Oprette et Venn-diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette SmartArt-grafik, der bruger et Venn-diagramlayout i Excel, Outlook, PowerPoint og Word. Venn-diagrammer er velegnet til som illustrerer ligheder og forskelle mellem flere forskellige grupper eller koncepter.

Oversigt over Venn-diagrammer

I et Venn-diagram bruges overlappende cirkler til at illustrere ligheder, forskelle og relationer mellem koncepter, ideer, kategorier eller grupper. Ligheder mellem grupper vises i de overlappende dele af cirklerne, mens forskelle vises i de dele af cirklerne, der ikke overlapper.

Et Venn-diagram

1 hver stor gruppe er repræsenteret af en af cirklerne.

2 hver overlappende områder repræsenterer ligheder mellem to store grupper eller mindre grupper, der tilhører de to større grupper.

Hvad vil du foretage dig?

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  SmartArt i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt

  Et eksempel på gruppen Illustrationer under fanen Indsæt i PowerPoint 2013

 2. Klik på Relation i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, klik på et Venn-diagramlayout (f.eks. Grundlæggende Venn), og klik derefter på OK.

  SmartArt-grafiklayoutet Grundlæggende Venn
  Grundlæggende Venn-layout

Føje tekst til de primære cirkler

 1. Markér en figur i SmartArt-grafikken.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter din tekst (eller vælg et punkt, og skriv din tekst).

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i tekstruden, og indsæt derefter teksten.

  • Klik på en cirkel i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se ruden Tekst, kan du åbne den ved at klikke på kontrolelementet på den venstre side af SmartArt-grafikken.

  Kontrolelement for tekstrude

Føje tekst til de overlappende dele af cirklerne

Du kan ikke føje tekst til de overlappende dele af et Venn-diagram fra ruden Tekst. Du kan i stedet indsætte tekstfelter og placere dem over de overlappende områder.

I Excel, Outlook og Word:

 1. I gruppen Tekst under fanen Indsæt skal du gøre følgende:

  • Klik på Tekstfelt i Excel.

  • Klik på Tekstfelt i Outlook og derefter på Tegn tekstfelt.

  • Klik på Tekstfelt i Word og derefter på Tegn tekstfelt nederst i galleriet.

 2. Gør derefter følgende:

  • Klik og træk i en overlappende cirkel. Tegn tekstfeltet i den ønskede størrelse.

  • Klik i feltet, og skriv for at tilføje tekst.

  • Højreklik på tekstfeltet, og markér Formatér figur for at ændre baggrundsfarven fra hvid til den overlappende cirkels farve.

  • Vælg Ingen udfyldning under Udfyld i ruden Formatér figur.

  • Hvis du vil slette stregerne rundt om feltet, skal du sørge for, at feltet er markeret, klikke på Streg i ruden Formatér figur og derefter vælge Ingen streg.

   Bemærkninger!: 

   • Du placerer tekstfeltet ved at klikke på det og derefter trække det til en ny placering, når markøren bliver til krydsede pile ( Firdobbelt pil ).

   • Hvis du vil formatere teksten i tekstfeltet, skal du markere teksten og derefter bruge formateringsindstillingerne i gruppen Skrifttype under fanen Startside.

I PowerPoint:

 1. Klik på Tekstfelt i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

 2. Klik og træk i en overlappende cirkel. Tegn tekstfeltet i den ønskede størrelse.

 3. Klik i feltet, og skriv for at tilføje tekst.

 1. Klik på den eksisterende cirkel, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye cirkel.

 2. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en cirkel efter den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en cirkel før den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

Bemærkninger!: 

 • Når du skal føje en cirkel til dit Venn-diagram, kan du eksperimentere med at tilføje figuren før eller efter den valgte cirkel for at få den ønskede placering til den nye cirkel.

 • Hvis du vil tilføje en cirkel fra tekstruden, skal du klikke på en eksisterende cirkel, placere markøren før eller efter den tekst, hvor du vil indsætte cirklen, og derefter trykke på Enter.

 • Hvis du vil slette en cirkel i Venn-diagrammet, skal du klikke på den cirkel, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

 • Hvis du vil flytte en cirkel, skal du klikke på cirklen og trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte en cirkel i små ryk, skal du trykke på og holde Ctrl nede, samtidig med at du trykker på piletasterne på tastaturet.

 1. Højreklik på det Venn-diagram, du vil ændre

 2. Klik på en layoutindstilling i gruppen Layout under fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres SmartArt-grafikken for at vise dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det layout. Vælg det ønskede layout.

  • Klik på Lineært Venn for at få vist overlappende relationer i en sekvens.

   Lineært Venn-diagram

  • Klik på Stablet Venn for at få vist overlappende relationer med fremhævning af vækst eller graduering.

   Stablet Venn-diagram

  • Klik på Radial Venn for at få vist overlappende relationer og relationen til en central ide.

   Radial Venn

Hvis du hurtigt vil give SmartArt-grafikken et professionelt og flot udseende, kan du ændre farverne i Venn-diagrammet. Du kan også tilføje effekter, f.eks. skær, bløde kanter eller 3D-effekter.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på cirklerne i SmartArt-grafikken.

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 • Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Indstillingen Skift farver i gruppen SmartArt-typografier

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

Tip!: Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Ændre stregfarven eller -typen på en cirkels kant

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den cirkel, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Hvis du har brug for det, kan du i ruden Formatér figur klikke på pilen ud for Streg for at få vist alle indstillingerne og derefter gøre et af følgende:

  • Hvis du vil ændre farven på cirklens kant, skal du klikke på Farve knapflade , og derefter klikke på den ønskede farve.

  • Hvis du vil ændre typografien for stregen i cirklens kant, skal du vælge de ønskede typografier, f.eks. Gennemsigtighed, Bredde eller Stregtype.

Ændre baggrundsfarven på en cirkel i Venn-diagrammet

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre.

 1. Højreklik på kanten af en cirkel, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på Massiv udfyldning under Udfyld i ruden Formatér figur.

 3. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

  • Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Hvis du vil ændre gennemsigtigheden af figurerne i diagrammet, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller angive et tal i feltet ud for skyderen. Du kan ændre procentsatsen for gennemsigtighed fra 0 % (fuldt dækkende, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtigt).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D-rotation, som du kan anvende på cirklerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt udseende.

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre.

 • Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knappen Mere .

Bemærkninger!: 

 • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

Tip!: Hvis du bruger PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016, kan du animere Venn-diagrammet for at fremhæve hver cirkel. Du kan finde yderligere oplysninger finder animere en SmartArt-grafik.

Se også

Vælge et layout til SmartArt-grafik

Få mere at vide om SmartArt-grafik

Skift farven på en figur, kanten på en figur eller hele SmartArt-grafikken

Tilføje figurer

Hvad vil du foretage dig?

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Gruppen Figurer under fanen Indsæt

 2. Klik på Relation i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, klik på et Venn-diagramlayout (f.eks. Grundlæggende Venn), og klik derefter på OK.

Føje tekst til de primære cirkler

 1. Vælg SmartArt-grafikken.

 2. Klik på Tekstrude under SmartArt-værktøjer i gruppen Opret grafik under fanen Design.
  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer
  Hvis du ikke kan se SmartArt-værktøjer eller under fanen Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du muligvis dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at åbne fanen Design.

 3. Gør et af følgende:

 4. Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

 5. Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

 6. Klik på en cirkel i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

 7. I ruden tekst under Skriv din tekst her, Vælg et punkt og skriv din tekst.

Bemærk!: Du kan også åbne ruden tekst ved at klikke på kontrolelementet.

Vis/skjul tekstrude

Føje tekst til de overlappende dele af cirklerne

Du kan ikke føje tekst til de overlappende dele af et Venn-diagram fra ruden Tekst. Du kan i stedet indsætte tekstfelter og placere dem over de overlappende områder.

Hvis du vil indsætte et tekstfelt, skal du gøre følgende:

 1. Gå til fanen Indsæt, og klik på Tekstfelt i gruppen Tekst.

 2. Træk for at tegne en tekstboks.

 3. Markér tekstboksen, og skriv din tekst.

 4. Placere tekstfeltet over de overlappende områder af cirklerne.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil tilføje en anden cirkel til.

 2. Klik på den eksisterende cirkel, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye cirkel.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en cirkel efter den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en cirkel før den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

 • Når du skal føje en cirkel til dit Venn-diagram, kan du eksperimentere med at tilføje figuren før eller efter den valgte cirkel for at få den ønskede placering til den nye cirkel.

 • Hvis du vil tilføje en cirkel fra ruden tekst, skal du klikke på en eksisterende cirkel, Flyt markøren før eller efter teksten, hvor du vil tilføje cirklen, og tryk derefter på ENTER.

 • Hvis du vil slette en cirkel i Venn-diagrammet, skal du klikke på den cirkel, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

 • Hvis du vil flytte en cirkel, skal du klikke på cirklen og trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte en cirkel i små ryk, skal du trykke på og holde Ctrl nede, samtidig med at du trykker på piletasterne på tastaturet.

 1. Højreklik på det Venn-diagram, du vil ændre, og klik derefter på Ændre Layout.

 2. Klik på relationer i venstre rude i dialogboksen Vælg en SmartArt-grafik, og gør et af følgende i højre rude:

  • Klik på Lineært Venn for at få vist overlappende relationer i en sekvens.

   Lineært Venn-diagram

  • Klik på Stablet Venn for at få vist overlappende relationer med fremhævning af vækst eller graduering.

   Stablet Venn-diagram

  • Klik på Radial Venn for at få vist overlappende relationer og relationen til en central ide.

Bemærk!: Du kan også ændre layoutet for din SmartArt-grafik ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout på fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres din SmartArt-grafik, så den viser dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Hvis du hurtigt tilføje et professionelt udseende og polsk til din SmartArt-grafik, kan du ændre farverne i Venn-diagrammet. Du kan også tilføje effekter som skær, bløde kanter eller 3D-effekter.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på cirklerne i SmartArt-grafikken.

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 1. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  gruppen smartart-typografi på fanen design under smartart-værktøjer

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

Tip!: Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Ændre stregfarven eller -typen på en cirkels kant

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den cirkel, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Formatér figur:

  • Hvis du vil ændre farven på cirklens kant, skal du klikke på Stregfarve i venstre rude i ruden Stregfarve, skal du klikke på farve knapflade og klik derefter på den farve, du vil.

  • Klik på Stregtype i venstre rude i ruden Stregtype for at ændre stregtypen for cirklens kant, og vælg derefter de stregtyper, du vil.

Ændre baggrundsfarven på en cirkel i Venn-diagrammet

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre.

 1. Højreklik på kanten af en cirkel, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på Fyld i venstre rude i dialogboksen Formatér figur, og klik derefter på Massiv udfyldning i ruden Fyld .

 3. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

  • Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Hvis du vil ændre gennemsigtigheden af figurerne i diagrammet, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller angive et tal i feltet ud for skyderen. Du kan ændre procentsatsen for gennemsigtighed fra 0 % (fuldt dækkende, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtigt).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D-rotation, som du kan anvende på cirklerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt udseende.

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre.

 1. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  gruppen smartart-typografi på fanen design under smartart-værktøjer

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knappen Mere .

 • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

Hvis du bruger PowerPoint 2010, kan du animere Venn-diagrammet for at fremhæve hver cirkel. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du animere en SmartArt-grafik, animere din SmartArt-grafik.

 1. Klik på det Venn-diagram, du vil animere.

 2. Klik på flere knappen Knappen Mere under fanen animationer i gruppen Animation, og klik derefter på den animation, du vil.

 3. Klik på Indstillinger for effekt for at gøre hver cirkel i Venn-diagram i rækkefølge, under fanen animationer i gruppen Animation, og klik derefter på Én.

Bemærk!: Hvis du kopierer et Venn-diagram, der anvender en animation til den til en anden slide, kopieret bliver animationen også.

Se også

Vælge et layout til SmartArt-grafik

Hvad vil du foretage dig?

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  Billede af gruppen Illustration på båndet

 2. Klik på Relation i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, klik på et Venn-diagramlayout (f.eks. Grundlæggende Venn), og klik derefter på OK.

 3. For at angive tekst for at definere en cirkel, skal du gøre et af følgende:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærk!: Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

  • Klik på en cirkel i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil tilføje en anden cirkel til.

 2. Klik på den eksisterende cirkel, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye cirkel.

 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Tilføje en figur

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en cirkel efter den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en cirkel før den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

 • Når du har brug at tilføje en cirkel i Venn-diagrammet, kan du eksperimentere med figuren før eller efter den valgte cirkel at få den placering, du vil bruge til den nye cirkel. Det er nemt at rette almindelige SmartArt-fejl.

 • Hvis du vil tilføje en cirkel fra ruden tekst, skal du klikke på en eksisterende cirkel, Flyt markøren før eller efter teksten, hvor du vil tilføje cirklen, og tryk derefter på ENTER.

 • Hvis du vil slette en cirkel i Venn-diagrammet, skal du klikke på den cirkel, du vil slette, og tryk derefter på DELETE.

 • Hvis du vil flytte en cirkel, skal du klikke på cirklen og trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte en cirkel i små ryk, skal du trykke på og holde Ctrl nede, samtidig med at du trykker på piletasterne på tastaturet.

 1. Højreklik på det Venn-diagram, du vil ændre, og klik derefter på Ændre Layout.

 2. Klik på relation, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på Lineært Venn for at få vist overlappende relationer i en sekvens.

   Lineært Venn-diagram

  • Klik på Stablet Venn for at få vist overlappende relationer med fremhævning af vækst eller graduering.

   Stablet Venn-diagram

  • Klik på Radial Venn for at få vist overlappende relationer og relationen til en central ide.

Bemærk!: Du kan også ændre layoutet for din SmartArt-grafik ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout på fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres din SmartArt-grafik, så den viser dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Hvis du hurtigt tilføje et professionelt udseende og polsk til din SmartArt-grafik, kan du ændre de farver eller anvende en SmartArt-typografi til Venn-diagrammet. Du kan også tilføje effekter som skær, bløde kanter eller 3D-effekter. Bruge PowerPoint 2007-præsentationer, kan du animere Venn-diagrammet.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på cirklerne i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje - Venn

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Ændre stregfarven eller -typen på en cirkels kant

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den cirkel, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. For at ændre farven på cirklens kant, skal du klikke på Stregfarve, skal du klikke på farve knapflade og klik derefter på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre typografien for cirklens kant, klik på Stregtype, og vælg derefter de stregtyper, du vil.

Ændre baggrundsfarven på en cirkel i Venn-diagrammet

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Højreklik på kanten af en cirkel, og klik derefter på Formatér figur.

 3. Klik på Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 4. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, som stregtype, facet eller 3D-du kan anvende på cirklerne i din SmartArt-grafik til at oprette et entydigt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje - Venn

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knappen Mere .

Hvis du bruger Microsoft Office PowerPoint 2007, kan du animere Venn-diagrammet for at fremhæve hver cirkel.

 1. Klik på det Venn-diagram, du vil animere.

 2. På fanen Animationer i gruppen Animationer skal du klikke på Animer og derefter klikke på En efter en.

  Billede af fanen Animationer

Bemærk!: Hvis du kopierer et Venn-diagram, der anvender en animation til den til en anden slide, kopieret bliver animationen også.

Se også

Vælge et layout til SmartArt-grafik

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×