Oversigt over jokertegn i Access

Dette emne indeholder referenceoplysninger og begrænsede oplysninger om brugen af jokertegn leveret af Access.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du finder jokertegn i en Access-database i artiklerne Brug dialogboksen Søg og erstat til at ændre data, Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel og Opdatér dataene i en database.

I dette emne

Om understøttede tegnsæt

Find ud af, hvilken ANSI-standard en database understøtter

ANSI-89 jokertegn

ANSI-92 jokertegn

Datatyper, som du kan søge efter ved hjælp af jokertegn

Om understøttede tegnsæt

Access understøtter to sæt jokertegn, da det understøtter to standarder af struktureret forespørgselssprog – ANSI-89 og ANSI-92. Som regel bruger man ANSI-89 jokertegnene, når man kører forespørgsler og Søg og erstat-handlinger i Access-databaser – .mdb- og .accdb-filer. Du kan bruge ANSI-92-jokertegnet, når du kører forespørgsler i Access-projekter – Access-filer med forbindelse til Microsoft SQL Server-databaser. Access-projekter bruger ANSI-92-standarden, fordi SQL Server bruger denne standard.

Access benytter dog også en undtagelse for denne regel. Følgende tabel viser en oversigt over de metoder eller værktøjer, som man kan bruge til at søge efter og erstatte data. Den viser desuden ANSI-standarden, man bruger med hvert værktøj.

Søgemetode eller værktøj

Filtypen, der søges efter

Det brugte jokertegn

Dialogboksen Søg og erstat

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Dialogboksen Søg og erstat

Access-projekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel

Access-database (.mdb- og .accdb-filer)

ANSI-89

Udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel

Access-projekt (.adp- og .accdp-filer)

ANSI-92

Dialogboksen Søg og erstat, udvælgelses- eller opdateringsforespørgsel.

Access-database indstillet til at understøtte ANSI-92-standarden

ANSI-92

Toppen af siden

Find ud af, hvilken ANSI-standard en database understøtter

Følg disse trin for at finde og evt. ændre ANSI-indstillingen for en given database.

 1. Klik på Filer > Indstillinger. Bemærk, at hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen og derefter klikke på Access-indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Objekt-designere, og gør følgende i sektionen Forespørgselsdesign under SQL Server-kompatibel syntaks (ANSI-92):

  • Vælg Denne database for at ændre den åbne database til ANSI-92-standarden.

   -eller-

   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at sætte den åbne database til ANSI-89-standarden.

  • Vælg Standard for nye databaser for at sætte alle nye databaser oprettet med den åbne forekomst af Access til ANSI-92-standarden.

   -eller-

   Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at sætte alle nye databaser til ANSI-89-standarden.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

ANSI-89 jokertegn

Brug dette sæt jokertegn når du bruger dialogboksen Søg og erstat til at finde og evt. erstatte data i en Access-database eller et Access-projekt. Du kan også bruge disse tegn, når du kører udvælgelses- og opdateringsforespørgsler i en Access-database, men du ikke bruger dem i forespørgsler i et Access-projekt. Yderligere oplysninger om brugen af udvælgelses- og opdateringsforespørgsler findes i artiklerne Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel og Opdatér dataene i en database.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

*

Svarer til et vilkårligt antal tegn. Du kan bruge stjernen (*) overalt i en tegnstreng.

hv* finder hvad, hvid og hvorfor, men ikke snehvid eller hul.

?

Matcher et vilkårligt enkelt alfabetisk tegn.

M?d finder mad, med og mod.

[ ]

Finder forekomster af et vilkårligt enkelttegn mellem parenteserne.

M[ae]d finder mad og med, men ikke mod.

!

Finder forekomster af alle tegn, der ikke svarer til dem mellem parenteserne.

m[!ae]d finder mod og mød, men ikke mad og med.

-

Finder forekomster af et vilkårligt tegninterval. Du skal angive intervallet i stigende rækkefølge (dvs. A til Å og ikke Å til A).

m[a-c]d finder mad, mbd og mcd.

#

Svarer til et enkelt numerisk tegn.

1#3 finder 103, 113 og 123.

Toppen af siden

ANSI-92 jokertegn

Brug dette sæt jokertegn når du kører udvælgelses- og opdateringsforespørgsler i Access-projekter (.adp-filer), og når du bruger enten den ene eller anden type forespørgsel eller Søg og erstat-dialogboksen til at søge i databaser sat til at bruge ANSI-92-standarden.

Tegn

Beskrivelse

Eksempel

%

Matcher ethvert antal tegn. Kan bruges som det første eller sidste tegn i tekststrengen.

hv% finder hvad, hvid og hvorfor, men ikke snehvid eller hul.

_

Matcher et vilkårligt enkelt alfabetisk tegn.

M_d finder mad, med og mod.

[ ]

Finder forekomster af et vilkårligt enkelttegn mellem parenteserne.

M[ae]d finder mad og med, men ikke mod.

^

Finder forekomster af alle tegn, der ikke svarer til dem mellem parenteserne.

m[^ae]d finder mod og mød, men ikke mad og med.

-

Finder forekomster af et vilkårligt tegninterval. Du skal angive intervallet i stigende rækkefølge (dvs. A til Å og ikke Å til A).

m[a-c]d finder mad, mbd og mcd.

NOTER:

 • Hvis du vil finde jokertegn, der findes i dine data, skal du omslutte det tegn, du vil finde, med kantede parenteser – således: [#]. Følg denne regel når du søger efter stjerner (*), spørgsmålstegn (?), nummertegn (#), venstreparenteser ([) og bindestreger (-). Brug ikke kantede parenteser når du søger efter udråbstegn (!) eller højreparenteser (]). Hvis du vil finde disse tegn ved hjælp af dialogboksen Søg og erstat, skal du skrive tegnet i feltet Søg efter uden omgivende parenteser. Du benytter den samme fremgangsmåde, når du søger efter tegnene ved hjælp af en forespørgsel. Følgende syntaks returnerer f.eks. alle de poster, der indeholder et udråbstegn, uanset hvor tegnet er placeret i dine data: Like "*!*".

  Oplysninger om, hvordan du bruger dialogboksen Søg og erstat, fås i artiklen Brug dialogboksen Søg og erstat til at ændre data. Oplysninger om brugen af udvælgelses- og opdateringsforespørgsler findes i artiklerne Opret en simpel udvælgelsesforespørgsel og Opdatér dataene i en database.

  Hvis du søger efter en bindestreg og andre tegn samtidigt, skal du placere bindestregen før eller efter alle andre tegn i de kantede parenteser – således: [-#*] eller [#*-]. Men hvis du sætter et udråbstegn (!) efter venstreparentesen, skal du placere bindestregen efter udråbstegnet: [!-].

 • Hvis du vil søge efter et par venstre- og højreparenteser ([]), skal du sætte begge tegn i firkantede parenteser – således: [[]]. Du skal gøre dette, fordi Access fortolker et enkelt par kantede parenteser som en streng af længden nul.

Toppen af siden

Datatyper, som du kan søge efter ved hjælp af jokertegn

Når du opretter en tabel, kan du definere en datatype for hvert felt i den pågældende tabel. F.eks. definerer du datatypen Dato/klokkeslæt for felter, der indeholder oplysninger om dato. Denne tabel viser en liste over de datatyper, som du kan søge efter ved hjælp af jokertegn. Husk, at i nogle tilfælde kan du bruge jokertegn i dialogboksen Søg og erstat, men ikke i forespørgsler, og omvendt.

Datatype

Brug i...

Tekst

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Notat

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Tal

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Dato/klokkeslæt

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Bemærk!: Regionale indstillinger kan påvirke måden, hvorpå jokertegn bruges. Du kan finde flere oplysninger i noterne sidst i dette afsnit.

Valuta

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Automatisk nummerering

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

OLE-objekt

Ingen.

Ja/Nej

Forespørgsler, men du har ikke brug for dem. Du kan finde flere oplysninger i noterne sidst i dette afsnit.

Link

Dialogboksen Søg og erstat, forespørgsler

Guiden Opslag

Afhænger af kildefeltets datatype.

NOTER:

 • Du kan bruge jokertegn i dialogboksen Søg og erstat til at søge efter Dato-/Klokkeslætsfelter, hvis det format, der anvendes på disse felter, viser hele eller dele af datoen som tekst. F.eks. kan du søge ved hjælp af en streng såsom *ar* -10-2007, så dine resultater omfatter en vilkårlig måned, der indeholder bogstaverne "ar" – januar, februar, osv. Husk, at du er nødt til at søge vha. formatet, der er anvendt på data, så du skal vælge en indstilling i dialogboksen – afkrydsningsfeltet Søg felter som formateret. Flere oplysninger om denne dialogboks får du i artiklen Brug dialogboksen Søg og erstat til at ændre data.

 • Datoen og klokkeslættet, der er angivet i de regionale indstillinger i Windows, kan påvirke, hvad du ser, og hvordan du søger. F.eks. får nogle brugere vist datoer som romertal, f.eks. 07-IX-1997, i stedet for 07-sept-1997. Reglen er, at du søger efter det, du ser, ikke hvad du tror, Access lagrer i tabellen. Du kan med andre ord søge ved hjælp af en streng, som f.eks * - IX - 2007, for at finde alle posterne for september det pågældende år.

  Desuden gælder det, at hvis teksten i et datofelt indeholder diakritiske tegn, f.eks. á eller ä, så skal du medtage disse tegn i søgestrengen, ellers mislykkes søgningen. Du kan omgå forekomsten af diakritiske tegn ved hjælp af jokertegn. Hvis du f.eks. ser en dato som f.eks. 3-heinä-2007, kan du søge ved hjælp af en streng såsom *-hein*-2007.

 • Når du søger i et Ja/Nej-felt ved hjælp af dialogboksen Søg og erstat, så ignorerer Access feltet, og dialogboksen returnerer ikke nogen poster. Når du søger i et Ja/Nej-felt ved hjælp af en forespørgsel, kan du bruge jokertegn, men husk, at Ja/Nej-felter kun returnerer to værdier (0 for falsk og -1 for sand), så et jokertegn føjer ikke nogen værdi til søgningen. Hvis du f.eks. bruger et kriterie som = 1, så returneres det samme resultat som "Like *1".

 • Du kan ikke søge i OLE-objektfelter.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×