Del og rediger samtidigt

Registrer ændringer i Word

Registrere ændringer i Word

Ved at aktivere Registrer ændringer får du og dine kollegaer en måde, hvorpå I kan foretage ændringer, der er nemme at få øje på. Ændringerne fungerer som forslag, som du kan gennemse og derefter fjerne eller beholde.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tip: Findes videoen ikke på dit sprog? Prøv at vælge Tekstning for hørehæmmede Knappen Undertekster for hørehæmmede .

Slå Registrer ændringer til eller fra ved at gå til Gennemse > Registrer ændringer.

Registrer ændringer
 • Når Registrer ændringer er slået til, markeres sletninger med gennemstregning og tilføjelser med understregning. Ændringer vises med forskellige farver for forskellige forfattere.

 • Når Registrer ændringer er slået fra, stopper Word med at registrere ændringer, men de farvede understregninger og gennemstregninger kan stadig findes i dokumentet.

Øv dig i at registrere ændringer og andre samarbejdsfunktioner i Word ved at hente dette samarbejde i Word Learning guide.

Se foreslåede ændringer

Du kan gennemse ændringerne i dokumentet ved at gå til Gennemse > Sporing > Vis til korrektur.

 • Vælg Simpel markering for at gennemse ændringerne, der angives med en rød linje i margenen.

 • Vælg Alle markeringer for at få en detaljeret visning af ændringerne.

 • Vælg Ingen markeringer for at få et eksempel på, hvordan dokumentet ser ud, hvis du beholder alle de foreslåede ændringer.

 • Vælg Oprindelig for at få vist, hvordan dokumentet ser ud, hvis alle de foreslåede ændringer fjernes.

 • Gå til gennemse> Registrer ændringer. Gentag for at slå ændringer til eller fra.

  Gruppen Sporing med registrering af ændringer slået til

Bemærk!: Hvis funktionen Registrer ændringer ikke er tilgængelig, skal du muligvis deaktivere dokumentbeskyttelse. Gå til gennemse > Begræns redigering, og vælg derefter stop beskyttelse. (Du skal muligvis kende adgangskoden til dokumentet).

Hvis du vil tilføje en indikator for Registrer ændringer til statuslinjen, skal du højre vælge statuslinjen og vælge Registrer ændringer.

Når du slår Registrer ændringer fra, kan du revidere dokumentet uden at markere, hvad der er ændret. Ændringer, som allerede er registreret, fjernes dog ikke, hvis du slår funktionen fra.

 • Vælg knappen Registrer ændringer på fanen Gennemse i gruppen Sporing.

  Knappen Registrer ændringer er ikke længere fremhævet som vist på følgende billede.

  Gruppen Sporing

Vigtigt!: Hvis du vil fjerne registrerede ændringer, skal du bruge kommandoerne Acceptér og Afvis på fanen Gennemse i gruppen Ændringer.

Vis alle ændringer i selve teksten

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen, så kommentarer vises i selve teksten, og alle sletninger vises med gennemstregninger i stedet for i bobler.

 1. Vælg Vis markeringi gruppen sporing under fanen Gennemse .

  Kommandoen Vis markering

 2. Peg på bobler, og vælg derefter Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger med gennemstregninger og kommentarer indbygget.

Vis kommentarer i skærmtip i stedet for markeringsbobler

Standarden i Word er at vise sletninger og kommentarer i bobler i margenerne i dokumentet. Du kan dog ændre visningen for at få vist kommentarer i selve teksten. Kommentarer i selve teksten vises, når du placerer markøren på kommentarindikatoren.

 1. Vælg Vis markeringi gruppen sporing under fanen Gennemse.

  Kommandoen Vis markering

 2. Peg på bobler, og vælg derefter Vis alle ændringer i selve teksten for at vise sletninger med gennemstregninger og kommentarer indbygget.

 3. Placer markøren på en kommentar i dokumentet. Kommentaren vises i et skærmtip.

  Integreret kommentar

Vis ændringer efter redigeringstype eller korrekturlæser

 1. Vælg Vis markeringi gruppen sporing under fanen Gennemse.

  Kommandoen Vis markering

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg den type ændring, du vil have vist.

   For eksempel skal du vælge kommentarer eller indsættelser og sletninger. Markeringen ud for elementet angiver, at elementet er markeret.

   Få vist markeringsliste med indstillingsmuligheder
    

   Vigtigt!: Selv hvis du skjuler en type markering ved at fjerne den i menuen Vis markering, vises markeringen automatisk, hver gang dokumentet åbnes af dig eller en korrekturlæser.

  • Peg på korrekturlæsere, og markér derefter afkrydsningsfeltet for at fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelter bortset fra dem ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer og kommentarer du vil vise.

   Bemærk!: Hvis du vil markere eller fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen, skal du vælge alle korrekturlæsere.

Vis ændringer og kommentarer fra bestemte korrekturlæsere

En redaktør eller korrekturlæser vil som regel have vist et dokument, som det ser ud, efter vedkommendes ændringer er indført. Denne fremgangsmåde giver en redaktør eller korrekturlæser mulighed for at se, hvordan dokumentet ser ud med ændringerne.

 • Vælg pilen i feltet Vis til gennemsyn i gruppen registrering under fanen Gennemse , og vælg derefter den ønskede indstilling.

  Menuindstillinger for Vis til gennemsyn

  • Endeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist det endelige dokument med alle registrerede ændringer og kommentarer. Dette er standardvisningen for alle dokumenter, der åbnes i Word.

  • Endeligt dokument    Denne visning viser dokumentet med alle ændringer inkorporeret i teksten og uden registrerede ændringer, der vises. De registrerede ændringer eller kommentarer, der ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver dog i dokumentet.

  • Oprindeligt dokument med ændringer    Med denne visning får du vist den oprindelige tekst med registrerede ændringer og kommentarer.

  • Dokument    Denne visning viser det oprindelige dokument uden registrerede ændringer og kommentarer, der vises. De registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet, som ikke er blevet accepteret, afvist eller slettet, forbliver i dokumentet.

Bemærk!: Hvis du vil have vist kommentarer og registrerede ændringer i bobler, skal du vælge Udskriftslayout eller weblayoutvisning.

Skjul registrerede ændringer og kommentarer under udskrivning

Ændringer i dokumentet fjernes ikke, når du vælger af skjule dem. Du skal bruge kommandoerne Accepter og Afvis i gruppen Ændringer for at fjerne markeringer i dokumentet.

 1. Vælg fanen filer .

 2. Vælg Udskriv.

 3. Under Indstillingerskal du vælge pilen ud for Udskriv alle sider.

 4. Vælg Udskriv markering for at fjerne markeringen.

  Udskriv markering i Word

Se en oversigt over registrerede ændringer

Korrekturruden er et praktisk redskab, når du vil sikre, at alle registrerede ændringer er blevet fjernet fra dokumentet og ikke vises til andre, der får dit dokument vist. Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden vises det nøjagtige antal synlige registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

I korrekturruden kan du også læse lange kommentarer, der ikke passer i en kommentarboble.

Bemærk!: Korrekturruden, i modsætning til dokumentet eller kommentar boblerne, er ikke det bedste værktøj til at foretage ændringer i dokumentet. I stedet for at slette tekst eller kommentarer eller foretage andre ændringer i korrekturruden skal du foretage alle redaktionelle ændringer i dokumentet. Ændringerne vises derefter i korrekturruden.

Gruppen Sporing

 1. Vælg en af følgende muligheder i gruppen Registrering under fanen Gennemse:

  • Hvis du vil se oversigten i den ene side af skærmen, skal du vælge Korrekturrude.

  • Hvis du vil se oversigten nederst på skærmen, skal du vælge Vandret korrekturrude på listen Korrekturrude.

 2. Hvis du vil se, hvor mange ændringer der er lavet af hver type, skal du vælge Vis detaljeret oversigt.

  Oversigtsvindue

Gennemse hver registreret ændring og kommentar i rækkefølge

 1. Vælg næste eller Forrigei gruppen ændringer under fanen Gennemse .

  O14-båndet

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

  • Vælg Slet i gruppen Kommentarer.

 3. Acceptér eller afvis ændringer, og slet kommentarer, indtil der er ikke er flere registrerede ændringer eller kommentarer i dokumentet. Kontrollér herefter, at alle registrerede ændringer er accepteret eller afvist, og at alle kommentarer er slettet.

 4. Vælg Korrekturrude i gruppen Registrering under fanen Gennemse.

  Bemærk!: Sektionen Oversigt øverst i korrekturruden viser det nøjagtige antal registrerede ændringer og kommentarer, der forbliver i dokumentet.

Gennemse ændringer efter redigeringstype, eller gennemse ændringer, der er foretaget af en bestemt korrekturlæser

 1. Vælg en af følgende muligheder i gruppen Sporing på fanen Gennemse:

  Gruppen Sporing

  • Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelterne på listen Vis markering bortset fra felterne ud for de ændringstyper, du vil gennemse.

  • Vælg Korrekturlæsere på listen Vis markering, og ryd alle afkrydsningsfelter undtagen ud for navnene på de korrekturlæsere, hvis ændringer du vil have vist.

  • Vælg Alle korrekturlæsere på listen Vis markering for at markere eller rydde afkrydsningsfelter for alle korrekturlæsere på listen

 2. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 3. Gør et af følgende:

  • Vælg Acceptér i gruppen Ændringer.

  • Vælg Afvis i gruppen Ændringer.

Acceptér alle ændringer på én gang

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Vælg Acceptér alle ændringer i dokumentet på listen Acceptér.

Afvis alle ændringer på én gang

 1. Vælg Næste eller Forrige i gruppen Ændringer på fanen Gennemse.

  O14-båndet

 2. Vælg Afvis alle ændringer i dokumentet på listen Afvis.

Slet kommentarer

 1. Markér kommentaren.

 2. Vælg Sleti gruppen kommentarer under fanen Gennemse .

  Hvis du vil slette alle kommentarer på én gang, skal du vælge pilen under Sletog derefter vælge Slet alle kommentarer i dokumentet.

Slå Registrer ændringer til

På fanen Gennemse skal du aktivere Registrer ændringer.

Slå registrering af ændringer til er fremhævet

Når nogen ændrer dokumentet, viser Word, hvor ændringerne er, ved at vise en streg i margenen. Hvis du skifter til visningen Alle markeringer, kan du se ændringerne i selve teksten eller i kommentarbobler.

Markering er fremhævet nær margenen

Når en person tilføjer en kommentar, vises den i en boble.

En kommentar i margenen er fremhævet

Vise ændringer i selve teksten

Word viser typisk ændringer i kommentarbobler nær dokumentets margen. Hvis du vil se ændringer på linjen, skal du vælge Indstillinger for markering under fanen Gennemse > markerings > Vis alle ændringer i selve teksten.

Vis alle Revisioner online er fremhævet

Beholde Registrer ændringer slået til

Du kan forhindre andre i at slå Registrer ændringer fra ved at låse Registrer ændringer på med en adgangskode.

Vigtigt!: Det er vigtigt, at du husker adgangskoden, så du kan slå Registrer ændringer fra, når du er klar til at acceptere eller afvise ændringerne.

Låse Registrer ændringer med en adgangskode

 1. Vælg Beskyt dokumenti menuen funktioner .

 2. Under beskyttelseskal du markere Beskyt dokument og vælge registrerede ændringer

  Afsnittet Beskyttelse er fremhævet

 3. Skriv en adgangskode ud for adgangskode, og vælg OK.

 4. Indtast din adgangskode igen, og vælg OK.

Mens registrerede ændringer er låst, kan du ikke slå registrering af ændringer fra, og du kan ikke acceptere eller afvise ændringer.

Låse op for Registrer ændringer

 1. Hvis du vil låse registrerede ændringer op, skal du vælge Beskyt dokumenti menuen funktioner .

 2. Under beskyttelseskal du fjerne markeringen af Beskyt dokument forat angive din adgangskode og vælge OK.

Herefter vil Registrer ændringer stadig være slået til, men du vil kunne acceptere og afvise ændringer.

Slå registrering af ændringer fra

Slå Registrer ændringer fra på fanen Gennemse. Markeringen af nye ændringer ophører - men alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver i dokumentet. Du kan finde flere oplysninger i fjerne de registrerede ændringer og kommentarer.

Slå registrerede ændringer til eller fra

Når registrering af ændringer er slået til, markerer Word alle ændringer, der er foretaget af andre forfattere til dokumentet. Dette er nyttigt, når du samarbejder med andre forfattere, fordi du kan se, hvilke forfattere der har foretaget en bestemt ændring.

 1. Åbn det dokument, du vil redigere.

 2. Under registreringunder fanen Gennemse skal du vælge knappen Registrer ændringer for at aktivere Registrer ændringer.

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

  Tip!: 

  • Hver korrekturlæsers ændringer vises med forskellige farver. Hvis der er flere end otte korrekturlæsere, genbruges farverne.

  • Hvis du vil tildele en bestemt farve til dine egne registrerede ændringer, skal du vælge Indstillingeri menuen Word og derefter vælge Registrer ændringer Knappen Indstillinger for registrerede ændringer i Word under output og deling. Markér den farve, du vil bruge, i feltet Farve.

  • Navnet på validatoren, dato og klokkeslæt for, hvornår ændringen blev foretaget, og hvilken type ændring, der blev foretaget (f. eks. slettet), vises også i gruppen markering balloner for hver ændring. Hvis du ikke får vist markeringsbobler, vises disse oplysninger, når du peger på en ændring.

  • Indstillingen Fremhæv ændringer i menuen Funktioner > Registrer ændringer (Fremhæv ændringer på skærmen, Fremhæv ændringer på udskriften) og indstillingerne på fanen Gennemse i genvejsmenuen (Endeligt dokument med markeringer, Endeligt dokument, Oprindeligt dokument med markeringer, Oprindeligt dokument) er ikke gemte indstillinger. Hvis du ikke vil have registrerede ændringer vist, når du genåbner dokumentet, skal du acceptere eller afvise ændringerne. Hvis du vil have en oversigt over rettelserne, skal du gemme en kopi af dokumentet, før du accepterer eller afviser ændringer.

Vise registrerede ændringer eller kommentarer efter type eller efter korrekturlæser

Du kan vise eller skjule et dokuments kommentarer, formatering, indsættelser og sletninger eller kun få vist kommentarer fra de korrekturlæsere, du vælger.

 • Vælg den ønskede indstilling i genvejsmenuen Vis markering under registreringpå fanen Gennemse .

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

  Tip!: Hvis du vil have vist en nedtonet baggrund bag det område, hvor der vises registrerede ændringer eller kommentarer i højre margen, skal du vælge Fremhævet markeringsområde i genvejsmenuen Vis markering. Dette nedtonede område udskrives også med dokumentet for at hjælpe med at adskille tekst fra de registrerede ændringer eller kommentarer.

Slå registrering af ændringer i bobler fra

Som standard vises indsættelser, sletninger, kommentarer, korrekturlæsers navn og et tidsstempel i bobler, der vises i dokumentets margener. Du kan ændre dine indstillinger for at få vist registrerede ændringer i brødteksten i dokumentet.

 1. Vælg Indstillingeri genvejsmenuen Vis markering under registreringpå fanen Gennemse .

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

 2. Gør et af følgende:

Hvis du vil

Skal du

Have vist registrerede ændringer i brødteksten i dokumentet i stedet for i bobler

Fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug markeringsbobler ved visning af ændringer.

Skjule korrekturlæsers navn samt dato og klokkeslæt i kommentarbobler

Fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Medtag korrekturlæser, klokkeslæt og handlingsknapper.

Bemærk!: Når kommentarbobler er slået fra, angives kommenteret tekst i kantede parenteser, markeres med farve og identificeres af korrekturlæserens initialer. Kommentarer vises i et lille pop op-vindue, når du anbringer markøren over kommenteret tekst, undtagen hvis dokumentet er i udgivelseslayoutvisning.

Ændre formateringen af registrerede ændringer

Du kan tilpasse, hvordan revisionsmærke vises og fungerer i Word.

 1. Vælg Indstillingeri genvejsmenuen Vis markering under registreringpå fanen Gennemse .

  Fanen Gennemse, gruppen Sporing

 2. Vælg de ønskede indstillinger. I den følgende tabel vises nogle ofte anvendte formateringsindstillinger.

Hvis du vil

Skal du

Ændre farven og anden formatering, der bruges i Word til at identificere ændringer

Under Markering skal du vælge de ønskede formateringsindstillinger i genvejsmenuerne.

Angive sletninger uden at vise den tekst, som er blevet slettet

Under markeringi pop op-menuen sletninger skal du vælge # eller ^.

Slettet tekst bliver udskiftet med tegnet # eller ^.

Ændre udseendet af ændrede streger

Vælg de ønskede indstillinger under Markering i genvejsmenuerne Ændrede linjer og Farver.

Registrere tekst, der flyttes

Under flytningerskal du vælge Registrer flytningerog derefter vælge de ønskede indstillinger i genvejsmenuerne flyttet fra, flyttet tilog farve .

Ændre farven, der bruges i Word til at markere de ændringer, der foretages i tabelceller

Vælg de ønskede indstillinger under Fremhævning af tabelcelle i genvejsmenuerne Indsatte celler, Slettede celler, Flettede celler og Opdelte celler.

Gennemgå registrerede ændringer og kommentarer

Du kan gennemgå og acceptere eller afvise hver enkelt registrerede ændring i rækkefølge, acceptere eller afvise alle ændringer på én gang, slette alle kommentarer på én gang eller gennemgå de elementer, der er oprettet af en bestemt korrekturlæser.

 1. Hvis korrekturtegn ikke vises i dokumentet, skal du pege på Registrer ændringeri menuen funktioner , vælge Fremhæv ændringerog derefter markere afkrydsningsfeltet Fremhæv ændringer på skærmen .

 2. Gør et af følgende:

Hvis du vil

Gør følgende under fanen Gennemse

Gør derefter dette

Gennemgå den næste ændring

Under ændringerskal du vælge næste

Vælg Acceptér eller Afvis.

Gennemse den forrige ændring

Under ændringerskal du vælge Forrige

Vælg Acceptér eller Afvis.

Acceptere alle ændringer på en gang

Under ændringerskal du vælge pilen ud for Acceptér

Vælg Acceptér alle ændringer i dokumentet.

Afvise alle ændringer på en gang

Under ændringerskal du vælge pilen ud for Afvis

Vælg Afvis alle ændringer i dokumentet.

Slette alle kommentarer på en gang

Under kommentarerskal du vælge pilen ud for Slet

Vælg Slet alle kommentarer i dokumentet.

Gennemgå elementer, som er oprettet af en bestemt korrekturlæser

Under sporingskal du vælge Vis markering

Peg på Korrekturlæsere, og fjern derefter alle markeringer undtagen den ud for navnet på den korrekturlæser, hvis ændringer du vil have vist.

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for alle korrekturlæsere på listen, skal du vælge alle korrekturlæsere.

Bemærk!: Når du holder markøren over en registreret ændring, vises der et skærmtip, som indeholder forfatterens navn, dato og klokkeslæt for ændringen samt den type ændring, der blev foretaget.

Udskrive registrerede ændringer

Registrerede ændringer kan være praktiske at medtage i en udskrevet version af et dokument.

 1. Åbn det dokument, der indeholder de registrerede ændringer, du vil udskrive.

 2. Vælg Udskriv i menuen Filer.

 3. I pop op-menuen kopier & sider skal du vælge Microsoft Word.

  Tip!: Hvis du ikke kan se pop op-menuen kopier & sider , skal du vælge den blå nedadvendte pil til højre for pop op-menuen printer .

 4. I genvejsmenuen Udskriftsområde skal du vælge dokument, der viser markering.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×