Power View i Excel i Office 365 eller SharePoint Server

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du opretter en Excel 2013-projektmappe med Power View-ark, kan du gemme den i Office 365 eller i SharePoint Server 2013. Læsere af regneark kan få vist og interagere med Power View-arkene i projektmappen på begge placeringer.

Bemærkninger!: 

 • Du kan kun redigere Power View-ark i en Excel 2013-klient.

 • Du kan gemme Excel-projektmapper med Power View-ark til Power BI. Power View-arkene bliver en rapport, du kan ændre i Power BI

 • Resten af denne artikel gælder for Excel-projektmapper med Power View-ark i Office 365 og ikke for den nye Power BI-oplevelse. Kan du prøve den nye Power BI.

Interagere med Power View i Office 365 eller i SharePoint Server 2013

Du kan interagere med Excel-projektmapper i Office 365 eller SharePoint Server 2013 på en række forskellige måder – filtrering, sortering og fremhævning af data i diagrammer, udsnitsværktøjer og andre visualiseringer.

Fremhæve og krydsfiltrere et Power View-ark

 1. Klik på navnet på en projektmappe i Office 365 eller på SharePoint Server 2013.

Projektmappen åbnes i et browservindue.

 1. Gå til et Power View-ark i projektmappen.

 2. Klik på en værdi i en visualisering i arket.

Diagrammer er interaktive. Bemærk, at følgende sker, når du klikker på værdier i ét diagram:

 • Den pågældende værdi fremhæves i diagrammet.

 • Diagrammet filtreres, så kun den pågældende værdi vises i alle tabeller, matrixer og sæt af fliser i arket.

 • Kun den pågældende værdi fremhæves i alle de andre diagrammer i rapporten.

Læs mere om interaktiv krydsfiltrering og fremhævelse med diagrammer.

Filtrere et Power View-ark

Læsere af projektmappen kan se og interagere med fitrene i filterområdet, når de får vist en Excel-projektmappe (XLSX-fil) i browseren.

 1. Åbn en Excel-projektmappe i et browservindue.

 2. Gå til et Power View-ark i projektmappen.

 3. Hvis filterområdet ikke er synligt i højre side, skal du klikke på fanen Power View > Filterområde.

 4. Klik på Vis i filterområdet.

Disse er filtrene for hele arket. Hvis der er filtre for Vis, kan du ændre dem ved at tilføje eller fjerne værdier eller skifte mellem grundlæggende og avancerede filtertilstande.

Bemærk!: Du kan ikke tilføje et andet felt, og hvis der ikke er nogen filtre for Vis, kan du ikke tilføje dem.

 1. Markér en visualisering i Power View-arket, og klik på Diagram (eller Tabel eller en anden type visualisering) i filterområdet.

 2. Felterne i visualiseringen vises altid i filterområdet, også selvom de ikke er filtreret. Du kan oprette eller redigere filtre for disse felter. Disse filtre påvirker kun værdierne i den visualisering, du har markeret.

Læs mere om filtre i Power View.

Ændringerne gemmes ikke

Hvis du foretager ændringer i en Excel-projektmappe (XLSX-fil) i en browser, gemmes disse ændringer ikke i filen. Det samme gælder for en Power View-rapport (RDLX-fil), hvis du foretager ændringer i læse- eller fuldskærmstilstand. Hvis du f.eks. filtrerer eller fremhæver en visualisering i Power View i disse tilstande, gemmes disse filtre ikke sammen med projektmappen eller rapporten.

Toppen af siden

Mere i denne artikel

Hvor er Power View-ark redigerbare eller interaktive?

Power View i SharePoint-visningstilstand eller Office Web Apps Server-visningstilstand

Power View i SharePoint-visningstilstand

Power View i Office Web Apps Server-visningstilstand

Power View i Office 365

Størrelsesbegrænsning for

Excel Web Access-webdele

Opdatere data i en Excel-projektmappe

Billeder i Power View

OneDrive

Business intelligence i Excel Services

Hvor er Power View-ark redigerbare eller interaktive?

Projektmappen er gemt

Værtskonfigurationen er

Projektmappen er åbnet i

Power View-arkene er

På en klientcomputer

--

Excel 2013

Redigerbare og interaktive

Lokalt

I SharePoint-visningstilstand (SharePoint Server konfigureret til at gengive projektmapper vha. Excel Services)

Excel Services

Interaktive

Lokalt

I Office Online Server-visningstilstand (SharePoint Server er konfigureret til at gengive projektmapper ved hjælp af Office Online Server)

Excel Online

Ikke synlige

I Office 365

SharePoint Online

Excel Online

Interaktive

På OneDrive

--

Excel Online

Ikke synlige

Toppen af siden

Power View i SharePoint-visningstilstand eller Office Online Server-visningstilstand

I et miljø, som har både SharePoint Server 2013 og Office Online Server 2013, kan administratorer vælge, om projektmapper skal gengives i SharePoint-visningstilstand (vha. Excel Services i SharePoint Server) eller i Office Online Server-visningstilstand (Excel Online i Office Online Server).

Power View i SharePoint-visningstilstand

Når SharePoint er konfigureret i visningstilstand, er Power View-ark synlige i Excel-projektmapper i browseren. I Excel-klienten kan du angive dele af projektmappen, som du vil have andre til at se i SharePoint-visningstilstand, ved at skjule enkelte ark. Du kan f.eks. skjule alle andre ark i en projektmappe og kun lade Power View-arkene være synlige.

Power View i Office Online Server-visningstilstand

Office Online understøttes ikke i et SharePoint-miljø, der anvender Power View Server til at gengive projektmapper.

Toppen af siden

Power View i Office 365

Du kan gemme Excel-projektmapper, som du vil dele med andre, i Office 365. Du kan få vist og interagere med Power View-arkene i dine projektmapper i Office 365. Afhængigt af deres tilladelser kan de også åbne og redigere projektmapper i Excel 2013-klienten. Hele projektmappen er synlig i Office 365. Du kan ikke vælge, hvilke ark der er synlige.

Du kan ikke redigere en Excel-projektmappe, der indeholder Power View-ark i Office 365. Du kan oprette en kopi af Excel-projektmappen uden Power View-arkene og redigere den i Office 365.

Størrelsesbegrænsning for projektmapper

Du kan overføre filer større end 10 MB til et Office 365-websted. Du kan åbne dem i Excel på klientcomputeren fra webstedet. Du kan ikke åbne en projektmappe, der er større end 10 MB i Office 365.

Hvis du vil vide mere, skal du se filstørrelser til projektmapper i SharePoint Online

Toppen af siden

Excel Web Access-webdele

Excel Web Access-webdele er tilgængelige i Excel Services. Power View ark er synlige i Excel Web Access-webdele i SharePoint Server og Office 365.

Opdatere data i en Excel-projektmappe

Du kan manuelt opdatere data i en Excel-projektmappe lokalt fra mange datakilder, herunder SQL Azure-databaser med integrerede legitimationsoplysninger.

Vigtigt!: Du kan ikke indstille automatisk opdatering i SharePoint Server for en Excel-projektmappe, der indeholder Power View-ark.

I en Excel-projektmappe i Office 365 kan du ikke opdatere data, som kommer fra en ekstern datakilde.

Læs mere om opdatering af importerede data.

Toppen af siden

Billeder i Power View

Billeder i et Power View ark i en Excel-projektmappe skal være gemt i projektmappen. Læs mere om billeder i Power View.

Toppen af siden

OneDrive

Power View ark i Excel-projektmapper kan ikke vises i OneDrive.

Business intelligence i Excel Services

Business intelligence-funktioner i Excel Services (SharePoint Server 2013), se efter afsnittene om "rapporter".

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×