Oprette og tildele farvekategorier

Oprette og tildele farvekategorier

Outlook til Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Med farvekategorier kan du let identificere og gruppere lignende elementer i Microsoft Outlook. Tildel en gruppe forbundne elementer, f.eks. noter, kontakter, aftaler og mails, en farvekategori, så du hurtigt kan spore og organisere dem. Du kan også tildele elementer mere end én farvekategori.

Se farvekategorier i Indbakke
Farvekategorier gør det muligt hurtigt at gennemsøge og finde relaterede elementer.

Du kan vælge mellem en række standardkategorier eller oprette din egen og derefter tildele dine Outlook-elementer kategorierne. Kategorifarverne fremstår klart i tabel-visninger, f.eks. din Indbakke, og i selve de åbne elementer. Du kan omdøbe kategorierne til noget, der giver bedre mening for dig, eller vælge anderledes farver til kategorierne. Denne fleksibilitet gør det muligt at designe et farvekategorisystem, der passer til din personlige arbejdsstil.

Tildel en farvekategori til en mail

Hvis du vil tildele en farvekategori til en meddelelse på meddelelseslisten, skal du højreklikke på meddelelsen. Vælg Kategoriser, og vælg derefter en kategori på listen.

Tip: Hvis du højreklikker på meddelelsen, og du kun ser muligheder for at markere meddelelsen, kan du prøve at højreklikke på den tomme plads til højre for afsenderens navn.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du vil tildele en anden eller tredje farvekategori, kan du udføre denne handling flere gange.

 • Du kan ikke tildele en farvekategori til en meddelelse fra læseruden eller meddelelseslisten, hvis du bruger samtalevisning i Outlook 2016. Du kan få mere at vide under Få mere at vide om Samtalevisning.

Hvis du vil tildele en farvekategori fra læseruden eller en åben meddelelse, skal du markere Kategoriser fra gruppen Mærker på båndet og derefter vælge en kategori på listen.

Hvis du ikke kan se Kategoriser på båndet, skal du vælge rullemenuen under Mærker.

Vælg rullemenuen Mærker, vælg derefter Kategoriser.

Bemærk!: Rullemenuen Kategoriser viser de ti senest anvendte kategorier. Hvis du har flere kategorier, skal du vælge Alle kategorier for at få vist resten af listen.

 1. I en meddelelsesmappe skal du i gruppen Mærker på båndet markere Kategoriser > Alle kategorier.

  Kommandoen Alle kategorier i gruppen Mærker

  Bemærk!:  For kalenderelementer vises gruppen Mærker under fanen Aftale eller Møde. For en åben kontakt eller opgave vises gruppen Mærker under fanen Kontakter eller Opgave.

 2. Markér Ny i dialogboksen Farvekategori.

 3. Skriv et navn til kategorien, og vælg en farve og eventuelt en genvejstast. Vælg derefter OK.

  Dialogboksen Tilføj ny kategori

En hurtigklikkategori er en standardkategori, du kan indstille i visse tabelvisninger. Hvis du f.eks. deaktiverer læseruden eller flytter læseruden under meddelelseslisten, får du vist flere kolonner i indbakken, herunder Modtaget, Kategori og Omtale. Hvis du vil tildele en hurtigklikkategori i en af disse visninger, kan du klikke i kolonnen Kategori for at angive en kategori.

 1. På båndet skal du i gruppen Mærker markere Kategoriser > Indstil hurtigklik.

 2. Brug rullemenuen til at vælge en farvekategori, og vælg OK.

Tip!: Du kan klikke på Angiv hurtigklik i en åben meddelelse i menuen Kategoriser for at angive standardfarvekategorien for alle fremtidige meddelelser og ikke blot den meddelelse, der er markeret.

Hvad vil du gerne gøre?

Farver giver større synlighed af dine Outlook-elementer. Hvis du f.eks. opretter en kategori, der kaldes Morris-projekt, og tildeler denne kategori elementer, kan du holde styr på alle de møder, kontakter og meddelelser, som er forbundet med projektet.

Farvekategorier i kalenderen
Farvekategorier forbinder relaterede Outlook-elementer, så de er lette at identificere. Her hvor farvekategorien er vist i sidehovedet på et åbent element og i Kalender, kan du se, at begge elementer hører til Morris-projektet.

Farvekategorier fremstår klart i tabel-visninger, f.eks. din Indbakke, og i selve de åbne elementer. Standardsættet på seks farvekategorier er designet til at blive tilpasset. Du kan omdøbe kategorierne til noget, der giver bedre mening for dig, eller vælge anderledes farver til kategorierne. Ud over disse seks kan du oprette lige så mange farvekategorier, som du har brug for, og du kan også tildele elementer flere farvekategorier. Denne fleksibilitet gør det muligt at designe et farvekategorisystem, der passer til din personlige arbejdsstil.

Se farvekategorier i Indbakke
Farvekategorier gør det muligt hurtigt at gennemsøge og finde relaterede elementer.

Du kan også vælge en Kategorien Hurtigklik, der gør det muligt bare at klikke én gang i din Indbakke eller andre tabelvisninger for at tildele et Microsoft Outlook-element en standardfarvekategori. Få mere at vide i Tildel en hurtigklikkategori.

Søgemappen Kategoriseret mail er føjet til Søgemapper i Navigationsrude, så det bliver lettere at finde dine kategoriserede mailelementer. Den giver en oversigt over alle dine kategoriserede mailelementer. I denne mappe kan du sortere og gruppere de kategoriserede elementer. Du kan også oprette yderligere kategorisøgemapper til bestemte kategorier.

Selvom du kan bruge og tilpasse de seks standardfarvekategorier, kan det være nødvendigt at oprette nye, mens du fortsætter med at organisere dine elementer. De egenskaber, du kan bruge til enhver kategori, er farve, navn og genvejstast.

 1. På værktøjslinjen skal du klikke på Kategoriser Knapflade .

 2. Klik på Alle kategorier.

  Menuen Farvekategori

 3. Klik på Ny.

  Dialogboksen Tilføj ny kategori åbnes.

  Dialogboksen Tilføj ny kategori

 4. Skriv et navn til den nye farvekategori i feltet Navn.

 5. På listen Farve skal du vælge den ønskede farve og så klikke på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Det er valgfrit, om du vil vælge en genvejstast.

  • Hvis du vil oprette en farvekategori uden nogen tildelt farve, skal du klikke på Ingen på farvepaletten. Kategorien vil anvende et navn (og en evt. valgt genvejstast) til elementer, og du kan sortere og gruppere elementerne i henhold til kategorien. Elementerne vil også være tilgængelige i den relevante kategorisøgemappe.

Tildel et Outlookelement en farvekategori

En farvekategori skal være angivet på listen over kategorifarver, før du kan tildele den. Hvis farvekategorien ikke findes på listen, kan du samtidigt oprette en ny farvekategori og tildele den til et element.

Bemærk!: Første gang du tildeler et element en standardfarvekategori, bliver du bedt om at omdøbe kategorien. På det tidspunkt kan du også ændre kategoriens farve, omdøbe den og vælge en tastaturgenvej.

Tildel et element i en tabelvisning en farvekategori

Tildeling af farvekategorier til elementer i din Indbakke eller andre tabel-visninger er lignende for alle typer Outlook-elementer.

Bemærk!: Tildeling af farvekategorier i en kortvisning i Kontakter (f.eks. visningen Visitkort) eller visningen Ikoner i Noter er det samme som at tildele farvekategorier i tabelvisning.

 • Gør ét af følgende for at tildele en farvekategori:

  • Markér elementet, klik på Kategoriser Knapflade på værktøjslinjen, og klik derefter på en farvekategori.

  • Højreklik på elementet, peg på Kategoriser Knapflade i genvejsmenuen, og klik derefter på en farvekategori.

   Kun de 15 senest anvendte farvekategorier vises i menuen Kategoriser. Klik på Alle kategorier, hvis du vil have vist flere kategorier eller oprette en ny kategori. Før du kan tildele en farvekategori fra dialogboksen Farvekategorier, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for farvekategorien.

   Dialogboksen Farvekategorier er også en hurtig måde, hvorpå du kan tildele et element flere kategorier.

   Bemærkninger!: 

   • I tidslinjevisninger, f.eks. dem der findes i Opgaver og Journal, kan et element kun tildeles en farvekategori ved at bruge metoden med genvejsmenuen som beskrevet ovenfor.

   • Som standard vises knappen Kategoriser ikke på værktøjslinjen for Journal-visning. Du kan tilføje denne knap ved i menuen Funktioner at klikke på Tilpas. På fanen Kommandoer på listen Kategorier skal du klikke på Handlinger. På listen Kommandoer skal du klikke på Kategoriser og trække den til værktøjslinjen.

Standardfarvekategorierne har generiske navne, f.eks. Rød kategori og Blå kategori. Du omdøbe farvekategorierne ved at bruge navne, der giver mening for dig, så du lettere kan identificere og organisere dine kategoriserede elementer.

Bemærk!: Hvis du ændrer en farvekategori, der allerede er tildelt til elementer, vil alle de elementer, der er tildelt farvekategorien, blive opdateret til det nye navn.

 1. På værktøjslinjen skal du klikke på Kategoriser Knapflade .

 2. Klik på Alle kategorier.

  Menuen Farvekategori

 3. Klik på navnet på en farvekategori på listen Navn, og klik så på Omdøb.

 4. Skriv det nye navn til farvekategorien på listen Navn.

  • Hvis du automatisk vil have tildelt den farvekategori, du omdøber, til elementer, der er valgt i Microsoft Outlook-hovedvinduet, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for farvekategorien på listen Navn og så klikke på OK.

  • Første gang du tildeler et element en eksisterende farvekategori, bedes du om at omdøbe farvekategorien.

 1. På værktøjslinjen skal du klikke på Kategoriser Knapflade og derefter klikke på Angiv hurtigklik.

 2. Vælg en farvekategori på listen i dialogboksen Angiv hurtigklik.

Når du skifter til en anden hurtigklikkategori, ændres den farvekategori, som elementet allerede er tildelt, ikke. Hvis du ændrer navnet eller farven på nogen farvekategori, vil alle de elementer, der er tildelt farvekategorien, dog blive opdateret for at afspejle det nye navn eller den nye farve.

Du kan også indstille din aktuelle hurtigklikkategori i menuen Kategoriser i ethvert åbent element.

Du kan tildele de fleste Outlook-elementer en hurtigklikkategori, når du får dem vist i en tabelvisning, f.eks. i din Indbakke eller opgavepanelet.

 • Klik på kolonnen Kategorier ud for en meddelelse i din Indbakke eller andre tabelvisninger. Det føjer den farve, der er knyttet til din hurtigklikkategori, til kolonnen. Hvis du åbner elementet, vises farven og navnet på farvekategorien i nærheden af toppen af elementet.

  Bemærkninger!: 

  • Du kan fjerne hurtigklikkategorien ved at klikke på kolonnen Kategorier igen.

  • Du kan også tildele flere elementer en hurtigklikkategori samtidigt. Markér bare alle elementerne, og klik så på kolonnen Kategorier ved siden af ét af elementerne.

Ved at knytte en tastaturgenvej til en farvekategori, kan du hurtigt tildele et element, f.eks. en mail, farvekategorien ved at markere elementet i din Indbakke eller en anden tabel-visning og derefter trykke på genvejstasten. Du kan også bruge genvejstasten til at tildele flere elementer en farvekategori samtidigt.

 1. På værktøjslinjen i Microsoft Office Outlook 2007-hovedvinduet skal du klikke på Kategoriser Knapflade .

 2. Klik på Alle kategorier nederst i menuen.

 3. Markér afkrydsningsfeltet for en farvekategori på listen Navn.

 4. Vælg en tastaturgenvej på listen Genvejstast.

Du kan ikke nulstille listen til de seks standardkategorier fra Office Outlook 2007. Disse standardkategorier tilbydes som pladsholdere, så du kan tilpasse dem efter behov.

Selvom du ikke kan gendanne de seks standardkategorier fra Outlook, kan du gendanne listen. Du kan også køre en kommando ved hjælp af en kommandolinjeparameter i Windows-dialogboksen Kør for automatisk at gendanne standardlisten med de seks kategorier.

Opret listen i Outlook

Det grundlæggende sæt farvekategorier er designet til at blive tilpasset. Du kan omdøbe kategorierne og knytte dem til forskellige farver. Ud over disse seks farvekategorier er det nemt at oprette nye farvekategorier. Følgende er de seks standardfarvekategorier i Outlook 2007.

Rød kategori

Gul kategori

Blå kategori

Orange kategori

Grøn kategori

Lilla kategori

De egenskaber, du kan bruge til enhver kategori, er farve, navn og genvejstast. Hvis du ændrer en farvekategori, der allerede er tildelt til elementer, opdateres farvekategorien i disse elementer.

Bemærk!: Hvis du opgraderer fra en anden version af Outlook, når du installerer Office Outlook 2007, vises de seks standardfarvekategorier samt alle kategorier, som er anvendt for elementer i den tidligere version af Outlook, første gang du åbner listen over farvekategorier.

Gendan listen ved hjælp af en kommandolinjeparameter

Der er en kommandolinjeparameter, der gendanner de seks standardfarvekategorier og navne i kategorilisten. Få mere at vide om at bruge kommandolinjeparametre.

Vigtigt!: Hvis du kører denne kommandolinjeparameter, slettes eventuelle brugerdefinerede kategorier, du har oprettet. Hvis du har opgraderet til Office Outlook 2007 fra en anden version af Outlook, slettes eventuelle brugerdefinerede kategorier eller kategorier fra hovedkategorilisten. Elementerne bevarer stadig kategorinavnet, men ikke en farve.

Bekræft først placeringen af outlook.exe på computeren. Hvis du har accepteret standardmappeplaceringerne, da du installerede Office Outlook 2007, findes filen outlook.exe på c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Hvis du ikke kan finde outlook.exe på denne placering, skal du søge efter den og notere den fulde sti til filen.

 1. Gør et af følgende:

  • Windows Vista   

   • Klik på Start Knapflade , peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kør.

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

   • Klik på Start, og klik derefter på Kør.

 2. Skriv i dialogboksen Kør et anførselstegn, angiv hele stien til filen outlook.exe, og skriv derefter et andet anførselstegn. Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv et mellemrum efter det sidste anførselstegn, og skriv derefter parameteren /cleancategories. Hvis du f.eks. bruger standardplaceringen, vil den tekst, du skriver, se således ud:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Klik på OK.

  Bemærk!: 

  • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parametre. For eksempel fungerer /CLEANCATEGORIES på samme måde som /cleancategories.

  • Husk at medtage ét blanktegn foran parameteren.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×