Oprette opgaver og opgaveelementer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Mange fører opgavelister – på papir, i et regneark eller med en kombination af papir og elektroniske metoder. I Outlook kan du kombinere forskellige lister i én enkelt liste, som er forbedret med påmindelser og sporing.

Oprette en opgave

 1. Klik på Opgaver > Ny opgave, eller tryk på Ctrl+Skift+K.

  Kommandoen Ny opgave på båndet

 2. Skriv et navn til opgaven i feltet Emne. Hvis du har meget, du skal skrive, er det en god ide at lade emnet være kort og tilføje detaljerne i brødteksten.

 3. Hvis der er en fast start- eller slutdato, skal du angive Startdato eller Slutdato.

 4. Angiv opgavens prioritet ved hjælp af Prioritet.

 5. Hvis du vil have en vist en påmindelse, skal du markere Påmindelse og angive en dato og et klokkeslæt.

 6. Klik på Opgave > Gem og luk.

Der er en hurtig måde at oprette en opgave på baseret på en mail, du har modtaget. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en opgave ud fra en meddelelse.

 1. Klik på Ny opgave i gruppen Ny under Opgaver på fanen Startside.

  Kommandoen Ny opgave på båndet

Tastaturgenvej    Tryk på Ctrl+Shift+K for at oprette en ny opgave.

 1. Skriv et navn på opgaven i feltet Emne. Du kan tilføje flere detaljer i opgavens brødtekst.

 2. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på fanen Opgave.

Du kan oprette en opgave ud fra et hvilket som helst Outlook-element, f.eks. en mail, kontakt, et kalenderelement eller en note.

Gør et af følgende:

 • Træk en mail til opgavepanelet

  Opgavepanelet skal arrangeres efter Startdato eller Forfaldsdato for at bruge disse procedurer.

  1. Træk elementet til opgavelistesektionen i opgavepanelet.

  2. Slip museknappen, når du ser en rød linje med pile i hver ende placeret der, hvor du vil have opgaven.

   Billede af afsnittet til aftaler i opgavepanelet

 • Træk et element til Opgaver

  Når du trækker et element til Opgaver i navigationsruden, kan du bruge alle funktionerne i et opgaveelement. Indholdet af elementet, undtagen vedhæftede filer, kopieres til opgavens brødtekst. Selvom det oprindelige element slettes senere, er opgaven stadig tilgængelig, herunder det kopierede indhold af elementet

 • Træk elementet til fanen Opgaver i navigationsruden.

  Tip!:  Hvis du vil tilføje elementet som en vedhæftet fil til opgaven i stedet for at indsætte teksten i opgavens brødtekst, skal du højreklikke på elementet og trække det til opgavelisten, og derefter skal du klikke på Kopiér hertil som opgave med vedhæftet fil.

Hvis opgaven omfatter en person eller organisation i dine kontakter, kan du oprette et link til kontakten.

Bemærk!: Link til kontaktpersoner skal være aktiveret.

Hvordan aktiverer jeg kontakter links?

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger.

 3. Klik på Kontakter.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis kontakter, der er knyttet til det aktuelle element under sammenkædning.

 • Klik på kontakter i en åben opgave i bunden af vinduet, skal du klikke på en kontakt, og klik derefter på OK.

Opgavepanelet vises som standard i alle visninger i Outlook.

Gør et af følgende for at oprette en opgave:

 • I opgavepanelet skal du klikke i feltet Skriv en ny opgave, og derefter skal du angive opgavebeskrivelsen. Tryk på Enter for at afslutte. Opgaven vises på opgavelisten med dags dato.

 • I opgavepanelet skal du dobbeltklikke på feltet Skriv en ny opgave for at åbne en opgave i et nyt vindue. Du kan angive flere oplysninger om opgaven.

Tip!:  Hvis du vil aktivere eller deaktivere opgavepanelet, skal du klikke på Opgavepanel i gruppen Layout på fanen Vis, og derefter skal du klikke på Normal, Minimeret eller Fra. Dette ændrer kun opgavepanelet i den aktuelle visning og ikke i alle visninger.

Listen over daglige opgaver vises kun i Outlook-kalenderens dags- og ugevisning.

Listen over daglige opgaver i ugevisning i kalenderen

 1. Placer markøren på Liste over daglige opgaver under den ønskede dag.

 2. Klik på Klik for at tilføje en opgave.

 3. Skriv et emne til opgaven, og tryk derefter på Enter.

  Som standard angives start- og forfaldsdato til den dag, du har indsat opgaven under. Hvis du vil ændre startdatoen eller forfaldsdatoen for opgaven, skal du trække opgaven til den ønskede dato. Hvis du vil ændre start- eller forfaldsdato manuelt, skal du højreklikke på opgaven og derefter klikke på Åbn.

Bemærk!:  Hvis du vil slå Liste over daglige opgaver til eller fra, skal du klikke på Liste over daglige opgaver i kalenderen i gruppen Layout på fanen Vis, derefter skal du vælge Normal, Minimeret eller Fra.

Hvad vil du foretage dig?

Opgavepanelet En opgave er et element, du opretter i Outlook, som spores, indtil opgaven er fuldført. Et opgaveelement er et Outlook-element – f.eks. en opgave, en mail eller en kontakt – der er markeret med flag til opfølgning. Som standard markeres alle opgaver med flag til opfølgning, når de oprettes, også selvom de ikke har nogen start- eller forfaldsdato. Derfor oprettes der automatisk et opgaveelement, hver gang du opretter en opgave eller markerer en mail eller en kontakt med flag.

Når du har brug for hurtigt at angive, at et element kræver din opmærksomhed på et senere tidspunkt, er markering med flag den bedste løsning. Når du markerer et element med flag, vises det med et flag i visningen Mail, i Opgaver, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender. Der oprettes ikke en ny opgave, når du markerer en meddelelse eller kontakt med flag. Da opgaveelementet stadig er en mail eller kontakt efter at være blevet markeret med flag, har du ikke mulighed for at tildele det som en opgave til en anden person eller angive dets status eller procentdel for fuldførelse.

En opgave kan forekomme én gang eller gentagne gange. En tilbagevendende-opgave kan gentages med jævne mellemrum, eller den kan gentages baseret på den dato, hvor du markerer opgaven som fuldført. Du kan f.eks. oprette en tilbagevendende opgave for at sende en statusrapport til din chef på den sidste fredag i hver måned, eller du kan oprette en tilbagevendende opgave om at gå til frisøren en måned efter, du sidst blev klippet.

Både opgaver og opgaveelementer vises under Opgaver, i opgavepanelet og på Liste over daglige opgaver i kalenderen. Uanset hvilken visning du arbejder i, holder opgavepanelet dig informeret om din kalender, dine opgaver og opgaveelementer.

Der er flere måder, hvorpå du kan oprette en ny opgave i Outlook. Du kan bruge kommandoen Opgave (klik på Ny i menuen Filer), angive en opgave i tekstfeltet Skriv en ny opgave i opgavepanelet i en hvilken som helst visning i Outlook, skrive i et tomt område på Listen over daglige opgaver i Kalender, eller du kan klikke og skrive i tekstfeltet Klik her for at tilføje en ny opgave øverst i visningen Opgaver. Af disse er den hurtigste måde at bruge opgavepanelet.

Du kan også oprette en opgave ved at trække et element, f.eks. en mail, til Opgaver i Navigationsrude. Der oprettes en kopi af mailen som en opgave.

Uanset om du vil spore opgaver, der er tildelt til dig selv (f.eks. påmindelser om at svare på mails) eller spore opgaver, der er tildelt til andre (f.eks. status for en persons projekt), er Outlook-opgaver løsningen. Du kan hurtigt tilføje og opdatere opgaver eller markere dem som fuldført. Med opgaver indbygget i kalendervisningen har du en omfattende grænseflade til at holde styr på ikke blot dine aftaler, men også de opgaver, du skal udføre på en given dag.

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Opgave.

  Tastaturgenvej Tryk på Ctrl+Skift+K for at oprette en ny opgave.

 2. Skriv et navn på opgaven i feltet Emne.

  Bemærk!: Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfri, men de hjælper dig til bedre at kunne administrere dine opgaver i Outlook.

 3. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på fanen Opgave, eller fortsæt med følgende trin for at tilpasse din opgave.

 4. Hvis du vil, kan du angive Startdato og Forfaldsdato for opgaven.

  Hvis du angiver en startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre feltet Forfaldsdato til en hvilken som helst dato, du ønsker.

 5. Hvis du vil have opgaven til at gentages, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

 6. I dialogboksen Tilbagevendende opgave skal du klikke på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), som opgaven skal gentages med, og derefter skal du gøre et af følgende:

  • Få opgaven til at gentages baseret på jævne mellemrum    I sektionen Gentagelsesmønster skal du vælge de ønskede indstillinger for hyppighedsinterval. Markér ikke Genopret ny opgave, da opgaven ellers ikke gentages med jævne mellemrum.

  • Få opgaven til at gentages baseret på afslutningsdato    Markér Genopret ny opgave, og skriv den mængde tid i feltet, hvorefter der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes der en ny opgave ud fra dine specifikationer.

   Tip!: Dette er det bedste valg, når du ikke vil have, at den næste påmindelse for en opgave skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer elementet som fuldført, vises den næste påmindelse aldrig. Hvis du f.eks. har en påmindelse om at betale din elregning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, vil du stadig kunne se den endnu ikke afsluttede opgave fra 15. april, selvom det er blevet maj måned. Først når du har markeret opgaven fra 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for 15. maj.

 7. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 8. Hvis du vil tilføje en påmindelsesbesked, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse og derefter angive dato og klokkeslæt for påmindelsen.

 9. Du kan angive en brugerdefineret lyd, som skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, vælg den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer kun påmindelseslyden for denne opgave.

 10. Hvis du vil registrere fremgang for denne opgave, skal du angive de ønskede værdier i felterne Status, Prioritet og % fuldført.

  Felterne Status og % fuldført er sammenkædede. Når du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

Igangværende

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele en farvekategori til din opgave, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger på fanen Opgave, og derefter skal du klikke på en af farvekategorierne i menuen. Klik på Alle kategorier for at få flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn til farvekategorien, som giver mere mening for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, tilknytte brugerdefinerede farver til farvekategorierne og tildele genvejstaster til farvekategorierne. Klik på OK for at vende tilbage til vinduet Opgave.

  Tip!: Har du skiftet mening om en tildeling af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn for kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis din opgave involverer en person eller organisation i dine kontakter, kan du oprette et hurtigt link til kontakten ved at klikke på Kontakter nederst i vinduet og derefter vælge en post. Klik på OK igen for at lukke dialogboksen Vælg kontakter.

  Bemærk!: Sammenkædning af kontakter vises som standard ikke i meddelelser, kontakter og opgavevinduer. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på fanen Opgave for at aktivere sammenkædning af kontakter. I menuen Værktøjer i hovedvinduet i Outlook skal du klikke på Indstillinger. På fanen Indstillinger skal du klikke på Indstillinger for kontaktperson, og derefter skal du i dialogboksen Indstillinger for kontaktperson under Sammenkædning af kontakter markere afkrydsningsfeltet Vis sammenkædning af kontakter på alle formularer. Åbn din opgave for at fortsætte med denne procedure.

 3. Hvis du ikke vil have andre personer til at se en delt opgavepost, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger på fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kilometer, arbejdstimer og andre faktureringsoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis på fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstfelterne Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Faktureringsoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på fanen Opgave.

Der er flere måder at lave en mail om til en opgave eller en opgaveelement på.

Gør et af følgende:

 • Markér en mail med flag til opfølgning

  At markere en mail med flag er den bedste løsning, når du har brug for hurtigt at markere et element, som kræver din opmærksomhed på et senere tidspunkt. Når du markerer et element med flag, vises det med et flag i visningen Mail, i Opgaver, i opgavepanelet og på Listen over daglige opgaver i Kalender. Der oprettes ikke en ny opgave, når du markerer en meddelelse eller kontakt med flag. Da opgaveelementet stadig vil være en mail eller en kontakt efter at være blevet markeret med flag, har du ikke mulighed for at tildele det som en opgave til en anden person eller angive dets status eller procentdel for fuldførelse.

  1. I Mail skal du højreklikke på kolonnen med flag for en mail.

  2. Vælg forfaldsdatoen.

   Hvis du hurtigt vil tilføje et opfølgningsflag, skal du klikke på flagkolonnen ud for mailen. Startdato og forfaldsdato angives automatisk til dags dato.

   Hvis du vil ændre påmindelsestidspunktet, påmindelseslyden, startdato, forfaldsdato eller flagteksten, der vises i oplysningspanelet, eller hvis du vil fjerne påmindelsesflaget, skal du højreklikke på flagkolonnen ud for mailen, og derefter skal du klikke på Brugerdefineret eller Tilføj påmindelse. Begge muligheder åbner den samme dialogboks, men når du bruger Tilføj påmindelse, markeres afkrydsningsfeltet for påmindelse automatisk.

   Dialogboksen Opfølgning

 • Træk en mail til opgavepanelet for at oprette et opgaveelement

  Opgavepanelet skal arrangeres efter Startdato eller Forfaldsdato for at bruge disse procedurer.

  1. Klik på en mail for at markere den, og træk derefter meddelelsen til området med opgavelisten i opgavepanelet.

  2. Slip museknappen, når du ser en rød linje med pile i hver ende placeret der, hvor du vil anbringe opgaven.

   Billede af afsnittet til aftaler i opgavepanelet

 • Træk en mail til knappen Opgaver for at oprette en ny opgave

  Når du trækker en mail til Opgaver i navigationsruden, kan du bruge alle funktionerne i et opgaveelement og indholdet af mailen undtagen vedhæftede filer, der kopieres til brødteksten i opgaven. Selv hvis den oprindelige mail slettes senere, er opgaven, herunder det kopierede indhold af mailen (med undtagelse af vedhæftede filer), stadig tilgængeligt.

  1. Klik på en mail for at markere den, og træk den derefter til knappen Opgave i navigationsruden.

   Hvis du vil tilføje meddelelsen som en vedhæftet fil til opgaven i stedet for at indsætte teksten i opgavens brødtekst, skal du højreklikke på meddelelsen og trække den til opgavelisten. Klik på Kopiér hertil som opgave med vedhæftet fil i genvejsmenuen.

   Der vises et nyt opgaveelementvindue, og der indsættes en kopi af mailens indhold i opgavens brødtekst. Mailens emnefelt bliver også opgavens emne. Hvis du vil, kan du ændre emnet.

   Bemærk!: Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfri, men de hjælper dig til bedre at kunne administrere dine opgaver i Outlook.

  2. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger på fanen Opgave, eller fortsæt med følgende trin for at tilpasse din opgave.

  3. Hvis du vil, kan du angive Startdato og Forfaldsdato for opgaven.

   Hvis du angiver en Startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre Forfaldsdato til den dato, du ønsker.

  4. Hvis du vil have opgaven til at gentages, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

  5. I dialogboksen Tilbagevendende opgave skal du klikke på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), som opgaven skal gentages med, og derefter skal du gøre et af følgende:

   • Få opgaven til at gentages med jævne mellemrum    I sektionen Gentagelsesmønster skal du vælge de ønskede indstillinger for hyppighedsinterval. Markér ikke Genopret ny opgave, da opgaven ellers ikke gentages med jævne mellemrum.

   • Få opgaven til at gentages baseret på afslutningsdato    Markér Genopret ny opgave, og skriv den mængde tid i feltet, hvorefter der skal oprettes en ny opgave.

    Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes der en ny opgave ud fra dine valg.

    Dette er det bedste valg, når du ikke vil have, at den næste påmindelse for en opgave skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer elementet som fuldført, vises den næste påmindelse aldrig. Hvis du f.eks. har en påmindelse om at betale din elregning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, vil du stadig kunne se opgaven fra 15. april, selvom det er blevet maj måned. Når du har markeret opgaven fra 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for 15. maj.

  6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

  7. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at aktivere en påmindelsesbesked. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

  8. Du kan angive en brugerdefineret lyd, som skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, vælg den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer kun påmindelseslyden for denne opgave.

  9. Hvis du vil registrere dit fremskridt for denne opgave, skal du vælge de ønskede indstillinger i felterne Status, Prioritet og % fuldført.

   Felterne Status og % færdigt er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

Igangværende

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele en farvekategori til din opgave, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger på fanen Opgave, og derefter skal du klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at få flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, som giver mere mening for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, tilknytte brugerdefinerede farver til farvekategorierne og tildele genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til vinduet Opgave.

  Har du skiftet mening om en tildeling af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn for kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis din opgave involverer en person eller organisation i dine kontakter, kan du oprette et hurtigt link til kontakten ved at klikke på Kontakter nederst i vinduet og derefter vælge en post. Klik på OK igen for at lukke dialogboksen Vælg kontakter.

 3. Hvis du ikke vil have andre personer til at se en delt opgavepost, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger på fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kilometer, arbejdstimer og andre faktureringsoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis på fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstfelterne Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Faktureringsoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem på fanen Opgave.

At markere en kontakt med flag er den bedste løsning, når du har brug for hurtigt at markere en kontakt, som kræver din opmærksomhed på et senere tidspunkt. Når du markerer en kontakt, oprettes der et opgaveelement med flagteksten i oplysningspanelet. Den markerede kontakt vises også på listen Opgaver, i opgavepanelet og på listen over daglige opgaver i Kalender. Der oprettes ikke et nyt opgaveelement, når du markerer en kontakt med flag. Da opgaveelementet stadig er en kontakt, har du ikke mulighed for at tildele det som en opgave til en anden person eller angive dets status eller procentdel for fuldførelse.

 1. Højreklik på kontakten under Kontakter.

 2. Peg på Opfølgning i genvejsmenuen, og klik derefter på forfaldsdatoen.

  Hvis du vil ændre påmindelsestidspunktet, påmindelseslyden, startdato, forfaldsdato eller flagteksten, der vises i oplysningspanelet, eller hvis du vil fjerne påmindelsesflaget, skal du klikke på Brugerdefineret eller Tilføj påmindelse. Begge muligheder åbner den samme dialogboks, men når du bruger Tilføj påmindelse, markeres afkrydsningsfeltet for påmindelse automatisk.

Opgavepanelet vises som standard i alle visninger i Outlook. Du kan slå opgavepanelet til eller fra. Desuden kan du vælge at få vist en minimeret version af opgavepanelet, som fylder mindre på skærmen. Når du slår opgavepanelet til eller fra eller minimerer det i en bestemt visning, gælder indstillingen kun for den pågældende visning. Hvis du deaktiverer opgavepanelet i visningen Mail, forbliver det deaktiveret, hver gang du er i visningen Mail, herunder næste gang du starter Outlook. Men det forbliver aktiveret i andre visninger som f.eks. Kalender, Noter og Opgaver.

 • Hvis du vil slå opgavepanelet til eller fra, skal du klikke på Vis, pege på Opgavepanel og derefter klikke på Normal, Minimeret eller Fra.

 • Hvis du vil oprette en ny opgave i opgavepanelet, skal du klikke i tekstfeltet Skriv en ny opgave (kaldet Området for ny opgave), skrive et emne for opgaven og derefter trykke på Enter.

  Opgaveinputpanel

  Som standard tildeles opgaven en forfaldsdato og en startdato, der er baseret på indstillingen Angiv hurtigklik for flaget. Når du installerer Outlook, er denne indstilling konfigureret som I dag.

  Hvis du opretter en opgave og ændrer flaget til en anden mulighed for forfaldsdato, anvender alle fremtidige opgaver, som du angiver i opgavepanelet, den nye indstilling. Du kan altid tilsidesætte den valgmulighed, der vises, og vælge en anden indstilling. Når du genstarter Outlook, vil den første opgave, der angives, som standard få flagindstillingen Angiv hurtigklik.

  Hvis du vil ændre standardindstillingen for flag, skal du højreklikke på kolonnen med flag i en vilkårlig visning, klikke på Angiv hurtigklik og derefter vælge den ønskede flagindstilling. Valgmulighederne omfatter Ingen dato. Hvis du vælger flaget Ingen dato, vises elementet i gruppen Ingen dato i opgavepanelet.

  Bemærk!: Du har nu angivet nok oplysninger til at oprette en opgave. Følgende trin er valgfri, men de hjælper dig til bedre at kunne administrere dine opgaver i Outlook.

 • Fortsæt med følgende trin for at tilpasse din opgave ved at dobbeltklikke på opgaven i opgavepanelet.

 • Hvis du vil, kan du angive Startdato og Forfaldsdato for opgaven.

  Hvis du angiver en Startdato, angives feltet Forfaldsdato automatisk til den samme dag. Du kan ændre Forfaldsdato til den dato, du ønsker.

 • Hvis du vil have opgaven til at gentages, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

 • I dialogboksen Tilbagevendende opgave skal du klikke på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), som opgaven skal gentages med, og derefter skal du gøre et af følgende:

  • Få opgaven til at gentages med jævne mellemrum    I sektionen Gentagelsesmønster skal du vælge de ønskede indstillinger for hyppighedsinterval. Markér ikke Genopret ny opgave, da opgaven ellers ikke gentages med jævne mellemrum.

  • Få opgaven til at gentages baseret på afslutningsdato    Markér Genopret ny opgave, og skriv den mængde tid i feltet, hvorefter der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes der en ny opgave ud fra dine valg.

   Dette er det bedste valg, når du ikke vil have, at den næste påmindelse for en opgave skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer elementet som fuldført, vises den næste påmindelse aldrig. Hvis du f.eks. har en påmindelse om at betale din elregning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, vil du stadig kunne se opgaven fra 15. april, selvom det er blevet maj måned. Når du har markeret opgaven fra 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for 15. maj.

 • Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 • Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at aktivere en påmindelsesbesked. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 • Du kan angive en brugerdefineret lyd, som skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, vælg den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer kun påmindelseslyden for denne opgave.

 • Hvis du vil registrere dit fremskridt for denne opgave, skal du vælge de ønskede indstillinger i felterne Status, Prioritet og % fuldført.

  Felterne Status og % færdigt er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

Igangværende

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele en farvekategori til din opgave, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger på fanen Opgave, og derefter skal du klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at få flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, som giver mere mening for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, tilknytte brugerdefinerede farver til farvekategorierne og tildele genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til vinduet Opgave.

  Har du skiftet mening om en tildeling af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn for kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis din opgave involverer en person eller organisation i dine kontakter, kan du oprette et hurtigt link til kontakten ved at klikke på Kontakter nederst i vinduet og derefter vælge en post. Klik på OK igen for at lukke dialogboksen Vælg kontakter.

 3. Hvis du ikke vil have andre personer til at se en delt opgavepost, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger på fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kilometer, arbejdstimer og andre faktureringsoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis på fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstfelterne Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Faktureringsoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem på fanen Opgave.

Hvis du vil flytte en opgave op eller ned på listen, skal du klikke på og trække elementet til den ønskede placering. Når du trækker i opgaven, vises der en rød linje med pile, der angiver, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

Listen over daglige opgaver vises kun i Outlook-kalenderens dags- og ugevisning. Hvis du vil slå listen over daglige opgaver til eller fra, skal du i Kalender klikke på Vis, pege på Liste over daglige opgaver, og derefter skal du klikke på Normal, Minimeret eller Fra.

Liste over daglige opgaver

Hvis du kun vil have vist det samlede antal opgaver, skal du gøre et af følgende:

 • I kalenderen skal du klikke på Vis, pege på Liste over daglige opgaver, og derefter skal du klikke på Minimeret.

 • Peg på den øverste kant af Liste over daglige opgaver. Når markøren ændres til en Ikonet Størrelseshåndtag , skal du trække kanten ned til bunden af vinduet.

Hvis du vil oprette nye opgaver på Liste over daglige opgaver, skal du bruge indstillingen Normal for Liste over daglige opgaver.

 1. På listen over daglige opgaver, som din markør er placeret over, vises Klik for at tilføje en opgave.

 2. Klik på en tom plads under en dagskolonne.

 3. Skriv et emne til opgaven, og tryk derefter på Enter.

  Som standard tildeles opgaven startdato og forfaldsdato som dags dato i kolonnen over Liste over daglige opgaver. Hvis du vil ændre startdatoen eller forfaldsdatoen for opgaven, skal du trække opgaven til den dag, hvor opgaven skal være færdig. I stedet for at trække i opgaven kan du åbne opgaven og derefter ændre start- og forfaldsdatoerne. Det gør du ved at højreklikke på opgaven og derefter klikke på Åbn, eller du kan markere elementet, trykke på Esc og derefter trykke på Enter.

 4. Hvis du vil have opgaven til at gentages, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Indstillinger under fanen Opgave.

 5. I dialogboksen Tilbagevendende opgave skal du klikke på den hyppighed (Dagligt, Ugentligt, Månedligt eller Årligt), som opgaven skal gentages med, og derefter skal du gøre et af følgende:

  • Få opgaven til at gentages med jævne mellemrum    I sektionen Gentagelsesmønster skal du vælge de ønskede indstillinger for hyppighedsinterval. Markér ikke Genopret ny opgave, da opgaven ellers ikke gentages med jævne mellemrum.

  • Få opgaven til at gentages baseret på afslutningsdato    Markér Genopret ny opgave, og skriv den mængde tid i feltet, hvorefter der skal oprettes en ny opgave.

   Hver gang du markerer opgaven som fuldført, oprettes der en ny opgave ud fra dine valg.

   Dette er det bedste valg, når du ikke vil have, at den næste påmindelse for en opgave skal vises, før den forrige er markeret som fuldført. Hvis du ikke markerer elementet som fuldført, vises den næste påmindelse aldrig. Hvis du f.eks. har en påmindelse om at betale din elregning d. 15. i hver måned, og du ikke markerer forekomsten d. 15. april som fuldført, vil du stadig kunne se opgaven fra 15. april, selvom det er blevet maj måned. Når du har markeret opgaven fra 15. april som fuldført, vises forekomsten af opgaven for 15. maj.

 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilbagevendende opgave.

 7. Hvis du vil tilføje en påmindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Påmindelse for at aktivere en påmindelsesbesked. Angiv datoen og klokkeslættet for påmindelsen.

 8. Du kan angive en brugerdefineret lyd, som skal afspilles sammen med påmindelsen. Klik på Knapflade , klik på Gennemse, vælg den lydfil, der skal afspilles, klik på Åbn, og klik derefter på OK. Dette ændrer kun påmindelseslyden for denne opgave.

 9. Hvis du vil registrere dit fremskridt for denne opgave, skal du vælge de ønskede indstillinger i felterne Status, Prioritet og % fuldført.

  Felterne Status og % færdigt er afhængige af hinanden. Hvis du ændrer værdien i et af felterne, ændres værdien i det andet felt tilsvarende.

Status

% fuldført

Ikke startet

0

Igangværende

1-99

Fuldført

100

Venter på en anden   

0-100

Udskudt

0-100

 1. Hvis du vil tildele en farvekategori til din opgave, skal du klikke på Kategoriser i gruppen Indstillinger på fanen Opgave, og derefter skal du klikke på et af elementerne i menuen. Klik på Alle kategorier for at få flere farvekategorier.

  Første gang du bruger en farvekategori, bliver du bedt om at angive et navn, som giver mere mening for dig. Du kan oprette brugerdefinerede farvekategorier, tilknytte brugerdefinerede farver til farvekategorierne og tildele genvejstaster. Klik på OK for at vende tilbage til vinduet Opgave.

  Har du skiftet mening om en tildeling af en farvekategori? Højreklik på farven eller navnet på farvekategorien, og klik derefter på Ryd navn for kategori eller Ryd alle kategorier.

 2. Hvis din opgave involverer en person eller organisation i dine kontakter, kan du oprette et hurtigt link til kontakten ved at klikke på Kontakter nederst i vinduet og derefter vælge en post. Klik på OK igen for at lukke dialogboksen Vælg kontakter.

 3. Hvis du ikke vil have andre personer til at se en delt opgavepost, skal du klikke på Privat i gruppen Indstillinger på fanen Opgave.

 4. Hvis du vil angive kilometer, arbejdstimer og andre faktureringsoplysninger, skal du klikke på Detaljer i gruppen Vis på fanen Opgave. Skriv oplysningerne i tekstfelterne Samlet arbejde, Faktisk arbejde, Kørte kilometer og Faktureringsoplysninger.

 5. Klik på Gem og luk i gruppen Gem på fanen Opgave.

Hvis du vil flytte en opgave op eller ned på listen, skal du klikke på og trække elementet til den ønskede placering. Når du trækker i opgaven, vises der en rød linje med pile, der angiver, hvor opgaven placeres, når du slipper museknappen.

 1. Åbn opgaven.

 2. Klik på kontakter nederst i opgavevinduet.

  Knappen kontaktpersoner mangler

  Hvis du ikke kan se knappen kontakter, kan du gøre følgende:

  1. Klik på Indstillinger i menuen Værktøjer.

  2. Klik på Indstillinger for kontaktperson under kontaktpersoner og noter, under fanen Indstillinger.

  3. Dialogboksen Indstillinger for kontaktperson under Kontakt sammenkædning, Markér afkrydsningsfeltet Vis Kontakt kæde under alle formularer.

 3. Vælg den kontakt, du vil oprette et link til denne opgave i dialogboksen Vælg kontaktpersoner under elementer.

  Markere flere kontakter, klik på en kontakt, hold CTRL nede, og klik derefter på hver ny kontaktperson.

  Åbn kontakten for at få vist sammenkædede elementer fra en kontakt, og klik på i gruppen Vis under fanen Kontaktaktiviteter. For at få vist en bestemt elementtype, på listen Vis, skal du klikke på elementtype.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×