Oprette flersprogede Kommunikationswebsteder, sider og nyheder

Oprette flersprogede Kommunikationswebsteder, sider og nyheder

Hvis din organisation strækker sig over en varieret population, kan det være en god ide at oprette indhold på dine intranetwebsteder på flere sprog. Elementer i brugergrænsefladen som navigation på websteder, websteds titel og webstedsbeskrivelse kan vises på brugerens foretrukne sprog. Du kan også angive sider og nyheds indlæg på de Kommunikationswebsteder, du oversætter, og som vises på brugerens foretrukne sprog.

Først skal du sikre dig, at det kommunikationswebsted, du bruger, er oprettet med det standardsprog, du vil bruge. Standardsproget for webstedet kan ikke ændres senere. Hvis du vil have mere at vide om at oprette Kommunikationswebsteder, skal du se trin til at oprette et kommunikationswebsted.

Når du har sørget for, at din kommunikation blev oprettet med det standardsprog, du vil bruge, skal du aktivere dit websted til at bruge flersprogede funktioner og vælge de sprog, du vil gøre tilgængelige.

Hvis du vil oprette sider på Kommunikationswebsteder på forskellige sprog, kan du bruge oversættelsesfunktionen til at lave kopier af sider, der er oprettet på dit standardsprog. Kopierne kan derefter oversættes manuelt. Publicerede oversættelses sider vises automatisk på det relevante sprog websted, herunder i nyheds-og frem hævede indholds webdele for hvert sprog.

Bemærkninger!: 

 • Nogle funktioner introduceres gradvist for organisationer, der har tilmeldt sig det målrettede udgivelses program. Det betyder, at du muligvis ikke har set funktionen endnu, eller at den ser anderledes ud end det, der beskrives i Hjælp-artiklerne.

 • Side oversættelsesfunktioner er kun tilgængelige på Kommunikationswebsteder.

 • Sider oversættes ikke automatisk. Hver side, der er oprettet på dit standardsprog, kan have en tilsvarende side på et valgt Destinationssprog, du eller en, du tildeler, manuelt overføre. Når du har oversat en sådan side og publicerer den, vises den automatisk til brugere, der foretrækker sproget.

 • Ændringer af den oprindelige kildeside eller til andre oversættelses sider synkroniseres ikke automatisk med alle oversættelses sider. Hver oversættelses side skal opdateres manuelt.

 • Det sprog, der vises for en bruger, afhænger af deres personlige indstillinger for sprog og område.

 • Vi anbefaler, at du bruger trinnene i denne artikel for flersprogede websteder. Men hvis du bruger SharePoint Server-versioner, der er tidligere end 2019, skal du se brug af variationsfunktionen til flersprogede websteder.

I denne artikel

Aktivere flersprogede funktioner og vælge sprog

Opret sider til de ønskede sprog

Få vist en oversættelses side på sproget på webstedet

Kontrollér status for sider

Hvad gør en oversætter?

Mailbeskeder

Opdatere standardsprog siden

Side godkendelser

Oversættelses sider i nyheder og fremhævede indholds-webdele

Slette en oversættelses side

Find oversættelses sider

Konfigurere et navn, en navigation og en sidefod på flere sprog

Sådan løser du almindelige problemer

Aktivere flersprogede funktioner og vælge sprog

 1. Gå til det kommunikationswebsted, hvor du vil aktivere flersprogede funktioner.

 2. Vælg Indstillinger i øverste højre hjørne, og vælg derefter websteds oplysninger.

 3. Nederst i ruden websteds oplysninger skal du vælge Vis alle indstillinger for websted.

 4. Under websteds administrationskal du vælge sprogindstillinger.

 5. Under Aktivér sider og nyheder, der skal oversættes til flere sprog, skal du vælge til/fra-knappen til.

 6. Under Tilføj eller fjern webstedssprogskal du begynde at skrive et sprognavn i vælge eller skrive et sprogeller vælge et sprog på rullelisten. Du kan gentage dette trin for at tilføje flere sprog.

 7. Du kan til enhver tid tilføje eller fjerne sprog fra dit websted ved at gå tilbage til denne side.

  Sprogindstillinger for websted

 8. Hvis du vil oversætte sider, kan du vælge at tildele en eller flere over sættere til hvert sprog (undtagen webstedets standardsprog). I kolonnen over sætter skal du begynde at skrive navnet på en person, du vil være oversætter, og derefter vælge navnet på listen.

  Bemærk!: Alle i organisationens Active Directory kan tildeles som en oversætter. Personer, der er tildelt som oversættere, får ikke automatisk de relevante tilladelser. Når nogen uden at redigere tilladelser til et websted forsøger at få adgang til webstedet, bliver de sendt til en webside, hvor de kan anmode om adgang.

 9. Vælg Gem.

Når du har tilføjet sprog, får du vist en rullemenu på dit websted, hvor du kan gå til de forskellige sprog websteder, du vælger.

Opret sider til de ønskede sprog

Når du har aktiveret dit websted til flersprogede funktioner, og du har valgt de sprog, du vil være tilgængelige, kan du oprette de ønskede oversættelses sider. Sådan gør du:

 1. Gå til den standardsprog side, du vil ændre, på et andet sprog.

 2. Vælg oversættelsepå den øverste linje.

 3. Knappen Oversættelse

 4. Hvis du vil oprette en side til oversættelse på alle de sprog, der er tilgængelige for dit websted, skal du vælge Opret for alle sprog. Ellers skal du vælge Opret kun for de ønskede sprog.

  Ruden Oversættelse

  Vigtigt!: Når du har oprettet oversættelses siderne, skal du publicere (eller Genudgiv) standardsprog siden for at sikre, at:

  • Oversættelses sider vises på det tilsvarende sprog websted

  • Oversættelses sider vises korrekt i webdelen Nyheder og de fremhævede indholds-webdele

  • Rullemenuen sprog øverst på webstedet omfatter alle de sprog, du har aktiveret

Når siden eller siderne er oprettet, vises sidens status (kladde gemt, publiceret osv.) i ruden oversættelse ud for hvert sprog. Den eller de oversættere, du har tildelt, får også besked om, at der anmodes om en oversættelse.

Få vist en oversættelses side på webstedet

Hvis du vil sikre dig, at dine oversættelses sider vises på det korrekte sprog, skal du gå til siden standard webstedssprog og vælge rullemenuen øverst på siden. Vælg sproget for den oversættelses side, du vil have vist.

Bemærk!: Når du ændrer sproget på rullelisten, gælder det for alle sider på webstedet i forbindelse med browser sessionens varighed. Det påvirker ikke dit bruger sprog (som bestemmer sproget, der vises for elementer som websted navn, titel og navigation). 

Rullemenuen sprog

Kontrollér status for sider

Status for hver side (kladde gemt, offentliggjort osv.) vises i ruden oversættelse ud for hvert sprog. Sådan får du vist status:

 1. Gå til siden standardsprog.

 2. Vælg oversættelse øverst på siden.

  I ruden oversættelse til højre vises status for hver enkelt sprog side samt et link for at få vist siden.

Oversættelsesstatus

Hvad gør en oversætter?

Oversættere oversætter automatisk kopier af standardsprog siden til det eller de sprog, der er angivet. Når kopierne af siden er oprettet, får oversættere besked om, at der anmodes om en oversættelse. Mailen indeholder et link til standardsprog siden og den netop oprettede oversættelses side. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om mailmeddelelser nedenfor. Over sætteren:

 1. Vælg knappen Start oversættelse i mailen.

 2. Vælg Rediger øverst til højre på siden, og Oversæt indholdet.

 3. Når du er færdig, skal du vælge Gem som kladde (hvis du ikke er klar til at gøreden synlig for læsere), eller hvis siden er klar til at blive synlig for alle, der bruger det pågældende sprog på webstedet, skal du vælge Udgiv eller Send nyheder.

  Hvis godkendelser eller planlægning er slået til, kan knapperne sige Send til godkendelse eller udgive senere/post senere.

 4. Der sendes en mailbesked til den person, som har anmodet om oversættelsen.

Mailbeskeder

 • Når der oprettes en oversættelses side, sendes der en mail til de tildelte oversættere for at anmode om en oversættelse. Mailen indeholder knappen Start fortolkning .

  Mail for anmodning om oversættelse

 • Når en oversættelses side udgives af en oversætter, sendes der en mail til den person, der har anmodet om oversættelsen.

 • Når der foretages en opdatering til standardsprog siden og gemmes som en kladde, sendes der en mail til over sætteren om, at en opdatering til oversættelses siden muligvis er påkrævet.

Mailbeskeder batches med intervaller på 30 minutter efter behov. Når den første mail, der er relateret til en side, sendes, og der foretages en opdatering på standardsprog siden, opkræves batch afsenderen eller de andre, der skal sendes, efter 30 minutter.

Side godkendelser

Når side godkendelser er slået til, skal standardsprog og oversættelses siderne godkendes og offentliggøres, før oversættelses siderne er tilgængelige for alle, der har adgang til siden.

Opdatere standardsprog siden

Når standardsprog siden opdateres, skal siden udgives igen. Derefter får over sætteren eller oversætterne til oversættelses siderne besked om, at der er foretaget en opdatering, så der kan oprettes opdateringer til individuelle oversættelses sider.

Oversættelses sider i nyheder og fremhævede indholds-webdele

Oversættelses sider og nyheds indlæg vises automatisk i nyheds-og frem hævede indholds webdele på brugerens foretrukne sprog. Hvis en oversættelses side ikke er tilgængelig på brugerens foretrukne sprog, vises standardsiden for websteds sproget.

Oversættelses sider og nyheds indlæg skal godkendes og publiceres, før de vises i webdelene nyheder eller fremhævet indhold.

Slette en oversættelses side

Når du sletter en oversættelses side, skal du udføre et par ekstra trin for at bryde tilknytningen mellem standardsprog siden og den slettede oversættelses side, som indeholder åbningen af standardsprog siden til redigering og genudgivelse af den.

 1. Gå til biblioteket sider for webstedet.

 2. Find den side, du vil slette, i den sprogmappe, der støder op til standardsprog siden. Mappen kan være identificeret af en sprogkode på 2 eller 4 bogstaver. Den franske mappe bliver for eksempel identificeret som fr.

  Oversættelses mapper

 3. Markér den side, du vil have med i mappen, og klik derefter på ellipserne (...) til højre for den markerede side.

  Biblioteket sider med ellipser ud for den valgte fil.

 4. Klik på Slet.

  Kommandoen Slet ud for den valgte side

 5. Når du har slettet siden, skal du gå til siden standardsprog og vælge Rediger øverst til højre. Hvis du ikke er i redigeringstilstand, vil resten af trinnene ikke virke.

 6. Vælg oversættelse øverst på siden.

 7. I panelet oversættelse skal du se en meddelelse, der angiver, at en tilknytning til siden er blevet rettet.

 8. Genudgiv standardsprog siden.

Find oversættelses sider

Du kan bruge rullelisten sprog øverst på siden, oversættelses paneleteller finde siden i biblioteket sider.

Hvis du vil finde det i biblioteket sider, skal du gøre følgende:

 1. Gå til biblioteket sider for webstedet.

 2. Find den side, du vil slette, i den sprogmappe, der støder op til standardsprog siden. Mappen kan være identificeret af en sprogkode på 2 eller 4 bogstaver. Den franske mappe bliver for eksempel identificeret som fr.

  Oversættelses mapper

Konfigurere et navn, en navigation og en sidefod på flere sprog

Hvis du vil have vist webstedets navn, navigation og sidefod på dit websted på de forskellige sprog, du har gjort tilgængelige, skal alle oversættes manuelt.

Antag f. eks., at du har oprettet et kommunikationswebsted med et engelsk standardsprog, og at du har aktiveret webstedet for spanske og tyske sprog. Når du opretter et websted, skal du angive navnet på webstedet og beskrivelsen på standardsproget (i dette tilfælde engelsk). Du kan også opdatere navnet og beskrivelsen af webstedet , når du har oprettet webstedet. Derefter skal du oprette navigations noder og sidefods indhold på engelsk.

Når webstedet er konfigureret på engelsk, vil en bruger med spansk som det personlige sprog manuelt redigere og oversætte indholdet af titel, beskrivelse, navigation og sidefod til spansk. En bruger med tysk, som det foretrukne personlige sprog gør det samme for tysk. Når indholdet er oversat, vises det for alle brugere af de foretrukne sprog. 

Bemærkninger!: 

 • De brugere, der oversætter webstedsindholdet for deres foretrukne sprog, skal være medlem af gruppen ejere for webstedet eller have tilsvarende tilladelser til webstedet.

 • Hvis der foretages en ændring af webstedsnavnet, navigationen eller sidefoden på standardsproget, opdateres det tilsvarende oversatte element på et andet sprog ikke automatisk, medmindre du vælger at overskrive eksisterende websteds oversættelser. Hvis du gør det, erstattes det oversatte element af opdateringen på standardsproget, og det skulle skulle oversættes manuelt igen. Hvis du vil overskrive oversættelser, skal du gå til siden webstedssprog for standardsproget og vælge Vis avancerede indstillinger. Derefter skal du vælgetil/fra-knappen for at overskrive oversættelser til til. Denne indstilling gælder ikke for side-eller nyheds indhold.

Sådan løser du almindelige problemer

Nogle almindelige problemer, du kan støde på, er:

 • Oversættelses sider vises ikke på det tilsvarende sprog websted

 • Oversættelses sider vises ikke korrekt i webdelen Nyheder og de fremhævede indholds-webdele

 • Rullemenuen sprog øverst på webstedet omfatter ikke alle de sprog, du har aktiveret

Hvis du støder på et af disse problemer, kan det skyldes en afbrydelse i en side tilknytning. Prøv følgende:

 1. Gå til siden standardsprog.

 2. Du skal være i redigeringstilstand, så du skal vælge Rediger øverst til højre på siden.

 3. Vælg oversættelse øverst på siden.

 4. I oversættelses panelet skal du kontrollere, om en meddelelse angiver, at en tilknytning med siden er blevet rettet:

  Fejlmeddelelse om oversættelse.

 5. Genudgiv standardsprog siden.

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×