Oprette panorerings- og zoomeffekter i PowerPoint

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Af Glenna R. Shaw, Microsoft PowerPoint MVP og ejeren af Glenna Shaw visuel kommunikations websted

Du kan føje en handling til dine digitale billeder ved hjælp af panorerings-og zoomeffekter, der er lavet af dokument grafen Mads-brænder. Wikipedia-tilstande, "i sin illustrerer er det ofte muligt at ringe til stillbilleder ved at zoome ind på emner med interesse og panorering fra et emne til et andet. I et foto af et baseball team kan vedkommende i et foto af et baseball team over panorere på tværs af de forskellige flader og kommer til en rest i afspilleren, som Oplæseren beskriver. "

Nedenstående eksempler foretages ved hjælp af PowerPoint 2007, men de grundlæggende instruktioner er de samme for andre versioner af PowerPoint. I denne artikel forudsættes det også, at du anvender animationer og deres indstillinger.

Begynd ved at aktivere gitter og hjælpelinjer. De kan hjælpe dig med at placere flere elementer, mens vi arbejder og nemmere at identificere midten af den slide, der er meget vigtig. (Klik på Arrangeri gruppen Tegning under fanen Startside , peg på Juster, og klik derefter på Gitterindstillinger, hvorefter dialogboksen billede, der er vist nedenfor, vises. Jeg vælger ikke at fastgøre objekter, fordi jeg gerne vil have lidt mere kontrol, men det kan være nemmere for dig at finde fastgørelses objekter.

Dialogboksen Gitter og hjælpelinjer

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

Fordelen ved et panorama billede er, at det vises så meget mere end et almindeligt fotografi. F. eks har jeg en ny svømmer-pulje, som jeg vil sende billeder af til min familie, men almindelige billeder giver ikke den overordnede effekt meget godt. Min løsning er at oprette et panorama billede af hele puljen. For at gøre dette skal jeg stood på én placering og tage mit første billede, der er blevet en smule til venstre, tog det andet billede osv. Derefter hæftede disse billeder sammen på min slide ved at justere og gruppere dem. Jeg har vist billederne i mit eksempel med grønne streger for at fremhæve konceptet. Du vil ikke have linjer på dine fotos.

Billeder justeret og grupperet

Jeg højreklikker på det grupperede objekt ved at klikke på Gem som billedeog gemte mit nye panorama billede som PoolPanorama. jpg-fil.

Jeg slettede derefter dette grupperede objekt og indsatte den PoolPanorama. jpg-fil på min slide og brugte værktøjet beskæring under Billedværktøjerpå fanen Formatér i gruppen størrelse for at få det øverste og nederste af mit Panorama billede lige. Hvis du vil have vist fanerne Billedværktøjer og Formatér , skal du kontrollere, at du har markeret billedet.

Panoramabillede

Til sidst har jeg formateret billedet som den samme højde som min slide (7,5 tommer) og ændrede størrelsen på visningsvinduet til 30% for at få vist hele billedet (ved hjælp af skyderen i nederste højre hjørne). Jeg har derefter justeret billedet med venstre side af sliden. Du opnår de bedste resultater, hvis dit Panoramas bredde er et multiplum af 10 (da sliden er 10 cm bred), så du ikke ender med et mellemrum, når billedet "flytter". I mit eksempel er bredden 30 tommer.

Juster billede til venstre side af slide

Nu bruger jeg indstillingerne i opgaveruden Brugerdefineret animation til at føje en bevægelsessti til venstre til Panorama billedet og bruge musen til at forlænge slutpunktet helt til venstre for billedet. Hvis du vil åbne opgaveruden Brugerdefineret animation, skal du klikke på Brugerdefineret animationi gruppen animationer under fanen animationer . Jeg har angivet tidsindstillinger for bevægelsesstien til en hastighed på 30 sekunder, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne under fanen effekt for problemfri start, glat endeog Markér afkrydsningsfeltet for automatisk tilbageførsel.

Venstre dialogboks

Når jeg kører slideshowet, vil billedets billede af puljen skifte til venstre og derefter skifte Panorer tilbage, så mit publikum kan få mere at vide om effekten. Hvis du markerer afkrydsningsfelterne udglatte start -og udjævnings afslutning , kan du reducere animationen i begyndelsen og slutningen af bevægelsesstien, så det er en vigtig indstilling.

Hvis du føjer en panorerings effekt til et gruppe foto, kan du fremhæve både gruppen og personerne.

Jeg begynder ved at indsætte mit billede på min slide. Billeder i højere opløsning ser bedre ud, men der kan være nogle problemer med dem, der afkortes. Hvis dette sker, skal du reducere billedets opløsning. Du vil gerne have, at dit billede bliver så høj som muligt, fordi (når det er zoomet) vil det miste noget af kvaliteten. Se dette PowerPoint-MVP-websted for at få flere oplysninger: PowerPoint-ofte stillede spørgsmål: scanninger, løsning, dpi-sektion.

Jeg ændrer størrelsen på billedet, så det passer til sliden. Hvis du vil gøre dette, skal jeg højreklikke på mit billede, klikke på størrelse og placeringog derefter formatere billedet til en højde på 7,5 cm (standard slide højden). Sørg for at låse billedets højde-bredde-forhold, eller se forvrænget ud ved at markere afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold .

Dialogboksen Formater billede

Jeg har nu et billede, der er centreret på sliden.

I dette eksempel skal jeg panorere hen over min families ansigter, så det første, jeg vil gøre, er at beslutte, hvor jeg vil starte, og hvor jeg vil afslutte. For at gøre dette skal jeg have et rektangel, der er proportionalt med sliden. For mit eksempel bruger jeg et rektangel med 3 x 4 cm, der vises med lys, gul.

En gul firkant markerer begyndelsen af zoom

Nu kan jeg kopiere og indsætte et dubleret rektangel og flytte det til det sted, hvor du ønsker, at panoreringen skal slutte.

Gult rektangel, som markerer slut på zoom

Jeg justerer rektanglerne øverst og nederst og bruger rektanglerne som en vejledning til at beskære mit foto.

Brug rektangler som hjælp til clip-billede

Til sidst skal jeg slette de gule rektangler, ændre størrelsen på mit billede til højden på sliden, justere det i venstre side og derefter bruge de samme trin til at oprette den venstre bevægelsessti, som jeg gjorde i Panorama eksemplet ovenfor.

Bemærk!: Du skal igen have bredden til at være et multiplum af 10, så det kan være nødvendigt at justere klippet. Jeg har lavet mit foto 20 cm bredt.

Oprette brugerdefineret animation

Nu min foto panorering på min families ansigter.

Hvis du vil fremhæve et enkelt objekt i dit foto, er zoom ind og ud meget effektivt og let at udføre.

I mit eksempel vil jeg fremhæve min lille Grandson. Jeg begynder med det samme billede på min slide og kopierer og indsætter en dublet, der er placeret nøjagtigt over toppen af det første foto. Derefter klipper jeg det andet billede rundt om min lille Grandson. Jeg har tilføjet en gul linje for at få vist det udklippede område. Du vil have, at dit udklippede billede skal være proportionalt med sliden. Jeg har lavet min 3 x 4 tommer.

Udklippet foto på en større slide

Nu ændrer jeg størrelsen på det klippede billede, så det passer til hele sliden, og Tilføj en indgangsanimation af falmet zoom, efter forrige, forsinkelseindstillet til 2 sekunderog mellem hastighed. Jeg tilføjer også en afslutningsanimation af falmet zoom, efter forrige, forsinkelse indstillet til 2 sekunder og mellem hastighed.

Dialogboksen Udtonet zoom viser, hvordan du indstiller foto

Mit billede vil nu vise hele familien, vente 2 sekunder, zoome ind på min lille Grandson, vente 2 sekunder og zoome tilbage til min hel families foto.

Zoome sker desværre kun fra midten af sliden, så det er stadig ikke helt, hvad jeg leder efter, og så skal jeg tilføje en bevægelsessti for at give indtryk af at zoome ind på den nederste venstre kvadrant, hvor min Grandson er placeret. Hvis du vil gøre dette, skal jeg flytte det klippede billede, så det er forholdsvis centreret over, hvor min Grandson er i det oprindelige billede. Jeg klikker nu på tegn en brugerdefineret sti (når du har klikket på bevægelsesstier) og tegner en brugerdefineret bevægelsessti fra midten af mit udklippede billede til midten af sliden. Til sidst flytter jeg rækkefølgen af den brugerdefinerede bevægelsessti i mine animationer for at starte med den forrige med min Falmende zoom -indgangsanimation, og du skal sørge for, at hastigheden er indstillet til medium for at matche min udtonings indgang. Du kan ændre rækkefølgen af en animation ved at trække den op eller ned i opgaveruden Brugerdefineret animation . Jeg låser også min brugerdefinerede animations sti (Vælg låst på rullelisten sti , opgaveruden Brugerdefineret animation ), så jeg kan flytte mit billede rundt, mens jeg redigerer og beholder kurven, som jeg ønsker det.

Oprettelse af brugerdefineret animation

Mit sidste trin er at føje en brugerdefineret animation til mit udklippede billede for at gå fra midten af sliden til startpunktet for den anden brugerdefinerede bevægelses sti. Hvis du vil gøre dette, skal du flytte billedet til midten og midten af sliden og tilføje en brugerdefineret bevægelsessti for at gå fra midten af sliden til midten af, hvor min Grandson sidder i det oprindelige billede. Jeg anvender derefter de samme indstillinger på den brugerdefinerede bevægelsessti, som jeg gjorde i det første: med den forrige, mellem hastighed og låst.

Oprettelse af brugerdefineret animation

Mit billede zoomer nu ind fra den relevante placering og zoomer tilbage til den ønskede placering.

I mine tidligere eksempler kunne jeg fremhæve forskellige familiemedlemmer, men ikke dem alle i en sammenhængende rækkefølge. Det, jeg gerne vil gøre, er at zoome ind og panorere på tværs af min families ansigter, så du slutter med et nærbillede af min lille Grandson.

For at gøre dette skal jeg tilføje en forstørret kopi af mit billede øverst på den oprindelige og bruge denne til at oprette min Zoom-effekt. Du kan være frist for at bruge animationseffekten vækst/formindskelse , men den reducerede opløsning gør det et dårligt valg, hvis du arbejder med billeder.

Jeg kopierede og indsatte en kopi af mit billede på sliden og tilpasser størrelsen på det efter behov. Husk, at nogle store billeder kan blive afkortet, når du kører slideshowet, så du skal tage det i betragtning, når du ændrer størrelsen på dit. Jeg har lavet min 15 tommer bred. Det gør det svært at få vist hele sliden, så jeg ændrer vinduesstørrelsen til 40% (ved hjælp af skyderen i nederste højre hjørne) og justerer dette større billede til midten og midten af sliden.

Jeg tilføjer derefter figurer under rutediagram , der ikke har fyld, og jeg indstiller stregfarven til kontrast med mit billede og gør den til en fed linje, så jeg nemt kan se det. Jeg placerer denne trådkorss figur over mit første zoom-og pan-punkt. Jeg kopierer og indsætter to flere trådkors og placerer dem over mine andre pan-punkter.

Trådkors autofigurer

Slutresultatet er et stort billede af mit billede og tre vejledninger, som jeg bruger til at konfigurere mine brugerdefinerede animationer og slette, når mine effekter er færdige.

Nu kan jeg gruppere det store billede og tre trådkors i ét objekt ved at holde Skift-tasten nede og klikke på alle fire objekter, indtil de alle er markeret. Derefter skal du under Billedværktøjerpå fanen Formatér i gruppen Arranger klikke på Knapflade og derefter klikke på gruppe Knapflade .

Til sidst sikrer jeg, at mit grupperede objekt bevarer det korrekte højde-bredde-forhold ved at højreklikke på det, klikke på størrelse og placeringog derefter markere afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold under skalering.

Jeg tilføjer en falmet zoom -indgangseffekt for mit store billede. Jeg har indstillet det til at starte efter forrige, forsinkelse er angivet til 2 sekunder (så målgrupper kan se det oprindelige billede), og hastigheden er sat til mellem.

Derefter tilføjer jeg en brugerdefineret bevægelsessti til det store billede, der går fra første panorering punkt-trådkors til midten af sliden.

Jeg angav denne brugerdefinerede bevægelsessti til med forrige, meget langsom hastighed og låst. Jeg fjerner markeringen i afkrydsningsfelterne Udjævn start og problemfri afslutning . Sørg for, at du anvender den brugerdefinerede bevægelsessti på det store billede og ikke figuren trådkors.

Autofigurer af trådkors og dialogboksen Brugerdefineret sti

Bevægelsesstien må ikke være der, hvor du forventer det, men den er korrekt. Nu skal du holde Skift nede og klikke på det store billede og alle trådkors for at markere dem. Jeg flytter alle de markerede elementer, så udgangspunktet for udgangspunktet er midt på sliden.

Bemærk!: Hvis hjælpelinjerne og linealerne er slået til, kan jeg gøre det, og da bevægelsesstien er låst, bevares det, hvor den hører. Hvis lineal ikke vises, skal du vælge lineali gruppen Vis/Skjul under fanen Vis .

Det begyndende trådkors er i centrum af sliden

Jeg klikker på det grå område for at fjerne markeringen af alle mine objekter og derefter klikke på billedet for at markere det. Nu tilføjer jeg en anden brugerdefineret bevægelsessti for at gå fra midten af det andet pan-punkt til midten af sliden. Jeg angav denne brugerdefinerede bevægelsessti til efter forrige og forsinket til 1 sekund. Jeg vælger låst og meget langsom hastighed og fjerner markeringen i afkrydsningsfelterne for problemfri start og problemfri afslutning.

Dialogboksen Brugerdefineret sti

Jeg gentager dette trin for at oprette mit endelige pan-stop. Jeg markerer billedet og flytter det til det andet trådkors er nu midt på sliden. Jeg tilføjer den endelige brugerdefinerede bevægelsessti, der kommer fra kryds midten af det endelige pan-stop til midten af sliden og indstiller den til efter forrige, forsinkelse2 sekunder, låstog meget langsom hastighed, og jeg rydder den jævne start og glatte afslutnings afkrydsningsfelter.

Dialogboksen Brugerdefineret sti

Og til sidst skjules alle mine reference trådkors ved at angive figurens kontur til ingen og justere det store billede med midten og midten af sliden.

Justere billede efter midterlinjen og centrum af slide

Jeg har derefter "hånd justeret" Start-og slutpunkterne på mine brugerdefinerede bevægelsesstier for at undgå, at billed kanten vises på skærmen. Jeg kunne se dette ved at bruge knappen Afspil i opgaveruden Brugerdefineret animation .

Når jeg kører mit slideshow, zoomer du ind, panorering fra venstre til højre på tværs af min families ansigter og slutter med et nærbillede af min lille Grandson.

Som altid opfordrer jeg dig til at eksperimentere, eksperimentere dig og eksperimentere for dig selv.

Glenna Shaw er en autoriseret Project Management Professional med forbundsregering og et aktivt medlem af PowerPoint-community'et. Hun er Microsoft-certificeret i PowerPoint og Word og indeholder et certifikat i handicapvenlig informationsteknologi.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×