RENTEFOD, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen RENTEFOD i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir.

Syntaks

RENTEFOD(afregningsdato;udløbsdato;investering;indløsningskurs;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer angives som tekst.

Syntaksen for funktionen RENTEFOD har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Investering    Påkrævet. Det beløb, der er investeret i værdipapiret.

 • Indløsningskurs    Påkrævet. Det beløb, der modtages ved værdipapirets udløb.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor obligationen udløber. Antag f.eks., at en 30 års obligation udstedes den 1. januar 2008 og erhverves af køber 6 måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være den 1. januar 2008, afregningsdatoen den 1. juli 2008 og udløbsdatoen 1. januar 2038, 30 år efter udstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Afregningsdato, udløbsdato og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdatoen eller udløbsdatoen ikke er en gyldig dato, returnerer RENTEFOD fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis investering ≤ 0, eller hvis indløsningskurs ≤ 0, returnerer RENTEFOD fejlværdien #NUM!.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer RENTEFOD fejlværdien #NUM!.

 • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer RENTEFOD fejlværdien #NUM!.

 • RENTEFOD beregnes således:

  Ligning

  hvor:

  • DÅ = antallet af dage i året, alt efter hvilket basisår der anvendes.

  • DIU = antallet af dage mellem afregningsdato og udløbsdato.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15-02-2008

Afregningsdato

15-05-2008

Udløbsdato

DKK 1.000.000

Investering

DKK 1.014.420

Indløsningskurs

2

Aktuel/360 datotype

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=RENTEFOD(A2;A3;A4;A5;A6)

Diskontosatsen, hvor følgende gælder for obligationen (0,05768 eller 5,77 %)

5,77 %

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×