Outlook Web App Light > Mail

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sidste opdaterede 2018-06-13

Hvis din Outlook Web App ligner billedet nedenfor, bruger du lightversionen af Outlook Web App. Det kan være, fordi du har valgt indstillingen for at bruge light-versionen, eller fordi du bruger en webbrowser, som ikke understøtter standardversionen af Outlook Web App.

Outlook Web App Light

Light-versionen af Outlook Web App er nemmere både i udseende og i funktionen end standardversionen af Outlook Web App. For eksempel indeholder det færre funktioner til at læse og skrive mail end standardversionen. Hvis du vil vide mere om forskellene, skal du se sammenligning af lightversionen og standardversionen af Outlook Web App.

Klik på Mail i navigationsruden for at se dine meddelelser. Vælg en kolonneoverskrift for at sortere meddelelserne.

Jeg vil ikke have light-versionen af Outlook Web App. Hvor er standardversionen?

Hvis du ikke vælger light-versionen af Outlook Web App, skal du bare logge af og derefter bruge en understøttet browser til at logge på igen.

Hvis du har valgt lightversionen fra en indstilling, er her hvordan du kommer tilbage til standardversionen af Outlook Web App:

 1. I lightversionen skal du gå til Indstillinger > visningsindstillinger forOutlook Web App-version.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug light-versionen af Outlook Web App .

 3. Vælg OK.

Log af lightversionen, luk browseren, og log på igen ved hjælp af en understøttet browser. Det kan være nødvendigt at lukke alle åbne browservinduer, før du kan logge på igen.

Light-versionen af Outlook Web App er meget simpel. For eksempel kan du gøre følgende opgaver i lightversionen:

 • Ændre skrifttype. Lightversionen af Outlook Web App bruger kun almindelig tekst, hvilket er ensbetydende med ingen fed, understreget eller kursiv tekst, ingen indlejrede billeder og ingen varme links.

 • Lightversionen af Outlook Web App indeholder ikke stavekontrol. Hvis den browser, du bruger, har stavekontrol, kan du bruge den i stedet.

 • Få vist et eksempel på meddelelsen. Der er ingen læse- eller indholdsrude.

 • Ændre kolonnebredden eller få vist mere af emnet i listevisningen.

 • Bruge flere signaturer i mails eller vælge, hvilke meddelelser der skal medtages en signatur i.

 • Brug af regler til videresendelse af meddelelser.

 • Tilknytte eller fjerne tilknytning til andre mailkonti.

 • Åbne en anden persons postkasse.

 • Udskrive en meddelelse.

 • Kopiere en meddelelse eller en vedhæftet fil. Du kan bruge Ctrl+C og Ctrl+V til at kopiere og indsætte indholdet af en meddelelse.

 • Gemme en meddelelse som en fil.

 • Få en besked eller påmindelse, når der modtages en meddelelse.

 • Anmode om kvitteringer for læsning eller modtagelse af en meddelelse.

 • Administrere opgaver, noter eller indbakkeregler.

 • Tilbagekalde en mail.

 • Oprette eller ændre en gruppe med kontaktpersoner. Finde oplysninger om, hvad du kan og ikke kan gøre med kontakter, Outlook Web App Light > kontakter.

Mails leveres til den server, der er vært for din postkasse. Som standard gemmes meddelelser i Indbakke i din postkasse. Nye meddelelser vises med fed skrift. Når en meddelelse har været åbnet, vises den med normal skrift.

Du kan sortere efter enhver kolonne ved at markere kolonneoverskriften. Hvis du f.eks. vil se de nyeste meddelelser, skal du vælge kolonneoverskriften Modtaget.

Du kan også bruge mapper til at organisere meddelelser. Din postkasse har et sæt standardmapper. Disse mapper omfatter, men er ikke begrænset til, Kalender, Kontakter, Slettet post, Kladder, Indbakke, Uønsket mail og Sendt post.

Som standard bliver de meddelelser, du modtager, gemt i din Indbakke. Men du kan organisere meddelelserne i et hierarkisk mappesystem, som du kan tilpasse, efterhånden som dine behov ændres. Du kan f.eks. have en mappe med navnet Mit team, som indeholder undermapper for hver person på teamet. Når en person forlader teamet, kan du slette mappen for den person. Hvis en person flytter til et andet team, kan du flytte mappen til mappen for det andet team.

Brug meddelelsesindstillingerne til at styre, hvor mange meddelelser der skal vises på hver side.

Få vist dine mapper og mappernes indhold

 1. Vælg Administrer mapper, gå derefter til navigationsruden og vælg Vælg for at få vist alle mapper. Nu vises alle mapper, der er oprettet i lightversionen af Outlook Web App eller i andre mailprogrammer, f.eks. Outlook eller Outlook Web App.

 2. Vælg den ønskede mappe på rullelisten, og vælg den grønne pil.

Oprette en ny mappe

 1. Vælg en mappe som Indbakke, og højreklik derefter på i den venstre navigationsrude.

 2. Vælg Opret ny mappe.

 3. Skriv navnet på den nye mappe i feltet Mappenavn.

Flytte en meddelelse til en anden mappe

 1. Vælg den meddelelse, der skal flyttes, ved at markere afkrydsningsfeltet ud for meddelelsen på meddelelseslisten, eller åbn den meddelelse, du vil flytte.

 2. Højreklik på meddelelsen, og vælg derefter Flyt.

 3. Skærmbilledet Flytte åbnes. Vælg den mappe, du vil flytte meddelelsen til.

 4. Vælg Flyt for at flytte meddelelsen til den valgte mappe.

  Bemærk!: Hvis du vil kopiere meddelelsen, skal du markere afkrydsningsfeltet kopi denne samtale i den valgte mappe og vælg derefter flytte.

Hvis du beslutter dig for ikke at flytte meddelelsen, kan du vælge Annuller for at lukke vinduet og vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Hvad kan jeg ellers gøre med mapper?

Når du højreklikker på en mappe, skal du se indstillinger for at omdøbe, flytte eller slette mapper ud over at oprette nye mapper.

Du kan ikke få adgang til arkivmapper, der er oprettet i Outlook eller Outlook Web App.

Når du sletter et element fra din postkasse, flyttes den til mappen Slettet post. Det betyder, kan du få den tilbage ved at finde den i mappen Slettet post, og flytte den tilbage til din indbakke.

Du kan slette hele indholdet af en mappe, herunder alle undermapper, ved at markere og højreklikke på mappen og derefter bruge indstillingen tom mappe.

Slette elementer permanent fra mappen Slettet post

 1. Vælg mappen Slettet post i Post.

 2. Hvis du vil slette hele indholdet af mappen Slettet post permanent, skal du højreklikke på Tøm mappen.

 3. Hvis du vil slette permanent kun nogle af elementerne i mappen Slettet post, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert element, du vil slette, højreklikke på elementet, og vælg derefter Slet.

Bemærk!: IT-administratoren kan have angivet en politik på mappen Slettet post, der forårsager elementer i at blive slettet permanent, når de har været i mappen til et angivet tidsrum.

Når du opretter en ny meddelelse, bruger du formularen til nye meddelelser. Det er den samme formular, der bruges til at besvare eller videresende en meddelelse. Når du besvarer en meddelelse, udfyldes oplysningerne i sidehovedet (Til, Fra og Emne) automatisk.

Hvis du ønsker en mailsignatur, skal du gå til meddelelsesindstillingerne for at oprette eller ændre din signatur.

 1. Vælg Ny mail i Mail.

 2. Angiv en adresse for meddelelsen:

  • Skriv navne eller mailaliasser af de tilsigtede modtagere i felterne til, Cc og Bcc efter behov. Adskil navnene med semikolon. Bruge kontrollere navne ikonet på værktøjslinjen til at oversætte navne. Hvis der er mere end ét muligt resultat, uløste navnene vises med rødt, og der vises en liste i navigationsruden. Vælg for at vælge navnet eller navnene, du vil på listen.

  • Du kan finde flere oplysninger i Outlook Web App Light > Adressekartotek.

 3. Skriv en kort emnelinje i feltet Emne.

 4. Skriv meddelelsen i området til meddelelsesteksten.

 5. Vælg Send på værktøjslinjen for at sende meddelelsen til modtagerne.

 6. Hvis du ikke vil sende meddelelsen med det samme, kan du vælge Gem på værktøjslinjen. Din meddelelse, gemmes i mappen kladder, indtil du åbner og sende den.

Andre indstillinger på værktøjslinjen i meddelelsen

 • Vælg angive prioritet for at angive meddelelsens prioritet til høj, Normal eller lav.

 • Vælg ikonet papirclips for at tilføje en vedhæftet fil.

Brug Indstillinger til at finde ud af, hvor mange elementer, der skal vises på hver side, og hvad du skal gøre efter flytning eller sletning af et element, eller når en meddelelse med en kvittering for læsning. Der er ikke muligt at ændre hvor ofte der skal søges efter nye meddelelser, fordi mail er tilgængelig, når den modtages af din mailserver. Du kan opdatere din browser side for at få vist Hvis ankommer til nye meddelelser.

 1. Vælg Post i navigationsruden.

 2. Vælg den mappe, der indeholder den meddelelse, du vil læse. Ny e-mail-meddelelser ender i indbakken altid og vises med fed skrift.

 3. Klik på emnet for den meddelelse, du vil læse, for at åbne den.

Når du åbner en mail, vises følgende oplysninger i overskriften:

 • Med emne: Emnet for meddelelsen.

 • Fra: Navnet eller mailadressen på afsenderen eller organisationen.

 • Sendt: Dato og klokkeslæt meddelelsen blev sendt.

 • Til: Navnet eller mailadressen på de primære modtagere.

 • Cc: Navnet eller mailadressen på Cc (Cc) modtagere.

Du kan få mere at vide om en afsender eller modtager, f.eks. personens postadresse eller telefonnummer, ved at klikke på vedkommendes navn på linjen Fra, Til eller Cc.

Advarsel!: Nogle e-mail-meddelelser, du modtager kan indeholde følgende hyperlink i overskriften: Åbn som webside (eller Åbn i browser ). Når du ser dette link, betyder det den oprindelige meddelelse indeholdt objekter, der blev blokeret, fordi de kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Disse omfatter Java-applets og ActiveX-objekter. Vælg linket til at få vist meddelelsen i dens ufiltrerede formular i et separat browservindue. Før meddelelsen åbnes, får du vist en advarsel om potentielle sikkerhedsrisikoen der er knyttet til at få vist indholdet.

Når du besvarer en meddelelse, åbnes formularen Ny meddelelse, og indeholder relevante navnene på linjerne til og Cc. Du kan tilføje eller fjerne navne, hvis det er nødvendigt. Når du videresender en meddelelse, skal udfylde du alle modtagerne dig selv.

Du kan konfigurere en autosvar (ikke til stede)-meddelelse , der skal sendes til de personer, der sender dig en meddelelse, mens du er væk.

Svare afsenderen af en meddelelse

 1. På værktøjslinjen i meddelelsen, Vælg svar. Når du vælger svar, vil linjen til allerede er adresseret til afsenderen af den oprindelige meddelelse.

 2. Feltet Emne udfyldes automatisk.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv dit svar i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Svare afsenderen og alle andre modtagere af en meddelelse

 1. På værktøjslinjen i meddelelsen, Vælg Svar til alle. Når du vælger Svar til alle, behandles linjerne til og Cc allerede, at afsenderen og alle andre modtagere af den oprindelige meddelelse.

 2. Feltet Emne udfyldes automatisk.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv dit svar i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Videresende en meddelelse

 1. Vælg Videresend på værktøjslinjen i meddelelsen.

 2. Skriv den mailadresse, du vil videresende meddelelsen til, på linjen til.

 3. Teksten i den oprindelige meddelelse kopieres til brødteksten. Skriv din tekst i eller over afsenderens oprindelige meddelelse.

Når dit svar er parat, skal du vælge Send på meddelelsens værktøjslinje.

En vedhæftet fil er en fil, der er blevet oprettet i et hvilket som helst program, f.eks. et Word-dokument, et Excel-regneark, en .wav-fil eller en bitmapfil. Du kan vedhæfte enhver type fil, som du kan få adgang til fra computeren eller på netværket, eller du kan vedhæfte elementer, du har oprettet i Outlook Web App. Du kan også fjerne vedhæftede filer fra et element.

Når en meddelelse indeholder en vedhæftet fil, vises der et papirclipsikon ud for den på meddelelseslisten. For kalenderelementer vises der et papirclipsikon i det ene hjørne i kalendervisningen, og der vises en liste over vedhæftede filer, når elementet er åbnet. I Kontakter vises der en liste over vedhæftede filer, når kontakten er åben.

Når du åbner et element, hvor der er vedhæftet en fil, vises navnet på den vedhæftede fil på listen over vedhæftede filer. Nogle vedhæftede filer, f.eks. .txt- og .gif-filer, kan åbnes i webbrowseren.

Vedhæfte en fil til en e-mail-meddelelse eller et andet element

 1. Når du opretter din meddelelse, aftale eller kontakt, du vælger Indsæt > vedhæftede filer på værktøjslinjen i meddelelsen. Meddelelser har linket vedhæftede filer i sidehovedet eller meddelelsen. Kalenderelementer har vedhæftede filer link på værktøjslinjen eller, hvis der er et møde, du lige over meddelelsens brødtekst. Kontakter får linket vedhæftede filer i bunden af siden.

 2. Vælg fil til overførsel, Skriv navnet på fil, eller Vælg Søg for at finde filen.

 3. Når du har fundet den fil, du vil vedhæfte, skal du vælge Åbn for at føje den til listen over vedhæftede filer.

 4. Gentag trin 1-3 for hver ekstra fil, du vil vedhæfte til elementet.

Lange filnavne kan blive afkortet, før filerne, der er vedhæftet. Dette påvirker ikke indholdet af filerne.

Fjerne en eller flere vedhæftede filer fra et element

 1. Åbn meddelelsen.

 2. Vælg ikonet x ud for de filer, du vil fjerne.

Vedhæftede filer kopieres ikke, når du svarer på en meddelelse. Der vises i stedet et pladsholderikon i stedet for filen. Hvis du vil medtage vedhæftede filer, skal du videresende meddelelsen i stedet for at besvare den. Inden du redigerer vedhæftede filer, skal du hente dem til computeren.

Læs eller Gem en vedhæftet fil

 • Klik på navnet på den vedhæftede fil. Du får mulighed for enten at åbne den vedhæftede fil i det relevante program eller at gemme den på disken.

 • Du kan bruge Åbn som webside (eller Åbn i browser ) for at åbne den vedhæftede fil som en webside, som kan ses via din webbrowser for nogle typer af vedhæftede filer. De filtyper, der kan åbnes som en webside, omfatter:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat .pdf-filer

Advarsel!: Ikke åbne en vedhæftet fil, medmindre du har tillid til indholdet, og den person, der sendes til dig. Vedhæftede filer er et almindelige måde for at sprede computervirusser. Så er det bedst at bruge indstillingen Åbn som webside (eller Åbn i browser ), medmindre du er sikker på, at en vedhæftet fil er sikkert. Du kan finde flere oplysninger, se Outlook Web App Light > Åbn som webside.

Sende en vedhæftet fil

Hvis du vil sende en redigeret vedhæftet fil, skal det program, der blev brugt til at oprette den vedhæftede fil, være installeret på din computer, Hvis du f.eks. vil redigere en vedhæftet Word-fil, skal Word være installeret på din computer.

 1. Åbn den meddelelse, der indeholder den oprindelige vedhæftede fil.

 2. Markér den vedhæftede fil, og klik derefter på Gem for at gemme den vedhæftede fil på computeren.

 3. Åbn den vedhæftede fil fra det sted, hvor du gemte den, og foretag de ønskede ændringer.

 4. Gem ændringerne, og luk dokumentet.

 5. Gå tilbage til Outlook Web App, og Åbn derefter den oprindelige meddelelse.

 6. Vælg Besvar, hvis du vil fjerne den oprindelige vedhæftede fil fra meddelelsen og vedhæfte din ændrede version.

 7. Vælg Videresend, hvis du vil medtage den oprindelige vedhæftede fil sammen med den version, du har ændret.

Hvad mere har jeg brug for at vide om vedhæftede filer?

 • Nogle vedhæftede filer fjernes eller blokeres af antivirusprogrammer, som din eller modtagerens organisation benytter. Kontakt teknisk support i din organisation, hvis du har spørgsmål om, hvilke typer vedhæftede filer der understøttes.

 • Som standard må en fil, der vedhæftes i Outlook Web App, ikke være på over 10 MB. Afhængigt af den tjeneste, din postkasse er placeret på, er størrelsen på hele meddelelsen inklusive vedhæftede filer som standard begrænset til 25 MB eller 35 MB. Den maksimale størrelse for vedhæftede filer og meddelelser er angivet af den person, der administrerer din mail, og der kan være angivet andre grænser.

 • Du kan som standard ikke tilføje mere end 125 vedhæftede filer i en enkelt meddelelse. Systemadministratoren kan have angivet en anden værdi for det maksimale antal vedhæftede filer.

Hvis der er mails, som du mod forventning ikke kan finde i indbakken, er her nogle ideer til fejlfinding:

 • Kontrollér mappen med uønsket mail.

 • Hvis mailen er på en tilknyttet konto, trækkes den ind i lightversionen af Outlook Web App én gang i timen.

 • Kontakt afsenderen for at kontrollere, at meddelelsen blev sendt til den korrekte mailadresse.

 • Opdater din browser. Meddelelser er tilgængelige i samme øjeblik, de modtages på serveren.

For at få mere for at vide om indstillinger, der påvirker, hvordan du kan læse og sende mail, se Indstillinger > meddelelser.

Hvis du vil have at vide, hvordan du ændrer din adgangskode, skal du se Indstillinger > Skift adgangskode.

Outlook Web App Light > Mailsikkerhed

Outlook Web App Light > Adressekartotek

Outlook Web App Light > Kontakter

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×