Pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan pivotere data i en pivottabel eller et pivotdiagram ved at ændre feltlayoutet data i Excel. Ved hjælp af pivottabellens feltliste, kan du tilføje, omarrangere eller fjerne felter for at vise data i en pivottabel eller et pivotdiagram nøjagtigt, som du ønsker.

Som standard opdateres de ændringer du foretager på pivottabelfeltlisten automatisk i rapportlayoutet. Hvis du vil forbedre ydeevnen, når du opnår adgang til en stor mængde eksterne data, kan du midlertidigt skifte til manuel opdatering.

Når du opretter en pivottabel, viser Excel pivottabelfeltlisten, så du kan føje felter til pivottabellen, omarrangere og flytte dem alt efter behov, eller fjerne dem fra pivottabellen. Som standard viser pivottabel feltlisten to afsnit:

 • Et feltafsnit øverst til at tilføje eller fjerne felter i pivottabellen

 • Et layoutafsnit nederst til at omarrangere og flytte felter

  Feltliste for pivottabel

Du kan forankre pivottabelfeltlisten i én af siderne i Excel-vinduet og ændre dens størrelse vandret. Du kan også ophæve forankringen af pivottabelfeltlisten, hvorefter du kan ændre dens størrelse både lodret og vandret.

Hvis du ikke ser pivottabelfeltlisten, skal du kontrollere, at du kan klikke et vilkårligt sted i pivottabellen.

Hvis du lukker pivottabellisten, kan du få den vist igen. Højreklik på pivottabellen, og klik derefter på Vis feltliste. Du kan også klikke på Feltliste på båndet (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Vis til en pivottabel; Pivottabelværktøjer, fanen Analysér, gruppen Vis/skjul til et pivotdiagram).

Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge i pivottabelfeltlisten, opdater pivottabellen eller pivotdiagrammet til at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, du har tilføjet siden den seneste handling ( Værktøjer til pivottabel, fanen Indstillinger, gruppen Data ).

Det er vigtigt at forstå, hvordan pivottabelfelt liste fungerer, og de måder, du kan arrangere forskellige typer felter, så du kan opnå de resultater, du vil, når du opretter feltlayoutet i en pivottabel eller et pivotdiagram.

Sådan fungerer pivottabelfeltlistevisningen

1. En ekstern datakilde indeholder strukturerede data, der er organiseret som ét eller flere felter (også kaldet kolonner), der vises i feltlisten.

2. flytte et felt til området rapportfilter på feltlisten, som bruges til at flytte feltet til området rapportfilter i pivottabellen.

3. flytte et felt til området kolonnenavn på listen felt, som bruges til at flytte feltet til området kolonnenavn i pivottabellen.

4. flytte et felt til området rækkenavn på feltlisten, som bruges til at flytte feltet til området rækkenavn i pivottabellen.

5. flytte et felt til området værdier på feltlisten, som bruges til at flytte feltet til området værdier i pivottabellen.

Brug følgende retningslinjer til flytning af felterne Værdi, Navn og Dimension fra feltafsnittet til de fire rapportområder i layoutafsnittet, når du opretter et feltlayout.

 • Værdifelter    Hvis du kun markerer et afkrydsningsfelt for et numerisk felt, flyttes det som standard til værdiområdet.

 • Række- og kolonnefelter    Du kan kun føje et felt til enten områderne Rapportfilter, Rækkenavne eller Kolonnenavne, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang — f.eks. til områderne Rækkenavne og Kolonnenavne i layoutsektionen — fjernes feltet automatisk fra det originale område og placeres i det nye område.

 • Mål    I en Online Analytical Processing (OLAP) datakilde er der ofte mange felter (eller målinger) organiseret i et hierarki af forskellige dimensioner, hierarkier og niveauer. Klik på Udvid Plusboks og skjule Minusfelt knapper, indtil du finder de felter, du vil.

  Du kan kun flytte hierarkier, attributter og navngivne sæt til områderne Rækkenavne, Kolonnenavne og Rapportfiltre.

  Du kan kun flytte mål, beregnede mål og KPI-indikatorer (Key Performance Indicator) til området Værdi.

Pivottabelfeltlisten har fem forskellige visninger, der er designet og optimeret til forskellige typer pivottabelopgaver.

 1. Klik på knappen med feltlistevisningerne øverst på pivottabelfeltlisten for at ændre visningen.

  Knappen Vis pivottabelfeltliste

 2. Vælg en af følgende visninger på listen:

Feltsektioner og områdesektioner, stablet

Dette er standardvisningen, der er beregnet til et mindre antal felter.

Feltsektioner og områdesektioner, side om side

Denne visning er beregnet til at tilføje og fjerne felter, når der er mere end fire felter i hvert område.

Kun feltsektion

Denne visning er specielt beregnet til at tilføje og fjerne mange felter.

Kun områdesektion (2 x 2)

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Kun områdesektion (1 x 4)

Denne visning er specielt beregnet til at omarrangere mange felter.

Tip!    I feltsektionen og områder sektion stablet og feltsektionen og områder sektion Side om Side, kan du justere bredden og højden af hver sektion ved at placere markøren på sektion skillelinje, indtil markøren ændres til en lodret dobbeltpil Lodret dobbeltpil eller vandret dobbeltpil Vandret dobbeltpil , ved at trække den dobbelte pil op eller ned eller venstre eller højre til det ønskede sted, og derefter klikke på den dobbelte pil eller trykke på ENTER.

Når du opretter en pivottabel eller et pivotdiagram, er du klar til at føje de felter, der indeholder de data, du vil have vist i rapporten. Du typisk vælge ét felt for hvert område i layoutsektionen. Men hvis du vil se forskellige værdier for et bestemt felt, du kan også tilføje flere kopier af et felt til området værdier.

Hvis pivottabellen er forbundet til en ekstern datakilde, der indeholder mange data, kan du filtrere et eller flere felter, før du føjer felter til rapporten, som kan hjælpe med at reducere den tid det tager for at opdatere rapporten.

På pivottabelfeltlisten kan du føje felter til pivottabellen eller pivotdiagrammet ved at følge en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil placere et felt i et tildelt område i layoutsektionen i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for det ønskede felt. Du kan derefter omarrangere felter senere efter behov.

  Bemærk!    Som standard ikke-numeriske felter føjes til området Rækkenavne, numeriske felter føjes til området værdier og behandling af OLAP (Online Analytical) dato og klokkeslætshierarkier føjes til området Kolonnenavne.

 • Hvis du vil placere et felt i et bestemt område i layoutsektionen, i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, skal du højreklikke på feltnavnet og derefter klikke på Føj til rapportfilter, Føj til kolonnenavn, Føj til rækkenavn eller Føj til værdier.

 • Hvis du vil trække et felt til et område i layoutsektionen i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, klikke på og holde nede på et felt, og derefter trække det fra feltsektionen til den ønskede layoutsektion.

I en pivottabel, der er baseret på dataene i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - OLAP Online Analytical Processing-datakilde, kan du vil tilføje det samme felt mere end én gang til området værdier. Du kan gøre dette, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel vil sammenligne beregninger side om side, som driftsoverskud og net fortjeneste, mindste og største salg eller kunde tæller og procentdelen af samlede kunder.

 1. På pivottabelfeltlisten i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport skal du klikke på og holde nede på et felt og derefter trække det til området Værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 for at oprette så mange kopier af dette felt, som du ønsker at få vist i området Værdi.

 3. I pivottabellen kan du ændre summeringsfunktionen eller den brugerdefinerede beregning, du vil have i hver kopi af feltet.

  Tip!    Du kan også ændre navnet på de kopierede felter i pivottabellen sig selv.

Noter    

 • Når du føjer to eller flere felter til området Værdier, uanset om de er kopier af det samme felt eller forskellige felter, føjer feltlisten automatisk et værdikolonnenavn til området Værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltplaceringer op og ned i området Værdier. Du kan også flytte området Værdikolonnenavn til områderne Kolonnenavne eller Rækkenavne. Du kan imidlertid ikke flytte området Værdikolonnenavn til Rapportfiltre.

 • Du kan kun føje et felt til et af områderne Rapportfilter, Rækkeetiketter eller Kolonneetiketter én gang, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang – f.eks. til områderne Rækkeetiketter og Kolonneetiketter i layoutsektionen – fjernes feltet automatisk fra det oprindelige område og placeres i det nye område.

 • Der er en anden måde at tilføje det samme felt til området værdier ved hjælp af en formel (også kaldet et beregnet felt), der bruger det samme felt i formlen.

 • Placér markøren over et feltnavn på pivottabelfeltlisten i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, og klik derefter på filtrets rullepil ved siden af feltnavnet.

  Vælg de ønskede filterindstillinger i menuen Filter.

Du kan omarrangere eksisterende felter eller omplacere dem ved at bruge ét af de fire områder nederst i layoutafsnittet på pivottabelfeltlisten:

Pivottabel

Beskrivelse

Værdier

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Rækkenavne

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Kolonnenavne

Bruges til at vise felter som kolonner øverst i rapporten. En lavere placeret kolonne er indlejret i kolonnen umiddelbart over den.

Rapportfilter

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Pivotdiagram

Beskrivelse

Værdier

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Aksefelt (kategorier)

Bruges til at vise felter som en akse i diagrammet.

Forklaringsfelter (serie)

Bruges til at vise felter i forklaringen i diagrammet.

Rapportfilter

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

Hvis du vil omarrangere felter i en pivottabel, skal du klikke på feltnavnet i en af områderne, og vælg derefter en af følgende kommandoer:

Flyt op

Flytter feltet én position op i området.

Flyt ned

Flytter feltet én position ned i området.

Flyt til start

Flytter feltet til starten af området.

Flyt til slutning

Flytter feltet til slutningen af området.

Flyt til rapportfilter

Flytter feltet til området Rapportfilter.

Flyt til rækkenavne

Flytter feltet til området Rækkenavne.

Flyt til kolonnenavne

Flytter feltet til området Kolonnenavne.

Flyt til værdier

Flytter feltet til området Værdier.

Værdifeltindstillinger,Feltindstillinger

Viser dialogboksen Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om hver indstilling, skal du klikke på Hjælp knappen knapflade øverst i dialogboksen.

Tip!    Du kan også klikke og holde på et feltnavn og derefter trække feltet mellem felt- og layoutafsnittene og mellem de forskellige områder.

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne et felt fra pivottabelfeltlisten:

 • Markér afkrydsningsfeltet ud for det felt, du vil fjerne, i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport.

  Bemærk!    Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt, fjernes alle forekomster af feltet fra rapporten.

 • I et layoutområde skal du klikke på det felt, du vil fjerne og derefter klikke på Fjern felt.

 • Du kan også klikke og holde nede på det felt, du vil fjerne, i layoutområdet og derefter trække det uden for pivottabelfeltlisten.

Som standard opdateres de ændringer du foretager på pivottabelfeltlisten automatisk i rapportlayoutet. Hvis du vil forbedre ydeevnen, når du opnår adgang til en stor mængde eksterne data, kan du midlertidigt skifte til manuel opdatering. Med manuel opdatering kan du hurtigt tilføje, flytte og fjerne felter på pivottabelfeltlisten. Du kan imidlertid ikke bruge rapporten, før du skifter tilbage til automatisk opdatering.

 1. Hvis du vil aktivere manuel opdatering i pivottabellen, nederst i pivottabelfeltlisten, Markér afkrydsningsfeltet Udskyd opdatering af layout.

  Advarsel    Når du har angivet rapportlayoutet til manuel opdatering, lukke pivottabelfeltlisten, sletter ændring af til felter kun visning eller afslutte Excel alle layoutændringer,, du har foretaget i pivottabellen uden bekræftelse.

 2. Feltet layout-ændringer i pivottabelfeltlisten, og klik derefter på Opdater for at opdatere manuelt layout i pivottabellen.

 3. Når du er færdig med at ændre rapportlayoutet i feltlisten, skal du markere afkrydsningsfeltet Udskyd opdatering af layout for at vende tilbage til automatisk opdatering.

Bemærk!    En pivottabel, der starter med automatisk opdatering, hver gang du åbner projektmappen.

Når du opretter en pivottabel, viser Excel pivottabelfeltlisten, så du kan føje felter til pivottabellen, omarrangere og flytte dem alt efter behov, eller fjerne dem fra pivottabellen. Som standard viser pivottabel feltlisten to afsnit:

 • Et feltafsnit øverst til at tilføje eller fjerne felter i pivottabellen

 • Et layoutafsnit nederst til at omarrangere og flytte felter

  Feltliste for pivottabel

Du kan forankre pivottabelfeltlisten i én af siderne i Excel-vinduet og ændre dens størrelse vandret. Du kan også ophæve forankringen af pivottabelfeltlisten, hvorefter du kan ændre dens størrelse både lodret og vandret.

Hvis du ikke ser pivottabelfeltlisten, skal du kontrollere, at du kan klikke et vilkårligt sted i pivottabellen.

Hvis du lukker pivottabelfeltlisten, kan du vise den igen. CTRL-klik på pivottabellen, og klik derefter på Vis feltliste. Du kan også klikke på Feltlisten på fanen Analyser for pivottabellen.

Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge i pivottabelfeltlisten, opdatere pivottabellen for at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, du har tilføjet siden den seneste handling: analyser for pivottabellen > Opdater.

Brug følgende retningslinjer til flytning af felterne Værdi, Navn og Dimension fra feltafsnittet til de fire rapportområder i layoutafsnittet, når du opretter et feltlayout.

 • Værdifelter    Hvis du kun markerer et afkrydsningsfelt for et numerisk felt, flyttes det som standard til værdiområdet.

 • Række- og kolonnefelter    Du kan kun føje et felt til enten områderne Rapportfilter, Rækkenavne eller Kolonnenavne, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang — f.eks. til områderne Rækkenavne og Kolonnenavne i layoutsektionen — fjernes feltet automatisk fra det originale område og placeres i det nye område.

 • Mål    I en Online Analytical Processing (OLAP) datakilde er der ofte mange felter (eller målinger) organiseret i et hierarki af forskellige dimensioner, hierarkier og niveauer. Klik på Udvid Plusboks og skjule Minusfelt knapper, indtil du finder de felter, du vil.

  Du kan kun flytte hierarkier, attributter og navngivne sæt til områderne Rækkenavne, Kolonnenavne og Rapportfiltre.

  Du kan kun flytte mål, beregnede mål og KPI-indikatorer (Key Performance Indicator) til området Værdi.

Når du opretter en pivottabel eller et pivotdiagram, er du klar til at føje de felter, der indeholder de data, du vil have vist i rapporten. Du typisk vælge ét felt for hvert område i layoutsektionen. Men hvis du vil se forskellige værdier for et bestemt felt, du kan også tilføje flere kopier af et felt til området værdier.

Hvis pivottabellen er forbundet til en ekstern datakilde, der indeholder mange data, kan du filtrere et eller flere felter, før du føjer felter til rapporten, som kan hjælpe med at reducere den tid det tager for at opdatere rapporten.

På pivottabelfeltlisten kan du føje felter til pivottabellen eller pivotdiagrammet ved at følge en af følgende fremgangsmåder:

 • Markér afkrydsningsfeltet for det felt, du vil, for at placere et felt i et særligt område i layoutsektionen, i boksen Pivottabelfelter. Du kan derefter omarrangere felter, hvis du vil have.

  Bemærk!    Som standard ikke-numeriske felter føjes til området Rækkenavne, numeriske felter føjes til området værdier og behandling af OLAP (Online Analytical) dato og klokkeslætshierarkier føjes til området Kolonnenavne.

 • For at trække et felt til et område i layoutsektionen, i boksen Pivottabelfelter skal du klikke på og holde et felt og derefter trække det fra feltsektionen til layoutsektionen, du vil.

I en pivottabel, der er baseret på dataene i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - OLAP Online Analytical Processing-datakilde, kan du vil tilføje det samme felt mere end én gang til området værdier. Du kan gøre dette, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel vil sammenligne beregninger side om side, som driftsoverskud og net fortjeneste, mindste og største salg eller kunde tæller og procentdelen af samlede kunder.

 1. I pivottabelfeltlisten, i boksen Pivottabelfelter skal du klikke på og holde et felt og derefter trække det til området værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 for at oprette så mange kopier af dette felt, som du ønsker at få vist i området Værdi.

 3. I pivottabellen kan du ændre summeringsfunktionen eller den brugerdefinerede beregning, du vil have i hver kopi af feltet.

  Tip!    Du kan også ændre navnet på de kopierede felter i pivottabellen sig selv.

Noter    

 • Når du føjer to eller flere felter til området Værdier, uanset om de er kopier af det samme felt eller forskellige felter, føjer feltlisten automatisk et værdikolonnenavn til området Værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltplaceringer op og ned i området Værdier. Du kan også flytte området Værdikolonnenavn til områderne Kolonnenavne eller Rækkenavne. Du kan imidlertid ikke flytte området Værdikolonnenavn til Rapportfiltre.

 • Du kan kun føje et felt til et af områderne Rapportfilter, Rækkeetiketter eller Kolonneetiketter én gang, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang – f.eks. til områderne Rækkeetiketter og Kolonneetiketter i layoutsektionen – fjernes feltet automatisk fra det oprindelige område og placeres i det nye område.

 • Der er en anden måde at tilføje det samme felt til området værdier ved hjælp af en formel (også kaldet et beregnet felt), der bruger det samme felt i formlen.

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne et felt fra pivottabelfeltlisten:

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for det felt, du vil fjerne, i boksen Pivottabelfelter.

  Bemærk!    Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt, fjernes alle forekomster af feltet fra rapporten.

 • Du kan også klikke og holde nede på det felt, du vil fjerne, i layoutområdet og derefter trække det uden for pivottabelfeltlisten.

Når du opretter en pivottabel, viser Excel pivottabelfeltlisten, så du kan føje felter til pivottabellen, omarrangere og flytte dem alt efter behov, eller fjerne dem fra pivottabellen. Som standard viser pivottabel feltlisten to afsnit:

 • Et feltafsnit øverst til at tilføje eller fjerne felter i pivottabellen

 • Et layoutafsnit nederst til at omarrangere og flytte felter

Åbn listen PivotTable Field, højreklik på pivottabellen, og klik derefter på Vis feltliste.

Hvis du ikke kan se de felter, du vil bruge i pivottabelfeltlisten, opdater pivottabellen eller pivotdiagrammet til at få vist alle nye felter, beregnede felter, mål, beregnede mål eller dimensioner, du har tilføjet siden den seneste handling. Højreklik på pivottabellen for at gøre det, og vælg Opdater.

Brug følgende retningslinjer til flytning af felterne Værdi, Navn og Dimension fra feltafsnittet til de fire rapportområder i layoutafsnittet, når du opretter et feltlayout.

 • Værdier    Hvis du markerer et afkrydsningsfelt kun for et numerisk felt, som standard, flyttes den til området værdier .

 • Rækker og kolonner    Du kan føje et felt kun én gang til enten FILTRE, rækker eller kolonner områder, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du forsøger at tilføje det samme felt mere end én gang – for eksempel til rækker og kolonner områderne i layoutsektionen – feltet automatisk er fjernet fra det oprindelige område og placerer i det nye område.

Når du opretter en pivottabel eller et pivotdiagram, er du klar til at føje de felter, der indeholder de data, du vil have vist i rapporten. Du typisk vælge ét felt for hvert område i layoutsektionen. Men hvis du vil se forskellige værdier for et bestemt felt, du kan også tilføje flere kopier af et felt til området værdier.

Hvis pivottabellen er forbundet til en ekstern datakilde, der indeholder mange data, kan du filtrere et eller flere felter, før du føjer felter til rapporten, som kan hjælpe med at reducere den tid det tager for at opdatere rapporten.

På pivottabelfeltlisten kan du føje felter til pivottabellen eller pivotdiagrammet ved at følge en af følgende fremgangsmåder:

 • Markér afkrydsningsfeltet for det felt, du vil, for at placere et felt i et særligt område i layoutsektionen, i feltet Vælg felter. Du kan derefter omarrangere felter, hvis du vil have.

  Bemærk!: Som standard ikke-numeriske felter føjes til området rækker , numeriske felter føjes til området værdier og behandling af OLAP (Online Analytical) dato og klokkeslætshierarkier føjes til området kolonner .

 • Hvis du vil placere et felt i et bestemt område i layoutsektionen, i feltet Vælg felter, Placer markøren på et feltnavn, og klik derefter på den røde pil ned ud for feltet nameclick feltnavnet og klik derefter på Flyt til rapportfilter, Gå til kolonnenavn, flytte til rækkenavn eller flytte til værdier.

 • Hvis du vil trække et felt til et område i layoutsektionen i boksen Vælg felter, der skal føjes til rapport, klikke på og holde nede på et felt, og derefter trække det fra feltsektionen til den ønskede layoutsektion.

I en pivottabel, der er baseret på dataene i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - OLAP Online Analytical Processing-datakilde, kan du vil tilføje det samme felt mere end én gang til området værdier. Du kan gøre dette, om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel vil sammenligne beregninger side om side, som driftsoverskud og net fortjeneste, mindste og største salg eller kunde tæller og procentdelen af samlede kunder.

 1. I pivottabelfeltlisten, i feltet Vælg felter, skal du klikke på og holde et felt og derefter trække det til området værdier i layoutsektionen.

 2. Gentag trin 1 for at oprette så mange kopier af dette felt, som du ønsker at få vist i området Værdi.

 3. I pivottabellen kan du ændre summeringsfunktionen eller den brugerdefinerede beregning, du vil have i hver kopi af feltet.

  Tip!: Du kan også ændre navnet på de kopierede felter i pivottabellen sig selv.

Bemærkninger!: 

 • Når du føjer to eller flere felter til området Værdier, uanset om de er kopier af det samme felt eller forskellige felter, føjer feltlisten automatisk et værdikolonnenavn til området Værdier. Du kan bruge dette felt til at flytte feltplaceringer op og ned i området Værdier. Du kan også flytte området Værdikolonnenavn til områderne Kolonnenavne eller Rækkenavne. Du kan imidlertid ikke flytte området Værdikolonnenavn til Rapportfiltre.

 • Du kan kun føje et felt til et af områderne Rapportfilter, Rækkeetiketter eller Kolonneetiketter én gang, uanset om datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver at tilføje det samme felt mere end en gang – f.eks. til områderne Rækkeetiketter og Kolonneetiketter i layoutsektionen – fjernes feltet automatisk fra det oprindelige område og placeres i det nye område.

 • Der er en anden måde at tilføje det samme felt til området værdier ved hjælp af en formel (også kaldet et beregnet felt), der bruger det samme felt i formlen.

 • Placer markøren på et feltnavn på listen Pivottabelfelter i feltet Vælg felter og derefter klikke på den røde pil ned ud for navnet på felt, og vælg Filter.

Du kan omarrangere eksisterende felter eller flytte disse felter ved hjælp af de fire områder i layoutsektionen nederst på listen Pivottabelfelter eller Pivottabelfelter:

Pivottabel

Beskrivelse

FILTRE

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

KOLONNER

Bruges til at vise felter som kolonner øverst i rapporten. En lavere placeret kolonne er indlejret i kolonnen umiddelbart over den.

RÆKKER

Bruges til at vise numeriske sumdata.

VÆRDIER

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Pivotdiagram

Beskrivelse

FILTRE

Bruges til at filtrere hele rapporten ud fra det markerede emne i rapportfilteret.

FORKLARING (SERIE)

Bruges til at vise felter i forklaringen i diagrammet.

AKSE (CAEGORIES)

Bruges til at vise felter som en akse i diagrammet.

VÆRDIER

Bruges til at vise numeriske sumdata.

Hvis du vil omarrangere felter i en pivottabel, skal du klikke på feltnavnet i en af områderne, og vælg derefter en af følgende kommandoer:

Flyt op

Flytter feltet én position op i området.

Flyt ned

Flytter feltet én position ned i området.

Flyt til start

Flytter feltet til starten af området.

Flyt til slutning

Flytter feltet til slutningen af området.

Flyt til rapportfilter

Flytter feltet til området Rapportfilter.

Flyt til rækkenavne

Flytter feltet til området Rækkenavne.

Flyt til kolonnenavne

Flytter feltet til området Kolonnenavne.

Flyt til værdier

Flytter feltet til området Værdier.

Værdifeltindstillinger,Feltindstillinger

Viser dialogboksen Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger.

Tip!: Du kan også klikke og holde på et feltnavn og derefter trække feltet mellem felt- og layoutafsnittene og mellem de forskellige områder.

Hvis du vil fjerne et felt på feltlisten, skal du gøre et af følgende:

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for det felt, du vil fjerne, i feltet Vælg felter.

  Bemærk!: Rydde et afkrydsningsfelt fjerner alle forekomster af feltet fra rapporten.

 • I et layoutområde skal du klikke på det felt, du vil fjerne og derefter klikke på Fjern felt.

 • Du kan også klikke og holde nede på det felt, du vil fjerne, i layoutområdet og derefter trække det uden for pivottabelfeltlisten.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Opret en pivottabel

Brug af feltlisten til at arrangere felter i en pivottabel

Opret et PivotChart

Brug udsnitsværktøjer til at filtrere data

Opret en PivotTable-tidslinje for at filtrere datoer

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×