Præsenter dine data i et punktdiagram eller et kurvediagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Punktdiagrammer og kurvediagrammer ligner meget, især hvis der vises et punktdiagram med forbindelseslinjer. Måde hver af disse diagramtyper plottes data langs den vandrette akse (også kendt som x-aksen), og den lodrette akse (også kendt som y-aksen) er meget forskelligt.

Formateret punktdiagram
Dette formaterede punktdiagram viser numeriske værdier langs den vandrette og lodrette akse og kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter, der vises i ulige intervaller.
Formateret kurvediagram
Dette formaterede kurvediagram fordeler kategoridata (i dette tilfælde et tidsinterval) jævnt langs en vandret akse og alle numeriske værdidata jævnt langs en lodret akse.

Bemærk!: Du kan finde oplysninger om de forskellige typer punkt- og kurvediagrammer, Tilgængelige diagramtyper i Office.

Før du vælger en af disse diagramtyper, kan du få mere at vide om forskellene og find ud af, når det er bedst at anvende et punktdiagram i stedet for et kurvediagram eller anden vej rundt.

Den største forskel mellem punkt- og kurvediagrammer er den måde, de afbilde data på den vandrette akse. For eksempel, når du bruger følgende dataene i regnearket til at oprette et punktdiagram og et kurvediagram, kan du se, at dataene er distribueret anderledes.

Billede af regnearksdata over daglig nedbør

I et punktdiagram vises daglige nedbørsværdier i kolonne A som x-værdier på den vandrette akse (X), og partikelværdierne i kolonne B vises som værdier på den lodrette akse (Y). Et punktdiagram kaldes ofte et XY-diagram, og det viser aldrig kategorier på den vandrette akse.

Billede af punktdiagram

Et punktdiagram har altid to værdiakser for at vise et sæt numeriske data langs en vandret akse (værdiakse) og et andet sæt numeriske værdier langs en lodret akse (værdiakse). Diagrammet viser punkter i skæringspunktet mellem en X- og Y-numerisk værdi og kombinerer disse værdier til enkelte datapunkter. Disse værdier kan fordeles jævnt eller ujævnt over den vandrette akse, afhængigt af dataene.

Det første datapunkt, der vises i punktdiagrammet, repræsenterer både en Y-værdi på 137 (partikel) og en X-værdi på 1,9 (daglig nedbør). Disse tal repræsenterer værdierne i celle A9 og B9 i regnearket.

I et kurvediagram vises de samme daglige nedbørs- og partikelværdier som to forskellige datapunkter, som er jævnt fordelt langs den vandrette akse. Dette skyldes, at et kurvediagram kun har én værdiakse (den lodrette akse). Den vandrette akse i et kurvediagram viser kun jævnt fordelte grupperinger (kategorier) af data. Da kategorier ikke blev angivet i dataene, blev de genereret automatisk, f.eks. 1, 2, 3 osv.

Dette er et godt eksempel på, hvornår du ikke skal bruge et kurvediagram.

Billede af kurvediagram

Et kurvediagram fordeler kategoridata jævnt langs en vandret akse (kategoriakse) og fordeler alle numeriske værdidata langs en lodret akse (værdiakse).

Alle y-værdien af 137 (celle B9) og daglig nedbør x værdien af 1,9 (celle A9) vises som separat datapunkter i kurvediagrammet. Ingen af disse datapunkter er det første datapunkt vises i diagrammet – i stedet for det første datapunkt for hver dataserie refererer til værdier i den første datarække i regnearket (celle A2 og B2).

Aksetype og skaleringsforskelle

Da den vandrette akse i et punktdiagram altid er en værdiakse, kan den vise numeriske værdier eller datoværdier (f.eks. dage eller timer), der vises som numeriske værdier. Hvis du vil have vist de numeriske værdier langs den vandrette akse med større fleksibilitet, kan du ændre skaleringsindstillingerne på denne akse på samme måde, som du kan ændre skaleringsindstillingerne på en lodret akse.

Da den vandrette akse i et kurvediagram er en kategoriakse, kan det kun være en tekstakse eller en datoakse. En tekstakse viser kun tekst (ikke-numeriske data eller numeriske kategorier, som ikke er værdier) med jævnt fordelte mellemrum. En datoakse viser datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antallet af dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

En kategoriakses skaleringsindstillinger er begrænsede sammenlignet med en værdiakses skaleringsindstillinger. De tilgængelige skaleringsindstillinger for værdiaksen afhænger også af den type akse, du bruger.

Punktdiagrammer bruges sædvanligvis til at vise og sammenligne numeriske værdier såsom videnskabelige, statistiske og tekniske data. Disse diagrammer er nyttige til at vise forholdene mellem de numeriske værdier i flere dataserier, og de kan afbilde to grupper af tal i en serie af XY-koordinater.

Kurvediagrammer kan vise kontinuerlige data over tid, angivet mod en fælles skala, og de er derfor ideelle til at vise tendenser i data med ens intervaller eller over tid. I et kurvediagram fordeles kategoridata jævnt langs den vandrette akse, og alle værdidata fordeles jævnt langs den lodrette akse. Generelt skal du bruge et kurvediagram, hvis dine data har ikke-numeriske x-værdier – for numeriske x-værdier er det som regel bedre at bruge et punktdiagram.

Overvej at bruge et punktdiagram i stedet for et kurvediagram, hvis du vil:

 • redigere skalaen på den vandrette akse    Da den vandrette akse i et punktdiagram er en værdiakse, er flere skaleringsindstillinger tilgængelige.

 • bruge en logaritmisk skala på den vandrette akse    Du kan ændre den vandrette akse til en logaritmisk skala.

 • vise data i regneark, der inkluderer par eller grupperede sæt af værdier   . I et punktdiagram kan du justere aksernes uafhængige skalaer for at vise flere oplysninger om de grupperede værdier.

 • vise mønstre i store datasæt    Punktdiagrammer er nyttige til at illustrere mønstrene i dataene, f.eks. ved at vise lineære eller ikke-lineære tendenser, grupper og udenforliggende værdier.

 • sammenligne et stort antal datapunkter uden hensyntagen til tid    Jo flere data, du inkluderer i et punktdiagram, jo bedre sammenligninger kan du foretage.

Overvej at bruge et kurvediagram i stedet for et punktdiagram, hvis du vil:

 • bruge tekstnavne langs den vandrette akse    Disse tekstnavne kan repræsentere jævnt fordelte værdier som måneder, kvartaler eller regnskabsår.

 • bruge et lille antal numeriske navne langs den vandrette akse    Hvis du bruger nogle få numeriske navne, der er jævnt fordelt, og som repræsenterer et tidsinterval, kan du bruge et kurvediagram.

 • bruge en tidsskala langs den vandrette akse    Hvis du vil vise datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f.eks. antal dage, måneder eller år, selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i samme basisenheder, skal du bruge et kurvediagram.

Bemærk!: Følgende fremgangsmåde gælder for Office 2013 og nyere versioner. Office 2010 trin?

Opret et punktdiagram

Formateret punktdiagram

Så hvordan opretter vi dette punktdiagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopiere dataene i regnearket eksempel til et tomt regneark, eller Åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Daglig nedbør

  CFO

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 3. Klik på fanen Indsæt, og klik derefter på Indsæt punktdiagram (X, Y) eller boblediagram.

  Punktdiagram

 4. Klik på punktdiagram.

  Tip!: Du kan holde musen over en diagramtype for at få vist dens navn.

 5. Klik på område for grafik af diagrammet for at få vist fanerne Design og Format.

 6. Klik på fanen Design, og klik derefter på den diagramtypografi, du vil bruge.

  Diagramtypografi

 7. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

 8. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på diagramtitlen, skal du højreklikke på titlen, skal du klikke på skrifttype og derefter angive den størrelse, du vil i feltet størrelse. Klik på OK.

 9. Klik på diagrammets diagramområde.

 10. Klik på Tilføj diagramelement på fanen Design > Aksetitler, og gør følgende:

  Tilføj diagramelement

  1. Hvis du vil tilføje en titel på vandret akse, skal du klikke på Primær vandret.

  2. Hvis du vil tilføje en lodret aksetitel, skal du klikke på Primær lodret.

  3. Klik på hver titel, Skriv den tekst, du vil, og tryk derefter på Enter.

  4. Vælg titlen på listen til flere titel formateringsindstillinger under fanen Format i feltet Diagramelementer, og klik derefter på Formatér markering. En rude med Format titel vises. Klik på størrelse og egenskaber Størrelse og egenskaber , og derefter kan du vælge Lodret justering, tekstretning eller brugerdefineret vinkel.

 11. Klik på afbildningsområde af diagrammet eller under fanen Format i feltet Diagramelementer, Vælg Afbildningsområde på listen over diagramelementer.

  Diagram elementer feltet

 12. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

 13. Klik på diagramområdet i diagrammet eller under fanen Format i feltet Diagramelementer, Vælg Diagramområdet på listen over diagramelementer.

 14. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

 15. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Klik på sidelayout > temaer

  2. Klik på det tema, du vil bruge, under Office.

Opret et kurvediagram

Formateret kurvediagram

Så hvordan opretter vi dette kurvediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et kurvediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Daglig nedbør

  CFO

  1-1-07

  4,1

  122

  2-1-07

  4,3

  117

  3-1-07

  5,7

  112

  4-1-07

  5,4

  114

  5-1-07

  5,9

  110

  6-1-07

  5,0

  114

  7-1-07

  3,6

  128

  8-1-07

  1,9

  137

  9-1-07

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 3. Klik på fanen Indsæt, og klik derefter på Indsæt streg eller områdediagram.

  Indsætte linje eller området diagram

 4. Klik på Kurvediagram med datamærker.

 5. Klik på område for grafik af diagrammet for at få vist fanerne Design og Format.

 6. Klik på fanen Design, og klik derefter på den diagramtypografi, du vil bruge.

  Diagramtypografi

 7. Klik på diagramtitlen, og skriv den ønskede tekst.

 8. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på diagramtitlen, skal du højreklikke på titlen, skal du klikke på skrifttype og derefter angive den størrelse, du vil i feltet størrelse. Klik på OK.

 9. Klik på diagrammets diagramområde.

 10. Klik på forklaringen på diagrammet, eller tilføje den på en liste over diagramelementer (under fanen Design skal du klikke på Tilføj diagramelement > forklaring, og vælg derefter en placering til forklaringen).

  Tilføj diagramelement

 11. Til afbildning en dataserie langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserien, eller Vælg den på en liste over diagramelementer (Klik på fanen Formatér i gruppen Aktuel markeringDiagramelementer ).

  Diagram elementer feltet

 12. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering under fanen Formater. Opgaveruden Formatér dataserie vises.

 13. Under Serieindstillinger skal du markere Sekundær akse, og klik derefter på Luk.

 14. Klik på Tilføj diagramelement på fanen Design i gruppen Diagramlayout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil tilføje en titel på primær lodret akse, skal du klikke på Aksetitel >Primær lodret. og derefter klikke på størrelse og egenskaber Størrelse og egenskaber for at konfigurere typen lodret aksetitel, du vil i ruden Formatér aksetitel.

  2. Hvis du vil tilføje en titel på sekundær lodret akse, skal du klikke på Aksetitel > Sekundær lodret, og klik derefter på størrelse og egenskaber Størrelse og egenskaber for at konfigurere typen lodret aksetitel, du vil i ruden Formatér aksetitel.

  3. Klik på hver titel skal du skrive den tekst, du vil og tryk derefter på Enter

 15. Klik på afbildningsområde i diagrammet, eller Vælg den på en liste over diagramelementer (under fanenFormater, gruppen Aktuel markering, Diagramelementer boksen).

 16. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 17. Klik på diagrammets diagramområde.

 18. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

 19. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   Klik på sidelayout > temaer

  2. Klik på det tema, du vil bruge, under Office.

Oprette et punkt- eller linje diagram i Office 2010

Formateret punktdiagram

Så hvordan opretter vi dette punktdiagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et punktdiagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Daglig nedbør

  CFO

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i punktdiagrammet.

 3. Klik på Punktdiagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på Punktdiagram kun med datapunkter.

  Tip!: Du kan holde musen over en diagramtype for at få vist dens navn.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores punktdiagram brugte vi Typografi 26.

 7. Klik på Diagramtitel under fanen Layout, og vælg derefter en placering til titlen på rullelisten.

  Vi valgte Over diagram.

 8. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores punktdiagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 9. Du kan reducere størrelsen på diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Skriftstørrelse på genvejsmenuen.

  Til vores punktdiagram brugte vi 14.

 10. Klik på diagrammets diagramområde.

 11. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil tilføje en vandret aksetitel, skal du klikke på Titel på primær vandret akse, og klik derefter på Titel under akse.

  2. Hvis du vil føje en titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores punktdiagram brugte vi Roteret titel.

   billede af båndet i excel

  3. Klik på hver titel, Skriv den tekst, du vil, og tryk derefter på Enter.

   I vores punktdiagram skrev vi Daglig nedbør i den vandrette aksetitel og Partikelniveau i den lodrette aksetitel.

 12. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller markér Afbildningsområde på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 13. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 14. Klik på diagrammets diagramområde.

 15. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores punktdiagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 1.

 16. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Formateret kurvediagram

Så hvordan opretter vi dette kurvediagram? Følgende fremgangsmåde hjælper dig med at oprette et kurvediagram med lignende resultater. Til dette diagram har vi brugt eksempeldataene på regnearket. Du kan kopiere disse data til regnearket, eller du kan bruge dine egne data.

 1. Kopier eksempelregnearksdataene til et tomt regneark, eller åbn det regneark, der indeholder de data, du vil afbilde i et kurvediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Daglig nedbør

  CFO

  1-1-07

  4,1

  122

  2-1-07

  4,3

  117

  3-1-07

  5,7

  112

  4-1-07

  5,4

  114

  5-1-07

  5,9

  110

  6-1-07

  5,0

  114

  7-1-07

  3,6

  128

  8-1-07

  1,9

  137

  9-1-07

  7,3

  104

 2. Markér de data, du vil afbilde i kurvediagrammet.

 3. Klik på Kurvediagram i gruppen Diagrammer på fanen Indsæt.

  billede af båndet i excel

 4. Klik på Kurvediagram med datamærker.

 5. Klik på område for grafik i diagrammet.

  Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

 6. Klik på den ønskede diagramtypografi i gruppen Diagramtypografier under fanen Design.

  Diagramtypografier på Excel-båndet

  Til vores kurvediagram brugte vi Typografi 2.

 7. Klik på Diagramtitel i gruppen Etiketter under fanen Layout, og klik derefter på Over diagram.

  billede af båndet i excel

 8. Klik på diagramtitlen, og angiv derefter den ønskede tekst.

  For vores kurvediagram skrev vi Partikelniveauer i nedbør.

 9. Du kan reducere størrelsen af diagramtitlen ved at højreklikke på titlen og derefter angive den ønskede størrelse i feltet Størrelse på genvejsmenuen.

  Til vores kurvediagram brugte vi 14.

 10. På diagrammet skal du klikke på forklaringen eller vælge den på en liste over diagramelementer (boksen Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 11. På fanen Layout skal du i gruppen Navne klikke på Forklaring og så klikke på den ønskede placering.

  Til vores kurvediagram brugte vi Vis forklaring øverst.

 12. Hvis du vil afbilde en af dataserierne langs en sekundær lodret akse, skal du klikke på dataserien for Nedbør eller markere den på en liste over diagramelementer (fanen Layout, gruppen Aktuel markering, boksen Diagramelementer).

 13. Klik på Formatér markering i gruppen Aktuel markering på fanen Layout.

  Gruppen Aktuel markering på Excel-båndet

 14. Under Serieindstillinger skal du markere Sekundær akse, og klik derefter på Luk.

 15. Klik på Aksetitler i gruppen Navne på fanen Layout, og gør derefter følgende:

  1. Hvis du vil føje en primær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på primær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  2. Hvis du vil føje en sekundær titel til en lodret akse, skal du klikke på Titel på sekundær lodret akse og derefter klikke på den type lodret akseltitel, du ønsker.

   Til vores kurvediagram brugte vi Roteret titel.

  3. Klik på hver titel, indtast den ønskede tekst, og tryk derefter på ENTER.

   I vores kurvediagram skrev vi Partikelniveau i den primære vandrette aksetitel og Dagligt nedbør i den sekundære lodrette aksetitel.

 16. Klik på afbildningsområde på diagrammet, eller vælg den på en liste over diagramelementer (boksen (Diagramelementer i gruppen Aktuel markering på fanen Layout).

 17. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Mørk 1.

  Gruppen Figurtypografier på Excel-båndet

 18. Klik på diagrammets diagramområde.

 19. På fanen Formatér skal du i gruppen Figurtypografier klikke på knappen Mere Knappen Mere og derefter klikke på den effekt, du vil bruge.

  I vores kurvediagram har vi brugt Dæmpet effekt – Markeringsfarve 3.

 20. Hvis du ønsker at bruge temafarver, der er forskellige fra standardtemaet i dit regneark, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Sidelayout.

   billede af båndet i excel

  2. Klik på det ønskede tema under Indbygget.

   Til vores kurvediagram brugte vi temaet Kontor.

Opret et punktdiagram

 1. Markér de data, du vil afbilde i diagrammet.

 2. Klik på fanen Indsæt, og derefter skal du klikke på X Y punktdiagram, og vælg under punktdiagram, et diagram.

 3. Har markeret diagrammet, skal du klikke på fanen Diagramdesign for at gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj diagramelement for at ændre oplysningerne som titlen, etiketter og forklaringen.

  • Klik på Hurtig Layout for at vælge mellem foruddefinerede sæt med diagramelementer.

  • Klik på en af eksemplerne i typografigalleriet for at ændre layoutet eller typografien.

  • Klik på Skift række/kolonne eller Vælg Data for at ændre datavisningen.

 4. Klik på fanen Design for at du kan også ændre Figurfyld, disposition eller effekter af diagramelementerhar markeret diagrammet.

Opret et kurvediagram

 1. Markér de data, du vil afbilde i diagrammet.

 2. Klik på fanen Indsæt, og derefter klikke på Streg, og vælg en indstilling på linjen tilgængelige typografier for diagram.

 3. Har markeret diagrammet, skal du klikke på fanen Diagramdesign for at gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj diagramelement for at ændre oplysningerne som titlen, etiketter og forklaringen.

  • Klik på Hurtig Layout for at vælge mellem foruddefinerede sæt med diagramelementer.

  • Klik på en af eksemplerne i typografigalleriet for at ændre layoutet eller typografien.

  • Klik på Skift række/kolonne eller Vælg Data for at ændre datavisningen.

 4. Klik på fanen Design for at du kan også ændre Figurfyld, disposition eller effekter af diagramelementerhar markeret diagrammet.

Se også

Gemme et brugerdefineret diagram som en skabelon

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×