Oprette og udskrive en grundlæggende rapport

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette og udskrive en grundlæggende foruddefineret opgave, ressource eller en krydstabulerings rapporter til at præsentere dine projektdata til andre. Du kan ændre nogen af disse rapporter til at præsentere de oplysninger, du vil.

Bemærk!: Microsoft Office Project 2007 omfatter også visuelle rapporter, der indeholder mange rapporteringsindstillinger ved anvendelse af Microsoft Office Excel og Microsoft Office Visio.

Hvilke grundlæggende rapporter findes der?

Grundlæggende rapporter er opdelt i seks kategorier i dialogboksen Rapporter (menuen Rapporter). De følgende afsnit indeholder beskrivelser af rapporter i hver enkelt kategori.

Bemærk!: Du kan redigere alle disse rapporter i kategorierne Igangværende aktiviteter, Omkostninger og Tildelinger ved at ændre opgavefilteret eller ved at anvende en anden tabel. Du kan også ændre udseendet af teksten i enhver af disse grundlæggende rapporter.

Kategorien Oversigt

Rapporten i kategorien Oversigt giver dig en mere komplet forståelse af dit projekt.

Navn

Beskrivelse

Projektoversigt

Brug denne oversigtsrapport til at udskrive en oversigt over antallet af opgaver og ressourcer, projektomkostninger, start- og slutdatoer og den samlede arbejdsmængde.

Opgaver på højeste niveau

Brug denne oversigtsrapport til at udskrive en liste over opgaverne på højeste niveau og hovedopgaverne, som viser den planlagte start- og slutdato, varighed, færdiggørelsesprocent, omkostninger og arbejde. Du kan ændre udseendet, indholdet (ved hjælp at tabeller og opgavefiltre), tidsperioden (eller enheden), detaljerne (herunder bemærkninger og objekter), og du kan sortere dataene i denne rapport.

Kritiske opgaver

Brug denne oversigtsrapport til at udskrive en liste over kritiske opgaver, som viser den planlagte start- og slutdato og foregående og efterfølgende opgaver for hver enkelt opgave. Du kan ændre opgavefilteret eller anvende en anden tabel for at ændre indholdet, der vises i rapporten.

Milepæle

Brug denne oversigtsrapport til at udskrive en liste over milepæle, der er sorteret efter startdato. Du kan ændre opgavefilteret eller anvende en anden tabel for at ændre indholdet, der vises i rapporten.

Arbejdsdage

Brug denne oversigt til at udskriv en liste over arbejdstider for hver ugedag i basiskalenderen.

Kategorien Igangværende aktiviteter

Rapporten i kategorien Igangværende aktiviteter giver dig en status for projektets opgaver.

Navn

Beskrivelse

Ikke-startede opgaver

Brug denne liste over igangværende aktiviteter til at udskrive en liste over opgaver, der endnu ikke er startet, deres varigheder, foregående opgaver, start- og slutdatoer, ressourcer og tildelinger. Alle elementer er sorteret efter startdato.

Opgaver, der snart starter

Brug denne rapport over igangværende aktiviteter til at udskrive en liste over opgaver, der starter i et bestemt tidsrum, du angiver.

Igangværende opgaver

Brug denne rapport over igangværende aktiviteter til at udskrive en liste over igangværende opgaver, der viser de måneder, hvor opgaverne forekommer.

Afsluttede opgaver

Brug denne rapport over igangværende aktiviteter til at udskrive en liste over igangværende opgaver, som viser de måneder, hvor opgaverne forekommer.

Opgaver, der skulle være startet

Brug denne rapport over igangværende aktiviteter til at udskrive en liste over opgaver, der skulle have været startet på den dato, du angav.

Overskredne opgaver

Brug denne rapport over igangværende aktiviteter til at udskrive en liste over opgaver, der er omlagt til afslutning efter deres oprindelige slutdatoer.

Kategorien Omkostninger

Rapporterne i kategorien Omkostninger udgør en sammenligning af projektets aktuelle omkostninger med de budgetterede omkostninger på projekt-, opgave- og ressourceniveau.

Navn

Beskrivelse

Pengestrøm

Brug denne omkostningsrapport til at udskrive en tabel, der viser omkostninger pr. opgave med ugeintervaller. Du kan redigere denne rapport og ændre tidsperioden.

Budget

Brug denne omkostningsrapport til at udskrive en liste over opgaver, der viser de budgetterede omkostninger for hver opgave og afvigelsen mellem budgetterede omkostninger og aktuelle omkostninger.

Budgetoverskridende opgaver

Brug denne omkostningsrapport til at udskrive en liste over opgaver, hvis omkostninger overskrider de oprindelige omkostninger.

Budgetoverskridende ressourcer

Brug denne omkostningsrapport til at udskrive en liste over ressourcer, hvis omkostninger overskrider de oprindelige omkostninger.

Oparbejdet værdi

Brug denne omkostningsrapport til at udskrive en liste over opgaver med planlagte værdier, oparbejdet værdi, faktiske omkostninger og afvigelser, som er baseret på de budgetterede omkostninger for udført arbejde og de faktiske omkostninger for det udførte arbejde. Denne rapport giver et godt overblik over, hvor nøje dine opgaver holder sig til projektets budget.

Kategorien Tildelinger

Rapporter i kategorien tildelinger give oplysninger om dit projekts ressourcer og deres opgavetildelinger.

Navn

Beskrivelse

Hvem gør hvad

Brug denne tildelingsrapport til at udskrive en liste over ressourcer, der viser de tildelte opgaver, det arbejde, der er planlagt for hver opgave, start- og slutdatoerne og ressourcedetaljerne. Du kan redigere denne rapport og medtage detaljer, f.eks. bemærkninger og objekter.

Hvem gør hvad hvornår

Brug denne tildelingsrapport til at udskrive en liste over ressourcer, der viser de tildelte opgaver og det daglige arbejde, der er planlagt for hver opgave.

Opgaveliste

Brug denne tildelingsrapport til at udskrive en liste over opgaver og deres varighed, start- og slutdato og forudgående opgaver, der er inddelt i uger, for en ressource, du angiver.

Overallokerede ressourcer

Brug denne tildelingsrapport til at udskrive en liste over overallokerede ressourcer og de opgaver, som de er tildelt.

Kategorien Arbejdsmængde

Rapporterne i kategorien Arbejdsmængde hjælper dig med at forstå ressourcens arbejdemængder gennem projektet i ugentlige stigninger.

Du kan ændre de data, der vises i rapporterne i kategorien Arbejdsmængde og ændre tidsintervallerne til forskellige tidsperioder. Du kan også redigere disse rapporter ved at ændre opgavefilteret eller ressourcefilteret.

Navn

Beskrivelse

Opgaveforbrug

Brug denne arbejdsmængderapport til at udskrive en liste over opgaver og ressourcer og deres tildelte ressourcer og mængden af planlagt arbejde i ugentlige stigninger.

Ressourceforbrug

Brug denne arbejdsmængderapport til at udskrive en liste over ressourcer og deres opgaver og mængden af planlagt arbejde i ugentlige stigninger.

Brugerdefinerede rapporter

Rapporterne i kategorien Brugerdefineret udgør et grundlag for videreudvikling af dine egne brugerdefinerede, grundlæggende rapporter. Du kan redigere de brugerdefinerede rapporter eller oprette nye brugerdefinerede rapporter for at opfylde dine rapporteringskrav.

Navn

Beskrivelse

Ressourceforbrug (materialeressourcer eller arbejdsressourcer)

Brug denne brugerdefinerede rapport til at udskrive en liste over ressourcer, der viser de opgaver, som hver ressource er tildelt, og den planlagte arbejdsmængde i ugentlige tidsintervaller. Du kan ændre de data, der vises i denne rapport, og ændre tidsperioden. Du kan ændre opgavefilteret eller ressourcefilteret for at ændre det indhold, der vises.

Basiskalender

Brug denne brugerdefinerede rapport til at udskrive en tabel, der viser arbejdsdage, arbejdstimer og timer uden for arbejdstid for alle basiskalendere i dit projekt.

Opgave

Brug denne brugerdefinerede rapport til at udskrive en brugerdefineret rapport, der viser opgaveoplysninger. Du kan bruge tabeller, opgavefiltre og andre elementer til at oprette en brugerdefineret opgaverapport.

Ressource (materialeressourcer, arbejdsressourcer eller begge)

Brug denne brugerdefinerede rapport til at udskrive en brugerdefineret rapport, der viser ressourceoplysninger. Du kan bruge tabeller, ressourcefiltre og andre elementer til at oprette en brugerdefineret ressourcerapport.

Krydstabulering

Brug denne brugerdefinerede rapport til at udskrive en brugerdefineret rapport i tabelformat med opgave- og ressourceoplysninger i rækker og tidsintervaller i kolonner. Du kan bruge opgavefiltre eller ressourcefiltre og andre elementer til at oprette en brugerdefineret krydstabuleringsrapport. Du kan også finde denne type oplysninger i visningerne Opgaveforbrug og Ressourceforbrug.

Toppen af siden

Udskrive en rapport

  1. Klik på Rapporter i menuen Rapport.

  2. Klik på den ønskede rapportkategori, og klik derefter på Vælg.

    Hvis du vælger Brugerdefineret som rapportkategori, skal du klikke på en rapport i boksen Rapporter, klikke på Indstilling og derefter fortsætte til trin 5.

  3. Klik på den rapport, du vil udskrive, og klik derefter på Vælg.

    Du kan også vælge at tilpasse foruddefinerede indstillinger ved at klikke på Rediger, foretage de nødvendige ændringer, klikke på OK og derefter klikke på Vælg.

  4. Hvis du vil ændre udseendet af dine rapportsider, skal du klikke på Sideopsætning, foretage de nødvendige justeringer og derefter klikke på Vis udskrift for at få vist dine ændringer.

  5. Klik på Udskriv.

Bemærk!: Når du vælger en brugerdefineret rapport, vises den ikke automatisk i et eksempelvindue. Hvis du vil gennemse rapporten før udskrivning, skal du klikke på Eksempel.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×