Oprette WBS-koder

WBS-koder (work breakdown structure) er ganske enkelt disposition-numre, som du kan anvende på opgaver og redigere, så de passer til virksomhedens behov. Hver opgaver får automatisk tildelt dispositionsnumre i Project, men du kan når som helst anvende dit eget brugerdefinerede dispositionsskema på projektet.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette brugerdefinerede WBS-koder

Omnummerere WBS-koder

Brug af basisdispositionsnumre

Oprette brugerdefinerede WBS-koder

 1. Klik på Visning, og vælg derefter en arkvisning, f.eks. Opgaveark eller Ressourceark.

 2. Klik på Projekt. Klik på WBS i gruppen Egenskaber, og klik derefter på Definer kode.

  Billede af indstillingen Definer kode for knappen WBS.

 3. Du kan oprette en projektspecifik kode i feltet Projektkodepræfiks. Du kan bruge tal, små og store bogstaver og symboler.

Billede af dialogboksen Definition af WBS-kode

 1. Hvis du vil angive koden for opgaverne på første niveau, skal du vælge en tegntype på rullelisten i første række i kolonnen Rækkefølge. Du kan vælge mellem tal, store eller små bogstaver eller en blanding af tal, bogstaver og andre symboler.

 2. Angiv antallet af tegn for hvert niveau i kodestrengen i kolonnen Længde. Klik på Enhver for at tillade et vilkårligt antal tegn for niveauet.

 3. Vælg et tegn for at afgrænse koden på et niveau fra koden på det næste niveau i kolonnen Separator.

  Standardseparatoren er et punktum. Du kan vælge andre eller vælge slet ikke at have et separatortegn.

  Bemærk!: Separatortegnet kan ikke også bruges som en del af en kode.

 4. Angiv en kodestreng for hvert niveau af indrykkede opgaver i dispositionen.

  Hvis du vil angive individuelle koder for hvert niveau, skal du klikke på næste række og udfylde kolonnerne Rækkefølge, Længde og Separator.

 5. Hvis der ikke skal tildeles en WBS-kode automatisk i Project, hver gang du angiver en ny opgave, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret WBS-kode for en ny opgave.

 6. Hvis du vil tillade brug af den samme WBS-kode til flere opgaver, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bekræft, at nye WBS-koder er entydige.

Omnummerere WBS-koder

Når du flytter eller sletter opgaver, omnummereres WBS-koden ikke automatisk i Project, hvis nu du bruger dem i dokumenter eller andre systemer, som ikke er knyttet til Project-filen. Det betyder, at koderne for de resterende opgaver sandsynligvis vil være forkerte. Sådan omnummererer du WBS-koderne for alle opgaver eller kun nogle opgaver:

 1. Klik på Visning, og vælg derefter en arkvisning, f.eks. Opgaveark, som indeholder de opgaver, du vil omnummerere.

 2. Vælg de opgaver, du vil omnummerere. Den første opgave, du vælger, omnummereres ikke.

  Hvis du vil omnummerere WBS-koderne for alle opgaver, skal du undlade at markere nogen opgaver.

 3. Klik på Projekt. Klik på WBS i gruppen Egenskaber, og klik derefter på Omnummerer.

  Billede af fanen Projekt, knappen WBS, kommandoen Omnummerer i rullemenuen.

 4. Klik på Markerede opgaver for at omnummerere koderne for de opgaver, du har markeret.

  Klik på Hele projektet for at omnummerere koderne for alle opgaverne i projektet.

  Billede af dialogboksen Omnummerer WBS

Brug af basisdispositionsnumre

Hvis du ikke har brug for den detaljerede struktur, som WBS-koderne giver, kan du bruge en basisdisposition.

Der oprettes automatisk et dispositionsnummer for hver opgave i Project baseret på, hvor opgaven findes i opgavelistens struktur. Den første opgave på opgavelisten får f.eks. nummeret 1. Hvis opgaven har tre underopgaver, får underopgaverne numrene 1.1, 1.2 og 1.3.

Dispositionsnumre består kun af tal, og du kan ikke redigere dem. De ændres automatisk, når du flytter en opgave op eller ned på opgavelisten, og når du rykker opgaver ind eller ud.

Hvis du vil vise dispositionsnumrene, skal du føje feltet Dispositionsnummer til en tabel eller arkvisning. Du kan også føje dispositionsnumre direkte til opgavenavnene:

 1. Gå til Gantt-diagram eller Opgaveark.

 2. Klik på Formatér, og markér derefter afkrydsningsfeltet Dispositionsnummer i gruppen Vis/skjul.

Øverst på siden

Følgende afsnit gælder kun for Microsoft Project 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om WBS-koder

Definere brugerdefinerede WBS-koder

Omnummerere WBS-koder

Få mere at vide om WBS-koder

Der findes to typer WBS-koder i Microsoft Office Project: dispositionsnumre og brugerdefinerede WBS-koder. Læs følgende afsnit for at få mere at vide.

Dispositionsnumre

Dispositionsnumre er den enkleste type WBS-kodning. Der beregnes automatisk et dispositionsnummer for hver opgave i Project, hvor nummereringen baseres på dispositionen i opgavelisten. Den første opgave på opgavelisten får f.eks. nummeret 1. Hvis opgaven har tre underopgaver, får underopgaverne numrene 1.1, 1.2 og 1.3.

Dispositionsnumre består kun af tal (ingen bogstaver), og du kan ikke redigere dem. De ændres dog automatisk, når du flytter en opgave op eller ned på opgavelisten, og når du rykker opgaver ind eller ud. Hvis en underopgave f.eks. aktuelt har dispositionsnummer 3.5.4, og du flytter den én række op på listen, opdateres dispositionsnummeret automatisk til 3.5.3. Hvis du derefter rykker den samme underopgave ud, opdateres dispositionsnummeret automatisk til 3.6.

Tip!: Hvis du vil have vist dispositionsnumre, kan du føje feltet Dispositionsnummer til en tabel- eller ark-visning, eller du kan vælge at få vist dispositionsnumrene ud for opgavenavnene. Vil du have vist dispositionsnumre ud for opgavenavnene, skal du klikke på Indstillinger i menuen Funktioner og derefter klikke på fanen Vis. Under Dispositionsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dispositionsnummer.

Brugerdefinerede WBS-koder

Hvis projektet ville have gavn af at have detaljerede WBS-koder, der består af specifikke længder, serier eller sæt af tal og bogstaver, kan du definere en enkelt brugerdefinerede WBS kodemaske for projektet. (Et projekt kan have mere end en enkelt brugerdefineret kodemaske). Den brugerdefinerede WBS-kode registreres i feltet WBS.

Som det er tilfældet med dispositionsnumre repræsenterer hvert niveau i en brugerdefineret WBS-kode et dispositionsniveau på opgavelisten. Du kan bruge et format, der er entydigt for hvert niveau af koden, og hvert niveau er angivet i koden i overensstemmelse med hierarkiet af opgaver, hovedopgaver og underopgaver.

Hvis du f.eks. planlægger faseinddelte projekter, der tilpasses organisationens direktiver for det kommende regnskabsår, kan du oprette en brugerdefineret WBS-kodemaske, der repræsenterer hver opgave ved hjælp af det tilsvarende direktiv, kvartal og projekt. Ved at bruge denne kode kan du have en opgave med den brugerdefinerede WBS-kode KunTilf.K3.KTVærkt.11, der angiver, at det er opgave 11 i projektet Opgradering af værktøjer til kundetilfredshed, som starter i tredje kvartal, og som understøtter forretningsdirektivet om kundetilfredshed for det planlagte regnskabsår.

Definer brugerdefinerede WBS-koder

 1. Klik på en arkvisning i menuen Vis, f.eks. visningen Opgaveark.

  Hvis du vil bruge en visning, der ikke vises i menuen Vis, skal du klikke på Flere visninger, klikke på den visning, du vil bruge, på listen Visninger og derefter klikke på Anvend.

 2. Peg i menuen ProjektWBS, og klik derefter på Definer kode.

 3. For at skelne mellem opgaver i dette projekt og opgaver i andre projekter skal du skrive et projektspecifikt kodepræfiks i feltet Projektkodepræfiks.

  Dette præfiks hjælper dig med at identificere projektet på det højeste niveau af WBS-koden. Præfikset kan være nyttigt til at identificere underprojekterne i et hovedprojekt, eller når du opretter opgaveafhængigheder på tværs af projekter.

  Du kan angive en vilkårlig kombination af tal, store og små bogstaver og symboler for projektets kodepræfiks.

 4. Når du vil angive kodestrengen for opgaver på første niveau i den første række i kolonnen Sekvens, skal du klikke på typen af tegn, du vil bruge til dette niveau:

  • Klik på Tal (numerisk rækkefølge) for at få vist en numerisk WBS-kode for dette niveau (f.eks. 1, 2 og 3 for de første tre hovedopgaver i projektet).

  • Klik på Store bogstaver (alfabetisk rækkefølge) for at få vist alfabetiske WBS-koder (f.eks. A, B og C for de første tre hovedopgaver i projektet).

  • Klik på Store bogstaver (alfabetisk rækkefølge) for at få vist alfabetiske WBS-koder (f.eks. A, B og C for de første tre hovedopgaver i projektet).

  • Klik på Tegn (vilkårlig rækkefølge) for at få vist en vilkårlig kombination af tal og store og små bogstaver (f.eks. Ark1, Konst1 og Insp1 for de første tre hovedopgaver i projektet).

   Hvis du vælger denne indstilling får du den størst mulige fleksibilitet til at angive brugerdefinerede WBS-koder. Project viser en stjerne (*) i feltet WBS, indtil du skriver eller angiver en streng med tegn for dette niveau af WBS-koden.

 5. I kolonnen Længde skal du skrive eller vælge antallet af tegn for hvert niveau i kodestrengen. Du kan enten angive det nøjagtige antal tegn eller vælge et vilkårligt antal for at tillade et vilkårligt antal tegn for det pågældende kodeniveau.

  Du kan f.eks. skrive 3 for at gøre tre tegn til det obligatoriske antal tegn, der skal angives på ét niveau af WBS-koden. Den samlede længde af en WBS-kode kan være fra 1 til 255 tegn.

 6. Skriv eller vælg et tegn for at adskille kodestrengen for ét niveau fra kodestrengen for det næste niveau i kolonnen Separator.

  Separatortegnet er som standard et punktum. Du kan bruge forskelligt separatortegn på hvert kodeniveau.

  Du kan også vælge slet ikke at bruge separatortegn mellem kodeniveauer. I feltet Separator skal du slette separatortegnet.

 7. Specificer én kodestreng for hvert niveau af indrykkede opgaver i dispositionen.

  Hvis du vil angive individuelle kodestrenge for hvert niveau, skal du klikke på næste række og udfylde kolonnerne Rækkefølge, Længde og Separator.

 8. Hvis der ikke skal tildeles en WBS-kode automatisk i Project, hver gang du angiver en ny opgave, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret WBS-kode for en ny opgave.

 9. Hvis du vil tillade brug af den samme WBS-kode til flere opgaver, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bekræft, at nye WBS-koder er entydige.

Bemærk!: 

 • Det tegn, du bruger som en separator, kan også bruges som en del af koden. Hvis du f.eks. bruger en bindestreg som separator, kan du bruge en bindestreg i den kode, du bruger til at repræsentere en opgave.

 • Du kan ikke definere mere end ét sæt WBS-koder pr. projekt. Hvis du vil vise en ekstra organisationsstruktur for opgaver, kan du bruge brugerdefinerede felter til at oprette eller anvende et separat sæt koder.

 • Vil du have vist WBS-koder, skal du føje feltet WBS til din visning.

 • Hvis du vil ændre WBS-koden for en hovedopgave og alle dens underopgaver, skal du ændre den eksisterende kode eller sæt stjerner i WBS-koden for hovedopgaven til et andet sæt tegn.

  Din WBS-kode for en bestemt underopgave er f.eks. Ph3.Prj5.Ark.Opgave3. "Opgave3" repræsenterer underopgaven "Udviklingsplaner" og "Ark" repræsenterer hovedopgaven "Arkitektløsning". Navnet på hovedopgaven ændres til "Designløsning", og du skal opdatere koden for hovedopgaven og alle dens underopgaver. Du kan redigere WBS-koden, så hovedopgaven repræsenteres af "Des", og WBS-koden for underopgaven "Udviklingsplaner" opdateres automatisk til Ph3.Prj5.Des.Opgave3.

Omnummerere WBS-koder

Når du flytter eller sletter opgaver, vil deres brugerdefinerede WBS-koder evt. ikke længere stå i korrekt rækkefølge. WBS-koderne omnummereres ikke automatisk i Project, fordi du måske bruger disse WBS-koder i dokumenter eller andre systemer, der ikke er knyttet til din Project-fil. Du kan omnummerere WBS-koderne for alle opgaver eller markerede opgaver:

 1. Klik i menuen Vis på en arkvisning, som indeholder de opgaver, du vil omnummerere, f.eks. Opgaveark.

  Hvis du vil bruge en visning, der ikke vises i menuen Vis, skal du klikke på Flere visninger, klikke på den visning, du vil bruge, på listen Visninger og derefter klikke på Anvend.

 2. Markér de opgaver, du vil omnummerere. (Den første opgave i et udvalg af opgaver omnummereres ikke. Den bruges som referencepunkt til omnummerering af de andre opgaver).

  Hvis du vil omnummerere WBS-koderne for alle opgaver, skal du undlade at markere nogen opgaver.

 3. Peg i menuen ProjektWBS, og klik derefter på Omnummerer.

 4. Hvis du kun vil rette WBS-koderækkefølgen for markerede tilstødende opgaver, skal du klikke på Markerede opgaver.

  Vil du rette WBS-koderækkefølgen for alle opgaver i projektet, skal du klikke på Hele projektet.

Bemærk!: 

 • Hvis dit projekt indeholder underprojekter, kan du omnummerere nogle eller alle opgaver i hvert underprojekt ved at vise alle underopgaverne. Klik på Vis Vis , og klik derefter på Alle underopgaver. (Opgaver fra underprojekter, der ikke vises, kan ikke omnummereres i Project).

 • Omnummerering af underprojekter, der er indsat i et hovedprojekt, ændrer også den kode, der repræsenterer hvert underprojekt på projektniveauet.

 • Hvis du vil have vist WBS-koder, kan du føje en WBS-kolonne til en arkvisning.

 • Hvis WBS-koder skal ændres, efter de er beregnet af Project, skal du pege på WBS menuen Projekt og derefter klikke på Definer kode. I kolonnen Sekvenser skal du ændre tegntypen for et vilkårligt niveau af kodemasken. Når du opdaterer en kode på hovedopgaveniveau, opdateres alle underopgaver for den pågældende hovedopgave automatisk.

  Hvis du har problemer med at ændre dine WBS-koder, kan det være af en af følgende årsager:

  • Du forsøger at ændre en WBS-kode, der har en kodemaske, efter at koden er beregnet    Hvis du har oprettet en WBS-kodemaske, og der allerede er beregnet WBS-koder for opgaver, kan du kun ændre WBS-koden ved omdefinere niveauer af kodemasken. Når du har omdefineret niveauer for kodemasken, kan du ændre et hvilket som helst niveau af kodemasken fra tal i rækkefølge, store bogstaver i rækkefølge, små bogstaver i rækkefølge eller tegn, der ikke er i rækkefølge, til en anden type.

  • Du forsøger at ændre WBS-koder på et lavere niveau i opgavelisten    Du kan ikke ændre tegnene i WBS-koden for en underopgave, kun for hovedopgaven, hvor det pågældende niveau af WBS-koden er defineret.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×