Oversigt over oprettelse af forbindelse til (importere) data

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne referenceartikel beskrives importere og oprette forbindelse til data. Du kan få mere at vide om opgaver som at importere, opdatere, sikring af og administrere data.

I denne artikel

Arbejde med eksterne dataforbindelser

Opdatere data

Importere data fra datakilder

Gør det mere sikker adgang til data

Problemer med forbindelse til data

Arbejde med eksterne dataforbindelser

I de følgende afsnit beskrives det, hvordan eksterne dataforbindelser fungerer, og hvordan du kan finde, redigere, administrere og dele oplysningerne om forbindelsen med andre programmer og brugere.

Toppen af siden

Forstå det grundlæggende ved dataforbindelser

I en Excel-projektmappe kan data komme to forskellige steder fra. Dataene kan være gemt direkte i projektmappe, eller de kan være gemt i en ekstern datakilde som f.eks. en tekstfil, database eller en OLAP-kilde (Online Analytical Processing). Denne eksterne kilde har forbindelse til projektmappen via en dataforbindelse, der er et sæt oplysninger, der beskriver, hvor den eksterne datakilde er, og hvordan der logges på den, hvordan der gives adgang til den.

Den største fordel ved at oprette forbindelse til eksterne data er, at du med jævne mellemrum kan analysere disse data uden gentagne gange at skulle kopiere dataene til projektmappen, hvilket kan være tidskrævende og give anledning til fejl. Når du har oprettet forbindelse til eksterne data, kan du også automatisk opdatere Excel-projektmapperne fra den oprindelige datakilde, når kildedataene er opdateret med nye oplysninger.

Oplysningerne om forbindelsen gemmes i projektmappen og kan også gemmes i en forbindelsesfil som f.eks. en ODC-fil (Office Data Connection) (.odc) eller en datakildenavnfil (.dsn).

Hvis du vil overføre eksterne data til Excel, du skal have adgang til dataene. Hvis den eksterne datakilde, som du vil have adgang til ikke er på din lokale computer, du muligvis kontakte administratoren af databasen for en adgangskode, brugertilladelser eller andre oplysninger om forbindelsen. Hvis datakilden er en database, skal du kontrollere, at databasen ikke åbnes med udelt adgang. Hvis datakilden er en tekstfil eller et regneark, skal du kontrollere, at en anden bruger ikke har åbnet med udelt adgang.

For mange datakilders vedkommende kræves der også en ODBC-driver eller OLE DB for at kunne koordinere strømmen af data mellem Excel, forbindelsesfilen og datakilden.

I følgende diagram opsummeres de vigtigste punkter om dataforbindelser.

Oprette forbindelse til eksterne datakilder

1. der er en række forskellige datakilder, du kan oprette forbindelse til: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Access, andre OLAP- og relationsdatabaser, regneark og tekstfiler.

2. mange datakilder har en tilknyttet ODBC-driver eller OLE DB-provider.

3. en forbindelsesfil definerer alle de oplysninger, der er behov for at få adgang til og hente data fra en datakilde.

4. forbindelsesoplysningerne er kopieret fra en forbindelsesfil til en projektmappe, og forbindelsesoplysningerne nemt kan redigeres.

5. Dataene kopieres ind i en projektmappe, så du kan bruge dem på samme måde, som når du anvender data, der er gemt direkte i projektmappen.

Toppen af siden

Søge efter forbindelser

Du kan finde forbindelsesfiler ved hjælp af dialogboksen Eksisterende forbindelser. (klik på Eksisterende forbindelser i gruppen Hent eksterne data under fanen Data.) Når du bruger denne dialogboks, kan du se følgende forbindelsestyper:

 • Forbindelser i projektmappen   

  Denne liste oprettes ud fra forbindelser, som du allerede har defineret, og som du har oprettet ved hjælp af dialogboksen Vælg datakilde i guiden Dataforbindelse, eller som du tidligere har valgt som en forbindelse i denne dialogboks.

 • Forbindelsesfiler på din computer   

  Denne liste oprettes ud fra mappen Datakilder, der normalt er gemt i mappen Dokumenter (Windows XP) eller Dokumenter (Windows Vista).

 • Forbindelsesfiler på netværket   

  Denne liste oprettes ud fra følgende:

  • Et sæt mapper på det lokale netværk, hvor placeringen muliggør installation over hele netværket som del af installationen af gruppepolitikker for Microsoft Office.

  • En Excel Services Data forbindelse bibliotek (listen) på et SharePoint Foundation websted. Du kan finde flere oplysninger om DCLs, i afsnittet sikkert at publicere til Excel Services.

Toppen af siden

Redigere forbindelsesegnskaber

Du kan også bruge Excel som en editor til forbindelsesfiler for at oprette og redigere forbindelser til eksterne datakilder, der er gemt i en projektmappe eller i en forbindelsesfil. Hvis du ikke kan finde den ønskede forbindelse, kan du oprette en forbindelse ved at klikke på Søg efter flere for at få vist dialogboksen Vælg datakilde og derefter klikke på Ny kilde for at starte guiden Dataforbindelse.

Når du opretter forbindelsen, kan du bruge dialogboksen Egenskaber for forbindelse (Klik på Egenskaber i gruppen Hent eksterne Data under fanen Data ). til at styre forskellige indstillinger for forbindelser til eksterne datakilder, og Hvis du vil bruge, skal du genbruge eller skifte forbindelsesfiler.

Hvis du bruger en forbindelsesfil til at oprette forbindelse til en datafil, kopierer Excel oplysningerne om forbindelsen fra forbindelsesfilen og ind i Excel-projektmappen. Når du foretager ændringer ved at bruge dialogboksen Egenskaber for forbindelse, redigerer du de oplysninger om dataforbindelsen, der er gemt i den aktuelle Excel-projektmappe og ikke den oprindelige dataforbindelsesfil, som muligvis er brugt til at oprette forbindelsen. Det angives af det filnavn, der vises i egenskaben Forbindelsesfil under fanen Definition). Når du redigerer oplysningerne om forbindelsen, dog med undtagelse af egenskaberne Forbindelsesnavnog Beskrivelse af forbindelse, fjernes linket til forbindelsesfilen, og egenskaben Forbindelsesfil ryddes.

Hvis du vil sikre, at forbindelsesfilen altid bruges, når en datakilde opdateres, skal du klikke på Forsøg altid at bruge denne fil til opdatering af data under fanen Definition. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, sørger du for, at opdateringer til forbindelsesfilen altid bruges af alle de projektmapper, der benytter den pågældende forbindelsesfil, som skal have denne egenskab indstillet.

Toppen af siden

Administrere forbindelser

Brug dialogboksen Projektmappeforbindelser til at administrere forbindelser, bl.a. oprette, redigere og slette dem. (Klik på Forbindelser i gruppen Hent eksterne data under fanen Data.) Du kan bruge denne dialogboks til at gøre følgende:

 • Oprette, redigere, opdatere og slette forbindelser, der er i brug i projektmappen.

 • Bekræfte kilden til de eksterne data. Det kunne f.eks. være, hvis forbindelsen var defineret af en anden bruger.

 • Få vist, hvor den enkelte forbindelse bruges i den aktuelle projektmappe.

 • Diagnosticere en fejlmeddelelse om forbindelser til eksterne data.

 • Omdirigere en forbindelse til en anden server eller datakilde, eller erstatte forbindelsesfilen med en eksisterende forbindelse.

 • Gøre det nemt at oprette og dele forbindelsesfiler med brugere.

Toppen af siden

Dele forbindelser

Forbindelsesfiler er især nyttige, når du vil dele forbindelser på et ensartet grundlag, gøre forbindelser nemmere at identificere, hjælpe med at forbedre sikkerheden af forbindelser og lette administrationen af datakilder. Den bedste måde at dele forbindelsesfiler på er at anbringe dem på en sikker placering, der er tillid til, f.eks. en netværksmappe eller et SharePoint-bibliotek, hvor brugerne kan læse filen, men kun særligt udpegede brugere kan redigere filen.

Brug af ODC-filer

Du kan oprette ODC-filer (Office Data Connection) (.odc) ved at oprette forbindelse til eksterne data via dialogboksen Vælg datakilde eller guiden Dataforbindelse for at oprette forbindelse til nye datakilder. En ODC-fil anvender brugerdefinerede HTML- og XML-koder til at gemme oplysningerne om forbindelsen. Det er nemt at få vist eller redigere indholdet af filen i Excel.

Du kan dele forbindelsesfiler med andre brugere for at give dem samme adgang, som du har til en ekstern datakilde. Andre brugere behøver ikke at konfigurere en datakilde for at åbne forbindelsesfilen, men de kan være nødt at installere den ODBC-driver eller OLE DB-provider, der kræves for at få adgang til de eksterne data på deres computere.

ODC-filer er den anbefalede metode til oprettelse af forbindelse til data og deling af data. Du kan nemt konvertere traditionelle forbindelsesfiler som DSN, UDL og forespørgselsfiler til en ODC-fil ved at åbne forbindelsesfilen og derefter klikke på knappen Eksporter forbindelsesfil under fanen Definition i dialogboksen Egenskaber for forbindelse.

Brug af forespørgselsfiler

Forespørgelsfiler er tekst, der indeholder datakildeoplysninger, herunder navnet på den server, hvor dataene er placeret, og de oplysninger om forbindelsen, du angiver, når du opretter en datakilde. Forespørgselsfiler er en traditionel måde at dele forespørgsler med andre Excel-brugere på.

Brug af .dqy forespørgselsfiler    Du kan bruge Microsoft Query til at gemme .dqy-filer, der indeholder forespørgsler til data fra relationsdatabaser eller tekstfiler. Når du åbner filerne i Microsoft Query, kan du få vist data, der returneres i forespørgslen og ændre forespørgslen for at hente forskellige resultater. Du kan gemme en .dqy-fil til en forespørgsel, som du opretter, ved hjælp af guiden forespørgsel eller direkte i Microsoft Query.

Brug af forespørgsel kuben    Du kan gemme kuben til at oprette forbindelse til data i en OLAP-database på en server eller i en offline-kubefil (.cub). Når du bruger guiden Flerdimensionel forbindelse i Microsoft Query til at oprette en datakilde til en OLAP-database eller -kube, oprettes der automatisk en .oqy-fil. Da OLAP-databaser ikke er organiseret i poster eller tabeller, kan du ikke oprette forespørgsler eller .dqy filer for at få adgang til disse databaser.

Brug af .rqy forespørgselsfiler    Excel kan åbne filer til forespørgsel i .rqy-format til at understøtte OLE DB datakildedrivere, der bruger dette format. Se dokumentationen til driveren kan finde flere oplysninger.

Brug af .qry forespørgselsfiler    Microsoft Query kan åbne og gemme filer til forespørgsel i .qry-format til brug sammen med tidligere versioner af Microsoft Query, der ikke kan åbne .dqy-filer. Hvis du har en forespørgselsfil i .qry-format, du vil bruge i Excel, Åbn filen i Microsoft Query, og derefter gemme det som en .dqy-fil. Oplysninger om at gemme .dqy-filer, du i Microsoft Query Hjælp.

Brug af .iqy-filer til webforespørgsel    Excel kan åbne .iqy-filer til webforespørgsel for at hente data fra internettet.

Toppen af siden

Brug af eksterne dataområder og egenskaber

Et eksternt dataområde (kaldes også en forespørgselstabel) er et defineret navn eller tabelnavn, der bruges til at definere placeringen af de data, der hentes ind i et regneark. Når du opretter forbindelse til eksterne data, oprettes der automatisk et eksternt dataområde. Eneste undtagelse er en pivottabel, der er forbundet til en datakilde, der ikke opretter et eksternt dataområde. Du kan formatere og oprette et eksternt dataområde i Excel eller bruge det i beregninger på samme måde som med andre data.

I Excel navngives et eksternt data område automatisk på følgende måde:

 • Eksterne dataområder fra ODC-filer (Office Data Connection) får samme navn som filnavnet.

 • Eksterne dataområder fra databaser navngives med navnet på forespørgslen. _Fra_kilde er som standard navnet på den datakilde, som du brugte til at oprette forespørgslen.

 • Eksterne dataområder fra tekstfiler navngives med tekstfilens navn.

 • Eksterne dataområder fra webforespørgsler navngives med navnet på den webside, hvor dataene er hentet.

Hvis projektmappen har mere end ét eksternt dataområde fra den samme kilde, nummereres områderne. Det kunne f.eks. være Tekst, Tekst_1, Tekst_2 osv.

Et eksternt dataområde indeholder flere egenskaber (ikke at forveksle med forbindelsesegenskaber), som du kan bruge til at styre dataene, f.eks. bevare celleformatering og kolonnebredde. Du kan ændre disse egenskaber for eksterne dataområder ved at klikke på Egenskaber i gruppen Forbindelser under fanen Data og derefter foretage ændringerne i dialogboksene Egenskaber for eksternt dataområde eller Eksterne dataegenskaber.

Bemærk!: Hvis du vil dele en oversigt over eller en rapport, der er baseret på eksterne data, kan du give andre personer en projektmappe, der indeholder et eksternt dataområde, eller du kan oprette en rapportskabelon. En rapportskabelon kan du gemme oversigt eller rapporten uden at gemme de eksterne data, så filen er mindre. De eksterne data er hentet, når en bruger åbner rapportskabelonen.

Toppen af siden

Forstå understøttelse af datakilder i Excel og Excel Services

Der findes flere forskellige dataobjekter som eksternt dataområde og pivottabelrapport, som du kan bruge til at oprette forbindelse til forskellige datakilder. Den type datakilde, du opretter forbindelse til, er imidlertid forskellig fra dataobjekt til dataobjekt. Du kan også bruge og opdatere data, der er forbindelse til, i Excel Services, men der er flere begrænsninger og alternative tiltag, som du skal kende til.

Understøttelse af dataobjekter og datakilder i Excel

I følgende tabel er der en oversigt over, hvilke datakilder der understøttes for hvert dataobjekt i Excel.

Understøttet datakilde

Excel
data
objekt

Opretter
eksterne
data
område?

OLE
DB

ODBC

Tekst
fil

HTML
fil

XML
fil

Del -
punkt
liste

Guiden Tekstimport

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Pivottabelrapport
(ikke-OLAP)

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Pivottabelrapport
(OLAP)

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Excel-tabel

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

XML-tilknytning

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Webforespørgsel

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Guiden Dataforbindelse

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Microsoft Query

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Bemærk!: Disse filer, en tekstfil, der importeres ved hjælp af guiden Tekstimport, en XML-fil, der importeres ved hjælp af en XML-tilknytning og en HTML- eller XML-fil, der importeres ved hjælp af en webforespørgsel, anvender ikke en ODBC- eller OLE DB-provider til at oprette forbindelse til datakilden.

Understøttelse af Excel Services og datakilder

Hvis du vil have vist en Excel-projektmappe i Excel Services (Excel i en webbrowser), kan du oprette forbindelse til og opdatere data, men du skal bruge en pivottabelrapport. Excel Services understøtter ikke eksterne dataområder, hvilket betyder, at Excel Services ikke understøtter en Excel-tabel, der har forbindelse til en datakilde, en webforespørgsel, en XML-tilknytning eller Microsoft Query.

Du kan imidlertid omgå denne begrænsning ved at bruge en pivottabel, der har forbindelse til datakilden og derefter designe og lave tabellen med et todimensionelt layout uden niveauer, grupper eller subtotaler, så alle ønskede række- og kolonneværdier vises. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til linkene i sektionen Se også.

Toppen af siden

Forstå Data Access-komponenter

Microsoft Data Access komponenter (MDAC) 2,8 er inkluderet i Microsoft Windows Server 2003 og Windows XP SP2. Du kan oprette forbindelse til og bruge data fra en lang række relationelle og består datakilder med MDAC. Du kan oprette forbindelse til mange forskellige datakilder ved hjælp af Open Database Connectivity (ODBC) drivere eller OLE DB udbydere, der er enten bygget og leveret af Microsoft eller udviklet af forskellige tredjeparter. Når du installerer Microsoft Office, tilføjes ekstra ODBC-drivere og OLE DB-provider til din computer.

Windows Vista og Windows 7 anvender Windows Data Access Components (Windows DAC).

Du kan se en komplet liste over de OLE DB-providere, der er installeret på computeren, ved få vist dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse via en dataforbindelsesfil og derefter klikke på fanen Provider.

Hvis du vil se en fuldstændig liste over de ODBC-providere, der er installeret på computeren, skal du vise dialogboksen ODBC-databaseadministrator og derefter klikke på fanen Drivere .

Du kan også bruge ODBC-drivere og OLE DB-providere fra andre producenter til at få oplysninger fra andre kilder end Microsoft datakilder, herunder andre typer ODBC- og OLE DB-databaser. Oplysninger om, hvordan du installerer disse ODBC-drivere eller OLE DB-providere, finder du i dokumentationen til databasen eller ved at kontakte databaseforhandleren.

Toppen af siden

Bruge ODBC til at oprette forbindelse til datakilder

De følgende afsnit beskriver ODBC (Open Database Connectivity) i detaljer.

ODBC-arkitekturen

I ODBC-arkitekturen opretter et program som Excel forbindelse til ODBC-driverstyring, der igen anvender en bestemt ODBC-driver som Microsoft SQL ODBC-driveren til at oprette forbindelse til en datakilde som en Microsoft SQL Server-database.

Definere forbindelsesoplysninger

Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette forbindelse til ODBC-datakilder:

 1. Sørg for, at den korrekte ODBC-driver er installeret på den computer, der indeholder datakilden.

 2. Definer et datakildenavn (DSN) ved enten at bruge ODBC-datakildeadministratoren for at lagre forbindelsesoplysningerne i registreringsdatabasen eller en DSN-fil ved hjælp af en tilslutningsstreng i Microsoft Visual Basic-kode for at overføre forbindelsesoplysningerne direkte til ODBC-driverstyring.

  Hvis du vil definere en datakilde, skal du i Windows Vista klikke på knappen Start og derefter på Kontrolpanel. Klik på System og vedligeholdelse, og klik derefter på Administration. I Windows XP og Windows Server skal du klikke på Start og derefter på Kontrolpanel. Klik på Ydelse og vedligeholdelse, klik på Administration, og klik derefter på Datakilder (ODBC). Du kan finde flere oplysningerr om de forskellige indstillinger ved at klikke på knappen Hjælp i hver enkelt dialogboks.

Maskindatakilder

Maskindatakilder lagrer forbindelsesoplysninger i registreringsdatabasen, på en bestemt computer med et brugerdefineret navn. Du kan bruge maskindatakilder kun på den computer, de er defineret på. Der findes to typer maskindatakilder – bruger og system. Bruger-datakilder, der kan anvendes kun af den aktuelle bruger og kan ses af kun til den pågældende bruger. System-datakilder, der kan anvendes af alle brugere på en computer og kan ses af alle brugere på computeren.

En maskindatakilde er især nyttig, når du ønsker at tilføje mere sikkerhed, fordi den sikrer, at brugere, der er logget på, kan få vist en maskindatakilde, og at en maskindatakilde ikke kan kopieres af en fjernbruger til en anden computer.

Fildatakilder

Fildatakilder (også kaldet DSN-filer) lagrer forbindelsesoplysninger i en tekstfil og ikke i registreringsdatabasen og er generelt mere fleksible i forhold til maskindatakilder. Du kan f.eks. kopiere en fildatakilde til en hvilken som helst computer med den korrekte ODBC-driver, så dit program kan baseres på konsekvente og nøjagtige forbindelsesoplysninger til alle de computere, det benytter. Du kan også vælge at placere fildatakilden på en enkelt server, dele den mellem mange computere på netværket og få nem vedligeholdelse af forbindelsesoplysningerne på et enkelt sted.

En fildatakilde kan også være ikke-delbar. En ikke-delbar fildatakilde er placeret på én enkelt computer og peger på en maskindatakilde. Du kan bruge ikke-delbare fildatakilder til at få adgang til eksisterende maskindatakilder fra fildatakilder.

Toppen af siden

Bruge OLE DB til at oprette forbindelse til datakilder

I de følgende afsnit beskrives OLE DB (Object Linking and Embedding Database) mere detaljeret.

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen kaldes det program, der får adgang til dataene, en dataforbruger (f.eks. Excel), og det program, der oprindeligt giver adgang til data, kaldes en databaseprovider (som Microsoft OLE DB Provider til SQL Server).

Definere forbindelsesoplysninger

En .udl-fil (Universal Data Link) indeholder de forbindelsesoplysninger, som en dataforbruger bruger til at få adgang til en datakilde via OLE DB-provideren for den pågældende datakilde. Du kan oprette forbindelsesoplysningerne ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Brug dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse til at definere en dataforbindelse til en OLE DB-provider i guiden Dataforbindelse. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet import af data ved hjælp af guiden Dataforbindelse.

 • Opret en tom tekstfil med filtypenavnet .udl, og rediger derefter filen. Herved bliver dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vist.

Toppen af siden

Opdatere data

Når du er tilsluttet en ekstern datakilde, kan du også gennemføre en opdatering for at hente opdaterede data. Hver gang du opdaterer data, får du vist den nyeste version af dataene, herunder ændringer, der er lavet på dataene siden sidste gang, de blev opdateret.

I nedenstående illustration forklares de grundlæggende handlinger, når du opdaterer data, der er forbundet med en ekstern datakilde.

Grundlæggende opdatering af eksterne data

1. En opdatering henter de seneste data.

2. forbindelsesfilen definerer alle de oplysninger, der er behov for at få adgang til og hente data fra en ekstern datakilde.

3. der er en række forskellige datakilder, du kan opdatere: filer OLAP-, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, regneark og tekst.

4. Opdaterede data tilføjes i den aktuelle projektmappe.

I Excel er der mange valgmuligheder til opdatering af importerede data, herunder opdatering af dataene, når du åbner projektmappen, og automatisk opdatering med fastlagte intervaller. Du kan fortsætte med at arbejde i Excel, mens data opdateres, og du kan også se status på opdateringen, mens dataene opdateres.

Hvis den eksterne datakilde kræver en adgangskode til at få adgang til dataene, kan du kræve, at adgangskoden er indtastet hver gang eksternt dataområde opdateres.

Toppen af siden

Importere data fra datakilder

Windows XP, Windows Vista og Microsoft Office forsyner de ODBC-drivere og OLE DB-providere, som du kan bruge til at hente data fra følgende generelle datakilder: Microsoft Access, HTML-filer på internettet, tekstfiler, Microsoft SQL Server, SQL Server Analysis Services og XML-filer. Ved at bruge guiden Dataforbindelse og Microsoft Query kan du også få adgang til mange andre datakilder, der har de relevante OLE DB-providere og ODBC-drivere, herunder andre Excel-regneark, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle og DB2.

Toppen af siden

Importere data fra en Access-database

Der findes flere metoder til at udveksle data mellem Microsoft Access og Microsoft Excel.

 • Hvis du vil sætte data ind i Excel fra Access, kan du kopiere data fra et Access-dataark og sætte dem ind i et Excel-regneark, oprette forbindelse til en Access-database fra et Excel-regneark eller eksportere Access-data til et Excel-regneark.

 • Hvis du vil sætte data ind i Access fra Excel, kan du kopiere data fra et Excel-regneark og sætte dem ind i et Access-dataark, importere et Excel-regneark til en Access-tabel eller oprette en kæde til et Excel-regneark fra en Access-tabel.

Bemærk!: Word importere har to forskellige betydning mellem Excel og Access. I Excel betyder Hvis du vil importere, at oprette en permanent forbindelse til data, der kan opdateres. I Access betyder Hvis du vil importere, at overføre data til Access én gang, men uden en dataforbindelse.

Arbejde med data fra Access i Excel

Du kan arbejde med data fra Access i en Excel-projektmappe for at udnytte funktionerne til dataanalyse og diagrammer, fleksibiliteten ved opstilling og layout af data eller de funktioner i Excel, der ikke er tilgængelige i Access.

Oprette forbindelse til Access-data fra Excel

Hvis du vil indsætte data, der kan opdateres, fra Acces til Excel, kan du oprette en forbindelse til Access-databasen og hente alle dataene fra en tabel eller forespørgsel. Du kan f.eks. opdatere en budgetoversigtsrapport i Excel, som du distribuerer hver måned, så den indeholder den aktuelle måneds data.

Eksportere data fra Access til Excel

Hvis du bruger guiden Eksportér i Access, kan du eksportere et Access-databaseobjekt, f.eks. en tabel, forespørgsel eller formular eller valgte poster i en visning, til et Excel-regneark. Når du bruger eksportfunktionen i Access, kan du gemme opbygningen af denne eksport til senere brug og tilmed planlægge eksporten, så den kører automatisk eller med angivne intervaller.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved eksport af data fra Access til Excel:

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger både Access og Excel til at arbejde med data. Du gemmer dine data i Access-databaser, men bruger Excel til at analysere dataene og til at distribuere resultaterne af analyserne. Gruppen eksporterer i øjeblikket data til Excel, når der er brug for det, men du ønsker at gøre denne proces mere effektiv.

 • Du har brugt Access i lang tid, men din chef foretrækker at få vist rapporter i Excel. Med regelmæssige intervaller kopierer du dataene til Excel, men vil gerne automatisere processen for at spare tid.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eksport af data fra Access til Excel, skal du se Access Hjælp.

Arbejde med data fra Excel i Access

Du kan arbejde med data fra Excel i en Access-database for at udnytte Access-funktionerne til datastyring, sikkerhed eller flere brugere. Selvom der er mange nyttige funktioner i Access, er der især to funktioner, der er nyttige for brugerne, når det gælder deres Excel-data:

 • Rapporter    Hvis du ved, hvordan man designer Access-rapporter og vil opsummere og organisere dine Excel-data i denne type rapport, kan du oprette en Access-rapport. Du kan blandt andet oprette mere fleksible rapporter, f.eks. gruppe- og oversigtsrapporter, trykte etiketter og grafiske rapporter.

 • Formularer    Hvis du vil bruge en formular til at finde eller til at vise data i Excel, kan du oprette en Access-formular. For eksempel kan du oprette en Access-formular for at få vist felter i en anden rækkefølge end rækkefølgen af kolonner i regnearket, eller du kan få vist en lang række med data nemmere på ét skærmbillede.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med Access-formularer og -rapporter i Access Hjælp.

Oprette en kæde til Excel-data fra Access

Du kan oprette en kæde til et Excel-område fra en Access-database som en tabel. Brug denne fremgangsmåde, når du regner med fortsat at skulle vedligeholde dataområdet i Excel, men også ønsker, at det skal være tilgængeligt fra Microsoft Access. Du opretter denne type kæde fra Access-databasen, men ikke fra Excel.

Når du opretter en kæde til et Excel-regneark eller et navngivet område, opretter Access en ny tabel, der er sammenkædet med kildecellerne. Alle de ændringer, du foretager i kildecellerne i Excel, afspejles i den sammenkædede tabel. Men du kan ikke redigere indholdet af den tilsvarende tabel i Access. Hvis du vil tilføje, redigere eller slette data, skal du foretage disse ændringer i kilde-Excel-filen.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved oprettelse af kæder til et Excel-regneark inde fra Access:

 • Du vil bevare dataene i Excel-regneark, men vil samtidig have mulighed for at bruge de effektive forespørgsels- og rapporteringsfunktioner i Access.

 • Afdelingen eller arbejdsgruppen bruger Access, men du arbejder også med data fra eksterne kilder, og disse data gemmes i Excel-regneark. Du vil gerne kunne arbejde med disse eksterne data i Access i stedet for at opbevare kopier af dem.

Du kan finde flere oplysninger om sammenkædning af data fra Access til Excel i Access Hjælp.

Importere data fra Excel til Access

Hvis du vil gemme data fra Excel i en Access-database og derefter bruge og vedligeholde dataene i Access fremover, kan du importere dataene til Access. Når du importerer data, gemmes dataene i Access i en ny eller eksisterende tabel uden at ændre dataene i Excel. Du kan kun importere ét regneark ad gangen under en import. Hvis du vil importere data fra flere regneark, skal du gentage importproceduren for hvert regneark.

I det følgende beskrives almindelige situationer ved import af data fra Excel til Access:

 • Du har brugt Excel i længere tid, men ønsker fremover at bruge Access til at arbejde med Excel-dataene. Derfor vil du flytte dataene i dine Excel-regneark til en eller flere Access-databaser.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men du modtager af og til data i Excel-format, der skal flettes med Access-databaser. Du vil gerne kunne importere disse Excel-regneark i databasen, når du modtager dem.

 • Du bruger Access til at administrere dine data, men de ugentlige rapporter, du modtager fra resten af din gruppe, er Excel-projektmapper. Du vil gerne ensrette importen for at sikre, at dataene importeres i databasen på et bestemt tidspunkt hver uge.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om import af data fra Excel til Access, skal du se Access Hjælp.

Toppen af siden

Importere data fra internettet

Websider indeholder ofte oplysninger, der er perfekte til analyse i Excel. Du kan f.eks. analysere aktiekurser i Excel ved at bruge oplysninger, der kommer direkte fra en webside. Afhængigt af behovet kan du hente data, der kan opdateres (dvs. du kan opdatere dataene i Excel med de seneste data på websiden), eller du kan hente data fra en webside og holde dem statiske i regnearket.

Du kan bruge en webforespørgsel til at hente data, der er gemt på intranettet eller internettet som en enkelt tabel, flere tabeller eller hele teksten fra en webside og analysere dataene ved hjælp af værktøjer og funktioner i Excel. Med et klik på en knap kan du nemt opdatere dataene med de seneste oplysninger fra websiden. Du kan f.eks. hente og opdatere aktiekurser fra en offentlige webside og opdatere en tabel over salgsoplysninger fra en firmawebside.

Du kan importere data, der stammer fra en webside ved hjælp af dialogboksen Ny webforespørgsel. (Klik på fanen Data i gruppen Hent eksterne DataFra Web.) Du skal have adgang til World Wide Web via din organisations intranet eller via et modem på computeren eller netværket, eller du kan gøre en forespørgsel mod HTML eller XML-filer, der er gemt på computeren.

Toppen af siden

Importere tekstfiler

Du kan bruge Office Excel til at importere data fra en tekstfil til et regneark. (Klik på Fra tekst i gruppen Hent eksterne data under fanen Data.) Guiden Tekstimport undersøger tekstfilen, som du importerer, og hjælper dig med at sikre, at dataene importeres på den ønskede måde.

Der findes to måder at importere data på fra en tekstfil ved hjælp af Excel: Du kan åbne tekstfilen i Excel (hvilket ikke opretter en forbindelse til tekstfilen), eller du kan importere tekstfilen som et eksternt dataområde (hvilket opretter en forbindelse til tekstfilen).

Der findes to almindeligt brugte tekstfilformater:

 • Afgrænsede tekstfiler (.txt), hvor tabulatortegnet (ASCII-tegnkoden 009) som regel adskiller tekstfelterne.

 • Tekstfiler med kommaseparerede værdier (CSV) (.csv), hvor kommategnet (,) som regel adskiller hvert enkelt felt i teksten.

Du kan også ændre det separatortegn, der bruges i både afgrænsede tekstfiler og .csv-tekstfiler. Dette kan være nødvendigt for at sikre, at import- eller eksporthandlinger fungerer på den ønskede måde.

Toppen af siden

Importere data fra Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server er en komplet relationsdatabase, der er udviklet til de dataløsninger for hele virksomheden, der kræver optimal ydeevne, tilgængelighed, skalerbarhed og sikkerhed. I Excel kan du nemt oprette forbindelse til en Microsoft SQL Server-database. (Klik på Fra andre kilder i gruppen Hent eksterne data under fanen Data, og klik derefter på Fra SQL Server.)

Når du opretter forbindelse til en Microsoft SQL Server-database, viser guiden Dataforbindelse tre sider:

 • Side 1: Opret forbindelse til databaseserveren    Brug denne side til at angive databaseserveren og den måde, du logger på serveren.

 • Side 2: Vælg Database og tabel    Brug denne side til at angive databasen og tabel eller forespørgsel, der indeholder de ønskede data.

 • Side 3: gemme Data fil- og forbindelse    Brug denne side til at angive og beskrive forbindelse fil, og Søg udtryk til at finde filen.

Toppen af siden

Importere data fra Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services (en komponent i Microsoft SQL Server), der understøtter business intelligence og er et fundament til behandling af OLAP (Online Analytical) analysesystemer, Key Performance indikator (KPI) scorecards, datamining og dashboard rapportering systemer . I Excel, du kan nemt oprette forbindelse til en en Analysis Services OLAP-database ved hjælp af en OLAP-udbyder. (I gruppen Hent eksterne Data under fanen Data skal du klikke på Fra andre kilder, og klik derefter på Fra Analysis Services.) OLAP-provider er et sæt af software, der giver adgang til en bestemt type OLAP-database. Denne software kan omfatte datakildedriver og anden klientsoftware, der er nødvendige for at oprette forbindelse til en database. Du skal bruge en pivottabel til at oprette forbindelse til en OLAP-udbyder.

Du kan også få adgang til OLAP-data, når du er tilsluttet OLAP-datakilden. En offline-kubefil er en fil med filtypenavnet .cub, der gemmer en del af datakilde fra en OLAP-serverdatabase. Brug en offlinekubefil kan fortsætte med at foretage ændringer i pivottabeller og pivotdiagrammer, når serveren ikke er tilgængelig, eller når du er tilsluttet netværket.

Når du opretter forbindelse til Analysis Services, viser guiden Dataforbindelse tre sider:

 • Side 1: Opret forbindelse til databaseserveren     Brug denne side til at angive serveren og den måde, du logger på databaseserveren.

 • Side 2: Vælg Database og tabel    Brug denne side til at angive den database og kube.

 • Side 3: gemme Data fil- og forbindelse    Brug denne side til at angive og beskrive forbindelse fil, og Søg udtryk til at finde filen.

Toppen af siden

Importere XML-data

Excel gør det nemt at importere Extensible Markup Language (XML) data, der er oprettet ud fra andre databaser og programmer, tilknytte XML-elementer fra en XML-skema til celler i regnearket og eksportere reviderede XML-data for interaktion med andre databaser og programmer. Tænk på disse nye XML-funktioner som aktivering Excel til en XML-fil generator med en velkendte brugergrænseflade.

Hvis du bruger XML-tilknytninger, kan du nemt tilføje, identificere og udtrække bestemte forretningsdata fra Excel-dokumenter. Det betyder f.eks., at en faktura, der indeholder en kundes navn og adresse, eller en rapport, der indeholder økonomiske nøgletal for sidste kvartal, ikke længere blot er statiske dokumenter. Du kan nemt importere disse oplysninger fra databaser og programmer, revidere dem og eksportere dem til samme eller andre databaser og programmer.

Vigtige XML-scenarier

I nedenstående afsnit beskrives nøglescenarier, som XML-funktionerne er designet til at kunne håndtere:

 • Du kan udvide funktionaliteten af eksisterende Excel-skabeloner ved at knytte XML-elementer til eksisterende celler. Det gør det lettere at få XML-data ind i og ud af skabelonerne uden at skulle omdesigne dem.

 • Du kan bruge XML-data som input til eksisterende beregningsmodeller ved at knytte XML-elementer til eksisterende regneark.

 • Du kan importere XML-datafiler til en ny projektmappe.

 • Du kan importere XML-data fra en webtjeneste til et Excel-regneark.

 • Du kan eksportere data i tilknyttede celler til XML-datafiler uafhængigt af andre data i projektmappen.

Grundlæggende brug af XML-data i Excel

I nedenstående diagram vises, hvordan de forskellige filer og handlinger fungerer sammen, når du bruger XML sammen med Excel. Processen består af fem grundfaser.

Oversigt over, hvordan Excel fungerer sammen med XML-data

Boble 1 Tilføje en XML-skemafil (.xsd) til en projektmappe.

Billedtekst 2 Tilknytte XML-skemaelementer til individuelle celler eller XML-lister.

Billedtekst 3 Importere en XML-datafil (.xml) og binder XML-elementerne til tilknyttede celler.

Boble 4 Indtaste data, flytte tilknyttede celler og udnytte Excel-funktionalitet, mens XML-strukturen og-definitionerne bevares.

Boble 5 Eksportere reviderede data fra tilknyttede celler til en XML-datafil.

Brug af XML-data

Når du importerer indholdet af en XML-datafil i en eksisterende XML-tilknytning i projektmappen, bindes dataene fra filen til en XML-tilknytning, der gemmes i projektmappen. Det betyder, at hvert dataelement i XML-datafilen har et tilsvarende element i det XML-skema, du har tilknyttet fra en XML-skemafil eller et afledt skema. Hver XML-tilknytning kan kun have én XML-databinding, og en XML-databinding er bundet til alle de tilknytninger, der er oprettet ud fra en enkelt XML-tilknytning.

Du kan få vist dialogboksen Egenskaber for XML-tilknytning (Klik på Egenskaber for tilknytning i gruppen XML under fanen Udvikler.), hvor der er tre indstillinger (alle er valgt som standard), som du kan indstille eller rydde for at styre virkemåden af XML-databindingen:

 • Valider data mod skema for import og eksport    Angiver, hvis Excel validerer data mod XML-tilknytningen, når du importerer data. Angiv denne indstilling, når du vil sikre dig, at du har importeret XML-data er i overensstemmelse med XML-skemaet.

 • Overskriv eksisterende data med nye data    Angiver, hvis overskrives data, når du importerer data. Angiv denne indstilling, når du vil erstatte de aktuelle data med nye data, f.eks, når opdaterede data findes i den nye XML-datafil.

 • Føj nye data til eksisterende XML-lister    Angiver, hvis indholdet af datakilden er føjet til de eksisterende data i regnearket. Angiv denne indstilling, f.eks, når du konsoliderer data fra flere lignende XML-datafiler til en XML-liste, eller du ikke vil overskrive indholdet af en celle, der indeholder en funktion.

Toppen af siden

Importere data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Du kan bruge guiden Dataforbindelse til at oprette forbindelse til en ekstern OLE DB- eller ODBC-datakilde, der allerede er defineret. Du åbner guiden Dataforbindelse ved at klikke på Fra andre kilder i gruppen Hent eksterne data under fanen Data og derefter klikke på Fra guiden Dataforbindelse.

Hvis du vælger datakildeindstillingen Anden/avanceret i guiden Dataforbindelse, kan du få vist en liste over tilgængelige OLE DB-providere i dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse. Herudover giver Microsoft OLE DB Provider til ODBC-drivere også adgang til ODBC-datakilder. Du kan finde flere oplysningerr om, hvordan du bruger hver enkelt fane i denne dialogboks, ved at klikke på Hjælp i dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse.

For at definere forbindelsesoplysninger i dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse skal du generelt gøre følgende:

 • Klik på fanen Provider, vælg OLE DB-provideren, og klik derefter på Næste. Dette viser fanen Forbindelse, under hvilken du kan angive bestemte forbindelsesoplysninger for den pågældende OLE DB-provider.

  Hver enkelt OLE DB-provider definerer specifikke forbindelsesoplysninger. F.eks. kræver Microsoft OLE DB Provider til SQL Server et servernavn, en serverplacering og et brugernavn. Det kan også være en ide at definere flere oplysninger som en adgangskode, eller om du vil bruge den integrerede sikkerhed i Microsoft Windows.

 • Klik på fanen Avanceret for at angive yderligere oplysninger som netværksindstillinger og adgangstilladelser.

 • Klik på fanen Alle for at definere initialiseringsegenskaberne for den pågældende OLE DB-provider.

Bemærk!: Du kan ikke filtrere eller forbinde felter i guiden Dataforbindelse.

Toppen af siden

Importere data ved hjælp af Microsoft Query

Du kan også bruge Microsoft Query til at importere data. (I gruppen Hent eksterne Data under fanen Data skal du klikke på Fra andre kilder, og klik derefter på Fra Microsoft Query.) Du kan bruge Microsoft Query til at konfigurere ODBC-datakilder til at hente data. Du kan bruge guiden forespørgsel til at oprette en simpel forespørgsel i Microsoft Query, eller du kan bruge avancerede kriterier til at oprette en mere kompleks forespørgsel og gøre følgende:

 • Filtrere rækker og kolonner med data, før de sættes ind i Excel.

 • Oprette en parameterforespørgsel.

 • Sortere data, før de sættes ind i Excel.

 • Forbinde flere tabeller.

Microsoft Query giver en enkelt frontend, der er nem adgang til inde fra Excel, og som kan klare disse specialiserede forespørgselsopgaver.

Toppen af siden

Importere data programmeringsmæssigt og ved hjælp af funktioner

Hvis du er udvikler, er der flere metoder i Excel, som du kan bruge til at importere data:

 • Du kan bruge Visual Basic for Applications til at få adgang til en ekstern datakilde. Afhængigt af datakilden, kan du bruge ActiveX Data Objects eller dataadgangsobjekter til at hente dataene. Du kan også angive en forbindelsesstreng i din kode, der angiver forbindelsesoplysningerne. Brug af en forbindelsesstreng er nyttigt, f.eks, når du vil undgå at kræve administratorer eller brugere at først oprette en forbindelsesfil eller for at forenkle installationen af dit program.

 • Hvis du importerer data fra en SQL Server-database, kan du overveje at bruge SQL Native Client, der er et enkeltstående API (Application Programming Interface), der bruges til både OLE DB og ODBC. Det samler SQL OLE DB-provideren og SQL ODBC-driveren til en oprindelig DLL (dynamic link library), samtidig med at det også giver ny funktionalitet, der er særskilt og forskellig fra MDAC (Microsoft Data Access Components). Du kan bruge SQL Native Client til at oprette nye programmer eller forbedre eksisterende programmer, der kan drage fordel af nyere SQL Server-funktioner som MARS (Multiple Active Result Sets), UDT (User-Defined Types) og understøttelse af XML-datatypen.

 • Funktionen RTD henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automation. RTD COM-automatisering tilføjelsesprogrammet skal være oprettet og registreret i en lokal computer.

 • SQL-Sætningen. Anmode om funktionen opretter forbindelse til en ekstern datakilde og kører en forespørgsel fra et regneark. SQL-Sætningen. Anmodning om funktionen returnerer derefter resultatet som en matrix uden brug af makroprogrammering. Hvis denne funktion ikke er tilgængelig, skal du installere det Microsoft Excel ODBC-program (XLODBC.) XLA). Du kan installere tilføjelsesprogrammet fra Office.com.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter Visual Basic for Applications, i Visual Basic Hjælp.

Toppen af siden

Gøre dataadgang mere sikker

Når du opretter forbindelse til en ekstern datakilde eller opdaterer dataene, er det vigtigt at være opmærksom på mulige sikkerhedsproblemer og at vide, hvad du kan gøre ved disse sikkerhedsproblemer. Brug følgende retningslinjer og bedste fremgangsmåder til at beskytte dataene.

Toppen af siden

Gemme dataforbindelser på en placering, der er tillid til

En ODC-fil indeholder ofte en eller flere forespørgsler, der bruges til at opdatere eksterne data. Ved at udskifte denne fil kan en bruger med ondsindede hensigter udforme en forespørgsel for at få adgang til fortrolige oplysninger og distribuere dem til andre brugere eller udføre andre skadelige handlinger. Derfor er vigtigt at sikre sig, at:

 • Forbindelsesfilen er skrevet af en pålidelig person.

 • Forbindelsesfilen er sikker og gemmes på et sted, der er tillid til.

For at øge sikkerheden kan det være en ide at deaktivere forbindelser til eksterne data på computeren. Hvis du vil oprette forbindelse til data, når du åbner en projektmappe, skal du aktivere dataforbindelser ved hjælp af Tillidscenter eller anbringe projektmappen på en placering, der er tillid til. Du kan finde flere oplysninger ved at se linkene i sektionen Se også.

Toppen af siden

Bruge legitimationsoplysninger på en sikker måde

Adgang til en ekstern datakilde kræver normalt legitimationsoplysninger (f.eks. et brugernavn og en adgangskode), der bruges til at godkende brugeren. Sørg for, at disse legitimationsoplysninger gives til dig på en sikker måde, og at du ikke utilsigtet afslører legitimationsoplysningerne for andre.

Vigtigt!: Brug stærke adgangskoder, der kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder blande ikke disse elementer. Stærk adgangskode: Y6dh! et5. Svage adgangskode: House27. Adgangskoder skal være 8 eller flere tegn. En gang udtryk, der bruger 14 eller flere tegn er bedre. Det er vigtigt at kunne huske adgangskoden. Hvis du glemmer din adgangskode, hente ikke Microsoft den. Gem adgangskoder, du skriver i et sikkert sted væk fra de oplysninger, de hjælpe med at beskytte.

Undgå at gemme logonoplysninger, når du opretter forbindelse til datakilder. Disse oplysninger kan gemmes som almindelig tekst i projektmappen og forbindelsesfilen, og en ondsindet bruger kan få adgang til oplysningerne for at bringe datakildens sikkerhed i fare.

Brug om muligt Windows-godkendelse (kaldes også en forbindelse, der er tillid til), der anvender en Microsoft Windows-brugerkonto til at oprette forbindelse til SQL Server. Når en bruger opretter forbindelse via en Windows-brugerkonto, anvender SQL Server oplysninger i operativsystemet Windows til at validere kontonavnet og adgangskoden. Før Windows-godkendelse kan anvendes, skal serveradministratoren konfigurere SQL Server til at anvende denne godkendelsesform. Undlad at gemme brugernes logonoplysninger i en projektmappe eller forbindelsesfil, hvis Windows-godkendelse ikke er tilgængelig. Det er sikrere at lade brugerne angive deres oplysninger, hver gang de logger på.

Toppen af siden

Udgive til Excel Services på en sikker måde

Når du opretter forbindelse til en datakilde, kan du bruge dialogboksen Godkendelsesindstillinger for Excel Services til at vælge en metode til godkendelse, hvor du har adgang til datakilden i Excel Services. Du kan vælge en af følgende indstillinger til at logge på datakilden:

 • Windows-godkendelse    Marker denne valgmulighed for at bruge den aktuelle brugers brugernavn og adgangskode til Windows. Dette er den sikreste metode, men den kan påvirke ydelsen, når der er mange brugere.

 • SSS    Vælg denne indstilling for at bruge Secure Lagringstjeneste, og angiv derefter den relevante identifikationsstreng i tekstboksen SSS-ID. En webstedsadministrator kan konfigurere et SharePoint-websted for at bruge en sikker Lagringstjeneste database, hvor der kan gemmes et brugernavn og adgangskode. Denne metode kan være mest effektive hvornår der er mange brugere.

 • Ingen    Vælg denne indstilling for at gemme det brugernavn og adgangskode i forbindelsesfilen.

Bemærk!: Godkendelsesindstillingen bruges kun af Excel Services, ikke af Microsoft Excel. Hvis du vil sikre, at du får adgang til de samme data, uanset om du åbner en projektmappe i Excel eller Excel Services, skal du sørge for, at godkendelsesindstillingen i Excel er den samme.

For at forbedre sikkerheden for dine forbindelser, skal du bruge en Data forbindelse bibliotek (listen). En listen er et særligt SharePoint-dokumentbibliotek, der kan være defineret som en pålidelig placering bibliotek, og det gør det nemt at gemme, secure, dele og administrere ODC-filer. For eksempel muligvis en administrator til at flytte en database fra en testserver til en server, fremstilling eller opdatere en forespørgsel, der har adgang til dataene. Ved hjælp af én ODC-fil, der er gemt i en listen, administration af denne forbindelsesoplysningerne er meget nemmere og brugeres adgang til data er mere praktisk, fordi alle projektmapper bruger den samme forbindelsesfil og en opdateringshandling (om på klient- eller computeren) får opdateret ændringer til forbindelsesfilen. Du kan også konfigurere SharePoint Server og en brugers klientcomputeren til automatisk registrering af ændringer i forbindelsen fil og derefter bruge den nyeste version af forbindelsesfilen. Du kan finde flere oplysninger Microsoft SharePoint Foundation 2010 hjælp til Central Administration.

Toppen af siden

Problemer ved oprettelse af forbindelse til data

I det følgende beskrives flere problemer, du kan støde på, når du opretter forbindelse til eksterne data

Toppen af siden

Problem: Jeg løber tør for diskplads under forsøg på at importere data.

Hvis du løber tør for diskplads, når du opretter forbindelse til eksterne data, kan du overveje at gøre følgende:

Afkrydsningsfelter og Forøg tilgængelig diskplads    Hvis du vil frigøre plads på harddisken, kan du prøve tømme papirkurven, sikkerhedskopiering af unødvendige filer og derefter fjerne dem fra harddisken eller fjernelse af Windows-komponenter, du ikke bruger. Du kan finde flere oplysninger om frigøre plads på harddisken i Windows Hjælp.

Strategier, som du kan prøve, når diskplads er begrænset    Hvis du har en begrænset mængde den tilgængelige plads på harddisken, kan du prøve følgende:

Microsoft Query    Benyt en eller flere af følgende:

 • Forenkle din forespørgsel    Sørg for, at du medtager de tabeller og felter, der skal bruges til din forespørgsel. Hvis forespørgslen indeholder unødvendige tabeller eller felter, kan du slette dem fra forespørgslen for at reducere størrelsen på den midlertidige forespørgselsfil.

 • Brug kriterier til at reducere størrelsen på resultatet angive    Brug kriterier til at hente kun bestemte poster i stedet for alle poster fra en database. Du kan finde flere oplysninger, kan du se Microsoft Query Hjælp.

 • Angive en begrænsning på antallet poster returneres i forespørgslen    Begrænse antallet af poster, forespørgslen returnerer. I Microsoft Query, klik på Indstillinger i menuen Rediger, markere afkrydsningsfeltet Begræns antallet af returnerede poster til under Indstillinger og derefter angive det maksimale antal poster der skal returneres i boksen poster.

Guiden Dataforbindelse    Selvom du ikke kan begrænse data via guiden Dataforbindelse, skal du muligvis til at begrænse data fra datakilden ved at definere en forespørgsel i datakilden. Hvis du ikke har mulighed for eller tilladelse til at definere en forespørgsel på datakilden, kan du kontakte dataadministratoren.

Toppen af siden

Problem: Hvor er guiden OLAP-kube?

Guiden OLAP-kube i Microsoft Query, der oprettede en OLAP-kube fra en Jet-database, findes ikke længere i Excel.

Toppen af siden

Problem: Hvad skete der med datahentningstjenesterne?

Datahentningstjenesterne blev introduceret i Microsoft Office 2003 og bruger en UDC-fil (Universal Data Connection) (.udcx) til at få adgang til webtjenester og lave forespørgsler i forskellige datakilder.

I guiden Dataforbindelse på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse, kan du vælge Microsoft Business Solutions eller datahentningstjenester indstillingerne for datakilde. Indstillingen datahentningstjenester kan du vælge to datahentningstjenester: Windows SharePoint Services-lister, som henter data fra lister og dokumentbiblioteker på en server, der kører SharePoint Foundation og Microsoft SQL Server , som henter data fra Microsoft SQL Server 2000 eller nyere.

Selvom guiden Dataforbindelse ikke længere understøtter redigering af UDC-forbindelsesfiler, understøttes eksisterende forbindelser til datahentningstjenester stadig i Excel, og du kan stadig opdatere disse forbindelser.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×