Oprette modeller af elementer på Windows XP-brugergrænsefladen

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug skabelonen Windows XP-brugergrænseflade til at oprette modeller i naturlig størrelse af brugerflader med figurer, der er udformet i overensstemmelse med retningslinjerne for Microsoft Windows XP. Figurerne indeholder de elementer, der ofte bruges i brugerflader, f.eks. en tom formular som basis for et programvindue, guidesider, værktøjslinje- og menufigurer samt kontrolelementfigurer.

Du kan bruge disse figurer til at foretage alt fra et billede af et komplekst programvindue eller faneopdelte dialogboksen i en enkelt meddelelse eller et enkelt knap.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en enkelt dialogboks

Oprette en dialogboks med faner.

Oprette et programvindue

Oprette menuer og værktøjslinjer

Oprette en enkelt dialogboks

 1. Træk en figur af typen Tom formular fra Vinduer og dialogbokse over på tegningssiden.

 2. Marker figuren, og skriv en titel til dialogboksen.

 3. Træk en figur af typen Window-knap til den højre ende af titellinjen, og vælg knaptypen. Normalt findes der knappen Hjælp og knappen Luk, som er arrangeret fra venstre mod højre.

 4. Tilføj kommandoknapper, f.eks. OK, Annuller og Anvend i nederste højre hjørne af figuren Tom formular.

  how

  1. Træk figurer af typen Kommandoknap fra Fælles kontrolelementer til nederste højre hjørne af figuren Tom formular.

  2. Marker hver enkelt knap, og indtast navnet på kontrolelementet.

 5. Træk de ønskede kontrolelementer til figuren Tom formular. Højreklik på figurerne for at vælge indstillinger efter ønske.

  Hvis du ønsker hjælp til en specifik kontrolelementfigur, skal du højreklikke på figuren og klikke på Hjælp.

  Hvis du bruger værktøjet Tekst til at oprette din egen tekst på figuren Tom formular, skal du formatere teksten som Tahoma 8 pkt.

 6. Opret klynger af kommandoer i logiske grupper.

 7. Træk figurer af typen Gruppeboks og Gruppestreg til figuren Tom formular for visuelt at adskille grupperne.

  Brug hjælpelinjer til at justere kontrolelementerne.

  Dialogboksen Udskriv under menuen Filer er et godt eksempel på en dialogboks med mange af de mest almindelige elementer.

Øverst på siden

Oprette en dialogboks med faner.

 1. Træk en figur af typen Tom formular fra Vinduer og dialogbokse over på tegningssiden.

 2. Marker figuren, og skriv en titel til dialogboksen.

 3. Træk en figur af typen Window-knap til den højre ende af titellinjen, og vælg knaptypen. Normalt findes der knappen Hjælp og knappen Luk, som er arrangeret fra venstre mod højre.

 4. Tilføj kommandoknapper, f.eks. OK, Annuller og Anvend i nederste højre hjørne af figuren Tom formular.

  how

  1. Træk figurer af typen Kommandoknap fra Fælles kontrolelementer til nederste højre hjørne af figuren Tom formular.

  2. Marker hver enkelt knap, og indtast navnet på kontrolelementet.

 5. Træk en figur af typen Faneblad (brødtekst) til figuren Tom formular, og tilpas størrelsen, så den passer i formularen, men så der stadig er plads til fanerne.

 6. Træk en figur af typen Faneblad (faner) ud, og fastklæb den til den øverste kant af figuren Faneblad (brødtekst).

 7. Marker figuren Faneblad (faner), og indtast et navn til fanen.

 8. Gentag trin 6 og 7 for hver fane, og fastklæb fanerne til hinanden samt til figuren Faneblad (brødtekst).

 9. Højreklik på den fane, du vil vise som den forreste fane, og klik på Forgrundsfane, og angiv de andre til Baggrundsfane.

 10. Træk de ønskede kontrolelementer til figuren Tom formular. Højreklik på figurerne for at vælge indstillinger efter ønske.

  Hvis du ønsker hjælp til en specifik kontrolelementfigur, skal du højreklikke på figuren og klikke på Hjælp.

  Hvis du bruger værktøjet Tekst til at oprette din egen tekst på figuren Tom formular, skal du formatere teksten som Tahoma 8 pkt.

 11. Opret klynger af kommandoer i logiske grupper.

 12. Træk figurer af typen Gruppeboks og Gruppestreg til figuren Tom formular for visuelt at adskille grupperne.

  Brug hjælpelinjer til at justere kontrolelementerne.

  Dialogboksen Sideopsætning under menuen Filer er et godt eksempel på en dialogboks med mange af de mest almindelige elementer.

Øverst på siden

Oprette et programvindue

 1. Træk en figur af typen Tom formular fra Vinduer og dialogbokse over på tegningssiden.

 2. Marker figuren, og skriv en titel til programvinduet.

 3. Hvis du vil tilføje et ikon til venstre for teksten i titellinjen, skal du højreklikke på figuren Tom formular og markere afkrydsningsfeltet Plads til ikon.

 4. Træk figuren Windows-knapper til højre ende af titellinjen, og vælg knaptypen. Der er normalt tre knapper: en minimeringsknap, en maksimeringsknap eller en gendannelsesknap og en lukknap, arrangeret fra venstre mod højre.

 5. Træk en figur af typen Menulinje fra Værktøjslinjer og menuer til figuren Tom formular, fastklæb den til bunden af titellinjen, og tilføj derefter menupunkter.

  how

  1. Træk en figur af typen Menupunkt på øverste niveau over på siden, og fastklæb den til den venstre kant på menulinjen.

   Du kan placere et ikon til venstre for det første menupunkt.

  2. Skriv et navn, når figuren er markeret. Hvis menupunktet har en tastaturgenvej, skal du understrege det pågældende bogstav.

  3. Gentag trin 1 og 2 efter behov.

   Hvis du ønsker hjælp til en figur, skal du højreklikke på den og klikke på Hjælp.

   Hvis du vil skjule forbindelsespunkterne Billede af forbindelsespunkt – blåt X , skal du klikke på Forbindelsespunkter i menuen Vis.

   Elementer i en kolonne skal alle have samme bredde som det bredeste element.

  Hvis du vil vise gribepunkterne ved den venstre kant af menulinjen, skal du højreklikke på figuren og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lås menulinje.

 6. Træk en figur af typen Værktøjslinje fra Værktøjslinjer og menuer til figuren Tom formular, fastklæb den til bunden af menulinjen, og tilføj derefter værktøjslinjeknapper.

  how

  1. Træk en figur af typen Knapper til værktøjslinjen til siden, og fastklæb den til venstre kant af figuren Værktøjslinje.

  2. Vælg den ønskede type knap i dialogboksen Figurdata. Hvis du vil ændre knappen senere, skal du højreklikke på figuren og klikke på Angiv knaptype for at åbne dialogboksen Figurdata igen.

  3. Træk flere figurer af typerne Knapper til værktøjslinjen og Knapseparator til tegningen efter behov, og fastklæb dem til hinanden.

   Hvis du ønsker hjælp til en figur, skal du højreklikke på den og klikke på Hjælp.

   Hvis du vil skjule forbindelsespunkterne Billede af forbindelsespunkt – blåt X , skal du klikke på Forbindelsespunkter i menuen Vis.

  Hvis du vil vise gribepunkterne ved den venstre kant af værktøjslinjen, skal du højreklikke på figuren og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lås værktøjslinje.

 7. Træk vandrette og lodrette rullepaneler fra Fælles kontrolelementer til de højre og nederste kanter af figuren Tom formular efter behov.

 8. Højreklik på rullepanelerne, og vælg Angiv størrelse på rulleboks for at angive, hvor meget vinduet kan rulle.

  Hvis du vil angive, at kun en lille del af dokumentet er synligt, skal du gøre rulleboksen lille. Hvis du vil angive, at det meste af dokumentet er synligt, skal du gøre rulleboksen stor.

 9. Træk figuren Statuslinje til nederste kant i programvinduet, og formater det korrekt.

  how

  1. Træk en figur af typen Skillelinje til statuslinje over på siden, og fastklæb den til justeringshåndtaget for figuren Statuslinje Justeringshåndtag .

   Justeringshåndtag angiver et sted, hvor du kan fastklæbe en figur af typen Skillelinje til statuslinje til en statuslinje eller til en anden figur af typen Skillelinje til statuslinje.

   Hvis du ikke kan se en figur af typen Skillelinje til statuslinje, når du har fastklæbet den til en figur af typen Statuslinje, skal du markere figuren Statuslinje, pege på Rækkefølge i menuen Figur og derefter klikke på Flyt bagud.

  2. Træk figuren Tilpas størrelse på vindue til højre kant af statuslinjen for at angive, at størrelsen på vinduet i øjeblikket kan ændres.

Øverst på siden

Tilpasse menuer og værktøjslinjer

Du kan bruge figurerne i Windows XP til at oprette grundlæggende menuer, rullelister og værktøjslinjer.

Oprette en menu

 1. Træk en figur af typen Menulinje fra Værktøjslinjer og menuer over på tegningssiden. Hvis du vil vise gribepunkterne ved den venstre kant af menulinjen, skal du højreklikke på figuren og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lås menulinje.

 2. Træk en figur af typen Menupunkt på øverste niveau ud, og fastklæb den til den venstre kant på menulinjen.

  Tip!: Du kan anbringe et ikon til venstre for det første menupunkt.

 3. Skriv et navn, når figuren er markeret. Hvis menupunktet har en tastaturgenvej, skal du understrege det pågældende bogstav.

 4. Gentag trin 2 og 3 efter behov.

  Hvis du ønsker hjælp til en figur, skal du højreklikke på den og klikke på Hjælp.

  Hvis du vil skjule forbindelsespunkterne Billede af forbindelsespunkt – blåt X , skal du klikke på Forbindelsespunkter i menuen Vis.

  Elementer i en kolonne skal alle have samme bredde som det bredeste element.

Opbygge en rullemenu

 1. Træk en figur af typen Menupunkt på øverste niveau over på tegningssiden.

 2. Skriv et navn, når figuren er markeret. Hvis menupunktet har en tastaturgenvej, skal du understrege det pågældende bogstav.

 3. Træk en figur af typen Rullemenupunkt" ud, fastklæb den til bunden af figuren Menupunkt på øverste niveau, og indtast et navn.

 4. Gentag trin 3 for for alle rullemenupunkter i kolonnen.

 5. Tilpas størrelsen på alle figurerne af typen Rullemenupunkt" til bredden på den bredeste figur.

 6. Højreklik på hver figur af typen Rullemenupunkt", klik på Egenskaber for menupunkt, og vælg de ønskede indstillinger.

  Hvis du ønsker hjælp til en figur, skal du højreklikke på den og klikke på Hjælp.

  Hvis du vil skjule forbindelsespunkterne Billede af forbindelsespunkt – blåt X , skal du klikke på Forbindelsespunkter i menuen Vis.

Opbygge en værktøjslinje

 1. Træk en figur af typen Menulinje fra Værktøjslinjer og menuer over på tegningssiden. Hvis du vil vise gribepunkterne ved den venstre kant af værktøjslinjen, skal du højreklikke på figuren og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Lås værktøjslinje.

 2. Træk en figur af typen Værktøjslinjeknap, og fastklæb den til den venstre kant på figuren Værktøjslinje.

 3. Vælg den ønskede type knap i dialogboksen Figurdata. Hvis du vil ændre knappen senere, skal du højreklikke på figuren og klikke på Angiv knaptype for at åbne dialogboksen Figurdata igen.

 4. Træk flere figurer af typen Knapper til værktøjslinjen og Knapseparator over på siden efter behov, og fastklæb dem til hinanden.

  Hvis du ønsker hjælp til en figur, skal du højreklikke på den og klikke på Hjælp.

  Hvis du vil skjule forbindelsespunkterne Billede af forbindelsespunkt – blåt X , skal du klikke på Forbindelsespunkter i menuen Vis.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×