Planlægge websteder og administrere brugere

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du har ansvaret for administrationen af organisationens teamwebsteder til jeres abonnement på Office 365 Small Business, kan denne artikel vejlede dig gennem nogle af de vigtige opgaver og koncepter i forbindelse med administration af en gruppe af websteder og dens brugere.

I denne artikel

Hvad er en gruppe af websteder?

Administrer en gruppe af websteder

Planlæg webstederne i gruppen af websteder

Administrer brugere

Planlæg at bruge funktioner for grupper af websteder

Planlæg at aktivere flere sprog på websteder

Hvad er en gruppe af websteder?

Standardwebstederne på SharePoint Online i Office 365 Small Business er en del af en enkelt gruppe af websteder. En gruppe af websteder er en gruppe af SharePoint-websteder, som har samme ejer og deler administratorindstillinger, f.eks. tilladelser. Grupperne af websteder er hierarkisk opbyggede og indeholder altid ét websted på det øverste niveau og eventuelt underordnede websteder.

Hierarkisk diagram af en gruppe af websteder, som viser et websted på øverste niveau samt underordnede websteder.

Din SharePoint Online-websteder har tre grupper af websteder, når du begynder: feltet teamwebsted og Mine websteder. Du kan oprette flere underordnede websteder under teamwebstedet. Individuelle brugere kan også oprette underordnede websteder under deres Mine websteder.

Bemærk!: Du kan ikke oprette flere grupper af websteder i SharePoint Online til Office 365 Small Business.

Teamwebsted    Teamwebstedet og de websteder, du opretter under det, er kun tilgængelige for brugere, du inviterer ved at give den tilladelse til webstedet, eller for eksterne brugere, du udtrykkeligt deler webstedet med ved hjælp af funktionen til ekstern deling. Som standard tilføjes alle i Office 365-kataloget som medlemmer i den interne gruppe af websteder og som besøgende på din gruppe af offentlige websteder. Med et teamwebsted kan din organisation, dit team eller din gruppe oprette forbindelse med hinanden og samarbejde om dokumenter og andre filer, poste notifikationer, planlægge møder, vedligeholde opgaver, spore problemer eller handlingspunkter, gemme oplysninger på lister osv. Du kan også oprette forskellige underordnede websteder ud fra de tilgængelige webstedsskabeloner på teamwebstedet.

Personlige websteder (Mit websted-websteder) Personlige websteder giver brugerne i organisationen et bredt udvalg af funktioner til sociale netværk. Disse funktioner omfatter:

 • Nyhedsopdatering    En side, hvor webstedets brugere kan interagere

 • OneDrive for Business:    Et sted, hvor brugerne kan gemme, dele og synkronisere personlige forretningsdokumenter, billeder og andre mediefiler

 • Websteder    Et personligt websted, hvor brugerne kan gemme genveje til nyttige websteder

 • Profil    En side, hvor brugerne kan præsentere sig for hinanden og for organisationen.

Toppen af siden

Administrere en gruppe af websteder

Som administrator for en gruppe af websteder har du tilladelsesniveauet Fuld kontrol til gruppen af websteder. Det betyder, at du har adgang til indhold i alle underordnede websteder på teamwebstedet. Du kan administrere brugertilladelser til teamwebstedet og udføre administrative opgaver, der er relevante for webstedet. Ud over disse opgaver, kan du være nødt til at udføre en række andre opgaver i din rolle som administrator af gruppen af websteder.

Typiske ansvarsområder for en administrator for en gruppe af websteder

Hvis du er administrator for en gruppe af websteder på SharePoint Online-webstedet, kan ansvarsområderne omfatte følgende:

 • Fungere som et kontaktled mellem brugerne og den globale administrator af Office 365 (hvis det ikke også er dig).

 • Give brugertilladelser til at få adgang til webstedet for teamet.

 • Bestemme, hvem der har adgang til vigtigt indhold, som er gemt på SharePoint Online-websteder, ved at konfigurere tilladelser på niveauet for grupper af websteder.

 • Bestemme, hvilke funktioner der skal gøres tilgængelige for de brugere, der anvender webstederne i gruppen af websteder.

 • Yde teknisk support til de brugere, der anvender gruppen af websteder.

 • Vælge en sekundær administrator for gruppen af websteder.

 • Hjælpe med administrationen af bestemte funktioner, f.eks.:

  • Slå tilgængelige funktioner i gruppen af websteder til eller fra.

  • Oprette eller tilpasse indholdstyper på webstederne.

  • Angive internationale indstillinger.

Toppen af siden

Planlægge webstederne i gruppen af websteder

Selvom det er ret nemt at oprette flere websteder til dit team, er det en god ide at planlægge webstederne, du ønsker, fordi det kan hjælpe med at holde din SharePoint Online-websteder håndterbare over tid. Du skal også overveje, uanset om du vil tillade brugere i virksomheden oprette deres egne nye Teamwebsteder for at administrere projekter. Hvis du vil have mere centralt kontrol over hvordan websteder bliver oprettet, kan du slå denne indstilling fra (du kan altid aktivere den igen senere Hvis du ombestemmer dig). Du kan finde yderligere oplysninger finder Administrer oprettelse af websted i SharePoint Online.

I den følgende liste er der en oversigt over de webstedsskabeloner, der findes til SharePoint Online til Office 365 Small Business, og en beskrivelse af hver enkelt. Brug denne liste til at finde ud af, hvilke typer websteder der passer bedst til organisationen.

 • Blog    Et websted, hvor en person eller et team kan fremlægge ideer, observationer og viden, som de besøgende på webstedet kan kommentere på.

 • Communitywebsted    Et websted, hvor man kan deltage i gruppediskussioner.

 • Projektwebsted    Et websted, hvor man kan administrere og samarbejde om et projekt.

 • Teamwebsted    Et websted, hvor teamet hurtigt kan organisere, udarbejde og dele oplysninger. Det indeholder et dokumentbibliotek og oversigter til styring af meddelelser, kalenderemner, opgaver og diskussioner.

Styring

Styring er det sæt politikker, roller, ansvarsområder og processer, der kan bruges til at vejlede, styre og kontrollere, hvordan en organisations teams samarbejder om at opnå forretningsmæssige mål. Når det gælder gruppen af websteder på SharePoint Online, kan en styringsplan fungere som en vejledning i, hvordan du planlægger de roller, ansvarsområder og politikker, som kræves for at understøtte gruppen af websteder. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende overvejelser:

 • Oplysningsarkitektur, herunder websider, dokumenter, lister og data

 • Vedligeholdelsesaktiviteter, herunder administration af brugerkonti

 • Brug af brand og tilpasning af politikker

 • Kurser

Det er vigtigt at udarbejde en styringsplan for organisationen. Ved at deltage i udviklingen af en styringsplan kan du hjælpe med at identificere ejerskab for både virksomhedsteams og tekniske teams og definere, hvem der er ansvarlig for hvilke områder af systemet. Du kan få mere at vide om udvikling af en styringsplan under Bedste fremgangsmåder til oprettelse og administration af teamwebsteder.

Toppen af siden

Administrere brugere

Brugerkonti oprettes af den globale administrator af Office 365. Som administrator for en gruppe af websteder er du den person, der giver tilladelser til gruppens brugere vha. funktionen Indstillinger Lille tandhjul for indstillinger, der overtog pladsen fra Indstillinger for websted. for dit teamwebsted.

Brugerkonti i Office 365

Den globale administrator føjer nye brugere til Office 365 Small Business ved at bruge Office 365 Administration, som er en portal til administration af brugere og konfiguration af tjenester. Når der skal tilføjes en ny bruger, foretager den globale administrator følgende:

 • Angiver, om den pågældende bruger kan få adgang til Administration

 • Indstiller brugerens geografiske placering

 • Vælger typen af brugerlicens

 • Opretter et brugernavn og en adgangskode til brugeren

Brugere af websted for team

Når en ny bruger er blevet føjet til adressekartoteket over brugere af Office 365 Small Business, føjes denne bruger automatisk til en SharePoint-gruppe med navnet Medlem (personer, som kan redigere indhold og sider) på det interne websted samt Besøgende (personer, som kan få vist og læse indhold) på de offentlige websteder. Hvis du har brug for at give nogle brugere mere omfattende adgang, end de har som Besøgende eller Medlem, kan du justere tilladelser for disse brugere ved at føje dem til andre SharePoint-grupper, f.eks. Ejere (personer med fuld kontrol over webstedet). Tilladelsesniveauer og medlemskab af SharePoint-grupper angiver under Indstillinger i Brugere og tilladelser. Du kan finde flere oplysninger om tilladelsesniveauer og gruppemedlemskab i afsnittet Tilladelsesniveauer og gruppemedlemskab i denne artikel.

Tilladelsesniveauer og gruppemedlemskab

Tilladelsesniveauer er grupper af tilladelser (eller SharePoint-rettigheder), som giver brugerne mulighed for at udføre en række relaterede opgaver. Tilladelsesniveauet Læse omfatter f.eks. tilladelserne Vis elementer, Åbn emner, Se sider og Vis versioner (blandt andre), der alle er nødvendige for at få vist sider, dokumenter og elementer på et SharePoint-websted. Tilladelser kan indgå i mere end ét tilladelsesniveau.

Det anbefales ikke, at du tildeler tilladelser direkte til individuelle brugere, fordi det kan gøre det meget vanskeligt at spore og administrere, hvem der har adgang til webstederne. Tildel i stedet tilladelserne til SharePoint-grupper, og tildel derefter de enkelte brugere til de relevante SharePoint-grupper. Du kan også gøre brug af de SharePoint-grupper, som er blevet oprettet til dig automatisk.

En SharePoint-gruppe er et sæt brugere, som er defineret på niveauet for gruppen af websteder, så det er nemt at styre tilladelserne. Hver gruppe er tildelt et standardtilladelsesniveau.

Bemærk!:  Når du tildeler tilladelsesniveauer til SharePoint-grupper på niveauet for grupper af websteder, nedarver alle websteder og alt webstedsindhold som standard disse tilladelsesrettigheder. Denne standardfunktionsmåde kaldes nedarvning af tilladelser. Du kan også angive, om du vil bryde nedarvningen af tilladelser, eller om du vil give separate tilladelser. Dette er nyttigt, når du har filer, som kun må ses af bestemte brugere. Når du bryder nedarvningen af tilladelser, kan du fjerne alle de andre SharePoint-grupper og nøjes med at give adgang til bestemte SharePoint-grupper eller brugere.

Da en brugers tilladelser bestemmer, hvad der vises og er adgang til på et websted, skal du omhyggeligt overveje, hvilken type SharePoint-gruppemedlemskab brugeren skal have. En bruger, der er ansvarlig for at oprette og tilpasse websteder, skal f.eks. som minimum være medlemmer af gruppen Designer. En bruger, der kun har behov for at læse indhold og måske tilføje kommentarer på en blog, har på den anden side måske kun brug for at være i gruppen Medlemmer.

Standardroller

Her beskrives standardrollerne for SharePoint Online, og det defineres, hvilke aktiviteter en bruger med en bestemt rolle kan udføre på webstedet.

 • Administratorer af websteder    Administratorer af websteder har tilladelsesniveauet Fuld kontrol . De har adgang til indhold i alle underordnede websteder under teamwebstedet. De kan føje brugere til derefter teamwebsted og udføre administrative og overvågning opgaver, der er relevante for webstederne.

 • Webstedsejere    Som standard har medlemmer af gruppen ejere af tilladelsesniveauet Fuld kontrol på det sted, de har oprettet på teamwebstedet. De kan tilføje brugere og udføre alle administrative opgaver, der er relevante for deres websted..

  Tip!:  Det er en god ide at føje en webstedsejers kontaktoplysninger til et websteds startside. Det kan hjælpe brugerne med at finde ejeren, når de har brug for administrativt hjælp.

  Bemærk!: En bruger, der opretter et websted under et websted på øverste niveau på teamwebstedet, bliver automatisk ejer af webstedet.

 • Designer    Som standard har medlemmer af gruppen Design tilladelsesniveauet Design . De kan oprette lister og dokumentbiblioteker, redigere sider og anvende temaer, kanter og typografiark på teamwebstedet.

 • Redigere    Personerne i gruppen medlemmer har som standard Rediger tilladelsesniveau. På teamwebstedet, kan redaktører få vist og tilføje, opdatere og slette, og godkende og tilpasse lister og biblioteker.

 • Bidragyder    Ingen gruppe har som standard tilladelsesniveauet bidrag . På teamwebstedet, kan bidragydere kun tilføje, redigere, og slette elementer på eksisterende lister og dokumentbiblioteker og arbejde med webdele.

 • Besøgende    Som standard har medlemmer af gruppen besøgendeniveauet Læserettighed . På teamwebstedet, besøgende kan kun få vist sider, listeelementer og dokumenter.

Administrative roller

Når du opretter et SharePoint Online-websted, oprettes følgende administrative roller som standard:

 • Global administrator    Den øverste administrator i Office 365. Når du registrerer dig for at købe Office 365, bliver du global administrator. Globale administratorer har adgang til alle funktionerne i Office 365 Administration (f.eks. til at føje brugere til adressekartoteket, tilføje domæner og administrere tjenesteindstillinger), og kun globale administratorer kan tildele andre administratorroller. Der kan være globale administratorer i din virksomhed, men den første globale administrator bliver som standard administrator for gruppen af SharePoint Online-websteder.

 • Administrator for gruppe af websteder    Administratorer for grupper af websteder har fuld kontrol af SharePoint Online-websteder. De har adgang til indhold i alle underordnede websteder under teamwebstedet. De kan føje brugere til derefter teamwebsted og udføre administrative og overvågning opgaver, der er relevante for webstedet. En administrator for gruppe af websteder kan tilføje en anden administrator af gruppe af websteder eller ændre gruppe af websteder admin, via siden Indstillinger for websted.

Du kan få mere at vide om administration af brugere og tilladelser under Planlæg din strategi for tilladelser, Om tilladelsesniveauer i SharePoint og Opret og administrer SharePoint-grupper

Toppen af siden

Planlægge at bruge funktioner for grupper af websteder

Som administrator for en gruppe af websteder på SharePoint Online administrerer du funktionerne i gruppen af websteder. Disse opgaver kan være at aktivere eller deaktivere funktioner ifølge styringsplanen. Se Aktivere eller deaktivere funktioner for grupper af websteder. Se også Administrere papirkurven for en gruppe af SharePoint-websteder.

Toppen af siden

Planlægge at aktivere flere sprog på websteder

Som administrator for en gruppe af websteder kan du aktivere MCI-funktionen (Multiple Language User Interface), så brugerne kan få vist webstederne på andre sprog end det standardsprog, der er angivet for gruppen af websteder.

Når MCI er aktiveret, kan brugerne få vist følgende elementer på et andet sprog:

 • Webstedstitel og beskrivelse

 • Standardmenuer og ‑handlinger i SharePoint

 • Standardkolonner

 • Brugerdefinerede kolonner (liste eller websted)

 • Links i navigationslinjen

Hvis du vil have mere at vide om flersproget brugergrænseflade (MUI – Multilingual User Interface), skal du se Introduktion til flersproglige funktioner.

Toppen af siden

Gå tilbage til SharePoint Online-Planlægningsvejledning til Office 365 til virksomheder

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×