Personligt dashboard i Microsoft MyAnalytics

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

MyAnalytics hjælper dig med at forstå, hvordan du samarbejder med kolleger og bruger din tid på arbejdet. Dashboardet giver dig de værktøjer, du skal bruge for at kunne prioritere arbejdet og bruge tiden mere effektivt. Du kan angive ugentlige mål og måle dine fremskridt over tid.

Det er kun dig, der har adgang til dit MyAnalytics-dashboard. MyAnalytics omfatter ikke de indstillinger, der giver din chef eller andre personer i din organisation adgang til dit dashboard.

Hvor finder jeg min personlige dashboard?

 • I Office 365 skal du gå til Delve, og klikke på MyAnalytics i venstre rude.

 • Der er to faner, den primære Dashboard og tendenser

Hvilke data gør det personlige dashboard brug af?

MyAnalytics anvender oplysninger fra din Office 365-postkasse og -kalender, f.eks. hvor mange mails du sender og modtager fra forskellige modtagere samt mødevarighed. Vi indsamler dog ikke indhold fra mailbrødtekst eller kalenderbeskrivelser.

Bemærk!: Nogle af dine data bruges til at føre statistik, der vises for andre brugere af MyAnalytics. Eksempler er den tid, folk i din organisation i gennemsnit bruger på at læse og skrive mail, eller hvor meget tid de bruger på møder. Du kan fravælge, at dine data bliver brugt til at føre statistik. Se Kan jeg framelde mig MyAnalytics?

Hvad er tilgængeligt i mit personlige dashboard, og hvordan beregnes statistikken?

På dashboardet til primære modtager du indsigt og data om den forrige uge. Siden tendenser er, hvor din langsigtede tendenser er placeret.

Nedenstående tabeller beskriver, hvad du ser, hvordan statistik beregnes, og hvor dataene kommer fra.

Din tid

Din tid

Det, du får vist

Få en hurtig oversigt over, hvordan du har brugt din tid i denne uge, og se, hvordan det fungerer i forhold til dine mål.

 • Hvis du vil ændre dine standardmål, skal du klikke på Rediger mål.

  Når du ændrer et mål, ændres målene for de forrige uger også.

Du finder flere oplysninger om længere nede på siden for hver kategori.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-postkasse og -kalender.

Sådan foretages beregningen

Se detaljer for hver kategori

Tip!

Se Tip til MyAnalytics, hvis du vil have forslag til, hvordan du kan bruge din tid mere effektivt.

Netværk

Hold kontakten

Det, du får vist

Vigtigste samarbejdspartnere viser, hvem du har brugt mest tid sammen med. Tallene er baseret på møder og mailkommunikation.

Hvis du vil holde styr på, hvor meget tid du bruger med bestemte personer, skal du klikke på stjernen Klik for at tilføje personen til listen Vigtig ud for personens navn. Personen vises derefter i Vigtig. Du kan også søge efter personer, du vil føje til listen Vigtig.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-postkasse og -kalender.

Sådan foretages beregningen

Se Møder og Mail.

Vi ikke omfatter møder med mere end 25 deltagere, når vi beregner tid brugt med en person.

Mistet forbindelse

Det, du får vist

Viser kolleger, du ikke har samarbejder med i møder eller mails i et stykke tid.

Hvis du gerne vil have forbindelse med en person igen, kan du bruge handlingerne i højre side.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-postkasse og -kalender.

Sådan foretages beregningen

Kontakterne under mistet forbindelse er personer, der tidligere har været nøglekontakter, men som du ikke har kommunikeret med for nylig.

Du og din chef

Det, du får vist

Viser, hvor meget tid du har brugt sammen med din chef baseret på møder og mailkommunikation.

1:1 møder er møder mellem dig og din chef kun.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-postkasse og -kalender.

Sådan foretages beregningen

Læs satser og svar klokkeslæt er baseret på gennemsnit i det valgte tidsinterval.

Møder

Mødetidspunkter

Det, du får vist

Viser, hvor meget tid du har brugt på møder, samt fordelingen mellem møder, du selv har planlagt, og møder, andre har planlagt.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-kalender. Virksomhedsgennemsnit er baseret på samlede data fra andre brugere i din organisation.

Sådan foretages beregningen

Statistik er baseret på møder i din kalender, som du har accepteret, og hvor din status er angivet til Optaget.

Følgende møder er ikke medtaget:

 • Møder, hvor du er den eneste deltager, f.eks. når du blokerer tid i kalenderen eller indstiller påmindelser.

 • Møder over hele dage.

 • Møder, der er markeret som Privat.

Tip!

Se mødetip, hvor der er forslag til, hvordan du kan gøre dine møder mere effektive.

Mødevaner

Det, du får vist

Viser, hvor meget tid du bruger i almindelige kategorier af møder.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-kalender og -postkasse.

Sådan foretages beregningen

Statistik er baseret på møder i din kalender, som du har accepteret, og hvor din status er angivet til Optaget.

Disse møder føjes til følgende kategorier:

 • Multitasking under møder

  Møder, hvorunder du har sendt to eller flere mails eller læst mere end fire mails pr. time.

 • Møder uden for arbejdstid

  Møder uden for den definerede arbejdstid i dine Outlook-indstillinger.

 • Tilbagevendende møder

  Møder, der er en del af en møderække eller gentages.

 • Længere møder

  Møder, der varer over en time.

 • Møder i konflikt

  Møder, der overlapper med andre møder, som du har accepteret, og hvor din status er indstillet til Optaget. Alle møder med konflikter føjes til denne kategori.

Tip

Se mødetip, hvor der er forslag til, hvordan du kan gøre dine møder mere effektive.

Mail

Mailtimer

Det, du får vist

En estimering af hvor lang tid du har brugt på at sende og læse mails. Se, hvordan disse svarer til virksomhedens gennemsnit og til dine personlige mål.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-postkasse. Virksomhedsgennemsnit er baseret på samlede data fra andre brugere i din organisation.

Sådan foretages beregningen

De vigtigste regler er:

 • For hver mail du skriver (sender), tildeler vi 5 minutter.

 • For hver mail du læser (åbner), tildeler vi 2,5 minutter.

Der er dog undtagelser:

 • Hvis du sender en mail og derefter åbner eller sender en anden inden for 5 minutter, tildeler vi tiden mellem de to handlinger til den første mail. I eksemplet nedenfor er det den mail, der får tildelt 2 minutter.

 • Hvis du åbner en mail og derefter åbner eller sender en anden inden for 2,5 minutter, tildeler vi tidsforskellen mellem de to handlinger til den første mail. I eksemplet neden for er dette den mail, der får tildelt 1 minut.

Her er et eksempel

Eksempel på, hvordan Delve Analytics beregner mailtid
 • Vi registrerer mail på tværs af alle enheder, f.eks. bærbare computere eller mobiltelefoner.

 • Vi medtager kun mails, hvor dit navn eller den gruppe, som du er medlem af, står på Til- eller Cc-linjen.

 • Vi tæller ikke mails med, du har slettet uden at åbne dem.

 • Mail, du læser eller skrive uden for din angive arbejdstid (som defineret af dine Outlook indstillinger) er inkluderet i efter timer.

Tip!

Se vores mailtip, hvis du ønsker forslag til, hvordan du får mail til at fungere bedre for dig.

Vis detaljer – mailaktivitet

Det, du får vist

Klik på Vis detaljer under Mailtimer for at se, hvor mange mails du har sendt og læst i og uden for arbejdstiden baseret på dine tidsindstillinger.

Grafen viser, hvornår du har sendt og læst mails.

Du får vist totalværdierne for ugen.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-postkasse.

Sådan foretages beregningen

Se Mailtimer.

Mailvaner

Det, du får vist

Procent læst af andre: Viser statistik for mails, du har sendt direkte til enkeltpersoner og grupper med mindst fem kvalificerede modtagere*. MyAnalytics viser, hvilken procentdel af modtagere, der har læst din mail, men ikke hvilke bestemte modtagere, der har læst din mail.

Procent læst af dig: Viser statistik for mails, der sendes direkte til dig og grupper, som du er medlem af.

Du kan også se, hvor hurtigt andre svarer dig, og hvor hurtigt du har svaret andre.

* Statistikken omfatter ikke eksterne brugere eller personer i organisationen, som har fravalgt MyAnalytics.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-postkasse. Procent læst af andre er baseret på samlede data fra de personer, du sender mails til i din organisation.

Sådan foretages beregningen

Læs satser og svar klokkeslæt er skøn baseret på gennemsnittet for de seneste 30 dage.

Tip!

Brug Outlook-tilføjelsesprogrammet til MyAnalytics for at få at vide, hvor mange personer, der har læst, videresendt og svaret på dine mails.

Fokustimer

Fokustimer

Det, du får vist

Fokustimer defineres som mindst to fortløbende timer uden møder.

Hvor dataene kommer fra

Dine data indsamles fra din Office 365-kalender. Virksomhedsgennemsnit er baseret på samlede data fra andre brugere i din organisation.

Sådan beregner vi tallene

 • Summerer det samlede antal timer i din kalender, hvor du har mindst to fortløbende timer uden møder.

 • Der medtages kun fokustimer inden for din definerede arbejdstid

 • Afsendelse eller modtagelse af mails i løbet af fokustimer griber ikke ind i beregningen af fokustimer.

Tip!

Læs om tip til fokustid.

Uden for arbejdstid

Uden for arbejdstid

Det, du får vist

Viser tid brugt i en mail og møder uden for dit sæt arbejdstimer, som defineret af indstillingerne i Outlook. For eksempel mails få eller sendes på weekender. Er en vurdering kun efter timer, og er ikke meningen, at afspejle faktiske arbejdstimer.

Hvor dataene kommer fra

Dine data, der indsamles i Office 365 kalender- og postkasse. Virksomhed gennemsnit er baseret på aggregerede data fra andre brugere i organisationen. Hvad vi tælle som efter arbejdstid arbejde kan konfigureres i dine Outlook-indstillinger.

Sådan beregner vi tallene

Se Møder og Mail.

Tip!

Læs om tip til efter arbejdstid, hvis du vil se forslag til at opnå balance mellem arbejde og privatliv.

Tendenser over tid

Få vist din status og sammenligne dine vaner over tid i afsnittet tendenser i dit dashboard.

Sammenligne aktuelle vaner til tidligere tendenser for hvert mål.

tendenser fuld

Nye MyAnalytics brugere kan starte med en syv ugevisning. Som tid skrider frem, der vil være længere tid varighed (op til to år) af kunne historiske tendenser tilgængelig.

Som standard, kan du se seks uger af tendenser. Du kan vælge og træk rullepanelet i indholdsruden nederst i diagrammet for at få en anden tidsrum.

skyderen

Markere og fjerne markeringen bestemte målepunkter i diagramforklaringen for at få vist eller fjerne deres tendenslinjer.

signaturforklaring

Vælg indstillingen "Måned" for at få vist tendenser efter måned.

Peg på tendenslinjer til at få vist oplysninger om din tid.

Når der peges detaljer

Dele din statistik

Om at fejre nå et mål, der viser status til din chef eller bede om Hjælp-emnerne. Du kan dele Vælg statistik fra dit dashboard med personer i organisationen. Du kan oprette flere muligheder for selv at modtage support i de områder, der betyder mest for dig ved at dele statistik. Dele din statistik og få samtalen i gang.

Hvordan kan jeg dele?

Du kan finde delingsikonet i øverste, højre hjørne af dit dashboard.

knappen del

Når du har valgt, fremhæver de sektioner, der er tilgængelige til at dele dit dashboard. (Sektioner som Netværks- og mail vaner er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.)

Alle tilgængelige sektioner er som standard markeret til deling. Du kan fjerne alle markeringer ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet til højre for MyAnalytics logoet øverst i dit dashboard.

 vælg

Du kan vælge ikke at dele en stat ved at fravælge de enkelte faner for et afsnit, eller du kan fjerne hele sektionen ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i øverste venstre hjørne af hver sektion.

Når du har valgt alle statistik, du vil dele, klik på knappen 'bekræfte' øverst i dit dashboard. Dette kommer frem en mailskabelon for dig at vælge dine modtagere, og skriv en personlig note til dem. Alle tre felter (modtagerne, emnelinjen og e-mail-meddelelse) er påkrævet.

dele mail

Når du er klar, skal du vælge knappen 'dele' og MyAnalytics sender din mail.

Hvor finder jeg min delte statistik?

Alle statistik, som du har delt vises i din Outlook sendt post mappe. Og dem, der modtager dine delte statistik får en mail i deres Indbakke med et link til at få vist, hvad du har delt via deres MyAnalytics dashboard.

Hvorfor kan jeg ikke se delt statistik?

Nedenfor finder du almindelige årsager til statistik, du har delt (eller andre deler med dig) kunne ikke få vist.

 • Alle delte statistik udløber efter 30 dage. Når udløb gennemløb, link til delt statistik bliver inaktiv.

 • Hvis URL-adressen er forkert kopieres og indsættes i webbrowseren.

 • Den mail, der indeholder linket til delte statistik blev videresendt til en modtager i stedet for delt direkte via MyAnalytics dashboard.

Velkomst-mail

Når installationen er fuldført (det kan tage et par dage), MyAnalytics sender dig en "Velkommen mail". Velkommen til mail, får du nogle grundlæggende oplysninger om MyAnalytics, for eksempel den, og hvordan det fungerer, samt giver du en først kigge på nogle af statistikken. Ingen handling fra dig er påkrævet for at modtage velkomst-mail.

Følgende velkomst-mail, og hvis du ikke vælger af MyAnalytics (se tilmelding af afsnittet nedenfor), MyAnalytics sender dig ugentlige samlet mails, som giver dig vigtige fremhævninger om din forrige uge.

Hvis du ikke vil modtage samlet mails fra MyAnalytics, kan du fravælge de mails, der er at benytte følgende fremgangsmåde:

 • I MyAnalytics, gå til Indstillinger

 • Gå til Funktion indstilling, og vælg fra til Samlet mail

 • Klik på OK for at gemme ændringerne.

Kan jeg fravælge MyAnalytics?

Du kan fravælge, at dine data bliver brugt til beregning af statistik for din organisation. Hvis du fravælger, vil dine data f.eks. ikke blive brugt til at beregne statistik for tid personer i din organisation i gennemsnit bruger på møder eller på mails.

Hvis du fravælger, har du ikke længere adgang til dit personlige dashboard.

Sådan fravælger MyAnalytics

 1. I Delve skal du gå til Indstillinger

  Gå til Indstillinger
 2. Gå til Funktionsindstillinger, og vælg Fra for MyAnalytics.

  Deaktivere dokumenter
 3. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Hvis jeg fravælger, kan jeg så fortryde?

Ja, du kan til enhver tid tilmelde dig igen og få adgang til dit personlige dashboard.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×