Oprette og udskrive noter

Office 365-abonnement, Office 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Du kan oprette noter, efterhånden som du opbygger din præsentation. Du ønsker muligvis at udskrive dem og gennemgå dem, mens du fremlægger din præsentation.

En grøn idé ... Grønt blad   

Før du udskriver notesider, skal du imidlertid overveje at få vist dine noter i præsentationsvisning i stedet. For at spare papir og printerpatroner kan du få vist dine noter på en anden skærm, mens du fremlægger din præsentation. Se Se talerens noter privat, mens du fremlægger en præsentation på flere skærme for at få mere at vide.

Brug noterude i Normal visning til at skrive noter om dine slides. Klik på Normal i gruppen Præsentationsvisninger på fanen Vis for at gå til Normal visning.

Noterude

Figur: ruden Noter (med rød cirkel omkring) i Normal visning

Du kan dine noter og formatere dem, mens du arbejder i Normal visning, men hvis du vil se, hvordan dine noter ser ud, når de bliver udskrevet og den fulde effekt af eventuel formatering af tekst, skal du skifte til visningen Noter. I visningen Noter kan du også kontrollere og ændre sidehoveder og sidefødder i dine noter.

Hver note viser en slideminiature sammen med de noter, der er knyttet til det pågældende slide. I Noter kan du forskønne dine noter med grafer, billeder, tabeller eller andre illustrationer.

Noter

(De følgende tal svarer til tallene i illustrationen).

 1. Noter omfatter dine noter og hvert slide i præsentationen.

 2. Hvert slide udskrives på sin egen noteside.

 3. Dine noter er knyttet til slidet.

 4. Du kan føje data, såsom diagrammer eller billeder, til dine noter.

Husk følgende, når du tilføjer noter:

 • De ændringer, tilføjelser og sletninger, du foretager på en note, gælder kun for den pågældende note og for noteteksten i Normal visning.

 • Hvis du vil forstørre, flytte eller formatere slidets billedområde eller noteområde, skal du foretage dine ændringer i Noter.

 • Du kan ikke tegne eller indsætte billeder i noteruden i Normal visning. Skift til Noter, og tegn eller tilføj billeder der.

 • Billeder og objekter, du tilføjer i Noter, vises på dine udskrevne noter, men ikke på skærmen i Normal visning.

En standardnote består af en slideminiature på den øverste halvdel af siden og et lige så stort afsnit til noter på den nederste halvdel af siden.

Standardnotesider

Hvis en halv side ikke er nok til dine noter, kan du tilføje mere plads.

Sådan tilføjer du mere plads på en enkelt note:

 1. I Normal visning skal du klikke på fanen Slide i den rude, der indeholder fanerne Disposition og Slide, og derefter klikke på det slide, hvor du vil tilføje mere plads til noter.

  Ruden, der indeholder fanerne Disposition og Dias

 2. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger.

 3. Gør et af følgende:

  • For at slette slideminiaturen skal du klikke på slidet på notesiden og derefter trykke på SLET.

  • Hvis du vil reducere størrelsen på slideminiaturen på notesiden, skal du trække i størrelseshåndtaget på slideminiaturen.

 4. På den øverste kant i pladsholderen til noter skal du trække i størrelseshåndtaget for at forstørre pladsholderen til noter, så den fylder så meget på siden, som du har brug for.

Hvis du vil tilføje grafik, såsom en figur eller et billede, eller hvis du vil formatere alle noter i din præsentation, skal du ændre Master for noter. Hvis du f.eks. vil placere et firmalogo eller anden grafik på alle noter, skal du tilføje grafikken på Master for noter. Hvis du vil ændre typografien for alle noter, skal du ændre typografien på Master for noter. Du kan ændre udseendet og placeringen af slideområdet, noteområdet, sidehoveder, sidefødder, sidetal og dato.

Du kan udskrive noter med en slideminiature, som du kan dele ud til dit publikum, eller som hjælper dig med at forberede din præsentation.

Bemærk!: Du kan kun udskrive én slideminiature med noter pr. udskrevet side.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter med slideminiaturer.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Udskriv i venstre side af fanen Filer.

 4. Klik på pilen ud for Dias på hele siden under Indstillinger, og klik derefter på Noter under Udskriftslayout.

 5. For at angive sideretning skal du klikke på pilen ud for Stående papirretning og derefter klikke på Stående papirretning eller Liggende papirretning på listen.

 6. Hvis du vil udskrive dine noter og slideminiaturer i farver, skal du vælge en farveprinter. Klik på pilen ud for Farve, og klik derefter på Farve på listen.

 7. Klik på Udskriv.

Bemærk!: Du kan kun udskrive én side med noter pr. udskrevet side.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter uden slideminiaturer.

 2. Åbn hvert slide i visningen Noter. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger for at gå til visningen Noter.

 3. Slet slideminiaturen fra hver note. Hvis du vil slette slideminiaturen, skal klikke på slideminiaturen på noter og derefter trykke på SLET.

 4. Klik på fanen Filer.

 5. Klik på Udskriv i venstre side af fanen Filer.

 6. Klik på pilen ud for Dias på hele siden under Indstillinger, og klik derefter på Noter under Udskriftslayout.

 7. For at angive sideretning skal du klikke på pilen ud for Stående papirretning og derefter klikke på Stående papirretning eller Liggende papirretning på listen.

 8. Hvis du vil udskrive dine noter og slideminiaturer i farver, skal du vælge en farveprinter. Klik på pilen ud for Farve, og klik derefter på Farve på listen.

 9. Klik på Udskriv.

Brug noterude i normal visning til at skrive noter om dine slides.

1. Noteruden i normal visning

Du kan dine noter og formatere dem, mens du arbejder i Normal visning, men hvis du vil se, hvordan dine noter ser ud, når de bliver udskrevet og den fulde effekt af eventuel formatering af tekst, skal du skifte til visningen Noter. I visningen Noter kan du også kontrollere og ændre sidehoveder og sidefødder i dine noter.

Hver note viser en slideminiature sammen med noterne, der er knyttet til den pågældende slide. I notevisning kan du forskønne dine noter med grafer, billeder, tabeller eller andre illustrationer. 

Noter

1. Noter indeholder dine noter og hver slide i præsentationen.

2. Hver slide udskrives på sin egen noteside.

3. Dine noter er knyttet til sliden.

4. Du kan føje data, såsom diagrammer eller billeder, til dine noter.

De billeder og objekter, du tilføjer i notevisningen, vises på dine udskrevne noter, men ikke på skærmen i normal visning. Hvis du gemmer præsentationen som en webside, vises billeder og objekter ikke, når du viser præsentationen i webbrowseren, selvom dine noter gør.

De ændringer, tilføjelser og sletninger, du foretager på en note, gælder kun for den pågældende note og for noteteksten i Normal visning.

Hvis du vil forstørre, flytte eller formatere slidets billedområde eller noteområde, skal du foretage dine ændringer i Noter.

Du kan ikke tegne eller placere billeder i noteruden i normal visning. Skift til notevisning, og tegn eller tilføj billeder der. 

En standardnote består af en slideminiature på den øverste halvdel af siden og et lige så stort afsnit til noter på den nederste halvdel af siden.

Standardnotesider

Hvis en halv side ikke er nok til dine noter, har du følgende muligheder for at tilføje mere plads:

 • Hvis du vil tilføje mere plads på en enkelt note, skal du gøre følgende:

  1. I normal visning skal du klikke på den slide, hvor du vil tilføje mere plads til noter, på fanen Slides i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides.

  2. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger.

  3. Gør et af følgende:

   • For at slette slideminiaturen skal du klikke på sliden på noten og derefter trykke på Slet.

   • Hvis du vil reducere størrelsen på slideminiaturen på notesiden, skal du trække i størrelseshåndtaget på slideminiaturen.

  4. På den øverste kant i pladsholderen til noter skal du trække i størrelseshåndtaget for at forstørre pladsholderen til noter, så den fylder så meget på siden, som du har brug for.

 • Hvis du har brug for mere end én side til dine noter, skal du gøre følgende:

  1. I normal visning skal du klikke på området efter den slide, hvor du vil tilføje flere noter, på fanen Slides i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides.

  2. Klik på Ny slide i gruppen Slides under fanen Hjem, og klik derefter på Brugerdefineret layout.

  3. I normal visning skal du højreklikke på sliden, du lige har tilføjet, og derefter klikke på Skjul slide på fanen Slides i ruden, der indeholder fanerne Disposition og Slides.

   Bemærkninger!: 

   • Det skjulte slideikon vises sammen med slidenummeret ud for slideminiaturen, du skjulte, på fanen Slides.

   • Skjulte slides vises ikke i præsentationen, medmindre du viser dem ved at højreklikke på slideminiaturen og klikke på Skjul slide igen.

  4. Klik på Noter i menuen Vis i gruppen Præsentationsvisninger.

  5. Klik på sliden på noten, og tryk derefter på Slet.

  6. Træk i størrelseshåndtaget på den øverste kant af pladsholderen til noter, så den fylder hele siden.

   Bemærk!: Når du har udfyldt noterne for dine synlige slides, skal du åbne de skjulte slides i notevisningen og derefter fortsætte med at indtaste dine noter.

  7. Hvis du vil tilføje flere skjulte slides, der fungerer som ekstra noter, skal du gentage trinnene 1 til 6.

Hvis du vil tilføje grafik, såsom en figur eller et billede, eller hvis du vil formatere alle notesider i din præsentation, skal du ændre master for noter. Hvis du f.eks. vil placere et firmalogo eller anden grafik på alle dine sider med noter, skal du tilføje grafikken på Master for noter. Hvis du vil ændre typografien for alle noter, skal du ændre typografien på Master for noter. Du kan ændre udseendet og placeringen af slideområdet, noteområdet, sidehoveder, sidefødder, sidetal og dato.

Hvis du gemmer præsentationen som en webside, vises dine noter automatisk, medmindre du vælger at skjule dem. Slidetitlerne dannes til en indholdsfortegnelse i præsentationen, og dine slidenoter vises under hver slide. Dine noter kan udfylde talerrollen og give dit publikum baggrunden og oplysningerne, som en taler ville levere under en præsentation.

Hvis du ikke vil have dine noter vist på websiden, kan du deaktivere dem, før du gemmer filen som en webside.

Du kan udskrive noter med en slideminiature, som du kan dele ud til dit publikum, eller som kan hjælpe dig med at forberede din præsentation. Når du udskriver på denne måde, kan du kun udskrive én slideminiature pr. side.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter med slideminiaturer.

 2. Klik på knappen Microsoft Office , klik på pilen ud for Udskriv, og klik så på Vis udskrift.

 3. I gruppen Sideopsætning skal du klikke på pilen under feltet Udskriftsområde og derefter vælge Noter.

 4. Du kan angive sideretningen ved at klikke på pilen under Retning og derefter klikke på Stående eller Liggende.

 5. For at angive sidehoveder og sidefødder skal du klikke på Indstillinger og derefter klikke på Sidehoved og sidefod.

 6. Klik på Udskriv.

  Bemærk!: Hvis du vil udskrive dine noter og slideminiaturer i farver, skal du vælge en farveprinter. Klik på Microsoft Office-knappen , klik på pilen ud for Udskriv, og klik derefter på Vis udskrift. Under Udskriv skal du klikke på Indstillinger, pege på Farve/gråtoner og derefter klikke på Farve.

 1. Åbn den præsentation, hvor du vil udskrive noter uden slideminiaturer.

 2. Åbn hver slide i notevisningen.

 3. Slet slideminiaturen fra hver note.

 4. Klik på knappen Microsoft Office , klik på pilen ud for Udskriv, og klik så på Vis udskrift.

 5. I gruppen Sideopsætning skal du klikke på pilen under feltet Udskriftsområde og derefter vælge Noter.

 6. Du kan angive sideretningen ved at klikke på pilen under Retning og derefter klikke på Stående eller Liggende.

 7. For at angive sidehoveder og sidefødder skal du klikke på Indstillinger og derefter klikke på Sidehoved og sidefod.

 8. Klik på Udskriv.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×