Office
Log på

Overfør brugerstatusrapport

Du kan bruge overførselsdashboardet i Exchange-administrationscenter (EAC) til at vise statusoplysninger for overførsel for alle brugere i en overførselsbatch. Du kan også få vist detaljerede overførselsoplysninger for hver bruger i en overførselsbatch. Disse oplysninger, der også kaldes statistik for overførselsbruger, kan gøre det lettere at foretage fejlfinding af problemer, der kunne forhindre overførsel af en brugers postkasse eller postkasseelementer. Du kan få vist disse statusoplysninger for overførsel for overførselsbatches, der aktuelt kører, der er blevet stoppet, eller som er fuldførte.

Du kan også bruge Exchange Management Shell til at vise statistik for overførselsbruger. Du kan finde flere oplysninger i:

Indhold   

Rapport for overførselsbrugere

Statistik for overførselsbruger for en bestemt bruger

Overførselsfaser

Rapport for overførselsbrugere

Du får adgang til rapporten for overførselsbrugere for en overførselsbatch ved at vælge Modtagere > Overførsel, vælg overførselsbatchen og klik derefter på Vis detaljer i detaljeruden under Postkassestatus.

Overførsel af brugerstatistik

Navnet på overførselsbatchen og følgende kommandoer vises øverst i vinduet.

Kommando

Beskrivelse

Slet  Ikonet Slet

Slet den valgte bruger fra listen over overførselsbrugere.

Opdater  Ikonet Opdater

Opdater listen over overførselsbrugere for at opdatere de oplysninger, der vises for brugerne i overførselsbatchen.

Kolonner i listen over overførselsbrugere

Kolonne

Beskrivelse

Identitet

Brugerens mailadresse.

Status

Brugerens overførselsstatus. Se statusbeskrivelserne i tabellen i næste afsnit.

Elementer, der er synkroniseret

Antallet af elementer i brugerens lokale postkasse, som blev overført til Office 365-postkassen.

Elementer, der blev ignoreret

Antallet af elementer i brugerens lokale postkasse, som ikke blev overført til Office 365-postkassen.

Statistik for overførselsbruger for en bestemt bruger

Du får vist statusoplysninger (også kaldet statistik for brugeroverførsel) for en bestemt postkasse, mailkontakt eller distributionsgruppe ved at klikke på postkassen, kontakten eller distributionsgruppen på listen. Statusoplysninger for det valgte mailobjekt vises i detaljeruden. I følgende tabel beskrives hvert felt, der vises i detaljeruden.

Felt

Beskrivelse

Status

Identificerer det specifikke punkt i overførselsprocessen for hvert mailobjekt i overførselsbatchen. Denne status er mere specifik end den overordnede statusoversigt, der vises på listen over overførselsbrugere. Følgende liste beskriver hver statusværdi.

  • I kø      Objektet er i en overførselsbatch, der kører, men overførslen af objektet er endnu ikke startet. Objekter har normalt statussen I kø   , når alle forbindelserne på det overførselsslutpunkt, der er knyttet til overførselsbatchen, bruges.

  • Klargøring      Overførselsprocessen er startet for mailobjektet, men det er endnu ikke klargjort.

  • Opdatering af klargøring      Mailobjektet er blevet klargjort, men ikke alle objektets egenskaber blev overført. Denne tilstand forekommer f.eks. ofte efter overførsel af en distributionsgruppe, når medlemmer af gruppen endnu ikke er blevet overført, eller der er problem med at overføre en bruger, der er medlem af gruppen. I så fald angiver statussen, at overførselsprocessen ikke kan opdatere gruppemedlemskabet, fordi ikke alle gruppemedlemmer er blevet overført.

  • Synkroniseret      Overførselsprocessen klargjorde Office 365-postkassen og fuldførte den indledende synkronisering, hvor alle postkasseelementer blev kopieret til den skybaserede postkasse. I forbindelse med sideløbende Exchange-overførsler og IMAP-overførsler kan denne status også angive, at den trinvise synkronisering blev gennemført.

  • Mislykket      Klargøringen eller den indledende synkronisering af mailobjektet mislykkedes. Hvis en Office 365-postkasse oprettes til en bruger, men overførslen af postkasseelementer mislykkes, vil status for brugeren være Mislykket   .

Oplysninger om udeladt element

Klik på Oplysninger om udeladt element for at få vist oplysninger om hvert element, der blev udeladt, for den valgte bruger. Følgende oplysninger om hvert udeladt element vises:

  • Dato   Postkasseelementets tidsstempel.

  • Emne   Meddelelsens emne.

  • Type   Den type fejl, der forårsagede, at elementet blev udeladt.

  • Mappenavn   Den mappe, som de udeladte elementer findes i.

Data overført

Den samlede mængde data (i byte og megabyte (MB)) for de postkasseelementer, der er blevet overført til Office 365-postkassen. Dette nummer omfatter elementer, der er overført ved både den indledende og de trinvise synkroniseringer. Dette felt har ikke en værdi for IMAP-overførsler.

Overførselshastighed

Den gennemsnitlige overførselshastighed (i byte eller MB pr. minut) for data, der kopieres til Office 365-postkassen. Dette felt har ikke en værdi for IMAP-overførsler.

Fejl

Hvis overførslen for brugeren mislykkedes, vises en beskrivelse af fejlen i dette felt. Denne fejlbeskrivelse er også inkluderet i rapporten over overførselsfejl.

Rapport

Klik på Download rapporten for denne bruger for at åbne eller gemme en detaljeret overførselsrapport, der indeholder diagnoseoplysninger om brugerens overførselsstatus. Du eller Microsoft Support kan bruge oplysningerne i denne rapport til at udføre fejlfinding for mislykkede overførsler.

Dato for sidste gennemførte synkronisering

Sidste gang, at evt. nye elementer i den lokale postkasse blev kopieret til den skybaserede postkasse.

Klik på Flere detaljer for at få vist følgende yderligere oplysninger om den valgte overførselsbruger.

Felt

Beskrivelse

Varighed af kø

Det tidsrum, hvori brugeren havde statussen I kø.

Varighed af igangværende proces

Det tidsrum, hvor brugeren aktivt blev overført.

Varighed for synkronisering

Det tidsrum, hvori brugeren havde statussen Synkroniseret.

Varighed af stop

Det tidsrum, hvori overførslen var standset for brugeren.

Overførselsfaser

De forskellige faser af overførselsstatusserne, som blev beskrevet i de forrige afsnit, er lettere at forstå, når du har godt kendskab til overførselsprocessens faser. I følgende tabel beskrives disse faser, og der angives, om fasen er inkluderet i hver type overførsel.

Overførselsfase

Sideløbende Exchange-overførsel

Faseinddelt Exchange-overførsel

IMAP-overførsel

Klargøring      Overførselsprocessen opretter den nye Office 365-postkasse.

Ja (inkluderer distributionsgrupper og mailkontakter)

Ja (inkluderer mailkontakter)

Nej

Indledende synkronisering      Efter klargøring af Office 365-postkasser overfører overførselsprocessen postkasseelementer til de nye klargjorte skybaserede postkasser.

Ja (inkluderer kalendertider og kontakter)

Ja (inkluderer kalendertider og kontakter)

Ja

Trinvis synkronisering      Overførselsprocessen synkroniserer den lokale og den tilsvarende Office 365-postkasse hver 24. time.

Ja

Nej

Ja

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×