Oprette og administrere en projektopgaveliste

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En SharePoint-projektopgaveliste viser en samling af opgaver, der er en del af et projekt. En opgave er et dedikeret arbejdselement, der kan tildeles en enkelt person. Et projekt er typisk en serie af aktiviteter, der har en begyndelse, en midte og en slutning, og som producerer et produkt eller en tjeneste, såsom at tilrettelægge en demonstration af et produkt til en handelsmesse, fremlægge et produktforslag til interessenter eller endog sammensætte et arrangement vedr. virksomhedsetik.

Når du har oprettet en SharePoint-projektopgaveliste, kan du føje opgaver, tildele ressourcer til opgaver, opdatere opgavers status og få vist opgaveoplysninger på søjler, der vises langs med en tidslinje.

Opdateret den 27. januar 2017 takket være kundefeedback.

SharePoint Online, SharePoint 2016 og SharePoint 2013 leverer en forbindelse fra en SharePoint-liste med projektopgaver til Projekt.  Projekt kan licenseres særskilt.

Opret forbindelsen ved at oprette en SharePoint-opgaveliste og importere den til Project Online eller Project Server. Når forbindelsen er oprettet, afspejles opdateringer af en opgaveliste i SharePoint i Project.

Hvis du vil importere en opgaveliste til Projekt, skal du følge trinnene i Føj en eksisterende SharePoint-opgaveliste til Project-webapp.

Opret en opgaveliste i SharePoint Online, 2016 eller 2013

Opgavelisten kan være et udgangspunkt for projektet.

Opgaveliste med tidslinje
 1. Klik på Indstillinger Ikonet Indstillinger , og klik derefter på Tilføj en app fra dit websteds hjemmeside.

 2. Skriv "Opgaver" i søgefeltet, og tryk på Enter. Du får vist en liste over alle apps, der matcher.

  Indtast opgaven i søgefeltet, og vælg opgave
 3. Skriv et navn eller titel for opgaven, og tryk på Opret.

 4. SharePoint Online fører dig tilbage til siden Webstedsindhold. Find den app, du lige har oprettet, på listen Webstedsindhold, og åbn den. SharePoint Online opretter en standardtidslinje og en tom liste.

  Opgavens tidslinje, klik på Ny+ for at tilføje opgaver

  Du kan begynde at indtaste data ved hjælp af +ny opgave for at tilføje data.

Opret og arbejd med en SharePoint 2010-projektopgaveliste

 1. Klik på Webstedshandlinger Knapflade , klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Et SharePoint-websted kan være markant ændret. Hvis du ikke kan finde en indstilling, f.eks. en kommando, en knap eller et link, kan du kontakte administratoren.

 2. I Søg i installerede elementer skal du indtaste Projekt, og klikke på søg Søgefeltets forstørrelsesglasikon .

 3. Klik på Projektopgaver

 4. Angiv navnet på listen. Navnet er påkrævet.

  Navnet vises øverst på listen i de fleste visninger, bliver en del af listesidens webadresse og vises i webstedsnavigationen for at hjælpe brugere med at finde listen. Du kan ændre navnet på en liste, men webadressen forbliver den samme.

 5. Klik på Opret.

Toppen af siden

Føj en opgave til en SharePoint 2010-projektopgaveliste

Når du kigger på en projektopgaveliste, ser du en tabel i visningens venstre side og en tidslinje til højre. Tidslinjen kaldes et Gantt-diagram og hjælper dig med at visualisere projektets status. Søjlerne i Gantt-diagrammet er tegnet ved hjælp af felterne Startdato og Forfaldsdato.

Bemærk!: Hvis du har en fornemmelse af den struktur, du vil oprette til dine opgaver – hvis du eksempelvis ved, at visse sæt opgaver falder i faser, som du ønsker at repræsentere på din projektopgaveliste – kan du organisere dine opgaver i hovedopgaver og underopgaver. Få mere at vide under Opret en hovedopgave.

På en projektopgaveliste skal du gennemføre de følgende kolonner på hver række i visningens venstre tabeldel:

Bemærk!: Når du udfylder opgavekolonnerne, skal du muligvis skyde skilleren til højre for at vise yderligere felter. Dette vil reducere kalenderafsnittet.

Udfyld med titlen, datoerne og statussen for din projektopgave
 • Titel    Skriv navnet på en opgave i projektet.

 • Startdato    Angiv den dato, hvor opgaven skal begynde.

 • Forfaldsdato    Angiv den dato, hvor opgaven skal være færdig.

 • Opgavestatus    Vælg den beskrivelse, der mest præcist afspejler denne opgaves status. Hvis du blot planlægger et projekt, og ingen af opgaverne er begyndt, skal du vælge Ikke startet.

 • Prioritet    Vælg prioritetsniveauet, der mest præcist afspejler vigtigheden af denne opgave, idet den relaterer til de andre opgaver i projektet.

Tip!: Hvis flere af dine opgaver har den samme Startdato, Forfaldsdato, eller data i en anden vilkårlig kolonne, kan du klikke én gang i den celle, du vil kopiere, for at få vist fyldhåndtaget, og derefter trække det nederste højre hjørne af feltet ned i kolonnen for at udfylde de tilstødende celler med de kopierede data. Dette er især nyttigt i kolonnen Opgavestatus, når du først angiver din plan på en projektopgaveliste, og ingen af opgaverne er påbegyndt.

Når disse første kolonner er udfyldt i visningen tabeldel, har du en projektopgaveliste på højt niveau på plads. Det næste trin er at angive flere detaljer om dine opgaver, herunder hvem der udfører arbejdet, og hvordan opgaverne kan være relateret til hinanden. F.eks. skal en opgave i visse tilfælde være gennemført, før en anden kan begynde.

Toppen af siden

Det er vigtigt, at du vender tilbage til din projektopgaveliste, idet dit projekt skrider frem og opdaterer kolonnerne, der er knyttet til hver opgaves status. Dette bidrager til, at dem der ikke har overblik over, hvad der sker med dine projekter på daglig basis, kan holde sig orienteret.

På din projektopgaveliste skal du fuldføre de følgende kolonner for hver opgave for at levere en opdatering af projektet:

Angiv den udførte procentdel og opgavestatus
 • % fuldført    Skrive dit bedste skøn over hvor meget arbejde, der er udført på opgaven, angiv i procent. Hvis en opgave f.eks. er omtrent halvvejs færdig, skal du skrive 50 % i kolonnen % fuldført. Denne procent bruges til at tegne en statusoverlejring på Gantt-søjlen for opgaven.

 • Opgavestatus    Vælg den beskrivelse, der mest præcist afspejler denne opgaves aktuelle status.

Desuden kan du støde på andre ændringer af dit projekt, der skal opdateres på din projektopgaveliste. F.eks. kan en opgaves Startdato eller Forfaldsdato ændre sig, hvis en opgave bliver startet tidligere end planlagt, eller hvis den bliver forsinket. Du kan opdatere disse kolonner i tabeldelen af visningen præcist som i enhver anden kolonne. I nogle tilfælde kan den person, der aktuelt arbejder på en opgave, ikke længere være tilgængelig til opgaven. Du kan også opdatere, hvem der er tildelt opgaven, ved at opdatere kolonnen Tildelt til. Du kan få mere at vide under Tildel personer til opgaver på en projektopgaveliste.

Toppen af siden

Når du har tilføjet opgaver til en projektopgaveliste, er næste trin at tildele dem til personer i organisationen. Når du tildeler en person en opgave, skal du identificere, hvem der er ansvarlig for at fuldføre arbejdet på den pågældende opgave.

 1. Klik én gang på kolonnen Tildelt til for den opgave, som du tildeler.

  Udfyld med personen, du vil tildele opgaven
 2. Skriv navnet eller logonoplysningerne på den person, du tildeler, på én af disse tre måder:

  • Klik på Gennemse, som vises ud for kolonnen Tildelt til, for at søge efter den person, du tildeler i organisationens adressekartotek.

  • Skriv logonoplysningerne for den person, du tildeler fra organisationen, herunder domænet, i kolonnen Tildelt til. Skriv f.eks. contoso\mollyc, hvor "contoso" er domænet, og "mollyc" er brugernavnet.

  • Indtast navnet på den person, som du tildeler i kolonnen Tildelt til. Dette er nyttigt, hvis du tildeler en opgave til en entreprenør eller en anden person, der ikke har en konto i din organisation.

 3. Informér de tildelte personer om deres opgavetildelinger. Orientér dem om projektopgavelisten og om arbejdet, de er ansvarlige for.

Når du opretter opgaver på en projektopgaveliste, er det vigtigt at planlægge, hvilke opgaver, der sandsynligvis kan falde ind under større opgaver. F.eks. kan det være, at dit projekt gennemføres i faser med flere opgaver, der foregår i hver fase. Når faserne er repræsenteret på din projektopgaveliste, får du vist en brugervenlig oversigt på højt niveau over, hvad der foregår i dit projekt.

Ny hovedopgave-side
 1. På fanen Elementer i gruppen Ny skal du klikke på pilen på Nyt element, og derefter klikke på Hovedopgave.

 2. Udfyld formularen for at oprette den nye hovedopgave. Udfyld med de følgende oplysninger efter behov:

  • Navn    Skriv navnet på hovedopgaven.

  • Foregående opgaver    Vælg hovedopgaver og/eller underopgaver, der skal udføres, før denne hovedopgave kan begynde. Med disse valgt i boksen til venstre skal du klikke påTilføj for at flytte dem til den højre boks. Du kan finde flere oplysninger om foregående opgaver i næste afsnit i denne artikel.

   Tip!: Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har forstået de foregående opgaver korrekt, eller hvis du ikke er langt nok i din planlægning til, at alle hovedopgavernes foregående opgaver er føjet til din projektopgaveliste, kan du lade den være tom for nu og tilføje de foregående opgavers relationer senere ved hjælp af den højre tabeldel i projektopgavelistevisningen.

  • Prioritet    Vælg prioritetsniveauet, der mest præcist afspejler vigtigheden af denne hovedopgave, idet den relaterer til de andre hovedopgaver i projektet.

  • Opgavestatus    Vælg den beskrivelse, der mest præcist afspejler det sæt opgavers status, der falder inden for denne hovedopgave. Hvis du blot planlægger et projekt, og ingen af opgaverne i denne hovedopgave er begyndt, skal du vælge Ikke startet.

  • % fuldført Indtast en procentsats, der bedst repræsenterer, hvor meget arbejde, der er udført på det sæt opgaver, der falder inden for hovedopgaven. Hvis du blot planlægger et projekt, og ingen af opgaverne i denne hovedopgave er begyndt, skal du lade feltet være tomt eller indtaste 0 %.

  • Tildelt til Brug dette felt til at identificere den person, der er ansvarlig for denne hovedopgave. Du kan få mere at vide om at tildele opgaver under Tildel personer til opgaver på en projektopgaveliste.

  • Beskrivelse    Skriv en kort beskrivelse af hovedopgaven.

  • Startdato    Angiv den dato, hvor den første underopgave inden for denne hovedopgave skal begynde.

  • Forfaldsdato    Angiv den dato, hvor den sidste underopgave i denne hovedopgave skal være færdig.

 3. Klik på Gem for at oprette hovedopgaven.

Når hovedopgaven er oprettet, kan du klikke på navnet på hovedopgaven i visningens venstre tabeldel for at åbne hovedopgaven i en ny projektopgavelistevisning. Inden for denne visning kan du tilføje opgaverne, der falder inden for den pågældende hovedopgave. Du kommer tilbage til visningen, der viser din hovedopgave, via fanen Liste i gruppen Administrer visninger og ved at klikke på Naviger op.

Toppen af siden

Inden for en enkelt projektopgaveliste kan der være en bestemt rækkefølge, som opgaver, herunder hovedopgaver og underopgaver, skal udføres i. Hvis du f.eks. bygger et hus, skal fundamentet være lagt, før væggene kan rejses, og væggene skal være rejst, før taget kan lægges på. Du kan repræsentere denne rækkefølge ved at bruge kolonnen Foregående opgaver.

 1. I en opgaverække skal du klikke på cellen i kolonnen Foregående opgaver og derefter klikke på pilen i højre side af cellen for at vise en liste over opgaver inden for den aktuelle projektopgaveliste. Dette inkluderer vilkårlige hovedopgaver og underopgaver inden for listen.

 2. Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for hver opgave, der skal udføres, før denne opgave kan begynde.

  Tip!: Pas på med at blive overivrig her og sørg for at vælge alle opgaver, der kommer før den aktuelle opgave. Men du behøver kun at vælge de opgaver, der kommer direkte før den aktuelle opgave. Lad os f.eks. sige, at jeg har en projektopgaveliste, der indeholder tre opgaver: Opgave 1, Opgave 2 og Opgave 3. Når Opgave 1 er fuldført, kan Opgave 2 begynde, og når Opgave 2 er fuldført, kan Opgave 3 begynde. Når du indtaster de foregående opgaver til Opgave 3, er det nemt at tro, at Opgave 1 og 2 skal være fuldført, før Opgave 3 kan begynde. Men da Opgave 1 allerede er angivet som en foregående opgave for Opgave 2, er der ingen grund til også at angive den på listen som en foregående opgave til Opgave 3.

 3. Justér datoerne i kolonnerne Startdato og Forfaldsdato for at afspejle relationerne mellem opgaverne. Lad os f.eks. sige, at du har to opgaver, som du ved vil tage omtrent to dage hver at fuldføre. Du kan konfigurere den første opgave som en foregående opgave til den anden opgave. Du skal justere kolonnen Startdato for den anden opgave, således at datoen falder efter Forfaldsdato for den første opgave, og du skal justere kolonnen Forfaldsdato for den anden opgave, således at den falder to dage efter den nye Startdato.

  Tip!: Vil du automatisere denne proces en smule? Overvej at bruge en projektstyringsløsning for store virksomheder, der er kompatibel med SharePoint Foundation 2010, f.eks. Microsoft Project 2010 og Microsoft Project Server 2010.

Når du har identificeret de relevante foregående opgaver for hver opgave, kan du se disse relationer repræsenteret i Gantt-diagrammet. Når en foregående opgave er identificeret for en opgave, vises en pil, der er tegnet mellem slutningen af den foregående opgaves Gantt-søjle og begyndelsen af den næste opgaves Gantt-søjle.

Toppen af siden

Projektopgavelister bruger de samme visningsfunktioner i SharePoint som andre lister. Du kan få mere at vide under Tilpas projektopgavelistevisningen

Opret og administrér en projektopgaveliste i SharePoint 2007

 1. Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

  Tip!: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Under Sporing skal du klikke på Projektopgaver.

 2. I sektionen Navn og beskrivelse skal du indtaste et navn for listen i feltet Navn. Listenavnet er obligatorisk.

 3. Indtast en beskrivelse af, hvordan denne liste kan bruges i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

 4. Hvis du vil oprette et link til denne liste på Hurtig start, skal du klikke på Ja i sektionen Navigation.

 5. Hvis en Mailnotifikation -sektion vises, kan du konfigurere din opgaveliste således, at en meddelelse sendes til nogen, når de er tildelt en opgave.

  Bemærk!: En serveradministrator skal først aktivere mailindstillinger, før denne indstilling vises.

 6. Klik på Opret.

Toppen af siden

Føj opgaver til en projektopgaveliste i SharePoint 2007

 1. Hvis projektopgavelisten ikke er åben, skal du klikke på dens navn på Hurtig start.

  Tip!: Hvis navnet på listen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på listens navn.

 2. På menuen Ny Menuen Ny skal du klikke på Nyt element.

  Hvis du vil redigere en opgave, skal du klikke på opgavenavnet i Titel-kolonnen.

 3. I Titel-sektionen skal du skrive et navn til opgaven.

 4. I sektionen Prioritet skal du klikke på Høj, Normal eller Lav for at angive opgavens relative vigtighed sammenlignet med andre opgaver på projektopgavelisten.

 5. I afsnittet Opgavestatus skal du klikke på opgavens status.

 6. I sektionen % færdig skal du skrive et tal som en procentværdi, der angiver hvor meget af opgaven, som er fuldført.

 7. I sektionen Tildelt til skal du skrive navnet på den person, der skal udføre opgaven. Kun én person kan tildeles en opgave.

  Klik på Kontroller navne Knapflade for at fastlægge, om personens navn findes i tjenesten medlemskabsudbyder, som bruges til godkendelse. Henvend dig til serveradministratoren, hvis navnet ikke findes i tjenesten medlemskabsudbyder.

  Tip!: For at finde personer, som du vil have til at arbejde på opgaven, skal du klikke på Gennemse for at bruge tjenesten medlemskabsudbyder.

 8. Skriv en beskrivelse af opgaven i sektionen Beskrivelse.

 9. I sektionerne Startdato og Forfaldsdato skal du angive startdatoen og slutdatoen for arbejdet, der udføres på opgaven. Brug datovælgeren kalender for hurtigt at angive en dato.

 10. Hvis du vil vedhæfte en fil til opgaven, skal du klikke på Vedhæft fil. Klik på Gennemse for at finde filen, og klik derefter på OK.

  Bemærk!: Afhængigt af hvordan din projektopgaveliste er konfigureret, kan du muligvis ikke vedhæfte en fil til en opgave.

 11. Klik på OK for at føje opgaven til projektopgavelisten.

Toppen af siden

Når du har oprettet en projektopgaveliste og har føjet opgaver til den, kan du se projektopgavelisten på en række forskellige måder ved hjælp af visninger.

Bemærk!: Se Føj opgaver til en projektopgaveliste for at få mere at vide om hvilken type oplysninger, du kan anvende i opgaver.

 • På menuen Vis, der er tilgængelig, når du får vist din projektopgaveliste, skal du klikke på én af de følgende visninger:

  • Projektopgaver     Dette er standardvisningen, der vises, når du opretter en projektopgaveliste. Et liggende søjlediagram med opgavenavne vises øverst i visningen, og en liste over opgaver vises i den nederste halvdel af visningen. Listen over opgaver i den nederste halvdel svarer til de samme opgaver i den øverste halvdel.

   Det liggende søjlediagram viser hver opgave grafisk, oftest som en proceslinje.

Grafik

Beskrivelse

Gantt-diagram, der viser opgavens varighed

Hvis du angiver en startdato og en forfaldsdato, viser proceslinjen opgavens varighed.

Gantt-diagram, der viser gennemførselsprocent

Hvis du skriver et procenttal i feltet % færdig (for eksempel 15 %), viser proceslinjen en statuslinje, hvor du kan angive, hvor stor en procentdel af opgaven, der er fuldført.

Milepæl

Hvis du angiver en startdato uden en slutdato, vises et milepælsmærke i det liggende søjlediagram. Hvis du ikke angiver en startdato, bruges den aktuelle dato som standard.

Tip!: Du kan hurtigt ændre en opgaves startdato ved at trække opgaven vandret ved hjælp af musen.

 • Aktive opgaver     Denne visning viser opgaver, der har en anden status end fuldført.

 • Alle opgaver Denne visning viser alle opgaver uanset deres status.

 • Efter tildelt til     Denne visning viser alle opgaver, grupperet efter de personer, der er tildelt opgaverne.

 • Forfalder i dag      Denne visning viser opgaver, der forfalder i dag.

 • Mine opgaver      Denne visning viser opgaver, der er tildelt til dig.

Toppen af siden

 1. Hvis projektopgavelisten ikke allerede er åben, skal du klikke på dens navn på Hurtig start.

  Hvis navnet på din projektopgaveliste ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på projektopgavelistens navn.

 2. På den nederste del af siden skal du pege på opgaven, klikke på pilen og derefter klikke på Rediger element.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

 4. Klik på OK.

Hvis du vil slette et element, skal du pege på opgaven, klikke på pilen og derefter klikke på Slet element.

Toppen af siden

Skriv en kommentar

Var denne artikel nyttig? Hvis ja, må du gerne fortælle os det nederst på siden. Hvis den ikke var nyttig, må du gerne fortælle os, hvad der var forvirrende eller manglede. Vi bruger din feedback til at dobbelttjekke fakta, tilføje oplysninger og opdatere denne artikel.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×