Del og rediger samtidigt

Registrer ændringer i Word

Registrere ændringer i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Ved at aktivere Registrer ændringer får du og dine kollegaer en måde, hvorpå I kan foretage ændringer, der er nemme at få øje på. Ændringerne fungerer som forslag, som du kan gennemse og derefter fjerne eller beholde.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tip: Findes videoen ikke på dit sprog? Prøv at vælge Tekstning for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede .

Slå Registrer ændringer til eller fra ved at gå til Gennemse > Registrer ændringer.

Registrer ændringer
 • Når Registrer ændringer er slået til, markeres sletninger med gennemstregning og tilføjelser med understregning. Ændringer vises med forskellige farver for forskellige forfattere.

 • Når Registrer ændringer er slået fra, stopper Word med at registrere ændringer, men de farvede understregninger og gennemstregninger kan stadig findes i dokumentet.

Øv dig i at registrere ændringer og andre samarbejdsfunktioner i Word ved at hente dette samarbejde i Word Learning guide.

Se foreslåede ændringer

Du kan gennemse ændringerne i dokumentet ved at gå til Gennemse > Sporing > Vis til korrektur.

 • Vælg Simpel markering for at gennemse ændringerne, der angives med en rød linje i margenen.

 • Vælg Alle markeringer for at få en detaljeret visning af ændringerne.

 • Vælg Ingen markeringer for at få et eksempel på, hvordan dokumentet ser ud, hvis du beholder alle de foreslåede ændringer.

 • Vælg Oprindelig for at få vist, hvordan dokumentet ser ud, hvis alle de foreslåede ændringer fjernes.

 • Vælg Registrer ændringer på fanen Gennemse i gruppen Sporing.

  Registrer ændringer fremhæves som vist på følgende billede.

  Gruppen Sporing med registrering af ændringer slået til

Bemærk!: Hvis funktionen Registrer ændringer ikke er tilgængelig, skal du muligvis deaktivere dokumentbeskyttelse. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt på fanen Gennemse, og klik derefter på Stop beskyttelse nederst i opgaveruden Beskyt dokument. (Du skal muligvis kende adgangskoden til dokumentet).

Du kan også føje en indikator for registrering af ændringer til statuslinjen.

 • Højreklik på statuslinjen, og vælg Registrer ændringer.

  Statuslinje, der viser Registrer ændringer aktiveret

  Bemærk!: Du kan nu slå Registrer ændringer til eller fra ved hjælp af indikatoren Registrer ændringer.

Når du slår Registrer ændringer fra, kan du revidere dokumentet uden at markere, hvad der er ændret. Ændringer, som allerede er registreret, fjernes dog ikke, hvis du slår funktionen fra.

 • Vælg knappen Registrer ændringer på fanen Gennemse i gruppen Sporing.

  Knappen Registrer ændringer er ikke længere fremhævet som vist på følgende billede.

  Gruppen Sporing

Vigtigt!: Hvis du vil fjerne registrerede ændringer, skal du bruge kommandoerne Acceptér og Afvis på fanen Gennemse i gruppen Ændringer.

Hvad vil du gerne gøre?

Vis alle ændringer i selve teksten

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen, så kommentarer vises i selve teksten, og alle sletninger vises med gennemstregninger i stedet for i bobler.

 1. Klik på Vis markering i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Kommandoen Vis markering

 2. Peg på Bobler, og klik derefter på Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger som gennemstreget og kommentarer i selve teksten.

Vis kommentarer i skærmtip i stedet for markeringsbobler

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen for at få vist kommentarer i selve teksten. Kommentarer i selve teksten vises, når du placerer markøren på kommentarindikatoren.

 1. Klik på Vis markering i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Kommandoen Vis markering

 2. Peg på Bobler, og klik derefter på Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger som gennemstreget og kommentarer i selve teksten.

 3. Placer markøren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skærmtip.

  Integreret kommentar

Vis ændringer efter redigeringstype eller korrekturlæser

 1. Klik på Vis markering i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Kommandoen Vis markering

 2. Benyt én af følgende fremgangsmåder:

  • Klik for at vælge den type ændring, du vil have vist.

   For eksempel skal du klikke på kommentarer eller indsættelser og sletninger. Markeringen ud for elementet angiver, at elementet er markeret.

   Få vist markeringsliste med indstillingsmuligheder
    

   Vigtigt!: Selv hvis du skjuler en type markering ved at fjerne den i menuen Vis markering, vises markeringen automatisk, hver gang dokumentet åbnes af dig eller en korrekturlæser.

  • Peg på Korrekturlæsere, og klik derefter for at rydde alle afkrydsningsfelter undtagen ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer og kommentarer du vil have vist.

   Bemærk!: Hvis du vil markere eller rydde alle afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen, skal du klikke på Alle korrekturlæsere.

Vis ændringer og kommentarer fra bestemte korrekturlæsere

En redaktør eller korrekturlæser vil som regel have vist et dokument, som det ser ud, efter vedkommendes ændringer er indført. Denne fremgangsmåde giver en redaktør eller korrekturlæser mulighed for at se, hvordan dokumentet ser ud med ændringerne.

 • Klik på pilen i feltet Vis til gennemsyn i gruppen Sporing på fanen Gennemse, og vælg derefter den ønskede indstilling.

  Menuindstillinger for Vis til gennemsyn

  • Endeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist det endelige dokument med alle registrerede ændringer og kommentarer. Dette er standardvisningen for alle dokumenter, der åbnes i Word.

  • Endeligt dokument    Denne visning viser dokumentet med alle ændringer inkorporeret i teksten og uden registrerede ændringer, der vises. De registrerede ændringer eller kommentarer, der ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver dog i dokumentet.

  • Oprindeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist den oprindelige tekst med registrerede ændringer og kommentarer.

  • Dokument    Denne visning viser det oprindelige dokument uden registrerede ændringer og kommentarer, der vises. De registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet, som ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver i dokumentet.

Bemærk!: Hvis du vil have vist kommentarer og registrerede ændringer i bobler, skal du vælge Udskriftslayout eller weblayoutvisning.

Skjul registrerede ændringer og kommentarer under udskrivning

Ændringer i dokumentet fjernes ikke, når du vælger af skjule dem. Du skal bruge kommandoerne Accepter og Afvis i gruppen Ændringer for at fjerne markeringer i dokumentet.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Udskriv.

 3. Klik på pilen ud for Udskriv alle sider under Indstillinger.

 4. Klik på Udskriv markering for at fjerne markeringen.

  Udskriv markering i Word

Hvad vil du gerne gøre?

Se en oversigt over registrerede ændringer

Korrekturruden er et praktisk redskab, når du vil sikre, at alle registrerede ændringer er blevet fjernet fra dokumentet og ikke vises til andre, der får dit dokument vist. Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden vises det nøjagtige antal synlige registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

I korrekturruden kan du også læse lange kommentarer, der ikke passer i en kommentarboble.

Bemærk!: Korrekturruden, i modsætning til dokumentet eller kommentar boblerne, er ikke det bedste værktøj til at foretage ændringer i dokumentet. I stedet for at slette tekst eller kommentarer eller foretage andre ændringer i korrekturruden skal du foretage alle redaktionelle ændringer i dokumentet. Ændringerne vises derefter i korrekturruden.

Gruppen Sporing

 1. Vælg en af følgende muligheder i gruppen Registrering under fanen Gennemse:

  • Hvis du vil se oversigten i den ene side af skærmen, skal du vælge Korrekturrude.

  • Hvis du vil se oversigten nederst på skærmen, skal du vælge Vandret korrekturrude på listen Korrekturrude.

 2. Hvis du vil se, hvor mange ændringer der er lavet af hver type, skal du vælge Vis detaljeret oversigt.

  Oversigtsvindue

Gennemse hver registreret ændring og kommentar i rækkefølge

 1. Klik på Næste eller Forrige i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

  • Vælg Slet i gruppen Kommentarer.

 3. Acceptér eller afvis ændringer, og slet kommentarer, indtil der er ikke er flere registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet. Kontrollér herefter, at alle registrerede ændringer er accepteret eller afvist, og at alle kommentarer er slettet.

 4. Vælg Korrekturrude i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

  Bemærk!: Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden viser det nøjagtige antal registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

Gennemse ændringer efter redigeringstype, eller gennemse ændringer, der er foretaget af en bestemt korrekturlæser

 1. Vælg en af følgende muligheder i gruppen Sporing på fanen Gennemse:

  Gruppen Sporing

  • Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelterne på listen Vis markering bortset fra felterne ud for de ændringstyper, du vil gennemse.

  • Vælg Korrekturlæsere på listen Vis markering, og ryd alle afkrydsningsfelter undtagen ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer du vil have vist.

  • Vælg Alle korrekturlæsere på listen Vis markering for at markere eller rydde afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen

 2. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 3. Gør et af følgende:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

Acceptér alle ændringer på én gang

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Vælg Acceptér alle ændringer i dokumentet på listen Acceptér.

Afvis alle ændringer på én gang

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Vælg Afvis alle ændringer i dokumentet på listen Afvis.

Slet kommentarer

 1. Klik på kommentaren.

 2. Klik på Slet i gruppen Kommentarer på fanen Gennemse.

  Du kan slette alle kommentarer på én gang ved at klikke på pilen under Slet og derefter klikke på Slet alle kommentarer i dokumentet.

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan nemt foretage og få vist registrerede ændringer og kommentarer, mens du arbejder i et dokument. Som standard bruger Microsoft Office Word 2007 bobler til at vise sletninger, kommentarer, formateringsændringer og flyttet indhold. Hvis du vil se alle dine ændringer i selve teksten, kan du ændre indstillingerne, så registrerede ændringer og kommentarer vises på den måde, du ønsker.

Registrere ændringer med markeringsbobler

Formateringsændringer, kommentarer og sletninger vises i bobler (1).

Bemærk!: For at forhindre dig i uforvarende at videresende dokumenter, der indeholder registrerede ændringer og kommentarer, vises registrerede ændringer og kommentarer som standard. Endeligt dokument med ændringer er standardindstillingen i feltet Vis til gennemsyn .

 1. Åbn det dokument, som du vil korrekturlæse.

 2. Klik på knappen Registrer ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse. Knappen Registrer ændringer fremhæves som vist i nedenstående figur.

  Knappen Registrer ændringer aktiveret

 3. Valgfrit. Føj en indikator til registrering af ændringer til statuslinjen. Højreklik på statuslinjen, og klik på Registrer ændringer. Klik på indikatoren Registrer ændringer på statuslinjen for at slå Registrer ændringer til eller fra.

  Ændringsindikator

 4. Foretag de ønskede ændringer ved at indsætte, slette, flytte eller formatere tekst eller grafik. Du kan også tilføje kommentarer.

Bemærk!: Hvis du bruger registrering af ændringer og gemmer dokumentet som en webside (.htm eller .html), vises de registrerede ændringer på websiden.

Sådan slår du Registrer ændringer fra:

 • Klik på knappen Registrer ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Knappen Registrer ændringer fremhæves ikke længere som vist på følgende billede.

  Billede af Word-båndet

Hvis du har tilpasset statuslinjen, så den viser en indikator for registrerede ændringer, bliver denne indikator også slået fra, hvis du klikker på Registrer ændringer i gruppen Sporing.

Bemærk!: De registrerede ændringer i dokumentet fjernes ikke, når du slår registrering af ændringer fra. Hvis du vil sikre, at der ikke er flere registrerede ændringer i dokumentet, skal du sørge for, at alle ændringer vises, og derefter vælge Accepter ellerAfvis for hver ændring i dokumentet.

Vær opmærksom på, at der er forskellige måder at skjule de registrerede ændringer eller kommentarer på. Men alle de ændringer, der blev foretaget, mens funktionen Registrer ændringer var slået til, og alle de kommentarer, der blev indsat, forbliver en del af dokumentet, indtil de accepteres eller afvises (eller slettes, hvis der er tale om kommentarer).

Hvis du vil skjule registrerede ændringer – for eksempel under Vis markering, når du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet indsætninger og sletninger, slettes eksisterende registrerede ændringer eller kommentarer fra dokumentet ikke. I stedet for at skjule registrerede ændringer gør det muligt for dig at få vist dokumentet uden at skulle Wade gennem overstreget tekst, understregning og bobler.

Der er flere måder at skjule registrerede ændringer og kommentarer på, hvilket kan føre til, at de ikke er i dokumentet. Det kunne f.eks. være:

 • Boksen Vis til korrektur    Feltet Vis til gennemsyn i gruppen sporing under fanen Gennemse viser, hvilken visningstilstand du arbejder i. Der er også flere muligheder for at få vist dokumentet. Hvis du klikker på endelig eller Original, er registrerede ændringer og kommentarer skjult. Hvis du vil vise dem, skal du markere endeligt dokument med markering eller Original med markering.

  Billede af Word-båndet

 • Vis markering    Du kan bruge listen Vis markering i gruppen sporing under fanen Gennemse til at skjule kommentarer og registrerede ændringer. Elementer, der er markeret med en markering under Vis markering , vises. elementer uden markering er skjult. Hvis du vil have vist et element som f. eks indsættelser og sletninger, skal du klikke på det i menuen Vis markering .

  Billede af Word-båndet

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen, så kommentarer vises i selve teksten, og alle sletninger vises med overstregninger i stedet for i bobler.

 1. Klik på Balloner i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger som overstregninger og kommentarer i selve teksten.

Registrerede ændringer (markeringer) kan vises på flere forskellige måder.

 • Du kan ændre farven og anden formatering, som Word bruger til at vise ændret tekst og grafik ved at klikke på pilen ud for Registrer ændringer og derefter klikke på Rediger registreringsindstillinger.

  Bemærk!: Du kan ikke tildele bestemte farver til ændringer, som er foretaget af forskellige korrekturlæsere, men de enkelte korrekturlæseres ændringer vises med forskellige farver, så du kan spore flere korrekturlæsere.

 • Du kan få vist alle ændringer, herunder sletninger, i selve teksten i stedet for i bobler, der vises i dokumentets margener. Hvis du vil vise ændringer i selve teksten, skal du klikke på Bobler i gruppen Sporing og derefter klikke på Vis alle rettelser i selve teksten.

  Når du klikker på Vis alle rettelser i selve teksten, vises alle rettelser og kommentarer i dokumentet i selve teksten.

 • Klik på Fremhævet markeringsområde under Vis markering for at fremhæve det margenområde, hvor alle bobler vises.

 1. Klik på pilen ud for Vis markering i gruppen Sporing under fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg den type ændring, du vil have vist.

   Bemærk!: Selv hvis du skjuler en type markering ved at fjerne den i menuen Vis markering, vises markeringen automatisk, hver gang dokumentet åbnes af dig eller en korrekturlæser.

  • Peg på Korrekturlæsere, og klik derefter for at rydde alle afkrydsningsfelter undtagen ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer og kommentarer du vil have vist.

   Bemærk!: Hvis du vil markere eller rydde alle afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen, skal du klikke på Alle korrekturlæsere.

Du kan bruge listen Vis til korrektur i gruppen Sporing for at få vist et dokument på forskellige stadier af redigeringsprocessen. De fire indstillinger på listen giver forskellige visninger af dokumentet. Endeligt dokument med ændringer er standarden, når du åbner et dokument.

Billede af Word-båndet

 • Endeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist det endelige dokument med alle registrerede ændringer og kommentarer. Dette er standardvisningen for alle dokumenter, der åbnes i Word.

 • Endeligt dokument    Denne visning viser dokumentet med alle ændringer inkorporeret i teksten og uden registrerede ændringer, der vises. De registrerede ændringer eller kommentarer, der ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver dog i dokumentet.

 • Oprindeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist den oprindelige tekst med registrerede ændringer og kommentarer.

 • Dokument    Denne visning viser det oprindelige dokument uden registrerede ændringer og kommentarer, der vises. De registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet, som ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver i dokumentet.

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen for at få vist kommentarer i selve teksten. Kommentarer i selve teksten vises, når du placerer markøren på kommentarindikatoren.

 1. Klik på Balloner i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger som overstregninger og kommentarer i selve teksten.

 3. Placer markøren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skærmtip.

  Integreret kommentar

Du kan få mere at vide om kommentarer under Indsæt og slet kommentarer.

 1. Klik på Næste eller Forrige i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Benyt én af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

  • Vælg Slet i gruppen Kommentarer.

 3. Acceptér eller afvis ændringer, og slet kommentarer, indtil der er ikke er flere registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet. Kontrollér herefter, at alle registrerede ændringer er accepteret eller afvist, og at alle kommentarer er slettet.

 4. Vælg Korrekturrude i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

  Bemærk!: Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden viser det nøjagtige antal registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Benyt én af følgende fremgangsmåder:

  Vælg Acceptér alle ændringer i dokumentet på listen Acceptér.

  Vælg Afvis alle ændringer i dokumentet på listen Afvis.

Office Word 2007 indeholder funktionen Dokumentinspektion, der giver dig mulighed for at kontrollere et dokument for registrerede ændringer, kommentarer, skjult tekst og andre personlige oplysninger. Sådan kontrolleres et dokument:

 1. Åbn det dokument, du vil undersøge for registrerede ændringer og kommentarer.

 2. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Undersøg dokument.

 3. Klik på Undersøg i dialogboksen Dokumentinspektion.

 4. Gennemse undersøgelsesresultaterne. Hvis Dokumentinspektion finder kommentarer og registrerede ændringer, bliver du bedt om at klikke på Fjern alle ud for Kommentarer, ændringer, versioner og anmærkninger.

 5. Klik på Undersøg igen eller Luk.

Før du udskriver dokumentet, kan du skifte til Udskriftslayout og få vist de registrerede ændringer og kommentarer på den måde, som du vil have dem vist på i det udskrevne dokument. Du har flere valgmuligheder:

 • Udskriv med visning af alle markeringer    Klik på Vis markering i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

  Bemærk!: Når du klikker på Vis markering vises eller skjules alle markering i dokumentet for de valgte korrekturlæsere. Når du får vist alle markeringer, markeres alle typer markering på menuen Vis markering.

 • Udskriv med visning af ændringer og kommentarer efter type eller korrekturlæser    Klik på Vis markering i gruppen Sporing på fanen Gennemse, og vælg derefter den type ændring, du vil have vist.

  Billede af Word-båndet

 • Udskriv ændringer og kommentarer til en redaktør eller korrekturlæser    Klik på Endeligt dokument med markeringer i feltet Vis til korrektur i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

  Billede af Word-båndet

Når markeringen vises som ønsket, er du klar til at udskrive dokumentet.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på Markeringer i dokumentet i feltet Udskriftsområde i dialogboksen Udskriv, og klik derefter på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Som standard vælger Microsoft Word zoomniveau og sideretning for at opnå den bedste visning af de registrerede ændringer i det udskrevne dokument.

  • Hvis balloner er slået til, formindskes dokumentet, så der er plads til boblerne på den udskrevne side. Hvis du vil gøre den udskrevne side læsbar, kan du slå bobler fra ved at klikke på Bobler i gruppen Sporing og derefter klikke på Vis alle rettelser i selve teksten. Du kan også udskrive med liggende papirretning, så boblerne og teksten vises i et mere læsbart format. Klik på Papirretning på fanen Sidelayout under Sideopsætning, og klik derefter på Liggende.

Skift layout for udskrivning af registrerede ændringer

 1. Klik på pilen ud for Registrer ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse, og klik derefter på Rediger registreringsindstillinger.

 2. Under Bobler på listen Papirretning ved udskrivning skal du klikke på en af følgende indstillinger:

  • Auto     Når du vælger denne indstilling, vælger Word den retning, der giver det bedste layout til dit dokument.

  • Bevar     Når du vælger denne indstilling, udskrives dokumentet i Word i den retning, der er angivet i dialogboksen Sideopsætning.

  • Tvunget liggende format     Når du vælger denne indstilling, er papirretningen liggende, og der bliver mest mulig plads til balloner.

Udskriv en liste over foretagne ændringer i et dokument

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på Liste med markeringer i feltet Udskriftsområde.

Ændringer i dokumentet fjernes ikke, når du vælger af skjule dem. Du skal bruge kommandoerne Accepter og Afvis i gruppen Ændringer for at fjerne markeringer i dokumentet.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv.

 2. Klik på Dokument (i stedet for Markeringer i dokumentet) i feltet Udskriftsområde.

Se også

Indsæt eller slet en kommentar

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×