Outlook Web App Light > Adressekartotek

Lightversionen af Outlook Web App er enklere i både udseende og funktion. Den er også HTML-baseret, så den kan fungere bedre sammen med tekniske hjælpemidler som f.eks. skærmlæsere. Hvis du vil have en detaljeret sammenligning af lightversionen og standardversionen, skal du se Sammenligning af lightversionen og standardversionen af Outlook Web App.

Lightversionen af Outlook Web App har færre muligheder for at arbejde sammen med organisationens adressekartotek end standardversionen. Du kan vælge poster fra organisationens adressekartotek eller fra mappen Kontakter i din postkasse. Du kan også sende en meddelelse ved at angive SMTP-adressen for den postkasse, du vil sende meddelelsen til, i feltet Til eller Cc i en ny meddelelse.

Hvis du undrer dig over, hvorfor du får vist lightversionen af Outlook Web App, eller hvordan du kommer tilbage til standardversionen af Outlook Web App eller til Office, skal du se Outlook Web App Light.

I denne artikel

Hvordan får jeg vist adressekartoteket?

Hvordan finder jeg en adresse?

Hvordan vælger jeg en adresse til en meddelelse?

Hvordan vælger jeg en adresse til en mødeindkaldelse?

Hvad mere skal jeg vide?

Hvad nu, hvis jeg gerne vil vide mere?

Hvordan får jeg vist adressekartoteket?

 • Klik på ikonet for adressekartotek øverst til højre i Outlook Web App-vinduet

 • Klik på Til eller Cc i en ny meddelelse

Når du åbner adressekartoteket via ikonet øverst i Outlook Web App-vinduet, vises kun adressekartoteket. Når du åbner adressekartoteket ved at klikke på Til eller Cc i en ny meddelelse, vises adressekartoteket og felterne Til, Cc og Bcc.

Brug feltet Adressekartotek øverst på siden til at vælge, hvilket sæt af adresser du vil have vist. Som standard vises organisationens adressekartotek i dette felt, men du kan vælge det adressekartotek, du vil have vist. Eksempelvis kan du vælge Kontakter på listen over tilgængelige adressekartoteker, eller du kan vælge mappen Kontakter i navigationsruden.

Toppen af siden

Hvordan finder jeg en adresse?

Der er flere måder, hvorpå du kan finde en adresse i organisationens adressekartotek eller i mappen Kontakter. Når adressekartoteket er åbent, kan du skrive navnet på den person, du leder efter, i feltet Find en person og derefter trykke på Enter eller klikke på søgeikonet. Resultaterne vises i adressekartoteksvinduet. Hvis du vil have vist en kontakt, skal du klikke på navnet på kontakten. Hvis du vil rydde søgeresultaterne og gå tilbage til adressekartoteket, skal du klikke på Ryd søgeresultaterne.

Søgninger i adressekartoteket er begrænset til det adressekartotek, du får vist.

Hvis du allerede har åbnet en ny meddelelse, kan du skrive navnene på de personer, du vil sende en meddelelse til i felterne Til eller Cc i meddelelsen. Hvis navnene er entydige, eller du har brugt dem før, bliver de fundet automatisk.

Toppen af siden

Hvordan vælger jeg en adresse til en meddelelse?

Der er flere måder, du kan vælge en adresse til en meddelelse på.

 • Når du åbner en ny meddelelse eller svarer på eller videresender en meddelelse, vises der en liste over de seneste modtagere i navigationsruden. Dobbeltklik på et navn i feltet Til. Du kan også vælge et navn og derefter klikke på Til, Cc eller Bcc for at flytte det til det felt.

 • Hvis det ønskede navn ikke vises på listen De seneste modtagere, skal du skrive navnene eller mailaliasserne i felterne Til, Cc og Bcc. Hvis du angiver flere navne, skal du adskille dem med semikolon. Klik på Kontrollér navne på værktøjslinjen for at finde navnene. Hvis navnene ikke findes i adressekartoteket, bliver modtageren markeret som ikke fundet. Alle de navne, der ikke blev fundet, vises med rødt, og der vises en liste over mulige modtagere i navigationsruden. Hvis du vil finde det rigtige navn, skal du vælge det eller de ønskede navne på listen ved at klikke på dem. Hvis der ikke vises nogen resultater, skal du kontrollere, om du har stavet modtagerens navn eller mailadresse korrekt (eksempel: adam@contoso.com).
  Der kan ikke sendes mails til modtagere med forkerte adresser.

 • Du kan også søge efter en person ved at skrive personens navn i feltet Find en person øverst i Outlook Web App-vinduet. Tryk derefter på Enter, eller klik på søgeikonet. Søgeresultaterne vises i søgeområdet. Hvis du vil føje et navn til din meddelelse, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for navnet og derefter klikke på Til, Cc eller Bcc for at tilføje navnet som modtager. Hvis du vil rydde søgeresultaterne og vende tilbage til adressekartoteket, skal du klikke på Ryd søgeresultaterne.
  Når vinduet Modtagere af meddelelse vises, er søgninger i adressekartoteket begrænset til det adressekartotek, der vælges øverst i Outlook Web App-vinduet.

 • Klik på Til, Cc eller Bcc for at åbne søgeområdet. Her kan du søge efter en person i organisationens adressekartotek. Når du har fundet en person i søgeområdet, skal du føje navnet til mailen ved at markere afkrydsningsfeltet ud for navnet og derefter klikke på Til, Cc eller Bcc. Når du er færdig med at angive adresser for en meddelelse, skal du klikke på Udført eller Luk.
  Bcc-modtagerne modtager en kopi af meddelelsen, men deres navne vises ikke på listen over modtagere. Bcc-modtagerne kan ikke se navnene på andre Bcc-modtagere.

Toppen af siden

Hvordan vælger jeg en adresse til en mødeindkaldelse?

Der er flere måder, du kan vælge adresser til en mødeindkaldelse på.

 • Når du åbner en ny mødeindkaldelse eller besvarer eller videresender en mødeindkaldelse, vises der en liste over de seneste modtagere i navigationsruden. Dobbeltklik på et navn for at flytte det til feltet Obligatorisk. Du kan også vælge et navn og derefter klikke på Obligatorisk, Valgfri eller Ressourcer for at flytte det fil feltet.

 • Hvis det ønskede navn ikke vises på listen De seneste modtagere, skal du skrive navnene eller mailaliasserne i felterne Obligatorisk, Valgfri eller Ressourcer. Hvis du angiver flere navne, skal du adskille dem med semikolon. Klik på Kontrollér navne på værktøjslinjen for at finde navnene. Hvis navnene ikke findes i adressekartoteket, bliver modtageren markeret som ikke fundet. Alle de navne, der ikke blev fundet, vises med rødt, og der vises en liste over mulige modtagere i navigationsruden. Hvis du vil finde det rigtige navn, skal du vælge det eller de ønskede navne på listen ved at klikke på dem. Hvis der ikke vises nogen resultater, skal du kontrollere, om du har stavet modtagerens navn eller mailadresse korrekt (eksempel: adam@contoso.com).
  Der kan ikke sendes mødeindkaldelser til modtagere med forkerte adresser.

 • Du kan også søge efter en person ved at skrive personens navn i feltet Find en person øverst i Outlook Web App-vinduet. Tryk derefter på Enter, eller klik på søgeikonet. Søgeresultaterne vises i søgeområdet. Hvis du vil føje et navn til din mødeindkaldelse, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for navnet og derefter klikke på Obligatorisk, Valgfri eller Ressourcer for at tilføje navnet som modtager. Hvis du vil rydde søgeresultaterne og vende tilbage til adressekartoteket, skal du klikke på Ryd søgeresultaterne.
  Når vinduet Modtagere af meddelelse vises, er søgninger i adressekartoteket begrænset til det adressekartotek, der vælges øverst i Outlook Web App-vinduet.

 • Klik på Obligatorisk, Valgfri eller Ressourcer for at åbne søgeområdet. Det lader dig søge efter en person i organisationens adressekartotek. Når du har fundet en person i søgeområdet, skal du føje navnet til mailen ved at markere afkrydsningsfeltet ud for navnet og derefter klikke på Obligatorisk, Valgfri eller Ressourcer. Når du er færdig med at vælge adresser, skal du klikke på Udført eller Luk.

Toppen af siden

Hvad mere skal jeg vide?

 • Typisk kan du ikke føje navne eller grupper til organisationens adressekartotek eller tilføje undermapper. Nogle organisationer begrænser også ændring af dine egne optegnelser. Administrationen af adressekartoteket varetages typisk af organisationens HR- eller it-medarbejdere. I stedet skal du føje personer til dine kontakter.

Hvad nu, hvis jeg gerne vil vide mere?

Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med kontakter og kontaktgrupper, skal du se Outlook Web App Light > Kontakter.

Hvis du vil redigere din profil i Office 365, herunder ændre dit billede, skal du se Min konto.

Outlook Web App Light > Mail

Outlook Web App Light > Kalender

Indstillinger > Uønsket mail

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×