Oversigt over projektvisninger

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Visninger viser, i et bestemt format, et undersæt af de oplysninger, som du indtaster i Microsoft Office Project. Undersættet af oplysninger lagres i Project og vises i en hvilken som helst visning, der kræver det. Opgaven varighed, som du indtaster i diagramdelen af visningen Gantt-diagram, vises f.eks. også i visningen Opgaveark.

I denne artikel

Om typerne af, formaterne af og komponenterne i projektvisninger

Hvilken visning bør jeg bruge?

Hvordan behandles oplysninger i en visning?

Hvad kan formateres i en visning?

Om typerne af, formaterne af og komponenterne i projektvisninger

Der findes flere forskellige typer af visninger i Project, der præsenterer projektoplysninger ved at bruge forskellige formater og komponenter, som f.eks. tabeller, filtre, grupper og detaljer. Det er vigtigt at forstå forskellen på disse egenskaber.

Typer

I Project findes der tre typer visninger: opgavevisninger, ressourcevisninger og tildelingsvisninger.

Formater

Projektvisninger anvender flere forskellige visningsformater. Visningsformater omfatter: Gantt-diagram, netværksdiagram, diagram, ark, forbrug og formular.

Visningerne Gantt-diagram, netværksdiagram og diagram præsenterer oplysninger grafisk.

Billede

Knapflade Gantt-diagramvisninger består af en tabel og et liggende søjlediagram.

Knapflade Netværksdiagramvisninger består udelukkende af et diagram.

Gantt-diagramvisninger viser en liste over dine opgaver i den yderste venstre side af visningen, med en grafisk fremstilling af disse opgaver i søjler, der spænder over en tidsskala, i den yderste højre del af visningen. Dette format er nyttigt ved den indledende planlægning af din tidsplan og til at følge op på din tidsplan, efterhånden som projektet går fremad.

Netværksdiagramvisninger viser dine opgaver i et rutediagramformat. Dette format er nyttigt, når du finjusterer din tidsplan.

Diagramvisninger giver en illustration af dit projekts tidsplan og fremskridt.

Arkvisninger præsentere oplysninger i rækker og kolonner ligesom et regneark. Rækker indeholder oplysninger om opgaver eller ressourcer. Kolonner i Project omtales som regel for at bruge dem som felter, og du skal angive specifikke oplysninger om opgaver eller ressourcer.

Arkvisning

Knapflade En arkvisning ligner et regneark eller en tabel med oplysninger.

Forbrugsvisninger viser en liste over opgave- eller ressourcedata i rækker og kolonner længst til venstre i visningen, og viser tidsfaseinddelte data på tværs af rækker og kolonner længst til højre i visningen.

Formularvisninger præsenterer detaljerede oplysninger i et struktureret format om en opgave eller ressource ad gangen.

Formularvisninger

Knapflade En formularvisning gør det let at angive oplysninger om bestemte opgaver og ressourcer.

Komponenter

Hver visning består af forskellige komponenter, som f.eks. tabeller, filtre, grupper og detaljer. Hvis du vil fokusere på en bestemt opgave, ressource eller tildeling i en visning, kan du få vist en anden tabel og ændre et filter eller en gruppe. I nogle visninger kan du også ændre typen af data, der vises.

 • En tabel er en række felter, der vises i arkdelen af en visning som kolonner og rækker. Den tabel, der vises som standard, afhænger af visningen.

 • Et filter er en række kriterier for visning af bestemte opgaver, ressourcer eller tildelinger. Det standardfilter, der anvendes på en visning, er enten filteret Alle opgaver (i opgavevisninger) eller filteret Alle ressourcer (i ressourcevisninger).

 • En gruppe viser en bestemt kategori af projektoplysninger. Ved at gruppere oplysninger kan du kategorisere og få vist opløftede opgave-, ressource- eller tildelingsoplysninger på flere forskellige måder. Der er ingen gruppe, der anvendes som standard.

 • Detaljer består af tæt forbundne felter, der vises enten i kolonner, som i en formularvisning, eller i tabeller, der viser oplysninger over en periode, som i en forbrugsvisning.

Hvis du ændrer detaljer om tabeller, filtre, grupper eller visninger, bliver oplysninger, der er gemt i Project, ikke tilføjet eller slettet. Det betyder bare, at en del af oplysningerne præsenteres på forskellige måder. Hvis du ofte vil se oplysninger på en bestemt måde, kan du tilpasse og gemme en visning med forskellige standardindstillinger for tabeller, filtre, grupper og detaljer. Du kan vælge at medtage disse brugerdefinerede visninger i menuen Vis.

Øverst på siden

Hvilken visning bør jeg bruge?

Når du bruger visningerne i Project, kan du beslutte, hvilke oplysninger, du vil se (opgave, ressource eller tildelingsdata), og beslut derefter, hvilket format, du vil bruge. Dette hjælper dig med at identificere, hvilken visning der bedst passer til dine behov. Hvis du vil angive ressourcedata for dit projekt i et regneark, Vælg eksempelvis visningen Ressourceark eller visningen Ressourceforbrug. For at få vist oplysninger om opgave ved hjælp af et liggende søjlediagram langs en tidslinje, du vælger visningen Gantt-diagram. Hvis du vil gennemse data om brug af ressource på en graf, vælge visningen Ressourcediagram.

Tip!: Hvis du vil se en liste over visninger i et panel langs siden af Project-vinduet, skal du klikke på Oversigtspanel i menuen Vis. Oversigtspanelet viser ikoner for de visninger, der findes på listen i menuen Vis.

Hvis en enkelt visning ikke giver dig nok detaljer, kan en kombinationsvisning være nyttig. Kombinationsvisninger viser to visninger samtidigt. Når du har markeret en opgave eller ressource i den øverste rude i en kombinationsvisning, får du vist detaljerede oplysninger om den markerede opgave eller ressource i den nederste rude. Når du f.eks. får vist en opgavevisning i den øverste rude og ressourcearket i den nederste rude, viser visningen i den nederste rude de ressourcer, som er tildelt til de opgaver, der er markeret i den øverste rude, sammen med oplysninger om de pågældende ressourcer. De viste ressourceoplysninger vedrører alle tildelte opgaver for de enkelte ressourcer og ikke kun de opgaver, der er markeret i øverste rude.

Tip!: Klik på Opdeling i menuen Vindue for at få vist flere visninger som en kombinationsvisning. Klik på Fjern opdeling i menuen Vindue for at vende tilbage til kun at få vist en visning.

Du kan bruge de følgende afsnit til at lære mere om de visninger, der bruges til opgave-, ressource- og tildelingsdata.

Jeg vil få vist og indtaste opgavedata

Jeg vil få vist og indtaste ressourcedata

Jeg vil få vist og indtaste tildelingsdata

Jeg vil få vist og indtaste opgavedata

Det er muligt at få vist opgavedata i flere forskellige formater, herunder formaterne Gantt-diagram, netværksdiagram, diagram, ark, forbrug og formular.

I den følgende tabel beskrives hver visning, der viser opgavedata i Gantt-diagramformatet.

Visning

Beskrivelse

Søjle - opløftning

Få vist hovedopgaver med navne på alle underopgaver. Brug visningen Søjle - opløftning med makroen Opløft_Formatering for at se alle opgaver præcist navngivne på hovedopgavesøjler.

Detalje - Gantt

Få vist opgaver og tilknyttede oplysninger på et ark, og se slæk og forsinkelse for opgaver over tid i et søjlediagram på en tidsskala. Brug visningen Detalje - Gantt til at undersøge, hvor meget en opgave kan blive forsinket uden at påvirke andre opgaver.

Gantt-diagram

Få vist opgaver og tilknyttede oplysninger på et ark, og se opgaver og varighed over tid i et søjlediagram på en tidsskala. Brug visningen Gantt-diagram til at indtaste og planlægge en liste over opgaver. Dette er den visning, der vises som standard, når du første gang starter Project.

Udjævning - Gantt

Få vist opgaver, opgaveforsinkelser og slæk i et ark, og før-og-efter virkningerne af udjævningsfunktionen i Project. Brug visningen Udjævning - Gantt til at undersøge mængden af opgaveforsinkelse, der forårsages af udjævning.

Milepælsdato - opløftning

Få vist hovedopgaver med navne på alle underopgaver. Brug visningen Milepælsdato - opløftning med makroen Opløft_Formatering for at se alle opgaver præcist navngivne med milepælsmærker og -datoer på hovedopgavesøjler.

Milepæl - opløftning

Få vist hovedopgaver med navne på alle underopgaver. Brug visningen Milepæl - opløftning med makroen Opløft_Formatering for at se alle opgaver præcist navngivne med milepælsmærker på hovedopgavesøjler.

Gantt med flere oprindelige planer

Få vist forskellige farvede Gantt-søjler for de første tre oprindelige planer (Oprindelige plan, Oprindelige plan1 og Oprindelige plan2) på hovedopgaver og underopgaver i diagramdelen af visningen. Brug visningen Gantt med flere oprindelige planer til at gennemse og sammenligne de første tre oprindelige planer, som du gemte for dit projekt.

PA_forventet Gantt-diagram

Få vist din tidsplans forventede situation, baseret på varigheder, der er kalkuleret ud fra en PERT-analyse.

PA_optimistisk Gantt-diagram

Få vist din tidsplans bedst tænkelige situation, baseret på varigheder, der er kalkuleret ud fra en PERT-analyse.

PA_pessimistisk Gantt-diagram

Få vist din tidsplans værst tænkelige situation, baseret på varigheder, der er kalkuleret ud fra en PERT-analyse.

Opfølgning – Gantt

Få vist opgaver og opgaveoplysninger i et ark, og et diagram, der viser en oprindelig plan og planlagte Gantt-søjler for hver opgave. Brug visningen Opfølgning - Gantt til at sammenligne den oprindelige tidsplan med den aktuelle tidsplan.

Foruden Gantt-diagramvisninger indeholder Project flere andre visninger til indtastning og evaluering af opgavedata. Den følgende tabel indeholder en beskrivelse af disse visninger.

Format

Visning

Beskrivelse

Netværksdiagram

Beskrivende netværksdiagram

Få vist alle opgaver og opgaveafhængigheder. Brug visningen Beskrivende netværksdiagram til at oprette og finjustere din tidsplan i et rutediagramformat. Denne visning ligner den almindelige Netværksdiagramvisning, men knuderne er større og giver flere detaljer.

Netværksdiagram

Netværksdiagram

Indtaste, redigere og gennemse alle opgaver og opgaveafhængigheder. Brug Netværksdiagramvisningen til at oprette og finjustere din tidsplan i et rutediagramformat.

Netværksdiagram

Relationsdiagram

Få vist de foregående opgaver og efterfølgende opgaver for en enkelt udvalgt opgave. I et stort projekt eller et hvilket som helst projekt med mere kompleks opgavesammenkædning, kan du bruge denne opgavevisning til at fokusere på en bestemt opgaves opgaveafhængigheder.

Diagram

Kalender

Få vist opgaver og varigheder for en bestemt uge eller række af uger i et månedligt kalenderformat.

Ark

PA_PERT-indtastningsark

Indtast din tidsplans bedst tænkelige, forventede og værst tænkelige situation for en opgaves varighed som forberedelse til at beregne den mest sandsynlige varighed ved at bruge en PERT-analyse, hvilket hjælper dig med at overveje og udjævne uligheder mellem forskellige opgavevurderinger.

Ark

Opgaveark

Indtast, rediger og gennemse opgaveoplysninger i et regnearksformat.

Formular

Detaljeformular - opgaver

Indtast, rediger og gennemse detaljerede opfølgnings- og planlægningsoplysninger om en udvalgt opgave, en opgave ad gangen. Gitterområdet kan vise oplysninger om tildelte ressourcer, foregående opgaver og efterfølgende opgaver.

Formular

Opgaveformular

Indtast, rediger og gennemse oplysninger om en udvalgt opgave, en opgave ad gangen. Gitterområdet kan vise oplysninger om opgavens tildelte ressourcer, foregående opgaver og efterfølgende opgaver.

Formular

Navneformular - opgaver

Indtast, rediger og gennemse den valgte opgaves tildelte ressourcer, foregående opgaver og efterfølgende opgaver. Visningen Navneformular - opgaver er en forenklet version af visningen Opgaveformular.

Øverst på siden

Jeg vil få vist og indtaste ressourcedata

Project indeholder flere visninger for ressourcedata i formaterne diagram, ark og formular. Den følgende tabel indeholder en beskrivelse af disse visninger.

Format

Visning

Beskrivelse

Diagram

Ressourcediagram

Få vist ressourceallokering, omkostninger eller arbejde over tid for en enkelt ressource eller en gruppe af ressourcer ad gangen. Oplysningerne vises i formatet søjlediagram. Når den bruges i kombination med andre visninger, kan visningen Ressourcediagram være meget nyttig til at finde ressourceallokeringer.

Ark

Ressourceark

Indtast, rediger og gennemse ressourceoplysninger i et regnearksformat.

Formular

Ressourceformular

Indtast, rediger og gennemse alle ressource-, opgave- og tidsplanoplysninger om en valgt ressource, en ressource ad gangen. Gitterområdet kan vise oplysninger om ressourcens tidsplan, omkostninger eller arbejde på tildelte opgaver. Den er mest nyttig, når den bruges som en del af en kombinationsvisning.

Formular

Navneformular - ressourcer

Indtaste, redigere og gennemse den valgte ressources tidsplanoplysninger om en valgt ressource, en ressource ad gangen. Gitterområdet kan vise oplysninger om ressourcens tidsplan, omkostninger eller arbejde på tildelte opgaver. Visningen Navneformular - ressource er en forenklet version af visningen Ressourceformular.

Øverst på siden

Jeg vil få vist og indtaste tildelingsdata

Tildelingsdata indtastes i visninger, der bruger formatet forbrug. Den følgende tabel indeholder en beskrivelse af disse visninger.

Visning

Beskrivelse

Opgaveforbrug

Gennemse, indtaste og redigere tildelinger efter opgave. I arkdelen af visningen Opgaveforbrug findes der en liste over alle opgaver med tildelte ressourcer indrykket under hver opgave. I timesedlen i visningen vises en liste over oplysninger som f.eks. arbejde eller omkostninger for opgaven, og tildelingen er angivet i henhold til tidsskalaen, f.eks. pr. dag eller pr. uge.

Ressourceforbrug

Gennemse, indtast og rediger tildelinger efter ressource. I arkdelen af visningen Ressourceforbrug findes der en liste over alle ressourcer med alle tilknyttede opgavetildelinger indrykket under hver ressource. I timesedlen i visningen vises en liste over oplysninger som f.eks. arbejde eller omkostninger for ressourcen, og tildelingen er angivet i henhold til tidsskalaen, f.eks. pr. uge eller pr. måned.

Øverst på siden

Hvordan behandles oplysninger i en visning?

I visninger vises oplysninger, som beregnes og indsættes i beregnede felter. Startdatoen vises f.eks. automatisk i feltet Startdato for hver opgave. Desuden opdateres de beregnede oplysninger, når du ændrer relaterede projektoplysninger. Du kan i nogle tilfælde redigere beregnede oplysninger.

Med Office Project 2007 kan du følge, hvordan ændringer påvirker dine projektdata ved at bruge fremhævning af ændringer. Når fremhævning af ændringer aktiveres, efter at der er foretaget en ændring af dine projektdata, bliver de celler, der indeholder data, der påvirkes af denne ændring, skyggelagt med en anden farve. Hvis ændringerne ikke er praktiske for projektet, kan du let fortryde dem og gendanne de forrige data.

Du kan også skyggelægge baggrunden i bestemte celler manuelt, eller konfigurere Office Project 2007 til automatisk at skyggelægge baggrunden i celler, der opfylder bestemte kriterier.

Øverst på siden

Hvad kan formateres i en visning?

Når du har valgt en visning, kan du formatere den, så den passer til dine behov, inden du distribuerer oplysninger om projektet. Du kan gøre projektet nemmere at læse ved at fremhæve milepæle, ændre farven på opgavesøjler, så de svarer til virksomhedsstandarder, eller ændre felternes overskrifter, så de svarer til terminologien i organisationen. Det er nemt at tilpasse visninger, og du kan også gemme de redigerede visninger til senere brug.

Visning

Formateringstip

Kalender

 • Rediger mønsteret, formen eller farven på opgavesøjlerne

 • Flyt rundt på eller skjul nogle af søjlerne, så projektet bliver lettere at gennemgå og læse

 • Brug formatering til at fremhæve vigtige oplysninger

Gantt-diagram

 • Rediger udseendet af Gantt-søjler

 • Rediger udseendet af forbindelser mellem Gantt-søjler

 • Rediger den måde, fritid vises på

 • Formater visningen, så du hurtigt kan identificere bestemte opgaver og de tilhørende afhængigheder eller se, hvornår ressourcer ikke er planlagt til at arbejde med opgaver

Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug

 • Rediger udseendet af detaljer, så vigtige oplysninger fremstår klarere og mere effektfuldt

Alle arkvisninger

 • Rediger titlerne på feltoverskrifter, så de svarer til terminologien i organisationen

 • Rediger feltbredden, så der kan vises lange opgavenavne

 • Brug forskellige skrifttyper og forskellige størrelser og effekter til tekst

Office Project 2007 indeholder nye formateringsmuligheder til Kalendervisningen. Du kan nu vise opgaver på tværs af en periode på en uge, eller på tværs af et brugerdefineret datointerval, foruden visningen af en måned. Kalendervisningen indeholder også et månedspanel til visning af de tre måneder, der omgiver det viste datointerval.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×