Office
Log på

Oprettelse af adresseetiketter i Access

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Access 2010 giver dig flere forskellige muligheder for oprettelse af etiketter, der indeholder data, der er gemt i din Access-tabeller. Den nemmeste er at bruge guiden etiket i Access til at oprette og udskrive en rapport, der er formateret, så det passer til dine etiketter. Etiketterne, der kan indeholde data, der er gemt i Access-tabeller, eller lister over kontakter i data, der importeres eller linkes til dem fra andre kilder som Microsoft Excel-projektmapper eller Microsoft Outlook. Du kan oprette etiketterne som en rapport i Access, eller du kan "Flet" data med et Microsoft Word-dokument og udskriv etiketterne fra Word. I denne artikel beskrives de trin, der er involveret.

Hvad vil du foretage dig?

Bruge Access til at oprette og udskrive etiketter

Udskriv Access-data ved hjælp af guiden Brevfletning i Microsoft Word

Bruge Access til at oprette og udskrive etiketter

I Access opretter du etiketter som en rapport med en lille sidestørrelse, der passer til den ønskede etiket. Den mest almindelige anvendelse af etiketter er som brevetiketter med adresseoplysninger, men alle data i Access kan udskrives som etiketter til mange forskellige formål. Hvis der er tale om adresseetiketter, får rapporten adresseoplysningerne fra de tabeller eller forespørgsler, der indeholder adresserne. Når rapporten udskrives, udskrives én etiket med hver adresse fra den underliggende postkilde.

Du kan finde flere oplysninger om sammenkædning eller importere data fra andre kilder (som Microsoft Excel eller Microsoft Outlook) Hvis du vil bruge på dine etiketter artiklen Introduktion til import og eksport af data.

Guiden Etiket stiller dig en række spørgsmål om etiketterne og de data, der skal udskrives på dem. Guiden opretter derefter rapporten, som du eventuelt kan tilpasse, hvis der er brug for det.

Oprette etiketter ved hjælp af guiden Etiket i Access

Vigtigt!: Etiket rapporter, som du opretter ved hjælp af guiden etiket er ikke kompatibelt med Udgiv til Access Services funktion. Du kan dog stadig udskrive etiketterne, når du har åbnet databasen med Access-program.

 1. Vælg det objekt, der indeholder de data, du vil vise på dine etiketter i navigationsruden. Det er normalt en tabel, en sammenkædet tabel eller en forespørgsel, men du kan også vælge en formular eller rapport.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Rapporter under fanen Opret.

  Bemærk!: Hvis du arbejder i en webdatabase, er kommandoen etiketterne placeret under Klient rapporter.

  Access starter guiden Etiket.

  Første side i guiden Etiket

  1. Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du kender producenten af etiketterne og etiketternes produktnummer:

   • Vælg producenten i boksen Filtrer efter producent.

   • Vælg den aktuelle etiket i boksen Hvilken størrelse skal etiketten have?

    Ellers kan du prøve at finde et produkt, hvis værdier i kolonnerne Dimensioner og Antal i bredden svarer til de aktuelle etiketter.

    Hvis du ikke kan finde et lignende navn:   

   • Klik på Tilpas og derefter på Ny.

    Dialogboksen Ny etiket vises.

    Siden Ny etiket i guiden Etiket

   • Mål etiketterne, og angiv målene i de pågældende felter i dialogboksen Ny etiket.

   • Skriv et navn til de brugerdefinerede etiketter i tekstboksen Etiketnavn, vælg den ønskede etikettype og -retning, og klik derefter på OK.

    Hvis du allerede har oprettet en brugerdefineret etiket, og du vil markere den:   

   • Klik på Vis brugerdefinerede etiketstørrelser, og klik derefter på den ønskede brugerdefinerede etiket.

  2. Marker Arkfødning eller Fortløbende under Etikettype, og klik derefter på Næste.

  3. Vælg den ønskede skrifttype, skriftstørrelse, skrifttykkelse og tekstfarve til etiketten, og klik på Næste.

  4. Vælg de ønskede felter til etiketterne på listen Tilgængelige felter på siden Hvad skal der stå på adresseetiketten? i guiden, og dobbeltklik på dem for at føje dem til boksen Prototypeetiket.

   Tilføjelse af felter i guiden Etiket

   • Tryk på MELLEMRUM for at øge afstanden mellem felterne i boksen Prototypeetiket.

   • Tryk på ENTER for at indsætte en ny linje.

   • Brug piletasterne til at flytte mellem felter og linjer.

   • Tryk på TILBAGE for at fjerne et felt fra boksen.

   • Hvis du vil indsætte tekst eller tegnsætningstegn (f.eks. et komma efter bynavnet), skal du klikke det pågældende sted for at placere markøren der og begynde at skrive. Denne tekst bliver gentaget på alle etiketterne.

    Bemærk!: Du kan kun tilføje felter af følgende datatyper ved hjælp af guiden Etiket: tekst, Notat, tal, dato og klokkeslæt, valuta, Ja/Nej, eller en vedhæftet fil. Åbn etiketrapporten i designvisning, når du har fuldført guiden Etiket for at tilføje felter i andre datatyper, og derefter bruge ruden Feltliste til at tilføje felter. Tryk på ALT + F8 for at åbne ruden Feltliste, når rapporten er åben i designvisning.

    Klik på Næste, når alle felterne er placeret på den ønskede måde på etiketten.

  5. På den næste side kan du vælge felter, som etiketterne skal sorteres efter. Du ønsker måske at sortere efter postnummer ved større udsendelse af breve. Vælg de felter, du vil sortere efter, på listen Tilgængelige felter, og dobbeltklik på dem for at føje dem til boksen Sorter efter. Klik på Næste, når du er færdig.

   Angivelse af sorteringsrækkefølge i guiden Etiket

  6. Skriv et navn til etiketterne på den sidste side, og klik på Udfør.

   Sidste side i guiden Etiket

   Hvis du vælger Se etiketterne, som de ser ud, når de udskrives på den sidste side i guiden Etiket, viser Access etiketterne med Vis udskrift. Du kan klikke på etiketten for at zoome ind og ud, eller du kan bruge zoomkontrolelementet på statuslinjen.

   Kontrolelementet Zoom

   Hvis du vælger Redigere etiketdesignet på den sidste side i guiden Etiket, viser Access etiketrapporten i designvisning.

   Bemærk!: Vis udskrift er den eneste visning, hvor du kan se kolonnerne, som du har placeret dem på. Hvis du får vist rapporten i rapportvisning eller layoutvisning, vises alle dataene i en enkelt kolonne.

Tilpasning af etikettens udseende

Hvis etiketterne ikke er kommet til at se ud, som du ønsker, kan du tilpasse layoutet ved at åbne rapporten i designvisning og foretage ændringer. Når du arbejder med etiketter, er det normalt lettest at bruge designvisning, hvor du mere nøjagtigt kan styre layoutet. Skift til Vis udskrift for at se resultatet af de ændringer, du har foretaget i designvisning.

Hvis Access viser en meddelelse, hvordan du får ikke nok ledig vandret plads til at vise dataene

Denne meddelelse, er når det vises, en side effekten af målinger af nogle etiketter. Som regel opstår den, når etiketterne kommer meget tæt på venstre og højre kant af etiketarket. Dette kan medføre guiden for at angive nogle målinger, der er uden for området normal udskrivning, og som også årsager meddelelsen vises, når du får vist eller udskrive etiketterne.

Hvis du er tilfreds med justeringen af teksten på etiketterne, og du ikke kan høre en tom side hver anden side, kan du vil bevare designet af rapporten, som den er, og klik på OK på meddelelsen hver gang det vises. Ellers kan du prøve at justere nogle af indstillingerne for Sideopsætning som beskrevet i følgende afsnit.

Hvis dataene ikke er placeret korrekt i forhold til etiketterne

I mange tilfælde kan du rette mindre problemer med etiketternes layout ved at foretage justeringer i designvisning. Du kan flytte kontrolelementerne, og du kan justere etiketstørrelsen ved at ændre bredden eller højden af detaljesektionen.

Højreklik på rapporten i navigationsruden for at skifte til designvisning, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

Hvis du vil ændre margenerne eller afstanden mellem etiketter, kan du bruge dialogboksen Sideopsætning i designvisning:

 • Klik på spalter under fanen Sideopsætning i gruppen Sidelayout.

  Dialogboksen Sideopsætning vises med fanen kolonner, der er valgt.

Fanen Kolonner i dialogboksen Sideopsætning

Du kan ændre følgende indstillinger i de tre sektioner i dialogboksen Sideopsætning:

Sektion

Indstilling

Beskrivelse

Gitterlinjeindstillinger

Antal kolonner

Dette skal være lig med antallet af etiketter på tværs af siden.

Rækkeafstand

Angiv en ny værdi for at øge eller formindske den lodrette afstand mellem etiketterne.

Kolonneafstand

Angiv en ny værdi for at øge eller formindske den vandrette afstand mellem etiketterne.

Kolonnestørrelse

Bredde

Vær opmærksom på margenindstillingerne og kolonneafstanden, når du angiver en værdi for denne indstilling.

Du kan kontrollere og justere margenerne ved at klikke på Udskriftsindstillinger i dialogboksen Sideopsætning.

Højde

Juster højden af etiketterne, hvis det er nødvendigt.

Samme som detalje

Hvis denne indstilling er markeret, sættes kolonnebredden og højden lig med bredden og højden af detaljesektionen i designvisning.

Kolonnelayout

Nedad og derefter henad

Hvis denne indstilling er markeret, udskrives etiketternes data først ned ad den første kolonne, derefter ned ad den anden kolonne, osv.

Henad og derefter nedad

Hvis denne indstilling er markeret, udskrives etiketternes data først hen ad den første række, derefter hen ad den anden række, osv.

Bemærk!: Du kan også åbne dialogboksen Sideopsætning i Vis udskrift ved at klikke på kolonner under fanen Vis udskrift. Når du klikker på OK for at lukke dialogboksen, afspejles ændringerne med det samme i Vis udskrift.

Udskrive etiketterne

 1. Åbn rapporten i en visning (eller vælg rapporten i navigationsruden).

 2. Klik på Udskriv under fanen filer, og klik derefter på Udskriv.

  Dialogboksen Udskriv åbnes.

 3. Vælg indstillinger for printer, udskriftsområde og antal kopier.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Udskriv Access-data ved hjælp af guiden Brevfletning i Microsoft Word

Hvis adresserne er gemt i Access, men du ønsker at eksportere dem til Word, så du kan bruge brevfletningsfunktionerne i Word til at formatere og udskrive etiketterne, kan du bruge guiden Brevfletning i Word.

Bemærk!: Denne fremgangsmåde gælder kun for klientdatabaser; kommandoen Word Flet er ikke tilgængelig for webdatabaser.

 1. Vælg på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, du vil udskrive, i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Eksterne Data i gruppen eksportereWord flette.

 3. I dialogboksen Guiden Brevfletning i Microsoft Word, hvis du allerede har oprettet et dokument, og du vil sammenkæde data med det, skal du klikke på linket dine data til et eksisterende Microsoft Word-dokument. Ellers skal du klikke på Opret et nyt dokument og derefter sammenkæde data til den.

 4. Klik på OK.

  Hvis du vælger Oprette et nyt dokument og sammenkæde dataene med det, vises dialogboksen Vælg Microsoft Word-dokument. Marker det ønskede dokument, og klik på Åbn. Dokumentet åbnes i Word.

  Hvis du vælger at oprette et nyt dokument, starter Word og åbner et tomt dokument.

 5. Følg vejledningen i opgaveruden Brevfletning i Word. Når du kommer til trin 3 af processen brevfletning i Word (Vælg modtagere), være den datakilde, du vælger i trin 1 i denne procedure skal allerede markeret.

  Kan finde flere oplysninger om guiden Brevfletning i Word i Word Hjælp.

Bemærk!: Du kan bruge Word til at udskrive adresser, uanset hvor adresserne er gemt. Fra Word kan du oprette forbindelse til adresselister i mange forskellige programmer, f.eks. Excel, Outlook og Access. Hvis du ikke allerede har en adresseliste, kan du oprette en i Word og derefter udskrive etiketter. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til Word.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×