Oprette listerelationer ved hjælp af entydige kolonne og opslagskolonner

Oprette listerelationer ved hjælp af entydige kolonne og opslagskolonner

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette relationer mellem lister ved at bruge en kombination af entydige kolonner, opslagskolonner og tvungne relationer (kaskadevis sletning og begrænset sletning). Det øger dine muligheder for at oprette mere avancerede forretningsløsninger, og det er med til at sikre integriteten af dine data.

Oversigt over listerelationer

De følgende afsnit indeholder vigtige oplysninger om oprettelse af relationer mellem kilde- og mållister, oprettelse af entydige kolonner og opslagskolonner, funktioner for tvungne listerelationer, tilføjelse af primære og sekundære opslagskolonner, visning, redigering og sletning af elementer i listerelationer, administration af listerelationer for lister med mange elementer og de ekstra fordele, du får ved at bruge et redigeringsprogram som Microsoft SharePoint Designer 2013.

En oversigt over listerelationer
Brug af entydige kolonner og opslagskolonner til at behandle gaveordrer.

1. listen elementer er kildelisten og listen ordrer er mållisten.

2. hver liste har entydige kolonner for at sikre, at de korrekte data er hinanden.

3. Den primære opslagskolonne på kildelisten slår kolonnen Ordre-id op på mållisten baseret på en matchende værdi.

4. En sekundær opslagskolonne på kildelisten indsætter automatisk kolonnen Ordrebeskrivelse fra mållisten.

Når du opretter en kolonne, kan du angive, at kolonne skal indeholde entydige værdier. Det betyder, at listen ikke kan indeholde duplikerede værdier i kolonnen. Du kan ikke tilføje et listeelement, der indeholder en duplikeret værdi, ændre et eksisterende listeelement, der vil medføre, at der oprettes en duplikeret værdi, eller gendanne et element fra Papirkurv, hvis det vil medføre en duplikeret værdi. Hvis du opretter en opslagskolonne på en kildeliste, og du definerer, at kolonnen skal være entydig, må kolonnen på mållisten desuden ikke indeholde duplikerede værdier.

Bemærk!: Der skelnes ikke mellem store og små værdier, når det vurderes, om værdier er entydige, så ORD-231 og ord-231 er duplikerede værdier.

En entydig kolonne skal også have et indeks. Når du opretter en entydig kolonne, kan du blive bedt om at oprette indekset, og det bliver oprettet automatisk, når du klikker på OK. Når en entydig kolonne har et indeks, kan du ikke fjerne indekset fra kolonnen, medmindre du omdefinerer kolonnen til at tillade duplikerede værdier.

I følgende tabel kan du se en oversigt over, hvilke kolonnetyper der kan bruges til at oprette entydige kolonner.

Understøttede kolonnetyper

Kolonnetyper, der ikke understøttes

Enkelt tekstlinje

Flere tekstlinjer

Valg (enkelt værdi)

Valg (flere værdier)

Tal

Beregnet

Valuta

Hyperlink eller billede

Dato og klokkeslæt

Brugerdefinerede kolonner

Opslag (enkelt valgmulighed)

Opslag (flere valgmuligheder)

Person eller Gruppe (enkelt værdi)

Person eller gruppe (flere værdier)

Ja/Nej

Hvis du vil oprette en relation mellem to lister, skal du oprette en kolonne på kildelisten, som henter (eller "laver et opslag") en eller flere værdier fra en målliste, hvis værdierne stemmer overens med værdien i opslagskolonnen på kildelisten. Når du opretter opslagskolonnen (den primære kolonne), kan du fortsætte med at tilføje flere kolonner (sekundære kolonner) fra mållisten til kildelisten, så længe disse ekstra kolonner har en af de understøttede datatyper, der beskrives herunder.

I følgende tabel kan du se en oversigt over, hvilke kolonnetyper der kan bruges til at oprette opslagskolonner.

Understøttede kolonnetyper

Kolonnetyper, der ikke understøttes

Enkelt tekstlinje

Flere tekstlinjer

Tal

Valuta

Dato og klokkeslæt

Person eller gruppe

Beregnet

Hyperlink eller billede

Brugerdefinerede kolonner

Ja/Nej

Valg

Opslag

Du kan oprette to forskellige typer opslagskolonner: en opslagskolonne med en tvungen relation og en opslagskolonne med en utvungen relation.

En opslagskolonne med en tvungen relation

I en opslagskolonne med en tvungen relation (kaldes også referentiel integritet), kan du slå enkelte værdier op, og du kan bevare integriteten af dataene på mållisten på en af to måder:

Kaskadevis sletning    Når et element på mållisten slettes, slettes det eller de relaterede elementer på kildelisten også. I det tilfælde skal du sikre, at alle relaterede elementer slettes som en del af en databasetransaktion. Hvis du f.eks. sletter en ordre på mållisten, kan du sikre, at de tilsvarende ordrelinjer på kildelisten også slettes. Hvis det ikke sker, vil der være ordrelinjer uden en tilsvarende ordre, hvilket kan skabe forvirring senere hen.

Begrænset sletning    Når du forsøger at slette et element på mållisten, og det har et eller flere relaterede elementer på kildelisten, kan du ikke slette elementet på mållisten. I dette tilfælde skal du sikre, at det relaterede element på mållisten bevares. Hvis en bruger f.eks. forsøger at slette en ordrelinje fra en målliste, kan ordren stadig være afventende for en kunde, og du vil undgå, at sletningen sker, før ordren er blevet behandlet. Kundens ordre må ikke kunne blive slettet ved et uheld, da det vil gøre det umuligt at færdigbehandle ordren.

Gennemtvinge listerelationer

1. en kaskadevis sletning sikrer, at alle relaterede elementer slettes i én databasetransaktion.

2. en begrænset sletning forhindrer, at slette elementer på mållisten, hvis relaterede elementer findes.

Når listerelationer er tvungne, sikres det, at dataene er gyldige, og det forhindrer fejl, der kan medføre problemer på et senere tidspunkt.

Bemærk!:  Du skal have tilladelsen Administrer lister til en liste for at kunne oprette eller ændre en tvungen relation.

En opslagskolonne, der gennemtvinger en relation, skal også have et indeks. Når du opretter en opslagskolonne, der gennemtvinger en relationer, kan du blive bedt om at oprette indekset, og det bliver oprettet automatisk, når du klikker på OK. Når en opslagskolonne, der gennemtvinger en relation, har et indeks, kan du ikke fjerne indekset fra kolonnen, medmindre du først fjerner den tvungne relation.

En opslagskolonne med en utvungen relation

I en opslagskolonne med en utvungen relation kan du fra kildelisten slå en eller flere værdier op på mållisten. Når du sletter et element på kildelisten (hvis du har de nødvendige tilladelser) er der ikke ekstra begrænsninger på sletning eller ekstra slettehandlinger, der udføres på mållisten.

En af fordelene ved at oprette listerelationer er, at du kan få vist og redigere kolonner fra to eller flere lister på én side. Når du opretter en opslagskolonne på en kildeliste, vises der værdier fra kolonnen på mållisten i den primære kolonne, men du kan også angive, at ekstra, sekundære kolonner fra mållisten også vises sammen med den primære kolonne og de andre kolonner på kildelisten.

Værdien i den primære kolonne er et link, som du kan klikke på for at få vist alle kolonneværdierne for elementet på mållisten. Hver værdi i den sekundære kolonne fra mållisten vises som tekst i kolonnen på kildelisten. Hvis du opretter en opslagskolonne med flere værdier, vises flere tilsvarende værdier adskilt med semikolon for hver kolonne på mållisten. Du kan manipulere disse primære og sekundære kolonner i listevisning på stort set samme måde som kolonnerne fra kildelisten, f.eks. ved at tilføje, fjerne, filtrere og sortere dem.

Navnet på den primære kolonne er et navn, som du angiver, når du opretter opslagskolonnen. Som standard efterfølges navnet på hver sekundære kolonne af en standardnavngivningskonvention, som er <navn på primær kolonne på kildelisten>: <navn på kolonne på mållisten>. Hvis du ændrer navnet på den primære kolonne, ændres navnene på alle de sekundære kolonner derfor også. Du kan dog ændre standardnavnene og beskrivelser for sekundære kolonner, så de har et mere sigende navn.

Opslagskolonner med flere værdier

1. en primær opslagskolonne med flere værdier.

2. en sekundær opslagskolonne med flere værdier.

3. Navnet på kolonnen er blevet ændret fra standardnavnet Hent-id: Titel til Instrumenter.

Når du opretter listerelationer ved hjælp af opslagskolonner, entydige kolonner og lister med tvungne relationer, kan du nå en ressourcegrænse, hvilket betyder, at der under følgende omstændigheder muligvis blokeres for handlingen:

 • Hvis du gør en kolonne entydig på en eksisterende liste med flere elementer end Grænseværdi for listevisning. Bemærk, at tilføjelse af et element på en liste, der betyder, at listen indeholder flere elementer end angivet i Grænseværdi for listevisning, er en handling, der ikke sædvanligvis blokeres.

 • Hvis du slår Kaskadevis sletning eller Begræns sletning til for et opslagsfelt på en liste, der indeholder flere elementer end Grænseværdi for listevisning.

 • Du har overskredet det opslag grænseværdi for listevisning, der som standard er tolv opslagskolonner.

 • Antallet af elementer i en sletning er over 1.000.

Se administrere lister og biblioteker med mange elementer for flere oplysninger om administration af lister med mange elementer.

Sådan oprettes eller ændres en entydig kolonne

Advarsel!:  Du kan ikke oprette en entydig kolonne på en liste, hvor der er defineret tilladelser på elementniveau. Du kan ikke bryde nedarvningen af tilladelser fra en liste til et listeelement, hvis listen indeholder en entydig kolonne. Du kan ikke oprette en entydig kolonne eller ændre en kolonne til at være entydig på en liste, der indeholder elementer med entydige tilladelser, eller hvor godkendelse af indhold er aktiveret. Og du kan ikke kopiere en fil til et bibliotek ved hjælp af kommandoen Åbn med Stifinder, hvis biblioteket indeholder en entydig kolonne.

 1. Gå til det websted, der indeholder listen.

 2. Klik på navnet på listen på Hurtig start eller på Indstillinger i menuen Knappen Indstillinger for Office 365 , skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på listen under sektionen.

 3. Klik på Liste > Opret kolonne.

 4. Skriv et navn på kolonnen i feltet Kolonnenavn.

 5. Klik på en af følgende under Typen af oplysninger i denne kolonne er:

  • Enkelt tekstlinje

  • Flere tekstlinjer

  • Valg

  • Tal

  • Valuta

  • Dato og klokkeslæt

  • Ja/Nej

  • Opslag (enkelt valgmulighed)

  • Person eller Gruppe (enkelt værdi)

 6. Klik på Ja under Gennemtving entydige værdier i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne.
  Hvis du vælger en datatype, der ikke understøttes, eller hvis du opretter en opslagskolonne, der tillader flere værdier, vises Gennemtving entydige værdier ikke.

 • Du kan ikke fjerne indekset fra en entydig kolonne. Hvis du vil fjerne indekset, skal du først ændre kolonnen fra en entydig kolonne til en kolonne, hvor der accepteres duplikerede værdier, og derefter fjerne indekset.

 • Hvis du forsøger at ændre en eksisterende kolonne fra at tillade duplikerede værdier til kun at acceptere entydige værdier, kan du blive forhindret i at fuldføre handlingen, hvis den eksisterende kolonne indeholder duplikerede værdier. Hvis det er tilfældet, skal du først fjerne alle dubletter og derefter ændre kolonne fra at tillade duplikerede værdier til en entydig kolonne.

 • Hvis du vil ændre datatypen for en entydig kolonne, skal du gøre følgende: ret kolonnen, så den tillader duplikerede værdier, fjern indekset, ret kolonnen til den anden understøttede datatype, og gør derefter kolonnen entydig.

Sådan oprettes en opslagskolonne

Denne fremgangsmåde hjælper dig med at konfigurere et opslag kolonne, der viser den primære kolonne, og du kan vælge en sekundær kolonne til en liste. Den primære kolonne kan indekseres, men fordi sekundær kolonne (eller felt) styres af primært, må det være ikke entydige eller indekserede.

 1. Gå til det websted, der indeholder listen.

 2. Klik på navnet på listen på Hurtig start eller på Indstillinger i menuen Knappen Indstillinger for Office 365 , skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på navnet på listen under sektionen.

 3. Klik på listen, og klik derefter på Opret kolonne.

 4. Skriv et navn på kolonnen i feltet Kolonnenavn.

 5. Klik på Opslag under Typen af oplysninger i denne kolonne er.

 6. Vælg en målliste i feltet Hent oplysninger fra.

 7. Vælg en primær kolonne i feltet I denne kolonne.

 8. Under Tilføj en kolonne for at vise hver af følgende værdier skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for kolonnenavnet for hver af de sekundære kolonner, du vil tilføje. Det er kun de kolonner med understøttede datatyper, der vises.

 9. Hvis du på et senere tidspunkt vil tilføje eller fjerne sekundære kolonner, skal du ændre opslagskolonnen og foretage de ønskede valg.

  Bemærk!:  Du kan ikke indeksere en sekundær kolonne, og du kan ikke gøre en sekundær kolonne entydig.

 10. Hvis opslagskolonnerne skal vises i standardvisningen, skal du vælge Føj til standardvisning.

 11. Hvis du vil oprette en tvungen relation, skal du vælge Gennemtving relationsfunktion og derefter klikke på Begrænset sletning eller Kaskadesletning.

 12. Klik på OK.

Sådan oprettes relationer i visningen og redigeres formularer

Når du har oprettet en opslagskolonne, kan du redigere visningen og redigere mållistens formularer, så de relaterede data fra kildelisten vises. Du kan f.eks. redigere visningen eller redigere siden med listen Ordrer for at tilføje listen med relaterede elementer og forbinde de to til hinanden svarende listevisningswebdele ved at videreføre værdien fra opslagskolonnen.

 1. På mållisten (for eksempel ordrer) Klik på fanen liste, klik på Formularwebdele i sektionen Tilpas listen over og derefter klikke på Standard visningsformular eller Standard Rediger formular.

 2. Klik på Tilføj webdel i Hovedwebdelszonen.

 3. Klik på Indsæt, klik på Relaterede liste og vælg derefter den relaterede liste (for eksempel varer).

  Bemærk!:  Der vises kun de lister, du har tilladelsen Vis elementer til.

De to lister er automatisk forbundne. Når du har gemt siden, vises de relaterede elementer på listen Elementer også, når du får vist eller redigerer et element fra listen Ordrer.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×