Optælle i rapporter

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Det kan være praktisk at have en optælling af alle poster i en rapport. I grupperede rapporter eller oversigtsrapporter kan du få vist en optælling af antallet af poster i hver gruppe. Du kan også føje et linjenummer til hver post for at gøre det lettere at henvise til hver enkelt. I denne artikel forklares trin for trin, hvordan du føjer optællinger og linjenumre til rapporter.

Hvad vil du foretage dig?

Tælle antallet af poster i en rapport eller gruppe

Tilføje et linjenummer for hver post i en rapport eller gruppe

Tælle antallet af poster i en rapport eller gruppe

Layoutvisning er den hurtigste måde at føje optællinger til rapporten.

Optælle poster ved hjælp af layoutvisning

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på et felt, du vil tælle. Klik på et felt, som du kender ikke indeholder en null-værdier, som et id-felt for at sikre, at alle de poster, tælles.

 3. Klik på totaler under fanen Formatér i gruppen gruppering og totaler. Knapflade

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tæl poster for at tælle alle poster i rapporten, uanset om der er en værdi i det markerede felt.

  • Hvis du kun vil tælle poster, hvor der er værdier i det markerede felter, skal du klikke på Tæl værdier.

   Bemærk!: Tæl værdier er ikke tilgængeligt til felter for følgende datatyper:

   • Notat

   • OLE-objekt

   • Hyperlink

Access føjer en tekstboks til afsnittet Rapportfod og indstiller dets egenskab Kontrolelementkilde til et udtryk, der udfører funktionen Count. Hvis der er nogen grupperingsniveauer i rapporten, føjer Access en tekstboks til hver enkelt gruppefod, der udfører samme beregning.

Bemærk!: Hvis du bruger layoutvisningen til at oprette en optælling for et bestemt felt, konstruerer Acces et udtryk, der kun optæller de poster, hvor det pågældende felt ikke er nul. Hvis der f.eks. er 10 poster i rapporten, og du føjer optællingen til et felt, der indeholder tre nul-værdier, vises 7 i optællingstekstboksen (antallet af poster, der indeholder værdier, der ikke er nul). Du kan undgå dette ved kun at føje optællinger til felter, der ikke tillader brug af nuller (f.eks. id-felter), eller du kan redigere kontrolelementkilden for tekstboksen, så den altid optæller alle poster, uanset om de indeholder nulværdier eller ej. Det gør du på følgende måde:

 1. Marker tekstboksen, hvori optællingen vises. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 2. Klik på fanen Data.

 3. I egenskabsboksen Kontrolelementkilde skal du slette udtrykket og skrive =Count(*).

 4. Gem rapporten, og skift til rapportvisning for at få vist resultaterne.

Optælle poster ved hjælp af designvisning

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klikke på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på Tekstfelt i gruppen kontrolelementer under fanen Design. Knapflade

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en optælling af alle poster i rapporten, skal du klikke på sektionen rapport sidehoved eller sidefod i rapport, hvor du vil placere tekstboksen.

  • Hvis du vil tilføje en optælling af alle posterne i hver gruppe med en grupperet rapport, skal du klikke på sektionen gruppehovedet eller gruppefoden, hvor du vil placere tekstboksen.

 4. Marker tekstboksen, og tryk på F4 for at få vist egenskabsarket.

 5. Klik på fanen Data.

 6. Skriv =Count(*)i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde.

  Denne udtryk bruger funktionen Tæl til at tælle alle poster i rapporten eller gruppere selvom nogle felter i nogle poster er null. Til at tælle poster kun hvor et bestemt felt ikke er null-værdi (for eksempel Leverandørnavn), skal du bruge følgende udtryk i stedet: =CDbl(Nz(Tæl ([Leverandørnavn]); 0)).

Toppen af siden

Tilføje et linjenummer for hver post i en rapport eller gruppe

Du kan nummerere emner i din rapport. I en Salg efter produkt-rapport vil du f.eks. have "1" til at stå foran det første emne i en produktgruppe, "2" til at stå foran det andet emne osv. Når næste produktgruppe begynder, startes tællingen forfra, og "1" står foran det første emne.

Nummerering af elementerne i en rapport

Du kan nummerere emnerne i rapporten ved at bruge et beregnet kontrolelement og indstille dets egenskab Løbende sum.

 1. Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

 2. Klik på Tekstfelt i gruppen kontrolelementer under fanen Design. Knapflade

 3. I detaljeafsnittet af rapporten skal du trække markøren for at oprette tekstboksen og sikre, at den er bred nok til at indeholde det højeste emnenummer.

  Hvis du f.eks. tror, at du får 100 ordrer, har du brug for plads til mindst tre tegn (100). Hvis der vises en etiket ved siden af tekstboksen, kan du slette etiketten ved at klikke på den og derefter trykke på DELETE. Hvis du har anbragt tekstboksen ved siden af venstre margen, kan etiketten være skjult under tekstboksen. Træk tekstboksen mod højre ved hjælp af håndtaget i øverste venstre hjørne, så du kan se etiketten. Nu kan du klikke på etiketten og trykke på DELETE.

 4. Marker tekstboksen. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 5. Klik på fanen alle. Skriv et navn, som txtItemNumberi egenskabsfeltet navn.

 6. Klik på fanen Data.

 7. I egenskabsboksen Løbende sum skal du markere Over gruppe.

 8. I egenskabsboksen Kontrolelementkilde skal du skrive =1.

 9. Klik på fanen Format.

 10. I egenskabsboksen Format skal du skrive #. (et pundtegn efterfulgt af et punktum).

  Dette formaterer linjenummeret med et punktum efter tallet.

 11. Gem rapporten, og skift til rapportvisning for at få vist resultaterne.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×