Oprette et UML-sekvensdiagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Sekvensdiagram, der viser, hvordan objekter interagerer i tidens løb

Den lodrette dimension i et sekvensdiagram repræsenterer tid. Tiden udvikler sig ned ad siden. Den vandrette dimension repræsenterer forskellige agenter eller objekter.

Billedtekst 1 Objekter repræsenteres som objektlivslinjer, det vil sige, som forefindes på et bestemt tidspunkt. Juster linjelængde for at angive et objekts oprettelse eller destruktion.

Billedtekst 2 Pile repræsenterer meddelelser mellem objekter. Et objekt kan også sende en meddelelse til sig selv.

Boble 3 Føje en aktivering (også kaldet CTRL) til en livslinje for at angive den tidsperiode, som et objekt udfører en handling.

Boble 4 En returnerede meddelelse vises som en stiplet linje.

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software, og klik derefter på UML-modeldiagram.

 2. Højreklik i trævisning på den pakke eller det undersystem, hvor du vil indsætte sekvensdiagram. Peg derefter på Ny, og klik derefter på Sekvensdiagram.

  En tom side vises, og stencilen UML-sekvensdiagrammer angives på øverste niveau. Arbejdsområdet viser "Sekvens" som et vandmærke. Et ikon, der repræsenterer diagrammet, tilføjes træstrukturen.

  Bemærk!: Hvis træstrukturen ikke vises, skal du pege på Vis i menuen UML og derefter klikke på Modelstifinder.

 3. For hvert objekt, der indgår i den interaktion, som sekvensdiagrammet repræsenterer, skal du trække en figur af typen Objektlivslinje til tegningssiden. Juster livslinjernes længder, så de svarer til objekternes varighed i interaktionen, og tilføj destruktormarkører til livslinjerne for de objekter, der skal slettes.

  Objektlivslinje figur

  Angiv, at et objekt i et sekvensdiagram er ødelagt

  1. Træk en figur af typen Objektlivslinje i et sekvensdiagram over på tegningssiden for at repræsentere et objekt, der destrueres i løbet af den interaktion, som sekvensdiagrammet repræsenterer.

  2. Højreklik på figuren Objektlivslinje, klik på Indstillinger for visning af figur, og vælg derefter Destruktormarkør.

   Bemærk!: Hvis denne ændring kun skal gælde for den markerede figur, skal du fjerne markeringen af indstillingen Bruges til de markerede UML-figurer på den aktuelle tegningsside i dialogboksen Indstillinger for visning af UML-figurer.

   Der vises et sort X i slutningen af objektets livslinje.

 4. Dobbeltklik på en figur af typen Objektlivslinje. Klik på Klassificeringsrolle i dialogboksen Egenskaber for UML-klassificeringsrolle. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Vælg den klassificering under Klassificering, som objektet repræsenterer, og klik derefter på OK.

  2. Klik på Ny for at oprette en ny klassificering i systemet.

   Objektikonets udseende kan ændre sig alt efter den valgte klassificering.

 5. Hvis du vil angive, hvornår et objekt skal udføre en handling, skal du trække en figur af typen Aktivering til objektets livslinje. Klæb slutpunkterne på figuren Aktivering til forbindelsespunkter på figuren Objektslivslinje. Juster aktiveringsrektanglets længde, så den svarer til objektets aktivitetsperiode.

  Figur af typen aktivering

  Angive overgang gange i et sekvensdiagram

  1. Dobbeltklik på det ikon i trævisning, der repræsenterer det sekvensdiagram, du vil angive overgangstidspunkt for.

   Tegningssiden med sekvensdiagrammet vises.

  2. Vælg tekst værktøjet Knappen Værktøjet Tekst på værktøjslinjen.

  3. Klik det sted på tegningssiden, hvor du vil indsætte navnet på den meddelelsesinstans, som repræsenterer det klokkeslæt, meddelelse sendes, og skriv derefter navnet.

   Normalt vises navnet i diagrammets venstre margen og tilpasset den meddelelse, det gælder for. Navnet kan være et enkelt bogstav, f.eks. a eller b.

  4. Vælg markøren værktøjet Knapflade på værktøjslinjen.

  5. Træk en figur af typen Begrænsning over på tegningssiden, og placer den i nærheden af meddelelsesnavnet. Dobbeltklik på figuren, og skriv under Brødtekst eventuelle begrænsningsoplysninger, der er relevante for meddelelsestidspunktet (f.eks. , b - a < 1 sek.). Klik på OK.

   Tip!: Hvis leveringen af en meddelelse ikke sker med det samme, skal du skråtstille meddelelseslinjen og angive det tidspunkt, hvor meddelelsen modtages, med det samme bogstav som tidspunktet for afsendelsen af meddelelsen - men tilføj et mærke (f.eks. a for afsendelsestidspunktet og a‘ for modtagelsestidspunktet).

   Oplysninger om meddelelser kan tilføjes i venstre margen

   Et sekvensdiagram med angivne tidspunkter for, hvornår meddelelser sendes og modtages.

  Vis Objektlivslinje på en sekvens diagramobjekt

  1. Træk en figur af typen Livslinje over på tegningssiden i et sekvensdiagram, og placer den i nærheden af den objektlivslinje, du vil vise betingelser for.

  2. Fastklæbe slutpunkterne for figuren Livslinje til forbindelse punkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på figuren Objektlivslinje. Træk et kontrolelement håndtaget Justeringshåndtag på figuren Livslinje for at udvide den betingede livslinje.

  3. Dobbeltklik på figuren Livslinje for at åbne dialogboksen UML-egenskaber, hvor du kan føje et navn og andre egenskabsværdier til livslinjen.

   Tip!: Du kan også klæbe slutpunkterne for en figur af typen Livslinje fast til forbindelsespunkterne for en figur af typen Aktivering, der er tilknyttet en objektlivslinje.

 6. Brug figurer af typen Meddelelse til at angive kommunikation mellem objekterne.

  Figurer af typen meddelelse

  Angive en meddelelse mellem objekter i et sekvensdiagram

  1. Træk en figur af typen Meddelelse i et sekvensdiagram over på tegningssiden.

   Hvilken meddelelsesfigur du vælger, afhænger af, hvilken type meddelelse du vil sende (almindelig, asynkron, procedurekald eller returnering).

  2. Klæb meddelelsens slutpunkt uden pilespids til en forbindelse Peg Billede af forbindelsespunkt – blåt X på livslinje for objektet til at sende meddelelsen.

  3. Klæb meddelelsens slutpunkt (med pilespidsen) fast til et forbindelsespunkt på livslinjen for det objekt, der modtager meddelelsen.

  4. Dobbeltklik på meddelelsen, og indtast eller vælg derefter meddelelsens navn, stereotyp, sekvensudtryk og flowtype.

  5. Til en almindelige meddelelse eller et procedurekald skal du vælge den handling, meddelelsen skal generere. Hvis handlingen ikke findes, skal du klikke på Ny for at oprette den.

   For en asynkron meddelelse skal du vælge det signal, meddelelsen skal frembringe. Hvis der ikke findes en modtagelse for signalet på klassificeringen, som den objektlivslinje, der modtager meddelelsen, er baseret på, skal du klikke på Ny for at oprette modtagelsen.

   Tip!: Hvis du vil angive en meddelelse fra et objekt til objektet selv, skal du klæbe de to slutpunkter på en bueformet figur af typen Meddelelse fast til to forbindelsespunkter på den samme objektlivslinje.

 7. Dobbeltklik på en figur for at åbne dialogboksen med UML-egenskaber, hvor du kan tilføje et navn og andre egenskabsværdier.

 8. Gem diagrammet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×