Oprette og køre en sletteforespørgsel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du vil enten hurtigt slette en stor mængde data eller slette en række data med jævne mellemrum i en Access-skrivebordsdatabase, en Slet eller en opdateringsforespørgsel kan være nyttige fordi forespørgslerne, der gør det muligt at angive kriterier for at hurtigt at finde og slette dataene. Ved hjælp af en forespørgsel, kan det også være på en tid fordi du kan genbruge en gemt forespørgsel.

Bemærk!: Før du sletter data eller kører en sletteforespørgsel, skal du kontrollere, at du har en sikkerhedskopi af din Access-skrivebordsdatabase.

Hvis du kun vil slette nogle få poster, behøver du ikke at bruge en forespørgsel. Så kan du i stedet åbne tabellen i dataarkvisning, markere de felter (kolonner) eller poster (rækker), du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Vigtigt!: Oplysninger i denne artikel henvender sig til bruges kun sammen med en database på computeren. Du kan ikke bruge Slet eller opdatere forespørgsler i Access-webapps.

I denne artikel

Vælg en forespørgselstype

Brug af en sletteforespørgsel

Opdatere en opdateringsforespørgsel

Yderligere oplysninger

Tip til fejlfinding

Vælg en forespørgselstype

Du kan bruge enten en opdaterings- eller sletteforespørgsel til at slette data fra databasen. Vælg en forespørgsel ud fra oplysningerne i denne tabel:

Forespørgselstype

Anvendelse

Resultater

Brug en sletteforespørgsel

Til at fjerne hele poster (rækker) fra en tabel eller fra to relaterede tabeller på samme tid.

Bemærk!: Hvis posterne findes på "en"-siden af en en til mange-relation, skal du muligvis ændre relationen, inden du kan køre sletteforespørgslen. Se afsnittet om at slette data fra relaterede tabeller.

Sletteforespørgsler fjerner alle dataene i hvert felt, herunder den nøgleværdi, der gør posten entydig.

Brug en opdateringsforespørgsel

Til at slette enkelte feltværdier fra en tabel.

Det gør det nemmere at slette værdier ved at opdatere de eksisterende værdier til enten en null-værdi (dvs. ingen data) eller en streng med længden nul (to dobbelte anførselstegn uden mellemrum imellem).

Toppen af siden

Ting, du skal kontrollere, inden du bruger en forespørgsel til at slettedata

 • Sørg for, at filen ikke er skrivebeskyttet.

  1. Højreklik på Start, og klik på Åbn Windows Stifinder.

  2. Højreklik på databasefilen, og klik på Egenskaber.

  3. Se, om egenskaben Skrivebeskyttet er markeret.

 • Kontrollér, at du har de nødvendige tilladelser til at slette poster fra databasen. Hvis du ikke er sikker på det, kan du kontakte systemadministratoren eller databasedesigneren.

 • Kontrollér, at du har aktiveret indholdet i databasen. Som standard blokerer Access for alle handlingsforespørgsler (forespørgsler til sletning, opdatering og oprettelse af tabeller), medmindre du først har tillid til databasen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du angiver, at du har tillid til en database, i afsnittet Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel.

 • Bed andre, der bruger databasen, om at lukke alle tabeller, formularer og rapporter, der bruger de data, som du vil slette. På denne måde undgår du låsningsfejl.

 • Inden du redigerer eller sletter poster, skal du oprette en sikkerhedskopi af databasen, hvis du fortryder ændringerne.

Tip!: Hvis et stort antal brugere oprette forbindelse til databasen, skal du være nødvendigt at lukke databasen og derefter åbne den i udelt adgang.

Sådan åbner du en database med udelt adgang

 1. Klik på Filer > Åbn.

 2. Find og peg på databasen, klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang.

  Åbne en fil med udelt adgang

Sikkerhedskopiere databasen

 1. Klik på fanen Filer, peg på Gem som.

 2. Klik på Gem database som, klik på Sikkerhedskopiér database. Den oprindelige fil lukkes i Access, der oprettes en sikkerhedskopi, og derefter genåbnes den oprindelige fil.

 3. Klik på Gem som, og angiv et navn og en placering for sikkerhedskopien, og klik på Gem.

Bemærk!:  Hvis du bruger en skrivebestkyttet database eller en database, der er oprettet i en tidligere version af Access, får du muligvis vist en meddelelse om, at det ikke er muligt at oprette en sikkerhedskopi af databasen.

Hvis du vil tilbageføre en sikkerhedskopi, skal du lukke den oprindelige fil og omdøbe den, så sikkerhedskopien kan få navnet på den oprindelige version. Giv sikkerhedskopien navnet på den oprindelige version, og åbn den omdøbte sikkerhedskopi i Access.

Brug af en sletteforespørgsel

Hvis du vil oprette en sletteforespørgsel, skal du klikke på den Opret under fanen den forespørgsler gruppe, skal du klikke på Forespørgselsdesign. I den dialogboksen Vis tabel skal du dobbeltklikke på hver tabel, hvorfra du vil slette poster, og klik derefter på Luk.

Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. Dobbeltklik på stjernen (*) på feltoversigten for at føje alle felterne i tabellen til designgitteret.

Brug af et bestemt kriterium i en sletteforespørgsel

Vigtigt!: Brug kriterier for kun at få returneret de poster, du vil slette. Ellers fjernes hver post i tabellen af sletteforespørgslen.

Dobbeltklik på det felt, du vil angive som kriterier for sletning, Skriv et kriterierne i den rækken kriterier i forespørgslen designer, og klik derefter Ryd de afkrydsningsfeltet Vis for hvert Kriteriefelt.

Et eksempel på, hvornår du kan bruge denne indstilling: Antag, at du vil fjerne alle ventende ordrer for en kunde. Du kan finde posterne ved at føje felterne Kunde-id og Ordredato til forespørgselsdesigngitteret, og du angiver derefter kundens id og den dato, hvor kundens ordrer bliver ugyldige.

 1. Klik på Vis under fanen Design > Dataarkvisning.

 2. Kontrollér, at forespørgslen returnerer de poster, du vil slette, og tryk derefter på Ctrl+S for at gemme forespørgslen.

 3. Du kan køre forespørgslen ved at dobbeltklikke på forespørgslen i navigationsruden.

Toppen af siden

Opdatere en opdateringsforespørgsel

Bemærk!: Du kan ikke bruge opdateringsforespørgsler i en Access-WebApp.

I dette afsnit kan du se, hvordan du kan bruge en opdateringsforespørgsel til at slette enkelte felter fra tabeller. Husk, at kørsel af en opdateringsforespørgsel for at slette data ændrer de eksisterende værdier til enten Null eller en streng af længden nul (et par dobbelte anførselstegn uden mellemrum imellem), afhængigt af de angivne kriterier.

 1. Klik på fanen Opret, og klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler.

 2. Vælg den tabel, som indeholder de data, du vil slette (hvis tabellen er relateret, skal du vælge tabellen på en-siden af relationen), klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. I vinduet vises en liste over alle felter i den valgte tabel.

 3. Dobbeltklik på stjernen (*) for at føje alle felterne i tabellen til designgitteret. Når alle tabelfelterne tilføjes, kan sletteforespørgslen flytte hele poster (rækker) fra tabellen.

  Du kan eventuelt angive kriterier for et eller flere felter i rækken Kriterier i designeren og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hvert kriteriefelt. Du kan finde flere oplysninger om brug af kriterier i tabellen Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler.

  Bemærk!: Du kan bruge kriterier, så du kun får returneret de poster, du vil ændrer. Ellers ændrer opdateringsforespørgslen alle poster i hvert felt i forespørgslen til Null.

 4. Klik på Vis i gruppen Resultater på fanen Design , og klik derefter på Dataarkvisning.

 5. Kontrollér, at forespørgslen returnerer de poster, du vil angive til NULL eller en streng af længden nul (et par af dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("").

 6. Efter behov Gentag trin 3 til 5 og ændre felterne eller kriterierne, indtil forespørgslen returnerer kun de data, du vil slette, og tryk derefter på CTRL + S for at gemme forespørgslen.

 7. Du kan køre forespørgslen ved at dobbeltklikke på forespørgslen i navigationsruden.

Toppen af siden

Flere oplysninger

Slette data fra relaterede tabeller

Hvis du vil slette data fra flere relaterede tabeller, skal du aktivere Referentiel integritet og Kaskadevis sletning af relaterede poster for hver relation. På denne måde giver du forespørgslen tilladelse til at slette data fra tabellerne på både "en"-siden og "mange"-siden i en en-til-mange-relation. Hvis du vil klargøre sletning af relaterede data, skal du bekræfte følgende:

 • Find ud af, hvilke poster der findes på hhv. "en"-siden og "mange"-siden af relationen.

 • Hvis du skal slette poster på "en"-siden og de relaterede poster på "mange"-siden, skal du aktivere et sæt regler, der sikrer referentiel integritet, og aktivere kaskadevis sletning. I dette afsnit beskrives regelsættet Referentiel integritet, og det forklares, hvordan du kan udføre begge opgaver.

 • Hvis du kun skal slette posterne på "en"-siden i relationen, skal du først slette relationen og derefter slette dataene.

Hvis du kun skal fjerne dataene på "mange"-siden i relationen, kan du oprette og køre sletteforespørgslen uden at ændre relationen først.

Hvis du vil finde ud af, hvilke poster der findes på "en"- og "mange"-siden af en relation, skal du klikke på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer. Under fanen Relationer vises tabellerne i din database og relationerne. Hver relation vises som en linje, der forbindelser tabeller mellem felter.

Figuren nedenfor viser en typisk relation. De fleste, hvis ikke alle, relationer i en database har en "en"-side og en "mange"-side. På relationsdiagrammet angives "en"-siden med tallet et (1) og "mange"-siden med symbolet for uendelig (8).

Relation mellem to tabeller

Når du sletter poster på "en"-siden af relationen, sletter du som regel også alle de relaterede poster på "mange"-siden i relationen. Når du sletter poster på "mange"-siden i en relation, sletter du imidlertid typisk ikke poster på "en"-siden.

Desuden vil Access som standard gennemtvinge et sæt regler for referentiel integritet. Reglerne sikrer, at fremmede nøgler i en database indeholder de korrekte værdier. En fremmed nøgle er en kolonne, hvis værdier svarer til værdierne i kolonnen med den primære nøgle i en anden tabel.

Redigere relationen

Du skal kun benytte denne fremgangsmåde, hvis du skal slette data på "en"-siden og "mange"-siden i relationen.

 1. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

 2. Højreklik på relationen (linjen), der forbinder de tabeller, som er involveret i sletningen, og klik derefter på Rediger relationer i genvejsmenuen.

 3. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret i dialogboksen Rediger relationer.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster.

  Bemærk!: Indtil du deaktiverer denne egenskab igen, vil en sletning af en post på "en"-siden af relationen medføre, at alle de relaterede poster på "mange"-siden af relationen slettes.

 5. Klik på OK, luk ruden Relationer, og fortsæt derefter til de næste trin.

Slette en relation

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du åbne ruden Relationer.

 2. Klik på Relationer i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer.

  Bemærk de felter, der er involveret i relationen, så du kan gendanne relationen, når du har slettet dataene.

 3. Højreklik på relationen (linjen), der forbinder de tabeller, der er involveret i sletningen, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

Bemærk!: Hvis du vil gendanne relationen, skal du følge de trin, der er angivet ovenfor, for at åbne ruden Relationer. Træk derefter primær nøgle-feltet fra "en"-tabellen, og slip det på fremmed nøgle-feltet i "mange"-tabellen. Dialogboksen Rediger relationer vises. Hvis den gamle relation gennemtvang referentiel integritet, skal du vælge Gennemtving referentiel integritet og derefter klikke på Opret. Ellers skal du kun klikke på Opret.

Toppen af siden

Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler

I følgende tabel vises nogle eksempelkriterier, som du kan bruge i udvælgelsesforespørgsler, når du vil sikre, at du kun sletter de data, du rent faktisk vil slette. Bemærk, at der anvendes jokertegn i nogle af eksemplerne.

Kriterier

Effekt

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Cajhen"

Returnerer alle poster fra og med Cajhen til slutningen af alfabetet.

Between #02.02.10# And #01.12.10#

Returnerer datoer fra 2-feb-2010 til 1-dec-2010 (ANSI-89). Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn (#). Eksempel: Between '2/2/2010' And '12/1/2010'.

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke slutter på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder i et tekstfelt alle de poster, der starter med bogstaverne A til og med D. Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "*ar*"

Finder alle poster, der inkluderer bogstavkombinationen "ar". Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison" og har en anden streng på fem bogstaver, hvoraf de fire første er "Dewe", og det sidste er ukendt. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn (?).

#02.02.10#

Finder alle posterne for 02.02.10. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i anførselstegn i stedet for nummertegn ('2/2/2010').

< Date() - 30

Bruger funktionen Date til at returnere alle datoer, der er mere end 30 dage gamle.

Date()

Bruger funktionen Date til at returnere alle poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Bruger funktionerne Date og DateAdd til at returnere alle poster mellem dags dato og tre måneder fra dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en vilkårlig værdi (som er forskellig fra Null).

""

Returnerer alle de poster, der indeholder en streng af længden nul. Strenge af længden nul bruges, når du skal føje en værdi til et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender den faktiske værdi. Et felt kan f.eks. kræve et faxnummer, men nogle af dine kunder har muligvis ikke fax. I dette tilfælde skal du i stedet for et nummer skrive et sæt dobbelte anførselstegn uden mellemrum mellem dem ("").

Toppen af siden

Tip til fejlfinding

Hvorfor får jeg vist denne fejlmeddelelse, og hvordan retter jeg den?

Hvis du opretter en sletteforespørgsel med flere tabeller, og egenskaben EntydigePoster for forespørgslen er angivet til Nej, viser Access fejlmeddelelsen Der kan ikke slettes fra de angivne tabeller, når forespørgslen køres.

Hvis du vil rette problemet, skal du angive egenskaben UnikkePoster for forespørgslen til Ja.

 1. Åbn sletteforespørgslen i designvisning.

 2. Hvis forespørgslens egenskabsark ikke er åbent, skal du trykke på F4 for at åbne det.

 3. Klik på Forespørgselsdesigner for at få vist forespørgselsegenskaberne (i stedet for feltegenskaberne).

 4. I egenskabsarket til forespørgslen skal du finde egenskaben EntydigePoster og angive den til Ja.

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Hvis du åbner en database på computeren, eller du har valgt ikke at have tillid til, der ikke er placeret på en placering, der er tillid til, blokerer Access som standard alle handlingsforespørgsler.

Hvis der ikke ser ud til at ske noget, når du kører en handlingsforespørgsel, skal du kontrollere, om følgende meddelelse vises på Access-statuslinjen:

Handlingen eller hændelsen blev blokeret af deaktiveret tilstand.

Når denne meddelelse vises, skal du gøre følgende for at aktivere blokeret indhold:

 • Klik på meddelelseslinjen SikkerhedsadvarselAktivér indhold, og kør forespørgslen igen.

toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×