Præsenter slideshows

Optag et slideshow med indtaling og tidsindstillinger for slides

Optag et slideshow med indtaling og tidsindstillinger for slides

Indtalinger og tidsindstillinger kan forbedre et webbaseret eller selvkørende slideshow. Hvis du har et lydkort, en mikrofon og højttalere og eventuelt et webkamera, kan du optage en PowerPoint-præsentation og registrere indtaling, timing mellem slides og håndskriftsbevægelser.

Når du har lavet optagelsen, er det som enhver anden præsentation, der kan afspilles for dig og dit publikum i Slideshow – eller du kan gemme præsentationen som en videofil.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Både brugere med og uden Microsoft 365-abonnement har mulighed for at optage. Abonnenter får nogle ekstra funktioner.

 1. Slå fanen Optagelse til på båndet: På fanen Fil på båndet skal du klikke på Indstillinger. I dialogboksen Indstillinger skal du klikke på Tilpas Båndet på fanen til venstre. I feltet til højre, der viser de tilgængelige båndfaner, skal du markere afkrydsningsfeltet Optagelse. Klik på OK.

  Fanen tilpas båndet i dialogboksen Indstillinger i PowerPoint 2016 har en mulighed for, at tilføje fanen Optagelse til båndet i PowerPoint.
 2. For at gøre klar til at optage skal du vælge Optag slideshow enten på fanen Optagelse eller fanenSlideshow på båndet.

  • Når du klikker på den øverste halvdel af knappen, starter du den aktuelle slide.

  • Når du klikker på den nederste halvdel af knappen, har du mulighed for at starte fra begyndelsen eller fra den aktuelle slide.

  Kommandoerne for Optag slideshow under fanen Optagelse i PowerPoint.

  (Kommandoen Ryd sletter indtalinger eller tidsindstillinger, så vær forsigtig, når du bruger den. Ryd er nedtonet, medmindre du tidligere har optaget nogle slides).

 3. Slideshowet åbnes i vinduet Optagelse (som ligner Præsentationsvisning) med knapper øverst til venstre til at starte, sætte på pause og stoppe optagelsen. Klik på den runde, røde knap (eller tryk på R på tastaturet), når du er klar til at starte optagelsen. En nedtælling på tre sekunder følger, og derefter begynder optagelsen.

  Vinduet Optagelse af din præsentation i PowerPoint 2016, med forhåndsvisning af vinduet Videoindtaling slået til.
  • Den aktuelle slide vises i hovedruden i vinduet Optagelse.

  • Du kan stoppe optagelsen når som helst ved at trykke på Alt+S på tastaturet.

  • Du kan bruge navigationspilene på begge sider af den aktuelle slide til at gå til de forrige og næste slides.

  • PowerPoint til Microsoft 365 registrerer automatisk den tid, du bruger på hver slide, herunder eventuelle trin til at Animere tekst eller objekter samt brug af udløsere på hver slide.

  • Du kan optage lyd- eller videoindtaling, mens du gennemgår din præsentation. Knapperne i nederste højre hjørne af vinduet giver dig mulighed at slå mikrofon, kamera og kameraeksempel til eller fra:

   Til/fra-knapper til mikrofon, kamera og vinduet til kameraeksempelvisning

   Hvis du bruger pen, overstregningstusch eller viskelæder, registrerer PowerPoint også disse handlinger til afspilning.

   Håndskriftsværktøjer i vinduet Optagelse

   Hvis du optager indtalingen (herunder lyd og håndskrift) igen, sletter PowerPoint din tidligere optagne indtaling (herunder lyd og håndskrift), når du starter optagelsen igen på samme slide.

   Du kan også optage igen ved at gå til Slideshow > Optag slideshow.

 4. Du kan vælge et pegeværktøj (pen, viskelæder eller overstregningstusch) blandt udvalget af værktøjerne lige under den aktuelle slide. Der er også felter til farvevalg, hvor du kan ændre farven på håndskrift. Viskelæder er nedtonet, medmindre du tidligere har føjet håndskrift til nogle slides.

 5. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du vælge den firkantede Stop-knap (eller trykke på S på tastaturet).

  Når du har afsluttet optagelsen, vises der et lille billede i nederste højre hjørne af dine optagne slides. Billedet er et lydikon eller et billede fra webkameraet, hvis det var tændt under optagelsen.

  Lyd-ikon

  Den optagne tidsindstilling for slideshowet gemmes automatisk. I visningen Slidesortering vises tidsindstillingerne under hver slide.

I denne proces bliver det, du indspiller integreret i hver slide og optagelsen kan afspilles i Slideshowet. En videofil oprettes ikke som resultat af optagelsesprocessen. Hvis du har brug for en, du kan dog gemme præsentationen som en video med et par ekstra trin.

Se et eksempel på det optagede slideshow

Klik på Fra begyndelsen eller Fra aktuel slide under fanen Slideshow.

Under afspilningen afspilles dine animationer, håndskriftshandlinger, lyd og video synkroniseret.

Viser knappen "Fra begyndelsen" under fanen Slideshow i PowerPoint

Se et eksempel på den optagne lyd

I vinduet Optagelse kan du med den trekantede knap Afspil i øverste venstre hjørne gennemse optagelsen af den slide, der i øjeblikket er fokus på i dette vindue.

Knapperne Start, Stop og Afspil i vinduet Optagelse

I visningen Normal skal du klikke på lydikonet eller billedet i nederste højre hjørne af sliden og derefter klikke på Afspil. (Når du gennemser individuel lyd på denne måde, ser du ikke optaget animation eller håndskrift).

Klik på Afspil

Du kan sætte afspilningen på pause, mens du hører et eksempel på lyden.

Angive tidsindstillingerne manuelt

PowerPoint til Microsoft 365 registrerer automatisk dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtalinger. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling under fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

  Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Efter.

  Du kan bruge manuelle tidsindstillinger for slides til at beskære slutningen af et optaget slidesegment. Hvis slutningen af et slidesegment afslutter med to sekunders unødvendig lyd, skal du blot angive en tidsindstilling for at gå videre til næste slide, så det sker før den unødvendige lyd. På denne måde behøver du ikke at optage lyd til den slide igen. 

Slet tidsindstillinger eller indtaling

Kommandoen Ryd er til at slette tidsindstillinger eller indtaling fra din optagelse, som du ikke vil have, eller du vil erstatte.

I vinduet Optagelse kan du med kommandoen Ryd i topmargenen i vinduet:

 • rydde optagelser på den aktuelle slide

 • rydde optagelser på alle slides

I visningen Normal er der fire forskellige Ryd-kommandoer, som gør det muligt at:

 • slette tidsindstillinger på den aktuelt markerede slide

 • slette tidsindstillingernealle slides på én gang

 • slette indtalingen på den aktuelt markerede slide

 • slette indtalingenalle slides på én gang

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsindstillinger eller indtalinger i præsentationen, kan du åbne et bestemt slide, der har en tidsindstilling eller indtaling, du vil slette.

 2. På fanen Optagelse på båndet PowerPoint til Microsoft 365 og på knappen Optag SlideShow skal du klikke på pil ned, pege på Ryd og derefter vælge den relevante Ryd-kommando til din situation.

  Kommandoerne for Ryd på menuknappen Optag slideshow i PowerPoint.

Deaktiver tidsindstillingerne eller indtalingerne og håndskrift

Når du har indspillet din PowerPoint til Microsoft 365-præsentation, gemmes eventuelle tidsindstillinger, bevægelser og lyd, du har optaget, på de enkelte slides. Men du kan slå dem alle fra, hvis du vil have vist et slideshow uden dem:

 • Sådan slår du registrerede tidsindstillinger fra:   På fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i feltet Brug tidsindstillinger.

 • Sådan deaktiverer du optaget indtaling og håndskrift:   Fjern markeringen i feltet Afspil indtalinger på fanen Slideshow.

Publicer optagelsen for at dele den med andre

Når du har redigeret optagelsen, så du er tilfreds med den, kan du gøre den tilgængelig for andre ved at publicere den på Microsoft Stream.

 1. Med præsentationen åben skal du klikke på Publicer på Stream på fanen Optagelse.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse af videoen.

 3. Angiv andre indstillinger, herunder om du vil have, at andre i organisationen skal have tilladelse til at se videoen:

  Muligheder for at publicere en video på Microsoft Stream
 4. Vælg knappen Publicer.

  Uploadprocessen kan tage flere minutter afhængigt af videoens længde. En statuslinje i bunden af PowerPoint-vinduet registrerer status og PowerPoint viser en meddelelse, når uploadet er færdigt:

  PowerPoint giver dig besked, når uploadet er fuldført.
 5. Klik på meddelelsen for at gå direkte til siden til videoafspilning på Microsoft Stream.

Opret undertekster

Du kan gøre videoen mere tilgængelig ved at indsætte undertekster. Vælg mellem disse indstillinger, som beskrives i separate Hjælp-artikler:

Når du har en undertekstfil, kan du føje den til din videofil ved hjælp af PowerPoint.

Se også

Omdan præsentationen til en video

Opret en præsentation, der kører automatisk

Animer tekst eller objekter

Optag et slideshow

 1. Med din præsentation åben skal du klikke på Optag slideshow på fanen Slideshow.

  • Når du klikker på den øverste halvdel af knappen, starter du den aktuelle slide.

  • Når du klikker på den nederste halvdel af knappen, har du mulighed for at starte fra begyndelsen eller fra den aktuelle slide.

  Kommandoerne for Optag slideshow under fanen Optagelse i PowerPoint.

  (Kommandoen Ryd sletter indtalinger eller tidsindstillinger, så vær forsigtig, når du bruger den. Ryd er nedtonet, medmindre du tidligere har optaget nogle slides).

 2. I feltet Optag slideshow skal du markere eller rydde markeringen i afkrydsningsfelterne for din optagelse, og klikke på Start optagelse.

  Viser dialogboksen for optagelse af slideshow i PowerPoint

  Mere om disse indstillinger:

  • Tidsindstillinger for slide og animation: PowerPoint registrerer automatisk den tid, du bruger på hver slide, herunder eventuelle animationstrin og brug af udløsere på hver slide.

  • Indtalinger, håndskrift og lasermarkør: Optag din stemme mens du gennemgår din præsentation. Hvis du bruger pen, overstregningstusch, viskelæder eller lasermarkør, optager PowerPoint også disse til afspilning.

  Vigtigt!   Optagelse af pen, overstregningstusch og viskelæder er kun tilgængelig, hvis du har opdateringen fra 16. februar 2015 til PowerPoint 2013 eller en nyere version af PowerPoint installeret. I tidligere versioner af PowerPoint gemmes strøg med pen og overstregningstusch som håndskrevne annotationsfigurer.

 3. I det øverste venstre hjørne af vinduet er værktøjslinjen Optagelse, som du kan bruge til at:

  Værktøjslinje for optagelse
  • Gå til den næste slide: Gå til næste slide

  • Stoppe optagelsen: Sæt optagelse på pause

  • Optage den aktuelle slide igen: Gentag

   Hvis du optager indtalingen (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør) igen, sletter PowerPoint din tidligere optagne indtaling (herunder lyd, håndskrift og lasermarkør), når du starter optagelsen igen på samme slide.

   Du kan også optage igen ved at gå til Slideshow > Optag slideshow.

 4. For at bruge håndskrift, viskelæder eller en lasermarkør i din optagelse, skal du højreklikke på en slide, klikke på Markørindstillinger, og vælge dit værktøj:

  • Lasermarkør

  • Pen

  • Overstregningstusch

  • Viskelæder (Denne indstilling er nedtonet, medmindre du tidligere har føjet håndskrift til nogle slides).

  Du kan ændre blækfarven skal du klikke på Blækfarve.

  Viser menuen for markørindstillinger i PowerPoint
 5. Hvis du vil afslutte optagelsen, skal du højreklikke på den sidste slide og derefter klikke på Afslut slideshow.

  Viser indstillingen Afslut slideshow i PowerPoint

  Tip:   Når du har afsluttet optagelsen, vises der et lydikon i nederste højre hjørne af hver slide med kommentarer.

  De optagne tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk. Tidsindstillinger vises i visningen Slidesortering lige under hver slide.

  Lyd-ikon

I denne proces bliver det, du indspiller integreret i hver slide og optagelsen kan afspilles i Slideshowet. En videofil oprettes ikke som resultat af optagelsesprocessen. Hvis du har brug for en videofil, kan du gemme præsentationen som en video med et par ekstra trin.

Se et eksempel på det optagede slideshow

Klik på Fra begyndelsen eller Fra aktuel slide under fanen Slideshow.

Under afspilningen afspilles dine animationer, håndskriftshandlinger, lasermarkør, lyd og video synkroniseret.

Viser knappen "Fra begyndelsen" under fanen Slideshow i PowerPoint

Se et eksempel på den optagne lyd

I visningen Normal skal du klikke på lydikonet i nederste højre hjørne af sliden og derefter klikke på Afspil.

Klik på Afspil

Angive tidsindstillingerne manuelt

PowerPoint optager automatisk dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtalinger. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling på fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, der angiver, hvor længe sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip:   Hvis du vil have vist næste slide, enten når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Efter.

Slet tidsindstillinger eller indtaling

Kommandoen Ryd er til at slette tidsindstillinger eller indtaling fra din optagelse, som du ikke vil have, eller du vil erstatte. Der er fire forskellige Ryd kommandoer, som gør det muligt at:

 • slette tidsindstillinger på den aktuelt markerede slide

 • slette tidsindstillingernealle slides på én gang

 • slette indtalingen på den aktuelt markerede slide

 • slette indtalingenalle slides på én gang

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsindstillinger eller indtalinger i præsentationen, kan du åbne et bestemt slide, der har en tidsindstilling eller indtaling, du vil slette.

 2. På fanen Slideshow på båndet PowerPoint og på knappen Optag SlideShow skal du klikke på pil ned, pege på Ryd og derefter vælge den relevante Ryd-kommando til din situation.

Deaktiver tidsindstillingerne, eller deaktiver indtalinger, håndskrift og lasermarkør

Når du har indspillet din PowerPoint-præsentation, gemmes eventuelle tidsindstillinger, bevægelser og lyd, du har optaget, på de enkelte slides. Men du kan slå dem alle fra, hvis du vil have vist et slideshow uden dem:

 • Sådan slår du registrerede tidsindstillinger fra:   På fanen Slideshow skal du fjerne markeringen i feltet Brug tidsindstillinger.

 • Sådan slår du optaget indtaling, håndskrift og laserpegepinden fra:   Fjern markeringen i feltet Afspil indtalinger på fanen Slideshow.

Se også

Omdanne musen til en lasermarkør

Animer tekst eller objekter

Omdan præsentationen til en video

Oprette en præsentation, der kører automatisk

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan optage en indtaling før eller under et slideshow og medtage publikumskommentarer som lyd på optagelsen. Hvis du ikke vil have indtaling under hele præsentationen, kan du nøjes med at optage kommentarer på udvalgte slides, eller du kan deaktivere indtalingen, så den kun afspilles, når du vil have den til det.

Når du føjer indtaling til en slide, vises der et lydikon Lyd på sliden. Som det er tilfældet med alle slags lyde, kan du enten klikke på ikonet for at afspille lyden, eller du kan angive, at lyden skal afspilles automatisk.

Hvis du vil indtale og afspille en kommentar, skal computeren være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere.

Før du starter optagelsen, beder PowerPoint 2010 dig om enten kun at optage tidsindstillingerne for slides, kun indtalingerne eller begge dele på samme tid. Du kan også angive tidsindstillingerne for slides manuelt. Tidsindstillinger for slides er især praktiske, hvis du vil have præsentationen til at køre automatisk sammen med indtalingen. Optagelse af tidsindstillinger for slides registrerer også tidspunkterne for animationstrin samt brugen af udløsere på sliden. Du kan deaktivere tidsindstillingerne for slides, hvis du ikke vil have præsentationen til at anvende dem.

I denne proces bliver det, du indspiller integreret i hver slide og optagelsen kan afspilles i Slideshowet. En videofil oprettes ikke som resultat af optagelsesprocessen. Hvis du har brug for en, kan du dog lave din præsentationen om til en video med et par ekstra trin.

 1. Når du optager indtaling, gennemgår du præsentationen og optager hver slide. Du kan når som helst sætte optagelsen på pause og genoptage den.

 2. Kontrollér, at mikrofonen er sat til og virker, inden du optager slideshowet.

 3. Klik på Optag slideshow under fanen Slideshow i gruppen Konfigurer Knapflade .

 4. Markér en af følgende indstillinger:

  • Start indtaling fra begyndelsen

  • Start indspilning fra aktuel slide

 5. Markér afkrydsningsfeltet Indtalinger og laserpegepind i dialogboksen Optag slideshow, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tidsindstillinger for slide og animation, hvis det er relevant.

 6. Klik på Start optagelse.

  Tip!: Hvis du vil afbryde indtalingen midlertidigt, skal du klikke på Pause i genvejsmenuen Optagelsegenvejsmenu i visningen Slideshow. Når du vil fortsætte indtalingen, skal du klikke på Fortsæt optagelse.

 7. Hvis du vil afslutte slideshowet, skal du højreklikke på sliden og derefter klikke på Afslut slideshow.

 8. De optagne tidsindstillinger for slideshowet gemmes automatisk. Du kan se tidsindstillingen i visningen Slidesortering under hver slide.

 1. Klik på lydikonet Lyd i visningen Normal på sliden.

 2. På båndet Lydværktøjer skal du på fanen Værktøjer til afspilning i gruppen Eksempel klikke på Afspilning.

 1. Klik på den slide, du vil føje en kommentar til, i normal visning.

 2. Klik på pilen under Lyd i gruppen Medier under fanen Indsæt, og klik derefter på Optag lyd.

 3. Klik på Indspil, og gå i gang med at tale, hvis du vil optage kommentaren.

 4. Klik på Stop, når du er færdig med at optage.

 5. Skriv et navn til lyden i feltet Navn, og klik derefter på OK.

  Herefter vises et lydikon Lyd på sliden.

PowerPoint 2010 optager automatisk dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtaling. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Efter under Fremfør slide i gruppen Tidsindstilling under fanen Overgange, og angiv derefter det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen. Gentag processen for alle de slides, der skal angives en tidsindstilling for.

Tip!: Hvis du vil have vist næste slide, enten når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Automatisk efter.

Hvis du slår tidsindstillingerne fra, slettes de ikke. Du kan når som helst slå tidsindstillingerne til igen uden at skulle oprette dem igen. Men når tidsindstillingerne er slået fra, fremføres dine slides dog ikke automatisk, når du indtaler en kommentar, men skal fremføres manuelt.

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Indstil under fanen Slideshow i normal visning.

 2. Klik på Manuelt under Fremføring af slides.

Tip!: Hvis du vil slå tidsindstillingerne til igen, skal du klikke på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af slides.

Kommandoen Ryd er til at slette tidsindstillinger eller indtaling fra din optagelse, som du ikke vil have, eller du vil erstatte. Der er fire forskellige Ryd kommandoer, som gør det muligt at:

 • slette tidsindstillinger på den aktuelt markerede slide

 • slette tidsindstillingernealle slides på én gang

 • slette indtalingen på den aktuelt markerede slide

 • slette indtalingenalle slides på én gang

 1. Hvis du ikke vil slette alle tidsindstillinger eller indtalinger i præsentationen, kan du åbne et bestemt slide, der har en tidsindstilling eller indtaling, du vil slette.

 2. På fanen Slide Show på PowerPoint båndet og på knappen Optag SlideShow, skal du klikke på pil ned, pege på Ryd, og derefter vælge den relevante Ryd-kommando til din situation.

Se også

Omdanne musen til en lasermarkør

Hvad vil du gerne gøre?

Du kan enten optage indtalingen, før du kører en præsentation eller optage en indtaling under en præsentation og medtage alle tilhørernes kommentarer på optagelsen. Hvis du ikke vil have indtaling under hele præsentationen, kan du nøjes med at optage kommentarer på udvalgte slides eller slå indtaling fra, så den kun afspilles, når du vil have den til det.

Når du tilføjer indtaling på en slide, vises der et lydikon Ikonbillede på sliden. Ligesom med enhver anden lyd kan du enten klikke på ikonet for at afspille lyd, eller du kan angive, at lyden skal afspilles automatisk. Indtaling tilsidesætter andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Derfor tilsidesætter indtaling andre lyde, der er indstillet til at afspille automatisk i en præsentation, og de afspilles ikke. Men lyde, der er indstillet til at afspille, når der klikkes på dem, afspilles stadig, når du klikker på dem.

Hvis du vil indtale og afspille en kommentar, skal computeren være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere.

Automatiske tidsindstillinger og indtaling til slides

Mens du optager indtalingen, registrerer Microsoft Office PowerPoint 2007 automatisk den tid, du bruger på hver slide. Du kan vælge at gemme disse tidsindstillinger sammen med indtalingen, når du bliver spurgt om dette, eller du kan </c0>angive tidsindstillingerne manuelt</c0>. Tidsindstillinger for slides er især praktisk, hvis du vil have præsentationen til at køre automatisk sammen med indtalingen. Du kan deaktivere tidsindstillingerne, hvis du ikke vil have præsentationen til at anvende dem.

Integrer eller tilknyt en indtaling

Du kan enten tilknytte eller integrere en indtaling.

 • Når du integrerer indtaling, bliver indtalingslydfilen en del af præsentationen og følger med den, hvilket resulterer i en større præsentationsfil.

 • Når du sammenkæder en indtaling, er præsentationsfilstørrelsen mindre, fordi lydfilen gemmes uden for præsentationen. Du kan angive en placering til indtalingen på harddisken, hvorfra lydfilen afspilles sammen med præsentationen. Hvis du afholder præsentationen på en anden computer, skal du flytte den tilknyttede lydfil med over på den pågældende computer. Den bedste måde at flytte en præsentation og dens tilknyttede filer på er ved at bruge funktionen Pakke til cd. Eller du kan manuelt opdatere linkene på en anden computer ved at slette indtalingen og derefter tilføje indtalingslydfilen igen, før du afholder præsentationen.

  Når du tilknytter indtalinger, kan du også gå tilbage senere og redigere lydfilerne med et lydredigeringsprogram.

Tip:   Suppler indtalingen med slidenoter. Da målgrupper har forskellige behov og computerudstyr, bør du overveje at supplere indtalingen med noter. Noter kan være nyttige for personer med nedsat hørelse, eller hvis computeren ikke har noget lydkort. Hvis du gemmer præsentationen som en websidefil (.htm), vises noterne under hver slide, når de vises. Hvis du gemmer præsentationen som en præsentationsfil (.pptx), kan dit publikum udskrive noterne, eller du kan udskrive noterne for dem.

Når du optager indtaling, gennemgår du præsentationen og optager hver slide. Du kan sætte optagelsen på pause og genoptage den.

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen for at indstille mikrofonniveauet, og klik derefter på OK.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil integrere indtalingen, skal du klikke på OK.

  • For at tilknytte indtalingen skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse og klikke på en mappe på listen, og derefter klikke på Vælg.

Tip:   For at undgå eventuelle problemer skal du bruge den samme mappe, som præsentationen er gemt i.

 1. Hvis du har valgt at begynde at indtale på den første slide, skal du gå til trin 6.
  Hvis du har valgt en anden slide at starte optagelsen på, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 2. I slideshowvisningen skal du indtale dine kommentarer i mikrofonen og derefter klikke på sliden for at gå videre til næste slide. Benyt denne fremgangsmåde for hver slide, hvor du vil tilføje indtaling.

  Tip:   Hvis du vil sætte indtalingen på pause eller genoptage den, skal du højreklikke på sliden og derefter klikke på enten Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling på genvejsmenu.

 3. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 4. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem. Dine slides vises i visningen Slidesortering, hvor tidsindstillingerne vises under hver slide.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke. Du kan optage tidsindstillingerne separat.

Note:   Indtaling tilsidesætter andre lyde, og der kan kun afspilles én lyd ad gangen i en præsentation. Derfor tilsidesætter indtaling andre lyde, der er indstillet til at afspille automatisk i en præsentation, og de afspilles ikke. Men lyde, der er indstillet til at afspille, når der klikkes på dem, afspilles stadig, når du klikker på dem.

 1. Klik på lydikonet Ikonbillede på sliden.

 2. Under Lydværktøjer på fanen Indstillinger i gruppen Afspil skal du klikke på Eksempel, eller du kan dobbeltklikke på lydikonet.

  Billede af fanen med indstillinger for lydværktøjer

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen forfra på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du allerede har afprøvet din mikrofon, skal du klikke på OK.

  • Hvis du vil afprøve din mikrofon, skal du klikke på Indstil mikrofonstyrke og følge vejledningen for at indstille mikrofonniveauet. Klik derefter på OK.

 4. Hvis du har valgt at begynde optagelsen igen på den første slide, skal du gå til trin 5.
  Hvis du har valgt en anden slide at starte optagelse på igen, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 5. Optag indtalingen til sliden i visningen Slideshow, og gør derefter et af følgende:

  • Tryk på Esc for at stoppe genindtalingen.

  • Hvis du vil fortsætte genindtalingen, skal du klikke på musen for at gå videre til næste slide, indtale kommentarerne til sliden og derefter klikke videre til næste slide for at fortsætte genindtalingen.

  • Tryk på Esc, hvis du vil afslutte genindtalingen, før du går igennem alle slides.

  • Hvis du vil omgøre optagelsen for alle slides, skal du klikke på den sorte afslutningsskærm, når du når dertil.

 6. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for dine slides. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke.

Hvis du vil optage dine egne kommentarer, kommentarerne fra dine tilhørere eller begge dele under præsentationen, kan du slå indtaling til, før du påbegynder præsentationen.

 1. Vælg den slide, du vil starte optagelsen på, i visningen Normal.

 2. På fanen Slideshow i gruppen Konfigurer skal du klikke på Optag indtaling Knapflade .

  Billede af fanen Slideshow

 3. Klik på Indstil mikrofonstyrke, følg vejledningen for at indstille mikrofonniveauet, og klik derefter på OK.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil integrere indtalingen, skal du klikke på OK.

  • For at tilknytte indtalingen skal du markere afkrydsningsfeltet Sammenkæd kommentarerne i, klikke på Gennemse og klikke på en mappe på listen, og derefter klikke på Vælg.

 5. Hvis du har valgt at begynde at indtale på den første slide, skal du gå til trin 6.
  Hvis du har valgt en anden slide at starte optagelsen på, vises dialogboksen Optag indtaling. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil starte indtalingen på den første slide i præsentationen, skal du klikke på Første slide.

  • Hvis du vil starte indtalingen på den aktuelt markerede slide, skal du klikke på Aktuel slide.

 6. Tilføj dine egne kommentarer sammen med eventuelle kommentarer fra tilhørerne i slideshowvisningen, og klik derefter på sliden for at gå videre til næste slide. Gentag denne proces for alle slides i præsentationen.

  Tip!: Højreklik på sliden for at sætte indtalingen på pause og genoptage den, og klik derefter på enten Afbryd indtaling eller Genoptag indtaling på genvejsmenu.

 7. Klik på den sorte afslutningsskærm.

 8. Indtalingen gemmes automatisk, og der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du også vil gemme tidsindstillingerne for præsentationen. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem. Dine slides vises i visningen Slidesortering, hvor tidsindstillingerne vises under hver slide.

  • Hvis du vil annullere tidsindstillingerne, skal du klikke på Gem ikke.

 1. Klik på den slide, du vil føje en kommentar til, i normal visning.

 2. Klik på pilen under Lyd i gruppen Medieklip under fanen Indsæt, og klik derefter på Optag lyd.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Klik på Indspil, og gå i gang med at tale, hvis du vil optage kommentaren.

 4. Klik på Stop, når du er færdig med at optage.

 5. Skriv et navn til lyden i feltet Navn, og klik derefter på OK.

  Herefter vises et lydikon Ikonbillede på sliden.

Office PowerPoint 2007 vil automatisk optage dine tidsindstillinger for en slide, når du tilføjer indtaling. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge dine indtalinger.

 1. Klik på den slide, du vil angive tidsindstillinger for, i visningen Normal.

 2. På fanen Animationer og i gruppen Overgang til denne slide under Fremfør slide skal du markere afkrydsningsfeltet Automatisk efter, og derefter skal du angive det antal sekunder, sliden skal vises på skærmen.

  Billede af fanen Animationer

  Gentag processen for hver slide, du vil angive tidsindstillinger for.

Tip!: Hvis du vil have vist næste slide, når du klikker med musen, eller automatisk, når der er forløbet det antal sekunder, du angiver – afhængigt af hvad der kommer først – skal du både markere afkrydsningsfeltet Ved klik med musen og Automatisk efter.

Hvis du slår tidsindstillingerne fra, slettes de ikke. Du kan når som helst slå tidsindstillingerne til igen uden at skulle oprette dem igen. Men når tidsindstillingerne er slået fra, fremføres dine slides dog ikke automatisk, når du indtaler en kommentar, men skal fremføres manuelt.

 1. Klik på Indstil slideshow i gruppen Indstil under fanen Slideshow i normal visning.

  Billede af fanen Slideshow

 2. Klik på Manuelt under Fremføring af slides.

Tip!: Hvis du vil slå tidsindstillingerne til igen, skal du klikke på Brug eventuelle tidsindstillinger under Fremføring af slides.

Forberedelse til at optage

For at starte skal du åbne den ønskede præsentation og klikke på fanen Slideshow.

Tip!   Hvis præsentationen indeholder en masse slides, kan det være nemmere at arbejde i visningen Slidesortering. Klik på Vis > Slidesortering for at prøve det.

Her er nogle ting, du skal tjekke, før du begynder optagelsen:

 • Hvis du kun vil optage en del af dit slidesæt, skal du gøre et af følgende, før du begynder:

  • Vælg de slides, du ikke vil medtage, og klik på Skjul slide.

   ELLER

  • Klik på Brugerdefineret slideshow > Brugerdefinerede slideshow > + (tilføj).

   Vælg Skjul slide eller Brugerdefineret slideshow for at optage et udvalg af dine slides
 • Brug knappen Øve for at ændre tiderne mellem slides uden at påvirke den indtaling eller de bevægelser, som du allerede har optaget.

  Prøv forskellige tidsindstillinger mellem slides med knappen Afprøv
 • Sørg for, at din mikrofon er konfigureret korrekt. På Mac skal du gå til Systemindstillinger > Lyd.

Optag dit slideshow

Hvis du vil føje indtaling eller kommentarer til slideshowet, skal du sikre dig, at din mikrofon er konfigureret og fungerer.

Sådan starter du en optagelse:

 1. Klik på fanen Slideshow, vælg den slide, hvor du vil starte optagelsen, og klik derefter på Optag slideshow.

  Klik på Optag slideshow for at starte optagelsen
 2. Under optagelsen skal du bruge Ctrl + klik for at få adgang til optagelseskommandoer, der gør det muligt at navigere igennem slides, ændre markører eller udløse sort eller hvid skærm.

  Hold Ctrl nede, mens du klikker, for at få vist en liste over kommandoer, mens du optager
 3. Klik på Afslut slideshow for at stoppe optagelsen.

 4. Dialogboksen Gem vises. Klik på Ja for at gemme optagelsen eller Ingen, hvis du vil optage den igen.

  Hvis du vælger at gemme, overskrives alt det, du tidligere har optaget. Hvis du vil optage et andet slideshow med det samme sæt slides, skal du gemme din præsentationsfil med et andet navn.

 5. Klik på Afspil fra start for at høre, hvordan din optagelse lyder.

Tastaturgenveje under optagelsesprocessen

Du kan med fordel udskrive denne liste over tastaturgenveje, som du kan henvise til, mens du optager:

Opgave

Genvejstaster

Gå videre til næste slide eller animation

N
Klik
Mellemrum
Højre pil
Pil ned
Enter
PgDn

Gå tilbage til den forrige slide eller animation:

P
Slet
Venstre pil
Pil op
PgUp

Gå til en bestemt slide

Slidenummer + Enter

Slå sort skærm til eller fra

B
. (punktum)

Slå hvid skærm til eller fra

W
, (komma)

Stop/Genstart automatisk show:

S

Afslut slideshow

Esc
Kommando+. (punktum)

Slet tegning på skærmen

E

Gå til næste slide, hvis den er skjult

H

Ændre markøren til en pen

Kommando+P

Skift markøren til en pil

Kommando+A

Skjul pilen ved flytning af musen

Ctrl + H

Genvejsmenu

Ctrl+klik

Fremfør ved museklik (kun afprøvning)

M

Angiv afspilningsindstillinger

Når du er færdig med optagelsen og er klar til at distribuere præsentationen, skal du klikke på Indstil slideshow og vælge de ønskede indstillinger, der er rigtige for dit publikum.

Angiv showets datatype og andre indstillinger, inden du distribuerer showet
 • Slideshowtype    Vis fuld skærm eller med vinduer.

 • Vis indstillinger    Deaktiver indtaling eller animationer.

 • Slides    Vælg et udvalg af dine slides eller et Brugerdefineret slideshow, hvis du har konfigureret et.

 • Fremføring af slides    Konfigurer denne version af slideshowet, så en person kan bladre igennem det manuelt.

Relaterede oplysninger

Tilføj, rediger eller fjern overgange mellem slides

Start præsentationen, og se dine noter i Præsentationsvisning

Optag lyd i PowerPoint til Mac

Tilføj eller slet lyd i din præsentation

Gem en præsentation som filmfil eller MP4

Inden du går i gang

 • Hvis du vil udføre denne procedure, skal din computer være udstyret med et lydkort, en mikrofon og højttalere. Sørg for, at du ikke kører eventuelle andre programmer til lydoptagelse, f.eks. talegenkendelse.

 • Optagelse af tidsindstillinger for slides registrerer også tidsindstillingen og varigheden for animationseffekter samt brugen af udløsere på sliden. Du kan deaktivere tidsindstillingerne, hvis du ikke vil have, at præsentationen bruger dem.

 • Når du gemmer en præsentation som en film, gemmes indtaling ikke.

Optag en præsentation ved hjælp af PowerPoint 2011 til Mac

 1. Klik i navigationsruden på den slide, som du vil begynde med.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten de navngivne faner Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller ikonfanerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. Klik på Optag slideshow under Præsentationsværktøjer på fanen Slideshow.

  Fanen Slideshow, gruppen Præsentationsværktøjer
 3. Optagelsen starter automatisk, når du åbner præsentationsvisningen. Du kan dog afbryde optagelsen midlertidigt og derefter starte den igen, når du har brug for det. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du gøre følgende

  Afbryd optagelsen midlertidigt

  Klik på Knappen Afbryd timer

  Fortsæt optagelsen

  Klik på Start timer-knap

  Nulstil optagelsen for den aktuelle slide

  Klik på Knappen Nulstil timer

  Gå frem til næste eller forrige slide

  Klik på Knapper til at gå til næste eller forrige slide

 4. Når du når til sidste slide eller lukker præsentationsvisningen, beder PowerPoint dig om at gemme tidsindstillingerne.

  Tip!: 

  1. I visningen Slidesortering kan du se tidsindstillingen for hver slide.

  2. Et lydikon Lydikon på slide vises i nederste højre hjørne af hver slide, hvor der er indtaling. Dette ikon er dog ikke synligt for publikum under et slideshow.

Skift indtalingen på en slide med PowerPoint 2011 til Mac

Når du ændrer indtalingen for en enkelt slide, opdateres tidsindstillingen også.

 1. Vælg den slide, hvor du vil ændre indtalingen, i navigationsruden.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide.  Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten de navngivne faner Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller ikonfanerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. Klik på Optag slideshow under Præsentationsværktøjer på fanen Slideshow.

  Fanen Slideshow, gruppen Præsentationsværktøjer

 3. Klik på Afslut show, eller tryk på Esc, når du er færdig med at optage.

 4. Når du bliver bedt om at gemme tidsindstillingerne, skal du klikke på Ja.

  Bemærk!: Hvis du vil slette indtalingen fra en slide, skal du vælge lydikonet Lydikon på slide på sliden og derefter trykke på SLET.

Angiv tidsindstillingerne for slides manuelt med PowerPoint 2011 til Mac

PowerPoint optager automatisk tidsindstillingerne for en slide, når du optager slideshowet. Du kan også manuelt angive tidsindstillinger, der skal følge indtalingen.

 1. Vælg den slide eller de slides, hvor du manuelt vil angive tidsindstillingen.

  Sådan markeres dias i navigationsruden

  1. I menuen Visning skal du klikke på Normal.

  2. Øverst i navigationsruden skal du klikke på fanen Slides Fanen Slides og derefter klikke på en slide. For at markere flere slides skal du holde KOMMANDO  nede, mens du klikker på slidene.  Hvis du har organiseret slidene i sektioner, kan du også markere hele gruppen af slides ved at klikke på sektionsoverskriften.  Afhængigt af bredden af navigationsruden vises der enten de navngivne faner Fane med navnet Slides og Fane med navnet Disposition eller faneikonerne Slides Fanen Slides og Disposition Fanen Disposition .

 2. På fanen Overgange under Fremfør slide skal du markere afkrydsningsfeltet Efter og derefter angive antallet af sekunder.

  Fanen Overgange, gruppen Fremfør slide

Slå indtaling eller tidsindstillinger fra, før du afspiller et slideshow med PowerPoint 2011 til Mac

Indtaling og tidsindstillinger slettes ikke, hvis du slår dem fra. Du kan når som helst slå indtaling og tidsindstillinger til igen uden at skulle oprette dem igen.

Gør et af følgende:

Hvis du vil

Skal du gøre følgende

Slå tidsindstillinger for slides fra

På fanen Slideshow skal du rydde markeringen i afkrydsningsfeltet Brug tidsindstillinger under Konfigurer.

Fanen Slideshow, gruppen Konfigurer

Slå indtalinger for alle slides fra

På fanen Slideshow skal du rydde markeringen i afkrydsningsfeltet Afspil indtalinger under Konfigurer.

Fanen Slideshow, gruppen Konfigurer

PowerPoint til internettet understøtter ikke optagelse af et slideshow.

Tip til optagelse

 • Optagelser føjes til præsentationen pr. slide, så hvis du vil ændre en optagelse, behøver du kun at optage den eller de påvirkede slides igen. Du kan også omarrangere rækkefølgen af slides efter optagelsen uden at optage noget igen. Det betyder, at det også er nemt at holde pause, mens du indspiller en præsentation.

 • PowerPoint optager ikke lyd eller video under overgange mellem slides, så tal ikke, mens den skifter til næste slide. Du kan også medtage en kort buffer med stilhed i begyndelsen og slutningen af hver slide for at gøre overgangene jævne og sikre, at du ikke beskærer lydindtaling under overgangen fra én slide til den næste.

 • Du kan ikke optage indtaling i PowerPoint til internettet. Brug en skrivebordsversion af PowerPoint til at optage indtalingen.

 • Du kan justere og redigere størrelsen på videoen og håndskrift i redigeringsvisning.

 • Hvis der er mulighed for, at dit publikum bruger PowerPoint til internettet til at se optagelsen, skal du bruge de overgange, der understøttes af PowerPoint til internettet(Klip, Udtoning, Skub, Vifte, Opdel, Tilfældige streger, Figur og Omform).

 • Indspilning af præsentation fungerer bedst med computere med touchskærme, der har et webkamera.

 • Brug eksempelvisning af video for at sikre, at alt er konfigureret korrekt før optagelsen.

 • For slides, som du vil optage bevægelser på (f.eks. håndskrift), skal du tage flere kopier af sliden, så du nemt kan optage flere optagelser. Slet derefter de overflødige slides, når du er færdig.

 • Optag et par sekunders stilhed ved at slå lyd og video fra og derefter til igen efter et angivet tidsrum.

 • Brug et eksternt webkamera og/eller mikrofon for at opnå en højere kvalitet.

  Indbyggede kameraer og mikrofoner er egnet til de fleste opgaver. Men hvis du vil have en video, der ser mere professionel, kan du overveje at bruge et eksternt webkamera, hvis det er muligt. Hvis du bruger PowerPoint på en tablet eller bærbar computer, og du vil medtage håndskrift med en pen, kan du minimere støjen fra pennen med et eksternt kamera og mikrofon.

 • Når du er færdig med din første slideoptagelse, kan du afspille den.

  Før du når for langt med optagelse af præsentationen, skal du kontrollere, at din lyd og video lyder og ser ud, som du forventer.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×