Redigere en udgivet formularskabelon

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil foretage ændringer i en udgivet formularskabelon, skal du redigere arbejdskopien af formularskabelonen og derefter genudgive arbejdskopien på den oprindelige udgivelsesplacering.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Hente en arbejdskopi af formularskabelonen

Genudgive den redigerede formularskabelon i et dokumentbibliotek

Genudgive den redigerede formularskabelon i en delt netværksmappe

Oversigt

Før du redigerer en udgivet formularskabelon, bør du overveje den virkning, som dine ændringer kan have på eksisterende formularer, der er baseret på formularskabelonen. Hvis du f.eks. ændrer datakilde i formularskabelonen, kunne dine ændringer medføre permanent sletning af data i de eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Følgende ændringer af en formularskabelon kan medføre tab af data:

 • Ændring af et gentaget felt eller en gentaget gruppe til ikke-gentaget.

 • Ændring af datatypen i et RTF-felt.

 • Omdøbe, flytte eller slette et felt eller en gruppe fra datakilden

  Bemærk!: Når du fjerner et kontrolelement fra en formularskabelon, forbliver det felt eller den gruppe, som er bundet til det pågældende kontrolelement, og dataene i dette felt eller denne gruppe, i datakilden. Dog vil dataene i feltet eller gruppen ikke være synlige i formularer, fordi du fjernede det kontrolelement, der var bundet til feltet eller gruppen. Hvis du fjerner et kontrolelement fra formularskabelonen, og du vil have brugere til at se dataene i det felt eller den gruppe, som var bundet til det kontrolelement, du fjernede, skal du føje endnu et kontrolelement til formularskabelonen og derefter binde det nye kontrolelement til det eksisterende felt eller den eksisterende gruppe.

Hvis du vil redigere en allerede udgivet formularskabelon, skal du først redigere arbejdskopien af formularskabelonen. Arbejdskopien er den version, der er gemt på computeren eller i et versionskontrolprogram som f.eks. Microsoft Visual SourceSafe. Når du har redigeret arbejdskopien, kan du udgive den på en udgivelsesplacering. Hvis du ikke har en arbejdskopi af formularskabelonen, og du udgav den i et dokumentbibliotek på en server, der kører Microsoft Windows SharePoint Services, eller i en delt netværksmappe, kan du gemme en kopi af formularskabelonen fra udgivelsesplaceringen til computeren. Denne gemte version bliver din arbejdskopi. Derefter kan du redigere arbejdskopien og genudgive den på den oprindelige udgivelsesplacering. Når du udgiver den redigerede formularskabelon på den oprindelige udgivelsesplacering, overskrives den oprindeligt udgivne formularskabelon med den redigerede version.

Udgive en formularskabelon er ikke den samme som at gemme en formularskabelon. Når du publicerer en formularskabelon, tilføjer guiden Udgivelse Publicer placering og behandlingsinstruktioner til formularskabelonen, så brugerne kan åbne formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Når du gemmer en formularskabelon, gemmer du en kopi af formularskabelonen, ligesom du gør, når du gemmer en fil til din computer. Du bør altid bruge guiden Udgivelse, når du vil gøre formularskabelonen tilgængelig for dine brugere skal udfylde.

Toppen af siden

Hente en arbejdskopi af formularskabelonen

Hvis du vil redigere en formularskabelon, der blev udgivet i et dokumentbibliotek eller på en delt netværksplacering, og du ikke har en arbejdskopi af formularskabelonen, kan du gemme en arbejdskopi af formularskabelonen fra udgivelsesplaceringen til computeren.

Tip!: Overvej at bruge et versionskontrolprogram, f.eks. Microsoft Visual SourceSafe, til at administrere arbejdskopierne af dine formularskabeloner.

Gemme en kopi af formularskabelonen fra et dokumentbibliotek til computeren

 1. Åbn det dokumentbibliotek, hvor formularskabelonen er udgivet i en webbrowser.

 2. Klik på Indstillinger i menuen Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger for formularbibliotek.

 3. Klik på Avancerede indstillinger under Generelle indstillinger.

 4. Klik på Rediger skabelon i sektionen Dokumentskabelon.

  Formularskabelonen åbnes i Microsoft Office InfoPath.

 5. Klik på Ja i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 6. Klik på Gem som i menuen Filer

 7. Klik på OK i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 8. I dialogboksen Gem som skal du søge efter den placering, hvor du vil gemme en kopi af formularskabelonen, og derefter klikke på Gem.

Gemme en kopi af formularskabelonen fra den delte netværksmappe til computeren

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen filer.

 2. Klik på På denne computer under Åbn en formularskabelon.

 3. Gå til den delte netværksmappe af den udgivne formularskabelon, skal du klikke på formularskabelonen, og klik derefter på Åbn.

 4. Klik på Gem som i menuen Filer

 5. Klik på OK i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 6. Vælg en placering i dialogboksen Gem som, bortset fra oprindeligt publicere placering, hvor du vil gemme en arbejdskopien af formularskabelonen, og klik derefter på Gem.

Bemærk!: Du bør ikke gemme formularskabelonen i den delte netværksmappe, hvor du oprindeligt udgav formularskabelonen. Hvis du gemmer formularskabelonen i den delte netværksmappe, overskrives den eksisterende formularskabelon. Hvis du overskriver denne, kan brugere muligvis ikke åbne eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Toppen af siden

Genudgive den redigerede formularskabelon i et dokumentbibliotek

Hvis du arbejder med en formularskabelon, der oprindeligt blev udgivet i et dokumentbibliotek, kan du efter at have foretaget de nødvendige ændringer i arbejdskopien af formularskabelonen genudgive den i dokumentbiblioteket.

 1. Klik på Udgiv i menuen Filer.

 2. Klik på På en SharePoint-server med eller uden InfoPath Forms Services i guiden Udgivelse, og klik derefter på Næste.

 3. På næste side i guiden skal du angive adressen på SharePoint-webstedet, hvorpå du oprindeligt udgav fomularskabelonen og derefter klikke på Næste.

 4. Klik på Dokumentbibliotek på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. På næste side i guiden skal du klikke på Opdater formularskabelonen i et eksisterende dokumentbibliotek, klikke på det dokumentbibliotek, hvor du oprindeligt udgav formularskabelonen, og derefter klikke på Næste.

 6. Vælg de felter i formularskabelonen, du vil have vist som kolonner i standardvisningen af dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klik på Tilføj.

  2. Vælg det felt, du vil tilføje som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gør derefter et af følgende:

   • Skriv et navn til kolonnen i feltet kolonnenavn.

   • Markér webstedskolonnen på listen gruppe af webstedskolonner, Vælg et navn på listen kolonnenavn, og klik derefter på OK.

    Bemærk!: Hvis du har valgt et gentaget felt til at vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere, hvordan du vil have vist feltet i dokumentbiblioteket ved at klikke på en værdi på listen funktion. Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi i feltet eller en optælling af alle forekomster af feltet, eller om du vil flette alle værdierne sammen.

  3. Klik på OK.

  Du finder hyperlinks til yderligere oplysninger om visning af data i kolonner i et dokumentbibliotek i afsnittet Se også.

 7. Klik på Udgiv på den næste side i guiden.

  Hvis formularskabelonen udgives, vises en bekræftelse på sidste side i guiden.

 8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis du vil åbne dokumentbiblioteket og afprøve fremgangsmåden for udfyldning af en formular, der er baseret på denne formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn dette dokumentbibliotek og derefter klikke på Luk. Dokumentbiblioteket åbnes i en webbrowser. Når du klikker på Ny på værktøjslinjen Liste, åbnes en formular, der er baseret på denne formularskabelon, i InfoPath.

   Tip!: Du kan informere dine brugere om, at den nye formularskabelon er klar til udfyldning, ved at sende dem en e-mail med et hyperlink til det dokumentbibliotek, hvori du udgav formularskabelonen.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Send formularen til e-mail-modtagere for at sende en e-mail-meddelelse med formularer og formularskabelon til dine brugere, og klik derefter på Luk.

   En e-mail med formularen i meddelelsens brødtekst åbnes for dig at udfylde og sende til dine brugere. Hvis brugerne har Microsoft Office Outlook 2007, kan de udfylde formularen, når de åbner e-mailen. Brugere med tidligere versioner af Outlook eller andre e-mail-programmer, modtager en e-mail med formularen og den formularskabelon, der er vedhæftet. Brugere kan åbne vedhæftet formularskabelon for at installere formularskabelonen på deres computer. Brugerne kan derefter åbne vedhæftet formular og udfylde formular i InfoPath.

   Tip!: Skriv en påmindelse til brugerne åbne kun vedhæftede filer til e-mail-meddelelser fra en afsender, der er tillid til, i feltet Introduktion i e-mailen.

Toppen af siden

Genudgive den redigerede formularskabelon i en delt netværksmappe

Hvis du arbejder med en formularskabelon, der oprindeligt blev udgivet i en delt netværksmappe, kan du efter at have foretaget de nødvendige ændringer i arbejdskopien af formularskabelonen genudgive den i den delte netværksmappe.

 1. Klik på Udgiv i menuen Filer.

 2. Klik på På en netværksplacering i guiden Udgivelse, og klik derefter på Næste.

 3. Klik på Gennemse på den næste side i guiden.

 4. Gå til den delte netværksmappe, hvori du udgav den oprindelige formularskabelon. Klik på navnet på formularen, og klik derefter på OK.

 5. På næste side i guiden skal du bekræfte, at stien og formularskabelonnavnet i boksen Formularskabelonnavn er rigtige og derefter klikke på Næste.

 6. Hvis du har en alternativ sti til denne delte netværksmappe, f.eks. en offentlig URL-adresse (Uniform Resource Locator), skal du skrive denne sti i boksen på næste side i guiden.

 7. Klik på Næste.

 8. Klik på Udgiv på den næste side i guiden.

  Hvis formularskabelonen udgives, vises en bekræftelse på sidste side i guiden.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil åbne dokumentbiblioteket og afprøve fremgangsmåden for udfyldning af en formular, der er baseret på denne formularskabelon, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn dette dokumentbibliotek og derefter klikke på Luk. Dokumentbiblioteket åbnes i en webbrowser. Når du klikker på Ny i menuen Indstillinger, åbnes en formular, der er baseret på denne formularskabelon, i InfoPath.

   Tip!: Du kan informere dine brugere om, at den nye formularskabelon er klar til udfyldning, ved at sende dem en e-mail med et hyperlink til det dokumentbibliotek, hvori du udgav formularskabelonen.

  • Markér afkrydsningsfeltet Send formularen til e-mail-modtagere for at sende en e-mail-meddelelse med formularer og formularskabelon til dine brugere, og klik derefter på Luk.

   En e-mail med formularen i meddelelsens brødtekst åbnes for dig at udfylde og sende til dine brugere. Hvis brugerne har Microsoft Office Outlook 2007, kan de udfylde formularen, når de åbner e-mailen. Brugere med tidligere versioner af Outlook eller andre e-mail-programmer, modtager en e-mail med formularen og den formularskabelon, der er vedhæftet. Brugere kan åbne vedhæftet formularskabelon for at installere formularskabelonen på deres computer. Brugerne kan derefter åbne vedhæftet formular og udfylde formular i InfoPath.

   Tip!: Skriv en påmindelse til brugerne åbne kun vedhæftede filer til e-mail-meddelelser fra en afsender, der er tillid til, i feltet Introduktion i e-mailen.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×