Redigere data i en forespørgsel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Der kan opstå situationer, hvor du ikke kan redigere data i en dataarkvisning til forespørgsler, når data i den underliggende tabel skal ændres. I denne artikel kan du få oplysninger om, hvornår du kan redigere forespørgselsdata, hvornår du ikke kan redigere forespørgselsdata, og hvordan du kan ændre designet af en forespørgsel, så de underliggende data kan ændres.

I denne artikel

Introduktion

Hvornår kan jeg redigere data i en forespørgsel?

Hvornår kan jeg ikke redigere data i en forespørgsel?

Hvordan ændrer jeg en forespørgsel, så jeg kan ændre dataene i den?

Introduktion

Når du åbner en forespørgsel i dataarkvisning, vil du måske opdage, at du har brug for at redigere dataene. Det kan være, du bemærker en fejl, eller at du finder data, der er forældede. Afhængigt af hvordan forespørgslen er opbygget, kan du redigere dataene direkte i forespørgslens dataark.

Hvis du prøver at redigere dataene i et dataark til forespørgsler, men der ikke sker noget, eller Windows afspiller en lyd, og redigeringen ikke starter, kan du ikke foretage redigeringen. Det kan være fordi, selve forespørgslen ikke er tilgængelig til redigering, f.eks. en krydstabuleringsforespørgsel. Det kan også være, at det kun er det felt, du prøver at redigere, der ikke er tilgængelig til redigering – f.eks. hvis feltet er baseret på en aggregatfunktion, f.eks. et gennemsnit. I begge tilfælde kan du muligvis gøre noget, så du kan aktivere redigering.

Ud over at redigere data i dataarkvisning til forespørgsel kan du også bruge en opdater forespørgsel til at opdatere data i en tabel. Denne artikel dækker ikke opdatering af forespørgsler.

Du kan finde flere oplysninger om opdatering af forespørgsler, i artiklen oprette og køre en opdateringsforespørgsel.

Når du vil redigere data i dataarkvisning til forespørgsler, vil du normalt gemme dine ændringer i de tabeller, som forespørgslen er baseret på. Hvis du ikke vil ændre dataene i disse tabeller, men du stadig ønsker at redigere dataene og bevare de redigerede data, når du er færdig, kan du bruge en opret-tabel-forespørgsel til først at oprette en ny tabel med data, du kan redigere. Du kan også bruge en tabeloprettelsesforespørgsel til at gemme resultaterne af en forespørgsel, der ikke tillader redigering, som en ny tabel og derefter redigere dataene i denne nye tabel. Denne artikel omhandler ikke, hvordan du opretter og kører tabeloprettelsesforespørgsler.

Du kan finde oplysninger om at tabeloprettelsesforespørgsler i artiklen Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel.

Toppen af siden

Hvornår kan jeg redigere data i en forespørgsel?

Du kan altid redigere dataene i en forespørgsel, når forespørgslen enten udelukkende er baseret på én tabel eller på to tabeller, der har en-til-en-relation med hinanden.

Bemærk!: Selv når du kan redigere data i en forespørgsel, vil nogle af dens felter muligvis ikke være tilgængelige til redigering. Disse tilfælde er angivet i følgende afsnit.

Toppen af siden

Hvornår kan jeg ikke redigere data i en forespørgsel?

Du kan aldrig redigere dataene i en forespørgsel, når:

 • Forespørgslen er en krydstabuleringsforespørgsel.

 • Forespørgslen er en SQL-forespørgsel.

 • Det felt, du prøver at redigere, er et beregnet felt. I dette tilfælde kan du muligvis redigere de andre felter.

 • Forespørgslen er baseret på tre eller flere tabeller, og der er en mange-til-en-til-mange-relation.

  Bemærk!: Selvom du ikke kan redigere dataarket til forespørgslen i dette tilfælde, kan du redigere dataene i en formular, når egenskaben Postsættype i formularen er angivet til dynamisk udvalg (Modstridende opdateringer).

 • Forespørgslen indeholder en GROUP BY-delsætning.

Toppen af siden

Hvordan ændrer jeg en forespørgsel, så jeg kan ændre dataene i den?

I nedenstående tabel kan du se de tilfælde, hvor du ikke kan redigere en forespørgsel, sammen med metoder, der sikrer, at forespørgselsdataarket bliver tilgængelig til redigering.

Du kan ikke redigere værdierne i et forespørgselsdataark, når:

For at gøre et forespørgselsdataark tilgængeligt til redigering:

Egenskaben UnikkeVærdier for forespørgslen er angivet til Ja.

Angiv egenskaben UnikkeVærdier for forespørgslen til Nej.

Se følgende afsnit Angive egenskaben UnikkeVærdier til Nej for at få oplysninger om, hvordan denne egenskab angives.

Forespørgslen omfatter en sammenkædet ODBC-database-tabel uden et unikt indeks eller en Paradox-tabel uden en primær nøgle.

Føj en primær nøgle eller et entydigt indeks til den sammenkædede tabel ved at benytte de metoder, der stilles til rådighed af leverandøren af den sammenkædede database.

Du har ikke tilladelser til opdatering af data for den underliggende tabel.

Tildel tilladelser til opdatering af data.

Forespørgslen omfatter mere end én tabel eller én forespørgsel, og tabellerne eller forespørgslerne er ikke joinforbundne af en joinlinje i designvisning.

Opret de relevante joinforbindelser.

Se afsnittet Oprette joinforbindelser for at få oplysninger om, hvordan du opretter joinforbindelserne.

Databasen åbnes som skrivebeskyttet, eller den er placeret på et skrivebeskyttet drev.

Luk databasen, og åbn den igen uden at markere Åbn som skrivebeskyttet. Hvis databasen er placeret på et skrivebeskyttet drev, kan du også fjerne skrivebeskyttelsen af drevet eller flytte databasen til et drev, der ikke er skrivebeskyttet.

Feltet i den post, du prøver at opdatere, er slettet eller låst af en anden bruger.

Vent på, at posten låses op. En låst post kan opdateres, så snart den låses op. Vent på, at den anden bruger bliver færdig med den handling, der har låst posten.

Forespørgslen er baseret på tabeller med en en-til-mange-relation, og joinfeltet fra "mange"-siden er ikke et outputfelt. I dette tilfælde kan dataene i joinfeltet fra "en"-siden ikke redigeres.

Føj joinfeltet fra "mange"-siden af relationen til forespørgslens outputfelter.

Se afsnittet Føje joinfeltet fra "mange"-siden til forespørgslens outputfelter for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer joinfeltet.

Joinfeltet fra "mange"-siden (efter du redigerer data) er på "en"-siden.

Tryk på SKIFT+F9 for at udføre ændringerne og opdatere forespørgslen.

Der er et tomt felt fra tabellen på "en"-siden af en en-til-mange-relation, og joinforbindelsen er en højre ydre joinforbindelse.

Kontroller, at der findes en værdi i dette felt på "en"-siden. Du kan kun redigere joinfeltet på "mange"-siden, hvis der er en værdi i dette felt på "en"-siden.

Du bruger en sammenkædet ODBC-databasetabel, og det er ikke alle felter fra den sammenkædede tabels entydige indeks, der findes i forespørgselsoutputtet.

Føj alle felterne fra ODBC-tabellens entydige indeks til forespørgslens outputfelter.

Se afsnittet Tilføje entydige indeksfelter fra en sammenkædet ODBC-tabel for at få oplysninger om, hvordan du tilføjer felterne.


Toppen af siden

Angiv egenskaben UnikkeVærdier til Nej

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke er åbnet, kan du åbne det ved at trykke på F4. Klik én gang i forespørgselsgitteret for at sikre, at egenskabsarket viser egenskaber for forespørgsler og ikke for felter.

 3. Find egenskabsboksen UnikkeVærdier i egenskabsarket. Klik på boksen ved siden af den, klik på pilen i boksen, og klik derefter på Nej.

Oprette joinforbindelser

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. For hver tabel eller forespørgsel, der skal joinforbindes med en anden, skal du trække joinfeltet fra den pågældende tabel eller forespørgsel til det tilsvarende felt i den tabel eller forespørgsel, som du vil oprette joinforbindelsen til.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette joinforbindelser i artiklen Joinforbinde tabeller og forespørgsler.

Føje joinfeltet fra "mange"-siden til forespørgslens outputfelter.

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. Find i Forespørgselsdesigner den joinforbindelse, der svarer til den relevante en-til-mange-relation.

 3. Dobbeltklik på joinfeltet fra "mange"-siden af en-til-mange-relationen. Joinfeltet vises i feltgitteret, hvilket angiver, at det nu er et outputfelt.

Tilføje entydige indeksfelter fra en sammenkædet ODBC-tabel

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. Find den sammenkædede ODBC-tabel i Forespørgselsdesigner.

 3. De entydige indeksfelter har et nøglesymbol ud for feltnavnet. Dobbeltklik på hvert felt, der ikke allerede findes i feltgitteret. Hvert felt vises i feltgitteret, hvilket angiver, at det nu er et outputfelt.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×