Oprette listerelationer ved hjælp af entydige kolonne og opslagskolonner

Oprette listerelationer ved hjælp af entydige kolonne og opslagskolonner

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette relationer mellem lister ved hjælp af en kombination af entydige kolonner, opslagskolonner og Relations gennemtvingelse (kaskade og Begræns sletning), som alle gør din mulighed for at oprette mere avancerede virksomhedsløsninger og hjælpe med at bevare integriteten af dine data.

Oversigt over liste relationer

De følgende afsnit indeholder vigtige baggrundsoplysninger om, hvordan du opretter relationer mellem kilde-og destinations lister, opretter entydige kolonner og opslagskolonner, gennemtvinger visning af liste relationsfunktion, tilføjelse af primære og sekundære opslagskolonner, visning redigere og slette elementer i liste relationer, administrere liste relationer, når lister har mange elementer, og de ekstra fordele ved at bruge et redigeringsprogram, som f. eks Microsoft SharePoint Designer 2013.

En oversigt over listerelationer

1. listen elementer er kildelisten, og listen ordrer er destinationslisten.

2. hver liste har entydige kolonner for at sikre, at de korrekte data matches.

3. den primære opslagskolonne på kildelisten "søger efter" kolonnen ordre-ID på mållisten baseret på en tilsvarende værdi.

4. en sekundær opslagskolonne på kildelisten indsætter automatisk kolonnen ordre beskrivelse fra mållisten.

Når du opretter en kolonne, kan du angive, at kolonnen skal indeholde entydige værdier. Det betyder, at listen ikke kan have dublerede værdier i den pågældende kolonne. Du kan ikke tilføje et listeelement, der indeholder en dubletværdi, ændre et eksisterende listeelement, der kan medføre, at der oprettes en dubletværdi, eller du kan gendanne et element fra papirkurven, hvis det ville resultere i en dubletværdi. Hvis du opretter en opslagskolonne på en kildeliste, og du definerer, at kolonnen skal være entydig, må kolonnen på mållisten ikke indeholde dublerede værdier.

Bemærk!:  Entydighed skelner ikke mellem store og små bogstaver, så RD-231 og RD-231 betragtes som dublerede værdier.

En entydig kolonne skal også have et indeks. Når du opretter en entydig kolonne, kan du blive bedt om at oprette indekset, og det oprettes automatisk, når du klikker på OK. Når en entydig kolonne har et indeks, kan du ikke fjerne indekset fra kolonnen, medmindre du først ombestemmer kolonnen for at tillade dublerede værdier.

I følgende tabel vises en oversigt over, hvilke kolonnetyper der kan og ikke kan bruges til at oprette entydige kolonner.

Understøttede kolonnetyper

Kolonnetyper, der ikke understøttes

Enkelt tekstlinje

Flere tekstlinjer

Valg (enkelt værdi)

Valg (flere værdier)

Tal

Beregnet

Valuta

Hyperlink eller billede

Dato og klokkeslæt

Brugerdefinerede kolonner

Opslag (enkelt værdi)

Opslag (flere værdier)

Person eller Gruppe (enkelt værdi)

Person eller gruppe (flere værdier)

Ja/Nej

Hvis du vil oprette en relation mellem to lister, skal du i kildelisten oprette en opslagskolonne, der henter (eller "slår op") en eller flere værdier fra en målliste, hvis disse værdier svarer til værdien i opslagskolonnen på kildelisten. Når du har oprettet denne opslagskolonne (den primære kolonne), kan du fortsætte med at føje ekstra kolonner (sekundære kolonner) fra mållisten til kildelisten, så længe disse ekstra kolonner har en understøttet datatype, der er beskrevet nedenfor.

I følgende tabel vises en oversigt over, hvilke kolonnetyper der kan og ikke kan bruges til at oprette opslagskolonner.

Understøttede kolonnetyper

Kolonnetyper, der ikke understøttes

Enkelt tekstlinje

Flere tekstlinjer

Tal

Valuta

Dato og klokkeslæt

Person eller gruppe

Beregnet

Hyperlink eller billede

Brugerdefinerede kolonner

Ja/Nej

Valg

Opslag

Der findes to typer opslagskolonner, som du kan oprette, en opslagskolonne med en tvungen relation og en opslagskolonne med en ikke-tvungen relation.

En opslagskolonne med en tvungen relation

I en opslagskolonne med en tvungen relation (også kaldet referentiel integritet) kan du slå enkelte værdier op og vedligeholde integriteten af dine data på listen over målgrupper på en af to måder:

Kaskadevis sletning    Når et element på mållisten slettes, slettes det relaterede element eller elementerne på kildelisten også. I dette tilfælde skal du sikre, at alle relaterede elementer er blevet slettet som en del af en databasetransaktion. Hvis du for eksempel sletter en rækkefølge på en målliste, kan du sikre, at de tilsvarende ordre elementer på kildelisten også slettes. Du vil ikke have ordre elementer uden en tilsvarende ordre, da det ville medføre "uafhængige" ordre elementer, der kan medføre forvirring senere.

Begrænset sletning    Når du forsøger at slette et element på mållisten, og det har et eller flere relaterede elementer på kildelisten, kan du ikke slette elementet på mållisten. I dette tilfælde skal du sikre, at det relaterede element på mållisten bevares. Hvis en person forsøger at slette et ordre element fra en målliste, kan en kunde stadig have den pågældende ordre afventer, og du vil forhindre, at Slettehandlingen opstår, før ordren er blevet behandlet. Du ikke vil have, at kundens ordre skal slettes ved et uheld, fordi det kan påvirke din mulighed for at fuldføre ordren.

Gennemtvinge listerelationer

1. en kaskadevis sletnings handling sikrer, at alle relaterede elementer slettes i én databasetransaktion.

2. en begrænset slettehandling forhindrer sletning af elementer på mållisten, hvis der findes relaterede elementer på kildelisten.

Hvis du er på kort sigt, er det en god ide at sikre, at dine data er gyldige, og det er med til at forhindre uoverensstemmelser, der kan medføre problemer med din vej.

Bemærk!:  Du skal have tilladelse til at administrere lister på en liste for at oprette eller ændre en tvungen relation.

En opslagskolonne, der gennemtvinger en relation, skal også have et indeks. Når du opretter en opslagskolonne, der gennemtvinger en relation, kan du blive bedt om at oprette indekset, og det oprettes automatisk, når du klikker på OK. Når en opslagskolonne, der gennemtvinger en relation, har et indeks, kan du ikke fjerne indekset fra kolonnen, medmindre du først fjerner den tvungne relation.

En opslagskolonne med en ikke-tvungen relation

I en opslagskolonne med en ikke-tvungen relation, fra kildelisten, kan du slå enkelte eller flere værdier op på listen over målgrupper. Når du sletter et element på kildelisten, så længe du har slettetilladelse på listen, er der også ingen yderligere sletnings begrænsninger eller slettehandlinger, der optræder på mållisten.

En af de nyttige effekter ved oprettelse af liste relationer er, at du kan få vist og redigere kolonner fra to eller flere lister på én side. Når du opretter en opslagskolonne i en kildeliste, viser den primære kolonneværdier fra kolonnen med destinationslisten, men du kan også angive, at de ekstra sekundære kolonner fra mållisten også vises sammen med den primære kolonne og den anden kildeliste artikler.

Den primære kolonneværdi er et link, som du kan klikke på for at få vist alle kolonneværdierne for elementet på mållisten. Hver sekundær kolonneværdi fra mållisten vises som tekst i kolonnen kildeliste. Hvis du opretter en opslagskolonne med flere værdier, kan hver kolonne fra mållisten, uanset om det er primært eller sekundært, vise de tilsvarende værdier, der er adskilt med semikolon. Du kan redigere disse primære og sekundære kolonner i listevisning på næsten samme måde som kolonner fra kildelisten, f. eks, at tilføje, fjerne, filtrere og sortere dem.

Det primære kolonnenavn er et navn, du angiver, når du opretter opslagskolonnen. Hvert sekundært kolonnenavn følger som standard en standardnavngivningskonvention af <primary-kolonnenavn i kilde list>: <column navn i destinationen list>. Hvis du ændrer navnet på den primære kolonne, ændrer det derfor navnene på alle sekundære kolonner. Du kan dog ændre de sekundære standardkolonne navne og beskrivelser for at få navnene mere sigende for dig.

Opslagskolonner med flere værdier

1. en primær opslagskolonne med flere værdier.

2. en sekundær opslagskolonne med flere værdier.

3. kolonnenavnet er blevet ændret fra standardnavnet for GetID: title to Instruments.

Når du opretter liste relationer ved hjælp af opslagskolonner, entydige kolonner og lister med tvungne relationer, kan du få adgang til en ressource tærskel eller-grænse og kan blokeres under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør en kolonne entydig i en eksisterende liste, der indeholder flere elementer end liste visnings tærsklen (men Bemærk, at tilføjelsen af et element til en liste, der gør listen større end liste visnings tærsklen, er en handling, der ikke normalt blokeres).

 • Hvis du slår kaskadevis sletning til eller begrænset sletning for et opslagsfelt på en liste, der har flere elementer end liste visnings tærsklen.

 • Du har overskredet grænsen for opslag i listevisning, som standard er 12 opslagskolonner.

 • Antallet af elementer i en slettehandling overstiger 1.000.

Se Administrer lister og biblioteker med mange elementer for at få mere at vide om at administrere lister med mange elementer.

Sådan gør du: oprette eller ændre en entydig kolonne

Advarsel!:  Du kan ikke oprette en entydig kolonne på en liste med tilladelser på elementniveau, du kan ikke bryde nedarvningen af tilladelser fra en liste til et listeelement, hvis listen indeholder en unik kolonne, kan du ikke oprette en entydig kolonne eller ændre en kolonne til at være entydig på en liste, der fortsat Ains elementer med entydige tilladelser eller en, der har aktiveret godkendelse af indhold, og du kan ikke kopiere en fil til et bibliotek ved hjælp af kommandoen Åbn med Stifinder , hvis det pågældende bibliotek indeholder en entydig kolonne.

 1. Gå til det websted, der indeholder listen.

 2. Klik på navnet på listen på VærktøjsLinjen hurtig start, eller klik på Vis alt indhold på webstedeti menuen Indstillinger Knappen Indstillinger for Office 365 , og klik derefter på navnet på listen under liste sektionen.

 3. Klik på liste _GT_ Opret kolonne.

 4. Skriv et navn til kolonnen i feltet Kolonnenavn .

 5. Under typen af oplysninger i denne kolonne er skal du klikke på en af følgende:

  • Enkelt tekstlinje

  • Flere tekstlinjer

  • Valg

  • Tal

  • Valuta

  • Dato og klokkeslæt

  • Ja/Nej

  • Opslag (enkelt værdi)

  • Person eller Gruppe (enkelt værdi)

 6. Klik på Jaunder Gennemtving entydige værdier i sektionen ekstra Kolonneindstillinger .
  Hvis du vælger en datatype, der ikke understøttes, eller hvis du opretter en opslagskolonne, der tillader flere værdier, vises de tvungne entydige værdier ikke.

 • Du kan ikke fjerne indekset for en entydig kolonne. Hvis du vil fjerne indekset, skal du ændre kolonnen fra en entydig kolonne til en, der tillader dublerede værdier først og derefter fjerne indekset.

 • Hvis du forsøger at ændre en eksisterende kolonne fra dublerede værdier til entydige værdier, kan du muligvis ikke udføre denne handling, hvis den eksisterende kolonne indeholder dublerede værdier. I dette tilfælde skal du fjerne alle de dublerede værdier først og derefter ændre kolonnen fra at tillade dublerede værdier til en entydig kolonne.

 • Hvis du vil ændre datatypen for den entydige kolonne, skal du gøre følgende: Rediger kolonnen for at tillade dublerede værdier, fjern indekset, ret kolonnen til den anden understøttede datatype, og gør kolonnen entydig.

Sådan gør du: oprette en opslagskolonne

Disse trin fører dig gennem konfigurationen af en kolonne med et opslag, der viser den primære kolonne, og du kan vælge en sekundær kolonne på en liste. Den primære kolonne kan indekseres, men da den sekundære kolonne (eller feltet) styres af den primære, kan den ikke være entydig eller indekseret.

 1. Gå til det websted, der indeholder listen.

 2. Klik på navnet på listen på VærktøjsLinjen hurtig start, eller klik på Vis alt indhold på webstedeti menuen Indstillinger Knappen Indstillinger for Office 365 , og klik derefter på navnet på listen under liste sektionen.

 3. Klik på liste, og klik derefter på Opret kolonne.

 4. Skriv et navn til kolonnen i feltet Kolonnenavn .

 5. Klik på Opslagunder typen af oplysninger i denne kolonne er.

 6. Vælg en destinations liste i feltet Hent oplysninger fra .

 7. I feltet i denne kolonne skal du vælge en primær kolonne.

 8. Under Tilføj en kolonne for at få vist hver af disse ekstra felterskal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for kolonnenavnet for hver sekundær kolonne, du vil tilføje. Kun kolonner med understøttede datatyper vises.

 9. Senere hvis du vil tilføje eller fjerne sekundære kolonner, skal du ændre opslagskolonnen og foretage de ønskede valg.

  Bemærk!:  Du kan ikke indeksere en sekundær kolonne, og du kan ikke angive en sekundær kolonne entydigt.

 10. Hvis du vil have vist opslagskolonnerne i standardvisningen, skal du vælge Føj til standardvisning.

 11. Hvis du vil oprette en tvungen relation, skal du vælge Gennemtving relationsfunktion og derefter klikke på Begræns sletning eller Kaskadevis sletning.

 12. Klik på OK.

Sådan gør du: oprette relationer i visnings-og redigerings formularer

Når du har oprettet en opslagskolonne, kan du ændre visnings-og redigerings formerne for mållisten, så relaterede data fra kildelisten vises. For eksempel kan du redigere siden Vis eller Rediger for ordre listen for at tilføje listen relaterede elementer og automatisk forbinde de to tilsvarende webDele med listevisninger sammen ved at overføre værdien for opSlagskolonnen.

 1. På mållisten (f. eks. ordrer) skal du klikke på fanen liste , klikke på formular-webdele i sektionen Tilpas liste og derefter klikke på standard visningsformular eller standard Redigeringsformular.

 2. Klik på Tilføj webdeli hoved zonen for en webdel.

 3. Klik på Indsæt, klik på relateret liste, og vælg derefter den relaterede liste (f. eks. elementer).

  Bemærk!:  Kun de lister, du har tilladelsen Vis elementer for, vises.

De to lister forbindes automatisk. Når du har gemt siden, når du får vist eller redigerer et element fra listen ordrer, vises de relaterede elementer på listen elementer også.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider