Planlægge et møde med andre personer

Planlægge et møde med andre personer

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan sende en mødeindkaldelse til en eller flere personer. Outlook holder styr på, hvem der accepterer indkaldelsen, og afsætter tid i kalenderen til mødet. Når du opretter en mødeindkaldelse, kan du vedhæfte filer, angive et sted og bruge Planlægningsassistent til at vælge det bedste tidspunkt for mødet.

Hvad vil du gerne gøre?

Planlægge et møde

Når du planlægger et nyt møde, kan du angive et emne for mødet, vælge deltagere og angive, hvornår og hvor mødet skal foregå. Svar på dine mødeindkaldelser vises i din Indbakke.

 1. Benyt en af følgende fra hovedvinduet i Outlook, i gruppen Ny:

  • Fra Indbakke, skal du vælge Nye elementer > møde.

   Hvis du vil planlægge et møde, skal du, under fanen Hjem, i gruppen Ny, vælge Nye elementer og derefter vælge Møde.

  • Klik på Nyt møde i Kalender.

   Kommandoen Nyt møde på båndet

  Tip!: Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+Skift+Q til at oprette en ny mødeindkaldelse.

 2. Tilføj deltagere i feltet til.

  Bemærk!: Du kan også føje – eller fjerne – deltagere, når du vælger en Planlægningsassistent på båndet.

 3. Fortæl modtagerne, hvad mødet handler om, i feltet Emne.

 4. Fortæl modtagerne, hvor mødet afholdes, i feltet placering. I Outlook 2016 kan du begynde at skrive en placeringens navn, for eksempel fjerde cafe eller konference rum 23, og Outlook ser efter placering match. Vælg en af forslag til at vælge den nye placering, eller Fortsæt med at skrive for at angive en anden placering.

  Tip!: Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto eller Office 365-mailkonto, skal du klikke på rum for at kontrollere tilgængelighed og reserver rum. Finde flere oplysninger, kan du bruge Planlægningsassistent og Rumfinder.

 5. Vælg en af følgende:

  • Ønskes et bestemt start- og sluttidspunkt, kan du klikke på mødets start- og sluttidspunkter i Starttidspunkt og Sluttidspunkt.

  • Varer begivenheden hele dagen, skal du markere afkrydsningsfeltet Hele dagen, så vises den som en 24-timers begivenhed, der varer fra midnat til midnat.

  Bemærk!: Hvis du vil planlægge møder, der er baseret på en anden tidszone, skal du klikke på tidszoner under fanen møde i gruppen Indstillinger på båndet.

 6. Skriv oplysninger, du vil dele med modtagerne, i meddelelsesfeltet til mødeindkaldelsen.

 7. Vælg Vedhæft filfor at vedhæfte en fil til en mødeindkaldelse, under fanen Indsæt og derefter vælge den fil, du vil tilføje.

 8. Når du klikker på Planlægningsassistent, kan du bruge Planlægningsassistent til Exchange-konti til at finde det bedste tidspunkt for mødet ved at analysere, hvornår modtagerne og møderessourcerne, f.eks. lokaler, er ledige.

  Tip!: Hvis du ikke bruger en Exchange-konto, skal du klikke på Tidsplan.

 9. Vælg en af følgende:

  • Klik på Tilføj deltagere, og skriv derefter modtagernes navne, mailadresser eller ressourcenavne (adskilt af komma) i felterne Obligatorisk, Valgfri eller Ressourcer.

   Tip!: Hvis du ikke bruger en Exchange-konto, skal du klikke på Tilføj andre > Tilføj fra Adressekartotek.

  • I feltet Søg, skrive navnet på en mødedeltager, skal du klikke på , Vælg et navn på resultatlisten og derefter klikke på obligatorisk, valgfri eller ressourcer.

  Bemærkninger!: 

  • Lodrette linjer repræsenterer mødets start- og sluttidspunkter. Du kan klikke og trække linjerne til et nyt start- og sluttidspunkt.

  • For Exchange-konti viser ledig/optaget-gitteret deltagernes tilgængelighed. En grøn lodret linje repræsenterer starten af mødet. En rød lodret linje repræsenterer slutningen af mødet.

   Gitteret for optaget/ledig i Outlook

 10. For Exchange-konti indeholder ruden Lokalesøgning forslag til de bedste tidspunkter for mødet (hvornår der er flest deltagere ledige). Du kan vælge et mødetidspunkt ved at klikke på et foreslået tidspunkt i sektionen Forslag til tidspunkter i ruden Lokalesøgning, eller du kan vælge et tidspunkt i gitteret med ledig/optaget tid.

 11. Når du har tilføjet deltagerne, skal du klikke på Aftale på båndet for at skifte tilbage til mødeindkaldelsen.

 12. Vælg en af følgende:

  • Hvis dette ikke skal være et tilbagevendende møde, skal du klikke på Send.

  • Hvis du vil gøre dette til et tilbagevendende møde, skal du gå til Gør et møde tilbagevendende.

 1. Klik på Møde > Gentagelse.

  Kommandoen Gentagelse på båndet

  Bemærk!: Brug tastaturgenvejen Ctrl+G for at planlægge mødet, så det gentages jævnligt.

 2. Vælg indstillinger for et gentagelsesmønster, og klik derefter på OK.

  Bemærk!: Når du føjer et gentagelsesmønster til en mødeindkaldelse, ændres fanen Møde til Mødeserie.

 3. Klik på Send for at sende mødeindkaldelsen.

Føj en person til et eksisterende møde

Du kan føje en anden deltager til et eksisterende møde.

Hvis du er ejeren af møde:

 1. Dobbeltklik for at åbne mødet, og derefter bruge linjen til eller Planlægningsassistent til at tilføje en eller flere personer til mødet.

 2. Klik på Send , og vælg derefter et af følgende:

 • Send opdateringer, der kun skal tilføjes eller slettes deltagere.

 • Sende opdateringer til alle deltagerne.

Hvis du ikke er ejeren af møde

 1. Åbn mødeindkaldelsen. Vælg Besvar, derefter Videresendi gruppen Besvar på båndet. Føje en eller flere modtagere til mødeindkaldelsen.

 2. Klik på Send. Ejeren af mødet får besked om, at du har videresendt mødeindkaldelsen til en anden person.

Hvad vil du gerne gøre?

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Mødeindkaldelse.

  Bemærk!: Brug tastaturgenvejen Ctrl+Skift+Q til at oprette en ny mødeindkaldelse.

 2. Indtast en beskrivelse i boksen Emne.

 3. I feltet Sted skal du indtaste en beskrivelse eller klikke på Lokaler for at vælge mellem lokaler, der er tilgængelige til automatisk planlægning ved hjælp af Microsoft Exchange.

 4. Vælg mødets start- og sluttidspunkt på listerne Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Hvis begivenheden skal vare hele dagen, skal du markere afkrydsningsfeltet Hele dagen.

  En heldags-begivenhed varer alle døgnets 24 timer, fra midnat til midnat.

  Bemærk!: Som standard bruges den aktuelle tidszoneindstilling på computeren til at planlægge møder. Hvis du vil planlægge møder baseret på en alternativ tidszone, skal du klikke på Tidszoner i gruppen Indstillinger under fanen Møde.

 5. Skriv de oplysninger, du vil dele med modtagerne, vedhæft filer, eller opret et mødearbejdsområde.

  Du kan finde flere oplysninger om mødearbejdsområder i sektionen Se også.

 6. Klik på Planlægningsassistent i gruppen Vis under fanen Møde.

  Planlægningsassistent hjælper dig med at finde det bedste tidspunkt for dit møde.

 7. Klik på Tilføj andre, og klik derefter på Tilføj fra adressekartoteket.

 8. I dialogboksen Vælg deltagere og ressourcer i feltet Søg skal du skrive navnet på en person eller ressource, du vil invitere til mødet. Hvis du søger med indstillingen Flere kolonner, skal du klikke på Start.

 9. Vælg navnet på resultatlisten, og klik på Obligatorisk, Valgfrit eller Ressourcer, og klik derefter på OK.

  Deltagere, der er Obligatorisk og Valgfri vises i feltet Til under fanen Møde, og Ressourcer vises i feltet Sted.

  Ledig/optaget-gitteret deltagernes tilgængelighed. En grøn lodret linje repræsenterer begyndelsen af mødet. En rød lodret linje repræsenterer slutningen af mødet.

  Ledig/Optaget-gitter

  Ruden Forslag til tidspunkter finder det bedste tidspunkt for mødet, hvilket er defineret som det tidspunkt, hvor de fleste deltagere er ledige. Det bedste mødetidspunkt vises øverst i ruden. Når du vil vælge et af de foreslåede tidspunkter, skal du klikke på forslaget til tidspunktet i ruden Forslag til tidspunkter. Du kan også manuelt vælge et tidspunkt i gitteret med ledig/optaget tid.

  Ruden med forslag til tidspunkter

 10. Hvis du vil gøre mødet tilbagevendende, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Møde, vælge gentagelsesmønsteret og derefter klikke på OK.

  Når du føjer et gentagelsesmønster til en mødeindkaldelse, ændres fanen Møde til Tilbagevendende møde.

 11. Klik på Aftale i gruppen Vis under fanen Møde.

 12. Klik på Send.

 1. Åbn det møde, du vil ændre.

 2. Gør et af følgende:

  • Rediger indstillingerne for et møde, der ikke er del af en serie   

   • Rediger de ønskede indstillinger, f.eks. emne, sted og tidspunkt.

   • Klik på Send opdatering.

  • Rediger indstillinger for alle møder i en serie   

   • Klik på Åbn serien.

   • Rediger eventuelle indstillinger, f.eks. emne, sted og tidspunkt.

   • Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Tilbagevendende møde, hvis du vil ændre indstillinger for gentagelse, f.eks. tidspunkt, gentagelsesmønster eller gentagelsesperiode, og klik derefter på OK.

   • Klik på Send opdatering.

  • Rediger indstillinger for ét møde, der er del af en serie   

   • Klik på Åbn denne forekomst.

   • Rediger indstillinger som f.eks. emne, sted og tidspunkt under fanen Tilbagevendende møde.

   • Klik på Send opdatering.

Tip!: I Kalender kan du trække mødet til en anden dato, og du kan også redigere emnet ved at klikke på beskrivelsesteksten, trykke på F2 og derefter angive dine ændringer.

 1. Åbn det møde, der skal gøres tilbagevendende.

 2. Klik på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Møde.

 3. Klik på hyppigheden – Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt – som mødet skal gentages med, og vælg derefter indstillinger for hyppigheden, og klik så på OK.

 4. Klik på Send opdatering.

 1. Opret eller åbn det møde, der skal markeres som privat.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Indstillinger under fanen Møde, og klik derefter på Privat.

Vigtigt!: Du må ikke stole på, at funktionen Privat forhindrer andre i at få adgang til oplysninger om et møde, en kontakt eller en opgave. Hvis du vil sikre dig, at andre brugere ikke kan læse det element, du har markeret som privat, skal du ikke give dem læsetilladelse til mapperne Kalender, Kontakter eller Opgaver. En person med læsetilladelse til dine mapper kan benytte et program eller andre mailprogrammer til at få vist indholdet af et privat element. Brug kun funktionen Privat, når du deler mapper med andre, du har tillid til.

Gør et af følgende:

 • For alle nye møder du opretter    

  • Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

  • Hvis du automatisk vil have en påmindelse slået til eller fra for nye møder, skal du markere afkrydsningsfeltet Standardpåmindelse eller fjerne markeringen i det.

  • Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet, skal du angive, hvor længe før mødet du vil have vist påmindelsen.

 • For eksisterende møder    

  • Åbn mødet eller serien, hvis det er et tilbagevendende møde.

  • Når du vil slå en påmindelse til eller fra, skal du i gruppen Indstillinger under fanen Møde vælge Ingen eller et vist påmindelsestidspunkt.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×