Publicer en formular

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du er færdig med at designe en formularskabelon, skal du publicere den, så brugerne kan udfylde formularer baseret på formularskabelonen. Brugerne skal have adgang til den placering, hvor formularen er udgivet. Dette emne beskriver de forskellige indstillinger for at publicere en formular i InfoPath 2010.

Denne artikel indeholder

Publicer vs. Gem

Indstillinger for udgivelse

SharePoint-bibliotek eller -liste?

Publicer til et SharePoint-bibliotek

Publicer til mail

Publicer til en netværksplacering

Avancerede koncepter

Type af webstedsindhold

Sandkassekode i InfoPath-formularer

Administratorgodkendte formularskabeloner (formularer med fuld tillid)

Publicer vs. Gem

At publicere en formularskabelon er ikke det samme som at gemme en formularskabelon. Når du har gemt en formularskabelon, gemmer du den for at bevare dit arbejde, ligesom du gør, når du gemmer en fil på computeren. Publiceringsprocessen ændrer formularskabelonen til distribution ved at tilføje sektionerne Udgivelsesplacering og Behandlingsinstruktioner, så brugerne kan åbne formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Behandlingsinstruktioner gør det muligt for formularer, som er baseret på denne formularskabelon, at opdateres automatisk, hvis du foretager ændringer i formularskabelonen efter publicering af den.

Toppen af siden

Indstillinger for publicering

Der er flere forskellige måder, du kan publicere dit InfoPath-formularer på. For at publicere en formular, skal du klikke på fanen Filer og derefter klikke på Publicer for at få vist følgende indstillinger:

 • Hurtig publicering    Publicer formularen til den aktuelle placering

Hvis du opdaterer en formular, der allerede er publiceret, eller publicerer en SharePoint-liste eller en arbejdsprocesformular for første gang, kan du bruge Hurtig publicering til at publicere formularen uden at angive, hvor og hvordan den vil blive publiceret. Når du klikker på Hurtig publicering, publicerer eller gen-publicerer InfoPath 2010 automatisk formularen til den forrige eller angivne placering.

Bemærk!:  Hvis en publiceringsplacering ikke er angivet, er Hurtig publicering deaktiveret.

 • SharePoint-server    Publicer formular til et SharePoint-bibliotek

Hvis du vil publicere en InfoPath-formular til SharePoint, så brugerne kan udfylde den i en webbrowser eller i InfoPath Filler, kan du publicere den til et SharePoint-bibliotek. Brugerne vil derefter kunne få adgang til formularen online, udfylde den og gemme resultaterne som et InfoPath-dokument i biblioteket.

 • Mail    Publicer formular til en liste over mailmodtagere

Du kan oprette en ny mail, der indeholder en InfoPath-formular. Dette er nyttigt, hvis modtagerne ikke har adgang til et SharePoint-websted.

Bemærk!:  InfoPath Filler er påkrævet for formularer, som er blevet publiceret i mails.

 • Netværksplacering    Publicer formular til en netværksplacering eller et filshare

Dette publicerer formularen til en netværksplacering eller et filshare, så brugerne kan gå til det pågældende filshare (f.eks. //MyShare/Path/FormLocation) og udfylde formularen i InfoPath Filler.

Bemærk!:  InfoPath Filler er påkrævet for formularer, som er blevet publiceret til en netværksplacering.

SharePoint-bibliotek eller -liste?

I tidligere versioner af InfoPath kunne du publicere en formular til et SharePoint-bibliotek, som, når brugere havde udfyldt formularen, ville gemme deres svar som dokumenter i biblioteket. Mens du stadig kan gøre dette, kan du nu bruge InfoPath 2010 til at tilpasse den formular, der anvendes til at oprette, læse og redigere elementer på en SharePoint-liste, så svarene gemmes som elementer på listen. For at gøre dette skal du klikke på Tilpas formular i SharePoint, eller du skal oprette en ny SharePoint-liste i InfoPath.

Der er en række fordele ved at bruge en SharePoint-liste, i stedet for et dokumentbibliotek:

 • Du kan administrere svarene på samme måde, som du ville med elementer på en SharePoint-liste.

 • Du behøver ikke at angive, hvordan du vil oprette forbindelse til SharePoint-serveren, når du publicerer formularen, da dette sker automatisk.

 • Når du er færdig med at tilpasse listeformularen, skal du kun klikke på Hurtig publicering for at publicere formularen.

Toppen af siden

Publicer til et SharePoint-bibliotek

Hvis du vil publicere en InfoPath-formular til en SharePoint-bibliotek, skal du udføre følgende trin:

 1. Klik på Filer.

 2. Klik på Publicer.

 3. Klik på SharePoint-server.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Skriv webadressen til SharePoint-webstedet i tekstfeltet.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Klik på Næste

 2. Vælg, hvordan du vil publicere formularen. I de fleste tilfælde skal vælge Formularbibliotek. Du kan finde flere oplysninger om valgmulighederne Webstedsindholdstype eller Administratorgodkendt formularskabelon i afsnittet Avancerede koncepter.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Klik på Næste

 2. Klik på et eksisterende formularbibliotek for InfoPath-formularen, hvis der allerede er oprettet et, eller klik på Opret et nyt formularbibliotek for at oprette en nyt.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Klik på Næste

 2. Hvis du opretter et nyt SharePoint-bibliotek, skal du angive navnet på biblioteket i tekstfeltet Navn og en beskrivelse af biblioteket i tekstfeltet Beskrivelse.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Klik på Næste

 2. For at vise data fra formularen som en kolonne i formularbiblioteket skal du bruge egenskabsoverførsel. For at gøre dette skal du klikke på Tilføj, vælge det ønskede felt og derefter skrive et navn til kolonnen i feltet Kolonnenavn.

 3. Hvis du har valgt et gentaget felt, skal du klikke på en værdi på listen Funktion for at definere, hvordan du vil have vist feltet i formularbiblioteket, og derefter klikke på OK.

Bemærk!:  Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi eller en optælling af alle forekomster af feltet, eller om du vil flette alle værdier sammen.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Gentag trin 12 og 13 efter behov for hvert felt i den formular, du vil tilføje som en SharePoint-kolonne, og klik derefter på Næste.

 2. Klik på Næste.

 3. Klik på Publicer.

Toppen af siden

Publicer til mail

Hvis du vil publicere en InfoPath-formular til en liste med mailmodtagere, skal du udføre følgende trin:

 1. Klik på Filer.

 2. Klik på Publicer.

 3. Klik på Mail.

 4. Hvis du ikke allerede har gemt formularen, skal du klikke på OK for at gemme formularen.

 5. Skriv navnet på formularen i tekstfeltet Formularskabelonnavn, og klik derefter på Næste.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. For at vise data fra formularen som en kolonne i en mappe med InfoPath-formularelementer skal du bruge egenskabsoverførsel. For at gøre dette skal du klikke på Tilføj, vælge det ønskede felt og derefter skrive et navn til kolonnen i feltet Kolonnenavn.

 2. Hvis du har valgt et gentaget felt, skal du klikke på en værdi på listen Funktion for at definere, hvordan du vil have vist feltet i formularbiblioteket, og derefter klikke på OK.

Bemærk!:  Du kan vælge, om du vil have vist den første værdi i feltet, den sidste værdi eller en optælling af alle forekomster af feltet, eller om du vil flette alle værdier sammen.

 1. Gentag trin 6 og 7 efter behov for hvert felt i den formular, du vil tilføje som en kolonne i Outlook, og klik derefter på Næste.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Klik på Publicer, når du er færdig for at åbne formularen som en mail.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Angiv modtagere i felterne Til, Cc og Bcc.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Tilpas indholdet af feltet Emne.

 2. Tekstfeltet Introduktion indeholder et sted til formularens instruktioner og en forklaring til brugere på, hvorfor de har modtaget formularen.

 3. Klik på Send.

Toppen af siden

Publicer til en netværksplacering

Hvis du vil publicere en InfoPath-formular til en UNC eller en ikke-SharePoint-server på netværket, skal du udføre følgende trin:

 1. Klik på Filer.

 2. Klik på Publicer.

 3. Klik på Netværksplacering.

 4. Angiv den ønskede sti og filnavnet på formularen i det første tekstfelt.

  Bemærk!:  Dette kan være en placering på din harddisk, eller et filshare, f.eks. \\private\example\exampleform.xsn. Det kan også være en placering på din computer, hvilket ville se således ud: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Skriv navnet på skabelonen i tekstfeltet Formularskabelonnavn, og klik derefter på Næste.

Bemærk!:  Formularnavnet, som bruges til at identificere formularen, hvis du opdaterer eller gen-publicerer den, kan også ses af brugerne, når de udfylde formularen.

 1. Angiv en brugertilgængelig sti og filnavnet i tekstfeltet.

Bemærk!:  I de fleste tilfælde vil publiceringsstedet og den alternative adgangssti være den samme. I andre tilfælde, hvis f.eks. filen er gemt på C-drevet, ville den ikke være det. Hvis du f.eks. har gemt formularen på C:\examplefolder\exampleform.xsn, ser stien, som brugerne kan anvende, måske ud som \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Hvis den forrige sti var en sti, som brugerne kunne anvende, f.eks. \\private\example\form\exampleform.xsn, og både du og brugerne har adgang til den, skal du ikke gøre noget i dette trin.

InfoPath 2010 – Publicere en formular

 1. Klik på Næste igen.

 2. Klik på Publicer.

Toppen af siden

Avancerede koncepter

Webstedsindholdstype

En indholdstype definerer en formularskabelon, et sæt af kolonner og indstillinger for dokumentstyring på serveren, f.eks. indstillinger for arbejdsproces eller politik.

Ved oprettelse af indholdstyper kan du genbruge formularskabeloner og indstillinger på tværs af et websted ved at publicere en formularskabelon som en webstedsindholdstype. Når du opdaterer indholdstypen, anvendes ændringerne automatisk, hvor den pågældende indholdstype bruges.

Du kan tildele en enkelt indholdstype til flere biblioteker på tværs af et websted eller tildele flere indholdstyper til et enkelt bibliotek. Du kan f.eks. føje en indholdstype for statusrapportformularer til alle de biblioteker, der bruges af salgsafdelingen i din virksomhed, så hvert salgsteam indsamler og rapporterer samme typer oplysninger til ledelsen. Antag f.eks., at din afdeling anvender forskellige formularskabeloner til rejseanmodninger, rejserapporter og udgiftsrapport. Du kan publicere de tre formularskabeloner som webstedsindholdstyper og føje dem til et enkelt bibliotek, der bruges til lagring af teamets rejserelaterede oplysninger. Når personer opretter en ny formular fra biblioteket, kan de vælge, hvilken af disse formularskabeloner de vil bruge.

Sandkassekode i InfoPath-formularer

Du kan udgive formularer til formularbiblioteker med kode, direkte fra InfoPath Designer til InfoPath 2010, så længe formularen ikke er en formular med fuld tillid, og du er administrator for gruppen af websteder, ved hjælp af tjenesten sandkassekode i SharePoint. Publicering af formularer med sandkassekode bruger samme proces som publicering af en formular til et formularbibliotek eller en webstedsindholdstype.

Administratorgodkendte formularskabeloner (formularer med fuld tillid)

Administratorgodkendte formularskabeloner er tilgængelige for enhver gruppe af websteder på SharePoint-webstedet og kan indeholde kode, der kræver fuld tillid. De er individuelt bekræftede, overført og aktiveret af en SharePoint-webstedadministrator. Administratorgodkendte formularskabeloner vedligeholdes i et særligt dokumentbibliotek, hvor kun administratorer har adgang. Se følgende links for at få mere at vide om administratorgodkendte formularskabeloner:

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×