Oprette et tilpasset felt

Microsoft Office Project 2007 indeholder flere brugerdefinerede felter, som du kan definere, så de passer til organisationens behov. Du kan tilpasse et felt og derefter indsætte det i dit projekt. Du kan også blot omdøbe eksisterende felter for at tilpasse dem, hvis du ikke har brug for et helt nyt brugerdefineret felt.

Hvad vil du foretage dig?

Tilpasse et felt

Importere et tilpasset felt

Indsætte et tilpasset felt

Omdøbe et felt

Tilpasse et felt

 1. Peg på Tilpas i menuen Funktioner, og klik derefter på Felter.

 2. Klik på Opgave hvis feltet skal være tilgængeligt i opgavevisninger, eller klik på Ressource, hvis feltet skal være tilgængeligt i ressourcevisninger.

 3. Vælg typen af felt, du tilpasser, fra listen Type.

 4. Klik på Omdøb for permanent at omdøbe feltet i dette projekt. Skriv det nye navn i den dialogboks, der vises, og klik derefter på OK.

 5. Under Brugerdefinerede attributterskal du vælge, hvordan data i feltet skal angives.

  • Hvis det brugerdefinerede felt skal bruge en liste – f.eks. for at oprette en liste over forskellige omkostningssteder i organisationen – skal du klikke på Opslag. I den dialogboks, der vises, skal du angive hvert element på listen i kolonnen Værdi, vælge, om et af punkterne på listen skal vises som standard, og derefter klikke på Luk.

  • Hvis det brugerdefinerede felt skal være udfyldt ved hjælp af en formel, skal du klikke på Formel. I den dialogboks, der vises, skal du bruge felterne Felt og Funktion til at opbygge en formel og derefter klikke på OK.

 6. Under Beregning på oversigtsrækker for opgaver og grupperskal du vælge, hvordan værdierne i det brugerdefinerede felt skal opløftes. Dvs. hvordan værdierne opsummeres på opgave- og gruppesumniveauer for dette brugerdefinerede felt.

  Bemærk!: Dispositionskode og tekstfelter opløftes ikke. Desuden er indstillingen Brug formel kun tilgængelig, hvis du har defineret en formel for feltet under Brugerdefinerede attributter.

 7. Under Beregning for tildelingsrækker skal du vælge, hvordan værdierne i det brugerdefinerede felt skal distribueres.

  • Klik på Ingen, hvis indholdet af dette brugerdefinerede felt ikke skal distribueres på tværs af tildelinger.

  • Klik på Rul ned medmindre manuelt indtastet, hvis indholdet af dette brugerdefinerede felt skal distribueres på tværs af tildelinger, f.eks. i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. I så fald opdeles data mellem tildelingerne, medmindre der indtastes data manuelt i en tildelingsrække.

 8. Under Værdier, der skal vises skal du vælge, hvordan data i det brugerdefinerede felt skal vises.

  • Klik på Data for at få vist faktiske data i feltindholdet i alle visninger, som feltet forekommer i.

  • Klik på Grafiske indikatorer for at angive de kriterier og tilknyttede indikatorbilleder, der skal vises i feltet i stedet for data.

   Bemærk!: Hvis du opdaterer felterne i Microsoft Office Project Server 2007 med det nye brugerdefinerede felt, der viser et symbol, skal du muligvis opdatere [dvs. "ændre"] oplysninger i kolonnen én gang for at se den nye indikator i en visning i Microsoft Office Project Web AccessProject Web Access.

Når feltet er tilpasset, kan du indsætte det i den relevante opgave- eller ressourcevisning i projektet.

Toppen af siden

Importere et tilpasset felt

Hvis et andet projekt eller en anden skabelon indeholder et brugerdefineret felt, der ville være nyttige i projektet, kan du importere det for at spare den tid, det tager at oprette et identisk nyt brugerdefineret felt.

 1. Peg på Tilpas i menuen Funktioner, og klik derefter på Felter.

 2. Klik på Importer felt.

 3. Vælg det projekt, der indeholder feltet, du importerer fra listen Projekt.

 4. I området Felttype skal du vælge Opgave, Ressource eller Projekt.

 5. Vælg navnet på det felt, du importerer fra listen Felt.

 6. Klik på OK, hvorefter feltets navn, værdiliste, formel og grafiske symboler importeres til projektet. Du kan ændre disse værdier efter behov og derefter indsætte feltet i dit projekts visninger.

Toppen af siden

Indsætte et tilpasset felt

Når du har tilpasset et felt, er næste trin at indsætte det i en visning.

 1. Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, der skal vises til højre for det brugerdefinerede felt.

 2. Klik på Kolonne i menuen Indsæt.

 3. Klik på navnet på det brugerdefinerede felt i listen Feltnavn. Hvis du permanent omdøbte feltet, da du tilpassede det, vises der under det nye navn.

 4. Hvis du ikke vil bruge det permanente navn på det brugerdefinerede felt, kan du skrive et nyt navn i feltet Titel.

 5. Vælg, hvordan kolonne skal justeres ved hjælp af listen Juster titel og Juster data.

 6. Skriv en bredde for kolonnen i feltet Bredde. Du kan også justere kolonnebredden i selve visningen ved at trække i kolonnens kant, så den bliver bredere eller smallere.

 7. Hvis kolonnens overskrift skal ombrydes på flere linjer, hvis kolonnen er for smal til at få den vist på én linje, skal du markere afkrydsningsfeltet Tekstombrydning i kolonneoverskrift. Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt, hvis overskriften kun skal vises på én linje.

 8. Klik på OK for at indsætte kolonnen i den viste visning.

Toppen af siden

Omdøbe et felt

Hvis et felt i projektet registrerer de rigtige data, men en anden titel ville mere præcist beskrive, hvad der bliver registreret, kan du blot omdøbe feltet. Ved omdøbning af feltet skal du først skjule kolonnen, og derefter vise den igen med det nye feltnavn.

 1. Notér dig det aktuelle navn på det felt, du er ved at omdøbe.

 2. Højreklik på kolonneoverskriften for det felt, du er ved at omdøbe, og klik derefter på Skjul kolonne. Kolonnen forsvinder fra den aktuelle visning, men de data, der indeholdt kolonnen er stadig sikkert gemt i databasen.

 3. Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, der skal vises til højre for det felt, du er ved at omdøbe.

 4. Klik på Kolonne i menuen Indsæt.

 5. Klik på feltets oprindelige navn, som du tidligere har noteret dig, i listen Feltnavn.

 6. Skriv feltets nye navn i feltet Titel.

 7. Klik på OK for at omdøbe feltet.

  Bemærk!: Det nye navn bruges kun til den aktuelle visning. Hvis feltet vises i flere visninger, kan du også omdøbe feltet via denne fremgangsmåde i andre visninger.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×