Redigere den nye database

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hver skabelon, der følger med Microsoft Office Access 2007 er et komplet sporing-program, der indeholder foruddefinerede tabeller, formularer, rapporter, forespørgsler, makroer og relationer. Skabelonerne er designet til at være med det samme nyttige out-of-the-box, så du kan oprette en ny database, der er baseret på en skabelon og hente op at køre hurtigt. Men der kan være tidspunkter, hvor du vil redigere den nye database – for eksempel, tilføje eller omdøbe et felt eller ændre en rapport.

I denne artikel beskrives det, hvordan du udfører de mest almindelige ændringer, du muligvis vil anvende til en database, der blev oprettet ud fra en skabelon. Se links til artikler til mere dybtgående oplysninger om bestemte områder.

Hvad vil du foretage dig?

Lær de grundlæggende regler for tabeller og felter

Føje et felt til en tabel

Slette et felt fra en tabel

Omdøbe et felt eller en tabel

Føje et felt til en formular eller rapport

Tilføje et felt, der gemmer dokumenter, filer eller billeder

Ændre, hvordan et felt vises

Lær de grundlæggende regler for tabeller og felter

Når du opretter en database, du gemmer dine data i tabeller – emne-baserede lister med rækker og kolonner. Du kan gemme de oplysninger elementer, du vil registrere i felter (også kaldet kolonner). For eksempel i en tabel med kontaktpersoner, kan du oprette felter til efternavn, Fornavn, telefonnummer og adresse. For en tabel, kan du oprette felter til produktnavn, produkt-ID og pris.

Det er vigtigt, at du vælger felter omhyggeligt. Det er for eksempel normalt en dårlig idé at oprette et felt til lagring af en beregnet værdi. I de fleste tilfælde kan du få Office Access 2007 beregne værdien, når det er nødvendigt. Når du vælger felter, du forsøge at gemme oplysninger i de mindste brugbare dele. For eksempel i stedet for et fuldt navn i et enkelt felt, skal du gemme og efternavne separat. Generelt, hvis du har brug at rapportere, sortere, søge eller udføre en beregning på et element med oplysninger, placere det i et felt alene.

Du kan finde flere oplysninger om design af en database og udvælgelse af felter i artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

Et felt har defineret visse egenskaber. For eksempel har hvert felt et navn, der entydigt identificerer feltet i en tabel. Et felt har også en datatype, der entydigt identificerer de oplysninger, der gemmes. Datatypen bestemmer de værdier, der kan gemmes og de handlinger, der kan udføres på disse værdier, samt hvor meget lagerplads til at angive Afsæt for hver værdi. Hvert felt er også en tilknyttet gruppe af indstillinger, der kaldes egenskaber, der definerer udseende eller funktionsmåde egenskaber for feltet. For eksempel egenskaben Format definerer et felts skærmlayout – det vil sige, hvor det skal vises, når vises.

Toppen af siden

Føje et felt til en tabel

Du kan nemt tilføje et felt til en tabel i dataarkvisning. Du kan også tilføje et felt, til en tabel i designvisning. I dataarkvisning, kan du tilføje feltet ved at skrive nogle data i cellen under kolonneoverskriften Tilføj nyt felt.

Dataark i Access med kolonnen Tilføj et nyt felt

1. et nyt, tomt felt.

Tilføje et felt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, hvor du vil føje det nye felt i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Skriv dine data i cellen under kolonneoverskriften Tilføj nyt felt.

  Hvis tabellen allerede indeholder mange felter, du muligvis rulle ned til højre for at se den kolonne, der har kolonneoverskrift Tilføj nyt felt.

Når du indtaster data i den nye kolonne, bruger Office Access 2007 de oplysninger, du skriver for at fastlægge datatype for feltet. Hvis du skriver en dato i kolonnen, som 1/1/2007, genkender Office Access 2007 eksempelvis de oplysninger, du har angivet som en dato og sæt datatypen for feltet til dato/klokkeslæt. Hvis Access ikke har nok oplysninger fra hvad du angiver, til at bestemme datatypen, angives datatypen tekst.

Hvis du vil angive de datatype og format for et felt, som tilsidesætter valgmulighed, der Office Access 2007 gør eksplicit, kan du gøre det ved at klikke på kommandoerne i gruppen datatype og formatering under fanen dataark.

Angive datatypen manuelt

 • Klik på pilen på rullelisten ud for Datatype i gruppen datatype og formatering under fanen dataark, og derefter vælge en datatype. Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

 • Klik på den ønskede datatype.

Angive formatet manuelt

 1. Klik på pilen på rullelisten ud for Format under fanen dataark i gruppen datatype og formatering, og vælg derefter et format. Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

 2. Klik på det ønskede format.

Når du tilføjer et felt ved at skrive oplysninger i cellen under overskriften Tilføj nyt felt, tildeler Office Access 2007 automatisk et navn til feltet. Disse navne starter med Felt1 for det første felt, Felt2 for det andet felt, og så videre. Det er en god ide at bruge mere sigende feltnavne. Du kan omdøbe et felt ved at højreklikke på overskriften og derefter klikke på Omdøb kolonne i genvejsmenuen.

Foruden at tilføje et felt i dataarkvisning, kan du tilføje et felt i designvisning. Dataarkvisning kan du angive kun de mest almindelige feltegenskaber, kan du finde, at du skal bruge designvisning til at angive en egenskab, der ikke er tilgængelig i dataarkvisning.

Tilføje et felt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje et nyt felt i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og skriv et navn til det nye felt.

 5. Klik på den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og derefter vælge en datatype på listen.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilføjer et nyt felt, i artiklen indsætte, tilføje, eller oprette et nyt felt i en tabel.

Bemærk!: Når du tilføjer et nyt felt til en tabel, føjes feltet ikke automatisk til din eksisterende formularer og rapporter. Du skal tilføje feltet til disse formularer og rapporter, så den vises i dem manuelt.

Toppen af siden

Slette et felt fra en tabel

Hvis det er muligt, skal du undgå at slette et felt fra en database, der blev oprettet ud fra en af de indbyggede skabeloner – det er sikkert, at feltet er medtaget i andre databaseobjekter, som formularer og rapporter. Dermed, slette feltet opretter konsekvenser når du forsøger at bruge de andre databaseobjekter, der benytter feltet – databaseobjekterne fungerer ikke som forventet. Du skal fjerne eventuelle referencer til feltet fra alle de objekter, der benytter i rækkefølge for disse andre objekter fungerer korrekt.

Når du beslutter, at du skal slette et felt fra en database, der er oprettet ud fra en skabelon, kan du gøre det i enten dataarkvisning eller designvisning. Husk, at hvis andre databaseobjekter refererer til det slettede felt, skal du redigere de andre objekter for at fjerne referencen. Eksempelvis hvis en rapport indeholder et kontrolelement, der er bundet til feltet slettede, og du kører rapporten, vises en fejlmeddelelse, fordi Access ikke kan finde dataene for feltet.

Når du sletter et felt, slette du permanent alle de oplysninger, der er gemt i det pågældende felt. Du skal bruge forsigtig, når du sletter felter derfor, og du skal oprette en sikkerhedskopi af databasen, før du sletter feltet.

Før du kan slette et felt, skal du sikre dig, at det ikke deltage i en hvilken som helst tabelrelationer. Hvis du forsøger at slette et felt, hvor relationer, vises en advarsel om, skal du først slette relationer. Trinvis vejledning til, hvordan du kan slette en tabelrelation, i afsnittet slette en tabelrelation.

Slette et felt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, hvorfra du vil slette feltet i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Vælg det felt (kolonne), du vil slette.

  Tip!: For at markere feltet (kolonnen), skal du klikke på feltvælgeren (kolonneoverskriften).

 5. Tryk på Delete.

  eller

  Klik på Slet i gruppen felter og kolonner under fanen dataark.

Bemærk!: Du kan ikke slette et felt, der er en del af en tabels primære nøgle i dataarkvisning. Hvis du vil slette et primært nøglefelt, skal du bruge designvisning.

Du kan finde flere oplysninger om primære nøgler, i artiklen tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgle.

Slette et felt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvorfra du vil slette feltet i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Marker feltet (rækken), du vil slette.

  Tip!: For at markere rækken, skal du klikke på rækkevælgeren.

 5. Tryk på Delete.

  eller

  Klik på Slet rækker i gruppen Funktioner under fanen Design.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Før du kan slette et felt, skal du sikre dig, at det ikke deltage i en hvilken som helst tabelrelationer. Hvis du forsøger at slette et felt, hvor relationer, vises en advarsel om, skal du først slette relationer. Hvis du vil slette en tabelrelation, skal du gøre følgende.

Slette en tabelrelation

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Hvis tabellerne i tabelrelationen er åbne, skal du lukke dem. Du kan ikke slette en tabelrelation mellem åbne tabeller.

 4. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

 5. Hvis tabellerne i tabelrelationen ikke er synlige, kan du gøre følgende:

  1. På fanen Design i gruppen Vis/skjul skal du klikke på Tabelnavne.

  2. Vælg tabellerne, tilføje, skal du klikke på Tilføj og derefter klikke på Luk i dialogboksen Vis tabel.

 6. Klik på relationslinjen for den tabelrelation, du vil slette (linjen bliver fed, når den er markeret), og tryk derefter på DELETE.

Toppen af siden

Omdøbe et felt eller en tabel

Hvis det er muligt, skal du undgå at omdøbe et felt eller en tabel i en database, der blev oprettet ud fra en af de indbyggede skabeloner – det er sikkert, at feltet eller tabellen er medtaget i andre databaseobjekter, som formularer og rapporter. Dermed, omdøbe feltet eller tabellen kan oprette konsekvenser når du forsøger at bruge de andre databaseobjekter, der benytter feltet eller tabellen. De andre objekter fungerer muligvis ikke som forventet, hvis de stadig refererer til det gamle navn. For de andre objekter kan fungere korrekt, skal det gamle navn ændres til det nye navn. Hvis afkrydsningsfeltet Udfør autokorrektur af navn er markeret i kategorien Aktuel Database i dialogboksen Access-indstillinger, udføres meget af dette arbejde automatisk for dig.

Du vil ændre den tekst, der vises i en kolonneoverskrift i dataarkvisning. Du kan gøre det uden at omdøbe feltet. Hvis du vil ændre teksten i kolonneoverskriften, og du ikke ønsker at omdøbe feltet, i afsnittet ændre teksten, der vises i en kolonneoverskrift.

Når det er nødvendigt, kan du omdøbe en tabel i navigationsruden eller omdøbe et felt i enten dataarkvisning eller designvisning. Før du gør dette, skal du overveje at aktivere indstillingen Autokorrektur af navn, hvis den ikke allerede er slået til.

Aktivere indstillingen Autokorrektur af navn

Når du omdøber et databaseobjekt, som et felt, tabel, formular eller rapport, vil du som regel navneændringen kan overføres i hele databasen. Ellers fungerer objekter, som henviser til det gamle navn ikke som forventet. Office Access 2007 indeholder funktionen Autokorrektur af navn, som hjælper med at overføre navneændringer. Autokorrektur af navn er som standard slået til for alle nye databaser i Office Access 2007. Hvis det er slået fra, kan du gøre følgende for at aktivere den.

Aktivere indstillingen Autokorrektur af navn

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på Aktuel Database i dialogboksen Access-indstillinger i venstre rude.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Spor oplysninger om Autokorrektur af navn under Indstillinger for Autokorrektur af navn, og derefter markere afkrydsningsfeltet Udfør autokorrektur af navn.

 4. Hvis du vil beholde en tabel, der logger hver ændring, der udføres af Autokorrektur af navn, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem ændringer som Autokorrektur af navn.

 5. Klik på OK.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Bemærk!: Funktionen Autokorrektur af navn er ikke den samme som funktionen Autokorrektur. Funktionen Autokorrektur af navn retter referencer mellem objekter. Funktionen Autokorrektur retter ofte forkert stavede ord eller sætninger.

Omdøbe et felt i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, hvor du vil omdøbe et felt i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Højreklik på kolonneoverskriften for det felt, du vil omdøbe, og klik derefter på Omdøb kolonne i genvejsmenuen.

 5. Skriv det nye navn til feltet, og tryk derefter på ENTER.

Omdøbe et felt i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil omdøbe et felt i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på cellen i kolonnen Feltnavn for det felt, du vil omdøbe.

  Tip!: Peg lige til venstre for det første tegn i navnet, indtil markøren ændres til en pil for at markere hele feltnavnet, og klik derefter på.

 5. Rediger teksten for at omdøbe feltet.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Omdøb en tabel

Du kan omdøbe en tabel og de fleste andre databaseobjekter direkte fra navigationsruden.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, du vil omdøbe i navigationsruden, og klik derefter på Omdøb i genvejsmenuen.

  Bemærk!: Du skal lukke alle åbne objekter, der refererer til tabellen, før du kan omdøbe den.

 4. Skriv det nye navn, og tryk derefter på ENTER.

 5. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Ændre den tekst, der vises i en kolonneoverskrift

En billedtekst er en titel eller en overskrift, som du kan tildele et felt ved at angive feltegenskaben Billedtekst . Titelteksten er uafhængig af feltnavnet – hvert felt har et feltnavn og kan også have en billedtekst. For eksempel kan du din feltnavn for at være et enkelt ord uden integrerede mellemrum. Du kan derefter bruge egenskaben Titeltekst til at oprette et mere beskrivende navn, der indeholder mellemrum. Access viser billedtekst i stedet for feltnavnet i dataarkvisning og i navne og overskrifter i forespørgsler, formularer og rapporter.

Hvis du ikke angiver teksten for egenskaben Billedtekst , bruges feltnavnet ved som standard.

Hvis du vil ændre det navn, der vises i overskriften for en kolonne i dataarkvisning, kan du gøre det uden at ændre navnet på det felt ved at angive feltegenskaben Billedtekst . Hvis du vil ændre et felts Billedtekst egenskab, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil ændre billedteksten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på cellen i kolonnen Feltnavn for det felt, hvis du vil angive egenskaben for Titeltekst .

 5. I den nederste del under Feltegenskaber, under fanen Generelt, klik på Billedtekst.

 6. Skriv en ny titel til feltet.

 7. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Næste gang du åbner tabellen i dataarkvisning, vises billedteksten i stedet for feltnavnet i kolonneoverskriften.

Toppen af siden

Føje et felt til en formular eller en rapport

Når du opretter en database, som du baseret på en skabelon, indeholder databasen en række foruddesignede formularer og rapporter, som du kan arbejde med med det samme. Du kan dog finde, du vil tilføje et ekstra felt til en formular eller rapport. Når du føjer et felt til en formular eller rapport, opretter du det, der kaldes et kontrolelement.

Introduktion til kontrolelementer

Kontrolelementer er objekter, der viser data, udfører handlinger, og gør det muligt at få vist og arbejde med oplysninger, der forbedrer brugergrænsefladen, som etiketter og billeder. Kontrolelementer kan være bundet, etiketter og billeder.

 • Bundet kontrolelement    Dette er et kontrolelement, hvis datakilde er et felt i en tabel eller forespørgsel. Du kan bruge bundne kontrolelementer til at vise værdier fra felter i databasen. Værdierne, der kan være tekst, datoer, tal, Ja/Nej-værdier, billeder eller grafer. Et tekstfelt er de mest almindelige typer bundne kontrolelementer. Et tekstfelt i en formular, der viser en medarbejders efternavn kan for eksempel få disse oplysninger fra feltet Efternavn i tabellen medarbejdere.

 • Ubundet kontrolelement    Denne type kontrolelement har ikke en datakilde (et felt eller udtryk). Du kan bruge ubundet kontrolelementer til at få vist oplysninger, linjer, rektangler og billeder. For eksempel er en etiket, der viser titlen på en formular en ubundet kontrolelement.

 • Beregnet kontrolelement    Dette er et kontrolelement, hvis datakilde er et udtryk i stedet for et felt. Du kan angive den ønskede værdi i kontrolelementet ved at definere et udtryk som datakilde til kontrolelementet. Et udtryk, der er en kombination af operatorer (såsom = og + ), styre navne, feltnavne, funktioner, der returnerer en enkelt værdi og konstante værdier. Følgende udtryk beregner for eksempel prisen på et element med en rabat på 25% ved at multiplicere værdien i feltet Salgspris med en konstant værdi (0,75).

=[Enhedspris] * 0,75

Et udtryk kan bruge data fra et felt i formularens underliggende tabel eller forespørgsel eller data fra et kontrolelement i formularen. Du kan finde flere oplysninger om udtryk linkene i afsnittet Se også i denne artikel.

En tekstboks kan være et bundet kontrolelement, et ubundet kontrolelement eller et beregnet kontrolelement. Når du opretter en formular, der bruger bundne, ubundet og beregnede kontrolelementer, er det sandsynligvis mest effektivt at tilføje og arrangere alle de bundne kontrolelementer først, især hvis de udgør fleste kontrolelementer i formen. Du kan derefter tilføje de ubundne og beregnede kontrolelementer ved hjælp af værktøjerne i gruppen kontrolelementer under fanen Design i designvisning.

Et tekstfelt er bundet til et felt ved at identificere det felt, som kontrolelementet henter dataene. Du kan oprette et kontrolelement, der er bundet til det markerede felt ved at trække feltet fra ruden Feltliste til formularen. Ruden Feltliste vises felterne i formularens underliggende tabel eller forespørgsel. Klik på Tilføj eksisterende felter for at få vist ruden Feltliste i gruppen Funktioner under fanen Design. Når du trækker et felt fra ruden Feltliste til designgitteret for en formular, indsætter Access et tekstfelt.

Du kan også binde et felt til et kontrolelement ved at skrive feltnavnet i selve kontrolelementet eller i feltet for værdien Kontrolelementkilde i kontrolelementets egenskabsark. Egenskabsarket definerer egenskaber for kontrolelementet, som navnet.

Brug af ruden Feltliste, er den bedste måde at oprette en bundet tekstboks af to årsager:

 • En bundet tekstboks har en tilknyttet etiket, og etikettens navnet på feltet (eller den titeltekst, der er defineret for det pågældende felt i den underliggende tabel eller forespørgsel) som til titelteksten som standard, så du ikke behøver at skrive titelteksten selv.

 • En bundet tekstboks arver mange af de samme indstillinger som feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel (f.eks Format, AntalDecimalerog inputmaske egenskaberne). Du kan derfor være sikker på, at disse egenskaber for feltet forbliver de samme, når du opretter en tekstboks, der er bundet til det pågældende felt.

Hvis du allerede har oprettet et ubundet kontrolelement og vil binde det til et felt, kan du angive egenskaben for kontrolelementet ControlSource til navnet på feltet.

Føje et felt til en formular eller rapport i layoutvisning

Når du opretter en formular eller rapport, kan du let finjustere dens design i layoutvisning. Ved hjælp af de faktiske dynamiske data som en hjælp, kan du justere bredden og omarrangere felterne. Du kan indsætte nye felter i formularen eller rapporten og angive egenskaber for formularen eller rapporten og deres kontrolelementer.

Højreklik på formularen eller rapporten for at skifte til layoutvisning, i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen. Alternativt kan du klikke på knappen Layoutvisning på statuslinjen i Access, eller du kan højreklikke på dokumentfanen for formularen eller rapporten og derefter klikke på Layoutvisning i genvejsmenuen.

Skift til layoutvisning

 • Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

  eller

  Klik på knappen Layoutvisning på statuslinjen i Access.

  eller

  Højreklik på dokumentfanen for formularen eller rapporten, og klik derefter på Layoutvisning i genvejsmenuen.

Formularen eller rapporten vises i layoutvisning.

Åbn egenskabsarket

 • Klik på Egenskabsarket i gruppen Funktioner under fanen Arranger.

  Tastaturgenvej Tryk på F4.

Du kan bruge ruden Feltliste til at tilføje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel til dit design. Klik på Tilføj eksisterende felter for at få vist ruden Feltliste i gruppen kontrolelementer under fanen Format. Du kan derefter trække felter direkte fra ruden Feltliste til dit design.

Få vist ruden Feltliste

 • På fanen Formatér skal du klikke på Føj eksisterende felter til i gruppen Kontrolelementer.

Tilføje et felt fra ruden Feltliste

 • Hvis du vil tilføje et enkelt felt, skal du trække feltet fra ruden Feltliste til den sektion, hvor det skal vises på formularen eller rapporten.

 • Hvis du vil tilføje flere felter på én gang, skal du holde CTRL nede og klikke på de felter, du vil. Træk de markerede felter til formularen eller rapporten.

Når du slipper felterne i en sektion, der oprettes et bundet tekstkontrolelement for hvert felt, placerer automatisk et etiketkontrolelement ved siden af hvert felt.

Se artiklerne oprette en formular ved hjælp af værktøjet formular og oprette en enkel rapportkan finde flere oplysninger om formularer og rapporter.

Toppen af siden

Tilføje et felt, der gemmer dokumenter, filer eller billeder

Du kan bruge Office Access 2007 til at tilføje et felt med datatypen vedhæftet fil til at gemme en eller flere dokumenter, filer eller billeder. Du kan bruge feltet vedhæftet fil til at gemme flere filer i et enkelt felt. Du kan endda gemme mere end én type af fil i det pågældende felt. For eksempel i en ansættelse kandidat database, kan du vedhæfte en eller flere cv'er, ud over et billede til posten for hver kontakt.

Føje et felt af typen Vedhæftet fil til en tabel

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, hvor du vil tilføje feltet i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på den første tomme række i kolonnen Feltnavn, og skriv et navn til det nye felt.

 5. Klik på den tilstødende celle i kolonnen Datatype, og vælg derefter vedhæftet fil på listen.

 6. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

  Du kan få vist en meddelelse om, at du ikke kan fortryde ændringerne, når du har gemt tabellen. Det betyder, at du kan ikke konvertere et felt til en anden datatype, men du kan slette feltet, hvis du tror, at du laver en fejl.

 7. Klik på Ja for at bekræfte ændringen.

Når du har tilføjet feltet vedhæftet fil til tabellen, kan du bruge dialogboksen vedhæftede filer til at føje dokumenter, filer eller billeder til en post.

Tilføje en vedhæftet fil til et felt

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, som du vil føje den vedhæftede fil i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Dobbeltklik på feltet med vedhæftede filer i tabellen.

  Dialogboksen Vedhæftede filer vises.

 5. Klik på Tilføj.

  Dialogboksen Vælg fil åbnes.

 6. Brug listen Søg i til at gå til den eller de filer, du vil føje til posten, Markér den eller de filer, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk, at du kan markere flere filer i alle de understøttede datatyper.

 7. Klik på OK i dialogboksen Vedhæftede filer for at føje filerne til tabellen.

  Access føjer filerne til feltet og øger det tal, der angiver de vedhæftede filer i overensstemmelse hermed.

 8. Gentag disse trin efter behov for at føje filer til det aktuelle felt eller andre felter i tabellen.

Du kan finde flere oplysninger om vedhæftningsfeltet, felter, i artiklen vedhæfte filer og grafik til poster i databasen.

Toppen af siden

Ændre, hvordan et felt vises

Du kan tilpasse, hvordan et felt vises, når det vises. For eksempel kan du angive visningsformater til brug i hele databasen, f.eks, i formularer og rapporter, eller når en tabel er åben i dataarkvisning. For at angive et visningsformat skal angive du egenskaben Format for et felt. Egenskaben Format for feltets nedarves derefter automatisk af nye formularer og rapporter, som du opretter.

Angive visningsformatet i dataarkvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Dobbeltklik på den tabel, der indeholder det felt, hvis format du vil angive i navigationsruden.
  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 4. Klik på det felt, hvis visningsformat du vil angive.

 5. Klik på pilen på rullelisten ud for Format under fanen dataark i gruppen datatype og formatering, og vælg derefter et format. Billede af gruppen for datatype og -formatering på båndet i Access

  Feltet vises med det valgte format.

Angive visningsformat i designvisning

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg og åbn databasen i dialogboksen Åbn.

 3. Højreklik på den tabel, der indeholder det felt, hvis du vil ændre visningsformat i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designvisning.

 4. Klik på det felt, hvis visningsformat du vil angive.

 5. Klik på feltet Format under fanen Generelt under Feltegenskaber.

 6. Klik på rullelisten og vælg et visningsformat.

 7. Gem ændringerne ved at klikke på Gemværktøjslinjen Hurtig adgang.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan ændre udseendet af et felt, artiklen formatere data i rækker og kolonner.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×