Oversigt over formularer, kontrolelementer i formularer og ActiveX-objekter i et regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt!: Denne funktion er ikke tilgængelig i Office på en Windows RT-PC. Vil du se hvilken version af Office du bruger?

Eksempler på formularer i regneark Ved hjælp af formularer og de mange kontrolelementer og objekter, som du kan føje til dem, kan du gøre dataindtastning i dit regneark lettere og forbedre den måde, dit regneark ser ud. Du kan også udføre denne selv med få eller ingen behov for Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kode.

En regnearksformularen er ikke det samme som en Excel-skabelon. En skabelon er en forudformaterede fil, der kan hjælpe dig i gang med at oprette en projektmappe, der ser ud, som du ønsker. En formular indeholder kontrolelementer, som felterne eller rullelister, der kan gøre det nemmere for personer, der bruger dit regneark til at angive eller redigere data. For at finde ud af, hvordan du kan hente skabeloner skal du se Excel-skabeloner.

Hvad er en formular?

En formular, er om udskrevet eller online, et dokument, der er designet med en standard struktur og format, der gør det nemmere at registrere, organisere og redigere oplysninger.

 • Udskrevne formularer indeholder instruktioner og formatering, etiketter og tomme mellemrum til at skrive eller at indtaste data. Du kan bruge Excel og Excel skabeloner til at oprette udskrevne formularer.

 • Online formularer indeholder de samme funktioner som udskrevne formularer. Desuden indeholder online formularer kontrolelementer. Kontrolelementer er objekter, der viser data eller gøre det nemmere for brugerne at indtaste eller redigere data, udføre en handling eller foretage et valg. Generelt gøre kontrolelementer formularen lettere at bruge. Lister, alternativknapper og kommandoknapper er eksempler på almindelige kontrolelementer. Kontrolelementer kan også køre tildelte makroer og reagere på hændelser, som Klik med musen, ved at køre Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Du kan bruge Excel på flere måder til at oprette udskrevet og online formularer.

Typer af Excel-formularer

Du kan oprette adskillige formulartyper i Excel: dataformularer, regneark, der indeholder formularkontrolelementer og ActiveX-objekter, og VBA-UserForms. Du kan bruge hver type formular alene, eller du kan kombinere dem på forskellige måder og således oprette en løsning, der passer til dine behov.

Dataformular

En dataformular udgør en nem måde at angive eller vise en komplet række oplysninger i et område eller i en tabel, uden at skulle rulle vandret. En dataformular gør det nemmere at angive data frem for at skulle gå fra kolonne til kolonne, når du har flere kolonner med data, der kan blive vist på skærmen. Brug af en dataformular med enkle tekstfelter, der viser kolonneoverskrifterne som etiketter er nok, og du behøver ingen sofistikerede eller tilpassede formularfunktioner som f.eks. en liste eller et skalafelt.

Eksempel på en typisk dataformular Excel kan automatisk oprette en indbygget dataformular til din område eller tabel. Dataformularen viser alle kolonneoverskrifter som navne i en enkelt dialogboks. Hver etiket har en tilstødende tom tekstboks, hvor du kan angive data for hver kolonne, op til maksimalt 32 kolonner. Du kan angive nye rækker i en dataformular, finde rækker ved at navigere eller (baseret på celleindhold) opdatere rækker og slette rækker. Hvis en celle indeholder en formel, vises resultatet af formlen i dataformularen, men du kan ikke ændre formlen ved hjælp af dataformularen.

Regneark med kontrolelementer i formularer og ActiveX-objekter

Et regneark er en type formular, der gør det muligt at indtaste og få vist data i gitteret, og der er flere funktioner, der synes godt om kontrolelementet allerede indbyggede til Excel-regneark, som kommentarer og data validering. Celler ligner tekstfelter, idet du kan angive og formatere dem i en række forskellige måder. Celler, der ofte bruges som etiketter, og justering af Cellehøjde og bredde og fletning af celler, kan du gøre et regneark, der fungerer som en simpel dataindtastningsformular. Andre synes godt om kontrolelementet funktioner, som cellekommentarer, links, baggrundsbilleder, datavalidering, betinget formatering, integrerede diagrammer, og AutoFilter kan gøre et regneark, der fungerer som en avanceret form.

Hvis du ønsker øget fleksibilitet, kan du føje kontrolelementer og andre tegneobjekter til lærred for et regneark og kombinere og koordinere dem med regnearksceller. Du kan f.eks. bruge et listekontrolelement til at gøre det nemmere for en bruger at vælge på en liste med elementer. Eller du kan bruge et skalafelt for at gøre det nemmere for en bruger at angive et tal.

Eftersom kontrolelementer og objekter gemmes på lærredet, kan du få vist kontrolelementer og objekter sammen med tilhørende tekst, uafhængigt af række‑ og kolonnegrænser uden at ændre layoutet for et gitter eller en tabel med data i regnearket. Mange af disse kontrolelementer kan som oftest kædes sammen med celler i regnearket og kræver ikke VBA-kode for at fungere. Du kan angive egenskaber, der afgør, om et kontrolelement flyder frit eller flyttes og ændrer størrelse sammen med en celle. Du kan f.eks. have et afkrydsningsfelt, som du ønsker at flytte sammen med den underliggende celle, når et område sorteres. Hvis du har en liste, der skal blive på en fast placering, skal den ikke flyttes sammen med den underliggende celle.

Excel indeholder to typer kontrolelementer: formular objekter og ActiveX-objekter. Ud over disse sæt af kontrolelementer, kan du også tilføje objekter fra fanen Tegnefunktioner, som en Autofigurer, WordArt, SmartArt-grafik eller tekstfelter.

I det følgende afsnit beskrives disse kontrolelementer og tegneobjekter, og der gives en detaljeret beskrivelse af, hvordan du arbejder med disse kontrolelementer og objekter.

Kontrolelementer i en formular

Kontrolelementer i en formular er de oprindelige kontrolelementer, der er kompatible med tidligere versioner af Excel, fra Excel version 5.0. Kontrolelementer i en formular er også udviklet til brug sammen med XLM-makroark.

Du kan bruge kontrolelementer i formularer, hvor du kan nemt reference og interagere med celledata uden at bruge VBA-kode, og når du vil føje kontrolelementer til diagramark. Når du føjer et kontrolelement af typen liste til et regneark og knytte den til en celle, kan du f.eks returnere en numerisk værdi for den aktuelle placering af det valgte element i kontrolelementet. Du kan derefter bruge den numeriske værdi sammen med funktionen indeks til at vælge forskellige elementer på listen.

Du kan også køre makroer ved at bruge kontrolelementer i en formular. Du kan knytte en eksisterende makro til et kontrolelement eller skrive eller optage en ny makro. Når en bruger af formularen klikker på kontrolelementet, køres makroen.

Men disse kontrolelementer kan ikke være føjet til UserForms, bruges til at styre begivenheder eller ændret for at køre Web-scripts på websider.

Oversigt over kontrolelementer i en formular

Knapnavn

Eksempel

Beskrivelse

Knapflade

Navn

Eksempel på et kontrolelement af typen etiket i en formular

Identificerer formålet med en celle eller et tekstfelt eller viser beskrivende tekst (f.eks. titler, billedtekster, billeder) eller korte instruktioner.

Knapflade

Gruppeboks

Eksempel på kontrolelement af typen gruppeboks på en formularværktøjslinje

Grupperer relaterede kontrolelementer i en visuel enhed i et rektangel med en valgfri etiket. Alternativknapper, afkrydsningsfelter eller indhold, der er tæt forbundet, grupperes som regel.

Knapflade

Knap

Eksempel på et kontrolelement af typen knap på en formularværktøjslinje

Kører en makro, der udfører en handling, når en bruger klikker på den. En knap kaldes også en trykknap.

Knapflade

Afkrydsningsfelt

Eksempel på et kontrolelement af typen afkrydsningsfelt på en formularværktøjslinje

Aktiverer eller deaktiverer en værdi, der angiver et modsat eller utvetydigt valg. Du kan markere mere end ét afkrydsningsfelt i et regneark eller i en gruppeboks. En gruppeboks kan have én af følgende tre statusser: valgt (aktiveret), ryddet (deaktiveret) og kombineret, dvs. en kombination af statusserne aktiveret og deaktiveret (f.eks. ved flere valgmuligheder).

Knapflade

Alternativknap

Eksempel på et kontrolelement af typen alternativknap på en formularværktøjslinje

Tillader et enkelt valg inden for et begrænset sæt valgmuligheder, der udelukker hinanden. En alternativknap er typisk indeholdt i en gruppeboks eller ramme. En gruppeboks kan have én af følgende tre statusser: valgt (aktiveret), ryddet (deaktiveret) og kombineret, dvs. en kombination af statusserne aktiveret og deaktiveret (f.eks. ved flere valgmuligheder).

Knapflade

Liste

Eksempel på et kontrolelement af typen liste i en formular

Viser en liste med et eller flere elementer, som en bruger kan vælge mellem. Brug en liste til at få vist en lang række valg, der varierer i antal eller indhold. Der findes tre typer lister:

 • En liste med en enkelt valgmulighed. I dette tilfælde minder en liste om en gruppe alternativknapper. Dog kan en liste håndtere et større antal elementer mere effektivt.

 • En liste med flere valgmuligheder, hvor der er muligt at markere én eller flere sammenhængende (tilstødende) indstillinger.

 • En liste med udvidede valgmuligheder, hvor det er muligt at markere én, flere sammenhængende eller flere usammenhængende indstillinger.

Knapflade

Kombinationsfelt

Eksempel på et kontrolelement af typen kombinationsfelt i en formular

Kombinerer et tekstfelt med en liste til oprettelse af en rulleliste. Et kombinationsfelt er mere kompakt end en liste, men kræver at brugeren klikker på Pil ned for at få vist listen med elementer. Brug et kombinationsfelt for at gøre det muligt for en bruger at skrive eller vælge et enkelt element på listen. Kontrolelementet viser den aktuelle værdi i tekstfeltet, uafhængigt af hvordan værdien angives.

Knapflade

Rullepanel

Eksempel på et kontrolelement af typen rullepanel på en formularværktøjslinje

Ruller gennem en række værdier, når du klikker på de lodrette rullepile eller trækker i rulleboksen. Herudover kan du rulle gennem en side (et foruddefineret interval) med værdier ved at klikke på området mellem rulleboksen og en af de to lodrette rullepile. En bruger kan typisk skrive en tekstværdi direkte i en tilhørende celle eller tekstfelt.

Knapflade

Skalaknap

Eksempel på et kontrolelement af typen skalaknap på en formularværktøjslinje

Øger eller mindsker en værdi som f.eks. et fortløbende tal, tid eller en dato. Klik på Pil op for at øge værdien og Pil ned for at mindske den. En bruger kan typisk skrive en tekstværdi direkte i en tilhørende celle eller tekstfelt.

Bemærk!: Følgende kontrolelementer kan ikke vælges i Office Excel 2007 projektmapper. Disse kontrolelementer kan bruges i Excel 5.0-dialogboksark kun.

Knapnavn

Knapflade Tekstfelt

Knapflade Kombinationsboks liste - redigere

Knapflade Kombinationsboks rullemenu - Rediger

Knapflade Kør dialogboks

ActiveX-objekter

ActiveX-objekter kan bruges i regnearksformularer med eller uden brug af VBA-kode og i VBA-brugerdefinerede formularer. Som hovedregel skal du bruge ActiveX-objekter, når du har brug for mere fleksible designkrav end dem, man opnår med kontrolelementer i en formular. ActiveX-objekter har omfattende egenskaber, som du kan bruge til at tilpasse deres udseende, funktionsmåde, skrifttyper og andre egenskaber.

Du kan også styre forskellige hændelser, der opstår, når der interageres med et ActiveX-objekt. Du kan f.eks. udføre forskellige handlinger, afhængigt af hvilket valg en bruger vælger i et listekontrolelement, eller du kan sende en forespørgsel til en database om at udfylde et kombinationsfelt med elementer, når en bruger klikker på en knap. Du kan også skrive makroer, der svarer til hændelser, der er tilknyttet ActiveX-objekter. Når en bruger af formularen interagerer med objektet, kører VBA-koden derefter for at behandle de hændelser, der opstår for det pågældende objekt.

Din computer indeholder også mange ActiveX-objekter, der blev installeret af Excel og andre programmer, f.eks. Calendar Control 12.0 og Windows Media Player.

Vigtigt!: Ikke alle ActiveX-objekter kan bruges direkte i regneark. Visse typer kan kun bruges i VBA-brugerdefinerede formularer. Hvis du forsøger at føje et af disse bestemte ActiveX-objekter til et regneark, vises meddelelsen "Kan ikke indsætte objektet".

Men ActiveX-objekter kan ikke føjes til diagramark fra brugergrænsefladen eller XLM-makroark. Du kan også tildele en makro til at køre direkte fra et ActiveX-objekt på samme måde, kan du fra et formularkontrolelement.

Oversigt over ActiveX-objekter

Knapnavn

Eksempel

Beskrivelse

Knapflade

Afkrydsningsfelt

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen afkrydsningsfelt

Aktiverer eller deaktiverer en værdi, der angiver et modsat eller utvetydigt valg. Du kan vælge mere end ét afkrydsningsfelt ad gangen i et regneark eller i en gruppeboks. En gruppeboks kan have én af følgende tre statusser: valgt (aktiveret), ryddet (deaktiveret) og kombineret, dvs. en kombination af statusserne aktiveret og deaktiveret (f.eks. ved flere valgmuligheder).

Knapflade

Tekstfelt

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen tekstfelt

Gør det muligt at få vist i en rektangulær boks, indtast, eller Rediger tekst eller data, der er bundet til en celle. Et tekstfelt kan også være et felt til statisk tekst, der viser skrivebeskyttede oplysninger.

Knapflade

Kommandoknap

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen kommandoknap

Kører en makro, der udfører en handling, når en bruger klikker på den. En kommandoknap kaldes også en trykknap.

Knapflade

Alternativknap

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen alternativknap

Tillader et enkelt valg inden for et begrænset sæt valgmuligheder, der udelukker hinanden, og som typisk er indeholdt i en gruppeboks eller ramme. En gruppeboks kan have én af følgende tre statusser: valgt (aktiveret), ryddet (deaktiveret) og kombineret, dvs. en kombination af statusserne aktiveret og deaktiveret (f.eks. ved flere valgmuligheder).

Knapflade

Liste

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen liste

Viser en liste med et eller flere elementer, som en bruger kan vælge mellem. Brug en liste til at få vist en lang række valg, der varierer i antal eller indhold. Der findes tre typer lister:

 • En liste med en enkelt valgmulighed. I dette tilfælde minder en liste om en gruppe alternativknapper. Dog kan en liste håndtere et større antal elementer mere effektivt.

 • En liste med flere valgmuligheder, hvor der er muligt at markere én eller flere sammenhængende (tilstødende) indstillinger.

 • En liste med udvidede valgmuligheder, hvor det er muligt at markere én, flere sammenhængende eller flere usammenhængende indstillinger.

Knapflade

Kombinationsfelt

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen kombinationsfelt

Kombinerer et tekstfelt med en liste til oprettelse af en rulleliste. Et kombinationsfelt er mere kompakt end en liste, men kræver at brugeren klikker på Pil ned for at få vist listen med elementer. Brug et kombinationsfelt for at gøre det muligt for en bruger at skrive eller vælge et enkelt element på listen. Kontrolelementet viser den aktuelle værdi i tekstfeltet, uafhængigt af hvordan værdien angives.

Knapflade

Til/fra-knap

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen til/fra-knap

Angiver en tilstand, f.eks. Ja/Nej eller Til/Fra. Knappen bruges til at skifte mellem en aktiveret eller deaktiveret tilstand, når der klikkes på den.

Knapflade

Skalaknap

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen skalaknap

Øger eller mindsker en værdi, f.eks. et fortløbende tal, tid eller dato. Klik på Pil op for at øge værdien og Pil ned for at mindske den. En bruger kan typisk skrive en tekstværdi i en tilhørende celle eller tekstfelt.

Knapflade

Rullepanel

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen rullepanel

Ruller gennem en række værdier, når du klikker på de lodrette rullepile eller trækker i rulleboksen. Herudover kan du rulle gennem en side (et foruddefineret interval) med værdier ved at klikke på området mellem rulleboksen og en af de to lodrette rullepile. En bruger kan typisk skrive en tekstværdi direkte i en tilhørende celle eller tekstfelt.

Knapflade

Navn

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen etiket

Identificerer formålet med en celle eller et tekstfelt, viser beskrivende tekst (f.eks. titler, billedtekster, billeder) eller giver korte instruktioner.

Knapflade

Billede

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen billede

Integrerer et billede som f.eks. et bitmap, JPEG eller GIF.

Kontrolelement i tekstrude

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen gruppeboks

Et rektangulært objekt med en valgfri etiket, der grupperer relaterede kontrolelementer i en visuel enhed. Alternativknapper, afkrydsningsfelter eller indhold, der er tæt forbundet, grupperes som regel i et kontrolelement i en tekstrude.

Bemærk!: Ramme ActiveX-objektet er ikke tilgængelig i sektionen ActiveX-objekter i kommandoen Indsæt. Du kan dog tilføje kontrolelementet fra dialogboksen Flere kontrolelementer ved at vælge Microsoft Forms 2.0 Frame.

Knapflade

Flere kontrolelementer

Viser en liste over de ekstra ActiveX-objekter, der er tilgængelige på computeren, og som du kan føje til en brugerdefineret formular, f.eks. Calendar Control 12.0 og Windows Media Player. Du kan også registrere et brugerdefineret kontrolelement i denne dialogboks.

Tegnefunktionsobjekt

Eksempler på figurer Du kan også medtage SmartArt-grafik, figurer, WordArt og tekstfelter i en formular. Du kan ændre størrelsen, rotere, vende, farve og kombinere disse objekter for at oprette endnu mere komplekse figurer. Når du skriver direkte i en figur eller i et tekstfeltobjekt, bliver teksten en del af det pågældende objekt – hvis du roterer eller vender objektet, roteres og vendes teksten ligeledes. I modsætning til ActiveX-objekter kan du tildele forskellige attributter, f.eks. skriftstørrelse og skrifttype, til enkelte ord og tegn i objektet. Du kan også tildele makroer og føje links til disse objekter. Du kan også sammenkæde tekst i en figur eller i et tekstfelt med en celle i et regneark og få vist opdaterede værdier dynamisk i disse objekter.

Arbejde med kontrolelementer og objekter i regnearksformularen

Når formularer og ActiveX er blevet føjet til en formular i et regneark, er det som regel nødvendigt at justere og ændre rækkefølgen på kontrolelementerne på en række forskellige måder for at oprette en brugervenlig formular. Her kan bl.a. nævnes følgende almindelige opgaver:

 • Kontrol af visningen af gitterlinjer, mens du arbejder med kontrolelementerne og beslutter, hvorvidt gitterlinjerne skal vises for brugeren på den færdige regnearksformular.

 • Valg og fravalg af kontrolelementer, så du kan angive egenskaber eller foretage ekstra justeringer.

 • Redigering af tekst i et kontrolelement, f.eks. billedtekst eller etiket.

 • Gruppering, kopiering, flytning og justering af kontrolelementer for at organisere layoutet for regnearksformularen.

 • Ændring af størrelsen på og formatering af kontrolelementerne for at opnå det ønskede udseende.

 • Placering eller ændring af størrelsen på et kontrolelement sammen med en celle.

 • Beskyttelse af kontrolelementer og sammenkædede celler i overensstemmelse med de specifikke behov for databeskyttelse.

 • Aktivering og deaktivering af udskrivning af kontrolelementerne, når regnearksformularen udskrives.

 • Sletning af kontrolelementer, der ikke benyttes.

Du kan designe en regnearksformular med eller uden cellegitterlinjer i baggrunden. Du vil muligvis deaktivere cellegitterlinjer og derefter formatere alle celler med samme farve eller et mønster eller endda bruge et billede som en arkbaggrund. Hvis du vil skjule eller vise gitterlinjer, under fanen Vis i gruppen Vis/Skjul rydde eller markere afkrydsningsfeltet gitterlinjer.

Fastslå kontrolelementtypen i et regneark

Da der er tre forskellige typer kontrolelementer og objekter, som du kan ændre entydigt, kan du måske ikke afgøre, hvilken type kontrolelement det drejer sig om, ved kun at se på det. Hvis du vil fastslå, hvilken type kontrolelement (formular eller ActiveX) der er tale om, skal du markere kontrolelementet og højreklikke på det, hvorefter genvejsmenuen vises.

 • Hvis genvejsmenuen indeholder kommandoen Egenskaber, er kontrolelementet et ActiveX-objekt, og Excel er i designtilstand.

 • Hvis genvejsmenuen indeholder kommandoen Tildel makro, er kontrolelementet et formularkontrolelement.

  Tip!: Sørg for, at du vælger kanten og ikke indre af gruppefeltet for at få vist den korrekte genvejsmenu for gruppefeltet kontrolelement i formular.

 • Hvis genvejsmenuen indeholder kommandoen Rediger tekst, er objektet et tegneobjekt.

VBA-UserForms

Maksimal fleksibilitet, kan du oprette UserForms, som er brugerdefinerede dialogbokse, som normalt indeholder en eller flere ActiveX-objekter. Du kan gøre UserForms tilgængeligt fra VBA-kode, du opretter i Visual Basic Editor. De overordnede trin til oprettelse af en UserForm er som følger:

 1. Indsætte en UserForm i din projektmappe VBAProject. Du få adgang til en projektmappe VBAProject ved først at få vist Visual Basic Editor (Tryk på ALT + F11) og derefter på menuen Indsæt, klikke på UserForm.

 2. Skriv en procedure for at få vist UserForm.

 3. Tilføj ActiveX-objekter.

 4. Rediger egenskaberne for ActiveX-objekterne.

 5. Skriv hændelsesmanagerprocedurer for ActiveX-objekterne.

Ved hjælp af UserForms, kan du også bruge avancerede formular funktionalitet. For eksempel at føje automatisk en separat alternativknappen for hver bogstav i alfabetet, eller du kan tilføje et afkrydsningsfelt for hvert element på en stor liste med datoer og tal.

Før du opretter en UserForm, skal du overveje at benytte de indbyggede dialogbokse, der er tilgængelige i Excel, og som muligvis passer til dine behov. Disse indbyggede dialogbokse omfatter VBA-funktionerne InputBox og MsgBox, Excel-metoden InputBox, metoden GetOpenFilename, metoden GetSaveAsFilename og dialogobjekterne for objektet Program, som indeholder alle indbyggede dialogbokse i Excel.

Du kan finde flere oplysninger i Microsoft Office Excel Developer Center.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×