Outlook til Mac – Produktbemærkninger til Microsoft Insider-builds

Insider-builds til Office til Mac opdateres med jævne mellemrum for at levere nye og forbedrede funktioner, sikkerhedsopdateringer og fejlrettelser. Hvis du vil se de tilsvarende oplysninger om andre Office til Mac-apps, skal du gå til Produktbemærkninger til Office Insider-builds til Office til Mac.

Lær, hvordan du installerer Office til Mac-opdateringer, og se oplysningerne nedenfor for at få mere at vide om hver Insider Fast-udgivelse.

Udgivelse for 29. oktober 2018

Version: 16.19 (181029)

Kendte problemer:

 • Ingen

Programrettelser:

 • Generelt: Rettelse af et problem, hvor menuelementer i Outlook i visse situationer forsvandt

 • Kalender: Rettelse af et problem i standardkalender, der for nogle brugere forårsagede uønsket adfærd

 • Kalender: Rettelse af et problem, hvor nogle Skype for Business OnPrem-brugere manglende muligheden for at planlægge møder via Skype

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen

Version: 16.19 (181024)

Kendte problemer:

 • For brugere, der er blevet overført til synkroniserende kalendere via REST-protokollen:

  • Nogle brugere af Skype for Business i det lokale miljø mangler knappen, der skal bruges til at planlægge onlinemøder

  • Nogle brugere oplever, at deres standardkalender ikke vises korrekt, hvilket medfører uventede funktionsmåder for kalenderhandlinger

Programrettelser:

 • Regler: Programrettelse til manglende destinationsmapper, når du opretter regler for "Flyt til mappe" eller "Kopiér til mappe"

 • Kalender: Programrettelse for et problem, hvor begivenheder i Kalender er vanskelige at læse på macOS Mojave (10.14 og højere), når udseende i Systemindstillinger > Generelt er indstillet til Mørk

 • Synkronisering med Google-konti: Outlook-brugere anmodes igen om godkendelse, når brugeren ændrer sin adgangskode til Google.

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen

Version: 16.19 (181020)

Kendte problemer:

 • Kalender: Begivenheder i Kalender er vanskelige at læse på macOS Mojave (10.14 og højere), når udseende i Systemindstillinger > Generelt er indstillet til Mørk

  • Der vil være en programrettelse i den næste opdatering

Programrettelser:

 • Ingen

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen

Version: 16.19 (181018)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Kalender synkroniserer nu via REST i stedet for Exchange-webtjenester (EWS)

  • Ny model for Kalender-deling! Du kan finde flere oplysninger i vores blogindlæg 

  • Du kan finde flere oplysninger om Kalender-deling på tværs af Outlook i denne artikel 

  • Arrangører kan nu begrænse videresendelse af møder

  • Dette udrulles gradvist til kunderne i de kommende uger

Programrettelse:

 • De rettelser af nedbrud, der omtales i tidligere udgivelse, noteres som et kendt problem

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.19 (181015)

Kendte problemer:

 • I nogle tilfælde går Outlook tilfældigt ned. Årsagen til nedbruddet undersøges aktivt, og der arbejdes på at finde en programrettelse

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret administrationsfunktionalitet for administratorer:

  • Mulighed for at forhindre at brugere tilføjer onlinemødedetaljer til begivenheder

   • Ny boolesk præferencenøgle i præferencedomænet for Outlook: DisableSkypeMeeting 

   • Angiv som gennemtvunget i konfigurationsprofilen for at få vist som deaktiveret i Outlook

   • Bemærk! Det er stadig muligt at blive medlem af onlinemøder, men de kan ikke føjes til nye begivenheder

Mødemenuen i Skype-møde er deaktiveret

Mødebåndet i Skype-møde er deaktiveret

Rettelser:

 • Visitkort: Det omdesignede kortet vises nu (tidligere kendt problem)

 • Visitkort: Kortet lukker nu ordentligt, når det vises fra et begivenhedskort

 • Vejr i kalenderen: Vejrplacering fryser ikke længere ved "Opdater placering automatisk" 

 • Kalender: "Første dag i ugen" i Outlook under Indstillinger > Kalender skifter ikke længere til søndag

Version: 16.19 (181010)

Kendte problemer:

 • Visitkort: Det aktuelle produktionskort vises i stedet for det nye kort

 • I nogle tilfælde går Outlook tilfældigt ned. Årsagen til nedbruddet undersøges aktivt, og der arbejdes på at finde en programrettelse

Programrettelser:

 • Meddelelse: Rettelse af en fejl, når du indsætter billeder og URL-adresser i en meddelelsestekst og vælger "Indsæt, og match typografi"

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen

Version: 16.19 (181007)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret administrationsfunktionalitet for administratorer:

  • Mulighed for at forhindre at brugere tilføjer personlige konti i Outlook

   • Ny præferencenøgle i præferencedomænet for Outlook: AllowedEmailDomains

   • Angiv en samling af tilladte domæner med søgemønstre

   • Eksempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook AllowedEmailDomains -array "'contoso\\.com$'"

   • Mulighed for at forhindre at personlige konti tilføjes

  • Angiv en brugerdefineret vejrplacering for kalenderen

   • Ny præferencenøgle i præferencedomænet for Outlook: DefaultWeatherLocation

   • Angiv placeringen som en streng i det format, det vises i, i vejrplaceringssøgningen

   • Eksempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultWeatherLocation -string 'San Francisco, CA' 

   • Vejrplacering

  • Mulighed for at forhindre at brugere opretter og redigerer signaturer i Outlook

   • Ny boolesk præferencenøgle i præferencedomænet for Outlook: DisableSignatures

   • Angiv som gennemtvunget i konfigurationsprofilen for at få vist som deaktiveret i Outlook

   • Deaktiverede signaturer

Programrettelser:

 • Kontakter: forbedret håndtering af de kontaktfotos, der vises i mail og kalender

 • Visitkort: rettet, så det korrekte kontaktfoto vises

 • Regler: forbedret håndtering af fejl for regler med udløbne distributionslister

 • Tilføjelsesprogrammer: rettet, så de korrekte modtagertyper returneres 

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.18 (180926)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Følsomhedsmærkater

  • Når du skriver en mail eller opretter et dokument, kan du nu under fanen Hjem se knappen Følsomhed, hvis du er logget på med en Office 365-arbejdskonto

  • Hvis din administrator har konfigureret følsomhedsmærkater for dig, kan du bruge denne knap til at anvende følsomhedsmærkater på dine mails

  • Få mere at vide i dokumentationen her: https://aka.ms/officemipdocs

Programrettelser:

 • Mail: Stedfortrædere ser ikke længere meddelelser, der er markeret som private

 • Mail: Indbyggede billeder vises korrekt i andre slutpunkter f.eks. Outlook Web Access, Outlook til mobilenheder osv.

 • Mail: Ved indsætning og tilpasning af formatering bevares punkttegn og nummerering

 • Mail: Den sorte linje ved oprettelse af brødteksten er blevet rettet

 • Kalender: Undtagelse for tilbagevendende møde, der er oprettet af stedfortræder forsvinder ikke længere

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.18 (180924)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret sidepanel til kalenderen

  • Der er nu et forbedret sidepanel til kalenderen

  • Kalendere er grupperet efter konti på en mere relevant måde, og vi har fjernet sektionen "Mine kalendere", herunder Personer, Opgaver og Noter.

  • Kategorier er blevet fjernet fra individuelle kalendere og vises kun i kalendergitteret

Forbedret sidepanel til kalenderen

 • Office 365-meddelelseskryptering

  • Når du skriver en mail, kan du nu under fanen Indstillinger se knappen Kryptér, der nu understøtter Office 365-meddelelseskryptering med indstillingen Kun til kryptering.

  • Det samler også andre indstillinger som f.eks. Videresend ikke og IRM-skabeloner, der tidligere fandtes under knapperne Tilladelse og Sikkerhed

Ny krypteringsindstilling med understøttelse af Office 365-meddelelseskryptering, Videresend ikke og IRM-skabeloner

 • Signer, der tidligere var under knappen Sikkerhed, er nu en separat knap under Indstillinger.

Signer er en separat knap under fanen Indstillinger

Programrettelser:

 • Ingen

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.18 (180919)

Programrettelser:

 • Oversigtskort for rejsereservationer: Datoen for indtjekning for heldagsbegivenheder vises korrekt

 • Kalender: Heldagsbegivenheder i forskellige tidszoner vises korrekt

 • Kalender: Håndhævelse af "Videresend ikke" for mødeinvitationer er rettet

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.18 (180911)

Programrettelser:

 • Generelt: forbedret stabilitet i macOS Mojave

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.18 (180910)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret konfigurationsfunktionalitet for administratorer:

  Tilføj automatisk Office 365-konto ved første opstart, hvis postkasseadressen ikke stemmer overens med adressen til aktivering af Office

  • Ny præferencenøgle i præferencedomænet for Outlook: DefaultEmailAddressOrDomain

  • Angiv den fulde mailadresse eller det fulde domæne, der skal tilføjes i Outlook, som en streng

  • Når du har angivet et domæne, bruges den lokale del af aktiveringsadressen sammen med det angivne domæne

  • Hvis mailadressen til aktiveringen af Office f.eks. er bruger@contoso.biz, skal user@contoso.com tilføjes i Outlook

  • Eksempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook DefaultEmailAddressOrDomain -string "contoso.com"

Programrettelser:

 • Tilgængelighed: VoiceOver meddeler det korrekte navn for knappen Privat/offentlig på vinduet Beskyttelse af personlige oplysninger i dialogboksen "Opret en gruppe"

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.18 (180903)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret administrationsfunktionalitet for administratorer:

  • Undgå at brugere importerer eller eksporterer Outlook-elementer

  • Nye præferencetaster i Outlooks præferencedomæne: DisableImport og DisableExport

  • Indstil som gennemtvunget i konfigurationsprofilen for at få vist som deaktiveret i menuen Filer og på båndet

Deaktiverede import-/eksportmenupunkter ved hjælp af en ny administrationsindstilling for administratorer

Deaktiverede import-/eksportbåndknapper ved hjælp af en ny administrationsindstilling for administratorer

Programrettelser:

 • Visitkort: Oplysninger om organisationen vises korrekt i visitkortet (fra tidligere opdatering)

 • Kalender: Kalenderudskrivning i macOS Mojave fungerer korrekt

 • Kalender: Heldagsbegivenheder i forskellige tidszoner vises korrekt

 • Søgning: Søgeområder som f.eks. Aktuel mappe, Undermapper osv. deaktiveres ikke længere, når du foretager en søgning

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.18 (180828)

Rettelser:

 • Søgning: Båndets knapper for avanceret søgning deaktiveres ikke længere, når du søger efter alle mails

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Visitkort: Oplysninger om organisationen vises muligvis ikke i visitkortet (fra tidligere opdatering)

Version: 16.18 (180827)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret administrationsfunktionalitet for administratorer:

  • Skjul teksten "Vidste du? Outlook understøtter Google-, Yahoo!- og iCloud-konti" i dialogboksen ved gennemførelse af kontoopsætning

   • Ny indstillingstast: HideCanAddOtherAccountTypesTipText

   • Eksempelkommando: defaults write com.microsoft.Outlook HideCanAddOtherAccountTypesTipText -bool TRUE

Rettelser:

 • Visitkort: Det omdesignede kortet vises nu (tidligere kendt problem)

 • Mail: Meddelelsesliste viser ikke længere tomme rækker, når læseruden er indstillet til højre side

 • Signaturer: Når du klikker på et link i en forhåndsvisning af en signatur, åbnes linket nu i et browservindue

 • Skabeloner: Meddelelser, der sendes ved hjælp af en skabelon, grupperes ikke længere i den samme samtale 

Kendte problemer:

 • Visitkort: Oplysninger om organisationen vises muligvis ikke i visitkortet

Version: 16.17 (1808122)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret konfigurations- og administrationsfunktionalitet for administratorer:

  • Tilføj automatisk Office 365-postkasser ved første opstart

   • Når OfficeAutoSignIn er angivet til TRUE, tilføjes postkassen ved første opstart

  • Gennemtving indstillinger via macOS-konfigurationsprofil

   • Når indstillinger angives som gennemtvungne, deaktiveres den foretrukne indstilling, så den ikke kan ændres

Administreret indstilling i Outlook

Rettelser:

 • Kalender: Begivenheders tidspunkter er ikke længere forskudt med en time efter overgang til sommertid.

 • Mail: Genvej for vedhæftede filer (Cmd-E) fungerer nu, når du skriver (tilføj) og læser (download alle)

 • Fuld skærm: Når du besvarer et møde med kommentarer, er svarvinduet nu fokus i visningen

 • Grupper: Afkrydsningsfeltet "Følg i indbakke"vises nu i gruppekortet

 • Signaturer: Når du redigerer "Signaturnavn" i editorvinduet, opdateres vinduestitlen nu også 

Kendte problemer:

 • Visitkort: Det aktuelle produktionskort vises i stedet for det omdesignede kort

Version: 16.17 (180816)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Opret nu Teams-møder i Outlook:

Klik på "Teams-møde" på båndets fane for Arrangørmøde for at tilføje mødeoplysninger

Knap for Teams-møde på båndet

Linket "Deltag i Microsoft Teams-møde" og tilknyttede mødedetaljer føjes til begivenhedens brødtekst

Linket Deltag i Microsoft Teams i begivenhedens brødtekst

Denne funktion udrulles til Office 365-abonnenter over en længere periode, så du vil muligvis ikke kunne se den med det samme.

Rettelser:

 • Kalender: Indikator for aktuelt tidspunkt overlapper ikke længere timemærkater på kalendergitteret

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.17 (180813)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Søgningen er blevet forbedret med henblik på at hjælpe dig med at finde elementer hurtigere, herunder:

Få vist søgehistorik og forslag, når du er i søgefeltet, før du skriver din søgning

Søgehistorik og forslag

Søgehistorik og forslag opdateres, mens du skriver

Indtastning af søgning

Ny knap for "Aktuel postkasse" på båndets fane Søg til søgning på tværs af den valgte postkasse

Søg i den aktuelle postkasse

Rettelser:

 • Elementliste: Ved sekundært klik/højreklik på overskriften vises genvejsmenuen for valg af kolonner

 • Grupper: Knappen "Fjern fra kalender" vises ikke længere for annullerede møder i Grupper-mapper

 • Fraværende: Tekst har nu en grå baggrund, når funktionen ikke er aktiveret

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.17 (180808)

Rettelser:

 • Godkendelse: forbedret validering for at undgå dubletter af Kerberos-identiteter og unødvendige anmodninger om legitimationsoplysninger

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.17 (180806)

Rettelser:

 • Oversigtskort for rejsereservationer: Knappen "Vis i kalender" virker nu

 • Kalender: Tastaturnavigation går ikke længere i ring i sektionen "Mine kalendere"

 • Signaturer: Der vises ikke længere en fejl, når du klikker på Gem efter at have gemt et nyt signaturnavn

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.17 (180802)

Rettelser:

 • Mail: Når du udvider en samtale på meddelelseslisten, markeres der ikke længere en vilkårlig meddelelse 

 • Kalender: Der vises ikke længere en tom kalender i Outlook efter opstart

 • Kalender: Når du accepterer et møde uden en svarmeddelelse, bliver der ikke længere oprettet en meddelelse i Kladder

 • Onlinemøder: Linket "Første onlinemøde?" i mødets brødtekst er blevet opdateret i den nye hjælpeartikel

 • Påmindelser: Outlook forsøger ikke længere automatisk at lukke tilbagevendende påmindelser, når påmindelsen om begivenheden og den forrige forekomst overlapper

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.16 (180726)

Rettelser:

 • Godkendelse: Outlook melder ikke længere, at en Kerberos-konto er ugyldig, når den er afhængig af en tredjepartsudbyder

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.16 (180724) 

Rettelser:

 • Kalender: Aftaler, der er oprettet i Outlook til Mac, synkroniseres nu med andre Outlook-apps

 • Mail: Det meddeles nu i VoiceOver, når modtagere fjernes fra Til-, Cc- og Bcc-felter

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.16 (180718) 

Rettelser:

 • Mail: Knappen Sorteringsrækkefølge i meddelelseslistens brevhoved er ikke længere beskåret (tidligere kendt problem)

 • Mail: Genvejsmenuen kan ikke længere vises i meddelelseslistens brevhoved

 • Grupper: Knappen "Fjern fra kalender" vises ikke længere for annullerede møder i Grupper

 • Signaturer: Nu kan du redigere signaturnavnet direkte i vinduet Signatureditor

Signaturnavn

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.16 (180713) 

Kendte problemer:

 • Mail: Knappen Sortér rækkefølge er beskåret i listebrevhovedet

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Indstillinger: Oplysninger om Office Intelligent Services befinder sig nu under Indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger

Rettelser:

 • Konti: Hvis du ændrer standardkontoen, ændres standardkalenderen og kontaktmapperne

Version: 16.16 (180712) 

Rettelser:

 • Der bliver nu vist påmindelser for begivenheder og markerede meddelelser (tidligere kendt problem)

 • Tastaturnavigation: Fokus forbliver nu på den valgte mappe, når du bruger bogstaver til at gå til mapper

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.16 (180710) 

Kendte problemer:

 • Der bliver ikke vist påmindelser for begivenheder og markerede meddelelser

Rettelser:

 • Visitkort: Kontaktens navn vises i chatvinduet, når det åbnes fra visitkortet

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Version: 16.16 (180709) 

Rettelser:

 • Google-konti: Møder kan nu accepteres eller afvises fra invitationer (tidligere kendt problem)

 • Onlinearkiv: Arkivpostkasser bliver nu registreret korrekt for visse servere

 • Mail: Mails duplikeres ikke længere, når du skifter mellem mapper for bestemte IMAP-konti

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.16 (180705) 

Kendte problemer:

 • Google-konti: Møder kan ikke accepteres eller afvises fra invitationer. Genstart appen for at løse problemet

Rettelser:

 • Kalender: Vi har rettet et problem, der medfører høj CPU-brug, når du synkroniserer med Exchange 2010

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Version: 16.16 (180702) 

Rettelser:

 • Mail: Appen går ikke længere ned, når du indsætter indhold i meddelelsesvinduet (et tidligere kendt problem)

 • Mail: Vedhæftede filer vises nu korrekt på Mojave OS (macOS 10.14-betaversion)

 • Mail: Appen går ikke længere ned, når du føjer en påmindelse til en mail med vedhæftede filer

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.16 (180627) 

Kendte problemer:

 • Nedbrud, når man indsætter indhold i mailvinduet

Rettelser:

 • Kalender: Søgeresultater vises korrekt for "Aktuel mappe" og "Alle begivenheder" er valgt

 • Tilgængelighed: VoiceOver-forbedringer i vinduet Signaturer

 • Indstillinger: Knappen Vis alle vises på den korrekte placering på højre mod venstre-sprog

 • Ydeevne: Hurtigere skift fra mail- til kalendermodulet

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Version: 16.15 (180620) 

Rettelser:

 • Mail: Rettelse til et problem, der forårsagede forbigående nedbrud under åbning af krypterede mails med vedhæftede filer

 • Kalender: Rettelse, der medfører, at synkronisering af "Send ikke et svar" med serveren understøttes, og at deltagersvar vises korrekt i alle Outlook-klienter

 • Tilgængelighed: Rettelser til gruppeoprettelse og sletning af kontakter

 • Oversigt: Outlook gør ikke længere brug af grafikkort med høj ydeevne, mens programmet kører

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.15 (180611) 

Rettelser:

 • Kalender: Rettelse af problem med visning af forkert tidszone på begivenheder i kalenderen og kort

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi har tilføjet muligheden for at administrere O365-gruppemedlemmer via genvejsmenuen, som man åbner ved at højreklikke. Bare højreklik på en gruppenode, og vælg "Vis medlemmer"

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.15 (180602) 

Rettelser:

 • Tilgængelighed: Tastaturforbedringer i visningen til skrivning af mails, når du søger efter kontakter via adressekartoteket

 • Tilføjelsesprogrammer: Rettelse af et problem med indlæsning af tilføjelsesprogrammer for mailelementer, som ikke understøtter udvidelse

 • Mail: Rettelse af et problem med lejlighedsvise nedbrud ved indlæsning af vedhæftede filer

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.15 (180530) (omfatter rettelser i 16.15.180528 og 16.15.180523) 

Rettelser:

 • Grupper: Rettelse af et nedbrud af programmet, når du forsøger at fjerne gruppemedlemmer, og Outlook er offline

 • Kontakter: Rettelse af et problem, hvor der ikke gemmes kontaktoplysninger under visse scenarier

 • Kontakter: Rettelse af et problem, hvor nogle eller alle kontakter vises som grå cirkler i stedet for avatarer eller initialer

 • Kalender: Rettelse af synkroniseringsproblemer, når en brugers postkasse placeres i tilstandene Originalarkiv eller Retslig tilbageholdelse.

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen

Version: 16.14 (180520)

Rettelser:

 • Mail: Et problem, hvor mails bliver duplikeret, når de flyttes til en anden mappe for IMAP-konti, er blevet rettet

 • Kalender: Rettelse af et problem, hvor den forkerte brugergrænseflade vises, når du forsøger at trække møder fra en konto til en anden i visningen Kalendergitter

 • Tilgængelighed: Forbedringer af tastaturfokus for begivenhedskort i kalenderen

 • Tilgængelighed: Forbedringer af VoiceOver, når du sletter kontakter ved hjælp af Tilbage-tasten i meddelelsesvinduet

 • Mail: Rettelse af et afvisningsproblem med mailbrevhovedet, når du ruller med to fingre på en trackpad eller magic mouse

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • En nedtonet knap for Teams-møder, der ikke kan bruges, vil være synlig i mødets meddelelsesvindue på båndet, når der oprettes mødeindkaldelser. Dette fjernes i den næste kommende IF-release. 

Version: 16.14 (180513)

Rettelser:

 • Oversigt: Rettelse til indstillingspanelet i Outlook, hvor teksten i venstre side afskæres, når sproget er indstillet til tysk

 • Mail: Signaturer i signaturpanelet kan nu omdøbes ved hjælp af tasten Enter

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.14 (180509)

Rettelser:

 • Mail: Rettelse til problem med manglende "Sortér efter"-menuelement i filtermenuen Meddelelsesliste

 • Mail: Rettelse til problem med forkerte kontaktbilleder i brevhovedet til delegeringsscenarier

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.14 (180507)

Rettelser:

 • Support: Beskeder på statuslinjen er rettet for indgående supportmeddelelser

 • Tilgængelighed: forbedringer i VoiceOver til signaturer

 • Kalender: Der er rettet en fejl, der resulterede i nedbrud tilknyttet vejr-widgetten i kalendergitteret

 • Kalender: Der er rettet en gammel fejl, hvor punkttegn i mødeindkaldelser blev konverteret til "?"

 • Mail: Der er rettet en fejl med forkert modtaget tid ved sendte meddelelser, der tidligere var i mappen Kladder

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.14 (180502)

Rettelser:

 • Mail: Rettelse af frysning på Yosemite og El Capitan, når der forfattedes meddelelse (kendt problem fra sidste opdatering)

 • Mail: Rettelse af sporadisk problem med forkert sortering i fra-feltet

 • Tilgængelighed: Forbedringer i VoiceOver til dialogboksen Tilbagevendende møde

 • Tilgængelighed: Forbedringer i VoiceOver til dialogboksen til mødelokalesøgning

 • Tilgængelighed: Forbedringer i VoiceOver til dialogboksen Signaturer

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.14 (180430)

Kendte problemer:

 • Nogle gange svarer Outlook ikke længere på Yosemite og El Capitan, når du skriver en meddelelse

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Mail: animerede GIF-filer animerer nu inde i et mailvindue

Rettelser:

 • Mail: Størrelsen på billeder, diagrammer og SmartArt kan ikke ændres i Editor-vinduet (kendt problem fra seneste opdatering)

 • Mail: Rettelse til prioritering af pegefølsomme handlinger, der nogle gange ikke vises, når musen holdes over meddelelseslisten

 • Hjælp til handikappede: Forbedringer af VoiceOver- og tastaturnavigation ved oprettelse af grupper

 • Hjælp til handikappede: Send senere-datovælger er nu tilgængelig via VoiceOver- og tastaturnavigation

Version: 16.13 (180422)

Kendte problemer:

 • Mail: Størrelsen på billeder, diagrammer og SmartArt kan ikke ændres i Editor-vinduet

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Synkronisering: Når du er på batteri og fastgjort eller tøjret netværk, optimeres synkronisering til særlige og foretrukne mapper for at spare på ressourcerne

 • Konti: forbedret Autodiscover til Office 365-postkasser for at give øget pålidelighed under kontokonfiguration

Rettelser:

 • Mail: Kasserede kladder gemmes ikke længere

 • Kalender: Foreslået tid skifter ikke længere den originale tid i meddelelsesoverskriften

 • Kalender: Hvis du klikker på titlen af en kalender, fjerner det ikke længere markering af andre markerede kalendere

 • Kalender: Ugenumre i månedsvisning matcher minikalenderen

 • Vedhæftede filer: Vedhæftede filer med et bestemt filformat gemmes korrekt

 • Delegering: rettelse for åbning af delte kalendere med fuld tilladelse, der påvirker brugere, der bruger hybriddelegering

 • Tilgængelighed: Datomærkat annonceres korrekt i send senere ved brug af VoiceOver

 • Tilgængelighed: Feltmærkatet, når der skrives mail, annonceres korrekt ved brug af VoiceOver

 • Plug-in: Rettelser til nedbrud for brugere med ældre versioner af Zoom-plug-in

Version: 16.13 (180416)

Rettelser:

 • Mail: Store og tilføjelsesprogrammer vises

 • Kalender: VoiceOver fungerer for ugenumre i minikalender

 • Kalender: Annullering af mødet i offlinetilstand viser ikke længere en synkroniseringsfejl

 • Grupper: Automatisk abonnement på nye medlemmer fungerer på nyligt oprettede grupper

 • Opgaver: Påmindelsesdatoer afspejler ændringer af forfaldsdatoen

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.13 (180411)

Rettelser:

 • Kalender: Formateringen i aftaler, der er åbnet fra ICS-filer bevares, når du gemmer

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Office-tilføjelsesprogrammer: Store og tilføjelsesprogrammer mangler. Der kommer en rettelse i næste opdatering 

Version: 16.13 (180409)

Rettelser:

 • Mail: VoiceOver læser mails uden visningsnavn korrekt

 • Mail: nedbrud i forbindelse med oprettelse af mail er rettet

 • Kalender: begyndelses- og afslutningstidszonen vises ved udskrift

 • Kalender: problemet med at redigere en instans for tilbagevendende begivenheder, der varer hele dagen, er blevet rettet.

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.13 (180404)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Grupper: Udrulning af Tilføj eller fjern gruppemedlemmer fra gruppekortene

Tilføj eller fjern gruppemedlemmer

Rettelser:

 • Grupper: opdateret navn vises i sidepanelet

 • Delegering: Brevhovedet viser nu de oplysninger om mødedeltagerne, der er modtaget af stedfortræderen

 • Mail: Rettelse af nedbrud under åbning af IMAP-meddelelser

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.13 (180401)

Rettelser:

 • Kalender: Konfiguration af delegation viser korrekt oplysningspanel

 • Delte postkasser: Synkroniser delte postkasser ved hjælp af en ny indstilling under Konto > Avanceret

Mulighed for automatisk synkronisering af delt postkasse

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.13 (180329)

Rettelser:

 • Møder: Stedfortrædere kan nu planlægge onlinemøder ved hjælp af principalers mailadresser

 • Skriv: Skrifttyperne Century og Century Gothic er nu tilgængelige

 • Søgning: Når du søger efter dato, vises resultaterne nu i den korrekte dato

 • Mail: Indbyggede billeder er ikke længere nedtonet i listen over vedhæftede filer for delvist downloadede meddelelser

 • Support: Appen hænger ikke længere, når du klikker på Kontakt Support uden netværksforbindelse

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.13 (180327)

Rettelser:

 • Søgning: Du behøver ikke længere trykke på Retur for at udføre søgningen, den tidligere funktionsmåde er genoprettet

 • Mail: Appen hænger ikke længere, når du forsøger at åbne bestemte mails med almindelig tekst

 • Mail: Vedhæftede filer kan nu føjes til svar og videresendelser, der er konverteret fra almindelig tekst til HTML-kode

 • Kalender: "Fjern fra kalender" vises på invitationer, selvom begivenheden allerede er blevet afslået

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.12 (180320)

Rettelser:

 • Forbedret stabilitet og ydeevne

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.12 (180318)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret signatureditor: Et større meddelelsesvindue er nu tilgængeligt til at oprette og redigere signaturer, der tilbyder en række formateringsindstillinger samt muligheden for at indsætte billeder, alternativ tekst, links og tabeller. Få mere at vide om den forbedrede editor i vores artikel om Signaturer, der er slået op på bloggen om Outlook.

Rettelser:

 • Regler: Serverregler, der indeholder fejl, er nu fremhævede, når de først vises på listen med regler

 • Genvejsmenuen: Fejllyden afspilles ikke længere, når der trykkes på Skift+F10 og en indstilling vælges med tastaturet

 • Filtre: Undermenuen i Visningsmenuen øverst viser ikke længere duplikerede filterindstillinger

 • Indstillinger: "Inkluder indbakker for stedfortrædere" er nu en del af indstillingerne for Antal af badges i Meddelelser og lyde 

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.12 (180314)

Rettelser:

 • Editor: "Match destinationens tabeltypografi" er nu en mulighed, når du indsætter tabeller fra Excel til Outlook

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.12 (180312)

Rettelser:

 • Kalender: På IMAP- og POP-konti sendes møder konverteret fra aftaler nu korrekt

 • Kalender: Når du svarer med Send ikke svaret, gemmes svaret nu korrekt

 • Google-konti: Mappevælgeren i avanceret søgning viser nu mapper på Google-konti

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Påmindelser: Outlook viser ikke længere påmindelser for tidligere forekomster af gentagne serier samt påmindelser om fuldførte serier. 

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.12 (180308)

Rettelser:

 • Meddelelsestekst i læseruden vises nu korrekt for Exchange-postkasser i det lokale miljø, hvilket retter et kendt problem fra den forrige opdatering

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.12 (180306)

Kendt problem:

 • Meddelelsestekst i læseruden vises som tom i Exchange-postkasser i det lokale miljø. Vi arbejder på at udrulle en rettelse til dette problem.  

Rettelser:

 • Vejret i kalenderen: Temperaturværdier skifter ikke længere fra celsius til fahrenheit eller fra fahrenheit til celsius, hvilket retter et problem fra sidste opdatering.

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Version: 16.12 (180305)

Kendt problem:

 • Vejrudsigten i kalenderen: Temperaturværdier skifter fra Celsius til Fahrenheit eller fra Fahrenheit til Celsius. 

Rettelser:

 • Al tekst i appen, herunder statuslinjen og sidehovedet til meddelelseslisten, bliver nu korrekt oversat alt efter sproget i operativsystemet.

 • Google Kalender: Tilbagevendende heldagsbegivenheder, der er oprettet i Google Kalender på internettet, vises nu korrekt i Outlook-kalenderen i stedet for fejlagtigt at strække sig over flere dage.

 • Nyt visitkort: Telefonnumre, der er gemt lokalt, vises nu sammen med telefonnumre fra mappen

 • Nye visitkort: Når du opretter en meddelelse eller et møde, kan kortet nu vises via mellemrumstasten på tastaturet, efter du har markeret kontakten ved hjælp af piletasterne og Skift

 • Onlinearkiv: Antallet af elementer og ulæste meddelelser vises nu korrekt i statuslinjen til Onlinearkiv-mapper

 • Delegering: Meddelelser og mødeinvitationer, der sendes af en stedfortræder på vegne af sikkerhedskontoen, viser nu stedfortræderens kontaktbillede i stedet for sikkerhedskontoens 

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Version: 16.12 (180227)

Rettelser:

 • Forbedret stabilitet og ydeevne

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.12 (180226)

Rettelser:

 • Onlinearkiv: Meddelelser og vedhæftede filer synkroniseres nu korrekt, når du klikker på eller udvider Onlinearkiv-mapper (synkronisering efter behov) i stedet for at synkronisere alle elementer uden først at navigere til bestemte mapper

 • Google Kalender: Mødeinvitationer sendes nu korrekt i stedet for at blive flyttet til Udbakken med fejlen "Der opstod en uventet dato"

 • Regler: Regler for servere, der indeholder ugyldige kontaktpersoner eller distributionslister, der er udløbet, fremhæves nu i regellisten, så de nemt kan rettes og gemmes på serveren igen

 • Google IMAP: Eksisterende Google-konti, der er tilføjet som IMAP, er nu blevet opgraderet korrekt fra basisgodkendelse til OAuth-godkendelse. Få mere at vide om denne funktion i vores artikel om Google-godkendelse, der slået op på Outlook-bloggen

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.11 (180223)

Rettelser:

 • Kalender: Begivenheder vises ikke længere en time forskudt i ugevisningen for den uge, hvor sommertid starter eller slutter

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.11 (180221)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Nyt kort til kalenderbegivenheder: Klik eller tryk på mellemrumstasten på en begivenhed for at få vist oplysninger og foretage hurtige handlinger, som f.eks. at acceptere eller afvise en indkaldelse, redigere dit svar og tilmelde dig et onlinemøde. Få mere at vide om det nye begivenhedskort i vores artikel Begivenhedskort, der er slået op på Outlook-bloggen.

Rettelser:

 • Der er ingen rettelser i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.11 (180220)

Rettelser:

 • Personer-oplevelsen er forbedret: Hvis du ved oprettelse af en ny mail eller begivenhed trykker på tasten DELETE, efter du har klikket på en modtager for at få vist det nye visitkort, fjernes modtageren nu, uden at du først skal lukke kortet. Få mere at vide om det nye visitkort i vores Personer-artikel, der er slået op på Outlook-bloggen.

 • Vis en anden tidszone: Når du tilføjer en anden tidszone til kalendergitteret, vises et navn nu for standardtidszonen. Få mere at vide om nye funktioner for tidszoner i vores Kalender-artikel, der er slået op på Outlook-bloggen.

 • Angiv start- og sluttidszone: Når du trækker og slipper eller skifter størrelsen på en begivenhed i kalendergitteret, forbliver sluttiden nu i den korrekte sluttidszone

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.11 (180214)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Personer-oplevelsen er forbedret: Visitkortet er blevet ændret, så dine kontakters vigtigste oplysninger nu er fremhævet. Klik på et navn i dine meddelelser eller begivenheder for at få adgang til mail- og chatadresser, telefonnumre og andre oplysninger, som f.eks. organisationsdiagrammer. Aktivering via Office 365-abonnement er påkrævet. Få mere at vide i vores Personer-artikel, der er slået op på Outlook-bloggen 

 • Vis en anden tidszone: Føj en anden tidszone til kalendergitteret for nemt at få vist din aktuelle tid sammen med en anden tidszone. For at få vist en anden tidszone skal du gå til Outlook-indstillinger > Kalender eller genvejsmenuen i kalendergitteret. Aktivering via Office 365-abonnement er påkrævet. Få mere at vide i vores Kalender-artikel, der er slået op på Outlook-bloggen  

 • Angiv start- og sluttidszone: Planlæg begivenheder med start- og sluttidspunkter i forskellige tidszoner, som f.eks. en flyrejse, der fører dig gennem forskellige tidszoner. Du skal blot slå "Tidszone" til/fra på båndet eller øverst i menuen Møde for at få vist rullelister med tidszoner.

 • Tilpasning med strygebevægelse: Vælg meddelelseshandlinger ved at stryge til venstre og højre på din Trackpad i meddelelseslisten. Tilgængelige handlinger omfatter Slet, Arkivér, Markér som læst, Markér med flag og Ingen, som deaktiverer bevægelsen. Aktivering via Office 365-abonnement er påkrævet. Få mere at vide i vores Strygebevægelse-artikel, der er slået op på Outlook-bloggen 

Rettelser:

 • Skriv: Indstillingen "Erstat teksten, mens du skriver" i Autokorrektur forbliver nu deaktiveret efter genstart

 • Kalender: Invitationer kan nu afvises når arrangøren har anmodet om "intet svar"

 • Søgning: Resultater fjernes ikke længere, når du klikker på søgekriterieindstillinger og derefter trykker på Return 

 • Onlinearkiv: Modtagere vises nu korrekt i overskriften for meddelelser i Onlinearkivet

 • Tastaturnavigation: Nu kan du bruge genvejen Skift-F10 til at få vist genvejsmenuen i appen

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.11 (180206)

Rettelser:

 • Grupper: forbedret forsyning af mærkater til gæster i løbet af oplevelsen med at oprette grupper

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.11 (180205)

Rettelser:

 • Mail: Vedhæftede filer går ikke længere tabt, når du videresender meddelelser modtaget fra brugere af Apple Mail

 • Mail: forbedret ydeevne ved afslutning af apps. Der findes nu IMAP-indstillinger til permanent sletning af meddelelser i Papirkurv, når appen afsluttes

 • Mail: Vinduet bliver ikke længere udvidet, så det er uden for det synlige skærmbillede, når den komplette liste over modtagere i brevhovedet udvides, og der er for mange til at få dem til at passe ind

 • Kalender: tilføjede menupunkter for Næste og Forrige Dag/Uge/Måned øverst i menuen Vis. Menupunkterne er knyttet til eksisterende tastaturgenveje (henholdsvis Kommando-højre pil og Kommando-venstre pil) 

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.11 (180130)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Google IMAP-konti bruger nu OAuth til godkendelse, når du logger på i en webbrowser. Henvis til vores blogindlæg for at få flere oplysninger. Fordele omfatter:

  • Du behøver ikke længere at indstille "Tillad mindre sikre apps" for kontoen

  • Du behøver ikke længere en appadgangskode, når Totrinsbekræftelse er aktiveret

Rettelser:

 • Mail: Antallet af badges på Outlook-ikonet i Dock til ulæste meddelelser omfatter ikke længere antallet af ulæste meddelelser fra delegerede postkasser

 • Mail: Hovedvinduet kan ikke længere forstørres mere end, hvad der er synligt på skærmen, når du modtager bestemte mødebesvarelser

 • Mail: Nu kan du rulle op og ned ordentligt, når du får vist bestemte meddelelser, hvor visningen ellers sad fast

 • Regler: forbedret fejlhåndtering, når du sletter og redigerer serverregler

 • Regler: forbedret flytning af meddelelser, når du laver serverregler ved hjælp af menuelementet "Flyt meddelelser..."

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.10 (180124)

Rettelser:

 • Regler: forbedret fejlhåndtering, når serverregler redigeres i Outlook til Windows efterfulgt af Mac

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.10 (180120)

Rettelser:

 • Google-konti: Vedhæftede filer fra Drive File Stream vises nu korrekt for modtagerne

 • Delegering: Meddelelser, der er sendt på vegne af stedfortrædere, vises nu som "[Hovednavn] på vegne af [Stedfortræder]"

 • Mødeinvitationer: Forhåndsvisning af kalendergitteret strækkes ikke længere i invitationen

 • Mødeinvitationer: Vinduet lukkes nu efter svar med handlingerne Acceptér/Afvis foreløbigt

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.10 (180114)

Rettelser:

 • Der er foretaget forbedringer af appstabiliteten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi understøtter nu enkeltlogon til Office Add-ins version 1.6

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.10 (180109)

Rettelser:

 • Vi har rettet knappen "Vis svar", som ikke blev vist for visse kontotyper

 • Vi har rettet en oversættelsesfejl i kalenderen for sproget finsk

 • Der er foretaget forbedringer af appstabiliteten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Søgeresultaterne bliver nu fremhævet i meddelelseslisten og indholdsruden. Denne funktion udrulles langsomt til Insider Fast. Få mere at vide på blogindlægget

Kendte problemer:

 • Der er ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.10 (180102)

Rettelser:

 • Der er foretaget forbedringer af appstabiliteten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Der er nu mulighed for at oprette Office 365 Grupper i Insider Fast, læs evt. dette blogindlæg

Kendte problemer:

 • I ikke-engelske builds bevares zoomindstillingerne for nye mails ikke efter opgradering

 • Du får en vist en tom skærm eller en fejlmeddelelse, når du tilføjer visse Office 365-konti

 • Problemer med klip/indsæt tekst i almindelige tekstmeddelelser, som komprimeres til en linje

Version: 16.9 (171226)

Rettelser:

 • En fejl er blevet rettet, hvor engelske navne blev vist på båndet i ikke-engelske versioner af Outlook.

 • En fejl blev rettet, hvor "Markér alle som læst" ikke virkede, når der blev højreklikket på den foretrukne indbakkemappe

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedret tastaturnavigation mellem mapperuden, elementlisten og eksempelruden i Mail-modulet.

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.9  (171219)

Rettelser:

 • Rettede et problem, der betød, at påmindelser ikke kunne afvises i kalenderbegivenheder på en Google-konto

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Engelske navne vises på båndet i ikke-engelske versioner af Outlook. Vi arbejder på at løse dette lokaliseringsproblem, og det vil blive rettet i næste version.

Version: 16.9 (171217)

Rettelser:

 • Vi har rettet datooversættelse i kalendermodulet på finsk

 • Vi har rettet et problem, der gjorde, at vedhæftede filer blev fjernet, når du skiftede Fra-adressen i mailoprettelse 

 • Forbedringer af appens stabilitet

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedringer af tastaturnavigation i vinduet Søg efter personer og vinduet Opret mail

 • Bedre fejlmeddelelse, når Outlook møder offlinefejl i forbindelse med, at du sender mails med Rights Management (RMS eller IRM)

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.9 (171212)

Rettelser:

 • Vi har forbedret appstabiliteten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Understøttelse af tabeller i oprettelse af mail er nu udgivet til InsiderFast. Læs dette blogindlæg 

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.9 (171210)

Rettelser:

 • Vi har forbedret appstabiliteten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Gallatin O365-konti sendes automatisk til den specifikke godkendelsesside for Gallatin til konfiguration af mailkonto og postkasseforbindelse

 • Ruden tilføjelsesprogrammer vises altid ovre til siden, når du skifter maileksempel

 • En annulleret begivenhed udløser ikke påmindelser

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.9 (171206)

Rettelser:

 • Vi har rettet et problem, der fik programmet til at fryse, når store mails med HTML-formatering blev indlæst.

 • Vi har rettet et problem med at vælge den rigtige Kerberos-konto til Kerberos-godkendelse

 • Vi har rettet et problem i forbindelse med at lave tokens af en liste over kommaseparerede mailadresser i feltet Til:.

 • Vi har rettet en fejl, hvor indbyggede billeder vises som tomme ved mailsvar

 • Vi har forbedret appstabiliteten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi har forbedret konfigurationsflowet af nye konti for nogle velkendte domæners IMAP-konti.

 • Vi har forbedret navigation med tastatur gennem begivenheder på kalendergitteret, når flere kalendere er markeret.

 • Vi har forbedret generering af telefon- og adgangskoder til Skype for Business, så det er hurtigere at ringe ind.

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.9 (171129)

Rettelser:

 • Vi har rettet et nedbrud i forbindelse med, at du lukker kalendervinduet efter en søgning i kalenderen.

 • Vi har forbedret appstabiliteten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Hvis du oplever nedbrud, skal du gemme oplysninger ved at kopiere og gemme logfilerne fra "Yderligere oplysninger" i vinduet Microsoft-fejlrapportering og rapportér problemet via Kontakt Support (Outlook-menuen > Hjælp > Kontakt Support). Hvis du har problemer med at starte Outlook, må du meget gerne rapportere det via Insiders Forum.

Version: 16.8 (171126)

Rettelser:

 • "Markér som fuldført" fungerer nu ved hjælp af båndet, den øverste meddelelsesmenu og genvejsmenuen (rettelse af kendt problem fra forrige opdatering)

 • Meddelelser kan nu sendes, når en af modtagere er en kontakt, der er kopieret fra en liste over kontakter

 • Knappen "Vis i kalender" i oversigten rejsereservation og pakkelevering fokuserer nu på den korrekte begivenhed i kalenderen

 • Når du bruger VoiceOver-kommandoen VO-Shift-M, vises genvejsmenuen nu for den valgte begivenhed i kalendergitteret

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.8 (171114)

Kendte problemer:

 • "Markér som fuldført" fungerer ikke fra båndet eller genvejsmenuen. Dog kan du stadig markere mailelementer som fuldført fra kontrolelementerne på meddelelseslisten

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Forbedringer til Tilgængelighed:

  • VoiceOver i søgefeltet meddeler nu antallet af returnerede søgeresultater. Herudover meddeles søgekriterier i Avanceret søgning

  • VoiceOver på statuslinjen (nederst) meddeler nu synkroniseringsfejl og supportbeskeder

Rettelser:

 • Vi har forbedret appstabiliteten

Version: 16.8 (171111)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Banner for Tom indbakke: Kom ned på nul elementer i en mappe for at få vist en venlig og inspirerende meddelelse

Rettelser:

 • Indbakken og andre mapper synkroniseres nu korrekt (vi rettede et kendt problem fra forrige opdatering)

 • Når du søger i kalenderen, opdateres listen nu korrekt med resultater

 • Meddelelsesvisning er ikke længere beskåret i adresseliste

 • Når du opretter en ny begivenhed i kalendervisningen, er den nyoprettede begivenhed nu markeret i gitteret efter lagring/afsendelse

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.8 (171107)

Kendt problem:

 • Indbakken eller andre mapper kan ikke synkroniseres korrekt i visse situationer. Der forventes en rettelse i den næste opdatering. En løsning kan være at bruge Tøm cachen for mappe til at få vist nye mails

Rettelser:

 • Når du skriver nye mails, besvarer eller videresender mails, vil tekst, der er skrevet, umiddelbart efter vinduet er blevet åbnet, nu vises korrekt

 • Mail sendt fra IMAP-konti, vises nu i mappen Sendt i Alle konti

 • Mapper i Alle konti viser nu mails fra delte postkasser

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Version: 16.8 (171101)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Gentagelse fra udgivelse for 1. november 2017: OneNote-integration: Send mails og møder til OneNote. Læs blogindlæg for at få mere at vide (kræver Office 365-abonnement)

Rettelser:

 • At skrive tegn med accenter i brødteksten i mails eller begivenheder, når du skriver mails, medfører ikke længere at Outlook ikke svarer 

 • Flydende vinduer, f.eks. til autofuldførelse ved skrivning og vejrudsigt i kalenderen, har nu mørkere kanter, når du bruger indstillingen "Større kontrast" i macOS Systemindstillinger > Tilgængelighed > Vis

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.7 (171029)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • OneNote-integration: Send mails og møder i OneNote, så du kan arkivere og få adgang til dit Outlook-indhold hvor som helst og når som helst. Læs blogopslag for at få mere at vide. (kræver Office 365-abonnement)

Rettelser:

 • Tekststørrelsen i meddelelsesteksten i Læseruden vises ikke længere mindre eller større efter start af Outlook

 • Når der oprettes et onlinemøde til en begivenhed, indeholder links til "Deltag per telefon" nu adgangskoder, så de ikke længere skal angives manuelt, når de opretter forbindelse via telefonen

 • Ugenumrene, der vises i månedsvisningen for kalendergitter og i minikalenderen i sidepanelet matcher nu, selv når indstillingen "Første dag i ugen" i Outlook > Kalender ikke stemmer overens med indstillingen "Første dag i ugen" i Systemindstillinger > Sprog og område

 • I Fraværende (Indstillinger for Autosvar) går VoiceOver-fokus ikke længere ind i svarindstillinger for en konto, når "Send automatiske svar for kontoen ..." ikke er markeret.

 • Når du opretter eller får vist en begivenhed, skifter visningen ikke længere tilbage til Aftale (begivenhedsoverskrift og tekst), når du åbner Lokalesøgning i Planlægningsassistenten

 • Grupper vises nu mellem mapperne Sendt og Papirkurv i sidepanelet (Office 365-konti med Grupper)

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.7 (171020)

Rettelser:

 • Outlook går ikke længere ned, når du besvarer eller videresender mail med manglende integrerede billeder, der vises som "?" i mailens brødtekst

 • Når du åbner en ny mail eller et meddelelsesvindue til begivenheder, er fokus nu placeret i feltet Til: i stedet for i mailen eller begivenhedens brødtekst

 • Google-konti: Mails med vedhæftede filer er ikke korrekt udstyret med ikoner for vedhæftede filer i maillisten

 • Google-konti: Når du afviser påmindelser om begivenheder, der er en del af en serie, forbliver påmindelsen afvist

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 16.7 (171017)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Rediger tekststørrelsen i Mail: Forøg eller formindsk tekststørrelsen i sidepanelet i Mail, meddelelseslisten og læseruden ved hjælp af skyderobjektet under Indstillinger for skrifttyper

 • Vi har forbedret understøttelsen af VoiceOver i Kalender: Naviger mellem dage i kalendergitteret, og interager med bestemte dage for at navigere mellem begivenhederne på disse dage. Interager med kontrolelementet minikalender i sidepanelet for at vælge bestemte uger eller dage i gitteret

Rettelser:

 • Billeder i signaturer bliver nu vist i sendte mails (kendt problem fra forrige opdatering, der er blevet rettet)

 • Når du føjer oplysninger om onlinemøder til en begivenhed, bliver der nu vist et link til "Prøv Skype Web App"

 • Krypteret mail i Onlinearkivmapper vises nu korrekt

 • Standardfarven på skrifttypen i svar og videresendte mails kan nu ændres i Indstillinger for skrifttyper

 • Vi har føjet menupunktet Planlægning til menuen Møde for at slå ruden for Planlægningsassistent til og fra 

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Opdateret d. 13. oktober 2017 med fremhæv mail, der er markeret med flag, under "Nye eller forbedrede funktioner"

Version: 16.7 (171008)

Kendt problem:

 • Billeder i signaturer vises ikke i sendte mails. Der forventes en rettelse i den næste opdatering. En løsning kan være at oprette signaturen i Word og derefter kopiere og indsætte den i mailens brødtekst.

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Fremhæv mails, der er markeret med flag: Det er tilbage! Mails, der er markeret med flag til opfølgning, er fremhævet i en svag gul farve på meddelelseslisten

 • Google-konti: Aftaler kan nu flyttes eller kopieres fra Google-kalendere til kalendere i Outlook.com, Office 365 og Exchange

Rettelser:

 • Anmodninger om Office 365-logon eller nøgleringsadgang vises ikke længere ved første opstart (rettelse til et kendt problem fra forrige opdatering)

 • Outlook går ikke længere ned, når du forsøger at sende mails (rettelse til et kendt problem fra forrige opdatering)

 • Kontonavnet er nu føjet til vinduetitlen på mails og begivenheder, når du skriver, for at tydeliggøre Fra:-kontoen

 • Når du i Outlook sletter et møde, der allerede er aflyst eller har fundet sted, bliver der ikke længere anmodet om at give besked til arrangøren

 • Knapperne i vinduet Påmindelse er nu i tabulatorrækkefølge, og man kan trykke på dem med Mellemrum-tasten

 • Outlook forsøger ikke længere at oprette forbindelse til Google-konti, når du arbejder offline eller ikke har forbindelse til netværket

 • Når du arbejder offline i Outlook, bliver der ikke længere forsøgt at downloade billeder af kontakter til Office 365- og Exchange-konti

 • Når du sender en mail med genvejen Command+Return, meddeler VoiceOver nu, at mailen blev sendt

 • Når du trykker på knappen "Vis alle meddelelser i samtalen" i brevhovedet, placeres fokus i VoiceOver nu i samtaleindekset

 • Antallet af søgeresultater i vinduet Søg efter personer (adressekartotek) vises nu korrekt

 • Vi har føjet menupunktet Lokalesøgning til menuen Møde

 • Mellemrum-tasten kan bruges til at vælge ledige lokaler i Lokalesøgning

 • Genvejsmenuen til mapper i sidepanelet vises nu i visninger, der ikke er relateret til mails

Senest opdateret d. 4. okt.

Version: 16.6 (171001)

Kendte problemer:

 • Prompt til Office 365-logon eller hovednøgleringen under første opstart for visse brugere 

 • Signaturbilleder vises ikke korrekt i sendte mails. Vi arbejder aktivt på en rettelse. En løsning kan være at oprette signaturen i Word og derefter kopiere og indsætte signaturen i meddelelsesvinduet.

 • Outlook går ned, når du forsøger at sende mails. Hvis du oplever jævne nedbrud under arbejdsprocessen i forbindelse med at sende mails, skal du foretage fejlfinding sammen med os via Hjælp > Kontakt support.

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Understøttelse af emojier, når du skriver mails: Se emoji tilføjet fra Emoji og symboler i menuen Rediger.

Rettelser:

 • Der vises ikke længere smarte mapper i sidepanelet i kalendervisning, hvis der ikke der er nogen smarte mapper

 • Vi har føjet menupunktet Eksempelvisning af meddelelse til menuen Vis

Version: 15.40 (170926)

Rettelser:

 • High Sierra: Vi har rettet et nedbrud, når du lukker programmet, mens påmindelser var til stede

 • Brevhoved: Knappen Skjul detaljer vises ikke længere under listen over vedhæftede filer

 • Brevhoved: Vi har finpudset layoutet for vedhæftede filer og tilknyttede handlingsknapper

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Ingen nye eller forbedrede funktioner i denne opdatering

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 15.39 (170919)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi har forbedret ydeevnen i meddelelseslisten ved nu at vise et vindue med de seneste meddelelser i den valgte mappe

 • Gruppekort bliver nu vist, når musen holdes over en gruppe i linjen Til: eller linjerne Cc: i brevhovedet 

 • Vi har tilføjet understøttelse af strygebevægelser på pegefeltet til at slette og arkivere mails

Rettelser:

 • Vi har finpudset layoutet af knapperne for mødesvar i sidehovedet for mødeindkaldelser

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Opdateret 15. september 2017

Version: 15.39 (170913)

Kendt problem:

 • Med nogle versioner af Outlook, der ikke er engelsk, går Outlook ned, når du klikker på/vælger en meddelelse. Dette er blevet rettet med den nyeste Insider Fast-udgivelse, version 15.39 (170915).

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Flyt/kopier meddelelse: Forbedret understøttelse af VoiceOver til søgning og navigation i mapper i arket Vælg mappe

Rettelser:

 • Arbejd offline: Efter at Outlook genstartes, mens du stadig arbejder offline, forbliver meddelelser nu i Udbakken i stedet for at blive sendt

Version: 15.39 (170905)

Nye eller forbedrede funktioner:

Rettelser:

 • Planlægningsassistent: Oplysninger om ledig/optaget tid vises nu korrekt, når delte kalendere er åbne

 • Hovedvindue: Når en meddelelse med et større antal vedhæftede filer vises, udvides vinduets øverste del ikke længere ud over toppen af skærmen

 • Kalenderbegivenhed: Forbedret fanerækkefølge i hændelsesvinduet for at navigere mellem startdato, starttidspunkt, slutdato og sluttidspunkt

 • Mails sidepanel: Opdateret rækkefølge af specialmapper (f.eks. Kladder, Sendt, Papirkurv osv.) for at afhjælpe justering med Outlook til iOS

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 15.39 (170829)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • F6-tasten kan bruges til hurtigt at navigere mellem hovedområderne, f.eks. Bånd og Sidepanel, uden at skulle igennem alle muligheder med Tab-tasten.

 • Forbedret VoiceOver-interaktion i Planlægningsassistent

Rettelser:

 • Det at trække og slippe kontakter mellem felterne Til, Cc og Bcc er blevet genoprettet (kendt problem fra forrige opdatering)

 • Vi har rettet et problem, hvor Outlook løbende forsøgte at opdatere bestemte mapper, hvilket resulterede i høj CPU-brug

 • Indsættelse af indhold fra Word, når du skriver, viser nu korrekt udklipsholder-ikonet med de tilgængelige indstillinger for Sæt ind

 • Har rettet et problem, hvor Outlook gik ned, når du bruger bestemte tilføjelsesprogrammer, f.eks Boomerang

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer i denne opdatering

Version: 15.38 (170822)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Mailoverskrifter: Forbedret design og funktionalitet i sidehoveder i mail og mødeindkaldelse (i Læseruden og separat vindue). Hvis du vil vide mere, skal du gå til Insider Fast – se nyt design og forbedret funktionalitet i sidehoveder i mail og mødeindkaldelse

 • Ugenumre: I Kalendervisninger bliver der nu vist ugenumre i Månedsvisning (Gittervisning) og i minikalenderen i sidepanelet. Hvis du klikker på ugenummeret i minikalenderen, ændrer din kalender sig, så du får vist den pågældende uge

Rettelser:

 • Når du er i gang med at skrive en mail, bliver der ikke længere vist to knapper til Vedhæft fil i båndet

 • Når du bruger mellemrumstasten til at trykke på "få vist markering" i Sidepanelet, forbliver fokus nu på knappen, der blev trykket på

Kendte problemer:

 • macOS High Sierra: Hvis du har et Cisco WebEx-plug-in installeret, kan Outlook gå ned

 • Når du er i gang med at skrive en mail, kræver dét, at trække og slippe kontakter mellem felterne Til, Cc og Bcc, at du markerer, klikker og holder museknappen nede, inden du trækker i dem

Version: 15.38 (170815)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi har forbedret appstabiliteten.

 • Vi gjort Deltag/Forlad grupper tilgængelig fra Gruppekontaktkort

 • Vi har forbedret tastatur- og VoiceOver-navigation i Kalendermodulet

 • Lokalesøgningslisten viser nu lokaler i alfabetisk rækkefølge

 • Understøttede ICS-fil i UTF-8 BOM (Byte Order Mark)

Rettelser:

 • Vi har rettet et kendt problem i 15.38 (170809), hvor maillisten Senest anvendt er tom, når du skriver en mail

 • Vi har rettet et synkroniseringsproblem med postkasser, når du tilføjer en delt postkasse med en nyere version af Exchange end den primære postkasse

 • Vi har rettet et problem med godkendelse af Exchange-konti, der skyldes tidszoner, især for Exchange-postkasser i det lokale miljø. Nu kan Exchange-konti med gyldige legitimationsoplysninger blive tilføjet

 • Vi har rettet et problem, hvor afviste påmindelser blev ved med at komme tilbage (på andre Outlook-slutpunkter)

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer på nuværende tidspunkt

Version: 15.38 (170809)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi har forbedret stabiliteten, når appen går ned og hænger

 • Vi har tilføjet en indstilling til at cache adgangskoder i Nøgleringen, når du opretter et Kerberos-id

 • Vi har forbedret cachelogikken i "Senest åbnede" til at inkludere nyligt sendte mailadresser

 • Vi har forbedret brevhoveder for at forbedre, hvor nemt det er at opdage, hvilken konto mailen kommer til at blive afsendt fra

 • Vi har forbedret tastatur- og VoiceOver-navigation på Lokalesøgning

Rettelser:

 • Vi har rettet en fejl, hvor indstillingerne "Download alle" og "Forhåndsvis alle" stadig er til stede, efter du har fjernet den sidste vedhæftede fil i en mail

 • Vi har rettet en fejl med manglende information om tilgængelighed, når du deltager i et møde, der er større end 100 – i stedet for ikke at vise nogen information om tilgængelighed, viser Outlook nu information om de første 100 deltageres tilgængelighed 

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer på nuværende tidspunkt

Version: 15.38 (170801)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi har forbedret stabiliteten, når appen går ned og hænger.

 • Vi har forbedret navigation med tastaturet og VoiceOver ved gentagelseskonfiguration med rullelisten over mødeelementer.

 • Vi har forbedret navigation med tastaturet og VoiceOver til annoncering af gruppekortene, når nogen har tilmeldt sig/tilmelder sig/har forladt/forlader gruppen.

 • Vi har forbedret understøttelse af beskeder, så Outlook kun viser beskeder, når den kører i forgrunden.

Rettelser:

 • Vi har rettet en fejl forbundet med at oprette en Outlook-mail fra en mailto-webadresse fra webbrowseren.

 • Vi har rettet en fejl forbundet med at indsætte signatur under det indhold, der genereres fra et mailto-link

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer på nuværende tidspunkt

Version: 15.37 (170725)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Vi har forbedret navigation med tastaturet og VoiceOver i brugergrænsefladen til at kontrollere navne i opret mail

 • Vi har forbedret stabiliteten, når appen går ned og hænger

Rettelser:

 • Når du importerer en opdateret kalenderbegivenhed, erstatter Outlook den oprindelige kalenderbegivenhed i stedet for at oprette en dublet

 • Vi har rettet en fejl, hvor det, at klikke på "Mere" på modtagerlisten, ikke udvidede hele listen.

Kendte problemer:

 • Ingen kendte problemer på nuværende tidspunkt

Opdatering: En ny Insider Fast-udgivelse er til rådighed fra d. 20-07 med version 15.37 (170720). Problemer med manglende signatur og onlinemødelinks er blevet rettet.

Version: 15.37 (170718)

Nye eller forbedrede funktioner:

 • Smarte mappelister på det nye sidepanel er nu synlige hele tiden

 • Vi har forbedret navigation med tastaturet og VoiceOver for mødeinvitationer og mailbrevhoveder

 • Vi har forbedret den visuelle oplevelse i forbindelse med at trække og slippe mails til mappen

 • Vi har lavet en kommando til at bruge domænebaseret AutoDiscover, når du tilføjer en Exchange-postkasse (gældende for bestemte O365-lejere, kontakt din it-administrator for at få mere at vide).

Rettelser:

 • Vi har rettet et påmindelsesproblem, hvor oprettede eller ændrede påmindelser (herunder påmindelser, der var sat på pause) ikke blev vist, før du startede Outlook igen

 • Vi har rettet en fejl forbundet med flytning af en meddelelse med en vedhæftet fil fra indbakken til en anden mappe, hvor den vedhæftede fil mangler, når meddelelsen vises i den nye mappe

Kendte problemer:

 • Onlinemødedetaljer og -links mangler, når du opretter onlinemøder. Vi arbejder med serverteamet på at løse problemet – Opdatering: Problemet er rettet i 15.37 (170720), der blev udgivet d. 20-07

 • Når du manuelt indsætter en signatur i visningen Opret, bliver signaturen rent faktisk ikke tilføjet. Problemet vil blive rettet i næste Insider Fast-udgivelse – Opdatering: problemet er rettet i 15.37 (170720), der blev udgivet d. 20-07

Version: 15.37 (170712)

Nye og forbedrede funktioner

 • Meddelelser fra Fokuseret indbakke kommer ikke længere frem igen, efter du har trykket Annuller

 • Delegerede og delte kalendere og kontakter er markeret i sidepanelet og vises korrekt efter at være blevet tilføjet

 • Mapper kan nu flyttes til sektionerne Konto og På denne Computer ved at trække og slippe

 • Vi har gendannet muligheden for at trække og slippe mailmapper fra sidepanelet til uden for Outlook for at oprette en .mbox-fil

 • Vi har forbedret navigation med tastaturet og VoiceOver, når du flytter til og fra knappen "Vis alle" i Outlook-indstillinger

 • Vi har forbedret tabulatorrækkefølgen i vinduet Kontiindstillinger

Rettelser:

 • Vi har rettet et nedbrud for maskiner med bestemte indstillinger for netværksforbindelse, eller når du skifter netværk

 • Muligheden for at filtrere elementer efter "Denne uge", når "Første dag i ugen" er indstillet til mandag, fungerer nu korrekt

Kendte problemer:

 • Nyligt oprettede eller ændrede påmindelser (herunder påmindelser, der er sat på pause) vises ikke, før du starter Outlook igen. Vi har identificeret en rettelse, som gerne skulle komme med den næste Insider Fast-opdatering

Flere oplysninger:

 • Hvis der opstår problemer, kan du bruge Hjælp > Kontakt Support

 • For at anmode om funktioner skal du bruge Hjælp > Foreslå en funktion

 • Hvis du vil på Fast-niveau, skal du klikke på Hjælp > Kontrollér, om der er opdateringer > Deltag i Office Insider-programmet, og få tidlig adgang til nye versioner af Office. > Office Insider Fast

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×