Office
Log på

Overvåg Yammer-brugere i netværk, der er knyttet til Office 365

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Din organisations Yammer netværk muligvis brugere, der ikke længere arbejder for din virksomhed. Eller nogle Yammer brugere kan logge på med deres mailadresse og adgangskode, fordi de ikke har en tilsvarende Office 365-konto. For at analysere sådanne situationer, og benyt den fremgangsmåde, kan du overvåge dine Yammer-brugere. Dette omfatter eksportere oversigten over Yammer-brugere, søge efter status for disse Yammer brugere i Office 365 ved at bruge Azure Active Directory-modul til Windows PowerShell og analyse af resultaterne og udføre handling.

Ud over overvågning Yammer brugere, kan du vil have yderligere oplysninger om hvordan tjenesten Yammer kan problemfrit administreres fra Office 365. For eksempel kan du administrere Yammer-brugere på tværs af deres livscyklus fra Office 365 og gennemtvinge office 365 identitet for Yammer-brugere.

Eksportere listen Yammer-brugere

Før du kan køre scriptet overvågningslog, kan du oprette en input-fil, der indeholder listen over brugerkonti på scriptet til at bruge. Du kan oprette filen input ved hjælp af funktionen Eksportere brugere i Yammer.

 1. Klik på Yammer indstillinger ikonet Yammer-ikonet Indstillinger i Yammer, og klik derefter på Netværksadministrator.

 2. Klik på eksport af brugere.

  Menuen Eksportér brugere i Yammer

 3. Vælg eksportere alle brugere på siden eksportere brugere, og klik derefter på Eksporter.

  Valg for at Eksportere brugere i Yammer – Eksportér alle brugere eller Eksportér alle brugere siden (dato)
 4. Gem den eksporterede fil. Filen gemmes som en komprimeret fil med filtypenavnet .zip.

 5. Gå til det sted, hvor du gemte den komprimerede fil og udvide den.

  Bemærk!: Der findes flere filer, der er indeholdt i den komprimerede fil. Du skal kun den fil, der hedder users.csv.

Finde status for Yammer-brugere i Office 365

 1. Installere og konfigurere Azure Active Directory-modul til Windows PowerShell. Yderligere oplysninger om dette finder du læse følgende dokument: Azure AD Hjælp.

 2. Kopiér følgende eksempelkode, indsæt den i en teksteditor, f.eks. Notesblok, og gem derefter filen som UserMatchToAzureAD.ps1.

  Velkommen til at ændre det til din organisations behov.

  <# 
  
  Copyright 2016 
  
  Microsoft Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
  
  you may not use this file except in compliance with the License. 
  
  You may obtain a copy of the License at   
  
  
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
  
  
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
  
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
  
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
  
  See the License for the specific language governing permissions 
  
  and limitations under the License. 
  
  
  Yammer auditing tool for Office 365 looks for active Yammer accounts 
  
  that are missing from Office 365 / Azure AD. 
  
  
  Takes User.csv file from Yammer Data Export as the input file. 
  
  Compares all Active Yammer accounts in the input file to user 
  
  lookup in Azure AD. User is searched by both email and proxyAddresses. 
  
  
  The output csv file is exactly matching the source file, but it includes 
  
  three new columns: exists_in_azure_ad, object_id and azure_licenses: 
  
  exists_in_azure_ad: Will be TRUE or FALSE, and signals that the user
  
             can be, or cannot be found in Office 365 / Azure AD 
  
  object_id: For users that can be found, lists the ObjectId in Azure AD 
  
  azure_licenses: For users that can be found, lists the SKUs assigned to the
  
           user in Azure AD. This information can be used to double check
  
           licenses are assigned correctly for each user. 
  
  Params - 
  
  UseExistingConnection: Defines if the script should try to use an existing
  
              Azure AD connection. Will prompt for credentials and will
  
              start a new connection if $FALSE. Default is $FALSE 
  
  InputFile: Source CSV file of users, coming from the Yammer User Export tool 
  
  OutputFile: Output location to save the final CSV to 
  
  
  Example - 
  
  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv 
  
  
  
  #> 
  
  Param(
  
    [bool]$UseExistingConnection = $FALSE,
  
    [string]$InputFile = ".\Users.csv",
  
    [string]$Outputfile = ".\Results.csv"
  
   ) 
  
  if(!$UseExistingConnection){
  
     Write-Host "Creating a new connection. Login with your Office 365 Global Admin Credentials..."
  
     $msolcred = get-credential
  
     connect-msolservice -credential $msolcred
  
   }
  
   Write-Host "Loading all Office 365 users from Azure AD. This can take a while depending on the number of users..."
  
   $o365usershash = @{}
  
   get-msoluser -All | Select userprincipalname,proxyaddresses,objectid,@{Name="licenses";Expression={$_.Licenses.AccountSkuId}} | ForEach-Object {
  
     $o365usershash.Add($_.userprincipalname.ToUpperInvariant(), $_)
  
     $_.proxyaddresses | ForEach-Object {
  
       $email = ($_.ToUpperInvariant() -Replace "SMTP:(\\*)*", "").Trim()
  
       if(!$o365usershash.Contains($email))
  
       {
  
         $o365usershash.Add($email, $_)
  
       }
  
     }
  
   }
  
   Write-Host "Matching Yammer users to Office 365 users"
  
   $yammerusers = Import-Csv -Path $InputFile | Where-Object {$_.state -eq "active"}
  
  
   $yammerusers | ForEach-Object {
  
     $o365user = $o365usershash[$_.email.ToUpperInvariant()]
  
     $exists_in_azure_ad = ($o365user -ne $Null)
  
     $objectid = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.objectid } else { "" }
  
     $licenses = if($exists_in_azure_ad) { $o365user.licenses } else { "" }
  
  
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "exists_in_azure_ad" -Value $exists_in_azure_ad
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_object_id" -Value $objectid
  
     $_ | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name "azure_licenses" -Value $licenses
  
   } 
  
  
  Write-Host "Writting the output csv file..."
  
  $yammerusers | Export-Csv $Outputfile -NoTypeInformation 
  
  
  Write-Host "Done." 
  
 3. Kør kommandoen som i eksemplet nedenfor, der passerer den input fil, der er eksporteret fra Yammer og en outputplacering fil fra et Azure Active Directory-modul til Windows PowerShell kommandovindue.

  Eksempel på brug:

  UserMatchToAzureAD.ps1 -InputFile .\Users.csv -OutputFile .\Results.csv
  

  Se på filen PS1 kan finde flere oplysninger om at køre scriptet.

Analysere resultaterne, og benyt den fremgangsmåde

 1. Åbn CSV-filen Resultat (resultat.csv), og filtrer alle rækker, der viser kolonnen exists_in_azure_ad som FALSK fra.

  Hver af dem er konti, der findes i Yammer, men ikke i Office 365 / Azure AD. For hver af dem, du beslutte, hvis du vil:

  • Suspendere brugerkontoen i Yammer, hvis brugeren ikke bør have adgang.

  • Oprette brugeren i Office 365/Azure AD.

 2. Når du har fuldført disse handlinger, anbefaler vi, at du kører disse trin igen fra start for at bekræfte, at alle brugere er nu findes i Office 365 og Azure AD.

Hvis du gennemtvinger Office 365 identitet, kan derefter efter en fuld overvågning du overveje at logge af alle aktuelle brugere, så du kan være sikker på, at alle nu logge på med legitimationsoplysningerne Office 365, og ikke bruger cachelagrede legitimationsoplysninger. Hvis du vælger at gøre dette, kan du sikre dig, at dette er har kommunikeret til brugerne. Du kan finde flere oplysninger i gennemtvinge office 365 identitet for Yammer-brugere.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×