Registrere potentielle salgsmuligheder i Business Contact Manager

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En Salgsmulighedspost indeholder oplysninger om potentielle salgsordrer og kan hjælpe dig med at holde styr på dine voksende salg relationer med en aktuelle eller potentielle kunde.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan bruge salgsmulighedsposter til at registrere detaljerede oplysninger om de produkter eller tjenester, der interesserer dit kunde og kommunikation med kunder.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en salgsmulighedspost

Åbne en salgsmulighedsformular

Fuldføre salgsmulighedsformularen

Tilpasse lister på salgsmulighedsformularen

Tilpasse salgsfaser og salgsaktiviteter

Slette salgsfaser og salgsaktiviteter

Redigere en salgsmulighedspost

Ændre det firma eller den forretningskontakt, der er knyttet til en salgsmulighedspost

Sammenkæde Kommunikationsoversigt elementer med en salgsmulighedspost

Tildele en salgsmulighed til en kollega

Markér en salgsmulighed, som lukket

Registrere de opgaver, der er nødvendige for at lukke eller vinder en salgsmulighed

Oprette en salgsmulighedspost

For hver salgsmulighedspost, du opretter, skal du knytte den til en Konto eller en forretningskontakt post. Du kan tilføje elementer i kommunikationsoversigten, som forretningsnotater, opgaver, aftaler, logfiler over telefonopkald og filer, til en salgsmulighedspost til at spore din kommunikation med kunder. Disse oversigtsemner også tilføjes i oversigten over sammenkædet firma eller forretningskontakt.

Hvis du vil tilpasse de inkluderede salgsfaser og aktiviteter, skal du se Tilpas salgsfaser og salgsaktiviteter. Hvis du vil tilpasse salgsmulighedsformularen ved at tilføje eller fjerne felter, se oprette og tilpasse posttyper og lister.

Toppen af siden

Åbne en salgsmulighedsformular

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på Ny salgsmulighed for at åbne en ny, tom salgsmulighedsformularen på båndet.

 3. Dobbeltklik på salgsmulighedsposten, du vil åbne for at åbne en eksisterende salgsmulighedspost, under fanen salgsmuligheder.

Toppen af siden

Fuldføre salgsmulighedsformularen

 1. Skriv eller Vælg de oplysninger, du vil indspille salgsmulighed i formularen.

  Formularen indeholder følgende sider:

  Generelt. Denne side indeholder generelle oplysninger om den salgsmulighed, samt status, kilde og finansielle betingelser.

  Oplysninger om salgsmuligheder.

  • Mulighed for titel (påkrævet). Skriv et navn for salgsmuligheden.

  • Der er tildelt til. Klik på navnet på den person, der kan registrere og lukke salgsmuligheden.

   Listen tildelt til indeholder kun navnene på de medarbejdere, som du har delt, eller tildelt adgang til Business Contact Manager-databasen. Se dele dine Business Contact Manager-data med andre brugerekan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer navne og dele din database.

  • Type. Klik på typen potentielle salgsordrer for posten.

  Sammenkædet firma eller en forretningskontaktperson

  • Link til (påkrævet). Klik på knappen Sammenkæd med for at vælge en Konto eller forretningskontakt skal sammenkædes med denne salgsmulighed. Finde flere oplysninger om, hvordan du Udfyld dialogboksen, Vælg en Business Contact Manager-post at sammenkæde.

   Bemærk!: En salgsmulighed kan være kædet sammen med kun én konto eller forretningskontakttype post.

  Salgsoplysninger.

  • Sandsynlighed. Skriv en procentdel, som repræsenterer sandsynligheden for, at salgsmuligheden udvikles til et salg. Sandsynligheden i procent bruges til at beregne den forventede indtægter baseret på summen af produkter og tjenester, der er angivet i sektionen produkter og tjenester.

  • Forventede indtægter. De forventede indtægter beregnes automatisk, ved hjælp af sandsynligheden i procent og summen af produkter og tjenester, der er angivet i sektionen produkter og tjenester.

  • Luk dato. Klik på datoen, som du forventer et salg.

  • Betalingsbetingelser. Klik på den metode, som kunden skal bruge til at betale for de produkter eller tjenester.

  • Udløbsdato. Klik på den dato, hvor tilbuddet udløber.

  • Leveringsdato. Klik på den leveringsdato, som du tilbud til kunden.

  Produkter og tjenester.

  Tilføje produkter og tjenester, der interesserer kunden.

  Gør et af følgende:

  • Tilføje . Hvis du vil tilføje et nyt produkt eller tjeneste element, skal du klikke på Tilføj.

   Tilføj produkt eller tjeneste i dialogboksen, i dialogboksen Skriv eller Vælg de ønskede oplysninger. Se administrere dine produkter og tjenester i Business Contact Managerkan finde flere oplysninger om udfylde formularen Tilføj produkt eller tjeneste.

  • Redigere. Ændre et element, skal du klikke på elementet, og klik derefter på Rediger.

  • Fjerne. Hvis du vil slette et element på listen, skal du klikke på den, og klik derefter på Fjern.

  Oplysninger om datakilden.

  • Kilde. Klik på kilden for salgsmuligheden, som typen markedsføringsaktivitet, der resulterer i kundens navn eller mulighed.

  • Som er startet. Klik på navnet på den konto, forretningskontakt eller marketingaktivitet, resulterer i denne mulighed.

   Navnet på Marketingaktiviteten bruges til at registrere antallet af salgsmuligheder, der stammer fra en bestemt aktivitet. Når du klikker på navnet på en marketingaktivitet i dette felt, tilføjer Business Contact Manager til Outlook mulighed for den marketingaktivitet Registrer siden.

  • Konkurrenter. Skriv navnene på en hvilken som helst konkurrenter at minde dig om at kontrollere deres priser, så du kan give en bedre pris eller bedre service.

  Salgsfase og aktiviteter

  • Salgsfase. Vælg salgsfase for salgsmuligheden, så du kan spore status.

   Du kan tilpasse denne liste for at medtage salgsfase oplysninger, der er entydige for din virksomhed. Klik på Rediger denne liste og referere til Tilpas salgsfaser og salgsaktiviteter.

   Vælge salgsfase af Lukket/vundet eller Lukket/tabt låse posten, som en skrivebeskyttet fil. Lukket/vundet angiver sandsynligheden til 100%. Lukket/tabt angiver sandsynligheden til 0%.

  • Påmindelse. Markér afkrydsningsfeltet påmindelse for at modtage Outlook påmindelser om denne mulighed. Klik på dato og klokkeslæt, du vil modtage en påmindelse.

  Detaljer. Denne side indeholder kommentarer eller noter om mulighed

  Du kan indsætte kommentarer fra andre filer eller føje kommentarer direkte til posten. Hvis du vil registrere dato og klokkeslæt for, at du har tilføjet en kommentar, skal du klikke på Tilføj tidsstempel.

  Oversigt over. Siden Oversigt viser alle elementer i kommunikationsoversigten, der er sammenkædet med salgsmulighedsposten.

  Du kan oprette en mere detaljeret historik om salgsmuligheden ved at klikke på knappen Ny og derefter sammenkæde et element som en forretningsnote, log over telefonopkald, aftale eller Opgave med posten.

 2. Klik på Gem og Luk, når du er færdig med at udfylde formularen.

 3. Skriv de oplysninger, du vil indspille salgsmulighed i formularen.

 4. Når du er færdig med at indtaste oplysninger i formularen, skal du klikke på Gem og Luk.

  Hvis du opretter et antal salgsmulighedsposter, klik på Gem og ny for at gemme ændringerne og åbne en ny salgsmulighedsformular.

Toppen af siden

Tilpasse lister på salgsmulighedsformularen

Business Contact Manager til Outlook bruger mange almindelige business betingelser, men du kan også oprette dine egne salg vilkår og betaling satser og andre poster med de specifikke oplysninger, din virksomhed skal.

Hver brugerdefinerbare lister indeholder en indstilling for Rediger denne liste. Vælg denne indstilling for at åbne en dialogboks, hvor du kan tilføje eller redigere din business terminologi. I formularen Salgsmulighed, kan du tilpasse lister til følgende felter: Type, Betalingsbetingelser, kilde og Salgsfase lister.

Du kan finde detaljerede oplysninger om tilpasning af lister, se oprette og tilpasse posttyper og lister.

Toppen af siden

Tilpasse salgsfaser og salgsaktiviteter

I Business Contact Manager til Outlook, kan du finde alle de opgaver, som du skal udføre, hvis du vil konvertere et kundeemne til en faktisk kunde. Et standardsæt af salgsfaser og aktiviteter, der er angivet i formularen kundeemner, og du kan tilpasse disse data, så det passer til virksomhedens behov.

Bemærk!: Kun databaseejeren kan tilpasse salgsfaser og salgsaktiviteter.

Du kan ændre navnet og rækkefølgen af enhver salgsfase og opdatere navnet, rækkefølgen eller varighed af salgsaktiviteter i en hvilken som helst salgsfase som ejeren af databasen. Du kan også angive påmindelser for salgsaktiviteter.

 1. Åbne dialogboksen Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter ved at gøre et af følgende:

 2. Klik på Salgsfase på båndet i gruppen Tilpas under fanen Startside.

 3. Klik på fanen filer. Klik på Tilpas under fanen Business Contact Manager, og klik derefter på Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter.

 4. Hvis du vil tilføje en ny fase til din proces, skal du klikke på Tilføj en salgsfase, Skriv et navn til den nye salgsfase og klik derefter på OK. Brug piletasterne til at flytte den salgsfase op eller ned på listen.

 5. For at tilføje et trin til en salgsfase, klik på Tilføj en salgsaktiviteter, Skriv et navn til aktiviteten og derefter klikke på tidsrummet, som fører aktiviteten. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilføj et salgsaktiviteter, og brug derefter piletasterne til at flytte aktiviteten op eller ned på listen.

  Dialogboksen Rediger salgsaktiviteter med dialogboksen Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter bagved

 6. Hvis du vil ændre en salgsfase eller en salgsaktiviteter på listen, klik på elementet på listen, og klik derefter på Rediger. Opdatere oplysningerne i den dialogboks, der åbnes, og klik derefter på OK.

Du kan ikke redigere salgsfaser Lukket/vundet og Lukket/tabt.

 1. Hvis du vil ændre rækkefølgen på listen, skal du klikke på et salgsfase eller salgsaktiviteter, og derefter bruge piletasterne til at flytte den op eller ned på listen. Hvis du flytter en salgsfase, flytter alle dens tilhørende salgsaktiviteter med den.

 2. En markering angiver, hvilke salgsfase er standard salgsfase for alle nye salgsmulighedsposter. Hvis du vil angive en anden standard salgsfase, skal du klikke på det, du vil bruge, og klik derefter på Benyt som standard. Hvis du vil fjerne standardindstillingen, skal du klikke på den salgsfase, og klik derefter på Ryd standard.

 3. Markér afkrydsningsfeltet for at oprette påmindelser for hver salgsaktiviteter, der indeholder en angiven varighed. Påmindelser vises på salgsmulighedsformularen.

Toppen af siden

Slette salgsfaser og salgsaktiviteter

Fjerne en salgsfase eller salgsaktiviteter fra Business Contact Manager til Outlook, kan det påvirke oplysningerne i aktuelle salgsmulighedsposter.

Slette en salgsaktiviteter, fjernes aktiviteten, på listen og fra de poster, der følger denne aktivitet. En salgsmulighedspost, der følger den slettede aktivitet vises ikke længere, selvom aktiviteten blev markeret som fuldført i posten.

Slette en salgsfase fjerner fasen på listen, og oprette en tom post i hver post, der bruges den. En salgsmulighedspost, der var i den slettede salgsfase der vises et tomt felt Salgsfase, når posten åbnes igen. Når du sletter en salgsfase, kan du vælge at erstatte den med en anden salgsfase eller med et tomt felt. Hvis du erstatter det med en anden salgsfase, kan du tilføje aktiviteterne fra fasen til erstatning fase. Ellers, slettes aktiviteterne med den salgsfase.

 1. Åbne dialogboksen Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter ved at gøre et af følgende:

 2. Klik på Salgsfase på båndet i gruppenTilpas under fanen Startside.

 3. Klik på fanen filer. Klik på Tilpas under fanen Business Contact Manager, og klik derefter på Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter.

 4. Hvis du vil slette en salgsaktiviteter, Vælg aktiviteten på listen, og klik derefter på Slet.

 5. Slette en salgsfase, Vælg fasen på listen, og klik derefter på Slet. Vælg en anden salgsfase at erstatte den slettede i dialogboksen Slet element, eller lad feltet Erstat med være tomt.

 6. Hvis du vælger en erstatning salgsfase, kan du derefter markere afkrydsningsfeltet for at flytte alle salgsaktiviteter fra den slettede salgsfase til erstatning salgsfase. Aktiviteterne, føjes til toppen af listen eksisterende aktiviteter, og du kan bruge piletasterne til at ændre deres rækkefølge.

Toppen af siden

Redigere en salgsmulighedspost

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Dobbeltklik på den post, du vil åbne i arbejdsområdet under fanen salgsmuligheder.

  Du kan få vist en post oplysninger uden at åbne den ved hjælp af salg arbejdsområde. Klik på den post, du er interesseret i, fra en vilkårlig fane. Oplysninger om denne post vises i læseruden. Finde flere oplysninger om brug af arbejdsområdet salg, styre dine Business Contact Manager-arbejdsområder.

 3. Du kan gøre et af følgende i en åben post:

  • Rediger oplysningerne. Angiv de nye oplysninger, og foretag ændringerne, efter behov. Klik på Gem og Luk, når du er færdig med ændringerne.

  • Udskrive posten.

   Hvor er kommandoen Udskriv?

   Klik på fanen filer skal du klikke på fanen Udskriv, og klik derefter på de ønskede indstillinger.

  • Sende en e-mail-meddelelse til sammenkædet firma eller forretningskontakt. Klik på mail i gruppen Kommuniker.

  • Konfigurere en aftale med firma eller forretningskontakt. Klik på Mødeindkaldelse i gruppen Kommuniker.

  • Kategorisere posten. Klik på Kategoriser i gruppen mærker, og klik derefter på den kategori, som du vil tilføje en post. Du kan finde oplysninger om kategorisere poster Brug poster i Business Contact Manager.

  • Slette posten. Klik på Slet.

Toppen af siden

Ændre det firma eller den forretningskontakt, der er knyttet til en salgsmulighedspost

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Dobbeltklik på salgsmulighedsposten, du vil ændre, under fanen salgsmuligheder.

 3. Under sammenkædet firma eller forretningskontaktperson, skal du klikke på Kæd til.

 4. Klik på den posttype, som konti eller Alle Business Contact typer i dialogboksen Link til en konto eller en forretningskontakt på listen Elementtype.

 5. Klik på den post, du vil oprette et link på listen. Eller for at søge efter en post, skal du skrive et navn i feltet Søg.

  Klik på knappen Ny for at tilføje en ny post, og derefter udfylde formularen.

 6. Klik på Link til at tilføje firma eller forretningskontakt, og klik derefter på OK for at vende tilbage til salgsmulighedsposten.

 7. Klik på Gem og luk.

Bemærk!: En salgsmulighed kan sammenkædes med kun én firma eller forretningskontakt-baserede posttype.

Toppen af siden

Sammenkæde Kommunikationsoversigt elementer med en salgsmulighedspost

Alle typer kommunikation, der er relateret til en salgsmulighed kan nemt sammenkædes med posten, der skal giver dig mulighed at holde styr på alle kundekontakter. Hvis du kalder firma eller forretningskontakt som er knyttet til salgsmulighedsposten, kan du oprette en logfil over telefonopkald. Hvis du er kommet fra et møde, kan du skrive minutter i et forretningsnotat eller i den oprindelige mødeindkaldelse i Outlook. Konfigurere et møde med din kunde, og derefter sammenkæde aftalen med salgsmulighedsposten.

Alle elementer i kommunikationsoversigten, som du opretter ud fra en åben salgsmulighedspost sammenkædes automatisk med posten.

For at oprette en element i kommunikationsoversigt, som automatisk sammenkædes med en salgsmulighedspost skal du udføre følgende procedure.

 1. Åbne en salgsmulighedsformular.

 2. Klik på Oversigt under fanen Startside i gruppen Vis på båndet.

 3. Klik på knappen Ny, og klik derefter på en af følgende elementer:

  • Forretningsnote

  • Log over telefonopkald

  • Opgave

  • E-mail-meddelelse

  • Aftale

  • File

  Du kan ikke oprette en ny fil, men du kan vælge en fil på din computer for at oprette et link til salgsmulighedsposten.

 4. Udfyld formularen for det nye emne, og klik derefter på Gem og Luk eller Send, som det er relevant.

Åbn den e-mail-meddelelse eller en aftale for at knytte en eksisterende e-mail-meddelelse eller en aftale til en salgsmulighedspost, og klik derefter på Sammenkæd med post på båndet. Klik på salgsmuligheder på listen Elementtype, og klik derefter på den salgsmulighed, du vil sammenkæde de e-mail-meddelelse eller en aftale til.

Toppen af siden

Tildele en salgsmulighed til en kollega

Business Contact Manager til Outlook gemmer dine data i en database. Du kan tildele en salgsmulighedspost for alle, som du har delt databasen.

 1. Åbn salgsmulighedsposten , du vil tildele. Du kan også vælge flere poster.

Hvordan markerer jeg mere end én post?

Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

 1. Klik på Tildel til på båndet i gruppen Handlinger, og klik derefter på navnet på den person, som du vil tildele salgsmuligheden.

Toppen af siden

Markér en salgsmulighed, som lukket

 1. Åbn salgsmulighedsposten , du vil markere som lukket.

 2. Dobbeltklik på salgsmulighedsposten, du vil lukke fanen salgsmuligheder.

 3. Under salgsaktiviteter, på listen Salgsfase skal du klikke på Lukket/vundet tillukke en salgsmulighed, der udløste et salg eller Lukket/tabt for at lukke en salgsmulighed, der ikke medfører et salg.

 4. Du kan også i feltet Luk dato skal du klikke på den faktiske Luk dato for salgsmuligheden.

 5. Klik på Gem og luk.

  For at få oplysninger om, hvordan du samtidig liste over flere muligheder, som lukket, kan du se redigere poster i Business Contact Manager samtidig.

Toppen af siden

Registrere de opgaver, der er nødvendige for at lukke eller vinder en salgsmulighed

Ud over oprette opgaver, du skal fuldføre for at lukke et salg, kan du oprette en Forretningsprojekt, der indeholder entydige opgaver for de produkter eller tjenester, du får, når har vundet salgsmuligheden. Du kan tildele det overordnede forretningsprojekt til en kollega og tildele individuelle opgaver i projektet til forskellige kolleger. Forretningsprojekt-post skal være knyttet til et firma eller forretningskontakt.

For at oprette et forretningsprojekt fra en salgsmulighedspost, skal du udføre følgende procedure.

 1. Åbn salgsmulighedsposten , du vil bruge.

 2. Klik på Opret projekt på båndet i gruppen Forretningsprojekt.

 3. Dialogboksen Opret forretningsprojekt åbnes. Klik på den skabelon, du vil bruge, ellers skal du klikke på Brug ikke en skabelon på listen.

 4. Brug standardnavnet, som er navnet på den valgte salgsmulighed, eller skriv et andet navn for forretningsprojektet i feltet Projektnavn.

 5. Feltet Link til viser det firma eller den forretningskontakt, der er knyttet til den valgte salgsmulighed. Hvis du vil vælge en anden firma eller forretningskontakt post, skal du klikke på Link til.

 6. Du kan også angive en startdato for projektet, og klik derefter på OK.

 7. I det vindue forretningsprojekt-post, der åbnes, skal du skrive eventuelle oplysninger, du vil tilføje:

  • Klik på Tilføj for at tilføje konti og forretningskontakter til projektet, i sektionen Relaterede konti og Forretningskontakter.

  • Klik på Ny for at tilføje opgaver, i sektionen oplysninger om projektopgaver.

Du kan finde flere oplysninger om fuldførelse af forretningsprojekter og projektopgaver formularer, Brug projektopgaver i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×