Rapporteringsscenarier for Office 365 PowerShell

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug disse PowerShell-scenarier til at oprette rapporter om brugere, distributionsgrupper og ubrugt postkasser samt til brug af filtrering og sortering.

Rapport om Office 365-brugere med og uden licens

Du kan bruge PowerShell til at oprette lister over bruger med og uden licens og vise dem i PowerShell-vinduet eller gemme dem i en fil.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell. Se Opret forbindelse til Office 365 PowerShell for at få vejledning.

Brug denne kommando til at få vist licenserede brugerkonti på ét skærmbillede ad gangen:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Hvis du vil eksportere denne liste til en tekstfil for at gøre den nemmere at skimme og søge i, skal du udfylde sti- og filnavnet mellem de dobbelte anførselstegn og fjerne instruktionsteksten samt < og >-tegnene.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Kør de resulterende kommandoer fra vinduet i Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell.

Udfyld stien og filnavnet for at eksportere denne liste til en CSV-fil til at importere i Microsoft Excel for yderligere analyse, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Kør denne kommando for at vise brugere uden licens på ét skærmbillede ad gangen:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Udfyld stien og filnavnet for at eksportere denne liste til en tekstfil, som er nemmere at skimme og søge i, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Udfyld stien og filnavnet for at eksportere denne liste til en CSV-fil til at importere til analyse i Microsoft Excel, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Rapport om dine Office 365-distributionsgrupper

Distributionsgrupper bruges i organisationer af mailprogrammer som f.eks. Microsoft Outlook til at sende meddelelser til grupper af brugere. Dette scenarie opretter listen over distributionsgrupper i dit Office 365-abonnement.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Exchange Online. Hvis du vil oprette forbindelse til Exchange Online med et kontobrugernavn og en adgangskode, skal du se Opret forbindelse til Exchange Online PowerShell. Hvis du vil installere Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modulet og oprette forbindelse med multifaktorgodkendelse, skal du se Opret forbindelse til Exchange Online PowerShell ved hjælp af multifaktorgodkendelse.

Brug denne kommando for at få vist listen over eksisterende distributionsgrupper ét skærmbillede ad gangen.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Udfyld stien og filnavnet for at eksportere denne liste til en tekstfil, som er nemmere at skimme og søge i, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Udfyld stien og filnavnet for at eksportere denne liste til en CSV-fil til at importere i Microsoft Excel for yderligere analyse, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Få en liste over inaktive Exchange-postkasser

Når brugere forlader en organisation, eksisterer deres postkasser muligvis stadig og optager lagerplads i dit Office 365-abonnement. I dette scenarie opdager du disse gamle postkasser, så du tage nødvendige skridt for at fjerne dem. Dette scenarie viser, hvordan du får vist alle de brugere, der ikke har logget på deres postkasse i mindst 30 dage.

Bemærk!: I nogle tilfælde leverer rapporten muligvis ikke en dato for seneste login (LastLogin), men der vil altid være et antal af dage uden aktivitet (DaysInactive). Postkasser med retslig tilbageholdelse vises muligvis også i denne rapport, og de repræsenterer ikke nødvendigvis en postkasse, som kræver oprydning eller fjernelse.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Exchange Online. Hvis du vil oprette forbindelse til Exchange Online med et kontobrugernavn og en adgangskode, skal du se Opret forbindelse til Exchange Online PowerShell. Hvis du vil installere Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modulet og oprette forbindelse med multifaktorgodkendelse, skal du se Opret forbindelse til Exchange Online PowerShell ved hjælp af multifaktorgodkendelse.

Denne kommando viser en liste over brugere, der har været inaktive i mindst 30 dage, ét skærmbillede ad gangen.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Udfyld stien og filnavnet for at generere en liste over brugere, der har været inaktive i mindst 30 dage, og eksportér den til en CSV-fil, og kør derefter de resulterende kommandoer.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Vis brugere ved hjælp af filtrering og sortering

Du kan bruge kommandoen Where til at filtrere en liste, kommandoen Sort til at angive rækkefølgen i listen og kommandoen Select til at angive det sæt af egenskaber, der skal vises.

Til at begynde med skal du oprette forbindelse til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell. Se Opret forbindelse til Office 365 PowerShell for at få vejledning.

Antag f.eks., at du skal bruge en liste over medlemmer i din salgsafdeling, og du vil se deres UPN (brugerens hovednavn), viste navn, og om de har licens – alle sorteret efter deres UPN:

  • Du kan bruge kommandoen Where til kun at angive brugerkonti hvis egenskab for Afdeling er angivet til "Salg".

  • Du kan bruge kommandoen Sort til at sortere efter egenskaben UserPrincipalName (BrugerensHovednavn).

  • Du kan bruge kommandoen Select til at angive egenskaberne UserPrincipalName (BrugerensHovednavn), DisplayName (VistNavn) og isLicensed (harLicens).

  • Til sidst skal du bruge kommandoen More til at vise listen ét skærmbillede ad gangen.

Her er den resulterende kommando:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

Lad os nu sige, at du vil opstille alle medlemmer af både din salgsafdeling og marketingafdeling. I dette tilfælde skal du udvide kriterierne for kommandoen Where til at medtage begge afdelinger og tilføje egenskaben Afdeling i kommandoen Select. Her er den resulterende kommando:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

PowerShell for Office 365-administratorer

Office 365 PowerShell-scenarier

Konfigurationsscenarier for Office 365 PowerShell

Scenarier for brugeradministration for Office 365 PowerShell

Scenarier for øget funktionalitet for Office 365 PowerShell

Communityressourcer for Office 365 PowerShell

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×