Oprette formler til beregninger i Power Pivot

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel vil vi se på de grundlæggende regler for oprettelse af beregningsformler til både beregnede kolonner og målinger i Power Pivot. Hvis du er ny bruger af DAX, skal du sørge for at tjekke Hurtig start: Lær grundlæggende DAX-funktioner på 30 minutter.

Grundlæggende oplysninger om formler

Power Pivot indeholder DAX (Data Analysis Expressions) til oprettelse af brugerdefinerede beregninger i Power Pivot-tabeller og Excel-pivottabeller. DAX indeholder nogle af de funktioner, der benyttes i Excel-formler, samt yderligere funktioner, som er udviklet til at arbejde med relationelle data og udføre dynamisk sammenlægning.

Her er nogle grundlæggende formler, der kan bruges i en beregnet kolonne:

Formel

Beskrivelse

=TODAY()

Indsætter dags dato i alle kolonnens rækker.

=3

Indsætter værdien 3 i alle kolonnens rækker.

=[Column1] + [Column2]

Lægger værdierne i samme række i [Kolonne1] og [Kolonne2] sammen og indsætter resultaterne i samme række i den beregnede kolonne.

Du kan oprette Power Pivot-formler til beregnede kolonner , på nogenlunde samme måde som du opretter formler i Microsoft Excel.

Brug følgende trin, når du opretter en formel:

 • Alle formler skal starte med et lighedstegn.

 • Du kan enten skrive eller vælge et funktionsnavn eller skrive et udtryk.

 • Start med at skrive de første bogstaver i den funktion eller det navn, du skal bruge, hvorefter autofuldførelse viser en liste over tilgængelige funktioner, kolonner og tabeller. Tryk på TAB for at føje en vare fra autofuldførelseslisten til formlen.

 • Klik på knappen Fx for at få vist en liste over tilgængelige funktioner. Du vælger en funktion på rullelisten ved at bruge piletasterne til at fremhæve elementet og derefter klikke på OK for at føje funktionen til formlen.

 • Angiv argumenterne til funktionen ved at vælge dem på en rulleliste over mulige tabeller og kolonner eller ved at skrive værdier eller andre funktioner.

 • Kontrollér, om der er syntaksfejl: Sørg for, at alle parenteser er lukkede, og at der refereres korrekt til kolonner, tabeller og værdier.

 • Tryk på ENTER for at acceptere formlen.

Bemærk!: Så snart du accepterer formlen, udfyldes kolonnen i en beregnet kolonne med værdier. I en måling gemmer måling definitionen trykke på ENTER.

Oprette en enkel formel

Sådan oprettes en beregnet kolonne med en enkel formel

Salgsdato

Underkategori

Produkt

Salg

Antal

1/5/2009

Tilbehør

Taske

254995

68

1/5/2009

Tilbehør

Minibatterioplader

1099.56

44

1/5/2009

Digital

Tynd digital

6512

44

1/6/2009

Tilbehør

Telefotokonverteringsobjektiv

1662.5

18

1/6/2009

Tilbehør

Stativ

938.34

18

1/6/2009

Accessories

USB-kabel

1230.25

26

 1. Vælg og kopiér dataene fra ovenstående tabel, herunder tabeloverskrifterne.

 2. I Power Pivot skal du klikke på Hjem> Sæt ind.

 3. Klik på OK i dialogboksen Indsæt eksempel.

 4. Klik på Design > kolonner > tilføje.

 5. Skriv følgende formel på formellinjen over tabellen.

  = [Salg] / [antal]

 6. Tryk på Enter for at acceptere formlen.

Alle rækkerne i den nye beregnede kolonne udfyldes derefter med værdier.

Tip til brug af autofuldførelse

 • Du kan bruge autofuldførelse for formler midt i en eksisterende formel med indlejrede funktioner. Teksten umiddelbart før indsætningspunktet bruges til at vise værdier på rullelisten, og al tekst efter indsætningspunktet forbliver uændret.

 • Power Pivot tilføjer ikke slutparentesen for funktioner og matcher heller ikke automatisk parenteser. Du skal sørge for, at de enkelte funktioner er syntaktisk korrekte. Ellers kan du ikke gemme eller bruge formlen. Power Pivot fremhæver parenteserne. Derved bliver det nemmere at tjekke, om der er både en start- og en slutparentes.

Arbejde med tabeller og kolonner

Power Pivot-tabeller ligner Excel-tabeller, men fungerer forskelligt, når det gælder data og formler:

 • Formler i Power Pivot fungerer kun med tabeller og kolonner, ikke med individuelle celler, områdereferencer eller matricer.

 • Formler kan bruge relationer til at hente værdier fra relaterede tabeller. De værdier, der hentes, er altid relateret til den aktuelle rækkeværdi.

 • Du kan ikke indsætte Power Pivot-formler i et Excel-regneark eller omvendt.

 • Du kan ikke have uregelmæssige eller "uensartede" data, som du kan have i et Excel-regneark. Hver række i en tabel skal indeholde det samme antal kolonner. Men der kan være tomme værdier i nogle kolonner. Excel-datatabeller og Power Pivot-datatabeller kan ikke udveksle data, men du kan oprette links fra Power Pivot til Excel-tabeller og indsætte Excel-data i Power Pivot. Du kan finde flere oplysninger i Føje regnearksdata til en datamodel ved hjælp af en sammenkædet tabel og Kopiere og indsætte rækker i en datamodel i PowerPivot.

Referere til tabeller og kolonner i formler og udtryk

Du kan referere til en tabel eller en kolonne ved at bruge dens navn. Følgende formel illustrerer f.eks., hvordan man refererer til kolonner fra to tabeller ved hjælp af det fuldstændige navn:

= SUM (' nye Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Når en formel evalueres, Power Pivot først kontrollerer, om generel syntaks og derefter kontrollere navnene på de kolonner og tabeller, du angiver mod mulige kolonner og tabeller i den aktuelle kontekst. Hvis navnet er tvetydige, eller hvis den kolonne eller tabel ikke blev fundet, får du en fejl i formlen (en #ERROR streng i stedet for en værdi i celler, hvor fejlen opstår). Du kan finde flere oplysninger om krav til navngivning til tabeller, kolonner og andre objekter, skal du se "Naming krav i specifikation af DAX-syntaks for Powerpivot.

Bemærk!: Kontekst er en vigtig funktion af Power Pivot datamodeller, hvor du kan oprette dynamiske formler. Konteksten bestemmes af tabellerne i datamodellen, relationerne mellem tabellerne og eventuelle filtre, der er anvendt. Du kan finde flere oplysninger under kontekst i DAX-formler.

Tabelrelationer

Tabeller kan relateres til andre tabeller. Ved at oprette relationer får du mulighed for at slå data op i en anden tabel og for at bruge relaterede værdier til at udføre komplekse beregninger. Du kan f.eks. bruge en beregnet kolonne til at slå alle forsendelsesposter, der er relateret til den aktuelle forhandler, op og derefter summere forsendelsesomkostningerne for hver enkelt. Effekten svarer til en forespørgsel med parametre: Du kan beregne en forskellig sum for hver række i den aktuelle tabel.

Med mange DAX-funktioner kræves det, at der findes en relation mellem tabellerne eller blandt flere tabeller for at kunne finde de kolonner, du har henvist til, og returnere meningsfulde resultater. Andre funktioner forsøger at identificere relationer. Du får imidlertid de bedste resultater ved at altid at oprette en relation, hvis det er muligt.

Når du arbejder med pivottabeller, er det især vigtigt, at du forbinder alle de tabeller, der bruges i pivottabellen, så der kan ske en korrekt beregning af summeringsdataene. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med relationer i pivottabeller.

Fejlfinding i formler

Hvis du får fejl, mens du definerer en beregnet kolonne, kan det skyldes, at formlen indeholder en syntaktisk fejl eller en semantisk fejl.

Syntaktisk fejl er lettest at løse. De omfatter typisk en manglende parentes eller komma. Hjælp til syntaksen i individuelle funktioner, skal du se Funktionsreferencen (DAX).

Den anden type fejl opstår, når syntaksen er korrekt, men den værdi eller den kolonne, der refereres til, ikke giver mening i formlens kontekst. Sådanne semantiske fejl kan skyldes et af følgende problemer:

 • Formlen refererer til en kolonne, tabel eller funktion, der ikke findes.

 • Formlen ser ud til at være korrekt, men når Power Pivot henter dataene, finder det en typeuoverensstemmelse og viser en fejlmeddelelse.

 • Formlen sender et forkert antal eller en forkert type parametre til en funktion.

 • Formlen refererer til en anden kolonne, der indeholder en fejl, og derfor er værdierne ugyldige.

 • Formlen refererer til en kolonne, der ikke er behandlet. Dette kan ske, hvis du har ændret projektmappen til manuel tilstand, foretaget ændringer og derefter ikke har opdateret dataene eller beregningerne.

I de første fire tilfælde markerer DAX hele den kolonne, der indeholder den ugyldige formel. I det sidste tilfælde vises kolonnen som grå for at angive, at den ikke er behandlet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×