Oprette et websted

Før du opretter et websted, skal du beslutte, om du vil have et underordnet websted inden for den eksisterende webstedsstruktur eller et nyt websted på øverste niveau. Denne artikel indeholder grundlæggende oplysninger, som kan hjælpe dig med at tage en beslutning. Hvis du har behov for yderligere vejledning, eller hvis du har brug for at oprette flere underordnede websteder eller websteder på øverste niveau, kan du overveje at rådføre dig med administratoren.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Beslutte, om du vil oprette et underordnet websted eller et websted på øverste niveau

Oprette et underordnet websted under det eksisterende websted

Oprette et websted på øverste niveau ved hjælp af Oprettelse af nyt websted

Andre måder at oprette websteder på

Et websted er en gruppe relaterede websider, hvor dit team kan arbejde på projekter, holde møder og dele oplysninger. Din organisation kan bruge underordnet websted og websted på øverste niveau til at opdele webstedsindhold i særskilte websteder, der administreres hver for sig. Organisationen ønsker måske særskilte websteder for hvert produkt eller område.

Der kan være flere underordnede websteder til websteder på øverste niveau, og der kan også være flere underordnede websteder til underordnede websteder. Hele strukturen for et websted på øverste niveau og alle dets underordnede websteder kaldes en grupper af websteder.

Om du kan oprette websteder og underordnede websteder afhænger af, hvordan organisationen har konfigureret sine websteder og tilladelser til at oprette dem. Visse organisationer har brug for at opretholde tæt kontrol med, hvem der må oprette websteder, eller hvornår og hvor websteder oprettes. Andre organisationer giver brugerne større adgang og mere frihed til at oprette websteder efter behov.

Underordnet websted

Du kan oprette et nyt, underordnet websted inden for den eksisterende webstedsstruktur, hvis du har tilladelsesniveauet Design. Et nyt, underordnet websted bruger som standard dets overordnede websteds URL-adresse, som den første del af dets URL-adresse. Et underordnet websted kan nedarve det eksisterende websteds tilladelser og navigation, men du kan også angive entydige tilladelser og navigation. Et nyt, underordnet websted bruger f.eks. det eksisterende, øverste hyperlinkpanel og startsiden som standard, men du kan angive, at det skal bruge sit eget øverste hyperlinkpanel og sin egen startside.

Øverste hyperlinkpanel

Det øverste hyperlinkpanel vises som én eller flere faner med hyperlink på tværs af toppen af alle sider. Hvis webstedet f.eks. har navnet Kongresplanlægning, vises der eventuelt hyperlinks til webstedet Kongresplanlægning i øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted, så brugere, der besøger det overordnede websted nemt kan finde webstedet Kongresplanlægning.

Når du opretter et nyt, underordnet websted, kan du medtage det underordnede websted i det overordnede websteds navigationselementer for at gøre det nemmere for brugerne at finde dit websted. Du kan f.eks. medtage det underordnede websted i det overordnede websteds øverste hyperlinkpanel og under Hurtig start på det overordnede websted. Hurtig start vises i siden på de fleste sider, som brugerne kan se, umiddelbart under hyperlinket Vis alt indhold på webstedet.

Hurtig start

Websted på øverste niveau

Du skal som standard være administrator for at oprette websteder på øverste niveau (og grupperne af websteder, som er baseret på websteder på øverste niveau), men administratoren kan aktivere funktionen Oprettelse af nyt websted for at gøre det muligt for andre at oprette websteder på øverste niveau. Hvis Oprettelse af nyt websted er aktiveret, kan brugere med tilladelsesniveauerne Fuld kontrol, Design, Bidrage og Læse oprette websteder. Et websted på øverste niveau kan ikke nedarve navigation eller tilladelser fra andre websteder. Det indeholder egne navigationselementer og tilladelser, men du kan ændre tilladelserne. Når du opretter et nyt websted på øverste niveau, føjes der ikke automatisk hyperlinks til det til et andet websted. Du kan redigere andre websteders navigationselementer senere, så de peger på dit websted.

Bemærk!: Nye websteder på øverste niveau og deres grupper af websteder oprettes som standard i et webstedsbibliotek, som er baseret på serverstien. URL-adressen for et websted med navnet Websted_A vil f.eks. være: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. Stinavnet er som standard /sites, selvom navnet kan variere, afhængigt af webstedets sprog. En administrator kan ændre navnet på eller placeringen af stien ved at definere administrerede stier. Når du opretter et websted ved hjælp af funktionen Oprettelse af nyt websted, kan du dog ikke ændre /sites-stien.

Toppen af siden

Beslutte, om du vil oprette et underordnet websted eller et websted på øverste niveau

Du skal beslutte, om du vil oprette underordnede websteder inden for den samme gruppe af websteder eller websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder. Denne beslutning baseres på, hvor meget webstederne har til fælles med hinanden, om du ønsker at kunne administrere dem individuelt, og om du ønsker, at de skal dele elementer, som f.eks. navigation eller søgning.

Inden for en gruppe af websteder kan alle websteder bruge samme:

 • Navigation

 • Indholdstyper

 • Arbejdsprocesser

 • Sikkerhedsgrupper

 • Opslagsfelter på tværs af lister

 • Søgeområde

 • Funktionssæt

Vælg underordnede websteder inden for samme gruppe af websteder, hvis du:

 • Ønsker, at websteder skal dele navigation.

 • Ønsker, at underordnede websteder skal nedarve tilladelser fra overordnede websteder.

 • Ønsker, at websteder skal dele lister.

 • Ønsker, at websteder skal dele designelementer (f.eks. temaer eller typografier).

Vælg websteder på øverste niveau i separate grupper af websteder, hvis du:

 • Har brug for separat sikkerhed for forskellige websteder.

  Bemærk!: Selvom du kan have entydige tilladelser for et underordnet websted, vil du til tider måske gerne være sikker på, at to websteder ikke har brugere og tilladelser til fælles. I så fald skal du bruge separate grupper af websteder.

 • Eventuelt har brug for at flytte gruppen af websteder til en anden database i fremtiden.

 • Gerne vil kunne sikkerhedskopiere eller gendanne kun dét websted.

 • Gerne vil kunne begrænse omfanget af en arbejdsproces til kun dét websted.

 • Ønsker at have et separat søgeområde for kun dét websted.

Toppen af siden

Oprette et underordnet websted under det eksisterende websted

Før du opretter et websted, skal du sikre dig, at du befinder dig på det sted på webstedet, hvor du vil oprette et nyt, underordnet websted.

Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

Tip!: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Websteder og arbejdsområder under Websider.

 2. Skriv en titel på webstedet i afsnittet Titel og beskrivelse. Titlen er obligatorisk.

  Titlen vises øverst på websiden og vises i navigationselementer, så brugerne nemt kan finde og åbne webstedet.

 3. Skriv en beskrivelse af webstedets formål i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden og hjælper brugerne til at forstå formålet med webstedet.

 4. Skriv en URL-adresse for webstedet i afsnittet Adresse på websted. Den første del er foruddefineret.

  Hvis du vil undgå potentielle problemer med opdatering eller ændring af webstedet, skal du undlade at bruge følgende specialtegn i webadressen.

  Specialtegn, der skal undgås

  Specialtegn, der skal undgås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. I afsnittet Valg af skabelon skal du klikke på den fane, som du ønsker, og derefter vælge den ønskede webstedsskabelon.

  Eksempler på almindelige standardwebstedsskabeloner

 6. I afsnittet Tilladelser skal du vælge, om du vil give adgang til de samme brugere, som har adgang til det overordnede websted, eller til en separat gruppe af brugere.

  Hvis du klikker på Brug separate tilladelser, kan du konfigurere tilladelser senere, efter at du er færdig med at angive oplysninger på den aktuelle side.

 7. I afsnittet Navigation skal du vælge, om du ønsker, at det nye, underordnede websted skal være synligt i navigationen på dets overordnede websted.

  Hurtig start vises som standard i siden på de fleste sider, som brugerne kan se, umiddelbart under hyperlinket Vis alt indhold på webstedet. Det øverste hyperlinkpanel vises som én eller flere faner med hyperlinks på tværs af toppen af alle sider.

 8. I afsnittet Nedarvning af navigation skal du angive, om webstedet skal nedarve dets øverste hyperlinkpanel fra det overordnede websted, eller om det skal have sit eget sæt af hyperlinks på det øverste hyperlinkpanel.

  Denne indstilling har også indflydelse på, om det nye websted vises som en del af det overordnede websteds brødkrummenavigation. Brødkrummenavigationen indeholder et sæt hyperlinks, som gør det muligt for brugerne hurtigt at navigere op i hierarkiet af websteder inden for en gruppe af websteder, som f.eks. Kongresplanlægning. Når du navigerer ned i webstedshierarkiet, vises brødkrummenavigationen på den side, du har navigeret til. Hvis du klikker på Nej, vil dit websted ikke komme til at indeholde det overordnede websteds brødkrummenavigation.

 9. Klik på Opret.

  Hvis du har angivet, at det underordnede websted skal have samme tilladelse som dets overordnede websted, oprettes det nye websted, når du klikker på Opret. Hvis du har angivet separate tilladelser, vises siden Konfigurer grupper for webstedet, hvor du kan konfigurere grupper for det underordnede websted.

 10. Hvis siden Konfigurer grupper for webstedet vises, skal du angive, om du vil oprette nye grupper eller bruge eksisterende grupper til besøgende, medlemmer og ejere af webstedet. Gør følgende i hvert afsnit:

  • Hvis du klikker på Opret en ny gruppe, kan du enten acceptere det automatisk oprettede navn til den nye SharePoint-gruppe eller skrive et nyt navn og derefter tilføje de personer, du ønsker. Klik på markeringsikonet for at bekræfte eventuelle navne, som du skriver, eller klik på ikonet for Adressekartotek for at gennemse biblioteket for flere navne.

   I afsnittet Besøgende på webstedet kan du også føje alle godkendte brugere til gruppen Besøgende, hvilket som standard giver gruppens medlemmer tilladelse til at læse indholdet på webstedet.

  • Hvis du klikker på Brug en eksisterende gruppe, kan du vælge den SharePoint-gruppe, du ønsker, på listen.

   Hvis du har flere SharePoint-grupper, kan listen være afkortet. Klik på Flere, hvis du vil se hele listen, eller på Færre, hvis du vil afkorte listen.

 11. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette et websted på øverste niveau ved hjælp af Oprettelse af nyt websted

Før du kan oprette et websted ved hjælp af funktionen Oprettelse af nyt websted, skal en administrator først aktivere Oprettelse af nyt websted i Central administration af SharePoint.

Hvis funktionen Oprettelse af nyt websted er aktiveret, vises der en meddelelse med et hyperlink til oprettelse af et websted på listen Meddelelser på webstedet. Hvis meddelelsen ikke vises, kan du bede administratoren om oplysninger om URL-adressen til Oprettelse af nyt websted.

 1. Gå til webstedet på øverste i niveau i gruppen af websteder.

  Hvis du befinder dig på et underordnet websted under webstedet på øverste niveau, skal du klikke på startsiden i det øverste hyperlinkpanel eller det første websted i hierarkiet af brødkrummenavigationen. Hvis brødkrummen f.eks. er Team Site>Marketing>Projects, skal du, fordi du befinder dig på siden Projekter for webstedet Marketing, klikke på Teamwebsted.

 2. Se listen Meddelelser på startsiden for webstedet på øverste niveau.

  Hvis du ikke kan se en meddelelse om Oprettelse af nyt websted på startsiden, kan du åbne hele listen ved at klikke på Meddelelser. Hvis listen Meddelelser ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter se efter Meddelelser under Lister.

  Tip!: Hvis du allerede har en URL-adresse til Oprettelse af nyt websted, kan du skrive eller indsætte URL-adressen direkte på adresselinjen i browseren uden først at skulle finde meddelelsen om Oprettelse af nyt websted.

 3. I meddelelsen med titlen Oprettelse af nyt websted skal du klikke på URL-adressen til Oprettelse af nyt websted. Hvis URL-adressen ikke vises, skal du klikke på meddelelsen for at åbne den helt.

  Meddelelsen hedder som standard Oprettelse af nyt websted, men administratoren kan have tilpasset den.

 4. På siden Nyt SharePoint-websted skal du i afsnittet Titel og beskrivelse skrive en titel til webstedet. Titlen er obligatorisk.

  Titlen vises øverst på websiden og vises i navigationselementer, så brugerne nemt kan finde og åbne webstedet.

 5. I afsnittet Titel og beskrivelse skal du skrive en beskrivelse af webstedets formål i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på websiden og hjælper brugerne til at forstå formålet med webstedet.

 6. Skriv en URL-adresse til webstedet i afsnittet Adresse på websted. Den første del er foruddefineret.

  Hvis du vil undgå potentielle problemer med opdatering eller ændring af webstedet, skal du undlade at bruge følgende specialtegn i webadressen.

  Specialtegn, der skal undgås

  Specialtegn, der skal undgås

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. I afsnittet Valg af skabelon skal du klikke på den fane, som du ønsker, og derefter vælge den ønskede webstedsskabelon.

  Eksempler på almindelige standardwebstedsskabeloner

  • Websted for team     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, som team kan bruge til at oprette, organisere og dele oplysninger. Skabelonen omfatter et dokumentbibliotek og grundlæggende lister, f.eks. Meddelelser, Kalender, Kontaktpersoner og Hyperlinks.

  • Tomt websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted med en tom startside, som du vil tilpasse. Du kan bruge et webdesignprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, til at tilføje interaktive lister eller andre funktioner.

  • Dokumentarbejdsområde     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der hjælper teammedlemmerne med at samarbejde omkring dokumenter. Denne skabelon indeholder et dokumentbibliotek til lagring af det primære dokument og støttefiler, listen Opgaver til tildeling af opgaveemner og listen Hyperlinks til ressourcer, der vedrører dokumentet.

  • Wiki-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, hvor brugere hurtigt og nemt kan tilføje, redigere og sammenkæde websider.

  • Blog-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, hvor brugere kan placere oplysninger, som andre kan kommentere.

  • Websted for almindeligt mødearbejdsområde     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der hjælper dig med at planlægge, organisere og spore dit møde med resten af teamet. Skabelonen indeholder følgende lister: Målsætninger, Deltagere, Dagsorden og Dokumentbibliotek.

  • Tomt mødearbejdsområde-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted for tomt mødearbejdsområde, som du kan tilpasse, på basis af dine krav.

  • Mødearbejdsområde til beslutningstagning-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der egner sig til gennemgang af dokumenter og registrering af de beslutninger, der er taget på mødet. Skabelonen omfatter følgende lister: Målsætninger, Deltagere, Dagsorden, Dokumentbibliotek, Opgaver og Beslutninger.

  • Mødearbejdsområde til social begivenhed-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der hjælper dig med at planlægge og koordinere sociale begivenheder. Skabelonen indeholder følgende lister: Deltagere, Kørselsvejledning, Medbring, Diskussioner og Billedbibliotek.

  • Mødearbejdsområde med flere sider-websted     Vælg denne webstedsskabelon, hvis du vil oprette et websted, der indeholder alt det grundlæggende, der skal bruges for at planlægge, organisere og spore dit møde med flere sider. Skabelonen indeholder følgende lister: Målsætninger, Deltagere og Dagsorden ud over to tomme sider, som du kan tilpasse afhængigt af dine krav.

 8. Klik på Opret.

  Siden Konfigurer grupper for webstedet, hvor du kan konfigurere grupper for webstedet, åbnes.

 9. I hvert afsnit af siden Konfigurer grupper for webstedet kan du enten acceptere det automatisk oprettede navn til den nye SharePoint-gruppe eller skrive et nyt navn og derefter tilføje de personer eller grupper, du ønsker. Klik på markeringsikonet for at bekræfte de navne, du skriver, eller klik på ikonet for Adressekartotek for at gennemse biblioteket for flere navne.

 10. Klik på OK.

Toppen af siden

Andre måder at oprette websteder på

Der er andre måder at oprette websteder på, hvis du er administrator eller udvikler, eller hvis du har et webdesignprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services.

 • Oprette websteder i Central administration af SharePoint    Hvis du er serveradministrator, kan du oprette grupper af websteder ved hjælp af Central administration af SharePoint. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Central administration og Planlægningsvejledningen til Windows SharePoint Services.

 • Oprette websteder ved hjælp af en kommandolinjefunktion    Hvis du er administrator, kan du oprette websteder ved hjælp af kommandoerne og parametrene for oprettelse af websteder. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Central administration og Planlægningsvejledningen til Windows SharePoint Services.

 • Oprette websteder ved hjælp af programmering    Hvis du er udvikler, kan du oprette og tilpasse websteder ved hjælp af programmering. Du kan finde flere oplysninger i Microsoft Windows SharePoint Services Developer Center.

 • Oprette websteder med et kompatibelt webdesignprogram    Hvis du har et webdesignprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, kan du oprette og tilpasse websteder ved hjælp af webdesignprogrammet. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp i programmet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×