelse af, at meddelelsen kunne ikke leveres.

  Hvis du har vedhæftet en fil, der er større end 10 MB, i den oprindelige mail, du sendte, kan det være, at indstillingen Send igen ikke er tilgængelig eller ikke fungerer. Du skal i stedet åbne den oprindelige mail i mappen Sendt post og sende den igen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Send en mail igen.

 3. I den nye kopi af din mail skal du markere modtagerens mailadresse i feltet Til og derefter trykke på Delete-tasten.

 4. Fjern modtagerens mailadresse fra listen Autofuldførelse for at sikre, at Outlook ikke bruger en forældet mailadresse. Hvis listen Autofuldførelse ikke popper op, når du gør dette, eller hvis modtagerens adresse ikke er angivet, skal du springe dette trin over. Følg disse trin:

  1. Begynd at skrive modtagerens mailadresse i feltet Til, indtil den vises på rullelisten Autofuldførelse, som vist nedenfor.

  2. Skærmbillede viser indstillingen Send igen for en mail. I feltet Send igen giver funktionen Autofuldførelse mailadressen for modtageren baseret på de første par bogstaver, der er skrevet af modtagerens navn.
  3. Brug pil ned-tasten for at vælge modtageren på rullelisten Autofuldførelse, og tryk derefter på Delete-tasten, eller klik på ikonet Slet Ikonet Slet til højre for mailadressen.

 5. Fortsæt med at skrive hele modtagerens mailadresse i feltet Til. Sørg for at stave adressen korrekt.

  Skærmbillede viser indstillingen Send igen for en mail. I feltet Send igen er modtagerens adresse leveret med funktionen Autofuldførelse.
 6. Klik på Send.

Brug Outlook på internettet   

 1. Markér den modtagne mail om ikke-leveret post for at åbne den.

 2. I læseruden til mails lige under oplysningerne i brevhovedet skal du vælge Klik her for at sende denne meddelelse igen.

  Skærmbillede viser en del af en meddelelse om ikke-leveret mail med muligheden for at sende meddelelsen igen.

  Hvis du har vedhæftet en fil, der er større end 10 MB i den oprindelige mail, du sendte, er indstillingen Klik her for at sende denne meddelelse igen ikke tilgængelig. Du skal i stedet sende den oprindelige mail igen fra mappen Sendt post.

 3. Til-linjen i den nye kopi af din mail skal du klikke på ikonet Slet Ikonet Slet til højre for mailadressen for at slette modtagerens adresse.

  Skærmbillede viser linjen Til i en mail med muligheden for at slette modtagerens mailadresse.
 4. Fjern modtagerens mailadresse fra listen Autofuldførelse for at sikre, at Outlook ikke bruger en forældet mailadresse. Følg disse trin:

  1. Begynd at skrive modtagerens navn eller mailadresse i det tomme Til-felt, indtil den vises på rullelisten Autofuldførelse.

   Skærmbillede viser linjen Til i en mail med muligheden for at slette modtagerens mailadresse. I feltet Til giver funktionen Autofuldførelse mailadressen for modtageren baseret på de første par bogstaver, der er skrevet af modtagerens navn.
  2. Brug Pil ned for at vælge modtageren på listen Autofuldførelse, og tryk derefter på Delete-tasten. Eller hold musen over modtagerens navn, og klik på ikonet Slet Ikonet Slet til højre for mailadressen.

 5. Fortsæt med at skrive hele modtagerens mailadresse på linjen Til. Sørg for at stave adressen korrekt.

 6. Klik på Send.

Kontakt modtageren på anden vis (f.eks. telefonisk), og bed denne om at kontrollere, om din mail p.g.a. dennes regler for videresendelse bliver videresendt til en mailadresse, der ikke eksisterer eller er ødelagt. Hvis modtageren har indstillet videresendelse, kan vedkommende enten ændre mailadressen, som mails videresendes til, eller vedkommende kan deaktivere reglen eller indstillingen for videresendelse.

Office 365 understøtter flere forskellige metoder til automatisk videresendelse af mails. Hvis modtageren, som din meddelelse er tiltænkt, bruger Office 365, skal du bede dem om at gennemgå afsnittene Opdater, deaktiver eller fjern indbakkeregler for videresendelse og Deaktiver kontovideresending herunder. Hvis problemet fortsætter, efter du har udført disse trin, skal du bede modtageren om at henvise sin mailadministrator til afsnittet Jeg er mailadministrator. Hvordan retter jeg dette problem? nedenfor.

Opdater, deaktiver eller fjern indbakkeregler for videresendelse   

 1. Log på din brugerkonto i Office 365.

 2. Vælg tandhjulsikonet i øverste højre hjørne for at vise ruden Indstillinger.

 3. Vælg Dine appindstillinger > Mail.

  Skærmbillede viser ruden Indstillinger med indstillingen Mail fremhævet i sektionen Dine appindstillinger.
 4. Vælg Mail > Automatisk behandling > Regler for indbakke og oprydning på navigationsruden Indstillinger.

  Viser området Regler for indbakke i indbakken og indstillingen for oprydningsregler i indstillingerne for mail i Office 365. Du kan oprette, redigere og slette indbakkeregler for at håndtere din mail.
 5. Opdater, deaktiver eller slet alle regler, der kan tænkes at videresende afsenderens mail til en ikke-eksisterende eller ødelagt mailadresse.

Deaktiver videresendelse på konto   

 1. Log på din Office 365-konto, og via den samme navigation til Indstillinger som vist herover, skal du vælge Mail > Konti > Videresendelse.

  Skærmbillede viser indstillingssiden for videresendelse med indstillingen Stop videresendelse valgt.
 2. Vælg Stop videresendelse, og klik på Gem for at deaktivere videresendelse på kontoen.

Jeg er mailadministrator. Hvordan retter jeg dette problem?

Hvis afsenderen, der modtog denne meddelelse om ikke-leveret post, ikke kan rette problemet ved hjælp af de ovenstående trin, kan det skyldes, at et mailsystem på modtagerens side ikke er konfigureret korrekt. Hvis du er modtagerens mailadministrator kan du prøve en eller flere af følgende rettelser og derefter bede afsenderen om at sende mailen igen:

Gør følgende for at kontrollere, om modtageren findes og har fået tildelt en aktiv licens:

 1. I Office 365 Administration skal du vælge Brugere for at gå til siden Aktive brugere.

 2. I søgefeltet Aktive brugere > Filtre skal du skrive en del af modtagerens navn og derefter trykke på Enter for at finde modtageren. Hvis modtageren ikke findes, skal du oprette en ny postkasse eller kontakt for denne bruger. Få flere oplysninger i Tilføj brugere enkeltvist eller flere ad gangen til Office 365 - Hjælp til administratorer. Hvis modtageren findes, skal du kontrollere, at modtagerens brugernavn svarer til den mailadresse, som afsenderen har brugt.

  Skærmbillede viser en sektion på siden med aktive brugere med et søgeord, "allie", der er skrevet i søgefeltet ud for indstillingen med filtre, som er indstillet til alle brugere. Nedenfor er det fulde viste navn og brugernavn vist.
 3. Hvis brugerens postkasse hostes i Office 365, skal du klikke på brugerens post for at gennemgå vedkommendes detaljer og bekræfte, at han/hun har fået tildelt en gyldig maillicens (f.eks. en Office 365 Enterprise E5-licens).

  Skærmbillede viser oplysningerne for brugeren med navnet Allie Bellew. Området med produktlicenser viser, at der ikke er tildelt nogen produkter til brugeren, og muligheden for at redigere er tilgængelig.
 4. Hvis brugerens postkasse hostes i Office 365, men der ikke er tildelt nogen licens, skal du vælge Rediger og tildele en licens til brugeren.

  Viser en Office 365 Enterprise E5-licens med 12 tilgængelige licenser.

Office 365 indeholder følgende funktioner, som brugere og mailadministratorer kan bruge til at videresende meddelelser til en anden mailadresse:

 • Videresending ved hjælp af indbakkeregler (bruger)

 • Kontovideresendelse (bruger og mailadministrator)

 • Videresendelse via regler for mailflow (mailadministrator)

Følg trinnene nedenfor for at rette modtagerens ikke-fungerende regel eller indstillinger for videresendelse af mail.

Videresendelse ved hjælp af indbakkeregler (bruger)   

Modtageren kan have en indbakkeregel, der videresender mails til en problematisk mailadresse. Indbakkeregler er kun tilgængelige for brugeren (eller en person med stedfortræderadgang til brugerens konto). Se Opdater, deaktiver eller fjern indbakkeregler for videresendelse for at få anvisninger om, hvordan brugeren eller dennes stedfortræder kan ændre eller fjerne en ikke-fungerende indbakkeregel for viderestilling.

Kontovideresendelse (bruger og mailadministrator)   

 1. Vælg Brugere i Office 365 Administration.

 2. I søgefeltet Aktive brugere > Filtre skal du skrive en del af modtagerens navn og derefter trykke på Enter for at finde modtageren. Klik på brugerens post for at få vist vedkommendes detaljer.

 3. Vælg E-mailindstillinger > Videresende e-mail > Rediger på brugerens profilside.

  Skærmbillede viser brugerprofilsiden for den bruger, der hedder Allie Bellew, med Videresendelse af mail indstillet til Anvendt og en tilgængelig redigeringsindstilling.
 4. Deaktiver Videresende e-mail, og vælg Gem.

  Skærmbillede viser brugerprofilsiden for den bruger, der hedder Allie Bellew, med Videresendelse af mail indstillet til Anvendt og en tilgængelig redigeringsindstilling.

Videresendelse via regler for mailflow (mailadministrator)   

I modsætning til Indbakke-regler, som er knyttet til en brugers postkasse, så er regler for mailflow indstillinger, der gælder på tværs af organisationen og kan kun oprettes og redigeres af mailadministratorer.

 1. Vælg Administrationer > Exchange i Office 365 Administration.

  Skærmbillede viser Office 365 Administration med indstillingen Administration udvidet og Exchange markeret.
 2. Gå til mailflow > regler i Exchange Administration.

 3. Se efter relevante omdirigeringsregler, der videresender afsenderens mail til en anden adresse. Et eksempel er vist nedenfor.

  Skærmbillede viser regelsiden i området Mailflow i Exchange Administration. Afkrydsningsfeltet Til er markeret for reglen til at omdirigere brugeren Allie Bellews mail.
 4. Opdater, deaktiver eller slet en given mistænkelig regel for videresendelse.

Advarsel!: Topologier og indstillinger for mailrouting kan være komplekse, især i hybride konfigurationer. Selv hvis man kan rette problemet med meddelelsen om ikke-leveret post ved at ændre indstillingerne for accepteret domæne, så er det måske ikke den rette løsning i din situation. I visse tilfælde kan det endda forårsage uventede problemer. Gennemse afsnittet Administrer accepterede domæner i Exchange Online, og gå derefter forsigtigt videre.

Hvis du benytter en hybridkonfiguration (nogle postkasser i skyen og andre i lokale postkasser), og det accepterede domæne for dit domæne er indstillet til Autoritativ, søger Office 365 kun efter modtageren i mappen i skyen. Hvis modtageren findes i den lokale postkasse, uden at du har føjet modtageren til mappen i skyen (enten manuelt eller via katalogsynkronisering), mislykkes opslaget, og afsenderen modtager muligvis denne meddelelse om ikke-leveret post. Hvis det accepterede domæne er indstillet til Intern videresendelse, gransker Office 365 først mappen i skyen, og hvis modtageren ikke findes der, routes meddelelsen til dine lokale mailservere (hvis du har konfigureret en påkrævet mailflowforbindelse).

Advarsel!: Når du indstiller Accepteret domæne til Internt Relæ, skal du konfigurere en tilsvarende Office 365-mailflow-forbindelse til dit lokale miljø. Hvis du ikke gør dette, brydes mailflowet til dine postkasser i det lokale miljø.

Hvis du benytter en hybridkonfiguration med en Office 365-mailflowforbindelse konfigureret til at route mails til dit lokale miljø, og du mener, at Intern videresendelse er den korrekte indstilling for dit domæne, så skal du ændre det accepterede domæne fra Autoritativ til Intern videresendelse.

Sådan ændrer du det accepterede domæne fra Autoritativ til Intern videresendelse   

 1. I Exchange Administration skal du vælge mailflow > accepterede domæner og vælge modtagerens domæne.

  Skærmbillede viser siden Accepterede domæner i Exchange Administration. Oplysninger om navn, accepteret domæne og domænetype er vist.
 2. Dobbeltklik på domænenavnet.

 3. I dialogboksen Accepteret domæne skal du indstille domænet til Intern videresendelse og vælge Gem.

  Skærmbillede viser dialogboksen Accepteret domæne med indstillingen Intern videresendelse valgt for det angivne accepterede domæne.

Hvis du benytter en hybridkonfiguration, og modtageren er placeret lokalt, kan det være, at modtagerens lokale mailadresse ikke er korrekt synkroniseret med Office 365. Følg disse trin for at synkronisere mapper manuelt:

 1. Log på den lokale server, der kører værktøjerne til katalogsynkronisering.

 2. Start en Windows PowerShell-session.

 3. Gå til C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync.

 4. Kør kommandoen DirSyncConfigShell.psc1 for at starte katalogsynkroniseringens Konfiguration-Shell.

 5. Kør kommandoen Start-OnlineCoexistenceSync.

Når synkroniseringen er fuldført, skal du gentage trinnene i Kontroller, at modtageren findes og har fået tildelt en aktiv licens for at bekræfte, at modtageradressen findes i Office 365.

Hvis du har et brugerdefineret domæne (f.eks. contoso.com i stedet for contoso.onmicrosoft.com), kan det være, at domænets MX-post er konfigureret forkert.

 1. I Office 365 Administration skal du gå til Indstillinger > Domæner, og derefter vælge modtagerens domæne.

  Skærmbillede af Office 365 Administration med indstillingen domæner markeret. Domænenavne er vist på siden sammen med mulighederne for at tilføje eller købe et domæne.
 2. I pop op-ruden Påkrævede DNS-indstillinger skal du vælge Kontrollér DNS.

  Skærmbillede viser siden Påkrævede DNS-indstillinger, og knappen Kontroller DNS er i fokus.
 3. Kontroller, at der kun er én MX-post konfigureret for modtagerens domæne. Microsoft understøtter ikke anvendelse af mere end én MX-post for et domæne, der er tilmeldt Office 365.

 4. Hvis Office 365 registrerer, at der er problemer med indstillingerne af Exchange Online DNS-posten, skal du følge de anbefalede trin for at rette dem. Du kan blive bedt om at foretage ændringerne direkte i Office 365 Administration. Ellers skal du opdatere MX-posten fra din DNS-værtsudbyders portal. Du kan få flere oplysninger under Opret DNS-poster til Office 365 hos en vilkårlig DNS-udbyder

  Bemærk!: Dit domænes MX-post skal i de fleste tilfælde pege på det fulde domænenavn i Office 365: <dit domæne>.mail.protection.outlook.com. Opdateringer af DNS-poster overføres normalt over internettet på et par timer, men det kan tage op til 72 timer.

Få flere oplysninger

Rapporter om manglende levering af mail i Office 365

Backscatter-meddelelser og EOP

Konfigurer videresendelse af mail til en postkasse

Det er nemt at synkronisere din mappe med Office 365

Opret DNS-poster for Office 365 hos enhver DNS-udbyder

Konfigurer SPF i Office 365 for at forhindre spoofing

Har du stadig brug for hjælp med en 5.1.10 meddelelse om ikke-leveret post?

Få hjælp fra Office 365 Community-foraene Administratorer: Log på, og opret en serviceanmodning Administratorer: Ring til support
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×