Oprette panorerings- og zoomeffekter i PowerPoint 2007

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Ved Glenna Shaw R., Microsoft PowerPoint MVP og ejeren af Glenna Shaw visuel kommunikation websted

Selvom du nemt med PowerPoint kan oprette og distribuere fotoalbummer, er slutresultatet et typisk slideshow, som blot genskaber de gamle slideshows med projektor fra 1960'erne og 1970'erne i en elektronisk opdateret version. Du kan føje action til dine elektroniske fotoalbummer ved at bruge panorerings- og zoomeffekter, der er gjort berømte af dokumentarfotografen Ken Burns. Wikipedia skriver, "I sine dokumentarfilm giver Burns ofte liv til stillfotografier ved langsomt at zoome ind på motiverne af interessere og panorere fra ét motiv til et andet. I et fotografi af et baseballhold panorerer han f.eks. langsomt hen over ansigtet på spillerne og stopper ved en spiller, som oplæseren snakker om."

Med tilføjelse af brugerdefinerede bevægelsesstier i Microsoft PowerPoint 2002 er det forholdsvist nemt at oprette panorerings- og zoomeffekterne, blot man tænker sig lidt om.

Eksemplerne nedenfor foretages ved hjælp af Microsoft Office PowerPoint 2007, men de grundlæggende instruktioner er det samme for Microsoft Office PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 og Microsoft PowerPoint 2004 til Mac. I denne artikel forudsætter også kendskab til anvendelse af animationer og deres indstillinger.

Begynd med at aktivere gitre og hjælpelinjer. Disse vil hjælpe dig med placeringen af flere elementer, efterhånden som vi arbejder, og nemmere hjælpe dig med at identificere midten af sliden, hvilket er meget vigtigt. (Klik på Arranger, og peg på Juster på fanen Startside i gruppen Tegning. Klik derefter på Gitterindstillinger og den dialogboks, der vises nedenfor. Jeg vælger ikke at fastgøre nogen objekter, da jeg gerne vil have mere kontrol, men det er måske nemmere for dig at fastgøre objekter.

Dialogboksen Gitter og hjælpelinjer

Opret et panorama

Fordelen ved et panoramisk billede er, at det viser så meget mere end en traditionel fotografi. For eksempel, jeg har en ny Svømmebassin, som jeg vil sende billeder af til min familie, men normalt billeder lige formidle ikke effekten overordnede meget vel. Min løsning er at oprette en panoramisk optagelse af hele puljen. For at gøre dette, jeg stod på ét sted og tog min første billede, en smule slået til venstre, tog det andet billede, og så videre. Jeg derefter stitched disse billeder sammen på min slide ved at justere og gruppere dem. Jeg har vist billederne i min eksempel med grønne linjer til at fremhæve konceptet. Du vil ikke linjer på billederne.

Billeder justeret og grupperet

Jeg højreklikkede derefter på det grupperede objekt, klikkede på Gem som billede og gemte mit nye panoramabillede som filen PoolPanorama.jpg.

Jeg derefter slettet denne grupperet objekt og indsat PoolPanorama.jpg filen på min slide og bruges beskæringsværktøjet under Billedværktøjer under fanen Formatér i gruppen størrelse, for at gøre øverst og nederst i min panoramabillede lige. (For at få vist fanerne Billedværktøjer og Format, Sørg for, at du har markeret billedet.)

Panoramabillede

Til sidt formaterede jeg billedet, så det fik samme højde som mine slides (7,5"), og ændrede størrelsen på visningsvinduet til 30 % for at få vist hele billedet (ved hjælp af skyderen i nederste, højre hjørne). Derefter justerede jeg billedet til venstre side af sliden. Du får det bedste resultater, hvis bredden dit panorama er et multiplum af 10 (da sliden er 10" bredt), så du ikke slutter med et blanktegn, når billedet "flytter sig". I min eksempel er bredden 30".

Juster billede til venstre side af slide

Nu skal jeg bruge indstillingerne i opgaveruden Brugerdefineret Animation til at tilføje en bevægelsessti af venstre til panoramabillede og bruges musen til at udvide slutpunkt helt til venstre for billedet. (For at åbne opgaveruden Brugerdefineret Animation under fanen animationer i gruppen animationer skal du klikke på Brugerdefineret Animation.) Jeg angive tidsindstillinger på bevægelsesstien på en hastighed på 30 sekunder og fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne under fanen effekt til Blød start, Blød slutning, og Markér afkrydsningsfeltet for automatisk vending.

Venstre dialogboks

Når jeg nu kører slideshowet, panorerer billedet af bassinet langsomt mod venstre og panorerer langsomt tilbage, så mit publikum kan få fuldt udbytte af effekten. Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Blød start og Blød slutning bliver animationen lidt langsom i begyndelsen og slutningen af bevægelsesstien, så det, hvad man foretrækker.

Panorere hen over et fotografi

Hvis du føjer en panoreringseffekt til en gruppebillede, kan du vise både gruppen og personerne.

Jeg vil begynde med at indsætte mit billede på min slide. Fotos med en højere opløsning ser bedre ud, men der vil muligvis være problemer med, at de bliver afkortet. Hvis det sker for dig, kan du reducere opløsningen på billedet. Billedet være at så høj kvalitet som muligt, fordi det mister noget af kvaliteten (når du zoomer). Se dette PowerPoint MVP-websted for flere oplysninger: PowerPoint FAQ: Scans, Resolution, DPI section.

Jeg ændrer størrelsen på billedet så det passer til sliden. Jeg højreklikker på mit billede for at gøre det. Jeg klikker på størrelse og placering og formaterer derefter billedet til en højde på 7,5" (standardhøjden for slides). Sørg for at låse billedets højde-breddeforhold, da det ellers bliver forvrænget, når du vælger afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold.

Dialogboksen Formater billede

Jeg har nu et foto, centreret på sliden.

I dette eksempel vil jeg panorere hen over min families ansigter, så det første, jeg skal beslutte, er, hvor jeg vil starte, og hvor jeg vil slutte. Jeg skal bruge et rektangel, der er proportional til sliden, for at gøre det. I mit eksempel vil jeg bruge et 3 x 4" rektangel, der er vises med lysegult.

En gul firkant markerer begyndelsen af zoom

Nu kopierer og indsætter jeg et dubleret rektangel og flytter det til det sted, hvor panoreringen skal slutte.

Gult rektangel, som markerer slut på zoom

Jeg justere rektanglerne top og bund og bruge rektanglerne som en vejledning til at beskære billedet.

Brug rektangler som hjælp til clip-billede

Til sidst sletter jeg de gule rektangler, ændrer størrelsen på mit foto til højden af min slide, justerer det i venstre side, og derefter bruger jeg de samme trin til at oprette den venstre bevægelsessti, som jeg gjorde i panoramaeksemplet ovenfor.

Bemærk!: Igen skal bredden være et multiplum af 10, så du skal måske justere udklippet. Jeg har gjort mit foto 20" bredt.

Oprette brugerdefineret animation

Nu panorerer mit foto på tværs af min families ansigter.

Zoome ind og ud

Hvis du gerne vil fremhæve et enkelt objekt i dit foto, er zoome ind og ud meget effektiv og nemt at udføre.

I mit eksempel vil jeg zoome ind på mit lille barnebarn. Jeg går i gang med det samme foto på min slide og kopierer og indsætter en dublet nøjagtigt over i det første foto. Derefter klipper jeg det andet billede omkring mit lille barnebarn. Jeg har tilføjet en gul linje for at få vist det beskårne område. Dit beskårne foto skal være proportionalt med din slide. Jeg har gjort mit 3 x 4".

Udklippet foto på en større slide

Nu kan jeg tilpasse udklippet foto for at tilpasse hele dias og tilføjer en indgangsanimation af Udtoning zoome, Efter forrige, forsinkelseindstillet til 2 sekunderog Medium hastighed. Jeg kan også tilføje en Afslut animation af Udtoning zoome, Efter forrige og forsinkelse indstillet til 2 sekunder og Medium hastighed.

Dialogboksen Udtonet zoom viser, hvordan du indstiller foto

Mit foto viser nu hele familiefotoet, vent 2 sekunder, zoom ind på mit lille barnebarn, vent 2 sekunder, og zoom ud igen på hele familiefotoet.

Desværre kan zoom kun forekomme fra midten af sliden, så effekten er stadig ikke helt, hvad jeg ønsker, og jeg er nødt til at tilføje en bevægelsessti for at give indtryk af, at der zoomes ind på den nederste, venstre kvadrant, hvor mit barnebarn findes. Det gør jeg ved at flytte det beskårne foto, så det er forholdsvis centreret der, hvor mit barnebarn er i det oprindelige foto. Nu klikker jeg på Tegn bevægelsessti (efter klik på Bevægelsesstier) og tegner en brugerdefineret bevægelsessti fra midten af mine beskårne billede til midten af sliden. Til sidst skal jeg flytte rækkefølgen af den brugerdefinerede bevægelsessti i mine animationer til Start med forrige med min indgangsanimation Zoom med udtoning og sørge for, at hastigheden er indstillet til Mellem, så den matcher min indgang Zoom med udtoning. Du kan ændre på rækkefølgen af en animation ved at trække den op eller ned opgaveruden Brugerdefineret animation. Jeg låser også min brugerdefinerede animationssti (Vælg Låst i rullelisten Sti, opgaveruden Brugerdefineret animation), så jeg kan flytte mit billede rundt, mens jeg redigerer og bevarer stien, som jeg vil have den.

Oprette brugerdefineret animation

Mine sidste trin er at tilføje en brugerdefineret animation til min udklippet billede for at gå fra midten af sliden til startpunktet for brugerdefineret bevægelsesstien. For at gøre dette skal anvende jeg for at flytte billedet til center og midten af diasset og tilføje en brugerdefineret bevægelsessti du går fra midten af sliden til midten af hvor min grandson sidder i det oprindelige billede. Jeg derefter gælder de samme indstillinger for denne brugerdefineret bevægelsessti som jeg har gjort i først: Med forrige, Medium hastighed og låst.

Oprette brugerdefineret animation

Mit billede zoomer nu ind fra den korrekte placering og zoomer ud igen ud til den ønskede placering.

Kombinere zoome og panorere

I mine forrige eksempler kunne jeg fremhæve forskellige familiemedlemmer, men ikke dem alle i en sammenhængende række. Det jeg gerne vil gøre er at zoome ind, panorere hen over min families ansigter og slutte med et nærbillede af mit lille barnebarn.

Det gør jeg ved at tilføje en forstørret kopi af mit foto over af det oprindelige og bruge dette til at oprette min zoomeffekt. Man kan være fristet til at bruge animationseffekten Forøg/Formindsk, men den forringede opløsning gør det til et dårligt valg, hvis du arbejder med fotos.

Jeg kopierede og indsatte en kopi af mit billede på sliden og ændrede størrelsen efter behov. Husk at store billeder måske bliver afkortet, når du kører slideshowet, så tag det i betragtning, når du ændrer størrelsen på dine billeder. Jeg har gjort mit 15" bredt. Det gør det svært at se hele sliden, så jeg ændrer størrelsen på vinduet til 40 % (med skyderen i nederste, højre hjørne) og justerer dette større billede til midten af sliden.

Jeg og vælg derefter Tilføj figuren 7.5 x 10 tommer krydset under rutediagram, der er Ingen udfyldning, og jeg angive kontrast stregfarven med mit billede og gøre det en fed linje, så jeg nemt kan se den. Jeg placere denne krydset figur over min første zoome og panorere punkt. Jeg og derefter kopiere og indsætte to flere krydsmarkøren og placer dem over mine andre panorere punkter.

Trådkors autofigurer

Slutresultatet er et større billede af mit billede og tre hjælpelinjer, som jeg skal bruge til at konfigurere mine brugerdefinerede animationer og slette, når min effekter er færdige.

Nu jeg gruppe stort billede og tre krydsmarkøren til et objekt ved at holde Skift nede og klikke på alle fire objekter, indtil de alle er markeret. Derefter under Billedværktøjer under fanen Formatér i gruppen Arranger, jeg skal du klikke på Knapflade og klik derefter på gruppe Knapflade .

Til sidst sikrer jeg, at mit grupperede objekt har det korrekte højde-breddeforhold ved at højreklikke på det, klikke på Størrelse og placering og derefter klikke på Skala og vælge afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold.

Jeg tilføje en effekt af zoom-indgang med udtoning til min stort billede. Jeg indstille den til at starte Efter forrige, forsinkelse er indstillet til 2 sekunder (så målgrupper kan se mit oprindelige billede) og hastighed er indstillet til Høj.

Jeg føjer derefter en brugerdefineret bevægelsessti til det store billede, der går fra den første krydsmarkør til panoreringspunktet til midten af sliden.

Jeg har angivet denne brugerdefinerede bevægelsessti til Med forrige, Meget langsomt hastighed og Låst. Jeg fjerner markeringen fra afkrydsningsfelterne Blød start og Blød slutning. Kontrollér, at du anvender din brugerdefinerede bevægelsessti på det store billede og ikke på krydsmarkøren.

Autofigurer af trådkors og dialogboksen Brugerdefineret sti

Bevægelsesstien er muligvis ikke sted, hvor du forventer det, men den er korrekt. Nu holder jeg Shift-tasten nede og klikker på det store billede og alle krydsmarkøren for at markere dem. Jeg flytter alle de markerede elementer, så den første krydsmarkør er i midten af sliden.

Bemærk!: Ved at have hjælpelinjer og linealer aktiveret hjælper det mig til at gøre det, og da bevægelsesstien er låst, forbliver den, hvor den hører til. Hvis lineal ikke vises, skal du vælge Lineal på fanen Vis under gruppen Vis/skjul.

Det begyndende trådkors er i centrum af sliden

Jeg klikker på det grå område for at fjerne markeringen af alle objekterne og klikker derefter på billedet for at markere den. Nu kan jeg føje en anden brugerdefineret bevægelsessti til, som går fra midten af det andet panoreringspunkt til midten af sliden. Jeg har angivet denne brugerdefinerede bevægelsessti til Efter forrige og Forsinkelse til 1 sekund. Jeg vælger låst og hastigheden Meget langsomt og fjerner markeringen i afkrydsningsfelterne for Blød start og Blød slutning.

Dialogboksen Brugerdefineret sti

Jeg gentager dette trin for at oprette mit endelige panoreringsstop. Jeg markerer billedet og flytter det, så den anden krydsmarkør nu er i midten af sliden. Jeg tilføjer min sidste brugerdefinerede bevægelsessti, der går fra midten af krydsmarkøren af mine endelige panoreringsstop til midten af sliden, og indstiller den til Efter forrige, Forsinkelse2 sekunder, Låst og hastigheden Meget langsomt, og jeg fjerner markeringen fra afkrydsningsfelterne Blød start og Blød slutning.

Dialogboksen Brugerdefineret sti

Og til sidst jeg skjule alle mine reference krydsmarkøren ved at angive Figurkontur til ingen og justere det store billede efter midterlinjen og centrum af sliden.

Justere billede efter midterlinjen og centrum af slide

Jeg "kniber" derefter start- og slutpunkterne for mine brugerdefinerede bevægelsesstier for at undgå, at billedets kant vises på skærmen. Jeg kan se det ved hjælp af knappen Afspil i opgaveruden Brugerdefineret animation.

Når jeg kører mit slideshow, zoomer det ind, panorerer fra venstre til højre på tværs af min families ansigter og slutter med et nærbillede af mit lille barnebarn.

Som altid opfordrer jeg dig til at eksperimentere, eksperimentere, eksperimentere selv.

Om forfatteren: Glenna Shaw er certificeret Project Management Professional hos den føderale regering og et aktivt medlem af PowerPoint-communityet. Hun er Microsoft Certified i PowerPoint og Word og har et certifikat i handicapvenlig informationsteknologi.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×