Rediger forbindelseslinjer, pile eller punkter

Rediger forbindelseslinjer, pile eller punkter

Office 365-abonnement, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Du har stor fleksibilitet, når det gælder redigering og arbejdet med forbindelser. Du kan redigere stregtykkelse, typografi og krumning, styre udseendet af slutpunkter og pile, gøre forbindelser krumme, vinklede eller lige og styre forbindelsespunkterne på en række forskellige måder.

Tip    Kommandoerne i gruppen Værktøjer under fanen Startside bringer Visio i en anden tilstand, hvilket afgjort kan være forvirrende nogle gange. Brug tastaturet til at skifte mellem værktøjerne Pegeværktøj Vælg objekter (tryk på Ctrl+1) og Forbindelse Knapflade (tryk på Ctrl+3) på en praktisk måde. Uanset hvilket værktøj, du bruger, f.eks Tekstblok eller Forbindelsespunkt, skal du trykke på Esc gentagne gange for at vende tilbage til Pegeværktøj (dog ikke i Visio 2010).

Det meste af denne artikel er relevant for standardfiguren Dynamisk forbindelse, som automatisk kan omdirigere sig selv omkring andre figurer. Der er nogle andre typer forbindelser, som f.eks. de fleste, der er tilgængelige fra stencilen Flere figurer \ Visio Extras \ Forbindelser , som ikke omdirigerer automatisk.

Hvad vil du foretage dig?   

Gør en forbindelsesstreg buet, vinklet eller lige

Føj pile eller andre stregafslutninger til en forbindelse

Skift stregtykkelsen, typen eller krumningen på en forbindelse

Skift retningen på en forbindelsespil

Skift forbindelsernes distribution eller skæringspunkter

Flere måder at arbejde med forbindelsespunkter på

Se også

Gør en forbindelse buet, vinklet eller lige

Du kan enten ændre en forbindelse eller standardindstillingen for nye forbindelser.

Skift en forbindelse

 1. Markér forbindelsen.

 2. Vælg Forbindelser under fanen Design i gruppen Layout, og vælg derefter Retvinklet forbindelse, Lige forbindelse eller Buet forbindelse.

  På fanen Design skal du vælge Forbindelser, og vælge den type forbindelser, du vil bruge.

 3. Alternativt kan man højreklikke med musen for at åbne forbindelsesfigurens menu Handling for at få adgang til at ændre forbindelsens distributionsmåde.

Skift standardindstillingen for nye forbindelser

 • Gør standardforbindelsen retvinklet, lige eller buet:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Fravælg alle figurer ved at vælge siden. Vælg fanen Design, og vælg derefter Forbindelser på rullemenuen i gruppen Layout. Vælg derefter Højre vinkel, Lige streger eller Buede linjer.

  • Alternativt kan du vælge fanen Filer, vælg Udskriv, vælg Sideopsætning, vælg fanen Layout og distribution, og vælg derefter på listen UdseendeLige eller Buet.

  • 2010    Vælg fanen Filer, vælg Udskriv, vælg Vis udskrift, vælg Sideopsætning, vælg fanen Layout og distribution, og vælg derefter på listen UdseendeLige eller Buet.

Toppen af siden

Føj pile eller andre stregafslutninger til en forbindelse

Du kan føje pile, punkter eller andre stregafslutninger til en forbindelse.

 1. Markér en forbindelse.

 2. Gør et af følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Vælg indstillingen Formatér figur på handlingsmenuen via højreklik med musen. Du kan også du vælge Streg i gruppen Figurtypografier under fanen Hjem, og derefter klikke på Linjeindstillinger.

  • 2010   Vælg Streg i gruppen Figur under fanen Startside, og vælg derefter Pile.

 3. Gør et af følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Sørg for, at Streg er valgt under Streg i ruden Formatér figur, og vælg derefter type, størrelse eller slutmuffetype.

   Indstillinger for forbindelsesendepunkter
  • 2010    Vælg Flere pile, vælg type, størrelse eller slutmuffetype i vinduet Streg, og klik derefter på OK.

   Pilen slutter

Toppen af siden

Skift stregtykkelse, type eller krumning på en forbindelse

 1. Markér en forbindelse.

 2. Gør et af følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Vælg indstillingen Formatér figur på handlingsmenuen via højreklik med musen. Du kan også du vælge Streg i gruppen Figurtypografier under fanen Hjem, og derefter klikke på Linjeindstillinger.

  • 2010   Vælg Streg i gruppen Figur under fanen Startside, og klik derefter på Linjeindstillinger.

 3. Gør et af følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Vælg stregtykkelse, type eller bue under Streg i ruden Formatér figur.

   Indstillinger for forbindelsestyper
  • 2010    Vælg stregtykkelse, type eller bue i vinduet Streg, og klik derefter på OK.

   Stregtykkelse og andre indstillinger

Toppen af siden

Skift retning på en forbindelsespil

Bemærk! Forbindelsens retning er vigtig i visse typer diagrammer, såsom en række forskellige diagrammer over procesforløb. Derfor bør kommandoen Vend forbindelse bruges til disse forbindelser fremfor at genformatere enderne. Kommandoknappen Vend forbindelse kan let føjes til dit bånd via funktionen Filer \ Indstillinger \ Tilpas båndet... . Denne kommando giver adgang til at vende forløbet for alle de valgte forbindelser.

Du kan også ændre retning på en forbindelse uden at bruge kommandoen Vend forbindelse ved at føje en ny pil til den ende uden en pil og fjerne den eksisterende pil fra den anden ende.

 1. Markér en forbindelse.

 2. Gør et af følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Vælg Streg i gruppen Figurtypografier under fanen Hjem, og klik derefter på Linjeindstillinger.

  • 2010   Vælg Streg i gruppen Figur under fanen Startside, og klik derefter på Linjeindstillinger.

 3. Gør et af følgende:

  • Visio Online Plan 2, 2016, 2013    Vælg følgende under Streg i ruden Formatér figur:

   • Type af startpil, og udfør trin 4.

   • Type af slutpil, og udfør trin 4.

   Indstillinger for omvendte pile
  • 2010    Vælg følgende i vinduet Streg:

   • Type af startpil, og udfør trin 4.

   • Type af slutpil, og udfør trin 4.

   Start- og slutpile
 4. Hvis du vil tilføje, ændre eller fjerne en pil i begyndelsen og slutningen af den markerede forbindelse, skal du markere en pil eller Ingen på pilemenuen.

  Vælg en piletype eller Ingen på menuen piletype.

Toppen af siden

Skift forbindelsernes distribution eller skæringspunkter

I de fleste tilfælde kan du stole på forbindelsernes standardfunktion. I visse tilfælde kan du dog have brug for mere kontrol over forbindelsers distribution og skæringspunkter i et diagram.

Tip    Brug funktionen Zoom, så du bedre kan se små detaljer og får en mere fintfølende kontrol: Zoom ind (tryk på ALT+F6), Zoom ud (ALT+SKIFT+F6) og Tilpas til vindue (CTRL+SKIFT+W).

 • Gør et eller flere af følgende:

  • Hvis du vil forbinde en forbindelse med en anden forbindelse, skal du føje forbindelsen til en figur og derefter trække forbindelsen til den anden forbindelse.

   Forbinder til en forbindelse
  • Hvis du vil ændre distributionen af en forbindelse, skal du markere den og derefter trække et midtpunkt til en ny placering.

   Omdirigering af en forbindelse
  • Hvis du vil tilpasse en forbindelse pixel for pixel, skal du markere forbindelsen og derefter trykke på Skift+piletasterne i den retning, du ønsker.

   Flyt en forbindelse med pixel

Bemærk    Hvis du vil oprette et trædiagram, kan du se under Opret et trædiagram.

Toppen af siden

Flere måder at arbejde med forbindelsespunkter på

I de følgende afsnit beskrives de mange måder, du kan styre forbindelsespunkter på.

Tip    Brug funktionen Zoom, så du bedre kan se små detaljer og får en mere fintfølende kontrol: Zoom ind (tryk på ALT+F6), Zoom ud (ALT+SKIFT+F6) og Tilpas til vindue (CTRL+SKIFT+W).

Oversigt over forbindelsespunkter

Et forbindelsespunkt er et særligt punkt på en figur, som du kan "fastklæbe" forbindelser og andre figurer til. Når du fastklæber en forbindelse eller en figur til et forbindelsespunkt, forbliver de tilsluttede – også hvis en af figurerne flyttes.

Forbindelsespunkter forbliver synlige, når du forsøger at forbinde en figur til en anden. Du kan se en figurs forbindelsespunkter, når du peger tæt på figuren med forbindelsesværktøjet, eller når du trækker slutpunktet på en forbindelse eller linje i nærheden af en figur med forbindelsespunkter.

Værktøjet Forbindelse i nærheden af en cirkel med forbindelsespunkter

Bemærk    Det er ikke kun på forbindelsespunkter, du kan fastklæbe forbindelser. Du kan også fastklæbe forbindelser (og streger) på figurers vinkelspidser, håndtag og geometri. Få mere at vide under Dialogboksen Fastgør og klæb.

Brug punktforbindelser eller dynamiske forbindelser

En forbindelse kan have to typer forbindelser til en figur: en punktforbindelse (også kaldet statisk forbindelse) eller en dynamisk forbindelse. Du kan have begge typer forbindelser i begge ender af en forbindelse. Hvis du bruger Opret forbindelse automatisk eller kommandoen Forbind figurer til at forbinde figurer, får begge ender en dynamisk forbindelse. Hvis du manuelt vælger, hvor en forbindelse fastgøres på en figur, kan du angive forbindelsestypen. Se Juster, flyt og arranger automatisk figurer i et diagram for at få flere oplysninger om at bruge dynamiske forbindelser.

I følgende diagram har figur A en punktforbindelse til figur C, og uanset hvor C flyttes til, forbliver forbindelsen fra A knyttet til det samme punkt på C. I modsætning hertil har figur B en dynamisk forbindelse til C, og forbindelsen fra B flytter til det forbindelsespunkt på C, der er nærmest.

A har en punktforbindelse til C, men B har en dynamisk forbindelse til C.

Opret en punktforbindelse   

En punktforbindelse holder en forbindelse fastklæbet til et specifikt punkt på figuren, selv om figuren flyttes eller roteres.

 1. Træk fra et forbindelsespunkt på den første figur til et forbindelsespunkt på den anden figur.

 2. Forbindelsesslutpunkterne bliver grønne, når figurerne er forbundne.

Fastklæb en forbindelse til et bestemt punkt på en figur for at fastsætte forbindelsen til dette punkt.

Opret en dynamisk forbindelse    

En dynamisk forbindelse gør det muligt at lade en forbindelse ændre sin placering på en figur, så forbindelsen flyttes til det forbindelsespunkt på figuren, der er nærmest forbindelsens oprindelsespunkt, når en figur flyttes eller roteres.

 1. Placer forbindelsesværktøjet over midten af den første figur, indtil der vises et grønt felt om figuren.

 2. Hold museknappen nede, og træk til midten af den anden figur.

 3. Når der vises et grønt felt om den anden figur, skal du slippe museknappen.

Fastklæb en forbindelse til en figur for at tillade forbindelsen dynamisk bevægelse til punkter på figuren.

Føj et forbindelsespunkt til en figur

Hvis den figur, du vil fastklæbe til en forbindelse, ikke har et forbindelsespunkt på det sted, hvor du skal bruge det, kan du tilføje et.

 1. Markér figuren.

 2. På fanen Hjem skal du under gruppen Værktøjer klikke på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

 3. Hvis forbindelsespunkter ikke er synlige, skal du markere afkrydsningsfeltet Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

 4. Tryk på Ctrl, og klik det sted, du vil tilføje et forbindelsespunkt. Det nye forbindelsespunkt markeres automatisk, når du placerer det.

 5. Under fanen Hjem i gruppen Funktioner skal du klikke på Pegeværktøj Vælg objekter for at komme tilbage til almindelig redigering.

Føj et forbindelsespunkt til en figur

Flyt et forbindelsespunkt på en figur

Hvis du ikke er tilfreds med et forbindelsespunkts placering, kan du flytte det.

 1. Markér figuren.

 2. På fanen Hjem skal du under gruppen Værktøjer vælge værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

 3. Hvis forbindelsespunkter ikke er synlige, skal du markere afkrydsningsfeltet Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

 4. Tryk på Ctrl, og træk i det forbindelsespunkt, du vil flytte.

 5. Under fanen Hjem i gruppen Funktioner skal du klikke på Pegeværktøj Vælg objekter for at komme tilbage til almindelig redigering.

Hvis det er vanskeligt at flytte forbindelsespunktet til den ønskede placering, kan du prøve forskellige indstillinger for fastgørelse. Få mere at vide under Tilpas fastgørelsesstyrke eller slå fastgørelse fra.

Slet et forbindelsespunkt

Nogle gange er et forbindelsespunkt i vejen. I det tilfælde kan du slette det.

 1. Markér figuren med det forbindelsespunkt, du vil slette.

 2. På fanen Hjem skal du under gruppen Værktøjer klikke på værktøjet Forbindelsespunkt.

 3. Hvis der ikke vises nogen forbindelsespunkter, skal du markere afkrydsningsfeltet Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpelinjer under fanen Vis.

 4. Klik på det forbindelsespunkt, du vil slette. Forbindelsespunktet bliver magenta.

 5. Tryk på Slet.

 6. Klik på værktøjet Markør Vælg objekter i gruppen Funktioner under fanen Startside for at komme tilbage til almindelig redigering.

Slet et forbindelsespunkt

Skjul forbindelsespunkter

Nogle gange kan du have brug for at skjule forbindelsespunkter for at bedre at kunne se et diagram.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpeværktøjer under fanen Vis.

Tilføje tekst ud for et forbindelsespunkt

Du kan ikke tilføje tekst direkte på et forbindelsespunkt. Men du kan føje tekst til figuren og derefter flytte teksten hen ved siden af forbindelsespunktet.

 1. Markér den figur, du vil føje tekst til, og begynd at skrive. Den tekst, du skriver, vises i figuren.

 2. Vælg værktøjet Hjem \ Funktioner \ Tekstblok Ikon for værktøjet Tekstblok ( Ctrl + Skift + 4 )

 3. Tekstblokken er nu markeret.

  Tekstblok er valgt
 4. Træk tekstblokken for at flytte den og tilpasse dens størrelse efter behov

  Flyt og tilpas størrelsen på feltet.

Vælg Pegeværktøjet Vælg objekter ( Ctrl + 1 ), når du vil afslutte Tekstblok-værktøjet

En alternativ tilgang er at oprette flere entydigt navngivne figurer, der hver især har et enkelt forbindelsespunkt, og derefter samle dem gruppevist for at oprette en større figur. Forbindelsespunkterne kan stadig bruges.

Opret forbindelsespunkter med flere navne

Gør et forbindelsespunkt indadvendt eller udadvendt eller begge dele

Brug de indadvendte og udadvendte forbindelsespunkter til at styre, hvordan forbindelsers endepunkter fastgøres på figurer.

 1. Markér figuren.

 2. På fanen Hjem skal du under gruppen Værktøjer klikke på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

 3. Hvis forbindelsespunkter ikke er synlige, skal du markere afkrydsningsfeltet Forbindelsespunkter i gruppen Visuelle hjælpemidler under fanen Vis.

 4. Hvis forbindelsespunktet skal være udadvendt eller indadvendt og udadvendt, skal du højreklikke på forbindelsespunktet og klikke på:

  • Indad     Som oftest skal du bruge et indadvendt forbindelsespunkt. Et indadvendt forbindelsespunkt tiltrækker slutpunkterne på forbindelserne, og de udadvendte forbindelsespunkter og de indadvendte og udadvendte forbindelsespunkter peger på todimensionelle (2D) figurer.

  • Udad     Hvis du har en todimensionel figur, som skal fastklæbes til en anden figur, skal du bruge et udadvendt forbindelsespunkt. Et udadvendt forbindelsespunkt bliver tiltrukket af indadvendte forbindelsespunkter.

  • Indad og udad     Hvis du ikke ved, hvordan du skal fastklæbe en figur til andre figurer, skal du bruge et indadvendt og udadvendt forbindelsespunkt.

Toppen af siden

Arbejd med forbindelsespunkter

I de følgende afsnit beskrives de mange måder, du kan styre forbindelsespunkter på.

Oversigt over forbindelsespunkter

En figur med fire forbindelsespunkter.

En figur med fire forbindelsespunkter.

Tilføj forbindelsespunkter

Hvis den figur, du vil fastklæbe til en forbindelse eller figur, ikke har et forbindelsespunkt på det sted, hvor du skal bruge det, er det nemt at tilføje et.

 1. Hvis der ikke vises tilføjelsespunkter, skal du i menuen Vis klikke på Forbindelsespunkter.

 2. Markér figuren.

  Bemærk!: Hvis du ikke først markerer figuren, kan du ikke tilføje et forbindelsespunkt. Figuren er markeret, hvis der er en grøn, stiplet ramme om den.

 3. Klik på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

  Hvis værktøjet Forbindelsespunkt ikke vises, skal du klikke på pilen, der peger nedad ved siden af værktøjet Forbindelse Knapflade og derefter klikke på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

 4. Tryk på Ctrl, og klik det sted, du vil tilføje et forbindelsespunkt.

 5. Hvis forbindelsespunktet skal være udadvendt eller indadvendt og udadvendt, skal du højreklikke på forbindelsespunktet og klikke på Indad, Udad eller Indad og udad.

  • Som oftest skal du bruge et indadvendt forbindelsespunkt. Et indadvendt forbindelsespunkt "tiltrækker" slutpunkterne på forbindelserne, og de udadvendte og indadvendte og udadvendte forbindelsespunkter peger på todimensionelle (2D) figurer.

  • Hvis du har en todimensionel figur, som skal fastklæbes til en anden figur, skal du bruge et udadvendt forbindelsespunkt. Et udadvendt forbindelsespunkt bliver "tiltrukket af" indadvendte forbindelsespunkter.

  • Hvis du ikke ved, hvordan du skal fastklæbe en figur til andre figurer, skal du bruge et indad og udad-forbindelsespunkt.

 6. Klik på værktøjet Markør Knappen Markør for at vende tilbage til den normale redigering.

Tilføj tekst ud for et forbindelsespunkt

Du kan desværre ikke tilføje tekst direkte på et forbindelsespunkt. Men du kan føje tekst til figuren og derefter flytte teksten hen ved siden af forbindelsespunktet.

 1. Markér figuren.

 2. Begynd at skrive. Den tekst, du skriver, vises i figuren.

 3. Klik på værktøjet Tekstblok Knapflade .

  Hvis værktøjet Tekstblok ikke vises, skal du klikke på pilen, der peger nedad ved siden af værktøjet Tekst Knappen Tekstværktøj og derefter klikke på værktøjet Tekstblok Knapflade .

 4. Træk teksten.

Tip!: Hvis der er et justeringshåndtag på figuren Billede af justeringshåndtag – gul rombe , kan du måske trække i det og dermed hurtigt flytte teksten.

Flytte forbindelsespunkter

Hvis du ikke er tilfreds med et forbindelsespunkts placering, kan du flytte det.

 1. Markér figuren.

  Bemærk!: Hvis du ikke først markerer figuren, kan du ikke flytte et forbindelsespunkt. Figuren er markeret, hvis der er en grøn, stiplet ramme om den.

 2. Klik på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

  Hvis værktøjet Forbindelsespunkt ikke vises, skal du klikke på pilen, der peger nedad ved siden af værktøjet Forbindelse Knapflade og derefter klikke på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

 3. Træk i det forbindelsespunkt, du vil flytte.

  Hvis der ikke vises tilføjelsespunkter, skal du i menuen Vis klikke på Forbindelsespunkter.

 4. Klik på værktøjet Markør Knappen Markør for at vende tilbage til den normale redigering.

Hvis det er vanskeligt at flytte forbindelsespunktet til den ønskede placering, kan du prøve forskellige indstillinger for fastgørelse:

 • Klik i menuen VærktøjerFastgør og klæb og vælg derefter under de ønskede indstillinger under Fastgør til under fanen Generelt.

Slette eller skjule forbindelsespunkter

Sommetider er forbindelsespunkter i vejen. Hvis det er tilfældet, kan du enten slette eller skjule dem.

Sådan sletter du et forbindelsespunkt på en figur

 1. Markér figuren.

  Bemærk!: Hvis du ikke først markerer figuren, kan du ikke slette et forbindelsespunkt. Figuren er markeret, hvis der er en grøn, stiplet ramme om den.

 2. Klik på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

  Hvis værktøjet Forbindelsespunkt ikke vises, skal du klikke på pilen, der peger nedad ved siden af værktøjet Forbindelse Knapflade og derefter klikke på værktøjet Forbindelsespunkt Knapflade .

 3. Klik på det forbindelsespunkt, du vil slette. Forbindelsespunktet bliver magenta.

  Hvis der ikke vises tilføjelsespunkter, skal du i menuen Vis klikke på Forbindelsespunkter.

 4. Tryk på Delete.

 5. Klik på værktøjet Markør Knappen Markør for at vende tilbage til den normale redigering.

Skjul et forbindelsespunkt

 • Klik i menuen VisForbindelsespunkter.

Toppen af siden

Føj pile eller andre stregafslutninger til en forbindelse

Du kan føje elementer som pile, punkter eller andre stregafslutninger til en forbindelse.

 1. Markér en forbindelse.

 2. Klik i menuen FormatérStreg.

 3. Vælg typen og størrelsen på den streg, du vil bruge, under Stregafslutninger.

 4. Klik på OK.

Tip!: Du kan også bruge værktøjet Stregafslutninger på værktøjslinjen Formatering.

Gør en forbindelse buet, vinklet eller lige

Skift en forbindelse på et diagram

 1. Højreklik på forbindelsen.

 2. Klik på Retvinklet forbindelse, Lige forbindelse eller Buet forbindelse.

Bemærk    Du kan ikke føje håndtag til lige eller retvinklede forbindelser, men du kan bruge værktøjet Blyant Billede af knap til at føje håndtag til buede forbindelser.

Skift standardindstillingen for nye forbindelser

 • Hvis du vil gøre standardindstillingen for forbindelser til lige eller buet, skal du i menuen Filer klikke på Sideopsætning, klikke på fanen Layout og distribution og derefter klikke på Lige eller Buet på listen Udseende.

Skift retning på en forbindelsespil

Hvis du vil ændre retning for en forbindelse, kan du gøre det ved at føje en ny pil til den ende uden en pil og fjerne den eksisterende pil fra den anden ende.

 1. Markér den forbindelse, du vil ændre.

 2. Klik på Streg i gruppen Figur under fanen Hjem, og peg derefter på Pile for at åbne menuen Pile.

  Klik på Streg i Figurtypografier for at åbne menuen, og klik på Pile.
 3. Klik på Flere pile nederst i menuen Pile.

  Klik på Flere pile nederst på Pilemenuen.

  Visio viser opgaveruden Formatér figur med Linje udvidet.

 4. Du kan tilføje, ændre eller fjerne en pil i begyndelsen af den valgte forbindelse ved at markere en pil eller Ingen i pilemenuen for Type af startpil.

  Tilføj, rediger eller fjern en pil på en markeret forbindelsesstreg.

  Pilemenuerne viser den aktuelt valgte piltype eller Ingen for den markerede forbindelse.

  Vælg en piletype eller Ingen på menuen piletype.
 5. Du kan tilføje, ændre eller fjerne en pil i enden af den markerede forbindelse ved at markere en pil eller Ingen på pilemenuen for Type af slutpil.

Se også

Tilføj og rediger forbindelsestekst

Tilføj forbindelser mellem figurer

Fastklæb eller frigør forbindelser

Opret en brugerdefineret forbindelse

Tilføj eller fjern stregspring for forbindelser

Visio-kurser

Alt, du behøver at vide om Visio-skrivebordsforbindelser (Visio teamets blog)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×